64513_10151186369712477_416081959_n

 

Vooral tijdens de Ascensie Activatie  workshops die ik mag geven komt er heel erg veel informatie over de veranderingen in deze tijd naar voren. Een waardevol aandeel om steeds dieper te gaan begrijpen wat er gaande is in deze tijd en hoe wij daar allen met zowel ons Bewustzijn als ons menselijke zijn mee kunnen worstelen, wordt daarmee helderder belicht en uitgelicht. En reikt ook vaak weer veel meer ‘understanding’ van binnenuit aan waardoor ons vertrouwen groeit, we dichter in onze kracht kunnen blijven staan en ons innerlijk steeds meer de rust bewaakt, ook daar waar ons menselijke ikje in de paniek schiet bij alles wat plaats vindt in het uiterlijke, aardse leven. 

In de afgelopen zeer krachtige 7/7/11 Portaal workshop werd erg veel verheldering gegeven over planetaire processen die gaande zijn momenteel, aansluitend op eerder ontvangen informatie, en waarop wij als Collectief Menselijk Bewustzijn allemaal mee resoneren. Er werd ook nu weer veel verhelderende informatie verschaft waarom er zoveel heftige energieën, emoties en oude structuren naar de voorgrond komen in deze tijdsperiode. Waardoor mensen soms geheel onverwachte sprongen maken, agressie en irritatie hoogtij viert, en veel mensen volledig (op welke manier dan ook) uit balans zijn of raken. Dit heeft alles te maken met de laatste loodjes van het Atlantisch grid waar in deze tijd doorheen gewerkt wordt en waar de Portaaldagen dieper en diepere lagen in openen om doorheen te gaan. Opdat alles aan het Licht mag gaan komen en alle oude fundamenten omver geworpen zullen worden, opdat we werkelijk ons Zelf en de wereld waarin wij leven op een nieuwe, geïnspireerde, meer liefdevolle manier kunnen gaan vormgeven. En dat begint uiteraard bij ons Zelf.

Alhoewel ook deze spiegels van vallende fundamenten overal om ons heen in de wereld zichtbaar aan het worden zijn.Via de activaties en frequenties die binnenstroomden in het 7/7/11 Portaal werden de eerste openingen gecreëerd en verankert, voorbij gaand of eigenlijk dwars door de bodem van het Atlantische Grid heen, de eerste openingen naar het Gouden eenheids Bewustzijn, van waaruit de zogenaamde ´voorlopers in het Ascensie traject´  hun aansluitingen ook gaandeweg kunnen gaan maken om steeds dieper deze velden van Gouden Bewustzijn weer naar de voorgrond te gaan trekken, de eerste stappen in creatie van de Nieuwe aarde en nieuwe mensheid.Maar vooraleer de grotere ´massa´ qua Collectief Bewustzijn daar aan toe is dienen we allemaal nog wel te dealen met die laatste ´blubber´ uit het Atlantisch Grid.

Dat komt nu na het 7/7/11 Portaal ( of eigenlijk sinds 1 juli) in grotere stroomversnellingen en dus ook worden de processen van schoonmaak, bewustwording en loslaten een stuk heftiger. Ongeacht of je nu bewust groeit of niet, iedereen is verbonden met deze Collectieven en gaat hier door heen. Welke Missie je Spirit ook heeft, als volledig onbewuste mens of als iemand die bewust bezig is met groei en healing. En iedereen gaat daar op een eigen manier doorheen, want allemaal dragen we andere wonden en littekens in ons Zijn.  Daarom zal de een meer een emotionele tijd ontmoeten nu, de andere meer in confrontatie met zichzelf, tegenwerking, weerstanden, Ego, oude aangeleerde conditioneringen of  beperkende patronen die niet meer functioneren, of wat dan ook.

Alles wat dat betreft ligt nog altijd opgeslagen in de Atlantische velden en dient ook in ons, als ook Planetair geschoond en geheeld te worden. Dat gebeurd doordat wij er doorheen gaan. Hoe bewuster we daar door heen gaan, hoe bewuster zal je te zijner tijd ook de ´tegenpool´ het Gouden Bewustzijn sneller ervaren en beleven.  En zal je sneller hierin een balans weten vast te houden of bereiken, ook nu al kan dat voelbaar en ervaarbaar zijn.Doordat we planetair gezien door deze ´blubber´ heen gaan leven er allerlei discussies op, concurrentie strijd,  Ego Zelf belangen maar ook een grotere scheiding tussen zogenaamde ´belangen´ van mens en Ziel.

Je ziet nog steeds (dit is al jaren gaande maar komt nu ook in de versnelling) een steeds grotere scheiding ontstaan in het ´spirituele circuit´, verschillende groepen met ander bewustzijn worden meer zichtbaar , je kunt wellicht minder aansluiting vinden bij elkaar ondanks dat je ´met hetzelfde bezig bent´, er komt meer zogenaamde negativiteit vrij en eigen belang . maar ook een duidelijker scheidslijn (mits je er open voor staat en het bewustzijn hebt om het te willen en kunnen zien) tussen die Spirits die volledig voor de Ascensie gaan en die Spirits die in deze tijd geïncarneerd zijn om een heel eind verder op weg te komen maar die nu nog niet tot de volledige heelwording zullen gaan. Simpelweg omdat zij zich op een ander vlak in hun evolutiespiraal bevinden.

Dat heeft niets te maken met verder of minder ver te zijn. Het heeft ook niets te maken met dat iemand er ´nog niet klaar voor zou zijn´. Het heeft echter alles te maken met een oordeelloos, neutraal beeld kunnen vormen van wie waarin welke rol vervuld en welke Pad hij of zij gaat. Dat heeft met Bewustwording te maken van wie je bent en wat je taak, missie is, en niet met oordeel over een ander natuurlijk.

Door de Atlantische ´blubber´ die in zo´n razend tempo iedereen daarin onderdompelt momenteel zie en hoor je ook veel discussies over allerhande spirituele onderwerpen ontstaan, waarin ook aardig met ´blubber´ naar elkaar gegooid wordt over redenaties of denkwijzen omtrent bepaalde dingen die je als ´spiritueel mens´ nou juist wel of niet zou moeten doen.  (Internet staat er vol mee).

Denk bijvoorbeeld aan een onderwerp als geld. Wat momenteel voor velen een ´hot item´  is en waar in ´spiri land´ de meningen nog aardig over verdeeld zijn, en waar op internet aardig wat discussies over los gebarsten te zijn. De grootste Kosmische grap is nog eens dat het niet gaat over het aangaan van dergelijke discussies, maar dat ze naar voren komen om juist voor jezelf daar een licht op te werpen. Hoe sta ik daarin? Hoe voelt dat voor mij? Waarin ligt voor mij integriteit? Waarheid? Zuiverheid? In plaats van in de discussie te gaan of je boos te maken over de benadering daarin van de ander, dient zo’n situatie zich enkel en alleen aan om er voor je zelf helderheid in te krijgen, in wat past bij jouw Waarheid.

En jouw Waarheid hoeft niet die van de ander te zijn. Maar daarom hoef je nog geen cyber- oorlog of anderszins ruzie met elkaar te beginnen, toch?!  Dat is het namelijk het Atlantisch veld op en top!Teveel wordt er nog (en momenteel komt dat ook uitvergroot naar voren) geprojecteerd zonder enige vorm van zelf onderzoek, zelfreflectie of eigen Bewustzijn. Alle oude karmische verwondingen, innerlijk kind pijn of Ego gekrenktheden komen op deze manier aan het Licht. En dat is uiteindelijk waar het om gaat.

We hebben elkaar daarvoor ook uitgekozen om op hetzelfde speelveld deze stukken met elkaar uit te werken en te verhelderen. Dat is groei! En dat is waar het over gaat in deze tijd. Tenminste als je het ook zo kan zien.Daar waar we nog teveel in identificatie met het verdriet, boosheid, slachtoffer rollen blijven zitten, daar creëren we meer onbalans in ons eigen en elkaars leven en daar waar je vanuit zelfreflectie en steeds meer bewustzijn deze prikkels en spiegels in de buitenwereld herkend, daar zit de mogelijkheid om er ‘overheen te stappen’ er doorheen te groeien omdat je het ‘spel’ doorzien, de boodschap snapt die het je spiegelt en de leerles dus kunt zien die het je brengt.

Uiteraard is dit een worsteling eerste klas waar we menigmaal met ogen open in de valkuilen van het Atlantisch web trappen, daar waar een ander je nog weet te raken in een pijnpunt. En daar is het het moeilijkst om de balans vast te houden, in je eigen ruimte en kracht te blijven staan. Maar juist daar gaat het in deze tijd van groei en bewustzijnsversnelling juist om. Er zit geen enkel oordeel van spirit op, we mogen zo vaak als we willen in die valkuilen stappen, zo lang als we willen. Alleen ons Ego oordeelt daar meestal wel op.

En alsof dat nog  niet pijnlijk genoeg is, projecteren we vaak nog de heftigste pijn naar die gene die je de spiegel voor hield.Kortom, het is een erg verwarrende tijd. Dat hoor ik dagelijks, van velen in de praktijk en het dagelijks leven. Dat ervaren wij natuurlijk zelf ook aan alle kanten, net zoals ieder ander. Nogmaals, niemand is vrij van het Atlantisch Grid, alhoewel we in die laatste restanten aan het werk zijn en die laatste loodjes wegen het zwaarst en zijn het uitdagendst.

Het hangt dus helemaal af van je eigen instelling hoe je er in staat en in hoeverre je soms ook in staat bent om te zien wat er gebeurd vanuit een groter perspectief, vanuit een neutraal (Meesterschap!) perspectief en in hoeverre je dat weer kan helpen je eigen kracht te pakken, de balans te herstellen, je daardoor weer  los te kunnen maken van de identificatie van de pijnstukken waardoor ze kunnen transformeren. Dan pak je weer die balans en eigen verantwoordelijkheid terug waar het in deze tijd allemaal om te doen is.

Een ander aspect wat ook sterk naar de voorgrond kwam in het 7-7-11 Portaal was naast de toch al heftige invloed van energie, emoties, angst, slachtofferschap en noem maar op van het Atlantisch grid, was de nog steeds reële aanwezigheid en beïnvloeding vanuit de Donkere Lijnen. De velden van het Reptillian Bewustzijn welke ook in de kosmische veranderingen mee gaat en in feite al veel minder invloed hebben dan voorheen omdat ook hen velden ingeperkt worden en steeds meer de nadruk komt te liggen op het her-inneren van jun Goddelijke Blauwdruk en voor ons geldt dat anderzijds: het her-inneren van onze eigen donkere lijnen  en schaduw kant om deze te (h)erkennen en omarmen, waarvoor zij hier zijn en nog altijd in mindere mate dan voorheen, maar toch, nog steeds invloed kunnen uitoefenen. Ook deze krachtenvelden stuiteren in de steeds verder verhogende trillingen, net zo goed als onze eigen donkere en pijnstukken. En daarmee komen ook zij meer en meer in beeld om in een belangrijk stuk heel-wording en bewustwording te komen.

Het Reptillian Bewustzijn is ook deel van wie wij Zijn vanuit het grootste Scheppingsproces en dus vertegenwoordigen ook zij delen van onze eigen angst, woede, schaduw, donkere kracht, manipulatief vermogen en noem maar op. Natuurlijk dienen ook deze velden mee te gaan in het gehele Ascensie proces van dit Universum. Denk echter ook aan de grijze gebieden en velden van de Greys.

Ook al deze velden kwamen in een ander Licht naar voren in de 7-7-11 frequentie en werden meer in een uitvergroting belicht, maar daarmee ook meer ‘gescheiden’ van het Menselijk Collectieve veld. Dit om enerzijds de beïnvloedende werking van deze velden scherper te omlijnen en bewuster te maken, anderzijds om deze verstrengelde velden met het menselijk collectief meer van elkaar ‘los te maken’ zodat er ruimte gecreëerd wordt in het Bewustzijn om de donkere lijnen in ons Zijn ook te gaan herkennen. Want zolang de velden verstrikt zijn is er amper tot geen zicht op te krijgen.

Vanuit de Goddelijke Vrouwelijke Oneindige Universele Liefdesvelden van diverse Meesters en Godinnen werd een Gouden matrix of Rasterwerk tussen de Collectieve Reptillian, Greys en Menselijke velden gelegd. Gefundeerd dus op een basis van Universele Liefde werden deze velden ‘gescheiden’ waardoor meer verheldering, inzicht, bewustwording en dus heling en groei in alle betrokken velden kan en mag gaan plaats vinden.

Nogmaals ook al deze velden resoneren in ons, ergens, vaak diep weg gestopt. Maar mogen ook allemaal gaandeweg her-innert, herkend en geheeld worden.  Met de frequenties, activaties en verankeringen van het 7-7-11 Portaal is daar een eerste nieuwe of volgende stap in gezet. Neemt echter niet weg dat we die weg nog steeds meer in de diepte mogen gaan beleven en transformeren. Maar dat zal nu relatief makkelijker (vanuit Onderscheid!) worden dan ooit eerder mogelijk was. En het werken dwars door deze velden ook in ons zelf heen zal zoveel meer inzichten en bevrijding van oude manipulatie, misbruikte kracht, angst, macht en onmacht rollen, diep geworteld verdriet en onderdrukking, en nog heel veel meer ‘grijze gebieden’ in ons bewustzijn  helen waardoor enorme nieuwe potenties in je Bewustzijn vrij gaan komen. Want deze zitten hier achter ‘verstopt’.

Dus door deze velden heen werkend, bevrijd je je eigen Goddelijk Bewustzijn en potentieel, ontdek je steeds dieper wie je Werkelijk Bent en wat je kwaliteiten, krachten en Missies zijn.En hoe beweegt zich dit alles nu naar buiten en naar binnen toe, hoe krijgt het vorm in onze alledaagse realiteit? Want dergelijke Kosmische Perspectieven en achtergronden zijn misschien leuk om te lezen, maar er dient ook een vertaalslag gemaakt te worden naar het alledaagse hier en nu, zodat het ook een ankering kan krijgen en handvaten om er in het hier en nu iets mee te kunnen.

Want in deze tijd gaat het ook steeds meer over Creatie, Manifestatie en scheppingskracht. En het werkelijk Realiseren van onze Dromen van waaruit wij de Schepping  in gingen. Maar de Kosmische Perspectieven lijken soms zo lijnrecht tegenover het alledaagse leven te staan.En dat begint allereerst toch weer bij …Bewustwording.

Alleen het zaaien van ‘zogenaamde Licht en Liefde’ is niet genoeg als er geen voedingsbodem is om het ook te laten rijpen. Hoe vaak hoor ik niet mensen met dergelijke termen ‘smijten’: “ik zaai licht en liefde. Maar dat is toch geen hard werken? En ja, er veranderd misschien wel iets maar niet zoveel hoe kan dat toch? Want ik breng toch mijn Liefde en Licht? Maar ik zie de effecten (bijna) niet.”En dat komt omdat we met alleen Licht en Liefde niet genoeg kunnen doen. De ontbrekende factor is dan Bewustzijn!

En nogmaals, Licht en Liefde hebben een voedingsbodem nodig, en die kan pas gecreëerd worden vanuit Bewustzijn. Want Bewustzijn helpt je de wegen te zien die nodig zijn om te bewandelen, om de ‘grond te bewerken’ (dat te helen, los te laten of te transformeren wat vruchtbaarheid, stroming en bewustzijn in de weg staat) zodat het een vruchtbare voedingsbodem zal zijn. En ook dat gebeurd allereerst in jezelf.

Als jouw Bewustzijn groeit en meer en meer gekoppeld wordt aan het dagelijks leven en je fysieke lijf en cellen, wordt jij zelf die voedingsbodem. Want datgene wat je Bent straal je dan uit, en dan ga je vanuit steeds meer bewustzijn Licht en Liefde uitstralen, gewoon via je aanwezig Zijn, zonder iets te hoeven doen. En dat is de werkelijke voedingsbodem. Allereerst in jezelf, maar door je uitstraling veranderd de wereld om je heen daarmee ook!

Want als je zo om je heen kijkt in het dagelijks leven is de voedingsbodem (met dank aan het Atlantisch grid) vooral haat, nijd, woede, Ego, agressie, verdriet, onbegrip, dualiteit, strijd, meningsverschillen en nog veel meer van dat. Natuurlijk is er ook de andere kant, mensen die wel liefdevol met elkaar omgaan, respectvol en voor elkaar klaar staan. Maar dit lijkt bijna een zeldzaamheid geworden of maar tot op zekere hoogte vast te houden, tot waar het te dragen is, totdat een volgend pijnpunt, trigger of eigenbelang zich aandient en men weer in de valkuil van het oude schiet. Dit klinkt misschien negatief, en ik mag daarbij verhelderen dat ik niet denk in termen van positief of negatief. Ik zie het gewoon als zijnde neutraal, als een aanschouwen van deze realiteit, vanuit neutraliteit, zonder oordeel. Met een oog gericht op het feit waar al wel vanuit meer bewustzijn, Licht en Liefde geleefd en gehandeld wordt en waar nog niet. Om een reëel beeld van de wereld van alledag op 3-dimensionaal vlak te schetsen, in verhouding met de Kosmische perspectieven. Omdat juist van daaruit zichtbaar kan worden in welke velden nog geheeld, getransformeerd, omarmt of los gelaten kan en mag worden.

En opnieuw kom je daarbij op de oeroude cliché uit: verandering en groei, een betere wereld begint bij jezelf en bewustzijn van jezelf. In mijn ervaring en optiek is niets zo belangrijk als Zelfreflectie. Keer op keer naar jezelf, je woorden, daden, je uitstraling, je houding kijken naar wat is echt en wat is een houding vanuit een (bewuste of onbewuste) pijntrigger.

Van waaruit handel, denk, leef reageer, ben ik? Van waaruit je jezelf uit kan pluizen als je bemerkt (juist wanneer je er bewust bij stilstaat in zelfreflectie) dat je iets ervaart, voelt, zegt of doet vanuit een onbewuste trigger of aanhaking in reactie op de spiegel die de ander je aanreikt. Door alles steeds bewust(er) te onderzoeken van drijfveren tot motivaties verhelder je zoveel meer van je Bewustzijn en leer je je Zelf en jouw motieven in zuiverheid of onzuiverheid (pijntriggers) zo veel beter kennen, dat je ook veel concreter echt je Zelf kunt leren zijn in alle dagelijkse situaties. Je hebt dan uiteraard je uitdagingen nog steeds (daar waar je misschien een grens moet aangeven, daar waar je misschien assertief mag zijn, of wat dan ook) maar je weet dan ook dat je motieven zuiver zijn en dat je het voor je eigen groei en uiteindelijk ook voor het hoogste belang van de ander doet, vanuit eerlijkheid, zuiverheid, integriteit, waarheid. Want in deze tijd wordt het steeds belangrijker jouw eigen waarheid boven de tafel te krijgen, te verhelderen en bewust te worden. 

Dat verhelderd namelijk ook weer de oude fundamenten die in deze tijd toch omvallen, bijv. dienstbaarheid ten koste van jezelf, dienstbaarheid omwille van de aandacht van de ander, vanuit een eigen laag zelfbeeld, leven vanuit angst/wrok/verdriet/slachtofferrollen, om je heen ‘slaan’ als iets te pijnlijk wordt, projecties van pijnstukken, frustratie, angst  of onbegrip naar de ander, en noem maar op.

Een ander punt is bewustzijn van wat er gebeurd in deze tijd van verandering. Meer inzicht in en bewustzijn over het Kosmisch perspectief helpt ook met andere ogen de wereld in te kijken en te zien wat er gebeurd. In de wereld in het groot, maar ook in je eigen binnenwereld en in je directe omgeving. Je gaat rode lijnen zien van hoe dingen werken (zeker vanuit  zelfreflectie en dus een steeds verder ontwikkelend bewustzijn). Je gaat van daar uit zien op welke wijze je daar in iets kunt bijdragen, in het groot of in het klein.  Juist omdat je ook jouw kwaliteiten, maar ook leerlessen en dus uitdagingen helderder op je netvlies hebt zitten. Ook kun je van daaruit je spiegels veel verder verhelderen in waar voor jou nog thema’s liggen om aan te werken of om te helen. De buitenwereld is immers een spiegel van je innerlijk, en andersom.

En verder in het kort belangrijk in deze tijd: Wissel uit met mensen waarvan je voelt dat je op een lijn zit. Je ondersteunt en bekrachtigd elkaar. Dat helpt je in vertrouwen, kracht, je gevoel te blijven staan. Verhelderd misschien ervaringen en ontkracht oude fundamenten.Ga niet mee in de strijd of spiegel van de ander. We worden allemaal gewezen op onze eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in deze tijd. En dat betekent ook grenzen trekken, voor jezelf gaan staan. Niet mee gaan met de massa of stroom, maar echt op eigen benen staan, je eigen inspiratie en Spirit volgen.

Probeer zoveel mogelijk in overeenstemming met jouw gevoel en Spirit te leven (is wat anders dan leven vanuit emoties!). Volg je innerlijke stroming, geef gehoor aan je innerlijke wensen waarvan je voelt dat het belangrijk voor je is. Doe dat wat je hart doet zingen! We hebben die ervaringen en kracht ook nodig in deze tijden van verandering, om weer sneller in balans en dicht bij ons zelf te komen.

Vraag je Teams van Licht voor extra ondersteuning in je helings en groei processen. Maar vergeet ook je menselijke ‘team van Licht’ niet, je medezielen, gelijkgestemden of aardse dieren vrienden niet. Nogmaals, in alles zit kracht, ondersteuning, symboliek en een spiegel om steeds dieper te gaan zien wie wij werkelijk zijn!Belangrijke losse thema’s die in allerhande manieren in je leven voorbij zullen komen zijn: het leren vasthouden van balans of sneller herstellen van de balans. In je eigen kracht en verantwoordelijkheid gaan staan. Steeds meer (gekwetste) delen van je Z ijn omarmen in de Liefde van je Zijn!

Leef vanuit je hart en Passie, ook als het even niet allemaal makkelijk en soepel loopt. (want daarin zit de grootste uitdaging en dus groei!)En heel belangrijk: houdt vertrouwen!! We komen er wel! Het is misschien nog even hard werken maar er zijn al zoveel Lichtpuntjes zichtbaar in deze tijd, en zoveel sluiers zijn al dunner geworden! Datgene wat je doet, manifesteert zich steeds meer, sneller en makkelijker in de buitenwereld of je 3D leven.

Houdt vertrouwen…Dat elk nieuw fundament dat je legt, ook steeds meer zichtbaar wordt. Elke healing die je jezelf toestaat vruchten afwerpt en enorme verandering brengt!Houdt vertrouwen…we hebben dit ‘spel’ zelf gecreëerd en bedacht vanuit de Liefde voor ons Zijn en voor de Ultieme ervaring van het Goddelijke in elke Dimensie.  En we ‘spelen’ het daarom ook uit met goed resultaat, want we hebben de Kracht er voor!!

 

© Willemien Timmer , 18 juli 2011

 

Er is nog zoveel meer te zeggen en vertellen over de thema’s en energieën van deze tijd, maar voor nu laat ik het hier even bij, het is al een enorm verhaal geworden.Wil je meer weten over wat er in deze unieke tijd allemaal gaande is, of zelf ervaren of ondersteuning, meer inzicht of hulp bij je eigen processen hierin?Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen of neem een kijkje op de website voor de vele mogelijkheden hiervoor van Praktijk Apofyliet.