golden-dragon

Eindelijk is het dan zomer, al laat het echte zomerse weer helaas nog een beetje op zich wachten. Een mooie afspiegeling van alle hobbels waar we alleen en collectief doorheen gaan. Een wisselvallige periode vol uitdagingen en groei. Nog steeds voor velen een ‘bumpy ride’ en heel veel trillingsverhogingen die alle processen meer en meer in de versnelling brengen.Voor mijn gevoel zijn we echt een nieuwe fase in gegaan na de zomer zonnewende van 21 juli. Werkelijk nog meer de versnelling in met alle focus gericht op weg naar 21 december 2012, de uitlijning met het Galactisch Hart.

Ja ja, het ‘hobbelen’ is nog niet over. Maar ja, daarvoor is het dan ook 2012 met de ongekende (groei) mogelijkheden. Voor de vasthoudende soms angstige persoonlijkheden in ons lang niet makkelijk, echter onze Ziel wil doorbreken en volledig geboren worden. En dat is in het groot natuurlijk het proces van bevrijding wat gaande is. Dat vergeten we zo nu en dan als we worstelen in ons kleine ikje met de dagelijkse processen. En dus is het keer op keer weer van belang af en toe even in de neutraliteit te gaan staan (daar waar dat lukt), even uit het drama, de worsteling of de emoties van de persoonlijkheid,  om het grotere plaatje te aanschouwen.

Ook dat is niet altijd makkelijk, maar bij deze de ‘reminder’ dat het wel zoveel helpt zo nu en dan die stap terug te doen, een pas op de plaats, zodat j je vertrouwen dieper en dieper kunt opbouwen en integreren juist door een tipje van de sluier van het Grote Geheel en de Collectieve Ascensie processen te aanschouwen. Dat geeft hoop, moed, kracht en vertrouwen en de energie om door te gaan.Er zijn vele frequenties en thema’s actief in deze tijdsperiode en zoals gezegd, al maanden, liggen er vele uitdagingen voor ons klaar of bevinden we ons daar al midden in. De Rollercoaster raast in snelle vaart door en legt diepere en diepere lagen van ons onbewuste bloot om tot opheldering, heling, zuivering en inzicht te komen. De mogelijkheden, groei, hulp en openbaringen die daarbij komen zijn werkelijk van een ongekende orde, ervaar ik bijna dagelijks in de praktijk.

In de workshops gebeuren de meest intense mooie, krachtige dingen en mensen maken werkelijk Meesterstappen in hun groei. Het is vreugdevol en amazing om te zien en ervaren. De draagkracht van de Nieuwe Aarde is al zo groot en zo sterk aanwezig, als we ons maar durven ‘in te pluggen’ en daartoe bereid zijn ons Zelf volledig onder de loep te nemen en alle puntjes op de i te zetten, daar waar we nog in dualiteit blijven steken en nog niet heel zijn.

Naast de krachtige portalen van de afgelopen periode: het 6-6 portaal die samenviel met de Venus transit (6 juni 2012) en het 7-7 portaal (7 juli 2012) zijn de frequenties in no time nog steeds aan het verhogen. Dat is ook merkbaar in alle workshops die ik geef, waarin diepe oude collectieve, persoonlijke maar ook genetische lijnen gezuiverd mogen worden. Ze worden simpelweg bloot gelegd door de trillingsverhogingen, als oogst ook van al ons werken aan groeien in het Zelf en hoger Bewustzijn. En daarmee komen essentiële, diep onbewuste lagen vrij die echter van grote invloed op vele levens binnen onze aardse incarnatiecyclus zijn geweest. Frequenties die ons vast hielden in familiekarma, oud drama, oude machtsstructuren, schuldgevoel, onderdrukking, die de polariteiten in ons (mannelijk-vrouwelijk) dieper gescheiden en afgescheiden wisten te houden. En nog veel meer van die aard.

Met de bevrijding van dergelijke velden en de diepere inzichten die daarmee ontstaan ook in het eigen Zijn, maar tevens in het grotere Geheel, komt een immense Scheppingskracht weer tot onze beschikking. Kunnen polariteiten in ons dieper helen, elkaar weer bij de hand nemen en samensmelten (Heilig Huwelijk) waardoor werkelijk tegenwoordig nieuwe stappen in het Heilig Huwelijk innerlijk gezet kunnen worden: daar waar in polariteiten de littekens oplossen en deze dus weer kunnen versmelten, daar komen de kwaliteiten van het Zijn weer tevoorschijn en dat genereert een enorme Zielenkracht en Zijn die weer beleefd, ervaren en geleefd mag gaan worden.

Dus ondanks de uitdagingen van de vele hobbelige processen die een immense diepgang hebben, is het tegelijkertijd oogst-tijd. We mogen plukken, wat we al die incarnaties gezaaid hebben en wat verstopt lag onder of achter de littekens van beperking, pijn, eenzaamheid, afscheiding en noem maar op waarin we vast zaten.En dat maakt het proces niet altijd minder zwaar, maar wel Vreugdevoller en van een grotere waarde. Want de stappen die we nu zettenzijn werkelijk Meesterstappen die van cruciaal belang zijn ook voor de Collectieve Velden, om deze dieper te doordringen met Hogere Frequenties en een dieper ontwaken. Want dat maakt werkelijk de nieuwe wereld mogelijk om geleefd te worden, voor Al Wat Is. En elke kleine stap in je eigen bewustwording en ontwaken is weer een kleine stap die van invloed is op het Collectief. Daar waar wij onze liefde voor het Zelf, ons bestaansrecht weer durven terug pakken, daar veranderd de realiteit voor ons Zelf, maar brengt ook een rimpeling teweeg in de Collectieven, waardoor meerdere Zielen ook weer hun stappen kunnen zetten.

Met het 6-6 portaal incl. Venus transit en het 7-7 portaal zijn cruciale lagen en mogelijkheden geopend. Cruciale stappen in Meesterschap weer toegankelijk geworden. Het is teveel om op te noemen wat er in deze dagen allemaal geactiveerd is, en in de tussen liggende periode uiteraard ook verdere openingen en activaties veroorzaakte. Dat wordt hier allemaal stap voor stap in de workshops dieper geïntegreerd, uitgelicht en verankert. Maar waar het in elk geval in nadruk om gaat is dat het Vrouwelijk Aspect van de Schepping (dus ook in ons) weer bestaansrecht heft (terug) gekregen, weer volledig terug gekeerd is. En daarmee alle kwaliteiten die daarbij horen steeds weer meer toegankelijk worden. Onvoorwaardelijke Liefde (op een veel dieper niveau dan we tot nu toe kenden op aarde, zoals o.a. ervaren wordt in de Tweelingstraal relaties), de diepst mogelijke healing en compassie die alle littekens op alle lagen heelt. Diepgaande verfijnde intuïtie en hogere kwaliteiten van het Zijn, het Goddelijke Vrouwelijke wat alle littekenvelden in mannelijke en vrouwelijke polariteit kan helen en verenigen, en dus werkelijk alle Sleutels draagt om tot het Heilig Huwelijk (de volledige 13-voudige Ascensie!)  te komen!

In de tussentijd echter dienen we dus telkens te oogsten en te zaaien. We oogsten de kwaliteiten die vrij komen door ons in alle processen en trilling versnellingen  door de oude velden van littekens, karma en pijnlagen en het diep onbewuste te ploegen, zodat de grond bereid wordt meer Liefde, Passie en Meesterschap te zaaien in ons Bewustzijn.

Het zijn intense tijden en telkens opnieuw her-innert mijn Ziel zich hoe we hier reeds zo lang geleden voor kozen, om de ultieme uitdaging aan te gaan: ‘het experiment aarde’ om een 3D duale wereld te creëren om deze vanuit de Godsbron ook te kunnen ervaren en beleven, en dat we in ons ook alle sleutels aan Scheppingskracht droegen en dragen om deze Realiteit te creëren. Met een ‘rad der incarnatie’ en alles er op en er aan, en hoe we vanuit het verstrikt raken in de illusie van 3D simpelweg vergaten dat we de Sleutels tot Creatie nog altijd met ons meedragen, al zaten ze ver weg, onderin onze overvolle rugzak, verstopt.

We hebben inmiddels al zoveel rommel uit onze rugzak opgeruimd, dat we het ons Zelf waard vinden (vanuit Ziels perspectief) om zelfs die diepst verstopte vakjes en zakjes van onze Zielenrugzak  te kunnen onderzoeken, zover zijn we al gegroeid in onze Evolutie, dat we inmiddels weer kunnen gaan stuiten op onze eigen Sleutels der Creatie. Die Sleutels waarmee we ooit starten aan dit hele proces van incarneren in de 3-de dimensie. De Sleutels die je zullen helpen de volledige Ascensie mogelijk te maken. Simpelweg omdat dat reeds in je Goddelijk Wezen besloten ligt. We waren het alleen maar vergeten. En met het opschonen en verhelderen van onze ballast, mogen we deze Sleutels tot ons Goddelijk Zijn weer meer en meer gaan ontdekken in ons Zelf, in deze tijden!

En met deze Sleutels der Creatie, je eigen Scheppingskracht, kennis en wijsheden en ervaringen van je Zijn, ben je van onschatbare waarde voor de Creatie van de Nieuwe Aarde en vraagt je Ziel/Zijn je om je positie in te nemen. Niet langer om je Taken, Missie en dat wat werkelijk je Hart doet zingen heen te lopen, maar werkelijk je Plek in te nemen. Je bestaansrecht terug te pakken, je Scheppingskracht weer aan te boren en aan te spreken en dat te doen waartoe je reeds al zoveel eeuwen en eeuwen op weg bent…te worden en her-inneren wie je Werkelijk Bent! En daarvoor te gaan staan, zichtbaar te worden, verstaanbaar te worden, een Pillar of Light als rots in de branding voor hen die nog door angst gegrepen zijn of vechten met hun eigen duister/ onbewuste. Het is Nu de tijd om te gaan staan voor wie je Bent, voor alles wat je al her-innert en in embodyment kunt brengen! Het is nu werkelijk de tijd je Positie in te nemen, vanuit een diep oer-vertrouwen, in het nu-moment en de Divine Flow of Life.

Ongeacht welke stukken je nog op mag ruimen of nog geen zicht op hebt. Pak dat gene wat je al geïntegreerd hebt in volle kracht op en zet het neer. Dat is Onvoorwaardelijke Liefde voor het Zijn en voor het Zelf, en dat genereert zo’n immens veld van hartenergie, compassie, hoop, vertrouwen, nieuwe aarde energie en helpt je Zelf en velen met jou weer werkelijk in het diepste Ontwaken te komen en je eigen Meesterschap via de Sleutels van o.a. Creatie weer te her-inneren!

Hiertoe zijn er in afgelopen en komende periode zeer diepgaande oud onbewuste lagen geopend, persoonlijk en collectief, om dieper en dieper het gewonde mannelijke en vrouwelijke te kunnen gaan helen. Met de terugkeer van het Goddelijk Oer Vrouwelijk aspect (Venus transit) kunnen deze stukken en dieptelagen ook geheeld gaan worden. Al veroorzaken ze eerst verwarring, pittige processen en vele verschuivingen. Maar zoals gezegd, hou zo nu en dan een pas op de plaats, stap in je neutraliteit/hart/Meesterschap en bezie het geheel eens vanaf een Groter Perspectief, kijk in hoeverre je het Grotere Plaatje kunt overzien, dat maakt zo veel meer helder in welke koers we varen….

 

© Willemien Timmer, 12-7-‘12

 

Energie van deze datum/dag 12-7-12:

Erkenning en bestaansrecht toekennen aan je eigen volwaardig Meesterschap, je 12-voudig Bewustzijn, vanuit de frequenties van ons Oer Vrouwelijk Bewustzijn en de Liefde die wij Zijn, wat mag leiden tot volledige versmelting in je I Am of 13-voudig Monadisch Bewustzijn. (volledige Ascensie)De 7 bestaat ook uit de 3 en de 4. De 3 staat voor het Heilig Huwelijk (Heilige Drie Eenheid/Ascensie) en de 4 voor embodyment geven aan.Vanuit een ander perspectief gezien kun je deze datum nummerologisch ook zien als: 3-7-3.Waarmee het een weegschaal functie krijgt van twee 3-en met daartussen de 7: het bestaansrecht van het Goddelijk Vrouwelijke, de Sleutel tot volledige heelwording van alle polariteiten om tot de versmelting in het Heilig Huwelijk (de 3) te komen.

En verder:

Actuele thema’s en groei van deze (gehele) periode zijn Overgave, Oervertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde, Devine Flow, Embodyment, overspoeld worden door Meestergetallen (coderingen, activaties en initiaties), Sacred Reunion/Heilig Huwelijk! (Van mannelijk-vrouwelijk in ons, maar ook in het grotere Geheel, Tweelingstraal reunions die op steeds grotere schaal plaatsvinden en de diepst mogelijke processen aanraken).Het Mannelijk aspect in ons wat steeds dieper uitgenodigd wordt om tot overgave te komen, opdat alle oude strijd, ego, denken, overlevingsmechanismen van eeuwen, innerlijk kind pijnen, onmacht en zoveel meer eindelijk echt getransformeerd kunnen worden. Waardoor het Mannelijk en vrouwelijk aspect in ons dieper met elkaar in gelijkwaardigheid kunnen samenwerken en er een grotere opening van je Hoger Bewustzijn werkelijk handen en voeten krijgt in je 3D leven. En waarmee je de 5D frequenties al ten volle kunt gaan leren leven (op de eerste niveaus van Zijn) in het hier en nu, alledaagse leven.Al deze ‘sleutels’ zijn nodig om de ‘bumpy ride’ van de processen in deze tijd zo goed en zo kwaad als het gaat aan te kunnen.

Deze tijd zit meer dan ooit vol met vele uitdagingen, nu we dieper het jaar en de energie van 2012 binnen gaan.…Deze beschreven processen en thema’s en mogelijkheden verre van compleet zijn over wat er momenteel allemaal gaande en mogelijk is, wat zich afspeelt in deze tijd. Maar dat dit even een korte blik werpt, om je op welke wijze dan ook te ondersteunen, een dieper inzicht te krijgen, bevestiging te vinden of wat het je ook maar mag aanreiken.In alle workshops tegenwoordig komen meer en meer persoonlijke, collectieve en aan deze tijd gerelateerde frequenties, processen en thema’s meer naar voren. In uitleg, inspiratie, gechannelde informatie. En werken we daarmee in de diepte om je in eigen persoonlijke Bewustzijnsgroei en je Ascensie Pad verder te ondersteunen!

Dus voor meer informatie, ondersteuning, inzicht in het Grote Geheel en jouw rol daarin, verwijs ik naar de workshops omdat het me helaas aan tijd ontbreekt om meer artikelen te schrijven.

 

© Willemien Timmer, juli 2012

 

Lees alle artikelen in deze serie hier.