Mastergroup Ancient Egyptian Healing Light for Ascension
(Mastergroup EHL)

 

fol-paars
Egyptian healing light teachings: gechannelde teachings vanuit het Seshat/Thoth Bewustzijn, initiaties, activaties, meditaties, healingtechnieken voor het hier en nu Ascension proces!

Deze opleidingsgroep staat geheel in het teken van de Ascensieprocessen in het hier en nu, maar ontleent daartoe al-oude kennis, Soulmemories en coderingen vanuit de oorspronkelijke Blauwdrukken van het Gouden Egypte (Khemit) ten tijde van de Schepping. Deze Soulmemories dateren vanuit mijn Overkoepelend Bewustzijn van duizenden jaren terug (rond de tijd van Atlantis), ver voorbij wat de archeologen erkennen als tijdslijnen van de geschiedenis. Gedurende mijn reis en Missie binnen deze en vele vele incarnaties mochten grote delen van deze velden weer her-innert worden voor het hier en nu.
Na inmiddels gemiddeld 31 reizen naar het Oude Khemit in deze incarnatie, en een her-inneringsproces aan mijn Zijn binnen de Khemitische Scheppingsvelden vanaf mijn jongste jaren in dit leven, is er inmiddels een immense veelheid aan informatie beschikbaar in Bewustzijn van reeds geactiveerde Ascensielijnen en portalen, heilige plaatsen en Collectief Egyptische velden, dat het tijd is om deze informatie verder bewust te maken en naar buiten te brengen.
Al deze kennis en frequenties zijn van groot belang en zelfs grotendeels de basis van hetgeen er tegenwoordig gaande is op aarde en het gehele Universum. Ze dragen namelijk de Oorspronkelijke Blauwdrukken en coderingen voor de Gouden Tijd die in het nu geboren aan het worden is en betreffen dus de coderingen, kennis en handvaten voor persoonlijke en collectieve Ascensie.
Door de vele verschillende tijdsperiodes heen is evenals elk hoog bewustzijnsveld, ook het Egyptische Gouden veld volledig versluierd geraakt (3D letterlijk te zien aan het gesluierde hedendaagse hier en nu Egypte). Ondanks dat incarneerden met regelmaat hoog ingewijde Meestervelden om de juiste coderingen, wijzigingen of frequenties binnen te brengen in de aardevelden, zodat deze in deze tijd weer geactiveerd kunnen worden en daarmee ongekende mogelijkheden in bewustzijn en volledig Multidimensionaal potentieel weer kan ontwaken en tot embodyment gebracht worden.
De veelheid aan informatie vanuit deze Ascensie velden wordt zo diep mogelijk aangereikt zodat het een vertaalslag en dus handvaten geeft voor je hier en nu bewustzijnsgroei en er tevens een diepere Soulmemory over jouw Zijn en Missie tot ontwaken kan komen.
Dat betekend dat je diepgaande healingen, inzichten, openingen in je Bewustzijn en bewustwording, als ook geheel nieuwe velden van je Zelf zult gaan verkennen, incarnatie herinneringen en ook oude Kennis weer bloot zult leggen, die van toepassing zijn voor je Ascensie groei in het hier en nu.
Alle oude leringen, initiaties, informatie, energieën en geschiedenissen van het Khemitische Erfgoed, maar ook de oude Kennis en wijsheid zijn van toepassing in het Nu, verstaanbaar vertaald voor wie jij nu Bent in de frequenties van deze tijd.

Deze opleidingsgroep vormt de vertaalslag van Oeroude Coderingen en Kennis voor de Ascensie in het hier en nu!
Gechanneld vanuit mijn Oorspronkelijk Bewustzijn, Seshat in diepe versmelting en verbinding met Tweelingstraal Thoth, dragers van de Planetaire en Kosmische Akasha!
In gelijkwaardige liefdevolle samenwerking met vele Meestervelden van allerlei aard, herkomst en frequenties, zoals Seti & Hatsjepsut, Ra & An-Ra, Aton, Achnaton & Nefertiti, Ay & Tiya, Isis & Osiris, Horus & Hathor, Nechbet, Sobek, Seth, Yeshua en Maria Magdalena, Anubis, Selket, Nephthys, en vele andere Meestervelden.
Maar ook de High Counsels van Sirius, Masters of Orion, vele andere sterrenvolkeren.
Volledig afgestemd op de frequenties, mogelijkheden tot Ontwaken en her-inneren in het Nu-moment.

Voel je een diep verlangen naar de her-innering aan jouw Oorspronkelijk Zijn en Oorspronkelijke Kennis, een diep verlangen naar je eigen Ascensie? Voel je je ‘geroepen’ in het diepst van je Wezen? Voel je een verlangen naar een diepe gelijkwaardige herkenning en of verlangen naar samenwerking met de “Meesters van de Zon” ? voel je je een ‘Kind van de Zon’? Of heb je altijd al een diepe verbinding of verlangen gevoeld naar het antieke Egypte of aanverwante oude Gouden Tijd culturen?
Dan is deze opleiding waarschijnlijk precies aansluitend voor jou!

 

1.Van Gouden Tijd naar versluierd Bewustzijn, en de weg terug
De cycli van tijd (5 fases/tijdperken): Van Gouden Tijd naar versluierd Bewustzijn, en de weg terug in het hier en nu, naar volledig ontwaakt Multidimensionaal bewustzijn.
Ontwikkeling binnen deze tijdscycli van de tempels en leringen vanuit volledig Multidimensionaal bewustzijn t/m de versluierde bewustzijnslagen met beperkte herinnering aan toe, waardoor de ontwikkeling van tempels noodzakelijk werd om connectie met ‘het hogere’ te houden.
Van Bewustzijn in alle lagen voor iedereen naar een selecte groep ingewijden met toegang tot hogere Wezenslagen.

Tempelordes, tijden van Licht en duisternis. Creatie van ultieme dualiteit en afscheiding!
De weg terug van geheime ordes en geheime leringen voor enkelingen naar volledig ontwakend Bewustzijn voor iedereen en initiaties en groei buiten de tempels. Ascensie in het hier en nu houdt in: leven in alle realiteiten tegelijkertijd, dus juist ook in de 3D dagelijkse wereld waarin juist de uitdagingen liggen om tot volledige Ascensie te komen.

Van matriarchale naar patriarchale wegen van bewustzijn.

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Ophalen Soulmemories en diepgaande healing op eigen versluierd bewustzijn vanuit deze tijdslijnen op aarde, karma cleaning.
Verkenning van tijdslijnen en creatie van dualiteitsbewustzijn.

 

2.Children of the Sun
Children of the Sun: de meesters/zielen die de weg naar her-innering weer open maken. In de oude tijdslijnen en in het Nu. De Kinderen van de Zon, oftewel de ‘kinderen’ van het Gouden Bewustzijn, dragers van bepaalde essentiële coderingen, kennis, wijsheid, kwaliteiten voor Creatie van het Gouden Tijdperk, zij die we tegenwoordig ook wel ‘Pillars of Light’ of ‘Ascension Teachers’ noemen (een stap voorbij de zogenoemde ‘Lichtwerkers’).
De oude ingewijden en Meesterzielen met hun specifieke Creatie Codes staan ‘weer op’ in het hier en nu en daarmee kan oeroude kennis weer her-innert worden, geactiveerd en binnen gebracht in de Nieuwe aarde Matrix. Kernkwaliteiten van je Zijn en Kennis en Wijsheid vanuit je gehele Evolutiespiraal mogen in deze tijden weer tot ontwaken komen.

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Children of the Sun activaties in Soulmemories in je eigen bewustzijn. Her-inneringen aan je Zijn, evolutiespiraal, kwaliteiten, verbindingen, taken, gespeelde rollen, leerlessen, etc.
Jouw Child of Light kwaliteiten vanuit je Gouden Bewustzijn weer her-inneren en daar handen en voeten aan geven voor de Nieuwe Aarde.
3.Scheppingsmythen en hun coderingen
De oeroude scheppingsmythen van antiek Egypte dragen een immense symboliek en kennis in zich over de creatie en ontstaan van o.a. de aarde en het Universum.
Deze dagen gaan we enkele van deze Scheppingsmythen dieper onderzoeken op de daarin vervatte Kennis en informatie. We maken de vertaalslag opnieuw naar het hier en nu Bewustzijn en de symbolieken voor onze Ascensie groei en leerweg daarin vanuit het nu-moment. Dit brengt diepgaande inzichten in de Schepping en daarmee ook in je eigen Zijn en Bewustzijn. (vanuit de Collectieve en Goddelijke Creaties).

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Onderzoeken van je eigen Creaties als Spirit in de Evolutie van je Zijn. Dieper verstaan van de Schepping als Geheel en wat daarin van belang is voor jouw groei in het hier en nu. Openingen in Kosmische velden van Kennis en her-innering, als dieper herkennen en erkennen van je eigen Zijn binnen de Schepping. Eigen Scheppingskracht her-inneren. Diepere Bewustwording van de Schepping in z’n totaliteit.

 

4. De Neteru: The All Who Are One
Neteru (meervoud) zijn de Meestervelden van Bewustzijn, veelal foutief vertaald als Goden en Godinnen. Zij zijn immense velden van Bewustzijn, vergelijkbaar met de Ascended Masters en Engelen.
Wie zijn de Neteru en wat zijn hun kwaliteiten? Welke rol spelen zij (vroeger en nu)?
Welke kwaliteiten weerspiegelen zij in jouw Bewustzijn?
Tweelingstraalconnecties in het Bewustzijn van de Neteru. Incarnaties en hun missie/coderingen in de Ascensielijnen.
Scheppingsmythen: het Ontstaan van Al Wat Is vanuit de Egyptische Scheppingsmythen en de Creatie van Neteru (velden/frequenties/aspecten van Goddelijk Bewustzijn).
Samenwerking met diverse Neteru in eigen Ascensieprocessen, healing en bewustwording.
Meesterschapskwaliteiten of Neteru kwaliteiten van jouw Bewustzijn her-inneren brengt je een dieper verstaan van je Zelf en jouw kwaliteiten, leerlessen, uitdagingen in het hier en nu.
‘Donkere Neteru’, zij die de rollen van dualiteit en angst personifiëren en wat hun rol en Bedoeling is.

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Erkennen van de velden van diverse Neteru. Samenwerkingsverbanden aangaan of her-inneren. Kwaliteiten van Neteru in je Zijn onderzoeken en her-inneren. Nieuwe connecties met Neteru en dus ook velden in je Zelf bloot leggen.
5. Mysteriescholen en de oude initiaties
De oude Mysteriescholen en tempel leringen voor het verhogen van trilling en bewustzijn in de versluierde periodes. Het initiatie pad toen en nu.
De Linker- en rechteroog mysterieschool en leerwegen. Oude kennis en wijsheid voor het hier en nu. Initiaties, leren, activaties en groei vanuit de oude Mysteriescholen. Wat hielden sommige initiaties in, hoe werden ze vorm gegeven?
De initiaties in diverse tempels en de weg of gradaties van inwijding.
De 13-de inwijding/de grote piramide.
Dualiteit binnen de mysteriescholen, tempelleringen en priesterordes.
Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Diepgaande healing en cleaning van oeroude Soulmemories aan tempellevens en ballast uit dergelijke levens in dualiteit die in het hier en nu je Ascensiegroei belemmeren (bijv. dienstbaarheid ten koste van je Zelf, de ander op een voetstuk zetten en dus ongelijkwaardigheid, oude angsten, etc).
Her-inneren van oeroude kennis en leringen vanuit hoog ingewijde levens die voor je groei en Ascensie in het hier en nu van essentieel belang zijn.
6. Meesters van de Goddelijke Blauwdrukken, Faraolijnen & Ascensielijnen
Meestervelden (Ascended Masters) die gedurende de tijdslijnen incarneerden om essentiële coderingen van verlicht of hoogfrequent bewustzijn (voor de Ascensie in het hier en nu) op aarde te initiëren. Een dieper verstaan van hun frequenties, uitdagingen, coderingen, activaties en de frequenties die zij beschikbaar stelden voor het hier en nu.
Zoals Achnaton, Tutanchamon, Seti, Hatsjepsut, Ay, Tuthmoses, etc.
Tweelingstraalconnecties in het Bewustzijn van de Farao’s. Incarnaties en hun missie/coderingen in de Ascensielijnen.
De Ascensielijnen/Ascensiematrixen die gecreëerd werden en wat de bedoeling en betekenis daarvan is voor het hier en nu.
Farao’s, hoog ingewijden en Meesters van hun tijd: De Faraolijnen en hun DNA en energetische coderingen voor het Grote Geheel.(In zuiverheid en/of de Creatie van Dualiteit. Welke rollen speelden zij en waarom? Welke coderingen werden daarmee in het Grote Geheel en de (oude) aardematrix ingebracht? Welke frequenties zijn daarbij nu afgerond of in de afronding en welke coderingen zijn essentieel voor het hier en nu?

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Diep ontwaken in eigen kwaliteiten en diepere/hogere bewustzijnslagen van je eigen Zijn in afstemming op en in verbinding met deze Meestervelden en Ascensielijnen.
Werken in gelijkwaardigheid en eigen unieke coderingen in jouw Bewustzijn in en met de Ascensielijnen, om deze dieper te activeren en of verbinden in de Nieuwe Aarde Matrix vanuit verdiept Bewustzijn en een dieper verstaan van de kwaliteiten en Bedoeling van deze velden van Bewustzijn.
Healing van oude verstrikkingen of ballast in oud Egyptische DNA of Farao lijnen.
Upgrade, activatie en openingen van de zuivere Faraolijnen naar de tijdsfrequenties van het nu, zodat die kwaliteiten binnen de nieuwe aarde matrix weer her-innert kunnen worden.

7. Heilige Plaatsen en multidimensionale Portalen, deel 1
Verkenning en verdieping van de energie van verschillende gewijde, heilige plaatsen en Multidimensionale portalen van het oude Khemit.
We duiken dieper in de tempelstructuren, frequenties en initiaties van de oeroude gewijde plaatsen voor dieper verstaan van hun functies, mogelijkheden, energie, verborgen wijsheid en initiatiecoderingen.
Verschillende tempels komen stuk voor stuk aan bod en zullen op een dieper niveau ook in jouw Bewustzijn in het nu activaties en initiaties mogen brengen, gerelateerd aan de frequenties en connecties van die Heilige Plaats, maar ook aan wie jij Bent in het Nu. Ook sterrenconnecties, verbindingen met aardevelden, Ascensielijnen en andere Multidimensionale portalen, onderliggende veel oudere tempels en die coderingen worden hierin meegenomen. Diepgaande openingen in Bewustzijn door een dieper verstaan (begrip en voelen) van de energie en functie van de diverse tempels en daarmee activaties van kwaliteiten in je eigen Bewustzijn.
Diepgaande heling op eventuele oud karmische aspecten of Soulmemories aan mislukte initiaties of andere duale/belastende herinneringen binnen tempellevens in een of meerdere tempels worden daarmee gecreëerd.
Sommige tempels, tombes of andere Heilige Plaatsen zijn gecreëerd op een Multidimensionaal portaal. Wat houdt dat in en wat doet dat met de frequenties van die plaats? Wat is de betekenis daarvan voor het hier en nu? Wat zijn de specifieke coderingen, functies en frequenties van een dergelijk portaal? Welke connecties dragen ze met Ascensielijnen, sterren, aardevelden, etc.
Sommige tempels zijn gebouwd op (in het zand verstopte) veel oudere tempels, wat houdt dat in qua energie voor zo’n plek en wat kan dat voor jouw Bewustzijn betekenen?

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Dieper inzicht in de betekenis en initiaties binnen de verschillende tempels en dus binnen je eigen Bewustzijn. Door te werken met de tempelfrequenties openen mogelijke Soulmemories in initiaties binnen die tempel frequentie zich ook in jouw Bewustzijn. En zelfs al draagt je systeem geen Soulmemories aan sommige tempel frequenties, dan nog ontvang je initiaties en activaties in je bewustzijn om de gouden structuren (kwaliteiten, bewustzijn, openingen, etc) van die frequenties voor je Ascension Pad in het hier en nu ‘binnen te halen’.
Werken met zand uit diverse Heilige Plaatsen.
8. Heilige Plaatsen en multidimensionale Portalen, deel 2
Vervolg op de voorgaande workshop…verdere verdieping en verkenning van diverse tempel frequenties en Multidimensionale Portalen voor je Ascensie groei in het hier en nu.
9. Het Hart van het Egyptisch veld: Dendera en Abydos
Omdat de tempels en hun specifieke frequenties van Abydos en Dendera een heel unieke plek innemen binnen het Egyptisch veld, wordt dit weekend volledig aan de frequenties van deze heilige plaatsen besteed. Beide zijn een aspect van het hartchakra van het Egyptisch veld: Dendera met haar Hathor Tempel is het vrouwelijk hartchakra, en Abydos het mannelijk hartchakra.
Onder leiding van Isis en de Hathors zullen we diepgaand de frequenties, initiaties en mysteriën van de tempel van Dendera mogen ervaren, voor diepgaande activaties en initiaties in je eigen vrouwelijk hart en bewustzijn, in diepe verbinding met het mannelijk hart en de Holy Trinity.
Onder leiding van Osiris en Seti zal er uitgebreide verkenning zijn van de vele oeroude frequenties van het gebied Abydos, waarin de nadruk zal liggen op de Seti I tempel (met z’n vele mysteriën) en het hoogfrequente Multidimensionale Portaal welke gekend wordt als de Osirion tempel. (Waar de Flower of Life afgebeeld is).
Diepe initiaties en activaties vanuit deze beide heilige plaatsen en hun energie, verkenning van de initiaties, tijdslijnen en frequenties van deze plaatsen en wat deze frequenties voor jou, maar ook voor het Grote Geheel in het Ascensieproces kunnen betekenen.
Werken met het heilig water uit het Osirion, welke je DNA en celbewustzijn volledig tot opening en trillingsverhoging brengt zodat je hele 3D systeem dieper en dieper embodyment kan zijn van je hoogste Zijn.
Flower of life healingen en verkenning van deze Multidimensionale Scheppings Matrix.
10. Leringen van Khemitian Masters & Farao’s voor het hier en nu:
Living by the Law of One: Teachings of Master Achnaton
Live channelings van diverse Meestervelden vanuit het Khemitian Veld voor de Ascensieprocessen van jou in het hier en nu. Afgestemd op dat moment, op jouw Bewustzijn en evolutie, en het Grote Geheel.
Diepgaande healing, bewustwording, inzichten en wat maar aangeraakt mag worden om je verder op je Pad te ondersteunen op dat moment van groei en Ontwaken.
Initiaties in healingtechnieken.
Samenwerking met deze Meestervelden voor de Nieuwe Aardefrequentie in activaties binnen de collectieve, planetaire of Kosmische velden, wat op dat moment maar aan de orde is binnen het Universele Ascensie proces.
Deze workshop vind plaats in samenwerking van o.a. Achnaton, Ay en Tiya, Seti, Hatsjepsut en vele andere Meestervelden.
11. Khemitian healingtechnieken voor het hier en nu
Dit weekend gaan we werken met diverse healingtechnieken her-innert ven gechanneld geactiveerd vanuit het Gouden Egyptisch Veld afgestemd en gefinetuned voor het hier en nu. Hoogfrequente technieken voor Zelf-healing en/of toepasbaar ook voor anderen.
We zullen o.a. gaan werken met diverse helende energieën en oeroude ingewijde healingtechnieken, abydosiet kristallen en Egyptische albast, originele Egyptische bloemen essences, zand van heilige plaatsen.

Voor je persoonlijke Ascensiegroei in het hier en nu:
Diverse activaties en initiaties binnen je eigen bewustzijn. Diepgaande bewustwording en healing van oude lagen en velden.
Zelf healing en aanleren/herinneren/activeren van oeroude Egyptian Healing Light healingtechnieken. Werken met healing voor je Zelf en elkaar. Praktische workshop met veel uitwisseling en oefening met elkaar, met het doel ook om dieper en dieper je Zelf en elkaar te initiëren en verankeren in de Egyptian Healing Light Frequenties, afgestemd op de Nieuwe Aarde Matrix en Ascensie in het Nu.
12. Hallen van Amenti en andere Halls of Records
Verkenning van de Knowledge velden van het Gouden Khemitian Bewustzijn: oeroude opgeslagen kennis van de Schepping en Creatie kracht, opgeslagen in de Hallen van Amenti en andere Halls of Records. Lichtcoderingen tot Ontwaken in Bewustzijn, Kosmische en Oorspronkelijke Planetaire, Galactische, Kosmische en Goddelijke Kennis, Oorspronkelijke blauwdrukken en volledig Multidimensionaal Bewustzijn.
Deze Kosmische Archieven die ook daadwerkelijk fysiek aanwezig waren/zijn op aarde in frequentie en functie verkennen en diepgaande Soulmemories aan je eigen Goddelijk Zijn her-inneren en her-activeren.
Meer informatie volgt te zijner tijd binnen de opleiding.

 

13. Optioneel: De 13-de initiatie: The Great One (Grote Piramide)
Als afronding van dit gezamenlijk 13-voudig initiatie pad zullen we dit weekend de initiaties van ‘The Great One’, de Grote Piramide dieper gaan verkennen. Deze 13-de en laatste initiatie vanuit het oude initiatie pad is gericht op herstel van het volledig 13D Bewustzijn en het leven in je volledige Multidimensionale Zijn op alle niveaus bewust belichaamd. En dat is het voor het hier en nu ook nog steeds!
Meer informatie volgt te zijner tijd binnen de opleiding.
Workshop data:
Tijden: van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Workshop 126 & 27 jan 2013
Workshop 223 & 24 feb 2013
Workshop 323 & 24 maart 2013
Workshop 427 & 28 apr 2013
Workshop 525 & 26 mei 2013
Workshop 622 & 23 juni 2013
Workshop 727 & 28 juli 2013
Workshop 830 & 31 aug 2013
Workshop 921 & 22 sept 2013
Workshop 1026 & 27 okt 2013
Workshop 1123 & 24 nov 2013
Workshop 1221 & 22 dec 2013
Workshop 13in overleg
Investering in je Zelf: € 222,- per workshop/per persoon
Incl. Koffie, thee, soep, versnaperingen, lesmaterialen.
(Prijswijziging i.v.m. verhoogde BTW sinds oktober 2012)
Alleen deelname mogelijk na opleiding(en) gevolgd te hebben in 2012 bij Praktijk Apofyliet!