Laden Evenementen

Keys of Creation: Co Creatie voor Bewustwording en groei

(Actuele thematieken van groei)

In alle trillingsverhogingen, portaaldagen, bijzondere kosmische sterrenstanden en de vele zonnevlammen wakkeren de diepste oer-thematieken in mensen aan tegenwoordig. Dat heeft tot effect dat ieder in de eigen groeiprocessen tegen hardnekkige of steeds terugkerende thematieken aan kan lopen. Soms knelpunten waarvan je al vele lagen hebt doorgewerkt, soms ook geheel nieuwe knelpunten of uitdagingen die je nog niet binnen je Zelf kende.

Deze workshops zijn bedoeld om je de ruimte te bieden om dieper jouw persoonlijke thematieken bewuster te maken, aan te kunnen kijken, er doorheen te gaan en of te omarmen. Vanuit inzicht ontstaat vaak al de eerste heling of opening daartoe.  En deze workshops bieden je de gelegenheid om versnelt en in co creatie met elkaar door je eigen processen te stromen. Om vertrouwen, acceptatie, begrip, overgave of wat je maar nodig hebt ook weer te kunnen vinden en voelen.

We zullen in deze workshops in co creatie werken met elkaar en afstemmen op thema’s die bij deelnemers leven op dat moment. Niet alleen ontstaat daardoor ruimte voor groei, bewustwording en healing in je persoonlijk levende thematieken. Maar je leert hiermee ook meer bewust onderscheid maken tussen wat echt van jou is in je processen en wat een collectief proces is waarop je misschien mee resoneert (en jouw stukje en aanhakingen daar binnen).

Afstemmingen ontstaan n.a.v. de processen die aan de orde zijn en zullen inzichten, bewustwording, healing, activatie, stroming, transformatie of wat maar nodig is op dat moment, mogen aanreiken. Zodat jij daar in je persoonlijke groeipad weer mee verder kan.

In deze workshops staat jouw persoonlijk proces of knelpunt (en die van andere deelnemers) van dat moment centraal en vormt de invulling voor de betreffende dag. Van hieruit ontstaat stroming, co-creatie met elkaar, inzicht, afstemmingen en meer, om tot een diepere kern van de op dat moment aanwezige thematieken in groei te kunnen komen. Je zult daarmee ook zien hoe jouw proces en thematiek vaak niet op zichzelf staat, maar ook door anderen (op eigen wijze) wordt ervaren en doorlopen. Je zult zien en gaan voelen hoe sommige thematieken die in eerste instantie niets met elkaar te maken lijken te hebben, toch ergens een verbinding hebben en op elkaar door resoneren. Je zult zien en ervaren hoe veel verschillende aanvliegroutes er zijn, perspectieven, ervaringsmogelijkheden en benaderingen om je proces op jouw unieke wijze te doorlopen.

Deze workshops zijn bedoeld ter ondersteuning van je eigen processen in deze best pittige tijden van verandering en bewustzijnsshifts. Voor samenwerking met elkaar op een gelijkwaardig (hart) niveau, voor erkenning, verdieping en bekrachtiging van wie jij Bent en hoe jij jouw pad loopt.

Co creatie houdt in dat ook jouw gevoel, inzichten, ervaringen een belangrijk onderdeel zijn binnen de workshops en gedeeld mogen en kunnen worden. We dragen allemaal Sleutels tot groei en heelwording in ons Zelf, ook voor de ander. Deze mogen dieper bekrachtigd en erkent en neergezet gaan worden. Dus dat betekend ook groei in vertrouwen in je Zelf, jouw wijsheid, bewustzijn en inzichten en het aanreiken van je hulp van daaruit naar de ander, soms alleen al door het delen van jouw ervaring, proces of inzichten die daaruit voortgevloeid zijn. (Dus op gelijkwaardig niveau en vanuit Meesterschap).

Elk van deze workshops zal dus andere inhoud en invulling krijgen, afhankelijk van de aanwezige deelnemers, ingebrachte persoonlijke groeithema’s en de energie van dat moment. Met als doel de ruimte scheppen om de creatie van jouw Ware Zelf in manifestatie op aarde te brengen!

 

Workshop van 10.00-17.00 uur

Investering in je Zelf bedraagt € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen mogen verlopen via: info@praktijk-apofyliet.nl

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!