Rainbow Light Codes 2012 Master Group

rainbow1

 

Een nieuw training/opleidingstraject gebaseerd op de frequenties en mogelijkheden van de energieën van het nu en 2012, na een ultiem jaar van transformatie en vernieuwing (2011) dient zich aan, voor hen die daartoe innerlijk de aansluiting vinden of zich ‘geroepen’ voelen.
Deze opleiding is bedoeld voor de zogenaamde Pillars of Light, de pioniers in Bewustzijn, waarvan hun Spirit zo de ‘roep’ laat voelen om vanuit jouw unieke coderingen je bijdrage aan het Kosmische Plan van Ascensie bij te dragen. Voor je Zelf en jouw Ascensie, voor die van de ander, voor Moeder Aarde en het Grote Geheel.

Fundering in dit traject zijn de frequenties en mogelijkheden van het jaar 2012, in combinatie met de in 2009 in/op aarde geïnitieerde New Rainbow Light Codes. (Zie artikel hierover, onderaan deze informatie!) Die vanaf 2012 pas echt functioneel en zeer krachtig praktisch inzetbaar gaan worden.
Sinds de activaties van deze hoge frequenties in 2009 zijn deze inmiddels volledig geïntegreerd en ingebed in de Nieuwe Aarde Matrix, en vanuit ons eigen inmiddels verder verhoogd Bewustzijn in de afgelopen jaren wordt het nu mogelijk daadwerkelijk krachtig te connecten met deze frequenties en er gericht mee te werken vanuit ons Pillar of Light Bewustzijn in afstemming op onze eigen Missie, coderingen, kwaliteiten het Grote Geheel.
Omdat zich na het ultieme 11-11-’11 Portaal en de shift in frequentie die dat gebracht heeft plus alle bijbehorende nieuwe openingen en verbindingen, de Akasha dieper en dieper aan het openen is en daarmee vele voor onmogelijk gehouden mogelijkheden zich aandienen.

Elke workshop zal in het teken staan van een van de New Rainbow Light Code frequenties, de daarmee samenwerkende Meester- of Engelen Bewustzijnsvelden en de mogelijkheden vanuit dat Nu-moment in de 2012 frequentie.
Dat biedt je een immense groei en versnelling in Bewustwording aan maar biedt tevens handvaten aan om deze nieuwetijdsfrequenties in te zetten via o.a. healing binnen jouw Missie en ‘werkveld’ op aarde, vanuit her-innering, integratie en belichaming van deze lichtfrequenties.

Voor wie?
Voor de Pillars of Light, de pioniers in Bewustzijn, waarvan hun Spirit zo de ‘roep’ laat voelen om vanuit jouw unieke coderingen je bijdrage aan het Kosmische Plan van Ascensie bij te dragen. Voor je Zelf en jouw Ascensie, voor die van de ander, voor Moeder Aarde en het Grote Geheel.
Zij die een grote dosis verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen en bereid zijn ten alle tijden in hun eigen reflectie te kijken!
Het tempo zal hoog liggen, in volledige resonantie met de tijdsenergie, omdat er niet alleen in onszelf veel geopend, geactiveerd en geïnitieerd zal worden, maar ook in de Planetaire en Kosmische processen. Dus een stevige basis en aansluitende Bewustzijnsgroei is werkelijk van belang!
Data en globale inhoud van dit opleidingstraject:

Zat 28 & zon 29 jan 2012
Workshop 1: De oranje-roze-gouden straal in verbinding met Maria Magdalena & Isis
Workshop 2: De Rood-Gouden straal in verbinding met Kuthumi & Kheper

Vrijdag 17 feb 2012
Workshop 3: De groen-Gouden Straal in verbinding met Moeder Maria, Hilarion en Ptah

Vrijdag 16 maart 2012
Workshop 4: De Geel-Gouden Straal in verbinding met Ra & Sechmet

Vrijdag 20 april 2012
Workshop 5: De hemelsblauwe Straal in verbinding met Horus & Muriel

Vrijdag 18 mei 2012
Workshop 6: De Violet-Gouden straal in verbinding met St.Germain, Quan Yin en Nephthys

Zat 16 en zon 17 juni 2012
Workshop 7: De Goud-Gouden Straal in verbinding met Melchizedek & Aton
Workshop 8: De Smaragdgroene-Gouden Straal in verbinding met Lady Gaia & Geb

Vrijdag 6 juli 2012
Workshop 9: De Parelmoer-Zilveren-Gouden Straal in verbinding met de Serafijnen & Seti I

Vrijdag 3 aug
Workshop 10: De saffier/koningsblauwe-Gouden Straal in verbinding met Osiris

Vrijd. 14 sept
Workshop 11: De Indigo-Gouden Straal in verbinding met Sananda & Nut

Vrijd 19 okt 2012
Workshop 12: De Zwart-Gouden Straal in verbinding met An-Ra & Anubis

Vrijd. 2 nov 2012
Workshop 13 & afsluiting: De wit-Gouden en Diamant straal en 13D Bewustzijn
Korte globale inhoud van de verschillende workshops:
(kijk onderaan deze informatie ook naar het gechannelde artikel uit 2009 voor meer overzicht, verbinding en inhoud van de New Rainbow Light Codes)

In elke workshop zullen we leren om verfijnd afgestemde verbindingen te maken met de betreffende Rainbow Light Code en de zich daarbij ‘aangemelde’ Meestervelden, om te leren en ervaren wat deze lichtcoderingen, energieën, Bewustzijns frequenties en Meestervelden voor ons kunnen betekenen en hoe wij hier vanuit ons eigen Bewustzijn vorm aan kunnen geven, ermee kunnen werken en in kunnen zetten voor de Ascensieprocessen van ons Zijn, de collectieven en hemelen en aarde.
Er zal gelegenheid zijn meerdere lagen en mogelijkheden te verkennen, heel persoonlijk te verkennen wat jouw verbinding en mogelijkheden met deze frequenties zijn, ermee te leren werken en oefenen (met elkaar ook).
Deze workshops worden volledig afgestemd op het Nu-moment en daarom is een exacte inhoud op dit moment nog niet volledig te geven, omdat we meegaan op de stroom van hetgeen zich op dat moment aandient en manifesteert!
Let op: deze workshops zijn niet als losse workshops of weekenden te volgen, alleen in traject/ opleidingsvorm vanwege de opbouw in frequenties en Bewustzijn en vanuit de veiligheid van een met elkaar vertrouwd groepsveld waarin ieder zich optimaal kan ontplooien!
Wat vragen we van jou?
*Bereidheid om je Zelf tot op de onderste bouwsteen onder de loep te willen en durven nemen met de intentie om volledig te gaan voor jouw Ascensie groei en her-innering aan jouw bijdrage en Missie binnen het Grote Geheel (Universele Ascensie).

*Bereidheid om processen van groei, bewustwording en healing daarmee zo goed en zo kwaad te aanvaarden, wetend dat dit juist bijdraagt om je te bevrijden van eeuwenoude versluieringen en je werkelijk in je Goddelijke Potentie terug kan plaatsen.

*Bereidheid om te leren, open staan voor nieuwe mogelijkheden, visies, Kosmische Perspectieven maar ook eigen inbreng durven toe te voegen, we leren van elkaar en groeien met elkaar!
(Bereidheid dus ook eventuele ervaringen uit te wisselen met elkaar, daar dit in de loop der jaren zo enorm waardevol is gebleken en we ten alle tijden kunnen leren van elkaar!)

*Bereidheid vanuit het diepste respect met elkaar (andere deelnemers) om te gaan, vanuit gelijkwaardigheid, samenwerking, Eenheid, zuiverheid, vreugde, eigen verantwoordelijkheid, ieder vanuit het eigen punt van de persoonlijke Evolutiespiraal, groei en het Meesterschap op dat niveau waar je staat met eigen groeiprocessen, leerlessen en kwaliteiten. (Dus ook wanneer je in persoonlijke processen schiet! Dat is geen ‘excuus’ om niet respectvol meer met elkaar om te gaan, maar juist een uiterst waardevolle leerles om je Meesterschap ook daarin te beoefenen.)

*De wetenschap of het bewustzijn hebben dat je nooit meer ‘de oude jij’ zult zijn na een dergelijk diepgaand traject van immense transformatie en Bewustwordings workshops!
En dat wanneer je eenmaal in die ‘trein van transformatie’ gestapt bent, je uit de workshops kunt stappen maar nooit uit je eigen groei en versnellingen die daarin zijn aangebracht!

*(Enigszins) Bekend zijn met de werkwijzen van Spirituele Praktijk Apofyliet die vanuit Multidimensionaal Perspectief werkt aan eigen en andermans Ascensie processen, maar ook voor het Grote Geheel. Heb je hier nog geen workshop(s) gevolgd is het raadzaam een intakegesprek, of ten minste een (maar liever meerdere) persoonlijke workshops of groepsworkshops te boeken, om enigszins te ervaren vanuit welk Perspectief we hier werken en groeien. Maar ook om te kijken of het wederzijds ‘klikt’ en aansluit bij jouw energie, wensen en behoeften.
We duiken namelijk vanaf workshop 1 direct de diepte van onze eigen Multidimensionaliteit in!

*Bekend zijn met de Apofyliet Spelregels en eventuele annuleringskosten zoals onderaan deze pagina aangegeven.

 

Wat biedt Praktijk Apofyliet jou in deze Rainbow Codes 2012 Master Group?

*Handvaten en healingen voor diepgaande healing, her-innering, Bewustwording en je Ascensieproces. Enorme stappen voorwaarts in jouw unieke processen en diepgaande verkenning van je Zijn.

*Samen leren en groeien, ieder vanuit de eigen Kracht, Kwaliteiten en Potentie vanuit Gelijkwaardigheid, respect, samenwerking, eenheid en afstemming op Al wat Is.

*Vele handvaten en healingtools waarmee je krachtig leert werken vanuit je eigen Zijn en eigen Potentieel, waardoor je ascensieprocessen enorme ondersteuning, groeiversnellingen en de belichaming van je Spirit steeds meer binnen handbereik komt te liggen.
Vanuit het helen van je eigen Dualiteit, onbewustzijn, Zielslittekens en pijnstukken bevrijd je je Zelf om je Goddelijk Potentieel weer ten volle te leven!

*Je gevoeligheid, Bewustzijn, intuïtieve vaardigheden en energetische kwaliteiten worden hiermee ook immens versterkt, waarmee je healing potentieel niet alleen voor je Zelf, maar ook voor mens dier en het Grote Geheel inzetbaar wordt. Vanuit Bewust Zijn!

*Kosmisch Perspectief om dieper te gaan begrijpen, voelen, zien wat er gaande is in je eigen processen, de Collectieve Processen, Planetaire-, Galactische- en Universele Processen op dit moment op aarde.

*Activatie van Lichtlichamen, dimensies van je Zijn, Blauwdrukken, kwaliteiten, Akasha, en zo veel meer voor diepere verkenning, verankering, her-innering aan wie je Bent. Niet alleen in het nu of als Spirit, maar ook meer (in)zicht op je gehele Evolutiespiraal.

*Zogezegd een stukje ‘rondleiding’ door enkele van de vele ‘werkvelden’ en dimensies waar wij verbinding mee hebben, direct of indirect, bewust of onbewust. En om daarin je eigen her-inneringen in te doen ontwaken. Via persoonlijke ervaringen, groei en Bewustzijn (tekst en uitleg), maar ook via channeling van vele verschillende Meestervelden, dimensies en Begeleiding.

*Geen zweverig gedoe, hoe hoog we ook zullen uitstijgen in ons Multidimensionaal bewustzijn en in trilling. We werken hier altijd vanuit een diepgaande verankering in ons Zijn , mens-zijn en (in diepe samenwerking met) Moeder Aarde. Zodat alles waar we in groeien ook concreet toepasbaar wordt, geïntegreerd kan worden, dus met de voeten in de aarde en daardoor werkelijk in de belichaming kan komen.

*Persoonlijke begeleiding of ondersteuning daar waar nodig of wenselijk is.
*Er is alle ruimte voor vragen en verheldering.
*Een certificaat van deelname als ‘bewijs’ voor deze Multidimensionale Reis in je Zelf.

Indien je je geroepen voelt door Spirit en je hart gaat zingen van dit hoog energetisch, Bewustzijns openend programma, wees dan welkom om dit bijzondere jaar en traject met elkaar te beleven!

De uitwisseling voor deze Multidimensionale reis in je Zelf en Ascensiepad
Bedraagt € 111,- per persoon per workshopdag per persoon.
Deze investering in je Zelf bevat de BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen,
eventuele lesmaterialen voor diverse workshops en persoonlijke begeleiding daar waar nodig is tijdens de workshops.

Apofyliet Spelregels en annulering voor dit traject!
Deelname
De Rainbow Light Codes 2012 Master Group vind doorgang bij:
Minimaal aantal deelnemers 5 personen
Maximaal aantal deelnemers 11 personen

Na aanmelding wordt je uiteraard op de hoogte gehouden of het traject wel of geen doorgang kan krijgen!

Indien je niet bekend bent met Praktijk Apofyliet en of de werkwijzen van Praktijk Apofyliet zal er eerst een datum met elkaar gepland worden voor een intake gesprek om elkaar te leren kennen en te kijken of het aansluit, eventuele vragen of wensen te kunnen bespreken of anderszins.
Dit intake gesprek duurt ongeveer 1 uur en de uitwisseling hiervan bedraagt € 55,- incl. BTW. (per uur).
Een andere optie is om een persoonlijke workshop of groepsworkshop te volgen om meer inzicht en beleving te ervaren van hoe er hier gewerkt wordt en of er daarin een wederzijdse aansluiting is.
Bij annulering na aanmelding geldt:

Annulering van een enkele workshopdag of weekend
Bij annulering van een enkele workshopdag of weekend geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot uiterlijk 3 dagen van te voren.
Bij annulering binnen 3 dagen voor de workshop worden € 25,- per dag annuleringskosten in rekening gebracht. Mits je er voor kiest in een persoonlijke workshop een deel van de gemiste workshop afgestemd op jouw persoonlijke processen en Pad ‘in te halen’(om niet teveel van het traject te missen en dus belangrijke bouwstenen over te slaan!)

Bij annulering van het gehele resterende traject:
Voor de nog resterende workshops in dit traject wordt (per workshop) een annuleringsbedrag van
€ 25,- per dag gehandhaafd, dat betekend € 50,- per weekend-workshop.

Bij annulering na aanmelding, voor de start van de opleiding, worden deze tarieven ook gehandhaafd.

(Er van uitgaande dat je ook deze consequenties van de eigen keuze van annulering vanuit verantwoordelijkheid en Meesterschap zult aanvaarden, hoop ik dat deze inmiddels helaas noodzakelijke annuleringsgelden ook gerespecteerd en nageleefd zullen worden!)
© Willemien Timmer/ Spirituele Praktijk Apofyliet, 1-12-‘11

 

Aanvullende gechannelde informatie:

New Rainbow Light Codes vanaf 2009

Vanaf het Kracht-activatie Portaal 2009 dienen zich vele nieuwe verhoogde frequenties aan die vanuit het Universum naar de aarde rasters zullen gaan stromen. Deze Nieuwe Tijds frequenties zullen ieder die daar klaar voor is, bijstaan in steeds dieper Bewustwording, opschoning en Transformatie en een steeds dieper en hoger uitreiken in het eigen Zijns Licht, op Multidimensionaal niveau. Dat betekend dat we gaandeweg steeds meer alle Lagen van ons Zijn zullen mogen gaan openen, in zoverre als dat passend is bij ons Wezen, groeipad, in lijn met onze Ziels Bedoeling en aansluitend op ons Taken Pakket.
Dat kan betekenen dat de ene persoon er heel veel meer van kan ervaren en heel veel meer nieuwe frequenties zal gaan ‘binnen halen’ dan de ander. Immers, geen Ziel is gelijk, geel Doel is gelijk. Dus afhankelijk van wie jij Bent in je Multidimensionele Zijn, waar jij staat in je Zielengroei in het Rad der Incarnatie en welke Taken je voor deze incarnatie als Ziel bepaald hebt, zul je die frequenties kunnen ‘ophalen’/ ontvangen die voor jouw Wezen noodzakelijk zijn.

In het ‘zwart-wit’ gezegd zullen er elke maand voor het Planetaire proces (van Moeder Aarde) nieuwe/andere Regenboog frequenties binnen komen vanuit het Hart van het Universum, diverse Sterrenstelsels en dimensies, en verankert worden in de Aarde Rasters. Dat betekend dat alle frequenties gaandeweg weer beschikbaar worden voor Moeder Aarde en het menselijk collectief, waardoor deze frequenties weer toegankelijk worden en iedere Ziel dat wat hij/zij nodig heeft in de groei vanuit het Hoger Bewustzijn zal kunnen ‘ophalen’ op de juiste Kosmische Timing.
Dat betekend steeds meer opening van belangrijke Sterren- en Aarde Portalen, maar ook de Akasha Kronieken van Moeder Aarde en het Collectief. Dit is noodzakelijk ook voor planetaire opschoning en zuivering en verhoging van de trillingen van Moeder Aarde, voordat we in 2012 volledig in de fotonen gordel van het Universum op kunnen gaan voor planetaire ascensie, waarin de Droom van Moeder Aarde terug kan keren op aarde.

Elk van de 12 nieuwe Rainbow Light codes, dragen 12 dimensielagen/frequenties of sublagen in zich mee van andere frequenties. Dat betekend 12 x 12 = 144 sub-dimensies die gaandeweg in het proces geïnitieerd worden op en in Moeder Aarde.
Deze 144 sub-dimensies corresponderen met de 144 Lichtcodons die elke Ziel, maar ook in een groter Perspectief, elke Zielengroep draagt, en die tezamen een Overziel of Overkoepelend Monadisch Bewustzijn vormen.
Hierin krijgt elk Zielsaspect of Wezensdeel dus kans zich te openen, zuiveren en activeren. Te verbinden, herstructureren en te verankeren door alle 12 universele Dimensies van Zijn heen, die tezamen dan het overkoepeld 13D-veld zullen gaan vormen: Het IK BEN Bewustzijn dus leven op alle lagen van Zijn.
Dit zal niet voor iedere Ziel toegankelijk zijn al in het jaar 2009, maar het feit dat alle coderingen geïnitieerd zijn en terug gebracht in de Aarde, biedt iedere Ziel gelegenheid op zijn/haar Kosmische Timing de juiste Straalconfiguraties en activaties aan te gaan, binnen te halen en te verankeren en integreren. Dit proces zet zich ten minste t/m 2012 voort.
Enkele Zielen zullen stap voor stap mee kunnen gaan met de frequentie opbouw van de initiaties van Moeder Aarde, doorlopen gelijktijdig met Moeder Aarde hetzelfde Kleureninitiatie proces. Echter deze enkelingen dragen ook specifieke Taken en Bedoelingen en zeer specifieke Lichtcoderingen, Ascensie lijnen en Bewustzijnsgroei, kennen al een lang voortraject, opdat zij een speciale ankeringsfunctie ook vervullen voor de verankering van de New Rainbow Light Codes voor het Planetaire Proces en Collectief Menselijk Bewustzijn.

De 12 New Rainbow Light codes bevatten de 7 kleurfrequenties van de ‘oude’ Regenboog, plus 5 toevoegingen van nieuwe ‘Rainbow Colors”. Deze nieuwe frequenties kenmerken zich doordat ze allen een verbinding met het Goddelijk Goud dragen, een Goud-frequentie dus, die een Gouden gloed aan de Regenboog kleuren mee geeft.

 

Wat kan dit voor jou persoonlijk in je groei betekenen?
Zoals gezegd zullen op planetair niveau maand voor maand andere dimensie Stralen en kleurfrequenties binnen komen en verankert worden in de Aarde Rasters.
Welke frequenties of kleurenergieën voor jou per maand daarin opgehaald of geactiveerd kunnen worden, of onder leiding van welke Meesters, Bewustzijnsvormen of Lichthulp, verschilt per persoon/Ziel. Dat betekend dus niet dat je elke maand dezelfde frequenties zult mogen integreren als die frequenties die geïnitieerd worden op/in Moeder Aarde. Daar kan verschil in zitten, afhankelijk van waar je staat in jouw groei, Bewustzijn en wat noodzakelijk voor jouw Zijn is.
Niet iedere Ziel heeft een zelfde Pad van Ascensie te bewandelen en ook hierin zit veelal een heel persoonlijke Zielen Bedoeling. Vandaar ook dat iedere Ziel met alleen die frequenties zal gaan werken dit jaar die aangetrokken zullen worden vanuit je eigen Monadisch Licht. Het zal echter zo zijn dat alleen met reeds planetair verankerde frequenties beschikbaar zijn. Voordat de energieën in Moeder aarde verankert zijn, zal het niet mogelijk zijn deze frequenties ook in je Zelf te verankeren, omdat het dan nog geen basis en draagkracht heeft in Moeder Aarde en dus niet volledig belichaamd kan worden.
Praktisch gezien kan dat dus ook betekenen dat je soms wellicht meerdere maanden met 1 en dezelfde Kleur Straal zal werken, indien er meer opschoning, zuivering of activaties nodig zijn ten behoeve van jouw groei. Andere Kleurstralen zullen wellicht makkelijker te activeren of integreren zijn dan andere.
Afstemming op je uitlijning, Hoogst haalbare Bewustzijn en in diepe verbinding met Moeder Aarde zal keer op keer voelbaar of zichtbaar maken met welke frequenties/ KleurStralen jouw Monadisch Wezen/Ziel werkzaam is, temidden van je proces.
Mogelijk zul je, als je heel bewust je groei observeert of bewust bent, wisseling van de Stralen ook gaan opmerken in de processen die je doorloopt en soortelijke processen die zich in je groei aandienen.
De intensiteit van processen zal toenemen naarmate er meer sub-dimensies/frequenties van die betreffende Straal/kleur geactiveerd worden,. Gedurende het proces van verankering.
De Regenboog Stralen/Lichtcoderingen die het Planetaire proces dienen en geïnitieerd worden in de Aarde Rasters in 2009:

Januari 2009:
Staat voor het Planetaire Proces in het teken van de Oranje-Roze-Gouden Straal onder leiding van Maria Magdalena, daarom ook kon je wellicht wat meer emotionele onbalans of schommelingen in het emotioneel veld ervaren. Passeerden oude innerlijk kind stukken, pijnlijke herinneringen of karmische hartepijnen de revue.

Februari 2009:
Zal voor het Planetaire Proces in het teken staan van de Rood-Gouden Straal.
De komende maand zal de Rood-Gouden Straal actief mogen gaan worden (vanaf 1 februari), welke voornamelijk voor de eerste verankeringen zal zorgen. Je zult daarin ook merken dat het vanaf dat moment ook gaat lijken of alles weer meer gaat stromen, omdat bepaalde Lichtstructuren/geometrieen/ Lichtlijnen op hun plek gaan ‘klikken’ dankzij de Rood-Gouden Straal. In deze energie zal het vooral Kuthumi zijn die het voortouw neemt en de begeleiding op zich neemt.
Dit alles heeft ten Doel: om je steeds hoger en dieper uit te lijnen, balanceren en verankeren in je Monadisch Zijns Licht, ook in je aardse Realiteit. Dat betekend dat steeds hogere Bewustzijnslagen/Kosmisch Bewustzijn zich zal openen, maar dat deze meer en meer bereikbaar/ervaarbaar/voelbaar wordt, naarmate er meer van deze frequenties geankerd worden.
De Rood-Gouden Straal zal telkens opnieuw terugkeren in je processen dit jaar, om telkens na een frequentie shift de veranderingen te verankeren, in je eigen Zielen Geometrie die zorgt voor de balans, uitlijning, integratie, verankering en belichaming van de nieuwe frequenties. Het is dus handig voor je eigen processen zo nu en dan de Rood-Gouden Straal uit te nodigen in je processen, op deze wijze kun je krachtig samenwerken en je eigen proces ondersteunen.

Maart 2009:
Maart zal voor het Planetaire Proces in het teken van de Groen-Gouden Straal onder leiding van Moeder Maria.

April 2009:
April zal voor het Planetaire Proces in het teken staan Geel-Gouden Straal, onder leiding van Ra.

Mei 2009:
Mei zal voor het Planetaire Proces in het teken staan van Hemels-Blauwe-Gouden Straal onder leiding van Muriël.

Juni 2009:
Juni zal voor het Planetaire Proces in het teken staan van de Violet-Gouden Straal, onder leiding van Quan Yin en St.Germain.

Juli 2009:
Juli zal in het teken staan van de Goud-Gouden Straal onder leiding van Melchizedek.

Augustus 2009:
Augustus zal in het teken staan van de Smaragd Groen-Gouden Straal, onder leiding van Lady Gaia. Zij zal vanuit de aarde deze frequenties voor je Bewustzijn ophalen en beschikbaar maken, helpen integreren en verankeren.

September 2009:
September zal in het teken staan van Parelmoer-Zilveren-Goud onder leiding van de Serafijnen.

Oktober 2009:
Oktober zal gekenmerkt worden door de Saffier Blauw-Gouden Straal onder leiding van Lord Maiteya, in samenwerking met de Walvissenmatrixen van Moeder Aarde.

November 2009:
November staat in het teken van de Indigo-Gouden Straal onder leiding van Lord Sananda, die hiermee een nieuwe frequentie kenbaar maakt.

December 2009:
December zal in het teken staan van de Zwart-Gouden Straal die gaandeweg in de maand zal overgaan in de 13-de of Overkoepelende Wit-Gouden Straal, onder leiding van Zwarte Draak (zwart-Gouden Straal), Lady Indariĕl (Overgang van Zwart-Goud naar Wit-Goud)en An-Ra (bij de Wit-Goud frequenties).
Elke komende maand van het jaar zullen er dus andere Portalen in het Planetaire bewustzijn geopend, gezuiverd, geactiveerd en getransformeerd mogen worden onder leiding van de New Rainbow Light Codes, die sinds 1-1-2009 weer zijn gaan stromen op/naar/in de Aarde. Vele Lichthanden en hulp zullen hieraan meewerken, slechts enkele van deze Meesters zijn benoemd. Vele Starnations en Sterrenverbindingen zullen ook meewerken aan het Geheel, opdat de initiaties die op aarde ingebracht worden, ook voor andere Sterrenstelsels en planeten beschikbaar zullen worden, voor Universele Ascensie.

En veelal zal in de eind dagen van elke maand opnieuw ook de Rood-Gouden Straal zorgen voor verankering van de betreffende frequenties, opdat alles zo optimaal mogelijk geankerd en geaard wordt, opdat het belevendigd kan worden, gerealiseerd en werkelijk vanuit Hoger Bewustzijn geleefd kan worden, ook in 3D!
Voor iedere Ziel op aarde zullen de frequenties aangepast aan zijn/haar groei binnen gaan komen in verschillende volgordes, aansluitend op Zielen Doelen en Bewustzijn.
Elke kleurfrequentie en Straal brengt andere Lichtlichamen van je Zijn mee in deze verbinding voor herstel, healing, zuivering en her-activatie, zodat je volledig afgestemd wordt op de Juiste Kosmische Timing van je Ziel en Zielen Doelen. En daarmee doorlopend in tune zult zijn, ongeacht wat je ook doet in 3D, op de Kosmische Stromingen van dit Universum.
© Channeling door Willemien Timmer van Sanat Kumara, 29 januari 2009 (11-1-11 dag)

rainbow2