Wat Liefde voor jezelf voor je kan doen

Al enige tijd geleden ben ik ingestapt in een bijzonder diepgaand proces om bepaalde oer angsten en daaraan gekoppelde fysieke trauma’s aan te gaan, in 3d aan te pakken en te leren omarmen.
Het is al een hele reis geweest om tot dat punt te komen. Met vele waardevolle, wijzer makende, uitdagende, frustrerende, pijnlijke, angstige maar ook helende stappen.

Letterlijk diep gewortelde processen waarvan ik al bijna 20 jaar lagen stapsgewijs afgepeld heb (zowel fysiek als energetisch) zullen nu naar de diepste kern door- en uitgewerkt worden. In 3d, in mens-zijn, in het fysieke. Tot letterlijk op het bot en diepste wortels aan toe.

Waarbij niemand, behalve mijn innerlijk, me tot nu toe de juiste weg heeft kunnen wijzen.  Dus na allerhande stappen die voor mij als basis noodzakelijk voelden de afgelopen jaren, heb ik enige tijd geleden zelf dit proces in werking gezet om tot uitvoer te brengen. Om tot de diepste kern te gaan.

Geheel anders dan voorheen, waar mensen vooral vanuit angst, dwang, beperkte (medische) ideeën of andere beweegredenen het mij steeds oplegden.  En ik weigerde.
En nu het voelt wezenlijk anders, veel krachtiger. Omdat ik voor mij zelf nu die keuze heb gemaakt. Niet vanuit angst, maar vanuit liefde.
Alles van binnenuit is er aan toe, ik heb er naartoe gewerkt en nu zelf die keuze kunnen maken vanuit Liefde voor mijn Zelf en de timing klopt op alle fronten

Vandaag een vierde stap in dit proces gezet en opnieuw gedeald met het bewust aanwezig blijven bij het vrijkomen van oerangsten vanuit fysiek trauma.
Bewust op alle fronten zorg dragen voor mijn Zelf, daar waar de angst opsteekt en het roer over wil nemen. Geestelijk is dat door alle processen heen al gelukt en vele innerlijke tools zijn daarbij ontdekt in de loop der jaren en dus praktisch inzetbaar.
Nu neemt dat niet weg dat de oer angst taai is, hardnekkig, krachtig of dat de angst met die innerlijke tools makkelijker beheersbaar is. Dat is een weg die ik nu leer bemeesteren.

In dit proces gaat het letterlijk om de meest verdichte lagen, het fysieke lichaam, de cellen, het DNA, die de angst imprints nog dragen. Imprints van vele, vele levens en ook trauma daar bovenop vanuit dit leven.
Dit is waarschijnlijk de meest uitdagende laag om aan te gaan, juist omdat het fysiek in de verdichting aanwezig is.

Alle (al geheelde) delen van mijn totale Zelf werken daar dus ook aan mee, alles mag uit de innerlijke kast getrokken worden om dit getraumatiseerde deel in mij te ondersteunen terwijl ik deze reis aanvaard.

Er zullen nog verschillende ingrijpende stappen gezet gaan worden de komende maanden. Dit is slechts het begin en de heftigste ingrepen moeten nog gaan plaatsvinden.

Toch voel ik trots. Voor mezelf omdat ik mezelf dit kado geef. Hoe eng en heftig het voor het trauma in mij ook is. Hoe uitdagend het ook nog zal gaan worden. Trots dat ik ondanks dat die keuze gemaakt heb en voor de moed die dat in elke stap vergt.
Ik voel ook liefde, voor mezelf, om dit tot in de kern te doorlopen en te helen. Liefde dat ik mezelf dit nu werkelijk gun.
‘Liefde en zachtheid voor jezelf’, wat ik zo heb mogen leren om te gaan voelen door diepe groeiprocessen heen, waar ik jaren terug nog van kon steigeren (‘ mag ik een teiltje’).

Zorgzaamheid voor je Zelf op ALLE lagen, niet enkel de geestelijke…een proces van jaren stap voor stap afdalend naar zorg voor alle lagen die ik Ben. Steeds dieper afdalend de stof/de verdichting, het fysieke dus, in.
En zo in een prachtige synchronisatie met de energie van deze tijd en waar deze op aanstuurt. Alle lagen oud zeer en trauma wensen tot in de diepste materie (h)erkend, doorgrond, omarmt en geheeld te worden.
Dat is wat ook tot uitdrukking komt voor mij in dit proces.

En hoe prachtig dat nu, in tegenstelling tot al die 20 jaar stoeien in deze thema’s, nu ook echt de juiste mensen daarvoor op mijn pad manifesteren. Die met zachtheid, begrip, oordeelloos, liefdevol behulpzaam  mij door dit pad heen gaan helpen loodsen voor de praktische, fysieke, handelende, medische kant ervan.(Waaraan ik me mag overgeven).

Dit in tegenstelling tot al die anderen die ik al jaren in dit processtuk ontmoet heb. Ware ‘slagers’ zonder gevoel, vol oordelen en meningen, afwijzing, betweterigheid, de ander klein maken, etc. Ook zij hebben uiteraard netjes hun zo bedoelde ‘rol’ gespeeld om in mij het trauma steeds grootser naar boven te halen, uit de krochten van het diep onbewuste naar de bewuste, fysieke, menselijke ervaring aan toe.

Ik ben trots op mezelf. Op deze stap die vandaag weer gezet is, de stappen die ik al gezet heb en de stappen die ik hierin nog zal gaan zetten.
Elke stap misschien opnieuw met knikkende knietjes (en dat mag!) Maar gedragen door de Liefde!
Op weg naar Heelheid!

Dat is wat Liefde voor je Zelf, kan en mag doen!
En geloof me, ik kom van ver daarin 😉 zoals menigeen op dit pad en in deze wereld!

© Willemien Timmer, 11-9-19