over-the-rainbow

Terugblik op het 11-11-11 Portaal en de 11-e maand van een 11-jaar

Daar zijn we dan beland in de finale van het ultieme transformatie jaar: december ’11.

Een maand om de puntjes op de i te zetten en een periode van terugblik (ter integratie) op een immens jaar van versnelling, veranderingen, transformatie, groei, mogelijkheden, trillingsverhoging, het omvallen van oude fundamenten en het oplossen van zoveel meer sluiers.

Vandaag is het 1-12-’11. Anders gezien een 11-2-11 dag energie. Dat wil zeggen de frequenties van het oprijzen in Bewustzijn/Ascensie, en dus het samengaan van polariteiten (2) door de kracht omarmt van transformatie en vernieuwing  (11 en 11). Een van de vele heerlijke energiedagen zoals we deze afgelopen tijd heel veel mochten beleven en ervaren, energieportalen die die veel schoning, versnelling, groei en transformatie brengen.Ook herinnert mij deze datum-codering aan 11-2-’11, de dag van Bevrijding van Egypte uit het dictatorschap. Die prachtig symbool staat voor de Revolutie van de Ziel die (steeds meer) Vrijheid vind na een enorme lange worsteling en onderdrukking en een vechten naar bevrijding.

De afgelopen periode was meer boeiend en intrigerend dan ooit tevoren. Met een immens aantal Sterrenportalen en hoge frequentie dagen spande november 2011 (maand 11 van een 11-jaar) wel de kroon ten opzichte van alle transformaties en trillingsverhogingen dit jaar. Een maand die nogal wat veranderingen en een werkelijke shift in Bewustzijn heeft gebracht. Velen plukken daar nu nog de vruchten van en bevinden zich in diepe transformatieprocessen, opschoning (vaak ook tot uitdrukking gebracht in 3D door de griep die welig tiert) en versnellingen in Bewustwording.

De maand november zat naast het 1-11-’11 en 10-11-’11 en 11-11-’11 portaal vol met activatie dagen. In feite elke dag opnieuw droeg de 11-11 frequenties, waardoor dagelijks belangrijke frequenties, activaties en initiaties plaats konden en mochten vinden. Wellicht hebben velen met ons dat ook zo mogen ervaren.En nu op de drempel van de december maand zal dat alles tot een dieper stukje integratie mogen komen. Nieuwe velden van mogelijkheden openbaren, nieuwe groei en bewustzijn zichtbaar gaan maken en tevens ook weer nieuwe voorbereidingen en trillingsverhogingen aandragen naar 2012.

December voelt echt als de brug tussen 2011 en 2012. En zal weer vele ongekende nieuwe openbaringen en Bewustwording mogen brengen.

 

Het 11-11-’11 Portaal en de Portaalreis

Naast al deze toch al indrukwekkende energieën was het voor mij en 9 Zielenmaatjes ook nog eens de Bedoeling om juist omtrent het 11-11-11 Sterrenportaal krachtig activatiewerk te kanaliseren en verrichten. Evenals zovele anderen wereldwijd.We waren volledig voorbereid in het afgelopen jaar met elkaar als groep, en nog extra op het 1-11-’11 portaal en daarop volgende workshopweekend in afstemming op ons werk en Missie.Symbolisch genoeg mochten we dan ook op 10-11-’11 aankomen in mijn zo geliefde Egypte, een zeer krachtige energetische dag (een 1-11-11 frequentie) en een zeer krachtige volle maan, en natuurlijk de energie opbouw naar het 11-11-11 Portaal wat in volle gang was.

Kort maar krachtig gezegd was deze gehele reis meer dan Magisch en de hele week leek werkelijk vanaf dag 1 in het teken te staan van “Miracles do happen”! We ervoeren ze dagelijks, zo niet meerdere malen per dag, vanaf de eerste voet op Egyptische bodem.

Velen hebben me de afgelopen periode gevraagd wat we precies hebben beleefd en gedaan, hoe het is gegaan. Maar om heel eerlijk te zijn was deze reis grootser dan ooit tevoren en zijn alle indrukken en alle activaties nog altijd aan het ‘landen’en integreren en daarnaast nog dagelijks aan het ‘vorm ‘  krijgen. Dus ik zou vele vele dingen kunnen vertellen, maar op dit moment is het nog in een totale Verstilling aanwezig in mijn Zijn, zodat de woorden zich nog niet echt laten vinden om een dergelijke Goddelijke Magische Reis te kunnen vertalen in verstaanbare taal, maar ik zal mijn best daarvoor doen om die woorden te vinden die er ‘bij benadering’ aan gegeven kunnen worden. Op dit moment doet elk woord echter nog tekort aan de prachtige dagen die stuk voor stuk een oneindigheid op zich leken te beslaan, die werkelijk oneindig leken te zijn, en telkens door heel de groep alleen maar vanuit het werkelijke Nu beleefd werden.We maakten met elkaar immens lange dagen, soms van 5 uur ’s morgens tot 23 of 24 uur ’s avonds. En dat met het grootste gemak, gedragen door Spirit om dat te mogen helpen creëren waarvoor het de juiste Divine Timing was.

Heerlijk was het immense Eenheidsveld waar we ons gedurende de hele reis met elkaar in bevonden. Ongelooflijk was dat ook, want er kwam geen rimpeling of spiegeling voorbij die het veld neigde te doen ‘kraken’ of ondermijnen, laat staan dat dat zou zijn gelukt vanuit zo’n krachtig hart fundament wat we met elkaar vormden. Mede daardoor konden werkelijk die dingen gebeuren die ook dienden te gebeuren vanuit Kosmisch en aards perspectief en mochten de meest onmogelijke activaties schijnbaar met het grootste gemak voltrokken worden. Voor ieder individueel als ook voor het Grote Geheel.Ieder liep zijn/haar eigen initiatiepad in een onnoemelijke synchroniciteit met elkaar en het Geheel. En van daaruit ontstond echt zoveel meer dan we hadden kunnen en durven hopen. Niet alleen op het 11-11-’11 portaal zelf, maar de hele week vertoefden we in de 11-11-’11 frequenties en wat daaruit ontsproot, van waaruit het Onmogelijke mogelijk werd en zich meer en meer ging ontvouwen. Het was een grote Flow van Joy, Licht, sprankeling, diepgaand healingwerk, ontroerende aanraking, onevenaarbare synchroniciteit en vol Goddelijk Mysterie dat zich ontvouwde.

Vele, vele Meestervelden, Neteru en Kosmische velden werkten met ons samen in zo’n prachtige verstilling, Onvoorwaardelijke Universele Liefde der Creatie, binnen de Nieuwe aarde Matrix en ook in het Galactische en Kosmische veld. Zo boven, zo beneden en andersom. Elke dag liet duidelijke thema’s voelen binnen dit Goddelijk Geheel en ter activatie en integratie van de nieuwe energie die de Bewustzijns shift van de 11-11-’11 teweeg bracht, planetair, collectief, kosmisch en persoonlijk.Slechts enkele thema’s, initiaties en activaties die deze week de revue gepasseerd zijn en die zich slechts in een lang niet volledige diepte vorm laten vertalen (dan hoe we ze ervaren mochten) waren:

*Volledige creatie en activatie van de Seed of Life in het perineum (ook de eerste ontstaanscellen van ons huidige fysieke lichaam) welke de ingang vormt tot uiteindelijk Volledig Embodyment van onze Zijns staat, ook in ons fysieke 3D leven. Deze persoonlijke en tevens planetaire en collectieve activaties vonden plaats op de 11-11-’11. Ieder vanuit een eigen ‘ingang’ of daar waar je Bent in jouw Bewustzijnsreis in het Nu. En van waaruit alle verdere initiaties, activaties en groei in deze reis en natuurlijk daarna in de belichaming kunnen komen!

*De Separation en innerlijke verscheuring vanuit de Oertrauma’s van de eerste scheuring, bij de conceptie van Dualiteit, welke uiteraard opnieuw bestaansrecht dienden te krijgen om tot een Heilig Huwelijk te kunnen komen (terugkeren van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in volledige versmelting, de conceptie dus van Androgyniteit, de Horus frequentie, oftewel onze Ascensie)

.*Het diep gekwetste innerlijk kind, welke ook het vertrouwen heeft verloren (in alle mogelijke facetten en dieptelagen), welke diep  geheeld en gekoesterd mocht worden om juist tot het Kosmisch innerlijk kind te gaan groeien of zelfs geboren te worden.

*Manifestatie van het Goddelijke, in alle mogelijke vormen, wegen en manieren. O.a. aangeraakt in de Goddelijke synchroniciteit binnen de groep, de uitwisseling daarin met mensen die je ontmoette (van gewone toeristen tot wachters tot wie dan ook en wat daarin of daar vanuit ontstond).

*de Onvoorwaardelijke Liefde en hartkracht die we met elkaar droegen en uitdroegen, die werkelijk aanrakingen en een immens krachtveld bracht, daar waar we gingen, om dat te brengen en ‘halen’ waarvoor we kwamen. En daarmee ondertussen telkens ook in mede-mensen Zaden van liefde en Bewustzijn mochten zaaien in elke ontmoeting op zich. Individueel als met groep.

*Diepgaande ontdekkingen over het eigen Zijn en eigen Bewustzijn. Diepgaande ontrafelingen van de oeroude mysteriën des Levens.

*De Geboorte van het Horus Bewustzijn in de Nieuwe Aarde Matrix. Een Kosmisch moment waarin de bevruchting/conceptie en tegelijkertijd het bestaansrecht werd verleent om de werkelijke Horus-frequentie (Ascensie) in alle Multidimensionale velden van ons Zijn, het planetaire Bewustzijn en alle Collectieven werkelijk binnen te brengen. Waarbij de mogelijkheid tot Ascensie vanuit de Nieuwe aarde frequentie voor ieder Wezen toegankelijk wordt in de 3-de dimensie (en waartoe de Seed of Life in ieder individueel als het geboortekanaal dient).

*De  voorbereidingen, de eerste stappen en de werkelijke eerste versmelting  in het Heilige Huwelijk van de Universele Akasha (Seshat en Thoth), (voor het eerst ook in de aardse ‘vertegenwoordigers’ van deze Bewustzijnsvelden en tevens werd deze stap ook gemaakt in het Heilig  huwelijk tussen Androgyn Bewustzijn en Devine Joy, Creative Sound & Healing  via  het Horus en Hathor Bewustzijn.

En heel, heel erg veel meer…..

Zoals ik al eerder schreef, elk woord doet er nu nog tekort aan om het in werkelijke ‘understanding’ te voelen en uit te dragen. En tegelijkertijd dragen wij deze frequenties reeds uit in ons Bewustzijn, en verspreiden zo weer deze ‘Zaden van Licht’ die wij in ons Bewustzijn mochten laten ontluiken, ontvangen of herontdekken. Wellicht op een later moment meer over deze reis, maar vooralsnog zijn de integratieprocessen en Verstilling nog in volle gang. Er is zo immens veel in beweging en in werking gezet, dat zal zijn tijd nodig hebben.

Voor nu wil ik in het kader van deze prachtige initiatie en activatie reis die zijn weerga niet kent, alleen nog de persoonlijke gechannelde woorden van Thoth delen die hij deelde met mijn Bewustzijn tijdens het 11-11-’11 Portaal. Al is deze channeling allereerst naar mijn Bewustzijn gericht, is het natuurlijk tevens Universeel van aard. Ook deze woorden zijn van een immense gelaagdheid, diepte en kracht, al zijn ze vrij simpel vertaald. Maar dat ieder het mag lezen vanuit het Bewustzijn waar je nu Bent en er uit mag halen wat het voor jou in dit Nu mag betekenen:

(Deel van een ) Channeling van Thoth, 11-11-‘11

© Ontvangen door Willemien Timmer, 11-11-‘11

 

“The Living Library is raising it’s Power! The Djed will be alive again. Like the old days, but like never before.

All gates will be open and awakened, all colors will be true. All will come out and come back to Life, in embodyment. For the first time really on Earth. This is the biggest Life Mystery of the Universe.

And it will be Real, right NOW!

This is what you were waiting for, for so long, so many lifetimes. This is what wil BE!

We will be brought back into the Sacred marriage, this is what will be, ever was, and will be again. Living the Eternity! We will BE the Universal Language. We will be the Masters and Creator Gods that we Are. Because we Are! And we never lost it. But you will find out in Point Zero, which is very close now. The Ultimate end is near and ascension will be possible for more Souls then ever. It is time.

Time to discover who you Are on so many levels, on so many ways. The doors will be open to explore your Multidimensional lifes and layers. This is what you’ve been waiting for. The time is now!

The Key is Point Zero, the Flow, the Now, whatever you’d like to call it. but it’s so much more than that. You are eternity! You are Infinity! You Are! You are the Creator God you remember just slicely, and piece by piece the puzzele can be completed right now. From this Point Zero, with the shift in so called ‘time’on 11-11-11 you will be able to reach over time again and find out more about the illusion of so called ‘time’, ‘the now’, and being a Creative Force of ‘Nature’.

No more secrets, no more reflections, no more inner thruths. There will only be The Truth! And that will be the expierence of being an Universal Being, living in so many realities, just at once.Living in the so called ‘non-time’, living in past, present and future, because all of that doesn’t excist in higher realms of Who You Are!

As a Creator God/Godess of the Holy Libraries of the Universe, you will remember how the Universe works, created at the blink of an eye, with a Divine Thought, filled with Unconditional Love, filled with Universe in Universe.

Because that’s true Creation. Not one thing is just what it seems! All layers will be visable, touchable. Every dream is dreamed, every thought is thought…You are the Living Library of your own consiousness ans of All the same time. You are that Creator God/Godess, you are! And you will remember!

The portals are open. The Sacred marriage is near.When male and female in you deeply connect and get liquid, the ascended you, the Hor-Power(= Horus) will be free again. And fly home in your Universal soul.

The awakening of the New Dawn, the awakening of the True You. You can’t imagine in your daily life or most beautyfull dreams….”

 

© Willemien Timmer/ Spirituele Praktijk Apofyliet, 1-12-‘11