Laden Evenementen

4 daags Power Boost & Transformatie Pad

Via transmissies vanuit de Egyptische energie en krachtige Portaaldagen: van Goede Vrijdag t/m tweede Paasdag (30 maart t/m 2 april 2018)

voor krachtige doorbraken in je groei en ondersteunde verschuivingen van bewustzijn

 

We bewegen ons door enorme trillingsverhogingen en bewustzijnsverschuivingen heen in deze tijd. De persoonlijke groeiprocessen die dat voortbrengt zijn intenser dan ooit. Mede doordat ze ook op fysiek en emotioneel vlak dieper dan ook ‘aanraken’ en wijzigingen brengen. Want de energie van 2018 is volop gericht op transformatie om ons Menselijk Meesterschap op aarde vorm te geven.

Aankomende periode (eind maart en begin april) gaat dit naar nog grotere ‘hoogten en diepten’ doorwerken met de energie en bewustzijnsverschuivingen die gaan plaats vinden rondom deze data en rondom Pasen.
We hebben in deze periode een aantal bijzonder krachtige dagen die elkaar opvolgen en die innerlijk veel verschuiving, groei, stroming en bewustwordingsprocessen gaan brengen.
Verschillende energiestromingen die trilling verhogen en bewustzijn dieper openen zullen in deze dagen gaan samenvallen. Wat het tot een enorme power boost maakt aan innerlijke wijzigingen, groeiprocessen en zuivering van oude energie en patronen.

Zoals direct met het vierde 3-3-11 Portaal op 30 maart is daar Goede Vrijdag, vervolgens Stille Zaterdag dat samenvalt met de 4-de Blauwe Volle Maan op 31 maart en twee paasdagen waarin de energie gericht is op Wederopstanding.
Je hoeft helemaal niet met religie bezig te zijn om te kunnen voelen dat er zich gedurende deze dagen van alles dor het collectief veld gaat bewegen.
Juist vanwege de grote hoeveelheid christenen die zich deze dagen focussen op de lijdensweg en wederopstanding, biedt dat een enorme opening in het collectief bewustzijn om diep door je eigen oude wonden heen te kunnen gaan bewegen naar vernieuwing in je Zelf als je daarop gericht bent. Dit vergemakkelijkt het proces van loslaten van oude patronen en programma’s en het herrijzen in een oorspronkelijker trilling binnen je Zelf.

Mede omdat velen stoeien binnen de eigen groeiprocessen en zo nu en dan wankelen om al die energie wijzigingen te kunnen behappen, bied ik bij deze eenmalig een nieuwe, enorm krachtige Power Boost aan!
Een Transformatie pad gebaseerd op de aankomende trillingsverhogingen en de ondersteuning daarin om alles vanuit meer balans, gedragen en niet alleen te kunnen behappen. Maar ook om je eigen oprijzende kracht van Wederopstanding binnen je Zelf dieper aan te raken en te her-inneren.

 

Wat biedt de 4-daagse Power Boost en Transformatie pad?

*Gedurende 4 dagen achtereen elke dag een half uur een helende en bewustzijn activerende transmissie ontvangen van een half uur (om 20.00 uur) gebaseerd op de energieën van die dagen, van goede vrijdag (kruisiging) tot en met de wederopstanding (pasen).

*Verbondenheid en dus niet alleen hoeven dragen, ondersteuning vanuit een veilig groepsveld bij jouw persoonlijke proces, een krachtige aarding, balancering en bescherming om je dieper te openen gedurende deze hoogfrequentie data die hoe dan ook grote wijzigingen in bewustzijn brengen.

*Door bewust stil te staan bij en je te openen voor de krachtige instromen van energie kun je bewuster ervaren wat er in jouw wijzigt, veranderd of aangeraakt word. Dit stukje bewustwording en of bewustzijn geeft meer inzicht, helderheid en rust. En de trasmissies helpen vaak ook om de energie dieper te integreren.

*Ondersteuning in je eigen proces door de transmissie van helende, balancerende energie en Lichtbegeleiding. De rode draad van deze periode is: door je eigen ervaren van kruisigingen heen bewegen naar een wederopstanding in een vernieuwde Jij/energie en bewustzijn.
Liefdevolle ondersteuning, ‘gedragen worden’ en versteviging van je eigen Lichtkracht.

De helende transmissies bevatten een mix aan energiestromen en coderingen van de bijzondere data en portalen die plaats vinden, de energie van heilige plaatsen van Egypte, en helende ondersteunende energieën van Lichtmeesters, Engelen en Star Beings die ons begeleiden in ons persoonlijk groeiproces en bij alle wijzigingen die innerlijk plaats vinden.
Deze zullen volledig aansluiten op de energieën die op dat moment in tijd aan de orde zullen zijn.

De hieraan gekoppelde energieën van de krachtplaatsen van Egypte (waar ik me op dat moment bevind) dragen universeel gezien allemaal de codering van de Egyptische Matrix, en dat houdt in dat de potentie om al je Hoger Bewustzijn te verenigen met en te belichamen in je aardse mens-zijn.(vereniging van ‘boven en beneden’ dus).
Daarnaast draagt elke krachtplaats specifieke coderingen en energieën daar binnen die op verschillende groeithematieken inwerken, bewustwording stimuleren, heling aanreiken, etc.

Gedurende deze bijzonder krachtige trilling verhogende dagen, werkt dit dubbel zo krachtig ter ondersteuning van jouw groeiproces.

 

Bijzonder krachtige data, Portalen en energiestromen in deze periode:

Data die besloten liggen in deze 4-daagse:

-Het vierde 3-3-11 Portaal (30-3-18) en goede vrijdag
-De 4-de volle blauwe maan (31-3-18) en stille zaterdag
-Beide paasdagen (1 en 2-4-18)

-De energie van heilige krachtplaatsen van het oude Egypte die de lijn van Bron in mens-zijn in zich dragen en daarnaast specifieke ondersteuning kunnen bieden

De periode rondom Pasen is er sowieso een van het dieper doorleven van de (innerlijke) kruising en wederopstanding. In combinatie met alle portalen en de laatste Blauwe Volle Maan geeft dat nog een extra verdieping daar binnen.
Dat het zowel met de 4-de Blauwe Maan en het 4-de 3-3-11 Portaal samen valt is een zeer krachtige combinatie. De frequentie van de 4 is een ankering, een diepte gronding waarbij aanrakingen daadwerkelijk in ‘de stof’ verankert worden en wijzigingen in energie blijvend zijn.

 

Wil jij ook optimaal ervaren wat de energie van de komende tijd jouw persoonlijke bewustzijnsgroei kunnen brengen?
Wil jij op bewust niveau deze energieën dieper integreren en verankeren zodat wijzigingen blijvend zijn?
Wil jij gerichte stappen zetten in je groei en hier ondersteuning in?
Wil jij steeds bewuster jouw innerlijke kracht herinneren, ontdekken, be-leven en uitdragen?
(In de vorm van bekrachtiging, transmissie en diepere opening om bewust stappen te kunnen zetten op jouw pad?)

 

 

Normaal gesproken zou de prijs zijn:

4 x een half uur transmissie a €33,33 = €133,32 incl. BTW en klein verslag.

Aanbieding 1: Enkel transmissies
Nu voor de speciale prijs van € 88,- incl. BTW en excl. verslag.
Je ontvangt alleen de transmissies op afstand gedurende de 4 dagen achtereen van 30 maart t/m 2 april 2018 en gaat daar in je Zelf en met je Zelf verder mee aan de slag. Het gaat hierbij dan puur over de energie overdracht en je ontvangt verder geen verslag of energetische informatie van mij.

 

Aanbieding 2: Transmissies en verslag
Nu voor de speciale prijs van € 111,- incl. BTW en incl. uitgebreid verslag.
Je ontvangt de 4 transmissies op afstand gedurende de 4 dagen achtereen van 30 maart t/m 2 april 2018.
Na de 4 daagse ontvang je een verslag van hetgeen er tijdens de transmissies naar voren is gekomen, de belangrijkste energieën en thema’s van de dagen dat er transmissies plaatsvonden, de energie van de betrokken heilige krachtplaatsen in Egypte gedurende de transmissies en wat deze voor jouw groei kunnen betekenen.
Je ontvangt dit verslag tussen 8 en 11 april 2018 per mail, zo gauw als ik terug ben en alles heb kunnen uitwerken.

 

Let op: Deze transmissies staan los van de afstand activatie de ook op 30-3-2018 ingepland staat. Dit is een geheel ander ‘traject’.

 

Meld je direct aan:

 

Aanmelden kan en mag tot uiterlijk voor 27 maart 2018 via info@praktijk-apofyliet.nl

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!