Van een oude naar een nieuwe aarde, we gaan er werkelijk doorheen

Het is een hele kunst om tegenwoordig dicht bij jezelf te blijven in een wereld waarin onvrede, angst, verdeeldheid en chaos (lijken te over)heersen.
Het is makkelijk om te verzuipen in lagere perspectieven van een ‘lagere’ 3D trilling, omdat we daar op dagelijkse basis telkens mee dealen. Op aards vlak wordt je misschien dagelijks geconfronteerd met beperkingen, machteloosheid en onvrijheden.
De uitdaging om je trilling hoog te houden, in connectie te blijven met je hart, eigen bewustzijn, uitlijning met een nieuwe aarde potentie en een hogere visie is ook groot.
Te makkelijk worden we weer ondergedompeld in de matrix energieen van alle dag, de oude wereld die ineen aan het vallen is.

Het nieuwe wordt geboren door de chaos van het oude heen

Daar dwars door heen is een nieuwe wereld geboren aan het worden. Je mag daarvoor soms goed kijken, wil je dat ook daadwerkelijk kunnen zien.
Oude systemen storten in of staan te wankelen op hun grondvesten en zullen vroeg of laat omvallen. Zo in het groot, gebeurd dat ook in het klein. In je privé leven zal je ongetwijfeld die schifting ook voelen en ervaren. Dat wat vroeger altijd werkte, werkt niet meer. Oude vriendschappen, relaties, contacten verwateren of splijten open en er komt bloot te liggen hoe zielscontracten eindigen. Hoe verhoudingen met elkaar veranderen of eigenlijk misschien al wel lange tijd veranderd zijn.
We hebben het alleen misschien nog niet zo duidelijk gezien, eerder. Omdat we druk waren met onze aardse dagelijkse riedeltjes, zoals we dat altijd deden. Op een soort van automatische piloot doorgaan.

Maar die nieuwe wereld is wel degelijk geboren aan het worden, door de chaos van de oude wereld heen. Wanneer je een stapje terug doet, even niet mee gaat in de ratrace van dagelijks leven en matrix en met andere ogen kijkt, zie je de nieuwe aarde al ontstaan.
Dat vraagt soms even een pas op de plaats, terug trekken, de verbinding bewust maken met hart en hoger bewustzijn. Want pas dan kun je met een meer verruimde blik naar de wereld om je heen kijken. En pas dan ga je andere dingen zien.

Oké misschien is het verdrietig of ingewikkeld wat je op dagelijkse basis op je pad tegen komt. Afscheid van wat was, het oude. Maar tegelijkertijd ontstaan nieuwe contacten, nieuwe ontmoetingen, nieuwe mogelijkheden en kansen.
Vele nieuwe aarde initiatieven zien het levenslicht, nieuwe samenwerkingen ontstaan. Met meer bewust besef, meer oog voor de natuur, wereld, de kern van ons wezen. Vrij worden van de matrix van het oude, vernieuwend, zuiverder en anders. Meer bezield, meer gevuld met levenskracht, meer afgestemd op de innerlijke kern.

Het duurt soms even voordat je het ziet. Het brullen van de oude wereld die vergaat lijkt soms zo oorverdovend. Het om zich heen klauwen van de oude schaduwen lijkt soms zo overweldigend pijnlijker dan ooit.
Maar het zijn allemaal tekenen van verandering, van vernieuwing.
Het oude (ook in ons) wil niets liever dan vasthouden aan het oude, de bekende ingesleten weg.

Er is geen weg meer terug

Maar er is geen weg meer terug. De verandering is dieper dan ooit ingezet.
De verhogingen van lichttrillingen die op dagelijkse basis instromen en ons bewustzijn aantrillen om ‘wakker te worden’. Die stromingen worden dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks krachtiger dan ooit.
Steeds meer mensen worden wakker. Steeds meer lichtbrengers staan op, delen hun visie, inspiraties en nieuwe ideeën.
Steeds meer mensen voelen dat de oude wereld niet meer past en gaan zieken naar nieuwe wegen.
Steeds meer wordt je authenticiteit, jouw unieke bijdrage aan de wereld en het innemen van jouw plek op aarde gestimuleerd.
Het oude heeft niet langer vaste grond onder de voeten en het nieuwe is al aanwezig en bouwt zich steeds verder uit.

De kunst van belichaming

Om je nu zelf staande te houden te midden van al die wijzigingen, al die verschuivingen en al die zogenoemde chaos op weg naar de nieuwe aarde, is het essentieel om dicht bij jezelf te blijven. In contact met hart, ziel en gevoel. Om diep geworteld echt in gronding aanwezig te zijn en te durven luisteren naar je innerlijke inspiratie en leidraad. Naar de hogere visie in jou, ongeacht of jij als mens deze al kan bevatten en begrijpen. (Deze is al van de nieuwe aarde, zelfs zonder het bewust te zijn!)
Dat vraagt moed, vertrouwen en durf.
Dat vraagt loslaten van egobelangen die hechten aan het vasthouden aan de oude manieren en systemen.
Dat vraagt trouw zijn aan je Zelf, voorbij het menselijke zelf.
Dat vraagt open durven zijn, je door het veld van noet-weten heen te bewegen, zonder een (nog) duidelijke koers maar met je ziel aan het stuur.

Daar waar je dit (en meer) steeds meer zult (h)erkennen, ruimte geven en eren, daar ontstaat ‘het nieuwe’, in jou. M.a.w. je geeft ruimte aan het oorspronkelijke in jou om weer zichtbaar, voelbaar en kenbaar te worden. Van waaruit belichaming kan ontstaan, het walk your talk principe waarin de grotere jij tot manifestatie komt in dagelijks leven (zie mijn boek Belichaamd Bewustzijn)

Dat oorspronkelijke in jou weet de weg, zal je leiden op jouw pad en laat steeds meer jouw unieke kracht  blauwdruk en Zijn tevoorschijn komen. Van waaruit je een actieve en bewuste creator van je eigen nieuwe realiteit wordt.

Ja dat is misschien eng voor de ego lagen die zijn gaan gel9ven in de matrix, in eigen kleinheid en gebrekkige eigen waarde. Ja, dat is spannend om die stappen over de drempel te doen en comfortzones te verlaten.
Maar het levert je je Zelf op! Vertrouwen, kracht, licht, liefde, je grootse jij, die zoveel verder reikt dan alleen de aardse jij.

Je grootse jij

Je grootse jij is afgestemd op je hogere potenties en kwaliteiten, op jouw unieke blauwdruk, rop en plek binnen schepping. Op jouw unieke bijdrage aan de geboorte van de nieuwe aarde.
Jij die als een pilaar van licht in deze wereld gekomen bent om je licht-steentje bij te dragen aan dat collectieve proces.
Die grootse jij is al in je aan het ontwaken, komt misschien al steeds meer tot uitdrukking en zal steeds krachtiger zichtbaar worden. Ook in de wereld.
Dit proces start in jou, ‘in het klein’, maar rimpelt uit naar de werelden om heen en heeft effect op ‘het grote’.
De Oorspronkelijke Mens staat op, door de brokstukken van het oude heen!

© Willemien Timmer, 14-1-2022