Waar zijn de grenzen???

Nieuwe uitdagingen in een tijd van Transformatie

 

In deze soms wat ‘hobbelige’ tijdsperiode, met alle versnellingen van energie, Lichtpoorten die geopend worden en zonnevlam energieën, is er weer heel wat gaande in de wereld en in ons innerlijk. Grote veranderingen, stroomversnellingen, snelle wendingen in je leven volgen elkaar in razend tempo op. Soms lijkt de tijd niet meer bij te benen.
Een dag, een week, een maand, het is zo voorbij gevlogen. En je schiet van het ene proces in het andere. Geheel onverwachte zaken passeren zo nu en dan de revue. Oude ‘kwaaltjes’ of processen steken zo nu en dan toch de kop weer op, terwijl je dacht ze allang afgerond te hebben. Waar gaat het naartoe in deze tijd???

En naast al die innerlijke processen, de stukken waar je doorheen gaat, waarin je groeit, is daar nog altijd die buitenwereld. Die buitenwereld die soms zo in andere energieën lijkt te zitten, waar je misschien moeite hebt om aansluiting te vinden, omdat innerlijke en uiterlijke processen elkaar triggeren, elkaar lijken tegen te spreken of juist tegenwerken.

Waar is de balans? Hoe de balans te vinden en te behouden? En bovenal, het meest belangrijk in deze tijdsperiode: waar liggen mijn grenzen en hoe goed kan ik deze bewaken?

In deze laatste 3 maanden van het Jaar van Transformatie wordt al het geleerde van dit jaar nog even dunnetjes over gedaan, getest, bijgewerkt en uitgediept. Dat is best pittig zo nu en dan, omdat processen zich zo snel afspelen en elkaar opvolgen, overlappen zelfs soms. We mogen nu echt tot aan het naadje gaan om de transformaties en groei van dit jaar in deze maanden te verankeren, te integreren, om vervolgens vol goede moed, in een verhoogde trilling door te stomen naar 2008.
Maar dat vergt zo nu en dan nog wel wat van ons. De nadruk ligt opnieuw op de eigen verantwoordelijkheid van keuzes die je maakt in je leven en groei. De nadruk ligt belangrijker nog dan anders op het afbakenen van grenzen.

Jouw auragrenzen, jouw emotionele grenzen, jouw persoonlijk zelf grenzen.
Waar ligt die grens? En hoe goed ken je jouw grens? En hoe goed kun je jouw grenzen bewaken? Hoe vaak nog wordt er door de buitenwereld over jouw grenzen heen gegaan? Voel je je daarin getest, keer op keer opnieuw?

Hoewel we met een groot deel van de mensheid krachtig en gericht werken aan onze eigen Verlichtingsprocessen, om tot grenzeloze Liefde, respect en Bewustzijn te komen, is een groot deel van de ‘buitenwereld’ hier nog lang niet aan toe. We staan nu echt voor de Keuze: gaan we voor ons Licht, onze ontwikkeling, onze Zelf Realisatie, of kiezen we wat de ‘veiligste weg’ lijkt: de weg van 3D, de materie, het onbewustzijn?

Een steeds grotere scheidslijn is aan het ontstaan in de mate van ego/ egoloosheid, respect/disrespect, spiritualiteit/niet-spiritualiteit. Dat vergt telkens opnieuw hindernissen en uitdagingen voor ons om te overstijgen, om telkens opnieuw in onze Kracht te blijven staan, in Liefde, in respect, in balans. Maar hoe moeilijk is dat soms wel niet? Hoe hard wordt je getest in jouw processen hierin? Hoe beïnvloed je dat? Kun je loslaten en vergeven of laat je je er door onderuit halen?

Telkens opnieuw merk ik op hoe we getest worden in het bewaken van onze grenzen. Hoe de buitenwereld keer op keer probeert onze grenzen te overschrijden. Vaak vanuit egostukjes of een gevoel van macht, meestal voortkomend uit de eigen onbewuste onzekerheden, onmachtstukken of angst.
Bijna wekelijks kun je ‘testjes’ hierin ervaren, opdat het zo’n actuele leerles is in deze tijd om te leren steeds dichter bij je Zelf te zijn en te blijven. Testjes ook om je Zelf te leren doorzien hoe belangrijk het is te kiezen voor je Zelf, te gaan staan voor je Zelf en je Zelf ook te beschermen.

Nog steeds zijn er veel mensen met een energie tekort die energie bij je ‘weg zuigen’ omdat ze zelf niet weten hoe hun energie in balans of op peil te houden. En een logisch gevolg is dan ook dat als jij veel energie hebt, de ander het onbewust bij je weg trekt. Tenminste, als je je energiehuishouding niet goed genoeg in de gaten houdt en beschermd. Ook dat is een belangrijk stuk zorg voor je energie: je eigen (energie) bescherming. Niet alleen biedt het bescherming als je je aura goed afbakent, ook helpt het je steeds meer onderscheid te leren maken in energieen of deze van je Zelf zijn of van een ander, opgenomen in je aura op een onbewaakt moment. Ook deze energieën kunnen je systeem en Bewustzijn uitputten of belemmerend werken in je eigen groei.

Ook hierin is het heel makkelijk het vingertje te wijzen naar de ander die je energie weg trekt. Maar ook deze leerlessen wijzen jou juist op het feit dat je je energie niet voldoende hebt beschermd, beheerd, er niet volledig bewust midden in zat. Ook dit is dus een verwijzing naar je eigen verantwoording, niet die van de ander!

En dan zijn er nog de leerlessen van de macht/onmacht patronen, ook zo actueel in deze tijd. Waarbij een ander je wellicht energetisch of op aards vlak probeert te intimideren, de wil op te leggen, jouw grenzen te overschrijden of je te overweldigen met macht, woorden of overheersing. Waardoor je je misschien heel klein en futloos, machteloos kunt voelen. Opnieuw een leerles die er op wijst je balans te leren vast houden, je aarding krachtig vast te houden en je energie te beschermen. Dan kan niemand je uit het veld slaan, hoef je niet boos te worden of de tegenaanval in te zetten, maar kun je rustig, beheerst en bij jouw gevoel en energie blijven.

De laatste tijdsperiode merk ik in vele workshops en consulten telkens opnieuw op dat er steeds meer van ons gevraagd wordt om bewust te worden. Bewust te worden van onze energie, intentie, handelingen, woorden, gedachten en gevoelens.
Bewust te worden van onze mogelijkheden om ons Zelf te helpen groeien, beschermen en ons energiesysteem te onderhouden. Onze grenzen te bewaken en onze aarding op steeds diepere niveaus te verankeren. Niet alleen levert dat nieuwe kracht op, houdt ons dat makkelijker staande in een wereld en leven vol verandering, maar tegelijkertijd helpt het je om steeds meer onderscheid te leren maken in dat wat je voedt en dat wat je ontdoet van energie. Tegelijkertijd helpt het je in de processen van zuivering en groei in de onderste chakra’s die soms bijna op ontploffen staan van de oude energieen die roepen om transformatie.

Verder merk ik al enkele maanden op dat de ‘directie Boven’ telkens opnieuw wijst op onze eigen verantwoordelijkheid, en de keuzes die we hiervoor mogen maken.
Ieder heeft de Vrije Wil, en wat je kiest is hoe dan ook goed voor jouw groei.
Maar er mag wel een keuze gemaakt worden. En hoe vaak laten we die keuze nog in het midden? Om maar niet tot een keuze te hoeven komen? Gaan we er aan voorbij, laten de keuzemogelijkheid voor wat het is, omdat we niet durven te kiezen voor wat goed voor ons voelt? Omdat aangeleerde patronen, verwachtingspatronen van de buitenwereld ons nog weerhouden te kiezen voor onszelf?

Het Persoonlijk Zelf kan vele redenen verzinnen waarom je niet zou mogen opkomen voor je Zelf, waarom je niet zou mogen kiezen voor je Zelf, voor geluk, voor dat wat goed voelt. Maar opnieuw zijn het de oude ‘angst stemmetjes’ van patronen en conditioneringen die hier doorheen stromen en van zich laten horen.
Liever niet leren ‘nee’ te zeggen, want dat kan consequenties hebben, omdat de omgeving verwacht dat je toch altijd ‘ja’ zegt. Want wat zullen ze dan wel niet van je denken? Of hoe zullen ze dan wel niet reageren?
Maar ondertussen vergeet je daarbij je Zelf. Gun je je Zelf niet de ruimte om te leren je eigen keuzes te maken, je eigen verantwoordelijkheid te dragen, te gaan staan voor jouw energie, te gaan staan in jouw Kracht, en daarbij jouw gevoel te laten spreken, waarmee je je Zelf kwalificeert, presenteert, neer zet.

Te vaak nog geven we onze eigen energie weg en te vaak nog durven we geen verantwoordelijkheid voor onszelf en onze keuzes te dragen. Te vaak nog laten we over ons heen lopen, om de goede vrede maar te bewaren, of welke andere ‘goede’ reden vanuit de Persoonlijke angst stukjes dan ook.
Maar het is juist in deze tijd, in het jaar van Transformatie dat er zoveel hulp, ondersteuning en begeleiding is om deze stukken te leren, onder de knie te krijgen, ermee te experimenteren. Alle energie draagt deze processen momenteel.

En inderdaad, het is eng om je volledig met je onderste chakra’s te verbinden, omdat dat vele nieuwe zuiveringsprocessen oplevert. En inderdaad, het is eng te gaan staan voor wie jij bent, je gevoel te volgen en daarvoor uit te komen.
En inderdaad, het is eng om je diep te aarden en je eigen grenzen aan te geven.
En inderdaad, het is eng om de verantwoordelijkheid eindelijk bij jezelf neer te leggen in plaats van af te schuiven.
Simpelweg omdat we het niet (meer) gewend zijn, maar het is wel ons erfgoed!
Maar wordt je er sterker van? Ja zeker.
Wordt je er zelfverzekerder en krachtiger van? Groei je daardoor? Sta je daardoor krachtiger, concreter en realistischer in het aardse leven? Ruim je heel veel meer oude angstpatronen op? Kun je daardoor meer je Hoger Licht op aarde belichamen en verankeren? Wordt je meer bewust van je je Zelf? Wordt je meer je Zelf (je Goddelijk Zelf op aarde)? Het antwoord is volmondig: JA!

Hoe eng het ook is, we krijgen nu de kans van ons leven of zelfs levens, om al die oude patronen over boord te zetten, om steeds meer ons Goddelijk Zelf Licht op aarde te leven en neer te zetten. Dat is wat Ascensie is. Maar dat vraagt verantwoordelijkheid, dat vraagt bewust zijn bij alles wat je doet, dat vraagt om openheid om met vallen en opstaan te leren en groeien, dat vraagt oprechtheid en zuiverheid van hart. En dat vraagt ook om vertrouwen. Vertrouwen in ons Zelf, vertrouwen dat we er niet alleen voor staan maar dat vele Lichtende Handen ons door deze processen dragen en ondersteunen. Dat vraagt vertrouwen in het Goddelijk Licht in ons Zelf, dat het feilloos weet wanneer het de juiste tijd is om deze processen aan te gaan, en dat je ook de innerlijke Kracht bezit om de processen die zich voordoen in je leven op de juiste tijd verschijnen.

Dat vraagt vertrouwen om het feit dat niets voor niets op je Pad komt, en dat je dat wat je daarin tegenkomt ook aankunt.
Kortom, deze tijd die hobbelig en soms pittig kan aanvoelen herbergt vele mogelijkheden en leerlessen in zich. Biedt op velerlei vlakken gelegenheid om in razend tempo te groeien. Om steeds meer in je eigen Kracht en verantwoordelijkheid te gaan staan. Om je grenzen te bewaken en je Zielsintentie te volgen. Om je steeds bewuster te worden van wat er gebeurd in jouw energie, groei en leven en daar ook zorg voor dragen. Zorg dragen voor je Zelf dus.
Volop kansen in groei, schoonmaak en Transformatie. En hoewel dat pittig kan zijn, levert het je enorm veel op!

© Willemien Timmer 2005

Wat de Lichtmeesters hier verder nog over willen delen is het volgende:

Channeling van Isis:

“Niet alleen al deze groeiaspecten zijn van belang in deze tijdsperiode die als een soort van afronding gezien kan worden. Het einde van een fase met daarna de start van een nieuwe cyclus van groei en leren. Er zijn vele aspecten meer in deze tijden die op de achtergrond hun weerklank vinden.

Een van deze aspecten is de ontwikkeling van het Hart op steeds diepere niveaus van Zijn.
Vele Lichtwerkers werken al zoveel als mogelijk vanuit hun hartcapaciteit, maar ook daarin zal een ommekeer, een verdieping mogen gaan komen. Het is in deze tijd waarin steeds meer de Goddelijke Vrouwelijke Principes toegankelijk worden in Bewustzijn.
En deze kunnen enkel opgenomen worden via de Poorten van het Hart. Deze Goddelijke Vrouwelijke kwaliteiten, die berusten in Onvoorwaardelijke, ongeziene en ongemanifesteerde Liefde, kunnen pas vorm krijgen via het menselijk Hart.

Dus door je hart te openen voor deze Bewustzijnskrachten van het Goddelijk Vrouwelijke Principe, ontstaat heel veel meer Ruimte, Licht en Onvoorwaardelijke Liefde in het Hart.

Getekend door Zuiverheid, in de diepste Heiligheid van je eigen Ziel, en in het diepste Respect. Deze Kracht Energie vanuit het Vrouwelijk Principe is een bron aan Licht, Liefde en Kracht waarmee je je eigen leven kunt helen en verrijken.
Via jouw Hart kun je je deze Liefdes Kracht omvormen en toevoegen in je leven en groei. Door simpelweg deze Krachten te ontvangen in je Hart. In acceptatie, in overgave.
Niet alleen brengt dit een enorme Bewustzijnsshift in je hart teweeg, waardoor je Multidimensionale Hart zich meer en meer kan openen en ontwikkelen. Tegelijkertijd zullen deze Liefdeskrachten zich verspreiden in je Bewustzijn, je aura en chakra’s. niet alleen vervult dit je leven en energie meer een Onvoorwaardelijke acceptatie, ook brengt het een intense berusting in je Hart.

Deze rust zal je steunen en helpen om makkelijker door processen heen te gaan, makkelijker los te laten. En steeds meer je eigen waarde als Ziel in ogenschouw te nemen. Deze  Onvoorwaardelijke Liefdeskracht steunt je in je Zijn, in je Licht en helpt je in alle eerlijkheid, oprechtheid, en met het diepste respect je eigen Ziel in de ogen te kijken. Hiermee helpt deze Kracht je dus ook innerlijk om steeds meer Aards en Kosmisch Zelf te verenigen, te verbinden, te laten samenwerken.

In afstemming, via de stilte van je Hart, op het Goddelijk Vrouwelijk Principe zullen diepgewortelde Zielenpijnen, onzekerheden, vertrouwenskwesties op mogen lossen in overgave, acceptatie en inzicht. Zul je in vertrouwen mogen ervaren wie jij Werkelijk Bent, bezien vanuit het Hoger Perspectief van je Ziel.

In afstemming, via de stilte van je Hart, op het Goddelijk Vrouwelijk Principe zal het mogelijk zijn meer tolerant naar je aardse Zelf te zijn, het meer steun, vertrouwen en voeding mee te geven. Opdat je meer in je Licht, en tegelijkertijd op aarde, tot je recht zal mogen komen.
En je zult ook zien, ervaren, beleven dat er zoveel steun, Liefde en hulp voor jouw Ziel is.”

© Willemien 5 oktober 2007