Ascended Masters, Verlichte Meesters of Geascendeerde Lichtmeesters begeleiden het pad van bewustwording. Maar wist je dat ook wij op die hoge niveaus van (Multidimensionaal) Bewustzijn Lichtmeester aspecten en – kwaliteiten in ons dragen? Zij zijn de her-innering en weerspiegeling van onze Goddelijke Herkomst en – kwaliteiten.

Ga naar de bovenkant