Laden Evenementen

De Oorspronkelijke Gevoelsvelden

 

De Oorspronkelijke Gevoelsvelden zijn onderdeel van de Oorspronkelijke Mens Code en omvatten de onbevlekte Blauwdrukken van de gevoels- en ervaringswerelden.

In deze krachtige activatie dag gaan we ons richten op de oorspronkelijke Mens Code via het Oorspronkelijk Gevoel. Ons gevoel is veelal gekleurd, vertroebeld en verwond geraakt dor de vele duale ervaringen die we doorlopen hebben, zowel op aarde als elders in het Universum. Het zijn niet enkel de verwonde gevoelens van aardse levens die ons gevoel beïnvloeden, onbewust laten open staan voor manipulaties van buitenaf of een geen gehoor geven aan of niet verstaan van ons gevoel. De kern van die verwondingen zijn ontstaan door verschillende vallen in bewustzijn en dus al vanuit Kosmische en galactische ervaringswerelden dieper geintegreert. De ervaringen in de aardse sfeer zijn een weerspiegeling daarvan.

In deze activatie workshop richten we ons op de gevolgen van die vallen in bewustzijn en de afgescheidenheid die is ontstaan met ons Oorspronkelijk gevoel. Gerelateerd daaraan zijn verbindingen en relaties met anderen en werelden binnen en buiten ons. Ook de dominante ego lagen die vaak een hardnekkige rol spelen krijgen meer bestaansrecht doordat wij ons Oorspronkelijk Gevoelsveld niet meer innemen.

Er zal gewerkt worden in emotionele programmeringen, verschillen tussen gevoel en emoties, ruimte gecreëerd worden in buik en basis en dus healing van oude gevoelsstructuren en emotionele programmeringen, zodat er ruimte ontstaat om de Oorspronkelijke Gevoelsstroom weer te gaan toelaten, her-inneren en integreren. Alle velden die verbonden zijn met het tweede chakra en het diep onbewuste wat aansturing geeft zal aangeraakt mogen worden in de Oorsprong energieen, waardoor je Oorspronkelijke- en Meesterschaps kwaliteiten zoals o.a. je scheppend en manifesterend vermogen weer dieper geactiveerd kunnen worden.

Heruitlijning met de Oorspronkelijke Mens Code en meer inzicht en Bedoeling van het Meesterjaar 2020 zullen ook aan bod komen.

De bijzonder krachtige energie van deze Portaaldag (02-02-2020) biedt een omkerende functie aan om vanuit dualiteit terug naar Eenheid en Bron Codes terug te keren. Om verdraaide emotionele programmeringen om te keren naar de Oorspronkelijke Bedoeling.  Dit is een uitzonderlijk krachtige Portaalenergie die een grote hulp en ondersteuning in zich draagt om in heel diepe lagen te helen en herstellen.

Naast krachtige activatie afstemmingen is er ook persoonlijke ruimte om ervaringen te delen met elkaar. Ook dat kan je Zelf bekrachtigen en of elkaar ondersteunen, bevestigen, bemoedigen.  Ik ga uit van ieders eigen wijsheid, kennis en ervaringen, die van waarde zijn voor elkaar.

 

Workshop van 10.00 uur t/m ongeveer 17.00 uur

Investering in je Zelf bedraagt € 122,- incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!