Volle maan in Leeuw 28 januari 2021

 

Vandaag is de eerste volle maan van het nieuwe jaar en deze staat in sterrenbeeld leeuw.
De kracht van deze volle maan is al enkele dagen in opbouw, te voelen aan de vurige kracht die al sinds afgelopen weekend ‘in de lucht hangt’. Afgelopen week dienden zich ook alweer de Lion Beings heel krachtig aan, nog voordat ik wist dat deze volle maan in leeuw zal vallen. Leuke synchroniteit die natuurlijk alles te maken heeft met dit moment in lineaire tijd.

 

Heilig vuur

Het heilig innerlijk vuur wordt aangewakkerd. De bedoeling daarvan is simpel: het is de motor die aanzet tot transformatie en bevrijding.
Bij sommigen ontsteekt dit zich in strijdlust, in naar buiten gerichte acties en chaos, vurigheid geprojecteerd naar de ander, de wereld. Dan ontsteekt het in een destructieve kracht die als een ongeleid projectiel uit raast.

Maar wanneer je naar binnen gericht bent kan dit vuur uiterst constructief werken. En kan het juist veel meer van je innerlijke wereld blootleggen, bewuster maken, schoon branden en ziels passie vrijmaken. Waardoor je in nog diepere verbinding met het innerlijk heilig vuur van je Bronkracht in verbinding komt te staan als mens.

Deze tweezijdigheid kenmerkt de krachten van  de uit Egypte bekende leeuwin Sekhmet. In essentie is deze enorme vuurkracht neutraal van aard. Hoe jij als mens deze energie geleid door je wezen heen en met name door het menselijk bewustzijn heen, bepaald of deze destructief of constructief voor je en door je gaat werken.
Die tweedeling of eigenlijk multi-deling zie je momenteel ook terug in de samenleving. Hen bij wie het vuur van onvrede oplaait wat uitmondt in rellen. Hen waarbij het vuur gedoofd is en krachteloosheid en meegaandheid met de massa zichtbaar is. Of hen die gericht zijn op het hart, harmonie en naar binnen gekeerd, waardoor de vuurkracht diep transformerend, trilling verhogend en bewustzijn verruimend werkt.

 

Zon en maan

De energie van leeuw is een vurige kracht die verbonden is aan de zon. Sekhmet werd het boegbeeld van de Lion Beings en daartoe gerelateerd aan Ra. Zij werd ‘de dochter van Ra’ genoemd. Ra, de zon, die leven(skracht) en warmte, koestering en trillingsverhoging kan geven of die zinderende hitte (vuurkracht) kan veroorzaken waardoor alles verbrand.
Sekhmet, de leeuwin als boegbeeld is een personificatie van de zonnekracht.

Interessant is dat deze kracht zich nu verbind met de volle maan. De volle maan die zelf niet kan schijnen maar de (koele) reflectie van de zon weerspiegelt.
De volle maan gaat in energie om de binnenwereld, de gevoelswereld, het diep onbewuste wat door het licht van de zon (vuurkracht, levenskracht en passie) beschenen en gereflecteerd wordt. Waardoor dat wat leeft in de gevoelswereld of het onbewuste naar boven kan komen en zichtbaar wordt.
De kracht van Leeuw versterkt dit proces enorm en zet het ook kracht bij, waardoor meer en of diepere lagen in deze volle maan naar voren kunnen komen dan anders.

Zon en maan weerspiegelen ook uitersten, tegengestelde krachten of twee zijden van dezelfde medaille. Mannelijke en vrouwelijke krachten die met elkaar interactie en verbinding aan gaan. Ook dat kan voor ‘vuur’ zorgen wanneer beide niet volledig op lijn met elkaar zijn (disbalans aanwezig is) en ook dat kan uitgelicht worden. Met als gevolg innerlijke strijd stukken die naar boven kunnen komen die de disbalans zichtbaar en voelbaar maken.

 

De energie van 28-1-2021

De energie van de 1, januari, is essentieel in dit proces. De energie van de 1 gaat o.a. over het basischakra. Waardoor diep onbewuste gevoelslagen van onveiligheid, wegvallen van (schijn)zekerheid en gebrek aan gronding extra belicht en aangetrilt kunnen worden, om bewuster ervaren te worden. Om daar bewuster van te worden en in te kunnen groeien.

De energie van de 1 gaat ook over Eenheid of het gebrek daar aan, wat deze volle maan in leeuw ook zal beschijnen.

De 1 gaat ook over je rechte lijn met Bron. Waar deze al ontwikkeld is, nog hapert, stagneert of ontbreekt zal deze volle maan belichten en aanraken.

De energie van de 1 gaat ook over vernieuwing, een nieuwe fase en transformatie, wat deze volle maan met de kracht van leeuw ook versterkt in werking zet.

De energie van de 28 gaat over de blauwdrukken van de oneindigheid en verbinding van polariteiten. De blauwdruk van de lemniscaat, waarin beide kanten (vuurkracht en maankracht, mannelijk en vrouwelijk, gevoel en actie) met elkaar in gelijkwaardige balans gebracht kunnen worden.

Die potentie is er in elk geval in aanwezig. Of je deze er uitpakt hangt uiteraard vanaf hoe je in jezelf zit. Ben je naar binnen gericht, op groei en bewustwording gericht dan is deze potentie zeker ervaarbaar. Daar waar je weggaat van (de verbinding met) jezelf, zal deze potentie geen vruchtbare aarde vinden.

De energie van 2021 gaat o.a. over de Blauwdrukken van Bron en de uitlijning hiermee (zie eerdere artikelen en energetische updates) en draagt de potentie om steeds meer de Oorspronkelijke Blauwdrukken in het mens-zijn weer te gaan her-inneren, activeren, integreren, grinden en belichamen.

 

Volle maan

In deze volle maan ligt dan ook de potentie besloten om een dieper balans en verbinding met je innerlijke gevoelswereld als mens en je hoger bewustzijn te maken. Om menselijk vuur en heilig vuur te verenigen. Om het diep onbewuste te belichten en dat wat naar boven komt in ieders individuele groeiproces te kunnen transformeren met de vuurkracht van de zon en de transformatiekracht van leeuw.
Leeuw staat overigens ook voor je innerlijk Leiderschap.
Sekhmet daarin (de leeuwin) voor vrouwelijke helende, magische en scheppende kracht. Dus ook om het oude te transformeren of herscheppen naar een nieuwe vorm, een balans van polariteiten en een innerlijk verbond met Eenheid te herstellen.
Het hartsbewustzijn en Innerlijk Meesterschap wordt uitgenodigd een keuze te maken, hoe wil ik mijn kracht inzetten: destructief of constructief? Zowel innerlijk als in de uiterlijke wereld.

 

Afstand activatie

Vanavond organiseer ik weer een afstand activatie vanuit deze aanwezige mogelijkheden en potenties. I.s.m. de frequenties van Ra, Sekhmet en de Lion Beings. Bedoeld om jouw bewustzijnsgroei te ondersteunen en je bewustzijn te verruimen zodat je bewust(er)  gaat ervaren wat deze energieën voor jouw unieke groeiweg mogen betekenen.
Uiteraard, zoals altijd, vanuit een veilig, gegrond en gedragen groepsveld en afgestemd op de aanwezige deelnemers.
Voor deelname kun je me mailen of kijk hier voor meer informatie.

Ik wens ieder een vurige, krachtige, diep transformerende en trilling verhogende dag toe. Opdat houw innerlijke wijsheid, hart, passie en stralende Zijn dieper gewekt mag worden in deze bijzonder krachtige combinatie van energieën.

 

©  Willemien Timmer, 27-1-2021