Laden Evenementen

Het ego in transformatie

Van verwrongen tot oorspronkelijk gouden ego

 

‘Het ego in transformatie’ is een zeer essentiële en krachtige activatieworkshop die van ongekende waarde is voor jouw bewustzijnsgroei en Ascensie proces.
Het is een workshop die mee resoneert op wat er in deze tijdsperiode aan bewustzijnsshifts gaande is
en zal ook de frequentie van deze dag meenemen, die een krachtige uitlijning, transformerende-, grondende, ompolende- en scheppende kracht in zich draagt, om van verwond ego naar oorspronkelijke ego frequenties om te switchen.

Het wordt steeds belangrijker om de werkelijke blauwdruk van wat Gouden Oorspronkelijk Ego is te gaan doorzien, doorgronden, letterlijk te gronden en te belichamen. Het is een ‘gereedschap’ en deel van het totale Zelf dat handen en voeten aan jouw Godsvonk op aarde komt geven!

 

In de wereld van de 3D matrix leeft het ego op en top. In de wereld van het spirituele circuit even zo goed, vaker genoemd: het spirituele ego.
Er zijn vele misverstanden over wat ego nu eigenlijk werkelijk is en wat de werkelijke bedoeling van ego is. Vaak wordt in spirituele kringen vooral nagestreefd om ego uit te schakelen, te transformeren en of los te laten.
Echter hoe kan je een wezenlijk deel van het totaal van wie jij Bent en wat deel is van je Goddelijk Zijn loslaten? Dat is niet mogelijk en ook helemaal niet de bedoeling.
De misvatting dat ego losgelaten of weg moet gaan is een veel voorkomende foutieve spirituele misleiding die in geen geval gaat werken. Immers dat zien we vooral in spirituele kringen veel voorkomen: hoe juist (spiritueel) ego groeit in plaats van vermindert.
Het volledig uitbannen is als een deel van jezelf afsnijden en weggooien. Het negeren van ego houdt de gewonde delen in stand en maakt het zelfs sterker.

Ego is van oorsprong een wezenlijk onderdeel van onze manifestatievorm op aarde. Het is een deel van ons Goddelijk Wezen, die er gewoon bij hoort om juist hier op aarde te kunnen functioneren!
Van oorsprong is het bedoeld om  handen en voeten te kunnen geven aan wie wij zijn, om ons te onderscheiden in ons unieke Zijn en om onze unieke missie en taken te kunnen uitvoeren, hier op aarde.
Ja, het is volkomen verwond en verwrongen geraakt door de vele pijnlijke en onveilige situaties van levens heen. En daardoor misvormt, overheersend en vol sneaky overlevingstrucjes gaan functioneren. En ja, dat mag hersteld en geheeld worden. Zodat het oorspronkelijk ego, het gouden ego en de juiste Bedoeling weer hun plek in kunnen nemen.
Dan kan innerlijk Leiderschap weer haar rechtmatige ‘plaats innemen’ in jouw bewustzijn. een Ego Zelf wat dienstbaar is aan jouw bewustzijn, aan jouw Goddelijke Zijn en werkzaam zijn aan de vormgeving daarvan hier op aarde, als mens.

In deze workshop zal ik mijn ervaringen delen van mijn persoonlijke puz-ziel-tocht van de afgelopen maanden, door de diepten van de aardse realiteit en de ‘hoogten’ van de Galactische geschiedenissen heen. Ervaringen die via Seth en het Goddelijk Goud, de Reis van Ra en het verslaan van Apep (chaos en dualiteit) verloopt.

De transformatie van een verwrongen ego zelf naar de her-innering aan het gouden Ego Zelf en de oorspronkelijke blauwdruk van ego. De Galactische oorzaken en gevolgen die een belangrijke wending en vervorming in het Ego Zelf hebben geschapen, waar we nu op aarde als mens nog altijd mee stoeien. En hoe dit terug te draaien.
Hoe dieper je begrijpt en bewust gaat voelen hoe het werkt en waar de verdraaiingen zitten (in je Zelf) hoe bewuster je innerlijk je eigen Sleutels kan vinden om de diepste wonden op te lossen. Van binnenuit, vanuit eigen kracht!

In deze workshop zullen we tevens verschillende afstemmingen gaan beleven, waarbij je dieper in verbinding met je eigen oorspronkelijke ego trillingen zult komen, dieper de verwrongen en pijnlijke ego beleving zult kunnen belichten, doorzien en helen, waarmee blinde vlekken op zullen lossen. Eventueel kunnen daarbij ook persoonlijke Galactische verdraaiingen aan het licht helpen komen. Daar waar er bewustzijn op komt, kan de verdraaiing ook terug gedraaid worden en je eigen oorspronkelijke Ego Bedoeling helderder her-innert worden. zodat jouw Innerlijk Leiderschap dieper gewekt en geactiveerd wordt, in overeenstemming met wie jij Bent.

Innerlijk leiderschap heeft o.a. te maken met verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en wat je doet, bewustzijn van wie je bent en bewustzijn van je eigen innerlijke natuurlijke ritmes, jouw plek op aarde en binnen het universum en het samenspel met Al Wat Is.
Maar ook met het (h)erkennen van jouw kracht, kwaliteiten en unieke Zijn. Het helen van oude verdraaiingen, of deze nu aards, Galactisch of kosmisch van aard zijn. Het volledig op eigen benen durven staan en jouw eigen unieke pad bewandelen.

In deze workshop zullen we ook met elkaar uitwisselen en delen. Persoonlijke ervaringen en groeiprocessen in deze thematieken belichten en of verhelderen. Zodat je ook blijvende handvatten en richtlijn hebt voor jouw verdere groei. Voor de transformatie van je gewonde egodelen en hoe je deze weer tot het oorspronkelijk goud kunt brengen.
Een innerlijk alchemistisch proces van onschatbare waarde voor de volledige Zelf Realisatie!
Want waar (ook onbewust) het verwonde ego aan het stuur van je leven en bewustzijnsgroei staat, is volledig multidimensionaal ontwaken niet mogelijk!

Zeer krachtige Multidimensionale activatie workshop!

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!