De energie en portalen van maart 2021

 

Afgelopen weekend kwam het al sterk naar voren in de energie, de voorbereiding op deze nieuwe maand en portalen van maart 2021. Een maand waarin de innerlijke heilige drie eenheid centraal staat om dieper innerlijk te onderzoeken, ontdekken en te ervaren wat dat voor ieder persoonlijk inhoudt. Des te dieper de drie eenheid op allerlei lagen binnen je Zelf hersteld wordt, des te dieper kun je jouw oorspronkelijke potentieel en kracht gaan aantrekken en aanspreken in je dagelijks leven en mens-zijn.

Vanaf vandaag hebben we 31 dagen om deze thematiek innerlijk dieper te doorlopen en bemeesteren binnen ons punt van groei in dit moment. 31 dagen, verwijzend ook naar de uitlijning met de 3-energie binnen het Zelf.

 

De energie van de 3

De energie van de 3 gaat over de drievoudigheid, ook wel de heilige Drie Eenheid genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld je aardse mannelijke, vrouwelijke en kind energie, die energiestromen in ieder van ons die vaak verdraait en verwond zijn door de vele ervaringen in de dualiteit. Maar ook de Goddelijke onbevlekte variant daarvan, jouw oorspronkelijke blauwdrukken van deze kwaliteiten.

De energie van de 3 resoneert ook op het Heilig Huwelijk, daar waar twee polariteiten, bijv. mannelijk en vrouwelijk samen vloeien (alchemie) en van waaruit een derde veld, nieuwe energie, uitkomst en of nieuwe creatie ontstaat.

En natuurlijk resoneert de 3 op ons derde chakra, de zonnevlecht. Die gaat over onze kracht, licht, levenskracht, levensvreugde. Maar wat ook ons ‘communicatie centrum’ op energetisch niveau is tussen ons energie systeem en de buitenwereld.
In dit chakra lopen we vaak nog tegen verdraaiingen en verwondingen aan waardoor bijv. ontkrachting een rol speelt, gebrek aan levenskracht of – vreugde of waardoor ego en mentale velden overuren draaien.
In de energie van de 3 deze maand zullen al dergelijke aspecten binnen je Zelf dieper belicht en bewust kunnen worden.

Je zou deze derde maand kunnen zien als de ‘Golden Gate’ (de Gouden Poort) naar een diepere verbinding tot je Zelf, je kracht, tot balans en hereniging met je eigen (levens) kracht en tot Goddelijk bewustzijn.

 

De vier 3-3 portalen

In de maand maart zijn vier 3-3 Portalen aanwezig, te weten 3-3, 12-3, 21-3 en 30-3.
Elk van deze portalen in maart 2021 is als een pilaar van licht, een ankerpunt die een nieuwe instroom van lichttrillingen binnen gaat brengen op aarde en in het collectief menselijk bewustzijn. Elk van deze Portalen zal een diepere invloed gaan uitoefenen op de thema’s en persoonlijke groei die aan de orde zijn deze maand. En zullen laagsgewijs steeds dieper jouw proces gaan belichten en dienen.

De 3-3 frequentie zal de heilige drie eenheid nog krachtiger aantrillen en zal zodoende dieper inwerken op  herstel, balans en of het verhelderen waar de balans, gelijkwaardigheid, verbinding nog niet mogelijk is door oude ballast of onbewustzijn. Oude ballast, wonden, afgescheidenheid en ontkrachting zal naar de voorgrond getrokken worden (ook in ervaringen en dagelijkse situaties) waardoor de kans bestaat deze bewuster te worden, te helen of te transformeren. Zodat de innerlijke drie eenheid hersteld kan worden.

 

De frequentie van 2021

De energie van 2021 resoneert op de Blauwdrukken van Bron en de heruitlijning daarmee. De energie van de heilige drie eenheid (mannelijk, vrouwelijk en kind blauwdrukken) zijn daarbij een cruciale sleutel. Wanneer twee polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) weer met elkaar verbinden, in balans komen en versmelten, ontstaat het derde veld, een nieuwe creatie (kind). Deze is de optelsom van beide polariteiten en meer dan dat, want het is de poort (Golden Gate) ’terug’ naar de onbevlekte Bronkracht.

De energie van 2021 is numerologisch een 5. 2+2+1=5. De frequentie van de 5 resoneert niet alleen op het keelchakra, van waaruit wij ons kunnen uiten en onze innerlijke creatiekracht naar buiten, in de vorm en manifestatie  brengen. Het resoneert ook op de 5 elementen, de bouwstenen van creatie (aarde, water, vuur, lucht en ether). Het resoneert op de vijfpuntige ster, het pentagram of de oorspronkelijke Duat ster  en daarmee op de innerlijke codering van de Oorspronkelijke Mens blauwdruk en codering.

D.w.z. dat al deze aspecten en energieën op de achtergrond aansturende krachten zijn om op alle mogelijke lagen van multidimensionaal bewustzijn het bewustzijn en de balans te herstellen. Op de achtergrond van dit jaar, stroomt dit doorlopend mee.
In de maand maart, in de energie van de 3, die resoneert op het heilig huwelijk, van waaruit de heilige drie eenheid voortkomt, betekend dat een stimulans en versterker van de processen die in maart 2021 aangetrild worden.

 

De frequentie van de 11 

De energie van 3-3-2021 en de andere portalen van maart 2021 resoneren numerologisch ook op de trilling van de 11.
3+3+2+2+1= 11.
De frequentie van de 11 is een meestergetal die resoneert op transformatiekracht. Maar ook op het op eigen benen staan. Twee benen gelijkwaardig gegrond op en in de aarde, zodat jouw potentie en kwaliteiten echt tot hun recht kunnen komen. Zodat je je eigen plek inneemt (dat schept de noodzakelijke ruimte om je bewustzijn in te laten dalen in mens-zijn op aarde en om je potentieel echt te gaan belichamen.

Op eigen benen staan betekend verantwoordelijkheid nemen voor jouw gevoel, handelen, spreken, gedragingen,  hetgeen je creëert en hoe je je Zelf in de wereld manifesteert.
Op eigen bene staan betekend los(ser) zijn van het collectief/groeps bewustzijn en de emotionele programmering, beïnvloeding en karmische belasting daarvan.

Praktisch aards betekend het een diepere uitlijning op jezelf, gevoel en intuïtie en minder tot geen vatbaarheid voor angstpropaganda. Het gaat om staan in vertrouwen, kracht en met je hart en ziel aan het roer van je leven. Waarbij innerlijke wijsheid mede een leidraad is die jouw koers op aarde bepaald. Logisch denken, zuiver voelen en zelfstandigheid zijn elementen die van nature daarbij horen.

Hier wordt je deze maand in uitgenodigd, uitgedaagd en gestimuleerd om jouw weg binnen je eigen bewustzijn en op aarde te vinden!

 

© Willemien Timmer, 1-3-2021

 

Tijdens elk van de vier 3-3 Portalen van maart 2021 zal ik een afstand activatie en transmissie verzorgen, die aansluitend in de energie van dat moment werkzaam is voor je eigen groei- en bewustwordingsprocessen. In de agenda vind je daar meer informatie over!