De energie van deze tijdsperiode en een voorproefje op de energie van 2019 

Inleiding: Een vertaalslag van de frequenties

Daar waar dat altijd ‘mijn ding’ was (en nog steeds is) is alles wat in deze tijden aangeraakt wordt bijna niet meer met woorden te beschrijven. Ik hoor dat zo vaak van mensen dat ze in of na sessies of workshops zo blij de deur uit gaan, maar in feite weinig woorden kunnen geven aan wat er exact met ze gebeurd of veranderd is. Het is zo’n diep voelen en weten, maar laat zich amper vertalen in woorden.

Echter, een deel van mijn ‘werk’ hier op aarde bestaat juist uit het vertalen en woorden geven aan. En af en toe is het best lastig als de diepgang van de ervaringen in deze tijd het bijna niet meer toelaten om woorden te geven aan of een juiste vertaalslag te vinden.

De Kracht van het Woord (is werken met frequenties)

De Kracht van het Woord is essentieel, voor ons mens-zijn ook, om dieper te gaan verstaan (in gevoel) wat er in ons allemaal wijzigt en aangeraakt wordt. Maar ook wat er in ons hoger bewustzijn leeft en beweegt, wat er collectief gaande is, wie wij werkelijk Zijn, etc.
Hoe vaak hoor ik niet mensen blij uit roepen: ‘nu weet ik wat het is, wat ik voel’. Of ‘ik kan me zo goed vinden en vind herkenning in wat je zegt of schrijft’. Dus het kan ook herkenning en erkenning van gevoelens of ervaringen oproepen. Bevestigend of bekrachtigend en bewust makend werken.

Daarnaast is de Kracht van het Woord (wat frequentie is) voor mij essentieel omdat van daaruit velden belicht, aangetrokken, verhelderd maar ook geactiveerd kunnen worden. Van daar uit Ben ik en werk ik onder andere, Omdat dat deel is van mijn unieke Zijnscode.

Dus zo af en toe is het even ‘zoeken’,  ‘wachten’ en verfijnt afstemmen om de juiste woorden (= de juiste frequentie) te vinden van waaruit ik energieen een vertaalslag mag geven. Op zo’n wijze dat het aardse mens-zijn ook verstaat in gevoel waar alles qua processen  in deze tijd nu draait.
De ene keer is die vertaalslag dus gebaseerd op een andere golflente of trilling dan de andere keer. Dat is soms ook te voelen en te zien aan de aard van artikelen.

Ik stem dat zo verfijnd mogelijk af, op welke trilling iets vertaald mag worden, om zoveel mogelijk lagen van ons bewustzijn aan te raken, beweging in energie te brengen en van inzicht te voorzien. Want inzicht kan leiden tot bewustwording en dat kan leiden tot healing en of loslaten van oude perspectieven en patronen.

De exacte vertaalslag die op de juiste frequentie binnen mag komen, is belangrijk vanuit mijn gevoel, want ook onze mind binnen het mens-zijn, evenals het gevoel mogen mee groeien in ons bewustzijn. Moeten zelfs mee groeien, willen we alle lagen van ons Zelf kunnen realiseren en ontwaken.

Deze periode: de energie van november en december 2018

En jeeminee, wat wordt daar in deze periode diep op ingewerkt: onze menselijke lagen. Vooral november, met elke dag een 11-11 energie die binnenstroomde heeft zo diep in onze menselijke uitlijning door gewerkt. De effecten en nawerking is nog altijd voelbaar.
Dan heb ik het nog niet eens over het 11-11-11 Portaal op 11 november. Wat een krachtige bewustzijnsshifts en omkeringen van ‘oud bewustzijn’ zijn we door gegaan. Dat alles doet nogal wat met ons, op alle lagen! Maar wordt vooral door het menselijk stukje in ons soms als heftig, uitdagend, veel of confronterend ervaren.

Ons hele mens-zijn wordt steeds meer in trilling verhoogd en afgestemd en uitgelijnd met ons hogere bewustzijn. Hogere bewustzijnslagen en energieen koppelen steeds dieper in de fysieke materie en energetische velden van menselijk bewustzijn aan. En dat doet nogal wat met iedereen.

Veel vage fysieke klachten, enorme ladingen oude ballast komen naar boven, verbindingen die dienen te verbreken omdat het je bewustzijn niet dient maar ondermijnt, alles wat scheefstand in stand houdt of verbinding met je Zijn in de weg staat, wat je uit balans trekt… alles wordt uitvergroot. Alles waar we bij ons Zelf weg (zijn ge-)gaan,  onbewust uit verbinding met ons Zelf stappen, etc.

Het is zo veel, dat velen het gevoel hebben te wankelen. Ieder op eigen persoonlijke thematieken en stukjes binnen je eigen groei en leven.
Echter het zijn de oude menselijke funderingen van ‘hoe het hoort’,  hoe wij het geleerd hebben, onze overtuigingen en gekleurde perspectieven, ego en afgescheiden bewustzijn gerelateerde patronen en mechanismen die wankelen en om vallen.
Dat wat echt, zuiver, aan ons Zijn gerelateerd is kan juist van daaruit op staan en bewust(er) worden.

Je zou kunnen zeggen: ons hele menselijk systeem ligt onder vuur. En daarmee bedoel ik alle lagen van ons mens-zijn. Fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch. Overal worden openingen en ruimte gemaakt door de trillingsverhogingen van deze tijd, om te zuiveren wat oud is en het oorspronkelijke bewustzijn weer aan te kunnen koppelen.

November was bijzonder krachtig en transformerend geweest en heeft ons allemaal collectief naar een hogere octaaf van bewustzijn gebracht.
December is bedoeld om deze energieen en wijzigingen, plus alle groei van het afgelopen jaar dieper te integreren en een plek te geven.
Vandaar uit gaan we ‘als nieuw’ in een nieuwe frequentie van ons Zelf het nieuwe jaar in stappen.

Zie die transitie in bewustzijn voor  het gemak als de overgang naar een hogere klas.
De voorgaande geleerde en geintegreerde lesstof is daarbij nog steeds de basis van waaruit je nu ook verder groeit, maar de leerlessen en uitdagingen en deels ook de leerstof gaan een stapje verder en zijn een beetje moeilijker.
En dat bepaald ook de route voor erdere evolutie in 2019.

De energie van 2019, vast een voorproefje

2018 was en is een jaar was van Transformatie, waarbij de eerste gradaties en activaties plaats vonden om ons Menselijk Meesterschap te activeren.

2019 gaat daar natuurlijk verder in. We hebben enorme bewustzijnsshifts in 2018 doorlopen, die in 2019 meer grond onder de voeten mogen krijgen. Dat wat geïntegreerd is, zal  mogen worden neer gezet in wie wij zijn in het dagelijks leven.
Dus alles waarin we gegroeid zijn, wat we geleerd hebben, geheeld hebben en bewust zijn geworden mag steeds dieper gaan koppelen aan ons dagbewustzijn, als mens, in het hier en nu.
Het wordt een jaar waarin we letterlijk ‘walk your talk’ nog dieper neer mogen gaan zetten en mogen gaan staan in onze stukje reeds geïntegreerde Menselijk Meesterschap kwaliteiten.
En tegelijkertijd zullen we natuurlijk doorgroeien en telkens opnieuw zullen trillingsverhogingen nog meer hogere delen van ons bewustzijn helpen ontwaken en herinneren, koppelen aan en integreren in ons mens-zijn om steeds opnieuw een stap voorwaarts te groeien.

Niet (meer) alleen energetisch, maar echt geïntegreerd, in ons fysieke doen en laten, in ons denken, voelen en handelen.

De 2019-codering gaat over de Blauwdrukken van wie wij Zijn als Bronwezen, werkelijk in uitlijning brengen met al onze 9 ervaringswerelden. Die dimensies binnen ons wezen die afgedaald zijn en afgesplitst zijn in duale realiteiten, waarbinnen wij als Bron onze ervaringen hebben opgedaan.
De 9 dimensies of ervaringswerelden waarin we als multidimensionale wezens zowel descentie hebben ondergaan (afdaling in trilling en nu weer aan het ascenderen (opklimmen in trilling) zijn.

De 2019 energie gaat over uitlijning met al deze (hogere) wezensdelen, het helen van eventuele dualiteit en afgescheiden bewustzijn wat daarin nog aanwezig is, en wat via ons mens-zijn op aarde tot uitdrukking wordt gebracht. In dagelijkse situatie, in oude patronen en mechanismen, in overleving, perspectieven, gedachtegang, gevoelens, etc.

Maar 2019 in energie gaat ook over het op lijn brengen van al die velden en lagen in ons. Al die ervaringswerelden, perspectieven, kwaliteiten van verschillende orde, die gebundeld mogen worden. Niet langer in de versnippering, maar een gebundelde kracht die mag verweven en ingezet mag gaan worden in je dagelijks leven.

Het aardse dagelijks leven is immers het speelveld waarin we dit (als mens, als diepte materialisatie van ons Bronwezen) weer mogen gaan her-inneren en integreren. dat betekend simpel gezegd opnieuw: alles uit de kast trekken wat je al geleerd hebt, waarin jij bewustzijn hebt, kwaliteiten die weer her-innert zijn. Alles bundelen en letterlijk inzetten en leven. Je niet langer klein houden of verstoppen achter de gordijnen. Je mag gaan laten zien wie jij (nu al) Bent!
Al je kennis en kwaliteiten belichamen Zijn wie jij Bent. Walk your talk!

Nummerlogisch komt de energie van 2019 uit op een 12. Dat betekend dat alle wezenslagen inclusief onze Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden mee genomen worden en aangeraakt zullen worden in de trilling van dat jaar. De 12 omvat ons 12-voudig multidimensionaal gelaagd bewustzijn, waarvan het 13-de veld ons overkoepelend bewustzijn is.

Het betekend dat elke trillingswijziging die we doorlopen van invloed is op elke laag van bewustzijn die wij Zijn. Maar ook dat elke integratie van leerlessen of bewustzijn ons totaal wezen dieper met elkaar verbind en uitlijnt. wie wij zijn in ons 12-voudige en overkoepelend 13-voudige bewustzijn, krijgt ook weer vorm in de 9 dimensies of ervaringswerelden. en dat wordt weer gespiegeld in ons mens-zijn en dagelijks leven. In feite is alles wie wij Zijn (incl. alle ballast en kwaliteiten) terug te zien aan je dagelijks leven. De kunst is echter om dat te ontdekken. En daar worden we steeds meer Meester in 🙂

Maar 2019 is numerologisch ook een 3. Dus ook de Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken zullen ook dieper belicht en aangeraakt worden. Onze Goddelijke kwaliteiten daar binnen zullen dieper belicht en aangeraakt worden voor de heling van gewonde aardse man-vrouw-kind velden die via ons mens-zijn nog steeds voor versplintering en afscheiding zorgen.

In het kort zou je kunnen zeggen dat 2019 gaat om her-bedraden, her-verbinden en her-uitlijning van alle lagen van bewustzijn wie wij Zijn en in zoverre we ons Zelf al kunnen zien en ervaren!
Dit heruitlijnen gaat ons een steeds helderder beeld laten zien en voelen wie wij zijn (in zoverre) en wat wij in huis hebben. En hoe wij dat kunnen belichamen en neerzetten in ons dagelijks leven.

Verdiepende bewustwording, maar ook de koppeling van hogere bewustzijnsvelden aan ons menselijk bewustzijn, en de wijzigingen die het brengt in ons cel- en DNA geheugen en programmatie, staan centraal.

Menselijk Meesterschap 2.0 zeg maar, de volgende stap. Het werkelijk toepassen, terwijl we juist van daaruit nog veel meer innerlijk zullen gaan ontdekken.

Afronding van 2018

Binnenkort volgt ongetwijfeld heel veel meer informatie over et nieuwe jaar. Maar voor nu hebben we eerst nog te maken met de 2018 energie en de afronding daarvan.
Met deze maand nog 2 belangrijke en krachtige Portalen, namelijk a.s. woensdag het 12-12 portaal, en vervolgens het 21-12 Portaal die samenvalt met winter equinox!
Twee Portalen die alvast sterk inwerken op de 12-energie (alhoewel dat deze hele maand natuurlijk al mee stroomt in deze 12-de maand) als afronding van alle processen van 2018. Maar ook als voorbereiding op 2019.

Deze beide portalen bevatten ook de 3-3 codering en frequentie, die van invloed zal zijn op een balancering van de innerlijke Heilige Drie Eenheid: de man-vrouw-kind velden en balans, verbinding en versmelting daarvan. het Heilig Huwelijk wordt dat ook wel genoemd: daar waar 2 polariteiten (man en vrouw) samen kunnen gaan, ontstaat het 3-de veld (het kind), wat nieuwe creatie IS.
Dus deze beide laatste belangrijke Portalen van 2018 zullen inwerken op een balancering, een loslaten van het oude en een geboren worden in nieuwe frequenties binnen je Zelf als afronding van 2018 processen en als voorbereiding op dat wat in 2019 aangeraakt zal mogen worden.

Voor nu wens ik iedereen een krachtige, bijzondere maand toe en ik hoop je nog te mogen ontmoeten in een van de activiteiten die ik deze maand nog aanbied ter ondersteuning van alles wat Is in deze tijd!

© Willemien Timmer, 10-12-2018

 

Wil je meer lezen over de energie van 2019? Lees dan ook mijn nieuwe artikelen over 2019!

apofyliet.nl - 2019-consulten

Ben jij ook benieuwd wat 2019 voor jou gaat brengen?
De eerste 2 weken van januari 219 geef ik nieuwjaars 2019-consulten!

Deze belichten persoonlijk alvast een klein stukje van wat voor jou belangrijk is in je groeiproces in 2019
Lees hier meer daar over!

 

apofyliet.nl - abydos 11-11-11 portaal

Gedurende de laatste workshop van dit jaar op 29 december worden de thema’s en groeiprocessen van zowel 2018 en 2019 krachtig en helder verder uiteen gezet, en wordt je uitlijning in het Nu krachtig geactiveerd! Lees hier verder!

 

apofyliet.nl - meestergetallen en 11-11-11 portaal

Van 20 t/m 22 december 2018 verzorg ik een krachtige Powerboost op afstand (3 dagen achtereen transmissies en activaties). Lees hier wat dat inhoud en hoe jij mee kan doen!

 

apofyliet.nl - 1-11-11 code

Tijdens het 12-12 Portaal verzorg ik weer een krachtige afstand activatie en transmissie. Lees hier hoe je daar aan mee kan doen en wat dit jou kan brengen!