We are the ones we’ve been waiting for

Een prachtige tekst die oh zo waar is: We are the ones we’ve been waiting for!
Veelal echter zijn mensen geneigd om te wachten, hopen en verlangen naar hulp van buitenaf. Vele lichtwerkers zijn graag gericht op Lichtmeesters,  Engelen of andere Lichtwezens buiten zichzelf. Vanuit religieuze stromen wordt gewacht op de terugkeer van de Messias. En weer anderen zijn in deze tijd gericht op hoopvolle verwachtingen van politici, professoren of wetenschappers die de wereld komen redden en ‘terugbrengen naar normaal’.

Die gerichtheid op een autoriteit van buitenaf die het wel even voor ons fikst komt voort vanuit de eigen kleinheid en het niet kennen van de eigen innerlijke kracht. Maar ook vanuit de ‘naar buiten gerichtheid’ en het niet langer (h)erkennen van de eigen innerlijke kracht, het gebrek aan verbinding met zichzelf en onbewuste angsten en ervaringen van eeuwen die opgeslagen liggen in het onbewuste, de genen en DNA.
Het is in feite een weggeven van eigen kracht en autoriteit, al wordt dat vaak niet innerlijk (h)erkent. Het is simpelweg onbewust.
Het onbewuste geloof in eigen kleinheid, dat je zelf geen kracht of macht hebt, komt allereerst voort uit het gebrek aan verbinding met je Zelf.  Maar evengoed ook vanuit verdraaide egolagen die je eigen kracht vergeten zijn, er bang voor zijn, die resoneren op de drang om te overleven en ervaringen die je machteloos hebben gemaakt. Het is in feite de tegenhanger van een groots, opgeblazen ego, en kan zeer verlammend en passief makend werken. Het maakt daartoe ook afhankelijk van de ander, maar zet ook ongelijkwaardigheid in werking, waarbij je de ander als groter, krachtiger, meer of grootser neer zet dan jezelf.

Maar *Newsflash*  helaas is er niemand die jou of ons allemaal komt redden!
Want daarmee zouden we blijven zitten waar we zitten: in afgescheidenheid, los van onze innerlijke kracht, onbewust van onze Goddelijke potentie en daarbij behorende scheppingskracht.
We zouden afhankelijk blijven en niet op eigen (Meesterschaps) benen gaan staan. Precies wat we al eeuwen en eeuwen hebben gedaan.

De uitdaging en uitnodiging in deze tijd is om je eigen Menselijk Meesterschap weer te gaan her-inneren, waar binnen jouw keuze, kracht, blauwdruk en potenties weer tot leven kunnen komen. Waarin jij leert jouw verantwoordelijkheid weer te dragen voor hetgeen je creëert in jouw leven en daarmee in de wereld.  En van daaruit nog dieper bewust jouw scheppend vermogen weer te her-inneren en in te zetten.

Het gaat er in deze tijd dus niet om dat je reikhalzend uitkijkt naar de redder, maar dat jij zelf de redder gaat worden, van binnenuit, vanuit jouw kracht, vanuit jouw bewustzijn.
Het gaat er om dat jij niet passief gaat zitten afwachten totdat een ander het wel even oplost, maar dat je zelf actief bijdraagt aan de wijzigingen in de wereld.
Het gaat er om weer te gaan leren vertrouwen op jouw potentie, jouw aanwezig Zijn in de wereld, wat vanuit je ziel bewust gekozen is, om in deze tijd hier te zijn. Omdat je een bijdrage levert aan de wereld in verandering.
Het gaat er om weer te her-inneren dat jij de potentie allang in je hebt om jouw obstakels te kunnen overwinnen, dat is jouw unieke bijdrage in de wereld. Want met elke stap dat jij je Zelf her-innert, verbindingen innerlijk herstelt, je kracht weer gaat toelaten en je scheppend vermogen weer leert inzetten, wijzig jij iets in het collectief veld, en daarmee in de wereld.

Het gaat om het bemeesteren van jouw bewustzijn, door de diepste onbewuste schaduwlagen heen, deze weer toe te eigenen en er dwars doorheen te groeien, zodat jij je wijsheid, lichtkracht, liefde en scheppend potentieel weer gaat herinneren. Zodat jij je verantwoordelijkheid voor daden en woorden, gevoel en creaties weer toe durft te eigenen.
Om je innerlijke ‘demonen’ aan te leren kijken, te erkennen, deze te omarmen en lief te hebben.
Om je wonden te helen, die je afgescheiden hebben van je oorspronkelijke Bronkracht en waardoor je in de afgescheidenheid versnippert bewustzijn hebt geleefd. Zodat jij weer heel, oorspronkelijk en authentiek wordt.

Het gaat er in deze tijd dus om, om niet te wachten op hulp van buitenaf. Maar om zelf in beweging, in actie te komen. Zelf moedig je stappen te zetten in jouw bewustzijnsgroei. Zelfs al zijn die stappen muizenstapjes en of wiebelig. Elke stap leidt naar een volgende en de reis naar volledig ontwaakt bewustzijn begint met één enkele stap naar je Zelf toe. De volgende stappen volgen daaruit vanzelf, in een tempo en ritme die passend zijn bij wie jij Bent. Met je hart, je ziel en jouw kracht aan het stuur.
Ziel en mens-zijn willen toe bewegen naar een hand in hand samen gaan.  Dan kom je weer in jouw oervertrouwen, wijd geopend bewustzijn en herinnering aan wie jij werkelijk Bent.
Niemand anders kan dat voor jou doen, voor elkaar doen, voor de wereld doen, dan jijzelf.

Het gaat er om dat wij bewust in actie komen, ieder in zichzelf. De passieve houding van ons afschudden. Het hopen en geloven op redding van buitenaf vergeten en zelf onze stappen zetten. Dapper, moedig en met steeds meer kracht naarmate we verder stappen. Met steeds meer focus en plezier.
Sta open voor die enorme shift van verandering, die het omkeren van deze houding met zich mee brengt: van naar buiten gericht zijn weer terugkeren naar binnen.

Niemand komt je redden, We are the ones we’ve been waiting for!
Het zit in jou, in mij, en in iedere mens en ziel op aarde. En natuurlijk zijn er vele lichtkrachten die hulp en assistentie bieden bij die persoonlijke en collectieve krachten. Maar zolang we deze op een voetstuk zetten en zelf passief blijven afwachten, veranderd er niets in de wereld en binnen ons Zelf. Het gaat er om dat jij je Meesterkracht weer gaat her-inneren, gronden, belichamen en in de wereld brengt.  Dan wordt gelijkwaardige samenwerking binnen en buiten je mogelijk en creëert dat een nog veel grootser krachtveld van verandering.
Er zijn vele krachten die jou, mij, ons hierin bijstaan, stimuleren, activeren en helpen her-inneren en groeien in ons belichaamd bewustzijn. Alles in het Universum werkt mee en zet aan om werkelijk weer tot ons Zelf te komen. (Denk aan portaaldagen, verhoging van de trillingen van de aarde, de fotonengordel, galactische lichtwezens, aardewezens, Lichtmeesters en Engelen, etc.)
Als ieder de rechtmatige plek in neemt, in zichzelf en in de wereld en daarmee uit de passiviteit stapt, de eigen stappen gaat zetten, zal de wereld sneller dan je kunt dromen gaan veranderen.

De nieuwe aarde wordt door ons heen geboren, van binnen naar buiten. Maar daar moeten we wel iets voor doen, het komt niet aanwaaien.
Dus raap je moed bij een, verbind je met jezelf, ga je trilling versterken, doe dat waar jouw hart van gaat zingen, durf je schaduw en pijn aan te kijken en te omarmen, kus je bewustzijn wakker en straal jouw unieke lichtkracht de wereld in, die met elke stap die jij actief zet steeds krachtiger zichtbaar en voelbaar wordt.

Alleen samen, ieder vanuit de eigen kracht, uitlijning en blauwdruk, kunnen we de nieuwe aarde geboren laten worden, als ieder het eigen aandeel daarin draagt.
We are the ones we’ve been waiting for!

© Willemien Timmer, 25-3-2021

In mijn boek Belichaamd Bewustzijn lees je meer over de achtergronden van waaruit het verdraaide bewustzijn ontstaan is, het zoeken buiten zichzelf en de creatie van afgescheiden bewustzijn en wat dat voortbrengt. Maar ook hoe dit om te keren is naar eigen Meesterschap oppakken.
Dit boek trilt je eigen hoger bewustzijn aan, zodat je van binnen uit weer gaat her-inneren!

De kaartenset Tempels van Licht kan je helpen om je lichttrilling weer te verhogen, Lichtcoderingen te wekken in eigen hoger bewustzijn en naar mens-zijn toe te brengen. Deze belicht ook thema’s waar je met aandacht aan kunt werken binnen je Zelf om jouw Meesterschap stap voor stap weer te gaan her-inneren. Het is een extern hulpmiddel om dieper in je innerlijk (intern) door te kunnen dringen.