Zijn met dat wat is in de energie van het Nu

(De energie van 2018 en 2019)

Met delen van  informatie vanuit verschillende afstemmingen/ activaties van de workshop ‘Dat wat Nu is’ van 29 december 2018

Inleiding

De ongelooflijke veelheid van alle groeiprocessen, bewustwording en trilling wijzigingen  van dit moment en van het afgelopen jaar hebben we gisteren aan de hand van persoonlijke groei ervaringen dieper belicht in de workshop ‘Dat wat Is in het Nu’.
De enorme veelheid en veelomvattendheid van dit jaar en deze tijd qua processen, kwam daarbij uiteraard aan de orde. En juist door een bewust ‘terug’ te kijken naar waar we persoonlijk en collectief allemaal doorheen zijn gegaan, maakt dat nog bewuster van de complexiteit en enorme stappen aan bewustzijnsgroei die we dit jaar hebben doorlopen.
Het terug kijken maakt ook nog veel bewuster van waar je staat in het Nu, in jouw Zelf, in de veranderende wereld, en in het Grote Geheel.
Het geeft ook meer zicht, feeling en richting aan waar we naartoe gaan bewegen in de energie van het komende jaar, 2019.
Ook in 2019 gaat er weer heel erg veel veranderen. Uiteraard in trilling, in ons innerlijk, in ons bewustzijn, in ons mens-zijn en leven op aarde, maar ook in de wereld.

De afgelopen maanden komt er zo intens veel waardevolle informatie vrij in de workshops die ik heb mogen verzorgen en de verbinding met deelnemers daar binnen. Helaas ontbreekt het me aan tijd om al die informatie ook op papier/ in de pc uit te werken. De lineaire tijd werkt vrij beperkt, zoals iedereen wel weet, en vraagt om een goede verdeling en balans van steeds de focus op wat het meest noodzakelijk is om naar buiten te brengen. En op welke manier.
Juist via consulten en zeker in de workshops komt er daarmee heel veel informatie (en bewustzijn en vernieuwing) naar buiten. Anders en meer dan op dit moment in de vorm van artikelen naar voren komt.
En dat heeft er ook mee te maken dat juist in de real life contacten, waarbij alle lagen van osn Zijn elkaar kunnen ‘aanraken’ nog veel meer alchemie ontstaat om niet alleen informatie naar voren te ‘toveren’, maar deze ook echt ten diepste te doorvoelen en be-leven.
Dat is anders dan in artikelen, waarin de energie ook besloten ligt, maar mogelijk niet door iedereen of niet in dezelfde mate van diepte werkelijk gevoeld kan worden.

Mede daardoor bevatten de vele workshops die ik mag geven, zeer waardevolle informatie. Maar het kost simpelweg te veel tijd om al die opnames van de workshops uit te werken. Terwijl er zoveel mensen gebaat zouden zijn bij de informatie die daarin vrij komt, vrij gemaakt wordt en het meest belangrijke: gevoeld en ervaren en tenslotte geïntegreerd in bewustzijn wordt.
Deze keer maak ik echter een uitzondering.
In dit artikel vind (halverwege) je een stukje van uitgewerkte informatie die vanuit de workshopdag ‘Dat wat Nu is’ naar voren kwam. Het is slechts een fractie van de informatie die naar voren kwam en belicht werd, en belangrijker nog: gevoeld mocht worden. Toch geeft dit wellicht weer wat meer inzicht en overzicht voor je Zelf over de energie en de tijd, de processen persoonlijk en collectief, waar we ons doorheen bewegen. En wie weet kun je al deze informatie ook toelaten in je gevoel.

(Opmerking: de uitgewerkte tekst omvat slechts een 7 minuten tijdspanne uit 1 van de 3 zeer uitgebreide activatie afstemmingen, in de energie van Nu, die naar voren kwamen. Dit geeft wel een beeld van hoe veel informatie er tegenwoordig vrij stroomt! En hoe ongelooflijk veel er echt te ervaren, doorvoelen en be-leven is! Dit fragment en deze informatie is op gevoel geselecteerd om te delen, terwijl ook de rest van de informatie voor iedereen ook meer dan noodzakelijk kan zijn. maar daarvoor verwijs ik je graag ook naar de activatie workshops die straks in het nieuwe jaar weer georganiseerd gaan worden. Want juist het Zelf be-leven zet zoveel meer zoden aan de dijk.)

 

De energie van 29-12-2018 waarin deze workshop plaats vond

We bevinden ons vandaag in de energie van 29-12-2018, welke de codering van de 11-12-11 energiecode of Portaal energie in zich draagt. Deze codering is als een weegschaal, een energie die aanzet naar balans, waarbij de resonantie van de 11 gaat over transformatie, over het op eigen benen gaan staan, je Meesterschapsbenen, om volledig in je eigen Zelf, verantwoordelijkheid, kracht en Licht en uitlijning te gaan staan.
Doordat de 11 aan beide zijden in deze codering is gesitueerd brengt het een energie van balans (zoeken) met zich mee. Om de gepolariseerde velden in jouw bewustzijn te balanceren, zodat je jouw Meesterschap steeds krachtiger echt neer kunt zetten.

De energie van 11-12-11 brengt een samensmelting ook van de energieën van 2018 en 2019, een verbinding daar tussen, tot stand. De energie van de 11 die dit jaar heel sterk aanwezig was en overal doorheen resoneerde, en de energie van de 12 die in 2019 overal doorheen gaat resoneren.

De energie van de 12 (ook m.b.t. 2019) en de 9 dimensies

De energie van de 12 resoneert op ons volledig 12-voudig bewustzijn. De 12 dimensies die wij Zijn. Waarvan de 13 het omvattende veld is, noem dat de Ik Ben of Bronfrequentie van ons totale Wezen. Heel simplistisch gezegd zijn we vanuit Bron afgesplitst in 12 dimensies, steeds een stap verder van Bron af, steeds een stap verder de verdichting in. Waarbij de eerste 3 splitsingen de Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken zijn, onze innerlijke Heilige Drie Eenheid.

Daar na zijn er 9 dimensies gecreëerd waar binnen wij als deeltje van Bron ervaringen zijn gaan opdoen. Dat zijn de 9 dimensies of ervaringswerelden. 9 sferen of golflengtes waarin wij als deeltje van Bron aanwezig zijn en waarin wij nog steeds ervaringen opdoen. Je zou kunnen zeggen dat in elk van die 9 dimensies een Zelf deel of Hoger Zelf deel aanwezig is, waarmee je je vanuit je mens-zijn in het hier en nu (wat ook zo’n deeltje van Bron is) kunt verbinden.

Het zit in essentie nog veel complexer in elkaar, dit is even de vereenvoudigde uitleg om het ook aan de mind wat helderder te maken. Onze mind kan dat hele scheppingsproces niet volledig bevatten. Maar een stukje mee komen van de mind is wel belangrijk, omdat het kan helpen je dieper open te stellen voor het begrip van hoe jouw Wezen in elkaar zit. In plaats van dat mind of ego in de weerstand schiet en de deur dicht gooit. Terwijl het er om gaat dat zoveel mogelijk delen van je (menselijk) bewustzijn ook echt gaan voelen wie jij Bent.

De energie van de 12 is deze maand, december, sterk aanwezig en verweven met alle trillingsverhogingen en processen van het Nu. Maar is tevens aanwezig in de energie van het nieuwe jaar. 2018 is numerologisch de energie van de 11. En 2019 is numerologisch de energie van de 12. We krijgen dus komend jaar heel veel met de energie van de 12 te maken, ongeacht of we dat bewust zijn of niet.
De energie van de 12 houdt in dat alle lagen van ons totaal wezen in trilling worden mee genomen. Die lagen die al bewust zijn, en die lagen die nog niet bewust zijn, maar door het aantrillen van de jaar energie, steeds bewuster kunnen gaan worden.
Het betekend ook dat we op alle lagen van wie wij Zijn wijzigingen, trillingsverhogingen en bewustzijnsprocessen zullen gaan doorlopen.

De energie van de 12 omvat ook de 1 en de 2. Ook deze getallen resoneren op verschillende golflengtes. En afhankelijk van de golflengte en het perspectief van waaruit je ervaart brengen deze frequenties wat anders naar je bewustzijn toe.
Op de ene laag gaat de 1 en 2 in verbinding als 12 over: uitlijning met Oorspronkelijke Blauwdrukken.
Op een andere laag over de mannelijke en vrouwelijke energie die weer in verbinding treden met elkaar.
Op weer een andere laag is de 12 numerologisch een 3, die de Heilige Drie Eenheid weerspiegelt en aantrilt.
Terwijl de 19 in 2019 juist weer de uitlijning met de 9 ervaringswerelden of dimensies van je Wezen aantrilt. De 9 en de 3 vormen samen weer de 12, je totale Zijn.
Er zijn vele golflengtes en bijbehorende perspectieven van waaruit je de coderingen die besloten liggen in 2019 kunt interpreteren en belangrijker n0g: kunt ervaren!
Want dat is tenslotte waar het vooral om gaat. Dat wat we kunnen ervaren, toe laten in ons gevoel kunnen doorvoelen, doorleven, en kunnen Zijn met dat wat het aanraakt, dat is wat wijziging, heling, transformatie, bewustzijn en verandering brengt!

Geometrische velden en beweging van deze tijd en het belang van ons mens-zijn

Heel veel geometrische velden worden op dit moment zichtbaar en gaan in beweging komen. Velden van verschillende frequenties en dimensies. Het gaat er daarbij om dat jij in je Mens-zijn steeds meer je eigen Meesterschap gaat herinneren en je Zelf op elke laag steeds meer toestemming geeft (vanuit je mens-zijn) om al die lagen weer te gaan toelaten en her-inneren. Dat elke laag van wie jij Bent weer gevoeld mag gaan worden.
Alleen al dat besef en toelaten in gevoel zet op heel veel dimensielagen heel veel (Lichtlichamen) letterlijk al in beweging.

Aandacht intentie en bewuste focus, vanuit ontspanning en afstemming op je Multidimensionaal afgestemde hart biedt een krachtige ingang naar steeds verdere bewustwording en het toelaten van het steeds dieper gaan voelen en ervaren van deze geometrische velden en hogere Lichtlichamen.
Door te werken met aandacht, focus en intentie van uit je mens-zijn, ga je steeds meer ervaren wat de kracht is van je mens-zijn, die de meest verdichte vorm van Bron in ervaring is. (Wie jij Bent als mens).

In heel veel spirituele geschiedenis, en ook nog in vele spirituele stromingen nu staat het mens-zijn ergens op de laatste plaats, wordt vergeten of onder geschoffeld. Terwijl de hogere staten van bewustzijn en het schouwen/beleven/ervaren van daaruit ‘opgehemeld’ wordt en gepromoot.
Maar het is ons mens-zijn, onze menselijke ervaring, die juist de Sleutel is tot onze Ascensie. Tot heelwording, tot weer volledig Bron her-inneren en ervaren.

Ons mens-zijn (en de meerdere of mindere mate van identificatie daarmee) is nu eenmaal de lens van bewuste ervaring van waaruit wij weer herinneren wie wij werkelijk Zijn. hier op aarde, hier doen we het. Her doorlopen we ons proces van herinneren, ontwaken, herenigen.
Natuurlijk zijn wij ook die hogere Zelf delen die in andere dimensies vertoeven, en als we volledig zouden versmelten met die perspectieven, hebben we een andere beleving.
Maar we zijn nu hier op aarde, in dit hier en nu, en verweven met het menselijk perspectief en dit is ons uitgangspunt van waaruit we nu beleven: als mens.

apofyliet.nl - menselijk meesterschap

Menselijk Meesterschap

Je Menselijk Meesterschap processen zijn in de energie van 2018 voor het eerst op een bepaalde diepte aan gezet. En in het Nu en in 2019 gaat het er steeds meer om je Zelf op alle lagen, en vooral in dat mens-zijn te erkennen. Je innerlijk Menselijk meesterschap steeds meer op te pakken. Jouw verantwoordelijkheid als mens, ook binnen je eigen groei. Maar ook het toepassen en concretiseren van alle geïntegreerde groei, die in je mens-zijn vorm en uitwerking mag krijgen. (Walk your talk!).

Op hogere bewustzijnsniveaus weten we nog prima wie wij zijn. Het is slechts vanuit de menselijke ervaring (en het menselijk perspectief) waarin we dat vergeten zijn. En vanuit die menselijke lens zijn we weer aan het ontwaken, bewust worden en her-inneren.
Met het aanzetten van de potentie van Menselijk meesterschap, wat in de komende jaren steeds verder uit zal kristalliseren en uitgewerkt en bewust gaat worden, wordt echter wel van ons gevraagd om zoveel mogelijk als mens ook bewust ons Meesterschap in zoverre dat er al is, in te zetten.

Ook hierin spelen bewuste aandacht, intentie en focus vanuit je hartuitlijning een belangrijke rol. Je gaat dan steeds meer aan het stuur staan van je eigen leven, beleving en creaties. Niet alleen vanuit je menselijke (ego en gewonde) perspectieven. Maar vanuit je verbinding met al wie jij bent, inclusief wie jij Bent als mens in meet zuivere, onbevlekte vorm (zonder verwondingen).
Daarin ligt zeker een stuk uitdaging en groei in het komende jaar. Een verder ontdekken, ontwikkelen en be-leven van hoe dit werkt. Maar ook welke delen van je gewonde mens-zijn je daarin nog tegen houden en belemmeren dat je echt ten diepste vanuit Multidimensionaal Hart en dus volledig bewustzijn op aarde kunt Zijn.

Een fragment uit een afstemming op 29-12-2018:

Over mens-zijn als Sleutel en 9 dimensies van ervaring en be-leving

“Dat wij, als mens, steeds bewuster worden van het feit dat we  in staat zijn om zoveel (geometrische) velden in beweging te brengen, laat zien hoeveel kracht jij als mens hebt.
Wanneer je in verbinding bent met (alle lagen van) je Zelf vanuit dat menselijke perspectief en gevoel, kun je al je Wezenslagen in beweging brengen. Puur en alleen met een focus en intentie
Dat is niet nieuw, dat heb je misschien al wel vaker ervaren. Maar het laat zich nu heel sterk zien en voelen, omdat het belangrijk is om dit steeds bewuster te worden. Niet alleen in momentopnames of afstemming. Maar het heeft te maken met een stukje ontwikkeling die we in 2019 gaan doorlopen.
Om steeds opnieuw de weg van Scheppingskracht van ons mens-zijn verder te gaan ontdekken.

Het mens-zijn is een belangrijke Sleutel om onze Goddelijke Scheppingskracht en Bron Kracht en Hoger dimensionele krachten in ons, doorgang te verlenen naar ons dagelijks leven.
Dus het bewustzijn van de kracht die jij hebt als mens, als bewuste mens die in de zuivere uitlijning met zichzelf treed, die bewustwording gaat steeds meer centraal staan in 2019.

Dat is ook waar de resonantie van de 19 over gaat: Haarfijne uitlijning met je 9 ervaringswerelden. Die 9 dimensies waar we ergens een bepaalde vorm hebben aangenomen en een bepaald evolutiepad zijn gaan doorlopen.

De energie achter 2019 gaat over de Blauwdrukken van Bron en daar binnen weer gaan her-inneren. Binnen de uitlijning met alle ervaringswerelden.
Die allereerste vorm van dualiteit is ontstaan vanuit de allereerste afsplitsing van Bron. Daar waar de eerste Goddelijke Blauwdrukvelden van Goddelijke Mn, vrouw en Kid zijn ontstaan.
Dat zijn de eerste splitsingen van Bron. Die op een heel hoog niveau (van trilling en bewustzijn) de eerste potentie van dualiteit hebben gevormd. Dat heeft echter pas vorm gekregen in de verdere afdaling door die creatie van de 9 dimensies heen. Waarin wij echt deel zijn gaan nemen aan de schepping. Het zijn ook die 9 dimensies waarin wij (nu) die oude ballast opschonen.

En in 2019 is het de Blauwdruk van Bron en dus de Oorspronkelijke frequentie van ons )totale) Wezen wat weer herinnert mag worden juist in die 9 dimensies. Waarin we steeds verder zijn gaan afdalen (door afscheiding), waarin we verwondingen hebben opgelopen, in de vergetelheid zijn geraakt, ons Zelf hebben afgesplitst en vast gezet.

En in 2019 resoneren natuurlijk ook de Heilige Drie Eenheidsvelden (de Goddelijke Man, Vrouw en Kind Blauwdrukken daarin mee). En dat is de ‘tegenhanger  van het veld waarin wij het gaan ontdekken, namelijk onze (gewonde) aardse man, vrouw, en kind energie!
Dus in ons voelen, denken, in hoe wij door het leven (op aarde) heen wandelen.

Dus het mens-zijn neemt een centrale plek in, in onze evolutiecyclus. Om weer terug te kunnen groeien naar de volledige herinnering en integratie van Bron op al die dimensielagen.
Het mens-zijn is daarin die Sleutel!
 
En de grootste uitdaging, om het hier (op aarde) te doen! Om al die oude jasjes achter ons te laten, die ons klein hebben gehouden en ons laten geloven in die afscheiding. En ons vast zetten in de illusie. Waarbij we ingangen hebben die onbewust blijven, waardoor we (deels) aangekoppeld blijven aan de oude duale aarde matrix. Waar het een speelveld is van duale machten en krachten. Waar manipulatie intern en extern, een rol speelt.
Dus hoe dieper jij kunt uitlijnen met jouw Bron Blauwdruk, dwars door al jouw beschadigde velden en perspectieven heen, hoe helderder wordt wat werkelijk in/van jou Bron is en wat niet.

En die uiterste polariteiten van Bron tot in het mens-zijn, doen daar in mee. En in de 12-energie ook van deze maand december, hebben we al een voorproefje van wat 2019 in de 12-energie gaat brengen. Dus december is de maand die de lijn van 2018 en 2019 alvast met elkaar verbind. Dus daarom ervaar je deze maand ook al geregeld: het is zo veel, en zoveel tegelijk. En dat vraagt om even terug te trekken, te verstillen, ruimte geven aan wat er wil zijn en bewust te zien wat er is, in jou wat nog om aandacht vraagt om puntjes op de i te zetten en te Zijn met dat wat Is”.

 

Zijn met dat wat is

“Zijn met dat wat Is. Dat zijn de woorden (en dus frequenties) die heel diep door resoneren terwijl een poort geopend wordt van instromende frequenties, om steeds dieper ons Zelf te kunnen Zijn met dat wat is. Ongeacht wat het is, hoe het voelt, vanuit welke laag, of waar het ergens uit ons wezen vandaan komt.

Ik wil je graag uitnodigen om je heel diep te verbinden met je (Multidimensionale) Hart vanuit deze resonantie: Zijn met wat Is. “
(Een fragment uit een afstemming op 29-12-2018)

‘Zijn met wat Is’ is een heel belangrijk thema en gegeven wat in deze tijdsperiode voor iedereen van belang is. Niet alleen in 2018 maar zeker ook in het begin van 2019 worden we hierin flink getraind en geoefend, door persoonlijke uitdagingen o ons pad. Leren Zijn met dat wat Is. Dat valt lang niet altijd mee. Vooral niet als het gaat om pijnlijke situaties of confronterende ervaringen.
Toch vraagt de energie van het moment ons heel sterk, in ons mens-zijn, om hier meer mee te gaan verbinden. Het zijn onze eigen emotionele en andere oude programmaatjes die tot diep in het mens-zijn ingecodeerd zijn die ons vaak op allerlei ervaringen laten reageren. Met mind, met afweer, met weerstand, met emoties, met oordelen.
Hoe vrijer wij worden van de oude programma’s, die gekoppeld zijn aan de duale en beperkende matrix, hoe neutraler wij in ons bewustzijn kunnen Zijn.  En hoe minder wij reageren, handelen en beschouwen vanuit die oude programmeringen.

Zijn met dat wat is, hoe pijnlijk, verdrietig of verwond we ook zijn, biedt de ruimte om elke emotie en ervaring werkelijk ten diepste te doorleven en er niet langer van weg te gaan. Wij zijn super clever en uiterst getraind om bij ons zelf weg te gaan, juist daar waar iets niet prettig of verdrietig is. En tegelijkertijd houdt dat onze oude programma’s in stand en blijven we haakjes en aanhechtingen houden aan de identificatie met ons mens-zijn, lagere bewustzijnstrillingen en de duale matrix.
Dat niet kunnen Zijn met wat is, er van weg gaan, hoe subtiel dan ook, zorgt er voor dat we niet daadwerkelijk tot in de diepste kern van ons (fysieke) wezen de oude patronen kunnen omturnen. Hoe veel je energetisch ook al gezuiverd en geheeld hebt, er blijft dan een restant bestaan in onze fysieke systemen die toch weer vast houden aan het ‘oude’.
Daarmee behouden we onbewuste ingangen waarop de duale matrix binnen kan komen of kan aanhaken, waardoor we niet ons volledige bewustzijn kunnen gaan her-inneren.

In het Nu, maar ook in 2019 gaat het steeds meer om een haarfijne uitlijning met alle lagen van je Zelf aan te gaan en bewust open te houden. Daar hoort het subtiel weg gaan bij je Zelf niet meer bij. Zelfs niet als het onbewust gebeurd.
De uitnodiging voor deze tijd, zeker ook in de december energie waarop we in verstilling terug kijken op wat we dit jaar doorlopen hebben, komt het steeds preciezer om steeds meer ruimte in te nemen in je Zelf, in alle lagen. Dus de resonantie van ‘Zijn met dat wat is’ komt telkens opnieuw naar voren om een zo zuiver mogelijke, haarfijne, uitlijning te kunnen aken met alles wie jij Bent.

Oude perspectieven, ervaringen waarin je gewond bent geraakt, wat zorgt voor afkeer, weerstand of oordelen, vragen dus om steeds dieper echt doorzien en gevoeld te worden. Zodat je echt de processen van 2018 in 2018 kunt laten. En dus achter je kunt laten. Zodat je nieuw geboren wordt in je Zelf, elke dag opnieuw, maar ook in het nieuwe jaar.

Door de bewustzijnsstaat van Zijn met dat wat Is werkelijk toe te laten in je gevoel kunnen zich tot in de diepte van de fysieke materie (je atomaire structuren, je DNA en celbewustzijn) ook de oude programmaties uitwerken en vrij komen die je energetisch misschien allang los hebt gemaakt. Maar die in de blauwdruk van de stof, van het mens-zijn nog aanwezig zijn.

apofyliet.nl - geometrie

Oude programma’s en de diepste fysieke materie van mens-zijn

Hoe meer oude programma’s er nog in jouw mens-zijn ermee draaien, hoe meer vervormingen je ook zult tegen komen in datgene wat jij wenst te creëren in je leven. Want onbewuste angsten, verdriet, gebrekkige eigenwaarde, onzekerheid, gebrek aan vertrouwen, etc. saboteren in feite datgene wat je vanuit hart en bewustzijn probeert te leven als mens.
Daar waar het in 2019 steeds meer gaat over het concreet neerzetten en uitvoeren van ‘walk your talk’ en Menselijk Meesterschap, zijn dergelijke programma’s de grootste innerlijke sabotage.
Daar waar deze blijven zitten blijft innerlijke strijd bestaan. Dan kun je nog zo fijn allerlei mooie intenties hebben om jouw doorleefde groei te willen leven, als mens op aarde, maar zul je gaan merken dat dat slechts gedeeltelijk of misschien zelfs helemaal niet mogelijk is.
Daar blijven oordelen, haakjes op triggers of subtiel weg gaan bij je Zelf, confrontaties uit de weg gaan of innerlijke pijnlagen bestaan.

Nogmaals, ons Mens-zijn staat centraal in deze jaren, waarin de eerste openingen naar groei in Menselijk Meesterschap (in 2018) geactiveerd zijn.
De innerlijke sabotage, de ondermijnende innerlijke stemmetjes vanuit gewonde Zelf-delen, ben je in 2018 wellicht al veelvuldig tegen gekomen. Dat heeft te maken met dat we steeds dieper in onze basis(chakra) aan het ‘indalen’ en bewust worden zijn. de kern van ons mens-zijn ligt ‘onder Goddelijk Vuur’.  De afgelopen maanden, in aanloop op 2019, zijn ook hierin nieuwe diepten binnen ons Zelf geopend. En onze bewustzijnsgroei verplaatst zich nog steeds naar diepere diepten in ons Wezen. De afgelopen maanden zijn steeds dieper de ingangen naar niet alleen ons celbewustzijn en DNA verder geopend. Sinds de overgang naar een hogere octaaf van bewustzijn tijdens het 11-11-11 Portaal op 11 november 2018 zijn ook de poorten naar onze atomaire structuren dieper geopend. De atomaire structuur van ons fysieke lichaam.

Dat betekend dat elke trillingswijziging, transformatie en bewustwordingsproces tot in de kern van ons fysieke mens-zijn dor gaat trillen. Daar waar de blauwdrukken van die oude duale programma’s in ons opgeslagen liggen. Vanuit de atomaire structuren krijgt het ‘vorm’ en uitwerking in ons DNA en van daaruit in onze cellen en fysieke weefsels.

Oeroude karma lijnen, voorouder- energetische ballast. Maar ook Zielskwaliteiten en ballast van onze volledige evolutiepad in alle ervaringswerelden worden daarmee enerzijds dieper geactiveerd. En anderzijds geopend, zodat we steeds dieper ook bewust kunnen worden van welke aansturing er eigenlijk ligt in ons fysieke wezen. Inzicht kunnen gaan krijgen (gaandeweg de jaren) in hoe ook onze andere Zelfdelen naast onze aardse incarnatiecyclus en al die andere invloeden, van invloed zijn op hoe wij gemanifesteerd zijn in de stof. Hoe jij er uit ziet in een fysiek lichaam, welke genetische, erfelijke eigenschappen, maar ook karmische aandoeningen, vormen van ziekte of aandoeningen, etc. De programma’s van de oude verwondingen van de verschillende ervaringswerelden dragen allemaal bij aan de vorm die jij hebt, aan wie jij bent, als mens op aarde. Zowel duale als Bron blauwdrukken zijn hierin aanwezig.

Willen we werkelijk ons Oorspronkelijke Bron Zelf hier op aarde belichamen, dan mogen de oude programma’s en ‘vervormingen’ tot in de diepste structuren ook bewust en gezuiverd worden.
Dit proces zijn velen van ons al jaren aan het bewandelen, in de energetische sferen. Maar de diepte van de materie komt daar nu steeds eer bij.
En dat is logisch. Voor totale Zelf Realisatie is een opschoning en het innemen van je oorspronkelijke bewustzijn en  ruimte nodig, op elke laag! Dus ook tot in die diepste structuren die vorm geven aan wie jij Bent als mens. Als meest verdichte vorm van Bron in ervaring, want dat is wie jij Bent als mens op aarde.

Multidimensionale gewaar Zijn

Het is werkelijk ongekend hoe veel lagen van ons Multidimensionale bewustzijn er nu steeds meer tegelijkertijd zichtbaar en voelbaar worden (en voor de grotere massa gaan worden). Zoals ik al eerder schreef in een voorgaand artikel: het is bijna niet meer te doen om alle lagen tegelijkertijd te kunnen beschrijven, die zichtbaar en voelbaar zijn, dwars door elkaar heen. Naast vele dimensielagen zijn er daar binnen vele sub dimensies aan het open gaan. En die laten zich nog amper in de beperkte menselijke woordenschat vertalen.
Dat is bijvoorbeeld te zien aan de enorme gelaagdheid van welke symbolieken en energieën er alleen al in een getal besloten liggen. Maar het reikt veel verder, het omvat alles. Ook in de energievelden van ons als mens, ons multidimensionale Zijn en alle sublagen en verschillende golflengtes die daarin besloten liggen. Alles komt steeds sterker naar voren, gaat steeds meer tegelijkertijd door elkaar heen bewegen en zichtbaar/voelbaar worden. Mede dat is een gegeven wat het voor het mens-zijn in deze tijd als ‘veel processen tegelijkertijd’ laat ervaren.

Velen zijn zich misschien nog niet eens bewust van het feit dat zij zoveel tegelijkertijd waarnemen (vaak als eerste via het voelen). En daarmee hoor je vaak dat steeds meer mensen ‘hoog sensitief’ zijn en of ‘overprikkelt’ zijn.
Geen wonder, als je bewust bent en of gewaar bent van hoeveel van ons totale wezen nu al mee gaat doen in onze bewustzijn/bewustwordingsprocessen, en hoe open en toegankelijk wij in wezen eigenlijk al zijn. We ervaren het vaak al wel. Maar we zijn het alleen vaak nog niet bewust.

Ik merk door mijn groei heen hoe ik meer en meer dimensies(sub)lagen bewust ga onderscheiden en tegelijkertijd waar neem. Waarbij het steeds verfijnen der afstemmen wordt op wat er exact vertaald dient te worden (in artikelen, workshops, sessies). Want ons mens-zijn is in die zin nog te beperkt om alle lagen tegelijkertijd te kunnen ‘vertalen’ in de vorm van woorden geven aan wat er waar te nemen is.

Ook al zijn woorden vaak niet toereikend genoeg, toch zijn deze essentieel om de menselijke bewustzijn lagen (daar waar de meeste verwondingen en dus afscheiding van Bron en ‘niet-verstaan’ van ons totale wezen aanwezig zijn) enigszins mee te laten bewegen in de grootsheid van ontwakingsprocessen van deze tijd.
Om juist, zoals eerder genoemd, de mind ook een stukje mee te geven van hetgeen er gaande is. Zodat deze zich misschien wat meer gaat openen om ook steeds verder opgerekt te worden en steeds meer oorspronkelijke ideeën toe te gaan laten. Om de weerstand-deuren te verminderen zodat we allemaal steeds dieper bewust worden, op alle lagen. In zoverre dat besloten ligt in ieders individuele Goddelijke Plan.

Tot zoverre maar even voor nu. Er is nog zoveel meer te delen, er is nog zoveel meer informatie. Maar het is alweer een heel uitgebreid artikel geworden.
Voor dit moment wens ik iedereen een prachtige laatste dag van 2018 toe en een sprankelend, vernieuwend, meesterlijk  en vreugdevol nieuw bewustwordingsjaar 2019 toe!

© Willemien Timmer, 30-12-2018

Zie ook de activiteitenagenda voor activatie workshops waar aan jij Zelf kunt deelnemen, zodat je de informatie niet alleen al lezend tot je neemt, maar echt tot in de kern zelf ook gaat voelen en be-leven!(Binnenkort wordt er weer heel veel nieuw geïnspireerd aanbod toegevoegd!)