Energetische update Zonsverduistering en nieuwe maan 25 oktober 2022

Vandaag is er weer een bijzondere samenstand van fenomenen: het is nieuwe maan en er vind een (in Nederlands gedeeltelijk zichtbare) zonsverduistering plaats. Een krachtige samenstand van energieboosts die je hele bewustzijn en energie weer even flink kunnen opschudden.

Nieuwe maan

De nieuwe maan is altijd het moment om diep(er) naar binnen te gaan, te reflecteren over waar je nu staat, om te verhelderen wat je focus wil hebben voor de komende maan(d) en om nieuwe intenties voor je groei uit te zetten. Een soort afstemmingsmoment om verschillende lagen van je wezen te synchroniseren met elkaar, zodat er vanuit bewuste verbinding een nieuw pad door de komende maan heen uitgezet kan worden.
Nieuwe maan is een moment waarop vernieuwing kan plaats vinden. Een nieuwe cyclus begint. Vernieuwing in bewustzijn, besef, nieuwe focus en intenties waarin je wenst te groeien, die aan gezet kunnen worden.

Zonsverduistering

Rond 12 uur is er een, in Nederland deels zichtbare, zonsverduistering. Het zal zichtbaar zijn als een hap die uit de zon wordt genomen.
Een zonsverduistering is een bijzondere poort van trillingswijzigingen. Het ontstaat doordat de zon, de maan en aarde op exacte lijn met elkaar staan. D.w.z. dat er een heruitlijning plaats vindt ook in je eigen bewustzijn, in je hemel-aarde uitlijning, in je man-vrouw velden, in je schaduw-licht velden, etc. Je mens-zijn wordt dieper herverbonden, gelijkwaardig, met de zon en maan krachten. (in je Zelf). En zowel je licht als je schaduw kan daarmee dieper vrij komen en bewuster worden.

Een verduistering biedt altijd nieuwe openingen in bewustzijn in, die tot nieuwe bewustwording en ontwikkeling gaan leiden. Wanneer je licht even gedimd wordt, wordt schaduw zichtbaar (bewust) die het stralen in je eigen licht ten alle tijden, nog ondermijnt of tegenwerkt.
Onbewuste schaduw die jouw lichtkracht niet volledig en ongehinderd laat stralen en Zijn. Daarin liggen groeikansen om steeds bewuster al je lichtkracht weer te her-inneren en belichamen.

De nieuwe maan daarbij bekrachtigt nog extra de diepere openingen in de onbewuste-, gevoels- en emotievelden. Wat betekent dat diep afgescheiden delen van ons bewustzijn dieper in beweging kunnen komen, aangetrilt worden om bewust te worden en te kunnen helen.

Dag-energie

De energie van de dag in lineaire tijd, 25-10-2022, brengt de potenties om de blauwdrukken van je scheppende vermogens en je vrouwelijke kracht dieper weer in lijn met Bron te ervaren (als mens).
Het omarmen, accepteren en Zijn met dat wat is, met dat wat uit het onbewuste naar voren wordt gehaald door nieuwe maan en de eclips, is waar je uitnodiging ligt.
De energie van 2022 is de stimulans die telkens aanzet om op te rijzen in je oorspronkelijk bewustzijn, voorbij het onbewuste (d.w.z. het onbewuste bewust maken) en de wonden van dualiteit die er nog zijn (en zichtbaar/bewust worden).
De scheppende energie van het vrouwelijke (kwaliteitenpallet) wordt gestimuleerd om een nieuwe route, afgestemd op hart en meer oorspronkelijke energie, uit te zetten. In overeenstemming met je zielspad. Vernieuwing dus o.a. middels bewuste focus, aandacht en intentie. Door te voelen waar je echt wenst te Zijn.
Dit synchroniseert met de mogelijkheden van nieuwe maan.

Uitdagingen

De energie kan uitdagend zijn. Niet alleen van de eclips maar ook in combinatie met diverse sterrenstanden en andere hoge lichtinstroom momenten. En dat zal ook de komende tijd nog zo blijven. We bevinden ons immers in een enorme transitie van bewustzijn in deze tijd.
De kunst is het leren navigeren op je eigen hart en zielsleiding door deze ‘woelige baren’ heen. En niet langer op onbewuste drijfveren, onvermogen, ego, gewonde delen, etc. Zoals we veelal gewend waren in de afgelopen eeuwen.
Er wordt telkens met hoge trillingsdagen/perioden ingezet op het overschrijven van het oude onbewuste en de terugkeer in het eigen bewustzijnslicht. Om van daaruit te leven, handelen, reageren, spreken en Zijn. Om als mens (weer) de bewuste belichaming van je oorspronkelijk Godsbewustzijn te zijn.

Daartoe word zoveel oud zeer, knelpunten, schaduw en meer getriggerd en omhoog gehaald. Zodat het bewust omgezet kan worden.

Vele oude systemen in buiten- en binnenwereld kraken en piepen, staan op omvallen. Het oude brokkelt af, het nieuwe is geboren aan het worden. Allereerst in ons, van daaruit werkt het door in de buitenwereld.
Het wordt meer en meer zichtbaar!

Hou moed, vertrouwen en zachtheid in je hart!
Laat dat wat niet langer dient, dat wat oud is, maar los. Ook als je nog niet weet waar het nieuwe te ‘vinden’ is en waar dat toe leidt. Dat is de grote uitdaging van deze tijd.
In het niet-weten vertrouwen op de hogere leiding van je eigen Bron!

© Willemien Timmer, 25-10-2022

Op 8 november 2022 vind een vervolg plaats van deze zonsverduistering, door een gehele maansverduistering. Tijdens deze bijzondere periode en bijzondere portaaldagen (1-11-’22 tm 11-11-’22) verzorg k een bijzonder krachtig Transformatie pad op afstand. Ter ondersteuning van alle energieen die dan aangeraakt worden in het collectieve veld. Meer weten? Lees dan hier verder…