Kristallen Schedels en de Nieuwe Tijd

kristallen schedel

Hoewel ‘het fenomeen’ Kristallen Schedels al duizenden jaren oud is, komen ze steeds meer in de belangstelling te staan. Niet alleen vanwege de verschillende festivals of workshops die in hun Licht georganiseerd
worden, juist vanwege hun ontwakend Bewustzijn voor deze nieuwe tijd.
Maar ook omdat er steeds meer gerucht aan gegeven wordt, en steeds meer mensen schedels op hun pad tegen komen. Hierdoor wordt helaas soms de indruk gewekt van een nieuw soort hype, een ‘healingtool’ wat iedereen wel wil hebben omdat het krachtig in je groei ondersteund. Dat is natuurlijk helemaal waar, echter het gaat wel om een zeer belangrijk healing aspect, wat (nog) niet voor iedereen is weggelegd. De Krachten van de Kristallen Schedels openen zich meer en meer en worden hiermee enorme powerfull krachten die daadwerkelijk je leven op de kop kunnen zetten.

 

Dienstbaarheid van een kristallen schedel

Hoewel ze oneindig Liefdevol en dienstbaar zijn, is niet iedereen in de wieg gelegd om je leven op de kop te zetten en alle oude rotzooi energie omhoog te trekken. Want juist dat doen de Kristallen Schedels. Heel liefdevol, heel zorgzaam, maar ook met Kracht, en dat kan best wel eens heftig zijn. Helaas beseffen nog weinig mensen de Ware potentie en Heiligheid van de schedels en kunnen in volkomen respect een hartverbinding met hen aangaan.
Niet alleen ondersteunen de Kristallen Schedels je Pad van Groei en helpen je om oude karmische jasjes uit te trekken en of Lichtaspecten van je Zijn weer aan te trekken of her-inneren. Ook brengen ze een enorme diepgang met zich mee. Regelmatig maak ik mee dat de persoon die gekozen is door een schedel om zijn/haar care taker of hoeder te zijn, oer-oude innerlijke verbindingen heeft met het overkoepelend Kristallen Schedel Bewustzijn.
Of soms zelfs met het unieke Kristallen schedel Bewustzijn van die betreffende schedel, die opnieuw een kristal jasje koos om zich op aarde te manifesteren. Dat maakt een ontroering los, die vanuit de tenen lijkt te komen.

 

Grote kracht, grootse effecten

Zoals ik al eerder op mijn website schreef, is de Kracht van de Kristallen Schedels niet voor iedereen weggelegd. Niet alleen ervaar ik dat zelf zo, ik zie het ook in de praktijk terug. De schedels kunnen je confronteren met wie jij Bent, in al je Licht en met al je schaduw jasjes. Daar moet je bewust voor kiezen, je moet dat bewust zelf aan willen gaan. En wie weet wat je daarin tegen komt.
Ik heb vanaf het begin dat de schedels in mijn leven verschenen al het gevoel gehad dat dit niet voor iedereen is. Dat gevoel zie ik telkens opnieuw bevestigd.

Wie liever geen verandering, of zeker niet te heftige of plotselinge verandering in z’n leven wil, moet hier zeker niet aan beginnen. Buiten dat om is de verbinding die je met een kristallen schedel aangaat niet alleen een bewuste keuze vanuit de Ziel (en al helemaal niet van een persoonlijk zelf of Ego), maar veelal komt het daardoor juist als een slag bij heldere hemel je Pad van groei binnen stormen. Zo heb ik het zelf ook ervaren.

Ik heb nooit de intentie of het idee gehad dat ik iets met de schedels had, zeker niet dat ik me ermee wilde verbinden, en al helemaal niet dat ik met hen zou werken en zelfs workshops met hen zal gaan geven. Dat is nooit ‘mijn planning’ geweest. Maar iets wat volkomen onverwachts je leven binnenstroomt, waar je mee moet ‘leren dealen’ het leren accepteren, dat het toch iets is wat bij je hoort, ook al blijft je Persoonlijk Zelf dat hardnekkig ontkennen. Ook dat is een proces. En eenmaal ingestapt in deze stroom, wanneer vertrouwen en acceptatie doorgrond zijn, kan er pas écht wat ontstaan, wat volgens de planning van de Ziel in je Taken pakket past. Het is dan ook niet de keuze van mijn Persoonlijk Zelf geweest om te werken met de schedels, het was de keuze van mijn Ziel. Ook al was het aardse Zelfje het daar niet mee eens.

 

In verbinding met de kristallen schedels

In de bezielende leiding en verbinding met de schedels ontstonden daar vanzelf persoonlijke sessies en workshops uit, maar pas na een hele periode waarin ik steeds meer met het Kristallen Schedel Bewustzijn had kennis gemaakt. Omdat de eerste maanden na de eerste kennismaking enorm diep en zwaar zijn geweest, en ik dus op alle fronten heb ervaren welke oude karmische stukken de schedels kunnen triggeren met hun oneindige Liefde en helende Kracht.
Omdat ik met eigen ogen heb gezien, keer op keer, niet alleen bij mijzelf maar ook bij anderen, welke oude angsten en karmische pijn, verdriet en andere oude stukjes, de schedels naar boven kunnen trekken. Maak ik me zo nu en dan wat bezorgd over de ‘hype’ die lijkt te ontstaan rondom de kristallen schedels. Er is bij velen misschien nog te weinig achtergrondkennis of bekend wat de gevolgen kunnen zijn van het aangaan van een verbinding met de kristallen schedels.

Dit vereist een groot respect, diep vanuit het hart, om met deze Heilige Meesters in zuiverheid, oprechtheid en eerlijkheid samen te mogen werken. Dit werkt niet vanuit het ego,
persoonlijk Zelf of een soort van ‘mee doen’ met de anderen.

 

Diep respect

In diep respect naar het Kristallen schedel Bewustzijn toe, voel ik het dan ook inmiddels min of meer mijn Taak om goede/juiste informatie over de Kristallen schedels te verspreiden, juist om ego patronen of verzameldrang te doorbreken of voorkomen, en om de Heiligheid van het Kristallen Schedel Bewustzijn terug te brengen in ieders Bewustzijn. Daarom ook organiseer ik regelmatig workshops waarin je integer en in zuiverheid de gelegenheid krijgt om kennis te maken met de powers van de schedels, hen Hogere Bedoeling steeds beter leert te verstaan en een verbinding vanuit het hart kunt aangaan. Want juist dan zullen de schedels enorme groeiprocessen op gang kunnen brengen en zeer diepgaande healingen kunnen bewerkstelligen.

Daarom ook probeer ik zuiver en integer om te gaan met de Kristallen Schedels die vanuit de praktijk hun weg naar hun uitgezochte (nieuwe) hoeder vinden. Als ik voel dat er iets niet matched, dat er een andere intentie dan die van het hart achter zit, als ik voel dat het de persoon is die de schedel kiest en niet andersom, acht ik het belangrijk te gaan staan voor de eerlijkheid!

Niet alleen zijn deze schedels, die via mijn praktijk hun weg naar hun hoeders vinden, enorm powerfull omdat ze gemaakt zijn door een carver/slijper die als een kanaal hun Bewustzijn heel bewust in het kristal laat overvloeien (channelt dus, in feite). Ook bij aankomst in de praktijk, worden deze schedels nog extra geopend en geactiveerd en ingewijd en verbonden aan de Krachten van de Kristallen Schedels die onder mijn hoede vallen, en op vele oude plaatsen geweest zijn, en of zeer hoge connecties in zich dragen. Dat maakt deze schedels extra krachtig en dus lang niet voor iedereen geschikt, merk ik telkens opnieuw.

Steeds vaker krijg ik vragen voor meer tekst en uitleg over de kristallen schedels, zelfs de lokale tv zenders beginnen vragen te stellen en wilden me uit nodigen. Vandaar ook dat er op korte termijn weer enkele workshops gepland staan. Dan kun je het zelf ervaren: wat de schedels met je doen, hoe dat voelt, welke Kracht ze dragen en wat dat voor jou en je groei kan betekenen. Dat zegt zoveel meer dan 1000 woorden.

Op deze nieuwe website vind je in het kort meer tekst en uitleg over de kristallen schedels.
Ook in mijn boek ‘Lichtwerk met Kristallen’ wat later dit jaar uit komt, is een uitgebreid hoofdstuk te vinden over deze unieke Leermeesters en begeleiders in Zuiverheid en Eenheids Bewustzijn.

In verbinding met deze Wijze Meesters van Licht van alle tijden,
© Willemien Timmer, 5 mei 2007

 

Meer lezen en of leren over kristallen schedels?

Neem dan even een kijkje op deze pagina’s van mijn ervaringen met kristallen schedels.