Jaar van de Draak – Energetische update februari 2024  

Draak

Een uitgebreid artikel over de persoonlijke en collectieve groeiprocessen en bewustwording van deze periode. Over de energie van februari 2024, essentiële groeithema’s, de frequentie en de kracht van de Draak en de start van het Jaar van de Draak.

Steeds opnieuw wordt je geloof of vertrouwen aan het wankelen gebracht. Juist in een tijd als deze, waarin de scheuren in de oude patronen en systemen steeds sterker worden. En zich ook steeds meer zichtbaar manifesteren in de materiele dagelijkse levenssfeer.

Steeds opnieuw worden we collectief dus ook uitgedaagd om te blijven staan in vertrouwen, onze waarheid, onze kracht  ons licht en vooral ook: ons fundament.

De vuurtoren is zo sterk als zijn fundament is.

Hoe steviger het fundament, hoe makkelijker de vuurtoren kan blijven staan om zijn missie te vervullen: licht in het donker schijnen.

Hoe meer licht er op het donker schijnt, hoe meer zichtbaar de scheuren in de oude structuren worden.
Hoe meer licht er in het donker schijnt, hoe lichter het wordt.

 

De energie van februari 2024

De energie van februari resoneert op de energie van de 2. Deze gaat enerzijds om het emotieveld versus het oorspronkelijk gevoel. Anderzijds om dualiteit en polariteit of twee handen ineen slaan in overeenstemming (harmonie en oorspronkelijke blauwdruk).
De 2 energie gaat ook om oude innerlijk kind wonden versus het Goddelijk kind, welke wil jij creëren en manifesteren? En wat is daarvoor nodig?

De 2-energie belicht tegenstrijdige stromingen die in het onbewuste aanwezig zijn. Binnen je Zelf als ook binnen het collectieve onbewuste veld. Deze trilling triggert om je Zelf nog steviger onder de loep te leggen en je fundament te bekijken. Hoe stevig sta ik? In hoeverre klopt mijn fundament? Waar verlies ik nog stevigheid, vertrouwen of bedding door de innerlijke of collectieve emotiestromen die door de wereld razen?
Deze energie is bedoeld om de interne duale stromen te verhelderen (bewust te maken) en vanuit bewustzijn te versterken wat jouw focus en intentie heeft (dat bepaald jouw frequentie en hoe en wat je be-leefd).

 

Wat zien we gebeuren en ervaren we in de 2-energie?

De energie van het moment is hectisch, roerig, beweeglijk en stormachtig. Ieder zal zich in de eigen groeiprocessen geconfronteerd zien met zichzelf. Processen, thema’s, situaties, gevoelens of gedachtestromen die je soms doen kunnen wankelen. Die vraagtekens zetten bij wat je geloofd, vertrouwd, wat jouw waarheid is, wat eigen gemaakt of doorleefd is. Wat je (nieuwe) fundament is en hoe stevig dat staat.

Het collectief veld kolkt en duwt. De krachtige onbewuste stromen van het collectief trekken aan je, duwen tegen je aan of zuigen je de diepten in.
Angsten worden getriggerd, grenzen overschreden, ontmenselijking op vele fronten wordt zichtbaar.
Het veroorzaakt twijfel, wiebeling of een ‘val van je geloof’. Of helpt je juist om steviger in jouw visie of energie te gaan staan.

We worden uitgedaagd, ieder op een eigen manier en passend bij het levenspad dat je gaat, om onze grenzen te gaan (h)erkennen en een streep te trekken door dat wat niet meer klopt.
Uitgedaagd om het innerlijk leiderschap en verantwoordelijkheid op je te nemen, overeenkomstig een hoger hart/ziels verlangen. Dat, waarvoor je hier gekomen bent, op dit moment, op aarde. Om dat nu ook daadwerkelijk te leven en daarvoor te gaan staan.

 

Staan

Staan, daar gaat het om. Waar sta jij voor? En waar sta jij niet (meer) voor?

En zelfs als jij je zielsrichting (als mens) nog niet exact gewaar bent of voor ogen hebt, zul jij voelen waar iets klopt of niet. Waar iets resoneert of niet. Waar een (jouw) grens ligt die vraagt om duidelijk neergezet te worden.
Waar jijzelf een duidelijk en helder ‘ja of nee’ aangeeft, daar kan de energiestroom van creatie niet omheen.
Dit proces gebeurd eerst in jezelf, daarna werkt dat ook door in het collectieve veld.

Waar sta jij voor? En waar durf je nog niet te staan?
Waar ben jij als vuurtoren al zichtbaar of waar verstop je je licht nog liever een beetje?

Vele oude levenstriggers kunnen in de stormen van deze tijd aangeraakt worden, als het gaat om het niet mogen Zijn,  niet gehoord of gezien worden, angst om zichtbaar te zijn en je licht vrij uit te laten stralen. Angst om uit de toon te vallen, niet begrepen te worden of veroordeeld te worden kunnen triggers zijn om jouw waarheid niet te leven of jouw woorden in te slikken of je hart weer te sluiten. Kortom: je licht dus (weer) te doven.

 

Kracht

Er wordt in deze tijd  aanspraak gemaakt om je eigen kracht dieper te gaan her-inneren. Om je scheppende vermogens, je vuurkracht, je transformatiekracht in te zetten om als een vuurtoren eerst voor jezelf de route te belichten.
Waar confirmeer je je nog aan het oude (gedragingen, geloof, patronen, etc.) En waar durf je je hart te volgen  ongeacht of je weet waar dat naartoe leidt? Waar durf jij ook verantwoordelijkheid te nemen voor jouw licht, keuzes, gevoel, inspiratie, etc.?

Ook hier gaat het om grenzen stellen, het zwaard te hanteren. Waar laat jij je licht nog doven? Waar laat je onbewuste onderstromen of het onbewust collectieve jouw weg nog beïnvloeden?
Welke grenzen dien jij te stellen aan de collectief trekkende energieën, zodat jouw kracht naar buiten kan komen?
De kracht van de (innerlijke) Draak is in staat diepte transformatie in de oeroude wonden te brengen en de vernieuwing krachtiger dan ooit aan te zwengelen.

 

Geboorte van het Jaar van de Draak

Op 10 februari start het Chinese Jaar van de Draak.
De Drakenkrachten die de afgelopen jaren al gestaag weer zijn gaan ontwaken komen dit jaar steeds meer centraal te staan en zullen nog dieper ontwaken.
Prachtig en krachtig, het zijn onze grootse Licht – en scheppende vermogens binnen ons wezen.
Ook hiervoor dienen we te (gaan) staan, in onze kracht, in een stevig fundament, om deze Draken krachten binnen ons Zelf te kunnen her-inneren, toelaten, (h)erkennen, integreren en deze krachten te kunnen hanteren.

apofyliet.nl - Draak

De Draken ontwaken…

Daar waar de Drakenpoorten lang geleden gesloten zijn, zijn deze al jaren langzaamaan weer op een kiertje gaan staan. Vanaf 2022 zijn de Drakenpoorten steeds verder open gegaan, in voorbereiding op het Jaar van de Draak.

Nu is de tijd, we zijn er energetisch naartoe geduwd en hebben hier bewust of onbewust  naartoe gewerkt.
De tijd van een dieper ontwaken in zowel fundament (Aarde Draken) als ons sterrenlicht (Galactische Draken) en onze kosmische verbinding (Kosmische Draken).

Deze krachten, gereflecteerd door grootse Goddelijke collectieve velden in schepping, zijn evengoed binnen ons eigen bewustzijn aanwezig. Door de externe reflectie die via de Drakenpoorten weer aansluiting maakt met het collectief veld, kunnen deze intern weer her-innert worden. Dat is ook wat het Jaar van de Draak verder zal gaan initieren in het collectieve veld, voor hen die toe zijn aan de volgende stap in zielsevolutie: het verder oppakken van eigen (Licht)meesterschap vanuit eigen (Licht)kracht.
Ieder op een eigen tempo en eigen manier.

Het is de aanzet en start van een golf nieuwe collectieve groeimogelijkheden, die ook overeenstemt met het betreden van het Waterman tijdperk.
Dat betekend ook dat je niet hoeft te verwachten dat je de Drakenkrachten ineens dit jaar volledig zult kunnen gaan voelen  begrijpen, toe laten en hanteren. De aanzet wordt collectief gemaakt om de slapende Zaden van Licht weer te gaan laten ontkiemen. Dat zal in een eigen kosmische timing binnen het Waterman tijdperk verder gaan ontstaan.

 

De afgelopen jaren waren voorbereiding

Niet voor niks werd mij de afgelopen jaren door mijn hoger bewustzijn  ‘gevraagd’ om eerst introductieworkshops (De Draken ontwaken) en vervolgens The Dragon Path (serie workshops over het Draken bewustzijn)  vorm te geven.  Dat wordt nu ook voor mij steeds helderder.
(Ik volg altijd mijn inspiratie en innerlijke leiding, ook als mijn hoofd het niet snapt. Uiteindelijk wordt het groter plaatje altijd onthult op de juiste timing).

Deze activatie workshops waren bedoeld om mensen voor te bereiden, de trilling in bewustzijn weer te verruimen en verhogen, om te her-inneren en de gelegenheid te bieden de externe reflecties weer te leren ver-innerlijken.

Eigenlijk begon dat al met de ontwikkeling van de meer-daagse intensives ‘Leef je Lichtmeester- en Engelen Bewustzijn op aarde’, die ik de afgelopen 8 jaren jaarlijks verzorgde. Waarin het menselijk bewustzijn weer kon gaan herinneren hoe alles buiten ons een reflectie is van binnen ons.

Het zijn de broodkruimels of reminders op de weg naar thuiskomen in je Zelf en je oorspronkelijke krachten.
Het is een geheel andere kijk en ervaring van be-leven, her-inneren en ervaren die je veel dieper Thuis brengt in eigen bewustzijn en meesterschap.

In de mensen die deze trainingen volgden werd een Vlam van nieuw Bewustzijn geactiveerd,  die doorwerkt in het collectief onbewuste. Hoe meer deze trillingen weer actief worden, hoe meer ruimte ontstaat ook voor steeds grotere lagen van het onbewuste om te ontwaken. Het opende ook de verdere weg om de Draken weer dieper te introduceren en te doen terugkeren om ‘aan te sluiten’.

(Belangrijk om te weten: Niet dat dit door mijn wezen of betrokken mensen komt! In sommige nieuw te ontwaken stromingen zijn soms zielen die zich hiervoor hebben ‘aangemeld’ om die taak op zich te nemen en de poorten verder te openen voor het collectief. Simpelweg als Goddelijke Taak voor het Grote Geheel. Zij die daarop resoneren, komen daar in groei vanzelf mee in aanraking.
Ik maak me geenszins de illusie dat wij de enigen zijn die hieraan gewerkt hebben de afgelopen jaren, want dat geldt wereldwijd voor velen die zich al geroepen voelden door de Drakenkrachten. Dit is geenszins ego gerelateerd maar het gaat om de scheppingsstroom die alle wezens/zielen die  zich hiervoor ‘aangemeld hebben’ in het kader van taakverdeling tot creatie van de nieuwe aarde, oproept om in actie te komen, in overeenstemming met het Goddelijk Plan).

Het Draken Bewustzijn heeft in die zin niets te maken met de hedendaagse draken schedels.
Het gaat hierbij om de eigen vuurkracht, transformatiekracht, helende kracht, scheppende kracht en lichtkracht vanuit eigen Bronverbinding.
Grootse lichtkrachten vanuit eigen bewustzijn.
Niet een commercieel vormgegeven kristal (hoe leuk, krachtig, mooi of waardevol deze ook voor veel mensen  en hun groei zijn, deze werken echt op andere bandbreedte en frequentiegolven).

 

Waterman en de Draak

Het Watermantijdperk (waar Pluto, de kracht van transformatie zich nu al doorheen beweegt), brengt die grote veranderingen met zich mee. Het is een tijdperk van nieuw ontwaken en dus het thuiskomen in ruimere bewustzijnslagen van ons wezen, die eonen afgesloten zijn geweest. Net als de Drakenpoorten. De Drakenkrachten die weer door ons heen geboren worden, zijn daarbij vormgevers en hoeders, liefdevol krachtige scheppende frequentievelden in ons wezen die ons als mens weer dieper naar de Bron van Eenheid binnen ons Zelf geleiden.

Het Jaar van de Draak voelt als een belangrijke aanzet, een jaar van inwijding, en start van die cyclus van (Waterman) vernieuwing, waarin gevraagd wordt om te gaan staan in ons fundament om die grootse Lichtkracht in ons en door ons heen weer geboren te laten worden!

Ik wens je een maand (en een jaar) vol transformagie in het zichtbaar maken van je eigen fundament én Licht, opdat de kracht van de Draak weer in jou kan groeien!

 

© Willemien Timmer, 5-2-2024