Wanneer de magie haar glans verliest

De botte realiteit van spiritualiteit zonder bewustzijn

Dit en de volgende artikelen in deze reeks zijn onderdeel van mijn nieuwe boek ‘Belichaamd Bewistzijn ( Wanneer de Magie haar glans verliest)‘  die in april 2020 gepubliceerd is!

Deel 3 Armoede bewustzijn, overvloed bewustzijn en business

 

Vanuit intuïtieve of spirituele groei zonder bewustzijn en met een onbalans in de mannelijke en vrouwelijke energieën, krijg je veelal ook te maken met de volgende onbewuste thema’s, die mee gaan stromen in je spirituele handelingen, waarnemingen, beleving en groei. Deze zijn in deel 2 van dit artikel al even aangehaald en zullen we in dit deel nog even iets  verder gaan belichten. Al deze thema’s zullen min of meer in andere setting van verhalen, ervaringen en thema’s naar voren komen. Dus ook hier vast een bewust makend voorproefje van achterliggend bewustzijn. Hoewel over elk onderwerp ongeveer een boek op zich te vullen is, wil ik proberen een klein tipje meer van de sluier te lichten. Het gaat om:

Armoede bewustzijn of tekort bewustzijn, gebrek aan werkelijke kennis en ervaring, het klakkeloos aannemen van informatie, vertekend beeld op Lichtwezens en – begeleiding, je eigen Meesterschap vergeten en je eigen kwaliteiten niet volledig erkennen, makkelijke ingangen tot onbewuste manipulatie bieden.

Armoede- en tekorten bewustzijn versus overvloed en vertrouwen

Velen richten zich tegenwoordig op een nieuwe ‘hype’ binnen het spirituele kader en die gaat over ‘manifesteren van overvloed’. Als je zoekt op ‘overvloed’ vind je de wereld aan linken op het internet, van boeken tot webinars tot cursussen.
Overvloed in dat geval wordt eigenlijk altijd gericht op geld. Terwijl overvloed an sich heel veel meer omvat dan alleen het onderwerp geld.
Maar overvloed- en of armoede bewustzijn is voor de meeste mensen vaak allereerst gelinkt aan geld. Omdat geld een belangrijke plaats in onze wereld inneemt. En deels (vanuit onbewustzijn) bepaald of we gelukkig zijn of niet.

Zonder dat de meeste mensen het weten zijn we ergens allemaal tot op zekere hoogte aangehaakt op het veld van armoede bewustzijn. Er kunnen zowel collectieve armoede energieën meespelen, als plaats- en cultuur gebonden armoede bewustzijn. Armoede bewustzijn kan geïntegreerd zijn in familielijnen en – overtuigingen. En daarnaast is er nog het persoonlijke armoede bewustzijn. Oorzaken van onbewust aanhaken zijn vaak persoonlijk(e ballast), maar ook gebaseerd op wat je in dit (en soms vele) levens aan overtuigingen hebt mee gekregen van je omgeving, wat je zelf bent gaan geloven, wat door ‘negatieve’ ervaringen een overtuiging is geworden, enzovoort. Afhankelijk aan hoeveel ‘armoede bewustzijn velden’ of overtuigingen jij innerlijk onbewust vast kleeft, bepaald de mate van armoede of overvloed die jij ervaart in je leven nu.
Enkele onderliggende voorbeelden van patronen die vaak gerelateerd zijn aan armoede bewustzijn, zijn: een onbewust denken in tekorten, leven vanuit de overtuiging dat geld vies is, niet oké is, of dat we het niet waard zijn om ‘rijk’ te zijn (wat je daar maar onder verstaat). Heel veel van die onderhuidse lagen en overtuigingen zijn alles behalve bewust. En toch kleuren deze ons gedrag, perspectief en reacties.  En kleuren dus hetgeen we aantrekken in ons leven, wat wij manifesteren.

In die zin is de focus op het manifesteren van overvloed of geld dus niet eens echt van effectieve waarde tenzij je echt de diepte van je Zelf in duikt om je onderliggende patronen bloot te leggen die er voor zorgen dat we geen werkelijke overvloed aantrekken en ervaren. Pas wanneer de patronen bewust worden en omgezet kunnen worden, gaan we weer werkelijk open staan om zelf  bewust overvloed te scheppen.
Ook zijn er mogelijk momenten dat overvloed er wel degelijk is, maar zijn we er simpelweg blind voor vanuit onze overtuigingen. Ook dat is mogelijk!
Nogmaals, overvloed is niet alleen beperkt tot geld. Het gaat ook om bijvoorbeeld geluk, dankbaarheid, gezondheid, liefde en spirituele rijkdom.

Ook als we het hebben over armoede bewustzijn gaat dat ook zeker niet alleen over het onderwerp geld. Armoede gaat over alles waar er een tekort wordt ervaren. Dat kan ook gaan over intuïtie zonder bewustzijn, of wanneer je informatie verspreid zonder doorleefde kennis. Gebrek aan werkelijke informatie en kennis die op meerdere gronden gestaafd is.
Wanneer je een ander wilt healen zonder gedegen achtergrond, Zelfkennis en eigen doorleefde ervaringen. Het kopiëren van teksten, informatie, inspiratie of artistiek werk van een ander, zonder bronnen te vermelden en dus gelijkend of het je eigen ervaring is.  (Terwijl dat niet zo is, en vaak geen eigen doorleefde informatie betreft) Er zijn vele, vele andere voorbeelden te noemen.

Armoede bewustzijn is tevens het om elk wissewasje maar roepen dat iets te duur is, zonder de werkelijke waarde te zien of te erkennen. Het is appels en peren vergelijken. En een groot deel van het veelvuldig voorkomende ‘liever online dan real life’ in feite ook. Liever vanuit gemak zonder echt te investeren. Of dat nu gaat om geld of ergens moeite voor doen.  (Natuurlijk is soms het heel makkelijk om iets online te volgen, als de afstand groot is. Maar er ligt een verschil in of je dat bewust zo verkiest of dat het een onbewuste vlucht is om niet werkelijk iets te hoeven investeren of ergens iets voor te doen. In het laatste geval leert de ervaring ook dat de energie of kennis niet beklijft en kan gronden. Want er is geen wederzijdse energie in gestoken).

Ook hier geldt weer, waar onbewustzijn heerst en er geen werkelijk zicht vanuit bewustzijn is op onze onderliggende patronen, kleuren en bepalen onze onbewuste patronen onze ervaring.  Willen we werkelijk overvloed aantrekken, of eigenlijk scheppen, dan dient het onbewuste bewust te worden. Weg zweven met spiritueel geneuzel over overvloed trekt nog geen werkelijke overvloed aan. Misschien een tijdelijke overvloed. Die ook zo weer kan verdwijnen. Vaak alleen gebaseerd op het feit dat de focus even op dat onderwerp of thema gericht is. Want waar onze aandacht naartoe gaat, daarheen stroomt de energie. Maar wanneer iets niet werkelijk doorgrond, doorleefd en gegrond is in ons bewustzijn zal het niet blijvend aanwezig zijn.
Het gaat om het innerlijk doorgronden en vinden van je eigen ‘pincode’ of ‘scheppingscode’ van waaruit je werkelijk jouw leven kan vormgeven, met daar binnen de manifestatie van alle vormen van overvloed die je maar wenst. Daar is echter Diep Ziel Duiken en dus een diep in je onbewustzijn duiken voor nodig om elk tekort-patroon bloot te kunnen leggen.
En ook deze vorm van gewond en afgescheiden bewustzijn kan vele lagen bevatten die soms doorlopen en ontdekt mogen worden.

Vanuit de spirituele ego beleving, de niet doorgronde spiritualiteit, daar waar een gebrek aan zelf inzicht aanwezig is wordt te pas en te onpas  een armoede bewustzijn in stand gehouden. Daar zitten de overtuigingen dat je ‘spirituele gaven door God gegeven’ zijn en je er geen geld voor mag vragen. Daar zitten de uitspraken als dat iets te duur is daar zit kiezen voor de makkelijke en goedkoopste weg zonder werkelijke waarde te zien. En daar zijn vele andere voorbeelden te vinden.
Bewust omgaan met financiën is heel wat anders dan klakkeloos  maar een oordeel neerleggen of je onbewuste overtuigingen leven. Bewust omgaan met financiën weerspiegelt een bewust en gezond omgaan met je energie.

Spiritualiteit is big business

Tegelijkertijd is ook spiritualiteit big business geworden. Je vindt tegenwoordig de wereld aan spirituele hulpverleners, therapieën, Lichtwerkers, spirituele cursussen, verkoop van allerhande energetische hulpmiddelen of wat dan ook.
Het heeft niet alleen te maken met het feit dat er steeds meer mensen wakker worden in bewustzijn!

Dit is juist gebaseerd op de grote dosis armoede bewustzijn die er collectief nog is. Armoede bewustzijn namelijk ook een gebrek feitelijke (achtergrond) kennis en het gebrek aan de  behoefte om je Zelf goed te informeren, bij je Zelf te voelen of (innerlijk) onderzoek te doen.
(Meer daarover vind je in het laatste deel van deze artikelenreeks)

Zolang men het eigen onderscheidingsvermogen niet ontwikkelt en functioneert vanuit armoede bewustzijn, blijft men zoeken naar ‘die ander’ of ‘dat hulpmiddel’  die kan helpen om ‘het probleem voor je te verhelderen en of te fixen’.  Dat levert een prachtig werkgebied op voor velen die daar (bewust of onbewust) hun voordeel mee willen doen.

Toch blijft de enige weg om daadwerkelijk iets te wijzigen, de weg naar binnen, In je zelf. In plaats van het zoeken in de buitenwereld.
Uiteraard kan het soms tot hulp zijn als iemand met expertise mee kan kijken, kan gidsen of je een beetje een goede richting op te helpen loodsen. Of een artikel met hoge energiefrequenties je even weer kan helpen om die hogere frequentie in jezelf weer te gaan voelen.
Maar jij bent zelf de enige persoon die werkelijke wijzigingen toe kan brengen in je leven. Zo ook in je armoede bewustzijn of om de ‘afslag’ naar werkelijk overvloed bewustzijn, heling, geluk, bewustzijn of wat dan ook  te kunnen vinden.
Op het moment dat wij geen onderscheid maken in wat wel of niet even kan helpen bijsturen of bewust maken om ons pad verder te bewandelen, niet bewust zijn van het feit van waaruit een hulpverlener werkt, niet bewust zijn van wat ons gekleurde denkbeeld is over geld, staan we open om in elke mogelijke valkuil te stappen die er maar te vinden is.

Geld is neutrale energie

Geld is net als alles een energie. Het heeft in deze 3D wereld de vorm aangenomen van hoe wij geld zien, als munten en biljetten. Vaak kleven er vele oordelen, letterlijke waarde-oordelen op geld. Zeker binnen spirituele kringen leeft op vele fronten nog een groot armoede bewustzijn en weinig bewust zicht op de energie en het bewustzijn achter geld.

Geld is een ruilmiddel, een middel die niets anders is dan een energie uitwisseling.
Het is slechts een manifestatievorm. En zoals het voor elke energie in manifestatie geldt, hoe gekleurder wij daar naar kijken, vanuit bewustzijn of onbewustzijn, is hoe wij die manifestatievorm ervaren.
Heb je niet in de gaten dat geld in wezen een neutrale energie is, dan heb je vaak moeite met geld.  Geld is werkelijk een neutrale energiemanifestatie het zijn onze kleuringen, oordelen, gevoelen en gedachten die er soms iets heel anders van maken.

Sommige mensen of bedrijven maken handig gebruik van het feit dat een overgroot deel van de bevolking leeft vanuit armoede bewustzijn. Marketingstrategieën  maken hier gretig gebruik van. Deze zie je de afgelopen jaren dus ook (gericht op spiritualiteit of vanuit spirituele denkbeelden) als paddenstoelen uit de grond schieten.  Je mag je daarbij ook echter daadwerkelijk bewust afvragen van waaruit deze gebaseerd zijn. Vanuit werkelijk bewustzijn? Vanuit doorleefd en gegrond bewustzijn? Of zijn er andere beweegredenen zoals overvloed voor zichzelf genereren?

Het is logisch dat er zo’n aandacht is in deze tijd voor het zoeken naar overvloed en dan met name gericht op de geldstroom, als je kijkt naar de wereld vol tekorten en het steeds verder korten van van alles, vanuit de regering.
Echter, zolang ons (persoonlijk en collectief) onbewust zijn en de resonantie met het armoede bewustzijn blijft bestaan, blijft het tekort- en armoede bewustzijn ook bestaan. We dienen dit van binnenuit persoonlijk op te lossen en te helen. Dan pas kan er in het collectief veld ook iets veranderen.

Enkele jaren geleden heb ik al een uitgebreid artikel gewijd aan de energie van geld, deze kun je hier lezen. Een goede vriend van mij heeft ook prachtige artikelen over het bewustzijn op geld en armoede bewustzijn geschreven. Deze vind je hier, mocht je er meer over willen weten.

Onbalans tussen 3D en spiritualiteit (waar bewustzijn ontbreekt)

Het vast zitten in onbewuste spiritualiteit levert niet alleen een ‘onhandigheid’ en vast zitten in armoede bewustzijn op m.b.t. de omgang met 3D geld. Je ziet het op alle vlakken van het dagelijks leven terug. Wanneer je zelf niet gegrond bent, je spiritualiteit en groei niet werkelijk grond, blijft er een enorme kloof bestaan tussen je ‘spirituele ik’ en je ‘dagelijks leven ik’. Dit kan een enorme disbalans creëren.
Daarbij wordt spiritualiteit of het aantrekken van overvloed dus ook niet werkelijk geïntegreerd, maar blijft het een ‘handeling’,  een tijdverdrijf, een hobby.
Maar we zijn spirituele wezens vanuit onze Essentie. Het is niet iets wat we doen, het is wat we Zijn.

Wanneer we spiritualiteit buiten ons blijven voeden en niet werkelijk ‘de weg naar binnen’ bewandelen, waarbij we ons Zelf telkens opnieuw in naakte eerlijkheid aankijken, blijft die kloof bestaan. En in het alledaagse leven kan dat zich uiten als prachtige spirituele ervaringen of doorgevingen of herinneringen dat je een SterrenZaad wezen bent of je tweelingziel hebt ontmoet. Maar tegelijkertijd blijft die financiële kwestie moeilijk, die relatieproblemen die maar niet oplossen, het worstelen met HSP, burn out of noem maar op, blijft bestaan. En blijft het de makkelijkste weg om de wereld, de ander of God de schuld daarvan te geven. Afweermechanismen en overleving blijven dan op volle toeren draaien en werkelijke bewustwording blijft uit.

In dat geval slaat spiritualiteit als een tang op een varken, en helpt het je niets. Het wijst heel vaak op een gebrek aan het overbruggen van die kloof en het niet koppelen van je spiritueel leven met het dagelijks leven.
Niet dat als je wel bezig bent met bewust wording en -Zijn alles per definitie van een leien dakje gaat verlopen. Oh nee, soms alles behalve. Alleen de instelling en je zienswijze is dan van een heel andere orde, wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor jouw proces. De bereidheid hebt steeds weer te kijken naar wat zich weerspiegelt in je uiterlijke wereld en wat dat verteld over je binnen wereld. Bereidheid hebt telkens opnieuw Diep Ziel te Duiken om onderliggende onbewuste wonden patronen of overtuigingen te helen.

Wanneer er een dusdanige kloof en onbalans bestaat tussen spirituele ervaringen en de realiteit van het dagelijks leven, bestaat een grote kans dat je hier wel degelijk in valkuilen in kunt stappen en makkelijk slachtoffer kunt worden van misbruik. Zoals je in volgende delen kunt lezen, waar de essentie van deze artikelenreeks in feite om draait.

 

Niet iedereen heeft ‘de code’

De insteek van veel  ontwakende mensen is heel erg gericht op het willen uitdragen van iets wat men kan of geleerd heeft. Ik heb werkelijk mensen ontmoet die na een weekend cursus dachten een praktijk te kunnen starten. Hun visitekaartjes en website al klaar hadden liggen zodat deze na het cursusweekend verspreid konden worden. Dat is toch ongekend!
Na een weekend cursus heb je nog helemaal geen kennis of diep doorleefde levenservaring op zak. Dan heb je mogelijk een paar dagen diepere ervaringen opgedaan, maar dan ben je nog geen hulpverlener.
Ook heb ik mensen mee gemaakt die hier een training volgden, waarbij ze amper tot niet door konden dringen in het eigen bewustzijn. Tot ze ergens in de laatste workshop een stukje doorbraak en diepere beweging naar zichzelf konden vinden. Maar van daaruit gelijk na de training klakkeloos de complete training met tekst en alles kopieerden en deze gingen aanbieden aan anderen.
Het zijn enkele van de vele voorbeelden uit de ‘dagelijkse praktijk’ waarbij het wederom gaat om niet doorleefde, eigen gemaakte groei en kennis. En een groei zonder bewustzijn.
Maar als zoeker zul je maar bij dergelijke mensen terecht komen. Dan ben je niet verzekerd van de juiste hulp en kunde.

Tegelijkertijd is door mijn ervaring en waarnemingen door de loop der jaren heen steeds helderder geworden dat lang niet iedereen een ‘code’ heeft om spiritueel werker vanuit een praktijk of praktiserend te zijn. Sommigen hebben dat absoluut. Maar velen helemaal niet. Zij hebben vanuit de Zielsintentie een heel andere code, niet beter of slechter, maar anders.
En dat kan bijvoorbeeld echt wel bedoeld zijn om licht of bewustzijn te verspreiden aan d hand van hu eigen doorlopen groei en ontdekkingen. Maar niet via een praktijk, maar juist via het dagelijks leven. Op de alledaagse werkvloer, in de baan die je hebt, tussen het 3D leven, in de maatschappij. Dat is waar het meeste echte bewustwording werk verricht dient te worden.

Dus eerlijk kijken naar jouw kwaliteiten, potenties, groei en bewustzijn, naar wat jouw diepe hartgevoel laat zingen, is een must om jouw eigen ‘code’ te gaan ontdekken en te gaan leven (daar gehoor aan te geven). Denken dat je zulke mooie spirituele groei hebt doorlopen en dat in een praktijkvorm om te willen zetten is ook een soort van klein denken en vaak haakt het ergens ok onbewust aan spiritueel ego. Geen bewustzijn van de verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt of de heftigheid die je daarin tegen kan komen.
Als je alleen denkt in ‘licht en liefde’ en ‘ik breng wel even healing’ sla je volledig de plank mis, als ik zie wat er wel niet voorbij kan komen in een praktijk. Je hebt te maken met mensen, met reële problemen, op aards en energetisch vlak. Soms volkomen ongrijpbaar, machteloos makend, verdrietig. Naast natuurlijk de mooie momenten en prachtige transformaties die daaruit voort kunnen komen. Je hebt te maken met een intensiteit die je zelf ook mag kunnen behappen. En geloof me, dat valt soms niet mee.

Tegelijkertijd zijn er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Iedere ziel hier op aarde heeft gekozen om een pad te bewandelen om de eigen unieke, authentieke plek in te nemen. Voor de een betekend dat werken vanuit een spirituele praktijk of centrum, voor de ander juist te midden van de maatschappij en dagelijks leven.
Het is echter belangrijk dat we allemaal de door ons bewustzijn gekozen plek daarvoor innemen en niet iets gaan doen wat de ander al doet. Dan zit je niet echt op je eigen lijn en kun je mogelijk tijdelijk ‘succes’ ervaren maar is dat niet blijvend.
Voorbeelden genoeg zijn al genoemd van effecten die vanuit niet werkelijk belichaamde groei of werkelijke kennis voortkomen of hoe je anderen daar onder het mom van ‘licht en liefde’ toch onbewust en ongewenst schade mee kan brengen.

© Willemien Timmer, 2-2-2019

In deze artikelenreeks zijn verschenen:

Inleiding – deel 1

Deel 2: Spiritualiteit versus bewustzijn

Deel 3: Armoede bewustzijn, overvloed bewustzijn en business

Deel 4: Het gevaar van bewustzijn buiten je Zelf plaatsen (Lichtmeesters en Engelen)

Deel 5: De hedendaagse Egyptische realiteit in samenhang met de Europese spiritualiteit (grootse valkuilen)

Deel 6: Bewustzijn versus onbewustzijn en de kracht van manipulatie (Egypte weerspiegelt)

Deel 7: De oud Egyptische realiteit versus de westerse spiritualiteit (Werkelijke kennis versus ‘spiritueel geleuter zonder kennis’)