Laden Evenementen

Dragon Path/ Draken Krachten Vervolg traject

 

In het Jaar van de Draak kan een vervolg op de Dragon Path niet uitblijven!  De Poorten naar het Draken Bewustzijn gaan steeds verder open in deze tijd!

In deze verdiepende vervolg workshops reeks zullen niet alleen nieuwe Draken de revue passeren, maar duiken we ook dieper de Draken Krachten in.
Hoe kun je deze dieper integreren en belichamen? Hoe kun je deze nu ook gericht inzetten?  Hoe zijn de Draken krachten inmiddels wel of niet geïntegreerd in je leven?
Hoe kun je hier gericht mee healen en scheppen binnen je leven?
Welke krachten en kwaliteiten zijn met elkaar te combineren en hoe stem je daarop af?
Denk daarbij aan combinaties met andere Bewustzijnsvelden, waarmee de Drakenkrachten ook verbonden zijn, zoals Elfen Bewustzijn,  landen blauwdrukken, Sterren bewustzijn, vortex plaatsen, etc.
Samenwerking met combinaties van Aarde, Galactische en Kosmische Draken zullen ook aan de orde komen.

En verder zullen we ook praktisch gaan werken met de verinnerlijkte Drakenkrachten. Zodat de reeds geïntegreerde Draken ook dieper tot manifestatie en uitdrukking gaan komen in jouw bewustwordingsgroei en reis hier op aarde.

 

Vormgeving

Deze workshops worden vorm gegeven op basis van geïnspireerde/ gechannelde informatie, afgestemd op het moment en de aanwezige groep, maar uiteraard ook gebaseerd op persoonlijke (doorleefde en geïntegreerde) ervaringen en – uitgebreide kennis van ondergetekende.
Het is een uniek workshop traject zoals geen ander, afgestemd op alle mogelijkheden en potenties van deze tijd!

De opzet zal deels hetzelfde zijn als The Dragon Path: naast gerichte ervaringsuitwisselingen (waarbij we dieper met elkaar verbinden, van elkaar kunnen leren en vaak ook de thematiek of rode lijn verhelderd wordt) en uiteraard geïnspireerde uitleg,  zullen er ook weer activaties/ afstemmingen plaats vinden. Daarnaast zal er zal ook afgestemd worden op praktisch oefenen met, door en voor elkaar, om de geactiveerde Drakenkrachten nog dieper te gaan ervaren, gronden, belichamen en praktisch toepasbaar te maken.

Alleen te volgen na deelname aan de serie workshops van The Dragon Path!

 

Data voor dit unieke en nieuwe vervolg:

Vrij 5 apr                         Start up: In hoeverre zijn de Draken verinnerlijkt en geïntegreerd?

Vrij 3 mei                         Aarde-, Galactische- en Kosmische Draken (samenwerking)

Vrij 14 juni                       Nieuwe Drakenkrachten (aantrekken) en Draken Poorten openen

Vrij 5 juli                        Samenwerking met andere bewustzijnsvelden

Zo 8 sept                          Verbindingen met vortexen, krachtplaatsen en landen blauwdrukken

Zo 6 okt                           Samenwerking met de Draken in healing & bewustwording  I

Zo 3 nov                           Samenwerking met de Draken in healing & bewustwording  II

Zo 8 dec                           Samenwerking met de Draken in healing & bewustwording   III

 

Investering in je Zelf:

De investering in je Zelf bedraagt € 133,- per workshop. Dit bedrag is incl. koffie, thee en versnaperingen.  Voor mensen die een factuur wensen komt hier nog 21% BTW bij, zodat iedereen het gelijke bedrag in zichzelf investeert.

Om je tegemoet te komen, mag je maandelijks, per workshop, betalen. Zodat je niet de hele investering in een keer hoeft te voldoen.

Aanmelding geldt voor het gehele ‘traject’.  Mocht je een dag niet deel kunnen nemen, kun je op afstand mee doen (zoals ook gedurende The Dragon Path. Mocht je niet weten hoe dat werkt, kun je me altijd even vragen).

Bij aanmelding ga je akkoord met deelname aan het gehele traject.
Bij aanmelding ga je akkoord met de Apofyliet Spelregels, die ook vermeld zijn op het aanmeldingsformulier (welke je ontvangt bij aanmelding per email).

apofyliet.nl - Draken bewustzijn

Tips:

*Neem pen en papier mee om je eigen ervaringen en belevenissen te noteren. Dit kan een opstap zijn voor de verdere integratie en innerlijke ontdekkingsreis. Daarnaast zul je gaandeweg gaan zien hoe deze ervaringen zich verder evolueren en zie je je eigen groei terug, ook dat is waardevol.

*Je gaat zelf in de tussen liggende weken aan de slag met de aangereikte mogelijkheden, informatie en opgedane ervaringen. En ‘reist’ daarmee door de maand heen met de betreffende Draken Krachten binnen je Zelf, zodat je een krachtiger integratie en groei kunt doorlopen en je eigen Meesterschap steeds dieper werkelijk gaat belichamen.

Aanmeldingen mogen verlopen via info@praktijk-apofyliet.nl

Ik hoop je opnieuw te mogen ontmoeten en samen een unieke reis in ons Universele Zelf met oneindige mogelijkheden te maken!

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!