11-11(-1) Portaal vandaag!

Sinds vele jaren een datum die belangrijke wijzigingen en trillingsverhogingen binnen brengt om zowel de mannelijke als vrouwelijke Blauwdrukken met elkaar uit te lijnen en balanceren. Zodat er weer een diepere staat van transformatie mogelijk is van waaruit beide tegenpolen dieper met elkaar kunnen versmelten (Heilig Huwelijk).

Elke keer weer een traptrede verder en dieper. Zo wandelen we alle delen van ons Zelf steeds dieper terug naar Huis. Stap voor stap.

De energie van 2017 is ook de energie van de 1, een nieuwe fase, een nieuw begin, wat voortvloeit uit alle doorlopen transformatie en verbonden energieën. Ook van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten o.a.

De combinatie van de 11-11 waarin beide Blauwdrukvelden ( mannelijk en vrouwelijk, maar ook bijv. Hemel-aarde, angst-liefde, licht-schadiw) op eigen benen en in uitlijning gezet zijn, vergroot dit sterk uit. En bekrachtigd alle groei die er Is.
De extra 1 in de codering van vandaag verwijst naar een wezenlijke nieuwe fase die we daarmee in gaan.
Er wordt vandaag in de energie een cruciale verbinding, balans, en harmonisering geactiveerd die op weer een dieper niveau de gelijkwaardige verbinding van tegengestelde krachten uitlijnt.
Ook mens-zijn en Goddelijk Zijn kunnen elkaar daarmee dieper aanraken en samenvloeien.
Dieper het Heilig innerlijk Huwelijk in om dieper de dualiteit te kunnen ‘overstijgen’ en in het overkoepelend, androgyn veld te Zijn. Waarin mannelijk-vrouwelijk en elke polariteit niet meer aan het stuur staan van je ervaring, maar wie jij bent als Bron.

Uiteraard verloopt deze groei in fasen. Elke 11-11 wordt je hier dieper in (je Zelf) in binnen gebracht. Evolutie op aarde verloopt stap voor stap.
Hoe dan ook is vandaag weer een belangrijke Poort die je grote stappen voorwaarts brengt in innerlijke balans, transformatie, uitlijning, innerlijk Heilig Huwelijk, gelijkwaardigheid en die je man-vrouw velden op eigen benen zet, de wonden voorbij. Opdat ze vanuit het Oorspronkelijke kunnen herverbinden!
Dat schept nieuwe ruimte, groter inzicht, diepere uitlijning met Bron in jou!

Al vele jaren achtereen vertoef ik juist in de 11-11 energie in Egypte. Zo ook nu.
En daarom een symbolische weergave van Ptah en Ma’at die prachtig o.a. een stukje van deze energieën weerspiegelen die vandaag belangrijk zijn.
Ptah die de Oerruimte en Scheppingskracht weerspiegeld, voorbij tijd en ruimte. Die de Goddelijke Mannelijke Kracht diep kan aanraken in Oorspronkelijke frequentie.
En Ma’at die de Kosmische Balans, de uitlijning met Bron, ook in het aardse, weerspiegeld. En de Oorspronkelijke Vrouwelijke kracht, ruimte, zuiverheid, waarheid diep kan aanraken.

Wanneer beide Oorspronkelijke Krachten verbinden ontstaat Heilige Ruimte voor (diepere) Goddelijke groei, ook in de diepten van 3d aarde!
Het onmogelijke wordt mogelijk!!

Ik wens ieder een fantastisch 11-11-1 Portaal!

© Willemien Timmer, 11-11-2017