Volle maan verduistering (bloedmaan): 27-7-2018

Vandaag, de tweede dag in het kosmisch nieuwe jaar, start meteen powerfull met de langste maanverduistering van de eeuw. Bloedmaan, omdat de verduisterde maan rood op zal gloeien.
Vooral bijzonder is dat het hoogtepunt om 22.22 uur zal zijn.
22.22 is de energetische codering voor de oprijzende kracht. Een Meestergetal die gaat over het rijzen van oorspronkelijke Blauwdrukken.

In de afstand activatie gisteravond, gericht op de Leeuwenpoort, het oud Egyptische nieuw jaar en de Sirius energie, kwam heel steek het belang van en de verbinding van vuur en water voorbij. (In verschillende contexten en energiesferen). Maar ook de combinatie daarbij met aarde.

Deze is ook terug te vinden in de energie van Bloedmaan, die samenvalt met verschillende bewegingen van planeten. Bijvoorbeeld Mars (vuur energie en rode planeet) die op een punt dicht bij de aarde staat, waardoor deze al enige tijd felrood aan de hemel zichtbaar is (met het blote oog). De maan resoneert sterk door op de waterenergie.
Tevens staat zon in leeuw (vuur-vuur elementen) en maan in waterman ( water-water elementen).

Bij een maanverduistering valt de schaduw van de aarde over de maan. En gaat het om een dans van samenspel tussen aarde, zon en maan. De elementen aarde, vuur en water zijn daarin ook weer vertegenwoordigt en sterk aanwezig.

De energie van deze happening is uiteraard een vervolg en verdieping op alle voorgaande bewustzijnsshifts. En vooral in deze periode wordt de kracht flink opgebouwd. We zijn net de Dag buiten de Tijd, opening van de Leeuwenpoort en Oud Egyptisch/Maya nieuw jaar doorlopen (zie eerdere posts afgelopen dagen).

Met de gister geopende Leeuwenpoort, en op weg naar het 8-8-11 portaal, doet deze Bloedmaan een flinke duit in het zakje aan shiftende energieën en bewustzijnsvelden.
Je zult zelf dieper innerlijk aangeraakt kunnen worden op verschillende energie- en bewustzijnslagen. En het is een beetje afhankelijk van waar jij in je Zielsevolutieprocessen, hoe je dat gaat ervaren.

Enerzijds is een maanverduistering maar ook volle maan vaak een moment waarop veel onbewuste lagen, maar ook schaduw, getriggerd kan worden. Het wordt geopend en in beweging gebracht zodat het zichtbaar, bewust, geheeld kan worden.
Anderzijds triggeren deze energieën de diepte van je gevoelswereld en zul je veel dieper uitgelijnd worden met je sensitiviteit, intuïtie en hogere verbindingen.

De invloeden van planeetstanden weerspiegelen daarbij ook elementen die allen een rol spelen. Mars zo dichtbij kan oude woede, macht, onderdrukte boosheid naar voren halen. Mercurius die sinds gisteren retrograde loopt bevordert de beweging naar binnen, want de verbinding nasr buiten kan hierin soms stagneren of spaak lopen. De innerlijke communicatie, verbinding met je Zelf staan dus meer centraal.

Ik ben geen astroloog dus ik kan niet van alle planeetstanden van dit moment de exacte duiding geven. En dat hoeft ook niet, daar zijn anderen in gespecialiseerd. Maar ik kan alleen via mijn bewustzijn en innerlijke kanalen aangeven wat belangrijk is in deze energieën en shifts. En wat in bewustzijn effecten kunnen zijn.

Het feit dat deze verduistering de langste van de eeuw is, is veelzeggend. Juist in dit moment en in samenspel met alle andere hoog energetische dagen. Het biedt hiermee een doorgang om nog dieper je eigen gevoelswereld en het onbewuste te betreden. In rust, er is tijd genoeg. Om je eigen schaduwvelden dieper los te maken, bewuster te worden. Want daar ontstaat nieuwe ruimte in je Zelf om ook achter de iude schaduw, patronen, emoties, angsten de oorspronkelijke energie weer te gaan voelen.

Oorspronkelijke energie die onbevlekt is van wonden van eeuwen, en die niet resoneert op oeroude overleving.
Oorspronkelijke energie die je dieper bij jouw ware kracht, bewustzijn, Licht en/of Wezen brengt.

De 22.22 codering die het hoogtepunt van de Bloedmaan markeert, bevestigd dit. Het is tijd de oorspronkelijke energie te her-inneren, be-leven, integreren en belichamen.
De 22.22 codering is ook gerelateerd aan de Osiris blauwdruk: de potentie om dwars door de Onderwereld heen je eigen Koningschap (=ook weer leeuwenkracht) op te pakken.
Osiris is uiteraard gelinkt aan Isis, die juist weer een sterke link met Sirius draagt. Zo is alles weer met alles verweven. Op verschillende lagen en perspectieven.

De elementen vuur, water en aarde zorgen ieder op een eigen manier voor zuivering, gronding, activatie en integratie van dat waar deze energieën in jou hun uitwerking op hebben. Van dat waar alle samenvallende planeetstanden ook diep in doorwerken. Zij zijn een spiegeling die verhelderen op welke thema’s er invloed uit geoefend wordt.

Met de geopende Leeuwenpoort staat het Goddelijk Vuur aan de leiding. D.w.z. alles is gericht op het ontwaken van jouw passie, vuurkracht, je oorspronkelijke jij en jouw unieke Blauwdruk: wie Ben jij? Wat is jouw unieke boodschap en gift aan de wereld? Waarom ben jij hier?

Sirius die met de ochtendzon rijst brengt je dieper in verbinding met deze Blauwdrukken en lijnt je haarfijn, zonder ruis, af op jouw bewustzijn. Zodat jouw innerlijke zon, vuur, passie, scheppende kracht weer kan stralen. Dwars door elke dimensie van je Zijn heen.
Daarbij elke schaduw of stagnatie belichtend die je daarin weerhoudt.

Mars die ook het vuurelement belicht en versterkt om oude wonden van machtsmisbruik, woede, onbewuste kracht bloot te leggen.
Waterman die het nieuwe tijdperk inluidt, die stroming brengt, resoneert op zowel het element lucht als energetisch op de water energie. Evenals de invloed van Sirius op de Nijl die het nieuwe jaar, vruchtbare tijd en nieuw begin markeerde.
De aarde, die ondergedompeld wordt letterlijk in hitte golven.
Alles is met alles gerelateerd en verbonden. Alles werkt samen, innerlijk en uiterlijk. Steeds meer dimensies, bewustzijnslagen vallen samen met elkaar, ook in het aardse menselijk bewustzijn.
Juist om hier op aarde ons werkelijke Licht, bewustzijn, Blauwdrukveld, kracht en Meesterschap te herinneren!

Dit is wederom een bijzonder krachtig moment vandaag, in de reeks aan bijzondere bewustzijnsshifts en trillingsverhogingen van deze periode. Waardoor we innerlijk steeds verder de ladder van Ascensie, meesterschap en Zelf realisatie beklimmen!
Ik voel dat er zoveel meer over te vertellen is. Er ligt zo’n gelaagdheid in vervat. Maar dit is wat ik kan delen voor dit moment. Wat zich laat vangen in een vertaalslag van woorden.

Ik wens ieder een fantastische transformerende, bewust-zijn-bevorderende en helende dag en magische bloedmaan toe. Dat zij mag helpen je innerlijke Onderwereld volledig belicht te krijgen, zodat jij mag rijzen in jouw Blauwdrukken van Meesterschap van jouw unieke Zelf!

© Willemien Timmer, 27-7-2018
Spirituele Praktijk Apofyliet
Www.apofyliet.nl

Zie ook mijn artikel: Leeuwenpoort, Dag buiten de Tijd, verduisteringen, Maria Magdalena, Sirius en 8-8 portaal.

Vanavond is er vanuit deze energie een afstand activatie en transmissie. Meer informatie over deze afstand activatie en transmissie vind je hier.

Ook tijdens het 8-8-11 portaal en hoogtepunt van de Leeuwenpoort staat nog een afstand activatie gepland.
Meer info over de 8-8-11 Portaal afstand activatie vind je hier.

En op 4 en 5 augustus een 2-daagse intensive workshop in de energie van de Leeuwenpoort, en voorbereiding op het 8-8-11 portal. Meer over deze krachtige workshop, vind je hier!