Water als essentiële brug om hoger bewustzijn in je ‘fysieke materie’ te brengen

Steeds meer trekt het belang van water doorlopend (weer) mijn aandacht. Water als zuiverend element, om stroming te brengen, water wat gerelateerd is aan de (bewuste of onbewuste) emotielagen en gevoelsstromen, als vrouwelijk element, maar ook als bijzonder belangrijke brug en element om de geest met de materie te verenigen.
Velen zijn bezig hun hoger bewustzijn, wie zij Zijn voorbij de sluiers van illusie, rollen, ego en oude patronen te herinneren. Zijn bezig zich te ontdoen van oude innerlijke wonden, programma’s, ziens- en ervaringswijzen.
Velen hebben al heel veel energetisch geschoond of zijn daar nog druk mee bezig, laag voor laag de diepte van het Zelf (herinneren) in.
Steeds diepere lagen onbewustzijn worden daarmee bewust gemaakt. Nieuwe kwaliteiten, verbindingen en ontdekkingen over wie wij echt Zijn mogen weer naar voren komen.
Oude energieën, trauma’s, controlemechanismen, onderdrukte lagen en heel veel meer, worden bevrijd.
Verbindingen met andere dimensies, werelden, Lichtwezens of hoger zelf delen worden weer wakker en voelbaar of zichtbaar.
We worden steeds bewuster wie we Zijn en waar we naartoe op weg zijn.

Grote kloof

En al gaan we steeds meer bewust zien en ervaren hoe onze aardse realiteit een weerspiegeling is van ons innerlijk (overtuigingen, afstemming, zienswijzen, etc) Vinden velen  dit ook nog vaak moeilijk te combineren met de realiteit van het dagelijks leven. Want hoe vaak lijken al deze innerlijke ontdekkingen en groei nog haaks te staan op wat we ervaren in de wereld om ons heen.
Het gevoel en gevoelsbeleving is zich dieper aan het openen. Maar de praktische “handleiding” voor concrete toepassing lijkt er niet te zijn.
Er lijkt een grote kloof te zijn tussen het een en het ander.
Tegelijkertijd is daar de ‘stoeipartij’ met het fysieke lichaam. Deze wordt op alle mogelijke manieren geprikkeld en reageert steeds krachtiger op de vele trillingsverhoging, de dieptelagen die innerlijk aan de oppervlakte komen doordat jij je Zelf her-ontdekt en uitpluist. Maar ook op de vele verstorende prikkels die op aards niveau aanwezig zijn (zie mijn recente artikel ‘verlicht denken’).
Ook dit lijkt een grote kloof te zijn. Want energetisch en in bewustzijn ben je aan het groeien. Maar fysiek lijkt het alleen maar lastiger te worden. Dat lijkt haaks op elkaar te staan.

De brug mist 

Omdat velen die zich bezig houden met bewustzijnsgroei vaak vooral afgestemd zijn op ‘magisch’- of ‘verlicht’ denken, wordt de groei maar tot op zekere hoogte verankert. Niet op alle lagen inclusief het menselijk, aardse aspect.
Des te meer je (onbewust) nog weerstand of oordeel hebt op het hier op aarde zijn of een gebrek aan vertrouwen, des te hoger ga je in je energie zitten.

Spirituele groei en bewustwording wordt zo een subtiele vlucht uit de realiteit. Je verbind je dan liever met ‘licht en liefde’, hogere dimensies of Lichtwezens dan dat je werkelijk de verbinding met (ALLE lagen van) je Zelf aangaat. Subtiel (of niet) wordt innerlijke schaduw omzeilt waarmee je essentiële delen van jouw Zelf laat liggen.
Je houdt je energie daarmee ook letterlijk hoger in je lichaam en zet het onbewust op slot.

Dat betekend dat je weg blijft uit de onderste chakra’s. Daar waar inderdaad de zwaarste ballast nog zit. Die we allemaal liever niet willen voelen.
Maar willen we werkelijk ons Zelf op alle lagen her-inneren, doorleven, omarmen en ons Zelf bevrijden van alle oude afgescheidenheid en wonden die daaruit voortkomen. Dan dienen we echt tot de kern te gaan! En dus juist ook door die diepste schaduwvelden van ons Zelf heen te gaan bewegen.
Want daar liggen de Sleutels tot belichaming. Om echt alles wie wij Zijn in de ‘stof’ op aarde te krijgen.
Pas daar liggen de antwoorden voor een zuiver en puur leven echt vanuit je hart. Concreet toegepast.
Het hart is daarin essentieel…maar de basis ook!

Blijf je (bewust of onbewust) weg uit de confrontatie met al die velden en thema’s  die gekoppeld zijn aan de onderste chakra’s. Dan blijf je in feite ook weg uit alles wat gerelateerd is aan mens-zijn.
Je aardse persoonlijkheid, moeite met op aarde zijn, eigenwaarde, vertrouwen, gewonde gevoelens en denkpatronen, overlevingsmechanismen, doodsangsten, angst om te leven of te mogen zijn wie je bent, blinde vlekken, karmische ballast, familie/relatiepatronen, innerlijk kindstukken, afhankelijkheid, manipulatieve energieën,  en heel veel meer.

Water is de brug

De (energie) van water is een krachtige brug die op verschillende energielagen hierin de verbindingsbrug kan vormen. Water op alle lagen, d.w.z. water als ‘ verdichte materievorm’ zoals we water zien en ervaren vanuit ons menszijn. Als ook water in symboliek, energie en zelfs bewustzijn.
Alle lagen zijn met elkaar verbonden, net als in ons, en werken op andere niveaus, noem het golflengtes, anders maar in directe relatie en verbinding met elkaar.
Ook dat is een multidimensionaal bewustzijn en -worden binnen je Zelf.

‘Fysiek water’ kan helpen je lichaam schoon te maken, te voeden en onderhouden, in beweging en stroming te houden. Het zorgt voor een goede werking van organen en afvoer van afvalstoffen, goede bloedstroom waarbij alle delen van het lichaam bereikt worden.
Voldoende water drinken is essentieel om het water op peil te houden en het lichaam goed te laten functioneren. Hoe bewuster je omgaat ook met het water wat je drinkt, hoe meer je ook bewust met de trilling van water kunt werken. Fysiek en energetisch kunnen daarin al meer samenvallen en praktisch samen gaan.
Fysiek water zou je kunnen zien als grotendeels ook verbonden met de basis. Omdat het letterlijk ook met de basis van leven en functioneren als menselijk lichaam hier op aarde verbonden is.

‘Emotioneel water’ is verbonden met en symbool voor de emotie stromen en gevoelslagen. Hoe bewust ben jij van je emotionele water? Is deze in jou in stroming? Of is het stilstaand water? Heb je al heilige bronnen innerlijk aangeboord? Of is jouw emotioneel een ‘stinkend vervuild poeltje’ waar oude emoties en gevoelens als vergeten of genegeerd  aanwezig zijn?
Kun je emoties toelaten, laten stromen, durf je ze aan te kijken, te erkennen, te doorvoelen, etc.
Emotioneel water is ook verbonden aan de vrouwelijke kwaliteiten als emoties, voelen, intuitie.
Emotioneel water is grotendeels ook verbonden met het tweede chakra. (Uiteraard ook gekoppeld aan andere velden en chakra’s want niets staat los van elkaar. Alles is in samenspel en wisselwerking).

‘Energetisch water’ is zo even genoemd als onderscheid om de hogere energielagen of bewustzijn van water weer te geven.
Energetisch water is de kracht van water. Zowel de energie invloed en werking die het heeft op het menselijk deel (3D) als op de energievelden (4D) als ons bewustzijn op hogere dimensielagen (5D en hoger).
Het energetisch water is de essentiekracht van water die op elke dimensielaag van een net andere trilling, uitdrukkingsvorm en werking is. Afgestemd op welke laag bewustzijn het werkzaam is.
Maar altijd in lijn met de Bron/kern/essentie van wat water Is.
(Eigenlijk net als wij: we zijn op verschillende dimensielagen verbonden met Bron en al die lagen zijn in interactie en verbinding met elkaar. En elke dimensielaag is een andere golflengte en manifestatievorm van wie wij Zijn als Bron.)

Energetisch water zou je kunnen zien als kracht. De kracht om voort re stuwen, te stromen, re reinigen, beweging te brengen. In die zin zou je het kunnen zien als ook verbonden aan het element vuur en mannelijke kwaliteiten: actie, doekracht, (voort) stuwende kracht. Het innerlijke in beweging, actie en handeling omzetten.
En ook deels verbonden aan de zonnevlecht, die ook koppelingen kent naar de maag (verwerking van voedsel en indrukken), de lever (reiniging van gif- en afvalstoffen) en de milt (vuurkracht).

Water is tevens Levenskracht! Niet voor niets werd en wordt de Nijl in Egypte (zie foto) de Levensader van het land genoemd!

Afstemmen op jouw water: vorm je eigen brug om de kloof te overbruggen

Gericht en bewust afstemmen op of werken met jouw innerlijke wateren kan niet alleen op.alle lagen (incl. Fysieke, emotionele, mentale, energetische) jouw waterkracht dieper bewust maken. Maar ook dieper in beweging brengen.
Het kan je helpen om diepere inzichten te verkrijgen in hoe jouw waterenergie er voor staat. Als ook zoveel nieuwe beweging, stroming en zuivering brengen dat je je dieper door de menselijke- en weerstandslagen heen kunt gaan bewegen. Om dieper contact te maken met onbewuste delen van je Zelf, onderste chakra’s en daarin dieper gelegen thematieken die een Sleutel kunnen zijn tot diepere belichaming.

Bewust werken met de energie van water kan helpen ook fysiek je waterhuishouding en dus lichaam in hogere trilling te brengen. Waardoor je sneller en makkelijker oude ballast, angst, weerstand kunt doorleven en transformeren. Waardoor je dus in je fysiek systeem meer ruimte schept om hogere bewustzijnstrillingen in je watersysteem binnen te laten. D.w.z. de oude trillingen van weerstand/dualiteit/afgescheiden bewustzijn er uit. En de ( door je groei) vrij gemaakte hogere bewustzijnstrillingen kunnen in je fysiek watersysteem binnen komen.

Dat betekend het openen van een deur naar diepere belichaming van je hoger bewustzijn, van wie jij Bent…ook in de aardse materie en realiteit. In je menselijk gevoel, alledaagse leven en op aarde.
Water is de brug, de tussenstap om ook jouw ‘vaste materie’ (de meest verdichte vorm van wie jij Bent als Bron) aan te raken en te wijzigen. Van ballast en afgescheidenheid naar Heelheid en Eenheid belichamen op aarde, je oorspronkelijke Zelf stap voor stap ook echt materialiseren op aarde!

In de workshop van 6 mei 2018 duiken we dieper in deze ‘vloeibare materie’ om ook zelf re kunnen ontdekken hoe jij hier mee kan werken, wat passend is voor jouw fysiek systeem op dit punt in jouw groei. Zullen we krachtig leren verbinden met water op verschillende lagen, intern en extern. Met de essentie of het ‘wezen’ van water. Om diepe reiniging, stroming, bewustwording en nieuwe groei mogen gaan toelaten: van hoger bewustzijn in jouw aardse fysieke incarnatie.
Andere thema’s die ook belicht worden of in overeenstemming zullen zijn met innerlijke processen van deelnemers zullen o.a. zijn:  innerlijk vervuild of vertroebeld water ( in bewustzijn en emotioneel), karmische beïnvloeding, heilige krachtbronnen en wat maar aan de orde komt in de energie van het moment.

© Willemien Timmer, 20-4-18

Direct gerelateerde artikelen:

De essentiële kracht van water

‘Verlicht’ denken