Wanneer het Allerheiligste in je wakker wordt

(De energie van dit moment, vandaag en komende periode)

 

Wat als….
Is het allemaal wel waar?
Wat als alles waar ik heilig in geloofd heb nu eens niet waar blijkt te zijn?
Volg ik hersenspinsels?
Zijn er echt wel Lichtwezens die helpen?
Waarom wordt het nou nooit een wat makkelijker?
Ik heb al zoveel gedaan aan groei, maar het lijkt alleen maar slechter te gaan, moeilijker te worden en meer worsteling te zijn. Hoe kan dat toch? Dat is toch niet eerlijk?!
Is alles wat ik dan al gedaan heb aan groei gewoon nutteloos geweest?
Mensen die niet bezig zijn met bewustwording, lijken het makkelijker te hebben en overal mee weg te komen, leven vrolijk verder vanuit ego belangen,  en mijn struggle wordt alsmaar groter, hoe kan dat toch? Dan doe ik toch iets fout?

 

Herkenbaar??
Deze en vele soortgelijke opmerkingen heb ik de afgelopen weken van vele verschillende mensen gehoord. Mensen die allemaal in hun eigen innerlijk met persoonlijke thema’s aan het stoeien zijn. Mensen die al vele jaren bewust aan het groeien en wakker worden zijn in bewustzijn en heel bewust met deze groei omgaan.
Mensen die niet zweverig zijn, maar juist concreet zijn, realistisch, eerlijk naar zichzelf zijn en zichzelf uitermate grondig observeren en reflecteren.
En ook ikzelf herken hier uiteraard  (vraag)stukken in, die bij tijd en wijle (niet alleen in deze periode maar al jaren) wel eens de revue passeren. In gedachten, maar ook in gevoel!

Vragen die alles wat je kent in twijfel trekken. Die alles wat je geloofd en waarneemt in twijfel trekken. Die alles wie jij bent of denkt/voelt te Zijn in twijfel trekken. Vraagstukken die je fundamenten doen wankelen, misschien zelfs afbreken.

 

Alle fundamenten op de weegschaal
Er zijn verschillende redenen dat dergelijke vraagstukken innerlijk om de aandacht gaan vragen. Daar over gaat ook dit artikel. Het gaat daarbij niet om alleen een mentale stroming en of verstoring van het op duaal bewustzijn geprogrammeerde verstand.
Natuurlijk heeft ieder in bepaalde fasen van groei, wanneer bewustzijn begint te ontwaken, perioden en processen waarin je mind overal tussen komt en alles ontkracht wat je voelt of waarin wijzer aan het worden bent.
Ik heb het nu in dit artikel niet over deze (begin)fase van wakker worden in bewustzijn. Want dat is een ‘normale’ fase binnen groei waarbij je uit je comfort zone begint te stappen en je Zelf onder de loep begint te leggen en je Zelf begint te ontdekken.
Het is niet deze fase die nu op grotere schaal bij de reeds ontwaakteen ontwikkelde mensen aan de orde is. Zij het dat deze fase die al eens of misschien meerdere malen (in andere lagen van groei) al doorlopen is. En mede daardoor misschien herkenbaar en misschien daardoor ook wel eerder meer verwarring oproept. Want echt kan ook weer twijfel oproepen of je dan inderdaad wel bent gegroeid door al die jaren heen. Maar dat ter zijde.

Waar het wel om gaat is dat alles wat eigenlijk door je groei heen gefundeerd is in je dieper weten en ontwaken op de weegschaal gelegd wordt. Bevraagt en betwijfeld wordt. In feite alle fundamentele  ‘Hogere waarheden’ en doorleefde ervaringen plus de groei en het bewustzijn wat daaruit voortgekomen is. Alle ‘spirituele waarheden’ die je ook echt zelf gevoeld hebt, ook die.
Zoals bijvoorbeeld de vertwijfeling of er wel degelijk Lichtwezens die begeleiden, ondersteunen en helpen. Zelfs al heb je deze misschien krachtig en diepgaand ervaren door je eigen groei heen.
Dat is waar het momenteel om gaat en waar dit artikel over gaat.

 

Ont-wikkelen van de basis
De energie en de veelheid aan trillingsverhogingen van deze tijd leggen in feite je gehele basis bloot. Niet alleen verloopt dat via een ‘onder Kosmisch Vuur leggen’ van je basischakra (en buikgebied) als voornaamste gebieden. Ook werkt dat innerlijk door naar alles wat jij in het nu als je basis hebt, van waaruit je leeft handelt, reageert en voelt.
Je basis verandert in feite door je hele groei heen mee. Steeds opnieuw hebben we andere waarheden, gebaseerd op onbewustzijn, bloot gelegd en ontmantelt. Daarmee veranderde de basis van waaruit je leeft. Stap voor stap. Je hebt misschien al veel oude denkwijzen, zienswijzen, aannames, overtuigingen en overlevingsmehanismen innerlijk daarmee ontmanteld, ontkracht en geheeld. Waardoor een stukje ‘grotere waarheid’,  meer uitgelijnd met je Hoger Weten en Bronverbinding gevoeld konden worden.
Ook werden vanuit die groeiprocessen de nieuw gevoelde waarheden tot jouw nieuwe basis. Het fundament van waaruit jij verder leefde en groeide, van waaruit jij de wereld waarnam en je Zelf.
Gaandeweg ont-wikkel je zo stap voor stap, laag voor laag, steeds meer je basis. Van onbewuste basis naar een steeds bewustere basis.
Het buikgebied en alle aan het tweede chakra gerelateerde (energie)velden doen daar altijd in mee, want de koppeling naar gevoelens en emoties zijn daar direct mee verweven.

Door je groei heen veranderd zo je zienswijze en leefwijze, de manier waarop je in het leven staat,
Tenminste…. Als je bereidheid hebt om eerlijk naar je Zelf en jouw basisfundament in het leven te kijken. Als je niet weg blijft gaan uit je basis en onderlichaam en blijft uitreiken naar de hogere dimensiesferen en chakra’s, als een vlucht uit de moeilijkste lagen van je bewustzijn. Dat, wat veel zogenaamde ‘Lichtwerkers’ ook (blijven) doen. Liever in hogere verbindingen verblijven dan werkelijk contact maken met je diepste Zelf, gronding en lichaam. De oude vluchtroute, vaak al vele levens toegepast en ontwikkelt. Om maar uit de pijn en ‘shit’ van het aardse leven te blijven, want dat is te pijnlijk, te eenzaam, etc.
Ook daar is veel over te zeggen, en heeft allemaal een diepe kern van wonden, hoort deels bij fasen van het pad van ontwaken. Maar dat is nogmaals nu niet waar het om gaat, dus ook dit even ter zijde. (Dat is een ander ‘verhaal’ op zich).

 

Elk basis fundament onder de loep, blinde vlekken en overtuigingen
Doordat al geruime tijd het basis- en tweede chakra onder een ‘Kosmisch Vuur’ liggen door de immense trillingsverhogingen die ons bewustzijn binnenstromen, komen steeds diepere lagen van het onbewuste in ons bewustzijn aan de oppervlakte. In feite komen de diepste lagen, die al eeuwen voor ons bewustzijn afgesloten zijn, nu voor het eerst weer aan het licht.
Binnen al die lagen van onbewustzijn, wat ook vaak als een ‘niet-weten’ of een ‘mist’  ervaren wordt komen ook geheel nieuwe lagen, gevoelens, ervaringen naar boven.
Binnen die ‘mist’ zijn ook vele ‘nieuwe’ lagen van overtuigingen, overleving, aangeleerde paradigma’s en ‘spirituele waarheden’  die ineens meer oplichten en om de aandacht gaan vragen. Vele oude overtuigingen, gebaseerd op spirituele of religieuze levens, die ook in het nu nog ergens in een verbasterde vorm weer tot ons zijn gekomen en ergens in groei ook ‘houvast’ hebben geboden.
Spirituele overtuigingen (ik noem ze vaak spirituele dogma’s) die tot op bepaalde lagen een deel of verbasterde versie zijn van Universele Waarheden. Maar die ook door de duale levens heen misvormt zijn geraakt.
Overtuigingen, zienswijzen en geloofswijzen die gefundeerd zijn geraakt in de duale wereld en daarmee misschien deels waar zijn en deel verdraait. Die misschien leven na leven herhaalt zijn, geleerd zijn door verschillende spirituele/religieuze levens heen. Waardoor je daar onbewust als het ware op geprogrammeerd bent.
Op het moment dat jij in je groei, hier en nu, met bepaalde van die overtuigingen in aanraking komt (ja want die leven ook hier en nu nog volop in de spirituele kringen) kun je daar weer verbinding mee maken en zal het aanvoelen als waarheid. Waarom? Omdat iets in je bewustzijn die ‘leringen’ kent, herkent en herinnert. Als je geprogrammeerd bent op bepaalde overtuigingen, leven na leven, zal het voelen als waarheid. En dus omarmt je het sneller en makkelijker dan iets wat echt volkomen nieuw is.

Wat we echter vaak vergeten en of niet volledig bewust hebben, is dat we gefragmenteerd steeds kleine puzzelstukjes weer tot ons nemen. Doordat we laagsgewijs en stapsgewijs groeien. Dat stukje wat iets in je herkent van zo’n overtuiging ziet maar een klein stukje, en niet het geheel. Omdat we zovele blinde vlekken ook nog hebben. Het is of je vanuit de mist een klein lichtputje vind en dat als baken ziet, voor volledige realiteit aanneemt. Dat is wat er is. En onbewust nemen we aan dat dat alles is wat er is. Maar je ziet nog niet wat daar omheen zit. Misschien staat er wel een heel huis omheen, en zie jij enkel een klein lichtpuntje dat gereflecteerd wordt door een raam. Jij neemt aan dat dat lichtpuntje alles is wat er is, maar er is veel meer. Je ziet het alleen niet.
Als je dichter het lichtpuntje nadert zul je steeds een beetje meer van het grotere plaatje gaan zien, en zul misschien het raam dat het lichtje reflecteert gaan opmerken. De kozijnen er omheen. De muur waar in het raam zich bevind. Misschien kun je door het raam gaan kijken en zien dat daarbinnen misschien een heel andere ‘wereld’ is dan jij eerst maar kon vermoeden. Misschien zie je ondertussen nog steeds niet het gehele huis, waar dit raam en de reflectie maar een piepklein onderdeeltje van zijn. Zelfs al sta je er met je neus bovenop.
Daarom is er ook niet zoiets als DE waarheid, maar vele gefragmenteerde delen van waarheid, die je afhankelijk van jouw perspectief en waar jij staat kunt gaan zien. Door je groei heen zie je steeds een groet stukje waarheid, maar nog niet het totaal.

We hebben zoveel ballast en wonden opgelopen door de aardse duale incarnaties heen dat we slechts stap voor stap weer meer van het omvattender geheel gaan zien. Zo werkt groei. Langzaamaan ontvouwen zich meer stukjes van de grotere Waarheid.

 

Wat gebeurd er dan in het Nu?
Zoals gezegd leveren de immense trillingsverhogingen van deze tijd een mogelijkheid om de diepst gelegen fundamenten van onbewustzijn in ons bewustzijn aan het licht te brengen.
Gedurende dit hele jaar zijn er ‘systematisch’ zoveel trillingsverhogingen binnen gekomen waardoor met name de onderste chakra’s door enorme transformaties aan het gaan zijn. al onze fundamenten wankelen. Alles waarin wij geloofden, vast hielden, enge houvast hadden en waar we ons Zelf al dachten te kennen, valt daarmee steeds meer om. Dit gebeurd in het klein (in je Zelf) en in het groot (in de wereld).
Er zijn gedurende de afgelopen zomer en herfstperiode weer zoveel ‘upgrades’ geweest van trilling, en deze hebben wederom nog diepere basis-fundament lagen geopend. Lagen waarin met name ook heel veel spirituele overtuigingen opgeslagen liggen. Overtuigingen en geloofspatronen die diep geworteld zijn in vele levens van spiritueel getinte levens. Dit in de onbewuste lagen.
We komen met al die trillingsverhogingen echter nu ook op een bewustzijnslevel terecht waarop het tijd is om deze onder de loep te leggen en bewuster te maken. Want wanneer we deze blijven vasthouden, onbewust blijven zien als ons basisfundament ook in de ont-wikkeling van onbewustzijn en de groei in bewustzijn, blijven we ergens resoneren op duale zienswijzen en afscheiding. Ook spiritueel gezien. En komen we uiteindelijk niet ten diepste in onze Kern uit: in het tot belichaming brengen van Alles wie wij zijn, op alle lagen tot en met Bron.

 

Duale matrix
Er liggen ook duidelijke linken naar de duale matrix, die tot op zekere hoogte ruimte biedt om je spiritueel te ontwikkelen en te groeien in bewustzijn. Maar letterlijk: tot een bepaalde hoogte.
De duale matrix is een scheppingsontwerp waarin zowel Licht als schaduw een plek kreeg, en die ruimte bood aan de ervaring op 3- en 4 dimensionaal bewustzijn.  Daar zijn wij zelf allemaal op een bepaald niveau Schepper van, maar ok andere Sterrenwezens zogezegd. Het was een grootschalig multidimensionaal en universeel ‘team work’ om deze creatie neer te zetten. Ook dat is een ander ‘verhaal’ en niet voor nu. Maar wat wel essentieel is te beseffen is dat daarin ook daadwerkelijke tegenkrachten werkzaam zijn (noem het ‘schaduw’) die ons liever IN die matrix houden. Er is een soort universeel ‘spelletje’ ontstaan waarbij wij ons Zelf vast gezet hebben in deze matrix, maar anderzijds zijn er krachten die ons daar ook in willen houden. Niet om het buiten ons Zelf en ons scheppend vermogen te leggen. Het is allemaal deel van een veel groter ‘groei spel’ van ervaring van Bron in ieder van ons. (Daar ligt mijnerzijds dus ook geen oordeel of schuld buiten je Zelf op).
Maar waar het wel om gaat is dat we met dank aan alle groei, ont-wikkeling en trillingsverhogingen op een punt zijn beland waarbij we ons langzaamaan gaan vrijmaken van deze matrix. Daarvoor is de basis (chakra) essentieel. He dieper wij in de basis kunnen zijn, deze bevrijden van oude duale visies en ervaringen, des te dieper gaan we de Universele Waarheid van Schepping weer her-inneren. Deze Waarheid omvat o.a. het Vrij Zijn van elke beperking of schaduw. Deze omvat daarmee dus ok het feit dat je niet gevangen gezet kan zijn of worden of blijven in een duaal scheppingssysteem.
Op het moment dat dit steeds dieper in bewustzijn in de basis ervaren kan worden, bevrijd je je Zelf letterlijk steeds dieper van de ketenen van de duale matrix en kun je er niet meer in vast gehouden worden.

 

De matrix doorgronden
In deze tijd, met al de trillingsverhogingen, en openingen van de diepte lagen van de basis, zien we (zoals in eerder voorbeeld van het lichtje, het raam en het huis) steeds en stukje meer van die groetere waarheid onder ogen.  We worden langzaamaan bewuster van alles waarin we geloofd hebben en hoe dit ons fundament is gaan vormen. Maar ook hoe dit van daaruit onbewust sturing is gaan geven aan onze waarneming, beleving en datgene wat wij voor waar hebben aangenomen. Dat wat resoneert op onwaarheden, gekoppelt aan de duale matrix, komt stap voor stap meer aan het licht.
Dat doet je fundament wankelen, want dat wat jij al eeuwen als waarheid zag wordt nu steeds meer aangetrilt om te ontmantelen. Om te gaan ontdekken wat dan wel echt was en wat niet. Logisch dus dat er op mentaal en gevoelsniveau vele vraagtekens beginnen te rijzen. In feite ben je (vaak nog onbewust) bezig om steeds meer vraagtekens te zetten bij elk fundament wat je tegen komt in je Zelf, in die weids geopende diepte lagen van de basis.
Dit is een noodzakelijk proces om jou steeds dieper in verbinding met jouw Oorspronkelijke Zelf en eigen Bron uitlijning te krijgen (ook in de basis).
Zolang je nog ergens resoneert op onwaarheden en oude duale aannames of zelfs – ervaringen, blijf je ergens houvast buiten je zoeken, in een geloofs- of overtuigingen systeem, en niet in je diepste Zelf.
De processen van alles in twijfel trekken tot op het hoogste en diepste niveau zijn dan ook noodzakelijk om te gaan ontrafelen wat van jou is en wat geprogrammeerde overtuigingen van de duale matrix zijn. wat werkelijke ervaringen van jouw Wezen zijn en wat ‘schijnervaringen’ zijn, gekoppeld aan het ‘programma van de matrix’, aan collectieve overtuigingssystemen, etc.

Het moeilijke daarbij is dat de verdraaiingen vaak millimeter werk zijn, en dat een deel van de ervaringen op waarheid berusten, waardoor het ook geloofwaardige ervaringen zijn. Maar dat er net een stukje mist, verdraait is of niet klopt. Dat is heel ingenieus ‘geprogrammeerd’ want als een overtuiging echt gebaseerd was op ‘gebakken lucht’  had je deze al lang doorprikt en nooit geloofd of aangenomen als jouw spirituele fundament. En zeer niet leven na leven opnieuw.

Dus wat er in deze tijd met sommige ontwikkelde mensen/Zielen gebeurd is dat deze lagen verder aan het open gaan zijn om onderzocht te worden. Juist bij hen die de bereidheid hebben om ‘tot het naadje’ te gaan, die al zo in de diepte zichzelf durven aan te kijken, elk proces durven aan te gaan binnen zich Zelf en die de oprechte insteek hebben om elke steen boven water te krijgen.
Juist zij die al zoveel lagen bewust hebben doorlopen en al zoveel innerlijk werk hebben verzet, worstelen misschien wel harder dan ooit en krijgen nog meer voor de kiezen dan hen die op een ‘veilige modus’ en in omarming van de oude overtuigingen (onbewust) leven.

Waarom? Omdat zij juist bezig zijn door de duale matrix heen te breken, tot diep in de basis, om tot in de kern van hun Bronwezen ‘terug te keren’.
Het is het  logisch vervolg’ op de al doorlopen groei, de intenties van het bewustzijn om tot de kern Terug naar Thuis te keren.

Het Allerheiligste is in jou aan het ontwaken! Maar daarvoor dienen we eerst nog door al het ontheiligde heen te stromen!

Als we dan terug komen op: Wat als….
Is het allemaal wel waar?
Wat als alles waar ik heilig in geloofd heb nu eens niet waar blijkt te zijn?
Zijn er echt wel Lichtwezens die helpen?
Waarom wordt het nou nooit een wat makkelijker?
Ik heb al zoveel gedaan aan groei, maar het lijkt alleen maar slechter te gaan, moeilijker te worden en meer worsteling te zijn. Hoe kan dat toch? Dat is toch niet eerlijk?!
Is alles wat ik dan al gedaan heb aan groei gewoon nutteloos geweest?
Mensen die niet bezig zijn met bewustwording, lijken het makkelijker te hebben en overal mee weg te komen, leven vrolijk verder vanuit ego belangen,  en mijn struggle wordt alsmaar groter, hoe kan dat toch? Dan doe ik toch iets fout?

Door de bewustwordingsgroei heen ben je mogelijk al zoveel meer te weten gekomen. Heb je zovele lagen van bewustzijn en mogelijkheden (her)ontdekt en weer bewust gemaakt.  Over je Zelf, over schepping, over het universum, Zusters en Broeders vanuit andere dimensiesferen, sterrenstelsels, schaduw en licht die beide even reëel zijn en zijden van dezelfde medaille, en noem maar op. Al deze veelheid aan informatie is deels waar, deels verdraait. Dat was je misschien tot op heden nog niet ten volle bewust.
Maar door de groei van dit afgelopen jaar en alle trillingsverhogingen daar binnen, plus het openen van de diepten van de basis, wil dit alles in jou ergens een plekje vinden.
Als je steeds dieper bewust bent geworden van de verdraaiingen, manipulatie, schaduwkrachten, als ook van de hele ‘licht kant’ wil dat ergens een balans gaan vinden. Wanneer dat steeds dieper indaalt in de basis, heeft dat ruimte nodig. Heeft dat dus ook schifting nodig: wat is (voor mijn wezen) waar? En wat niet?
Waar laat ik me onbewust leiden door oude overtuigingen, schaduw krachten (binnen en of buiten mezelf), waar leg ik nog dingen buiten mijn Zelf, waar zit subtiele afhankelijkheid, gebrek aan verantwoordelijkheid nemen, etc. etc.
Alles komt in een ander licht onder de loep.
En dat is simpelweg noodzakelijk.
We zijn mega sprongen in bewustwording aan het maken.

Tegelijkertijd lopen daar dwars doorheen de processen van: hoe krijg ik dat in de belichaming? Zodat het menszijn, dat deel van ervaring van waaruit ik be-leef , waarneem en voel, het echt ten diepste weer gaat her-inneren en belichamen wie ik werkelijk Ben vanuit mijn Bron.

Niets is nutteloos of overbodig geweest. Elke aanname, overtuiging of zienswijze is deel geweest van jouw proces om hier te komen. Elke worsteling was het waard om de ogen van het hart en je bewustzijn dieper te openen, om dichter bij je Zelf thuis te kunnen komen.
Waarom heb jij het dan nu misschien nog steeds zwaar. Of misschien zelf zwaarder dan ooit? Simpelweg omdat je door de diepten van eeuwen aan het gaan bent, dieper dan ooit tevoren. Omdat je door de duale matrix programma’s aan het heen bewegen bent, om je er echt van los te kunnen koppelen, zodat je werkelijk stappen zet naar ten diepste Thuis komen in je Bron en je belichaming tegelijkertijd.

Nee, je bent niet de weg kwijt, je bent juist super en krachtig goed op weg! Je bent werkelijk stappen aan het nemen om elke wond, dualiteit, afgescheiden bewustzijnsdelen terug naar Huis te brengen! Zelfs al voel je je misschien machtelozer en krachtelozer dan ooit.

Ja, je mens-zijn is weer ontregelt, mag nog meer oeroude comfortzones uit stappen. Dat maakt wiebelig, onzeker, vertwijfelend. Want de wereld om ons heen lijkt nog vaak iets anders te reflecteren. Hoe dat komt? Omdat het gros van de mensheid nog op een andere trilling resoneert, meegaat (onbewust) in de onbewuste programma’s.  Of zich nog een weg probeert te banen door de duale matrix heen. We zitten allemaal op andere golflengtes in onze roei en bewustzijn.

Ben jij daarmee beter of verder dan de ander? Nee absoluut niet. Jij bewandelt enkel een ander pad. Een andere golflengte. Jij bent een weg aan het vrij banen, allereerst voor je Zelf. Een weg uit de gevangenis van de duale matrix. Tegelijkertijd baan je daarmee de weg vrij voor anderen, die deze weg dan makkelijker kunnen gaan, op eigen tempo en eigen wijze.
Ben je daarmee verder of beter da een ander? Nee, absoluut niet. Je hebt ‘slechts’ een ander Taak op je genomen, vanuit jouw Liefde voor het Geheel. Ieder heeft een eigen Taak of Missie daarin gekozen, passend bij jouw beste kwaliteiten en of bij wat jij wenste te leren of ervaren.
Ieder heeft een eigen plek, rol en functie in het grote Geheel. En geen enkele plek is minderwaardig aan de ander, wel verschillend van aard.

 

Als je zo stoeit en worstelt met je Zelf en al jouw twijfels
Realiseer je dat je niet de enige bent. Zelfs al lijkt dat vaak absoluut zo. Niet dat het direct iets helpt, maar wel kan het je even optrekken uit eventuele slachtoffer gevoelens en weer een meer reële kijk op het groetere plaatje.
We zijn in het menszijn vaak erg geneigd alles naar ons Zelf toe te trekken en dus ook alles op ons Zelf te betrekken.
De oude pijnlagen en slachtoffer rollen die dan vanuit de basis en buik mee gaan resoneren helpen je niet om vanuit meer neutraal perspectief naar je situatie te kijken. Maar wanneer deze ‘rollen’ in actie komen en mee gaan stromen, trek je steeds dieper de ‘beerput’ van oude emoties en ondermijnende gedachten patronen open.

Ondermijning en innerlijke sabotage zul je hoe dan ook tegen komen. Onbewuste angst delen in ons zullen altijd willen vasthouden aan het ‘oude bekende’, hoe ver je je ook al ontwikkelt hebt. Er zijn altijd deeltjes die bang zijn voor verlies van houvast controle en overzicht.
En toch is de enige weg naar deze onmetelijke diepten van Bron Zelf om de controle los te laten. Stap voor stap.
Deze innerlijke angstige delen zullen je koste wat het koste proberen ‘terug te fluiten’. Innerlijke kleinheid, ontmoediging, teleurstelling, je Zelf veroordelen en of onderuit halen, het zal allemaal de revue passeren of is al gepasseerd.  Het hoort er helaas allemaal bij, om de oude wonden en overtuigingen te kunnen bloot leggen, ontmantelen, helen en of transformeren.
Alles waaraan we nog vast houden aan de duale matrix, afgescheidenheid en kleinheid, gebrek aan liefde of zicht op je Zelf. Alles dus waar je nog niet ten volle je Ware Zelf in Vrijheid kan en mag ZIJN.
We dienen er doorheen te gaan, te doorvoelen, doorzien en van daaruit wordt het bewust, kan het omarmt worden en kan het oplossen. En bevrijd je je Zelf. Meer en meer.

Liefde en zorg voor je Zelf zijn altijd belangrijk, maar zeer zeker te midden van deze processen. Eerlijk voelen naar wat jij nodig hebt in je proces. Je mag ook om hulp vragen, daar is niets mis mee!

Aandacht voor je fysiek systeem, want ook deze heeft het zwaar in deze processen en kan misschien soms met de gekste klachten de aandacht gaan vragen. Luister naar je lichaam, geef je lichaamsbewustzijn meer aandacht, zorg, liefde, ruimte. Wat er maar nodig is.
Je lichaam(sbewustzijn) is krachtig mee aan het transformeren. Juist nu basis en buikgebied helemaal onder vur liggen. Alle oude ‘programma’s, overtuigingen, emoties, angsten en energieën die je energetisch doorworsteld worden ook steeds dieper ‘in de stof’ opgeschoond. Dit is onderdeel van de processen van belichaming. M jouw Bron te kunnen belichamen, dient er ruimte te zijn in je cellen om het Oorspronkelijke weer vrij te maken. Zolang daar oude lagen energie en overtuigingen op blijven liggen, blijf je geketend aan de duale matrix.

Neem rust en ruimte voor je proces! Je bent keihard aan het werk, zelfs al is dat aan de 3D oppervlakte lang niet altijd zichtbaar of helder!

Luister naar je hart en innerlijk Weten/Voelen in wat voor jouw proces wenselijk en of noodzakelijk is.

Leer steeds meer delen van je Zelf te omarmen, te erkennen en te heiligen! Elk deel van wie jij Bent, elke overtuiging die je ooit aangenomen is, hoe ‘foutief’ of duaal dan ook, het heeft allemaal redenen en bedoelingen gehad, en is in die zin ook heilig. Het maakt deel uit van wie jij bent en jouw ervaringen. Het draagt bij aan de vorming van wie jij Bent en jouw unieke pad.

Hou op met je Zelf steeds veroordelen, vergelijken met de ander of de buitenwereld, want daarmee ontkracht je je Zelf! Leer je Zelf in jouw tempo dieper lief te hebben door coulanter naar je Zelf te worden. Dat geeft ruimte om te mogen zijn wie jij Bent en waar jij Bent in jouw groei. En dat geeft ruimte om grotere stappen van groei te kunnen zetten op een meer ‘smooth and easy way’.

Blijf kijken naar wat er op je pad komt. Welke situaties, ervaringen, informatie. Het zijn allemaal broodkruimels de je naar een dieper Thuis komen in je Zelf en het gaan ontvouwen van een Grotere Waarheid leiden. En naar een dieper (gevoels) verstaan van jouw proces wat je doorloopt!

 

De energie van oktober en de komende maand
De energieën van de maand oktober waren voor de meeste mensen ronduit uitdagend en schommelend. Van een goed moment, een periode van flow weer omlaag kukelen naar een periode van moeite, grote zwaarte, ondermijning en tegenwerking en ploeteren om staande te blijven. Veel lichamelijk klachten en verschijnselen hoorden daar ook bij, omdat het fysiek systeem steeds krachtiger op alle trillingsverhogingen mee deint.

De 10 maand is ook weer een 1, die aanzet om de lijn met Bron te herstellen. Een nieuw begin, maar ook een relatie heeft met de … je raad het al… basis!
En daar waar de basis zo diep aangetrilt wordt je basis in alle fronten diep aangeraakt. Je ‘thuisbasis’ als mens hier op aarde is in je lichaam zijn. maar ook hobbels in je woonomgeving, thuis of relatie, die ook als basis zijn voor je hier en nu leven, konden daarmee gaan ‘stotteren’. Alles ligt onder vuur daarin. Voor de een meer gerelateerd aan de ene thematiek/ basis fundament, voor de ander weer op een ander front. Dat is persoonlijk en afgestemd op jouw pad.

De energie van november resoneert op de 11, een dubbele 1. Waarin het niet alleen gaat om Transformatie en verdieping. Maar ook om het ‘op eigen benen staan’. Ongeacht of dat innerlijk gaat om balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie die gelijkwaardig naast elkaar in eigen kracht en gelijkwaardige verbinding kunnen functioneren. Of dat dat in je mens-zijn geldt in relatie tot de ander/ partner.
De dubbele 1, de 11, gaat in energie ook over een verdieping in de basis, want het gaat ook over gelijkwaardige uitlijning van Bron en mens-zijn.  En elke andere ‘polariteit’.  En is daarmee weer dienstbaar aan het proces waar we momenteel (en dit jaar) sowieso inzitten. Waar in dit artikel weer een tipje van de sluier van gelicht is.

Je basis, je lichaamsbewustzijn, al jouw aangenomen fundamenten zullen dus nog verder uitgediept worden, terwijl er ruimte gecreëerd wordt dwars door die processen heen, om jouw uitlijning met Oorspronkelijke kracht, Bron, hoger Zelfdelen, etc. dieper in je basis te laten landen.

 

Vandaag: een dag om je Zelf te Heiligen
Vandaag is het de overgang van de 10 naar 11. Het oude Keltische Samhein, ook wel All Hallow’s Eve genoemd vanuit oude tradities. Tegenwoordig kennen we enkel de verbasterde of verdraaide versie: Halloween. Waarvan de meeste mensen de diepere betekenis of achtergrond niet eens kennen.
Een moment in lineaire tijd waarop de overgang/transitie gevierd wordt. Waarop de sluiers tussen dimensiesferen dunner is. Waardoor we dieper dan ooit in onze eigen Onder- en of Bovenwerelden kunnen schouwen of ermee verbinden. De mist is dunner of de sluiers lichter, en dus een uitgelezen kans om dieper bewust te verbinden met alles wie jij Bent.
In latere Christelijke tradities werd deze datum ook wel Allerheiligen genoemd. En dat is ook weer een verbasterde versie van een stukje realiteit: waar de sluiers dunner zijn, waar we ons Zelf dus in een groter plaatje kunnen ervaren en waarnemen, kun je je Zelf in al die delen dieper dan ooit heiligen, erkennen, omarmen en (leren) accepteren.
Het is een prachtige energetische en innerlijke kans om die delen van je Zelf die zich laten voelen of zien ook te erkennen, waarmee je het onbewuste/versluierde weer in het bewustzijn trekt.
Vandaag dus ene mooi gelegenheid m diep onbewuste delen in het licht van bewustzijn/ bewustwording te trekken.
Dit biedt een uitgelezen kans om nog weer bewuster, krachtiger de maand van de 11-energie in te stappen, en weer vele stappen voorwaarts in je eigen Meesterschap, Zelf realisatie en Bronverbinding te zetten. Vrij(er) van de oude duale matrix en afgescheidenheid!

Ik wens ieder weer een wonderlijk, magisch en krachtig vervolg van ieders pad toe. Laat de moed en hoop niet zakken, we zijn keihard op weg om ons Meesterschap volledig te gaan belichamen!

Het Allerheiligste is in jou aan het ontwaken! Maar daarvoor dienen we eerst nog door al het ontheiligde heen te stromen!

© Willemien Timmer, 31-10-2017

 

Vanavond vind er vanuit de energie van vandaag een afstand activatie plaats.: Je Zelf Heiligen!

Meer informatie daar over vind je hier. Of meld je direct aan:

 

Wens jij ondersteuning in jouw pittige processen van het nu?