30-03 energetische update

 

De energie laait weer aardig op nadat er de afgelopen weken vooral wat meer de diepte in getrokken is. Meer verborgen lagen, verstopt in het onbewuste konden daarmee in trilling gebracht worden en meer naar de oppervlakte komen. Het kan het gevoel van een draaikolk naar beneden (naar beneden trekkende energie) hebben veroorzaakt, en gevoelens als moedeloosheid, zinloosheid, niet meer weten welke kant op te gaan of waar de passie ligt binnen jezelf. Maar kon zich ook vertalen als niet meer weten welke doelen je nastreeft  ook niet als ziel op aarde.

De afgelopen periode kwam ik dat bij meerdere mensen tegen, dat dat de rode draad van het moment was.
Tegelijkertijd liet zich heel duidelijk zien en voelen hoe daar vanuit die diepte eigenlijk al nieuw licht aan het ontluiken is.
Collectief bewegen we ons door oertrauma lagen heen, die uiteindelijk omgezet worden. Van onbewust en vastgezet naar bewust en vrije stroming.

Juist met de diepte lagen die aangeraakt zijn  was tegelijkertijd een hogere laag van bewustzijn aan het indalen. Dat dat niet altijd gevoeld wordt op zo’n moment van weinig energie of perspectief, belicht eigenlijk groter de kloof die er nog is tussen mens-zijn en multidimensionaal wezen zijn. Dat voelt niet altijd lekker, maar is wel belangrijk om weer ergens innerlijk zicht en stuur te krijgen op het eigen pad. Het verhelderd waar nog innerlijk werk aan de winkel is, en belicht tevens waar je al gegroeid bent (om dat dieper te herkennen en erkennen).

Afgelopen week, in de richting van volle maan, is de energiestroom weer in een opbouw. Het heilig vuur begint weer meer te branden, mensen die in die ‘dip’ mee gestroomd zijn, beginnen weer meer ‘leven’ en dus ook richting te voelen. En dat is ook letterlijk terug te zien aan de zon die weer doorbreekt. De kracht, levenskracht en het licht wordt weer meer gevoeld. Waardoor je je weer uit de verdieping van energieën kunt trekken en de positievere jas weer aan kan trekken.

 

30-03 portaal

De energie van 30-03 is eigenlijk een weerspiegeling hiervan. De diepte lagen die aangeraakt zijn, kunnen nu in deze energie weer gaan balanceren met de hogere lagen van bewustzijn die (misschien niet ervaren maar) ook aangeraakt zijn.

De energie van 30-03 spiegelt om weer naar je midden, naar de balans te komen.
De 30-03 energie belicht en versterkt de ervaring van Bronenergie en de aangeraakte menselijke mannelijke, vrouwelijke en kind energieën die juist de afgelopen periode dus ook meer zijn aangeraakt. In de verwonde kanten zogezegd.

De verwonde mannelijke energie maakt dat je je  futloos, levenloos, ontzielt, geen energie of vuur ervaart, dat het doelloos voelt.
De verwonde vrouwelijke energie kan tot slachtofferrollen en -gevoelens leiden, twijfelen aan gevoel en intuïtie, oude emotievelden hebben opengetrokken, etc.
De verwonde kind energieën kunnen je  machteloos hebben doen voelen, richtingloos, kunnen boosheid opgewekt hebben dat het nu nog steeds niet gaat zoals je wenst, etc.
Allemaal diep verstopte verwonde lagen die binnen het diep onbewuste de afgelopen periode aangetrilt en naar boven gebracht zijn. Van waaruit ze bewust ervaren en doorleefd zijn en bewust konden worden.

De 30-03 energie biedt daarbij een reflectie moment vandaag om het nog bewuster te herzien. Achteraf is het vaak duidelijker te zien waar je doorheen gewandeld hebt. Dat levert weer een diepere verbinding, erkenning, begrip of compassie met je Zelf op, waardoor je weer meer in verbinding met jezelf en jouw pad komt. En weer meer in balans, je midden, komt zodat doorleefde lagere trillingen weer samen kunnen vloeien met geactiveerde hogere trillingen, die er ook zijn en die nu weer dieper ervaren kunnen worden.

 

Vierde 3-3-3 portaal

Tegelijk is 30-03-’21 een 3-3-3 portaal die de drievoudigheid binnen de mannelijke, vrouwelijke en kind energiestromen innerlijk weer met elkaar uitlijnen.
De oorspronkelijke onbevlekte man-vrouw-kind blauwdrukken kunnen daarmee weer verbinden aan de doorleefde menselijke man-vrouw-kind energieën. Daarmee ontstaat de overbrugging van die kloof die vaak ervaren wordt tussen mens-zijn en multidimensionaal wezen. Zodat het dichter bij elkaar kan komen.
Uiteindelijk dienen deze tegengestelde krachten natuurlijk met elkaar te versmelten  zodat je een bewust multidimensionale mens in een fysiek lichaam op aarde ‘wordt’. Uiteindelijk ben je dat allang, alleen ervaren we dat als mens lang niet altijd bewust. En alle trillingsverhogingen gaan er uiteindelijk om, dat je dat weer gaat her-inneren tot in elke cel en molecuul van je mens-zijn.

Het voerde 3-3-3 portaal is de bekroning en of afronding van de 3-processen deze maand en levert een blijvende bekrachtiging op in alle processen van groei en bewustwording die je deze maand doorlopen hebt. Maar bereid ook voor op de energie van de 4, april, waar we bijna naar binnen gaan wandelen.

De energie van maart kan confronterend en uitdagend ervaren zijn, waarbij kracht en ontkrachting centraal stonden. Waarbij ego-patronen meer zijn belicht. Zowel in positieve als negatieve zin (bijv. De kleinheid of juist grootsheid van ego ervaren, verwonde patronen van ego die losgemaakt en vrijgekomen zijn waardoor ze eerst doorleefd dienden te worden.
Maar dat alles leidt uiteindelijk ook naar zuivering van het derde chakra, waarin o.a. jouw kracht gezeteld is, om deze in pure vorm dieper te her-inneren, gronden en belichamen.
Waardoor speelsheid, lichtheid, levenskracht, luchtigheid en minder beïnvloeding door de wereld buiten je weer aan de orde zijn.
(In april gaat het rode draad proces om je hartchakra, daarover later meer).

Vandaag draait de zon overuren en brengt weer warmte en heilig vuur terug in gevoel  precies in overeenstemming met de 3-3-3 en 30-03 coderingen.
Ik zou zeggen: geniet ervan, je hebt het verdiend!

 

© Willemien Timmer, 30-03-’21

 

P.s. vanavond verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie  in deze en aanwezige energieën en potentie. Ter ondersteuning, bekrachtiging en belichting van je persoonlijke proces van bewustwording en groei, in dit moment. Meer info daarover vind je hier.