‘Verlicht’ denken

Iedereen die een beetje in contact staat met ‘het spirituele’ kent ze wel: de eindeloze lijstjes met ‘Ascensie symptomen’ zoals ze vaak genoemd worden. En de vele schommelingen op emotioneel niveau en of fysieke klachten die vaak uitgebreid uit de doeken gedaan worden gedaan in forums. En waar gretig op gereageerd wordt vanuit ieders eigen waarheid en beleving.
De ‘Ascensie journaals’ of energie per dag beschrijvingen die gretig geliked en veelvuldig gedeeld worden. Omdat mensen zich er (misschien geheel of gedeeltelijk) in kunnen vinden, het aansluit bij wat je persoonlijk ervaart of zelf tegen komt in je leven.
Te zien aan de hoeveelheid aandacht die het krijgt is er een grote behoefte aan antwoorden op de zoektocht naar (innerlijke) Waarheid en vooral naar zich Zelf. Het gaat als warme broodjes ‘over de denkbeeldige toonbank’ zogezegd.
En ongeacht dat ik ook geregeld zelf schrijf over de collectieve Ascensie processen, de energieën van bijzondere momenten en portalen en vooral ook over de processen van bewustwording en daar geheel op eigen wijze mijn kijk en ervaring op los laat, verbaast het me wat ik veel zie gebeuren. En ook weer niet, want ik zie en voel ook waar het vandaan komt…

In je kracht of er uit blijven?

Mijn persoonlijke missie is mensen helpen hun eigen innerlijke kracht en Waarheid weer te inden, hun eigen unieke verbinding met Bron weer te her-inneren, even als verkorte verse uitgelegd.
Nu weet en voel ik ook wel hoe het werkt in de hele cyclus van ontwaken en gaan groeien naar steeds diepere bewustwording. Waarom? Omdat ik daar zelf al heel lang doorheen ga en ook anderen daarin ben gaan begeleiden.
Ondanks dat ik weet hoe die processen verlopen steekt het me zo nu en dan om in zo’n grote mate te zien hoeveel mensen zich nog richten op alles ‘buiten zich’ in plaats van echt naar binnen te gaan. Waar alle antwoorden liggen die je zoekt.
Ook dat snap ik, dat gaat langzaamaan, ieder op een eigen timing en het kan doodeng zijn om echt naar binnen te gaan en te gaan verbinden met je Zelf (op alle lagen). Daar gaat het even niet om.
Maar mijn verbazing (tja, die is er toch ook nog steeds, ik ben ook gewoon mens) stijgt de laatste tijd weer even meer.  Het is allesbehalve een oordeel, maar puur een constatering (bezien door mijn realistische ogen en zorg dragende hart).

Wat opvalt is hoe makkelijk mensen informatie van buitenaf klakkeloos aannemen en soms ook overnemen als eigen waarheid. Natuurlijk kun je ergens mee resoneren, omdat je hetzelfde ervaart of doorleeft, maar veelal zie ik dat het alsnog buiten zich Zelf gehouden wordt.
Er wordt niet onderzocht (innerlijk) waarop je exact resoneert, er wordt vaak klakkeloos ‘gevoeld’ ik resoneer met die tekst. Maar waarop resoneer je dan echt? Is dat de hele tekst of slechts een zin? Is er misschien 1 woord die de juiste snaar bij je raakt en een ingang naar inzicht of dieper voelen opent?
Klopt het überhaupt wel wat er geschreven is/wordt? Doe jij innerlijk Zelf onderzoek aan de hand van wat je leest of aan informatie tot je krijgt, of neem je klakkeloos aan omdat et ‘wel goed voelt’? (Maar misschien niet kunt definiëren waarom).
Het is goed mogelijk dat informatie in je resoneert omdat je er iets van herkend, maar wat herken je dan precies, is dat bewust? Of is het een onbewust gevoel?

Informatie kan namelijk ook resoneren op onbewuste kennis en informatie die in je systeem aanwezig is, wat lang niet altijd waarheid hoeft te zijn.
Bijvoorbeeld als jij ook bepaalde spirituele overtuigingen hebt aangeleerd in een of ander kloosterleven, wat jij toen als waarheid (in die hoedanigheid) hebt ervaren, kan die resonantie dus nog door je heen werken. Jij bent er in het nu misschien niet bewust van, maar het kleurt je bril van perspectief en je manier van waarnemen wat voor jou waarheid is.
Maar bedenk je dan eens dat veel ‘geleerde waarheden’ uit oude levens plaats vonden in zwaar versluierde tijden, waarin de Bronverbinding nog veel verder van ons af stond. Wie zegt dus dat die geleerde overtuigingen of waarheden wel echt werkelijkheid zijn? En daarnaast ook nog: wie zegt dat die overtuigingen en waarheden van toen ook nog passen bij wie jij bent in deze incarnatie??

‘Ascensie symptomen’ en ons fysiek lichaam

Veel mensen hebben de afgelopen jaren steeds meer fysieke klachten ontwikkeld die meer en meer naar de voorgrond treden. Klachten die, als je die met elkaar bespreekt, heel vaak overeen komen. Niet alleen met enkele mensen maar wereldwijd zijn er velen die allerhande fysieke klachten hebben, die allemaal overeen komen. Die wisselend opspelen, vaak niet te definiëren zijn door artsen of (h)erkent worden door de medici.
In het ‘spirituele circuit’ wordt aan ál die allerhande fysieke klachten vaak direct het label ‘Ascensie symptomen’ toegekend of wordt de schuld gelegd bij ‘mercurius is retrograde, het zal wel komen omdat het een Portaaldag is, er zonnevlammen zijn, of ja… die eeuwige trillingsverhogingen’.

En ja, die invloeden zijn er allemaal en hebben hun uitwerking ook, maar er is zoveel meer, wat vaak volledig vergeten wordt.
Want zelfs al heb je bepaalde klachten in je lichaam, met je humeur, in je emotioneel veld of waar dan ook. Het verteld iets over JOU!
Als een portaal, zonnevlam, een planeetstand, een trillingsverhoging dat in jou losmaakt om te voelen, dan nog zegt het iets over jou!  Het is een externe energie waardoor de interne onbewuste poorten naar onbalans zichtbaar en voelbaar worden.
Het is makkelijk om het ‘af te schuiven’ of te ‘verklaren’ met daar komt het van. Maar wat doe je er vervolgens mee?
Is dat dan het ‘antwoord’ en leg je je er bij neer? Of ga je juist met het aangereikte signaal aan de slag? Ga je er naartoe met je bewustzijn, aandacht en energie om te voelen en te kijken waarom dat deel van je bewustzijn daar dan zo op reageert? Ga je kijken op welke wijze je de onbalans kunt herstellen? Durf je dat innerlijk proces aan te kijken?

‘Verlicht’ denken via andere wegen

Daarnaast is er ook een vorm van ‘verlicht’ denken die alles buiten zichzelf plaatst en niet intern onderzocht of (h)erkent wordt. Daar waar de Ascended Masters of engelen doorgevingen brengen die klakkeloos, zonder nadenken, voor waar worden aangenomen en gevolgd.
Of daar waar de schuld van tegenwerking en tegenslag keer op keer wordt weggezet als ‘het boze oog’, demonen, entiteiten, darklords of Archontische krachten die je dat aan doen.
Ik zeg niet dat deze er niet allemaal zijn, absoluut niet, zij zijn er, allemaal! Maar de kunst van onze reis naar Meesterschap is om te leren als een Meester daarmee om te gaan.
En dat betekend: op eigen benen staan, weten wat je kracht en kwaliteiten zijn, in diep vertrouwen jouw pad volgen, grenzen kunnen aangeven, zonder te leunen op een ander, verantwoordelijkheid nemen, etc.

‘Verlicht denken’ helpt niet om je fysieke onbalans op te ruimen

Daarnaast voel ik ook steeds meer het belang van het niet te makkelijk weg zetten in wat ik ‘verlicht denken’ noem (de ‘schuld’ leggen bij energetische shifts, -invloeden en –wijzigingen of externe krachten buiten je Zelf).
Er is namelijk nog veel meer dan alleen die invloeden van ‘hogere trillingsorde’.
Denk eens aan de invloed van alle systematisch aangebrachte chemtrails, veelal vergiftigde of genetisch gemanipuleerde voeding, vervuild water, wifi netwerken en andere stoorzenders van die aard. Denk aan de ‘massa hypnose’ door media en tv die collectief hele imprints van negatief denken en manipulatie om in een bepaalde richting te denken uitzet. We zijn daar allemaal doorlopend aan onderhevig.
En daar waar je niet in je kracht staat, werkt dat bewust maar vaker nog onbewust heel erg door in de kleuring van hoe jij de wereld en alles wat is beziet en ervaart.  Maar ook op hoe je lichaam functioneert.
Het zijn allemaal enorme ‘vervuilers’ van lichaam, emotioneel, mentaal en energetische velden. En daar wordt vaak niet eens aan gedacht!

Ons lichaam vraagt steeds meer om de aandacht. Daarom hebben velen zoveel fysieke klachten.  Het zijn signalen dat je lichaam niet optimaal kan functioneren, dat er onbalans is. Door alle externe invloeden stagneren energiestromingen en kunnen functies van het lichaam dus ok stagneren. Door alle niet-opgeloste interne verstoringen (oude energie, emoties, overtuigingen en patronen) vervuilen we ons lichaam zodat het niet naar behoren kan functioneren.
Door alleen het ‘verlicht denken’  houdt je het buiten je Zelf, je brengt jezelf op bepaalde lagen dan misschien hoger in trilling brengt, maar er mist een belangrijk deel, namelijk je menselijke kant en -voertuig.

Het fysieke lichaam geeft signalen af dat er onbalans is. Wellicht door ongezonde voeding of lifestyle, wellicht door chemtrails, door wifi netwerken en ja wellicht in resonantie op portaaldagen en andere bewustzijn verruimende shifts. En vaak is het een combinatie van al deze verstorende invloeden, die elk op andere lagen van ons bewustzijn onbalans, ondervoeding en verstoringen veroorzaken. Maar het belangrijkste is dat we leren ‘verstaan’ en bewust worden waar die verstoringen vandaan komen en wat we er aan kunnen doen. Hoe we de energie weer krachtig door ons fysiek lichaam kunnen aten stromen, door het opruimen van innerlijke verstoringen en niet langer passende energie van overtuigingen, onzelfstandigheid, krachteloosheid en al het andere wat ons uit onze verbinding met Bron en scheppingskracht houdt op fysiek vlak.

Belichamingsprocessen: alles wil in het fysieke ervaren en geleefd worden

Ons lichaam vraagt ook steeds meer om aandacht omdat de collectieve processen en trillingsverhogingen nu een punt hebben bereikt dat we dieper dan ooit vanuit Groter Geheel er aan toe zijn om eindelijk ook ons fysiek/menselijk systeem mee te gaan nemen in alle wijzigingsprocessen. Veel energetisch en geestelijk werk is door velen al verricht en gezuiverd, bewuster gemaakt of bevrijd. Nu is het tijd dat dat niet in de ether blijft hangen maar echt steeds dieper gekoppeld kan worden aan het menselijk ervaringsveld, en dus ook aan het menselijk ervaringsvoertuig: ons lichaam.

Ons lichaam heeft een geheel eigen bewustzijn, op een unieke trilling, net als onze Ziel en alle dimensionale lagen die wij Zijn. elke trillingslaag heeft unieke kwaliteiten en mogelijkheden. En allen zijn gekoppeld aan dezelfde Bron en komen voort uit die zelfde Bron. Het zijn alleen andere golflengtes, als uitdrukkingsvorm van Bron.
Op het moment dat we ons alleen richten op ‘verlicht denken en voelen’ ben je steeds afgestemd op die hogere golflengtes. Maar hoe meer je je daarmee ‘identificeert’ en op afgestemd raakt, hoe meer je het contact verliest met de fysieke frequentie. Een golflengte waar velen door de vele incarnaties heen toch al zoveel moeite mee hebben. Zovele ‘lichtwerkers’ willen en durven en kunnen niet eens echt op aarde zijn en of verbinding maken met de aarde. Omdat daar teveel pijnlijke triggers en herinneringen aan kleven.
En toch vraagt het evolutie proces ons juist om daar naartoe te bewegen, die eigen Onderwereld in van de diepste onbewuste angsten, onbewuste lagen vol wonden en littekens, noem het je innerlijke schaduw en demonen. Pas wanneer we letterlijk dor onze eigen schaduw heen durven gaan, kunnen we op alle lagen geboren worden in ons eigen unieke en oorspronkelijke Licht. Ja, ook op aarde, als ‘verlicht mens’.

Lichaamsbewustzijn weer leren kennen en ermee verbinden

Maar dat betekend dat we ook weer mogen leren om ons fysiek lichaamsbewustzijn weer te leren kennen, te leren luisteren naar de signalen die het geeft. Signalen van onbalans of onbewust oud verdriet, wat allemaal tot verstoringen, klachten ziekte en onbalans in het algemeen kan  leiden.

Ons lichaam bezit een geheel eigen wijsheid en Waarheid en weet feilloos wat goed en gezond voor ons is. Het is immers ook een uitdrukkingsvorm van wie wij zijn als Bron. We mogen dat weer leren her-inneren.
En ons lichaam geeft krachtige signalen van binnenuit dat het veelal verwaarloost, vergeten, vervuild is. Door onbewuste imprints overtuigingen, oude angsten en wonden, door beïnvloeding van binnenuit en van buitenaf (voeding, straling geluidsoverlast, overprikkeling) en vlak ook de manipulatie niet uit, die hoogtij viert, dor interne en externe schaduw velden.

Schuif klachten niet te makkelijk weg als Ascensie symptomen

Maar door alle klachten of ‘symptomen’,  hoe vervelend die ook zijn voor jou als mens, weg te schuiven onder de noemer ‘Ascensie symptomen’ wordt het in feite weer buiten je Zelf gelegd. Het is dus een omstandigheid waar je niets aan kan veranderen of wat je maar even ‘uit moet zitten’.  In die zin blijft het lijden, de onzelfstandigheid, gebrek aan verantwoordelijkheid nemen en in je eigen kracht staan gewoonweg bestaan.
Door de oorzaak van het ongemak te leggen bij al die hogere energieën, blijf je van je Zelf af gaan en blijf je alsnog uit de verbinding met je lichaam zelf en de realiteit van de 3D werkelijkheid.

Het antwoord zit in naar binnen gaan

De kunst is om naar binnen te gaan, contact te maken met jouw lichaamsbewustzijn. Te voelen wat je lichaam je wilt vertellen, wat er dwars zit, welke energie of invloeden je doen stagneren, intern of extern. Dat geeft je weer ‘beschikkingsrecht’. Als we leren luisteren naar de signalen en boodschappen van ons lichaam en aan begrijpen waar klachten dor ontstaan of veroorzaakt worden geeft je dat een handvat om te kijken waar je iets kan wijzigen. Waar je kan helen, transformeren en of trilling verhogen (ja ook in je lichaam) zodat externe invloeden minder invloed op je uitoefenen.
Als jouw trilling, ook fysiek, stijgt (en dat geldt ook emotioneel, mentaal en energetisch) hoef je geen hinder meer te ondervinden van externe invloeden. Dan ben je namelijk echt in verbinding en kun je vroegtijdig verstoringen opmerken en er op reageren.

Des te bewuster ons worden van ook gewoon de 3D verstoringen die er zijn, naast de (hoog) energetische, zowel in ons als buiten ons, des te meer handvatten krijgen we om werkelijk liefdevol aanwezig te zijn in ons lijf, in de 3-de dimensie en in ons leven. Als uitdrukking van wie wij Zijn als Bron, in de golflengte van 3D.

Wijsheid van de aardse fysieke frequentie

3D wordt vaak nog weggezet als niet leuk, minder belangrijk (het gaat toch o bewustzijn verruimen en verhogen) maar we zijn hier niet voor niets, op aarde, in dit lichaam.
Het lichaam vraagt meer en meer om erkenning. Zodat ons hoger bewustzijn niet alleen gewekt en geopend wordt, maar ook daadwerkelijk geïntegreerd kan raken, belichaamd kan raken, juist in ons menszijn en fysiek lichaam (en het emotionele, mentale, etc. ).
Iets diep in ons wezen wenst op ALLE lagen te herinneren wie wij Zijn.
Dat kan niet als we delen van ons Zelf afwijzen. Dat weten we allemaal. Maar wat vergeten we nog vaak dat fysiek systeem. Die overigens ook de volledige Blauwdruk van wie wij Zijn als Bron in zich draagt.
Er ligt zoveel wijsheid besloten in ons DNA, celbewustzijn en fysieke lichaam als geheel…en dat is wat nu meer en meer om de aandacht gaat roepen. Het is er de tijd voor!

Realiteitszin en ‘onderzoeksplicht’ naar je Zelf toe

Maar wat ik ‘mis’ is de ‘realiteitszin’, het verder kijken en eerlijk kijken naar de vele lagen van invloed die een rol spelen. En die zijn zeker niet alleen energetisch of op hoge bewustzijnslagen, maar zeer zeker ook fysiek. Vervuiling is er op vele vlakken, intern en in de externe wereld, en deze spelen allemaal een rol. Het is niet slechts 1 element wat verstorend werkt, het zijn er vele!
En het zijn allemaal signalen die ons helpe om een dieper contact met os Zelf op 3D vlak (ons lichaam) te maken. Omdat we te zijn aan een volgende stap in Evolutie: namelijk toe werken naar de volledige belichaming van wie wij Zijn op alle lagen, gevoeld, geleefd, be-leefd en belichaamd in 3D. het Menselijk Meesterschap!

Een nieuwe golf van collectief ontwaken

Een grotere massa dan voorheen is bezig te ontwaken in bewustzijn. Daarbij komen er vele vraagstellingen omhoog, die een zoeken naar antwoorden in gang zetten. Een logisch proces en een natuurlijk proces. Daar waar je ontwaakt ga je met andere ogen je Zelf waarnemen, en de wereld, maar is alles wat logisch en aangenomen was ineens niet zo logisch meer. En vraagt om een herziening.
Het feit dat velen daarbij klakkeloos de energie, informatie of inzichten van de ander aannemen, is een deel van het bewust ontwakingsproces. Het is een natuurlijk gegeven: voordat jij innerlijk je eigen waarheid ontdekt, heb je referentiepunten van buitenaf ‘nodig’ (denken we) voordat we op de eigen waarneming en gevoel durven gaan vertrouwen.
Enerzijds is daar niets mis mee. Anderzijds ook wel.
Want de valkuil is dat je dus doorlopend andermans waarheid aanneemt voor de jouwe. Dat je buiten je Zelf blijft zeken (via workshop-hoppen en boeken en teksten lezen) en niet werkelijk naar binnen gaat, waar spiritualiteit als natuurlijke stroom werkelijk om gaat.
Het aanleren van technieken of methodieken kan heel waardevol zijn, maar dan als opstap binnen je groei. Om meer vertrouwen te ontwikkelen in je eigen ervaren, om dieper bij je Zelf uit te komen en jouw waarneming en gevoel, bij jouw Bronverbinding.
Maar is geenszins als ‘de weg of waarheid’ op zich.
Dat wat voor de een de waarheid (op dat moment kan zijn) hoeft niet te resoneren met jouw diepste waarheid. Vaak heeft dat ook weer te maken met de groeifase waarin je zit.

Ieder leeft een eigen waarheid, daar waar jij Bent in je groei

Ik draai al heel erg veel jaren mee  ‘in dit wereldje’, ongeveer vanaf mijn 16-de levensjaar en al 14 jaar intensiever dan ooit door het runnen van mijn praktijk. En herken de golven van hoe het werkt inmiddels wanneer mensen ontwaken. De zoektocht start, antwoorden worden als lekkernij tot je genomen, hoe meer hoe beter. Maar worden soms niet (kritisch of via zelfbespiegeling)  onderzocht. Er zijn veel aannames en overtuigingen van de ‘oude energie’, soms oeroud en gefundeerd in religieus spiritueel denken, soms ‘nieuwer’ van jaren geleden. Maar lang niet allemaal zijn deze ook gefundeerd in Waarheid of nog resonerend op de energie van nu, waarin in razend tempo heel veel wijzigt.

Nu is Waarheid ook zo’n dingetje, waar veel over gestreden wordt. Zeker daar waar mensen zoekend zijn. Ieder heeft een eigen waarheidsperspectief en naarmate je groeit, groeit deze mee, wordt steeds groter en overzichtelijker. Dat is nooit een statisch gegeven.
Eigen waarheid wordt gekleurd door ervaringen, overtuigingen, blinde vlekken en onbewuste lagen die nog aanwezig zijn en slechts een heel klein deel door hogere inzichten of Bronverbinding.

In de vele jaren dat ik ‘mee draai’ heb ik geregeld nieuwe golven van ontwaken mee gemaakt binnen het collectief bewustzijn, en herken daardoor de signalen en stromingen. De manieren waarop mensen groeien, de valkuilen en juist de essentiële leermomenten waardoor iemand vrij kan komen uit de oude overtuigingen, ‘slaafse volgzaamheid’ , lijden en echt naar de eigen kracht en in vertrouwen kan gaan staan.

Ik zie daarin (in die verschillende golven) ook gedeeltelijk steeds dezelfde informatie voorbij komen, die op dat moment essentieel is in zo’n collectieve groeigolf. Informatie, energie, aandachtspunten, doorgevingen en of kennis die jaren geleden ook essentieel waren, toen een voorgaande ontwaak-golf op datzelfde punt was, zie ik nu voor de volgende ontwakende golf weer voorbij komen.
Dat is groei, dat is cyclisch. We doorlopen allemaal, ieder op een eigen manier en timing, datzelfde pad van groei. Maar de een zit in een andere ontwaak-golf dan de ander. En dat maakt de een niet beter of verder dan de ander. Het is alleen een andere timing, die precies past bij wie jij Bent en wat jij als Ziel wenst te ervaren.

Nu blijf ik gewoon mijn pad bewandelen, op ‘mijn bewustzijnsgolf’ zogezegd. Mensen die in diezelfde golf zitten, weten en voelen dit dus al, doorzien misschien al hoe dit werkt. Voor hen is dit schrijven dus ook niet J
Maar ik merk dat ik in de praktijk vaak mensen ontmoet die van allerlei ‘verschillende groeigolven’ of ‘ontwaak-golven’ komen.  En voor hen is dit misschien juist wel een eye opener of informatie die weer aanzet tot verdieping, dieper naar je Zelf toe bewegen of diepere verbinding maken met hoe dit voor jou werkt.

Ik begrijp voor een groot deel dus hoe dat werkt, door de ervaringen heen en het werken met vele verschillende mensen in groei, al zovele jaren.
Ik heb daarom ook geen oordeel maar ben wel van harte-lijke mening dat een stukje realisme, kritische kijk, gezond verstand, gegrond bewustzijn naast voelend vermogen, en innerlijke inspiratie of doorgevingen van welke dimensielaag dan ook, mag bestaan.
Het loslaten van een kritische kijk (dat is wat anders dan weerstand of mentaal vastzitten!) omdat er ineens hogere ervaringsgebieden in je leven komen doordat je je bewuster wordt, is mijns inziens niet nodig.
Het mag juist allemaal samen gaan, op dat pad van Ascensie: gezond verstand en diep voelend vermogen. Daarmee breng je de twee hoofdstromingen (mannelijk en vrouwelijk) in je Zelf juist tot hun grootste kracht en van daaruit samen. Het een kan niet zonder het ander!
Willen we werkelijk ascenderen en ons Meesterschap integreren en leven, dan mogen alle tegenpolen in ons zich verenigen in zachte omarming en erkenning (licht-schaduw, angst-Liefde, mannelijk-vrouwelijk, verstand-gevoel, hemel-aarde, Bron/Ziel- menszijn, etc.)

Verlicht denken en aards denken mag hand in hand gaan.
Verlicht voelen en aards menselijk voelen mag hand in hand gaan.
Hogere informatie of invloeden van ‘boven’ en concrete 3D aardse invloeden mogen samen bezien worden.
Wanneer je in een van deze twee ‘tegenpolen’ gaat zitten of alleen naar een kant kijkt, mis je een deel van het Geheel in je Zelf!

© Willemien Timmer 12-4-2018

Zie ook: Water als essentiële brug tussen geest en materie

En: Fysieke Ondersteuning in je bewustwordingsprocessen