Wanneer je je kracht (ook subtiel en onbewust) blijft weg gevenWederom verwonder ik mij, hoe zovele mensen vechten tegen 3D in plaats van te erkennen en accepteren dat zij hier simpelweg zijn.
Het feit dat iets in je wezen ( of het nu Bron, Ziel, Hoger Zelven, karma of whatever is) heeft gekozen om hier en nu op aarde te zijn wordt ontkent.

Hoe makkelijk is het van daaruit tot in de meest subtiele lagen alles buiten je te plaatsen, zodat je zelf niet de verantwoordelijkheid daartoe hoeft te dragen. Hoe “demonische krachten’ of oeroude reuzen je ziek maken. Hoe de buurman  je benadeeld, hoe het systeem je je vrijheid ontneemt.
Allemaal excuses en gebrek aan (h)erkenning dat je zelf de Schepper bent van al wie jij Bent en al wat je ‘overkomt’. De uitdagingen worden in deze tijd steeds serieuzer, krachtiger en uitdagender. Want alle dualiteit die er tot in de subtielste lagen nog in ons is, wordt krachtig belicht en uitgelicht.
Het is maar net hoe jij daar naar kunt kijken ( m.a.w. in aanwezig kunt en durft te zijn of juist niet).

Acceptatie en werkelijk op aarde zijn


Natuurlijk is het niet makkelijk om te accepteren of te erkennen dat jij schepper bent als je een hoop ellende, misbruik, tegenslag, angst of ziekte ervaart. Natuurlijk niet! Want daar kies je op menselijk vlak niet voor. Met andere woorden, je ego zelf kiest daar niet voor. Datzelfde ego zelf of andere menselijke delen die liever uitreiken naar de hemelse sferen en Lemurische herinneringen bijvoorbeeld, want dat wordt (overigens verdraaid) herinnert als enkel Licht, Liefde en Eenheid. Want als je daarop gericht bent, Ben je niet volledig in het hier en nu en op aarde.

En ja, we zijn vaak slachtoffer geweest, maar vergeten word dat we evengoed ook even vaak dader zijn geweest! Anders kan het in deze tijd niet met elkaar in balans gaan komen, waar deze nieuwe tijd voor bedoeld is!
En ja, op aarde zijn is niet altijd leuk of makkelijk. En vele gewonde ervaringen maken het er niet makkelijker op. Been there, done that, het is geen excuus om daarom niet op aarde te willen zijn, waar je toch al bent.

Want hoe kunnen wij met alle lagen van ons Zelf in Eenheid komen, als er delen in ons nog saboteren. Weg gaan van wat is, strijd blijven voeren en weigeren te erkennen en accepteren dat we hier in 3D, op aarde, zijn?
Hoe kunnen wij alle delen van ons Zelf weer her-inneren en samen laten vallen als we schuld (en dus schepping) buiten ons de schuld blijven geven?
Daarmee ontkracht je alle scheppende kracht en potentie, en ja zelfs een deel van je eigen Goddelijke Grootsheid.

Het gewonde ego misleid


Alles is er al, en alles is in ons. Het zijn met name de ( gewonde) egodelen die ons verhinderen dat te zien, accepteren en erkennen. Deze werken onbewust en vaak bijzonder sneaky en subtiel.
Deze laten je soms werkelijk geloven dat het niet jouw ‘schuld’ (beter gezegd: creatie) is.

Maar tot in de kleinste atomen, de diepste materie, hebben wij ons Zelf gecreëerd. Hoe we er uit ziet op alle lagen in onze Multidimensionale manifestatievorm. Dus ook in de menselijke vorm. Dat wat we ervaren ook. Hoe we het ervaren (door welke lens we kijken en beleven) ook.

Dat we op allerlei lagen afgescheiden en verwond zijn geraakt is zeker waar. En die ervaringen waar aan we subtiel blijven vasthouden, kleuren ons perspectief, waarneming en beleving.
Het bepaald vanuit welke frequentie we ervaren.

Maar tegelijkertijd is er een groter plaatje, een groter beeld en perspectief van Heelheid. Een frequentie of golflengte waarop die wonden er niet zijn, slechts een ervaring zijn. De menselijke delen van ons wezen zijn verstrikt geraakt in al die golflengtes van verwonding en blijven door die bril kijken. Terwijl het Ascensieproces juist gaat over het ‘ontstijgen’ van die oude perspectieven en weer mee gaan resoneren met die grotere waarheid, Bron Heelheid, etc. Dat kan pas als we verantwoordelijkheid nemen, vanuit bewustwording van wonden en perspectieven van beleving, van wat we ervaren en scheppen.
We Zijn zowel schepper als degene die het ervaart.

Deze gekleurde brillen (perspectieven vanuit gewonde delen in ons) laten het subtiel lijken dat de ‘donkere krachten’  aan het werk zijn. En ja, die zijn er zeker, maar deze kunnen alleen invoegen in jouw leven en energie als jij er ruimte voor open laat. Als jij delen van je Zelf ontkent en dus die ruimte, verantwoordelijkheid en scheppingskracht niet terug claimed, omarmt en weer inneemt. Diezelfde delen zou je zelfs ‘schaduwkrachten’, archonten, duister kunnen noemen. Want dat zijn juist de delen waar we ons Zelf en ons licht nog niet zien (onbewuste delen dus).

Walk your talk


Maar ik blijf me verwonderen hoe mensen autonomie, authenticiteit, jezelf als schepper zijn kunnen ‘prediken’ en tegelijkertijd (onbewust) zoveel schuld buiten zich leggen. En daarmee hun kracht weg geven. En daarmee ego, strijd, geen verantwoording nemen blijven leven. Daarmee niet werkelijk op aarde zijn of landen in de basis.
Acceptatie, erkenning, werkelijk je Zelf durven aan kijken en je spiegels zien zijn sleutelwoorden daarbij.
Walk your talk, leef dat voor wat je predikt, is ook essentieel. Dan stem je af wat jouw perspectief is op wat je belichaamd in 3D, de aardse realiteit!
Natuurlijk zijn we allemaal daarin onderweg. We leren en groeien dagelijks. We zijn er nog niet en zelfs dat hoeft ook niet. We worden dus steeds bewuster. Maar wanneer we aarde, schaduw en daarmee delen van ons Zelf blijven afwijzen, komen we er niet.

Tips om hieraan te werken


Je afvragen welk deel van je onbewustzijn die weerstand, angst, strijd, schuld of authoriteit buiten je leggen, is de eerste stap. Zelfreflectie dus en diep innerlijk onderzoeken. Zelfs al vind je niet direct alle antwoorden. De bereidheid daartoe en het niet klakkeloos herhalen van het oude ingesleten pad ( schuld buiten je leggen), zetten al deuren open naar antwoorden.
Bereidheid en intentie zijn de tweede stap die bepalen of je dieper je eigen innerlijke onbalans, onbewustzijn, ongevulde of niet ingenomen (bewustzijn) ruimte inneemt. En dus waar de werkelijke stagnatie, wond, blindheid zit die de onbalans, het ‘ongeluk’, dat wat je als mens of ego zelf niet wenst, heeft gecreëerd.

De weg terug naar Thuis verloopt niet via het verlangen naar ‘boven’ en ontkenning van het ‘hier beneden’. De weg terug naar Thuis in je totale Zelf verloopt via ‘hier beneden’. Hier liggen de sleutels voor totale ascensie!
Zolang we daarvoor wegdraaien of weg lopen, vinden we  en belichamen we ons totale Zijn en Bronkracht niet in volledigheid!

Hoe dit werkt, welke effecten het kan hebben,  hoe dergelijke subtiele misleiding je van je werkelijke ascensie/descentie pad afhoudt, kun je binnenkort lezen in mijn nieuwe boek ‘Wanneer de magie haar glans verliest’.
Enkele delen uit dit boek, die nog verder uitgewerkt en uitgediept worden, vind je hier.

Wil je hier op kortere termijn meer inzicht (in jezelf in krijgen en dit dieper onderzoeken,  (leren) doorvoelen en herstellen? Daarvoor vind er op 1 en 2 juni een intensive Innerlijk Leiderschap: Seth & het goud plaats. Waarin het subtiel verdraaide ego en het oorspronkelijk gouden ego dieper onderzocht worden en deze laatste dieper geactiveerd wordt. Ja, juist door je innerlijk Leiderschap en erkenning, verantwoordelijkheid van je Zelf en je scheppingskracht op te pakken!
Meer daar over lees je hier.

© Willemien Timmer, 14-5-2019 (tweede 5-5 portaal)