Werkwijzen en VisieKnow thy self

Spirituele Praktijk Apofyliet (Willemien Timmer) richt zich op de begeleiding bij Multidimensionale- en Ascensieprocessen die in het Nu gaande zijn. Processen van groei, Ontwaken en bewust worden waar wij allemaal doorheen gaan, of dat nu bewust of onbewust is. Processen van spirituele groei, Bewustwording, het weer herinneren wie we Werkelijk Zijn, waarbij onze gevoeligheid, bewustzijn en hart weer dieper geopend worden. Op alle lagen van bewustzijn.

Om daar meer tekst en uitleg aan te geven, ter verduidelijking, zal ik proberen een simpele vertaalslag te maken van een zeer complex gegeven. Hieronder vind je deze vertaalslag van wat kort gezegd Ascensie of in Bewustzijn Ontwaken en bijbehorende processen inhouden. Om meer verheldering te geven van waaruit Praktijk Apofyliet werkt. Praktijk Apofyliet werkt vanuit afstemming op het eigen Zijn en vanuit de eigen groei en bewustwording vanuit deze Goddelijke Principes en doorlopende stroom aan nieuwe gechannelde, bewust geworden en geintegreerde innerlijke informatie.

Het Ascensie proces in de ‘Nieuwe Tijd’ : Het Tijdperk van Kheper

De processen waar Praktijk Apofyliet zich op richt (en vanuit werkt) zijn volledig gerelateerd aan wat we noemen ‘de nieuwe tijd’. Daar waar de energietrilling op aarde en in al het Bewustzijn dusdanig wordt verhoogd, waardoor we ontwaken uit een langdurige periode van onbewustzijn, en wakker gaan worden in een realisatie dat wij meer zijn dan alleen ons mens-zijn, zoals we dat dagelijks ervaren.
Het Goddelijke in ons komt weer tot Ontwaken en dat proces van ‘sluimeren’ naar ‘wakker worden’ kan nogal eens gepaard gaan met pittige processen waarin juist onze groei besloten ligt. Processen die op allerhande facetten van ons Zijn zullen en kunnen afspelen. Van fysieke niveaus, emotionele, mentale, energetische tot verregaande spirituele lagen van bewustzijn.
Het Ascensieproces zoals we dat noemen houdt in dat onze trilling (bewustzijn, energievelden en fysiek) steeds meer verhoogd, waardoor ons bewustzijn steeds dieper ontwaakt. Naarmate onze trilling verhoogd, krijgen we te maken met oude ballast en energie die vrij komt, om ruimte te maken en hogere trillingen van ons Goddelijk Bewustzijn weer dieper in te laten dalen en te integreren. Dit is een voortdurende beweging van ascenderen (trilling verhogen) en descenderen (indalen van Hoger Bewustzijn).
Dit gebeurd in ons, als menselijk bewustzijn, maar daar beperkt het zich niet toe. Dit Ascensieproces omvat ook Al Wat Is. Want alles gaat mee in de verhoogde trillingen en het ontwakende bewustzijn wat steeds verder verruimd. De Hogere Bedoeling hier achter is dat we ons op alle Multidimensionale lagen van Bewustzijn weer onze Goddelijke Herkomst gaan herinneren, en deze leren kennen en belichamen op alle lagen van ons Zijn, ook in ons 3-dimensionale mens-zijn. Juist dat laatste gegeven maakt de processen van Ontwaken behoorlijk pittig, want het brengt een steeds hoger Lichtpotentieel van ons Zijn in alle lagen, en dat trilt alle oude emoties, onbewustzijn, schaduw, pijnlagen en andere ballast los om te zuiveren en helen. Zodat het Hoger Licht doorlopend gevoeld, ervaren en belichaamd kan worden. Dat kan alleen daar waar oude ballast opgeruimd is.

21-12-2012 als omkeerpunt

Deze zogenaamde ‘nieuwe tijd’ is inmiddels al jaren gaande en de energie en trillingsverhoging bouwt zich meer en meer op. Een cruciaal ‘omkeringspunt’ was het welbekende 21-dec-’12 Portaal, waarbij de aarde in volledige uitlijning kwam met het Galactische Hart van het Universum. een omkeerpunt omdat dit een ‘geboorte’ markeerde van het nieuwe Tijdperk van Ontwaken. Vanuit het Khemitische perspectief (Oud Egyptisch) het Tijdperk van Kheper genoemd. De jaren in voorbereiding naar 2012 was er een immense opbouw van versnelling ervaarbaar, de trillingen verhoogden razend snel en tijd leek steeds meer ‘te vliegen’. Persoonlijke processen en levensomstandigheden werden veelal ook steeds pittiger en uitdagender, als reactie op deze trillingsverhogingen.
Bedoeling van al deze trillingsverhogingen is het Ascensie proces wat we daarmee doorlopen: een proces van steeds diepere zuivering van ons gehele Wezen, op alle lagen, om op alle lagen weer bewust te worden Wie wij Werkelijk Zijn. Onze ware Goddelijke Aard weer op alle niveaus te herinneren, integreren en leven. ook in ons alledaagse mens-zijn. Door alle trillingen die verhogen worden lagere trillingen (ballast, onbewustzijn, oude emoties, karmische stukken, angst, overleving, etc) los getrilt en deze vragen onze aandacht, zodat deze kunnen oplossen, helen of transformeren. Daardoor kunnen we de hogere trilling werkelijk dieper in alle lagen van ons Zelf weer leren belichamen. En ons stuk Goddelijkheid daarmee steeds dieper werkelijk gaan leven. Stap voor stap, in elke fase van het proces van her-innering.
Dit proces vind niet alleen in het menselijk Bewustzijn plaats, maar ook op alle lagen van Al Wat Is. Ook Moeder Aarde verhoogd haar trilling om vanuit de Nieuwe Aarde frequenties, een 5D belichaming, te gaan functioneren en zich daarbij te ontdoen van al haar oude ‘wonden’, ballast en onzuiverheden. Zo binnen (in ons) zo buiten. Het is een grote weerspiegeling van elkaar.

Nadat we de 21-12-’12 Poort gepasseerd zijn ontstond een nog grotere stroming aan trillingsverhogingen. In feite zijn we al geswitched in Bewustzijn en functioneren al op hogere trillingen van ons Bewustzijn. Echter het was in het begin zeer wiebelig en wennen om vanuit nieuwe frequenties te gaan functioneren. Ondertussen gingen in de nieuwe trillingsverhogingen nog diepere lagen in ons bewustzijn open om gezuiverd te worden. Uitdagingen op menselijk vlak werden en worden steeds pittiger en uitdagender. Op alle facetten van leven lijken uitdagingen gaande te zijn, perfect afgestemd op ieders eigen individuele Zielenpad, en de leerlessen die daarin geleerd mogen worden, oude littekens die mogen helen en kwaliteiten die mogen worden herinnert.
Alle oude fundamenten in ons zelf, gefundeerd in Ego belangen, onbewustzijn, pijn, angst en overleving vallen weg. Dat zien we terug in de wereld om ons heen waar alle oude fundamenten van de maatschappij lijken te wankelen en uiteindelijk om zullen vallen.
Dit heeft allemaal de enige Bedoeling om ons weer te laten leren Vertrouwen en navigeren op onze Ziel en onze Werkelijke Gods Bron, in plaatst van op een gecreerd ego (persoonlijkheid) in het menselijke bewustzijn welke vrij beperkt van bewustzijn is en veelal functioneert vanuit oude patronen, overleving, verborgen agenda’s, etc.

Persoonlijke processen in de nieuwe tijd

De persoonlijke processen die deze trillingsverhogingen van de nieuwe tijd teweeg brengen zijn zeer uiteenlopend en kunnen zich op alle vlakken van ons leven manifesteren. Emotioneel, fysiek, energetisch, mentaal, relationeel en vele andere vlakken. veelal ook worden verschillende ‘vlakken’ tegelijkertijd aangetrilt omdat alles met elkaar onderling verweven is. Niets staat werkelijk los op zichzelf. En gaandeweg door de processen heen, gaat dat steeds meer zichtbaar en voelbaar worden.phoenix3
Terwijl we onze processen van groei en bewustwording doorlopen zullen we ons steeds meer bewust gaan worden van de ‘gelaagdheid’ waaruit we bestaan. Niet alleen zijn we een mens, met gevoel, emoties, denken, verleden, wensen, hoop en noem maar op. we zullen ook steeds dieper met hogere realiteiten van ons Zijn in contact gaan treden. Van een groter wordende sensitiviteit, gevoeligheid voor energieen en sfeer, tot het ervaren van diepgaande Gods ervaringen, ontmoeting met Licht Meesters of Engelen of anderszins.Naarmate wij steeds meer en diepere realiteiten in ns Zelf gaan ervaren, ervaren we deze ook (weer) buiten ons Zelf.
We zijn in feite 12-dimensionale Wezens (waarvan de Overkoepelende GodsBron die alles omvat en doordringt, de 13-de is) en gaandeweg gaan we steeds dieper onze Multidimensionaliteit weer herinneren en ervaren.De Trillingsverhogingen van deze nieuwe tijd leiden alleereerst naar een trillingsverhoging om vanuit het 3-dimensionale (3D) weer uit te gaan reiken voorbij de 4-de dimensie (4D) om steeds dieper in ons 5-dimensionaal bewustzijn (5D) op aarde te gaan leven. Dit is de eerste staat van wat ook wel Christus Bewustzijn of Aquarius Bewustzijn genoemd wordt. de eerste gradaties van Eenheids Bewustzijn en een hoger Goddelijk Perspectief. Van hieruit zullen we de wereld al geheel anders ervaren, beleven en zien dan vanuit ons beperkte menselijke bewustzijn. En kunnen w al weer veel verder uitreiken in ons hoger gelegen Multidimensionaal Bewustzijn. Hoewel het eerste streven is om volledig van de 3D naar de 5D realiteit te verschuiven in dagelijks bewustijn (voorbij het onbewustzijn van 4D), zijn vele hogere realiteiten of dimensies inmiddels al steeds meer toegankelijk. Veelal nog niet voor een doorlopende belichaming, maar wel in ervaring van momentopnames en impulsen van hogere realiteiten die aansturen vanuit je eigen Goddelijke Bron en inspiratie, inzichten, verheldering en nieuwe groei aanreiken.
Kort gezegd: we zijn dus veel meer dan alleen ons mens-zijn. We Zijn ook Goddelijk. En alle lagen die daar tussen zitten. En dat is wat we weer steeds meer gaan herinneren in de nieuwe tijd. en daarin worden bruggen geslagen om ons Goddelijk Zijn in alle lagen van Multidimensionaal Bewustzijn, inclusief ons mens-zijn weer te gaan herinneren en leven. In feite zijn alle Multidimensionale lagen die wij Zijn een uitdrukkingsvorm in andere trillingen/golflengtes van ons overkoepelende Goddelijk Bewustzijn, zo ook ons mens-zijn.

Praktijk Apofyliet: werkt vanuit en in multidimensionaliteit

Vanuit Spirituele Praktijk Apofyliet wordt op allerhande wijzen gewerkt met, aan en vanuit deze Eenheids beleving dat niets los staat van het ander. Waaruit wij bestaan in een Multidimensionale Realiteit van ons Goddelijk Bewustzijn, ook in ons mens-zijn zijn we een uitdrukking van onze unieke Goddelijke Vonk.Er wordt zoveel mogelijk op alle mogelijk haalbare lagen van je Multidimensionale Bewustzijn gewerkt, bewust gemaakt, ondersteund, geactiveerd en verhelderd. Om op deze wijze niet alleen je eigen persoonlijke groei en bewustwording te ondersteunen maar daar ook zelf een dieper inzicht in te leren verkrijgen.Diepte reflectie van het Zelf, actieve openingen van het hart (Onvoorwaardelijke Liefde en het hart als Poort naar het volledig Multidimensionaal Pallet wat je Bent als Goddelijk Wezen) staan daarbij centraal.Afstemming op de grotere processen die collectief en planetair gaande zijn, waarop persoonlijke groeiprocessen resoneren en die daar ook een afspiegeling van zijn, is een van de aspecten die daar ook bij hoort, en die meer zicht kan geven op wat er exact gaande is in je persoonlijke groei.
Actieve bewustwording op alle vlakken van mens-zijn tot Goddelijk Zijn en begeleiding en ondersteuning bij die processen die daarbij de revue passeren voor zuivering, ontwaken, healing en onderzoek.

Omdat er altijd vanuit directe inspiratie en afstemming op mijn eigen hoogst haalbare Zijn wordt gewerkt kunnen werkwijzen en behandelwijzen volledig uiteenlopend en soms totaal verrassend zijn.Daarom ook biedt Praktijk Apofyliet vele verschillende mogelijkheden aan om ieder zo passend mogelijk in de persoonlijke processen, maar ook het Collectieve Proces bij te staan. En met grote regelmaat worden er ook nieuwe mogelijkheden geintroduceerd, afgestemd op de energie van die tijdsperiode en passend bij alle processen die gaande zijn.

Apofyliet Werkwijzen Visie

Enkele ‘standaard’ vormen die praktijk Apofyliet aanreikt ter ondersteuning in ieders persoonlijke zoek- en groei tocht zijn de volgende:

*Consulten
Om zo veel mogelijk mensen en wensen van dienst te kunnen zijn heeft zich in de loop der tijd een aantal verschillende consult mogelijkheden ontwikkeld. Van korte consulten, tot langere, tot coachings- mogelijkheden. Zo is er voor ieder wat wils.
Afhankelijk van je processen of de dingen waar je tegenaan loopt, kan in overleg ook gekeken worden wat op dit moment het beste bij je past.
Mocht je opties, vragen of suggesties hebben, dan kun je dat altijd laten weten. Zo lang het passend voelt is Praktijk Apofyliet heel flexibel en kunnen naar wens ook andere opties aangegaan worden of andere vormen aangeboden worden, in overleg met elkaar.
Alle consult-mogelijkheden worden afgestemd op het Hoogste Goed van allen en vanuit Multidimensionaal oogpunt bekeken. Er wordt getracht op zo’n zuiver en hoog mogelijk niveau als maar haalbaar is te werken. Consulten, sessies, coaching en workshops houden activaties, initiaties, diepgaande healing en Bewustwording in, om zo goed mogelijk te ondersteunen, begeleiden en steunen tijdens ieders eigen processen. Er wordt heel individueel gewerkt, ook binnen groepen indien noodzakelijk, om zo voor ieder het hoogst mogelijke haalbare er uit te kunnen halen.
De verschillende consulten bieden net even verschillende mogelijkheden aan, maar zullen te allen tijde bestaan uit Multidimensionale Ascension Healing, Reading en Channeling. Omdat op deze wijze steeds het hoogste perspectief per persoon/Ziel ondersteund en bewust gemaakt kan worden.
De consultmogelijkheden van Praktijk Apofyliet richten zich altijd op zelfontplooiing, bewustwording en Ascensie groei. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat hier zelf ook al aan gewerkt wordt, op welke manier of welk niveau dan ook of ten minste de bereidheid hiertoe hebt.
De tijd van simpelweg pijnlijke kwaaltjes helen en er zelf niets voor (willen) doen, is voorbij. Er wordt gekeken naar de kern of oorzaak van kwalen, processen en problemen en daarin wordt ook interactie, betrokkenheid, inzet van de persoon zelf gevraagd.

Er worden zowel praktijk- als afstandsconsulten en sessies aangeboden. Kijk voor het recente aanbod van mogelijkheden hier.
Hier vind je ook meer informatie over hoe consulten en sessies verlopen en wat daarbij van belang is om te weten.

*Workshops
Vanaf de allereerste start heeft Praktijk Apofyliet met zeer grote regelmaat, zo niet bijna ieder weekend, volledig op de energie van dat moment afgestemde workshops georganiseerd. Geen workshop is gelijk, omdat ze doorlopend ter plekke gechanneld worden, afgestemd op de energie, aanwezige deelnemers en wat daarin het meest essentieel is op dat nu-moment.
Praktijk Apofyliet biedt vele verschillende ingangen, frequenties, velden en mogelijkheden aan om van darauit dieper je eigen Zijn te verkennen en de werelden om ons heen dieper te leren kennen, waar we allen mee verbonden zijn.
Alle workshops worden volledig gericht op diepere Bewustzwording van het Zelf, opschonen van oude ballast, dieper inzicht verkrijgen in je Zijn en de Schepping en de processen die inhet nu gaande zijn.

Meer informatie over de workshops en de recente planning van workshops vind je hier.

*Opleidingen
Ieder jaar biedt Praktijk Apofyliet een of meerder opleidingen die uit een traject van 1-daagse of 2-daagse workshops bestaan die een enorme verdieping in eigen groei en bewustwordingsprocessen aanreikt. Je eigen kwaliteiten worden dieper en dieper verkend en bewust, en in een veilige vaste groep kunnen vele persoonlijke groeistukken gedeeld en uitgewisseld worden waardoor je elkaar ook weer groei aan reikt. Het uitwisselen van ‘Sleutels’ is uiterst waardevol in ieders eigen unieke groei en reikt unieke mogelijkheden aan voor je Zelf en de ander. Er is volop ruimte voor vragen, meer diepgang, diepere krachtiger opbouw van energie en prachtige diepgaande stroming van continuiteit aan groeiprocessen en bewustwording.
Ook alle trainingstrajecten en opleidingen zijn uiteraard afgestemd op de energie van die tijdsperiode, worden net als de losse workshops ter pleke gechanneld en afgestemd op wat op dat moment het meest Essentieel IS, naast de verschillende thema’s per traject/opleiding/workshop.

Meer informatie over de opleidingen van Praktijk Apofyliet vind je hier.

*Ascensie/Kristalshop
In de Ascensie- of Kristalshop vind je vele hoog energetische producten die ter ondersteuning van je processen en in gelijkwaardige samenwerking met jouw Bewustzijn van enorme meerwaarde kunnen zijn in je eigen groei en bewustwordingsprocessen. Van Meesterkristallen tot Egyptische symbolieken en healingtools, tot onstoringspotten, sieraden, symbolen, kristallen schedels en krachtvoorwerpen.
Alles is stuk voor stuk op kwaliteit en energie uitgezocht, en sommige producten zelfs speciaal laten maken voor Praktijk Apofyliet. Heel veel meer informatie en de verschillende producten vind je in de online webshop van Praktijk Apofyliet, maar zijn ook mogelijk live te bekijken en ervaren in de praktijk (alleen op afspraak).

*Blauwdruk Afstand activaties
Sinds 2013 geeft Praktijk Apofyliet met grote regelmaat (groeps) Blauwdruk Afstandsactivaties. Deze activaties nemen ongeveer een half uur tot een uur in beslag en worden op avonden gegeven. Wanneer je deelneemt, doe je dat vanuit je ‘eigen luie stoel’, thuis dus. Van daaruit stem je je af en kun je het nodige gaan ervaren. Nadien ontvang je een verslag per mail over hetgeen naar voren is gekomen tijdens de betreffende activatie.
Bij deze activaties vind er een activatie plaats van je eigen Goddelijke Blauwdrukken, er wordt dus niets van buitenaf toegevoegd, al zullen aanwezige Meestervelden en helende krachten je de nodige healing of zuivering aanreiken om dieper bij je eigen Oorspronkelijke Blauwdruk te kunnen komen.
Elke Blauwdruk activatie is afgestemd op specifieke energieen, thema’s of Portaal dagen en dus speciale energiegolven die nieuwe mogelijkheden aanreiken in Bewustwording. Een ervaring op zich!

Meer informatie over deze vorm van groei ondersteuning, en planning vind je hier.

*Boeken en geschreven artikelen

In 2007 is het eerste boek van Willemien Timmer via officiële weg uitgekomen, getiteld ‘Lichtwerk met Kristallen’. In 2013 volgde daarop het tweede boek ‘De Tempel van het Zijn’. En in 2014 volgde een Oud Khemitische (Egyptische) kaartenset, gebaseerd op oeroude kennis en symbolieken, gericht op de groei in het nu. Er zijn nog verscheidene boeken in wording, die mogelijk de komende jaren nog uitgegeven gaan worden. Vanaf 2000 echter al heeft Willemien Timmer verschillende ‘basis boekjes’ (Omgaan met energie, Gidsen, Anatomie van het Zielewezen, en andere) geschreven die in eigen beheer als reader zijn uitgegeven.

Daarnaast zijn er al vele jaren met regelmaat artikelen over allerhande onderwerpen geschreven, waarvan vele terug te vinden zijn op de website. Maar ook op Facebook worden al jaren geregeld artikelen, energetische updates en meer informatie verstrekt over de Bewustwording en groei in deze unieke tijd. Al deze kennisoverdracht kan bijdragen aan innerlijke aanrakingen ten behoeve van  je eigen groei, bewustwording en ‘verstaan’ van je eigen ervaringen.

Meer informatie over deze boeken en kaartenset vind je hier. De artikelen vind je hier.

Wat vraag ik van jou?
Wanneer je je aangetrokken voelt tot een van de mogelijkheden die Praktijk Apofyliet aanreikt:

Bereidheid om in eigen spiegels te kijken.
Bereidheid om je eigen processen aan te gaan.
Bereidheid om te groeien, ontwaken en je bewustzijn te verruimen.
Je hoeft niet per definitie al een heel pad van groei bewandeld te hebben, maar openheid voor nieuwe ervaringen, mogelijkheden en zienswijzen is wel een vereiste om ten diepste in je eigen Zijn te kunnen groeien.

Voel je je aangesproken of aangetrokken tot een van de vele mogelijkheden die Praktijk Apofyliet aanreikt?Weet dat je welkom bent om eens contact op te nemen en te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen!

Mail me voor meer informatie, aanvragen of contact: info@praktijk-apofyliet.nl