Veranderingen in ervaring in deze tijd & het 9-9 Portaal

9-9 portaal

De afgelopen 3 maanden zijn we collectief door enorme verschuivingen en trillingsverhogingen gegaan. Deze enorme verschuivingen brengen allerhande processen met zich mee en duwen als het ware alle nog aanwezig zijnde schaduw meer naar de oppervlakte.
Daardoor kunnen deze onbewuste patronen en structuren, gevoelens, emoties en gedachten die daar aan kleven eindelijk steeds meer het licht (van bewustwording) zien.

Zelfs mensen die zich hier niet van bewust zijn krijgen hiermee te dealen en je ziet overal om je heen deze verschuivingen plaats vinden en de effecten die ze hebben op ieders leven. Persoonlijk maar ook collectief. De wereld lijkt nog meer in chaos te zijn dan het al was. Mensen beginnen andere keuzes te maken of andere paden te volgen.
wanneer onbewuste schaduw naar boven komt mogen we hier eerst mee zien te dealen, om het helemaal bewust te krijgen. wat je veel ziet is dat er eerst weerstand, schoppen, verzet of strijd ontstaat.
Oude emoties en gedachtepatronen, overleving of conditioneringen worden voluit geleefd en lijken sterker dan ooit de kop op te steken.

Processen die aangezet zijn

Verantwoordelijkheid (leren) nemen voor je eigen gevoel, daden, handelingen, gedachten en zelfs emoties ligt daar aan ten grondslag. Maar kan pas opgepakt worden als het ten diepste doorvoeld en doorleeft, herkent en bewust wordt.

Steeds meer mensen openen hun ogen en hart en zien dat wat er niet meer klopt in de wereld, waar (mind) controle of andere vormen van manipulatie en sturing aan het stuur staan. Waar het hart, gevoel, creatieve expresse en mogen zijn wie je bent geen ruimte krijgen. En dit zijn slechts enkele va de vele voorbeelden van veranderingen die in feite al jaren gaande zijn. Maar nu steeds meer in de versnelling komen.

Vrouwelijke Blauwdruk en Kracht

De afgelopen 3 maanden, deze zomer, stond opnieuw vooral het oprijzen van de Vrouwelijke Kracht weer dieper centraal. Zoals dat geregeld al afgelopen jaren in perioden sterker uitgelicht is, m laagsgewijs steeds dieper op te rijzen uit de as van de oude duale wonden.

Dwars door alle andere energie upgrades en persoonlijke processen heen zijn we steeds dieper aangetrilt om onze Vrouwelijke Kracht weer dieper te laten ontwaken.
De ontkrachte, afgescheiden, verkrachte en lang niet gewenste Vrouwelijke Kracht die haar rechtmatige plek weer steeds meer mag gaan innemen. Gelijkwaardig naast het Mannelijke.

Mannelijk en Vrouwelijk , wonden en gelijkwaardigheid

Maar beide delen van ons wezen, mannelijke en vrouwelijke Blauwdruk, zijn beide verwond, in zovele lagen van ons Zijn. Dus daar waar het Vrouwelijke in al haar kwaliteiten en energie weer aangetrilt wordt, waar zij dwars door haar wonden heen mag groeien en helen, daar wordt ook de ’tegenpool’, de mannelijke energie in zijn wonden geraakt. De wonden van Mannelijke en Vrouwelijke energievelden zijn namelijk altijd aan elkaar gerelateerd. Daar waar het Vrouwelijke ontkracht is, is het mannelijke ook uit balans en heeft een andere rol moeten aannemen. Maar andersom geldt exact hetzelfde.

Dus daar waar in dit geval de Vrouwelijke Blauwdruk sterk gestimuleerd wordt in de energie om weer stappen naar heelwording en bewustwording, naar herstel van de Oorspronkelijke Kracht te zetten, daar komen allereerst de wonden van beide kanten weer dieper aan het licht.

Onvoorwaardelijke Liefde is de achterliggende kracht

Ten alle tijden is de achterliggende kracht de Kracht van Onvoorwaardelijke Liefde. Onze Bron stuurt aan op een herstel, herverbinding en hereniging van beide Blauwdrukvelden. zodat wij op alle lagen de shift terug kunnen maken van afgescheiden en duaal bewustzijn naar Heelheid en Eenheid.

Al ervaart het Persoonlijk (of Ego) Zelf die alle ervaringen en wijzigingen ondergaat dat vaak niet zo. Deze lagen van menselijk bewustzijn die zo zijn gaan verkleven met emoties, drama, karmische ervaringen en – herinneringen, die overlevingsstrategieën en overtuigingen heeft gecreëerd en die strijd tussen emoties en gedachten veroorzaakt. Dit deel in ieder van ons houdt er een heel andere zienswijze op na. En ook daarin ligt een grote kloof om te overbruggen
Dit is in feite ook weer een effect van de dieper gelegen innerlijke dualiteit en polarisatie van de Mannelijke- en Vrouwelijke Blauwdruk.

Schaduw her-inneren

Dus daar waar we steeds opnieuw aangezet en gestimuleerd worden in alle trillingsverhogingen, om al onze schaduw en licht kanten weer te gaan herinneren, balanceren en helen is het de aardse Persoonlijkheid die vaak de kont in het krib gooit, die weerstanden opgooit en moeite heeft met alle wijzigingen te behappen. Het zijn ook de aardse menselijke lagen (incl. emotievelden, mentale lagen) die zo stevig vast houden aan het afgescheiden perspectief en – ervaring. Onbewust.

Het is ook dit deel van ons wezen waar velen nog zo in vast zitten, mee geïdentificeerd zijn en in vast kleven. Niet beseffend dat dit slechts een deel is van wie wij in Totaliteit Zijn. Een klein deeltje zelfs maar, beien op het grote geheel van wie wij als Bron Zijn.
‘Slechts’ de golflengtes van 3D en 4D bewustzijn, terwijl we uit zoveel meer dan dat bestaan.

Dus alle trillingsverhogingen, wijzigingen en upgrades in bewustzijn zetten vooral ons menselijk bewustzijn aan op alle lagen die daar aan gekoppeld zijn, om te ontwaken. Om vrij te breken uit de geïdentificeerde lagen en verklevingen met de 3D matrix. want daar ‘buiten’ zijn wij veel grootser, en dat is wat ons Bewustzijn ook in 3D en de menselijke ervaringswereld weer wil gaan herinneren en integreren. Zodat we Bron (en alle lagen tussen Bron en mens-zijn) weer aan leren her-inneren en integreren. Zodat alles Gelijkwaardig met en naast en door elkaar kan bestaan.

De effecten van de zonnevlammen

De energie van de zonnevlammen, die in extreme mate naar ons toe stromen deze dagen, bieden een diepe schoning aan tot diep in het fysieke celgeheugen (en DNA).
Om ons dieper te helpen ontdoen van alle oude schaduw en verklevingen met het duale 3D bewustzijn waarin we zo versmolten zijn geraakt.

Daar waar we mogelijk al vele jaren ons energetisch veld hebben bevrijd en gezuiverd van oude patronen, is in dit jaar meer dan ooit ons fysieke systeem ook aan de beurt om deze zuiveringen van oude patronen, schaduw en onbewustzijn op te ruimen.

Pas daar waar ons fysiek lichaam ook de oude coderingen los kan laten ontstaat nieuwe ruimte om alle doorlopen groei, trillingsverhogingen en bewustzijn echt te gaan voelen, ervaren, koppelen en be-leven hier op aarde. Juist in de 3D ontwaken ook in het celbewustzijn. In onze grootsheid i.p.v. vast te blijven zitten in onze kleinheid.

Pas daar waar ons fysieke systeem ook de ruimte biedt (door opruimen en schoonmaak dankzij de trillingsverhogingen) gaan we werkelijk met al ons bewustzijn indalen  in de stof’. Dieper incarneren zogezegd, of te wel: descenderen.
De beweging van descenderen is altijd gekoppeld als ascenderen, als twee zijden van dezelfde medaille.

Ons lichaam dient mee te gaan in de trillingsverhogingen, dient steeds dieper te versmelten en verbinden met het Aarde bewustzijn, (daar waar wij ons pad lopen en ervaring opdoen) willen we steeds dieper uit kunnen reiken naar de Bronfrequenties in ons Zelf.

De effecten en energieen van de zonnevlammen dienen in deze om deze oude schaduw energieen, onbewuste lagen, duale ervaringen, wonden van mannelijke en vrouwelijke velden en oude patronen die daar aan gekoppeld zitten ten diepste te schonen, op de meest diepe niveaus van ons menselijk fysiek systeem.
Die opschoning kan dus ook gepaard gaan, deze dage, met de nodige fysieke ongemakken, wanneer de trillingsverhogingen je lichaam aanzet geven om de oude vastgezette energie losser te triller.

De energie van het 9-9 portaal

De energie van het 9-9 portaal vandaag biedt een balancerende werking. Biedt een ondersteuning in integratie van alle tot nu toe doorlopen processen. Om deze met elkaar te balanceren, uit te lijnen, op te rekken in trilling en her te verbinden. waardoor meer innerlijke harmonie en balans maar ook ruimte ontstaat in je bewustzijn (en lichaam) om de Man-Vrouw Blauwdrukken als overkoepeling dichter weer bij elkaar te brengen. Op alle lagen, dus ergens zal dit met dank aan de zonnevlammen ook dieper binnen kunnen komen in je fysieke systeem.

De energie van het 9-9 Portaal lijnt je tegelijkertijd heel hoog uit met de Galactische Hart energie, waarbij je 9 ervaringswerelden of 9 dimensies van Zijn dieper in lijn komen met je Goddelijke Bedoeling en Zijn. Dat daarnaast de Goddelijke Man en Vrouw Blauwdrukken (en van daaruit ook de ‘verbindingsbrug’: het Goddelijk Kind) ook meegenomen worden in de 9-9 energie maakt dat ons volledig 12-voudig bewustzijn in een overkoepeling (het 13de veld) aangeraakt wordt.
D.w.z. dat alle lagen van jouw Bewustzijn aangetrilt worden en aangezet worden om naar een diepere beweging van verbinding, gelijkwaardigheid, harmonie en heelheid toe te bewegen.

Persoonlijke effecten

Dat maakt de processen van dit moment mogelijk voor de een heel erg intens en confronterend, en voor de ander als een heerlijke stroom van inspiratie, flow en scheppingskracht die vrij komt.

Het is een beetje afhankelijk van waar jij in je energie en processen en Zielsevolutie zit.
Ligt er nog veel op te ruimen, op welke laag dan ook, dan zal je het pittiger ervaren of diepere processen gaan doorlopen. Wees daar binnen vooral lief voor je Zelf en geef je Zelf de ruimte om dat te ervaren wat er wakker getrild wordt.
raak niet ontmoedigt in het feit dat je er niet makkelijk door heen kunt stromen, of dat er blijkbaar nog zoveel lagen in jouw bewustzijn aangeraakt worden. Zie het als een super kans op grote schoonmaak, vooruitgang en verdere groei.

Ontmoediging

Het ‘ontmoedigingsbeleid’ is een element wat sterk opspeelt deze afgelopen maanden, maar het is een oude programmering van de duale wereld matrix, waarin we lang vast gezeten hebben en sms nog verstrikt in kunnen raken. Het zijn oude energie van klein gehouden worden (ofwel van binnen uit ofwel van buitenaf door beïnvloeding). Het raakt de kern aan van waar we ons Zelf nog niet kunnen zien in onze werkelijke Grootsheid. Grootsheid die niet van Ego Zelf is, maar van ons hoger bewustzijn.

Het raakt daar aan waar wij ons Zelf gewoon nog niet in onze werkelijke waarde kunnen zien.
En dat resoneert weer heel diep door in het basis chakra, waar we volop onder ‘Goddelijk Vuur’ liggen om de oude patronen te herzien. Zodat we daar doorheen kunnen groeien en onze werkelijke waarde, Kracht en Essentie weer aan voelen, ervaren, herinneren en belichamen!

Bemoediging

Vanuit ontmoediging ligt er de kans om te groeien naar bemoediging. Die tegenpool kunnen we ook nu al bewust inzetten voor ons Zelf. Zelfs al zou je dat in eerste instantie nog niet werkelijk diep kunnen voelen, maar geef je je Zelf mentaal bemoediging, daar waar je ontmoediging ontmoet.  We zijn allen Meester in onze mentale velden, deze zijn zo sterk getraind in de vele levens van overleven. Velen zien het mentale deel daardoor ook als ene blokkade, maar vergeet niet, in alles wie wij Zijn is kracht aanwezig. Het is net hoe wij er naar kijken en hoe wij onze kwaliteiten aanwenden.
Dus zelfs al voel je het nog niet, kun je wel je mind aanwenden om je Zelf of elkaar te bemoedigen op dit intense pad van groei.
je Zelf en de ander erkennen in wie je (al) Bent, waar je al in gegroeid bent en waar je kwaliteiten al zichtbaar zijn of geleefd kunnen worden. Focus daarop op hetgeen wat er al is, wat al bevrijd is en tot haar recht komt. En niet op dat wat er nog ligt om door te werken.

Ook alle trillingsverhogingen ijn bedoeld als een bemoediging, een aanzet om ons te gaan helpen her-inneren, op elke laag van ons Wezen, tot in de diepste vezels van creatie, wie wij werkelijk Zijn!

Ik wens ieder een fantastische transformatie periode toe! Eer en erken je Zelf en wees lief voor je Zelf in alles waarin jij geraakt mag worden! Want dat zijn de de lagen of thema’s die er toe doen en die Liefde, zorg, erkenning en omarming nodig hebben. En dat zijn de lagen die de Sleutels in zich dragen om je Zelf weer ten diepste te ontmoeten!

© Willemien Timmer, 9-9-2017

Zie ook het vorige artikel over de september maand en het 9-9 Portaal.

Vanavond vind er weer een afstand activatie plaats in de energieen van dit moment.

Meer informatie daar over vind je hier.

Je kan nog meedoen!