3-daags Egyptisch Transformatie Pad

apofyliet.nl - transformatie pad

Tijdens dit intensieve Transformatie Pad vinden er 3 dagen achtereen consulten van 1 uur plaats vanuit de Egyptische energievelden. In deze consulten vind er een transmissie, directe energie ‘aanraking’ plaats waardoor je bewustzijn en jouw unieke kwaliteiten dieper kunnen gaan openen, bewuster worden en ontwikkelen. Dat kan gaan om Tempel Blauwdrukken, Egyptische symbolieken, Neteru (‘Goden en Godinnen’) energieën ***, of wat zich maar aandient als passend binnen jouw bewustzijn, energie en groei.

Tijdens deze interactieve consulten (per chat) ontvang je transmissies van deze energieën, die aansluiten bij jouw groei, vraagstelling of daar waar jij een doorbraak in wenst te krijgen binnen je Zelf. Maar kijk ik ook doorlopend met je mee in jouw energie wat er nodig of wenselijk is, waar knelpunten of stagnaties zitten en welke energieën daarop aan kunnen sluiten om de energie weer in oorspronkelijke, natuurlijke staat te herstellen. Ik kijk ook mee naar handvatten of tips en adviezen hoe je dit zelf verder kunt ondersteunen, gedurende de 3-daagse of erna.

Juist door 3 dagen achtereen intensief met deze energie (samen) te werken kan er een heel krachtige wijziging en transformatie binnen je eigen bewustzijn plaats vinden. Uitermate geschikt dus voor doorbraken, uitzuiveren van hardnekkige patronen, knelpunten of oude wonden. Om dieper en bewuster op eigen Meesterschap-benen te gaan staan!

Juist door 3 dagen gericht te werken aan jouw processen en groei komt er een heel krachtige focus en energiestroom op gang die voor blijvende heling in bewustzijn en energie, wijzigingen in je Blauwdruk en vernieuwing kan zorgen. Niet alleen kosmisch, galactisch of energetisch, maar ook diep gegrond in je hier en nu mens-zijn!

Je ontvangt naderhand een PDF met alle chats en uitwisselingen die we gedurende deze 3-daagse gevoerd hebben.

Meer dagen is indien gewenst uiteraard ook mogelijk als je intensief aan meerdere groeithema’s wilt werken of krachtige stappen voorwaarts wilt zetten in je Zelf Realisatie.(Op aanvraag!)

*** Velen zullen wel weten dat er vanuit vele oude tijdsperioden, zoals bijv. Egypte een heel arsenaal aan Goden en Godinnen bekend waren en zogezegd ‘aanbeden’ werden.

Even kort door de bocht: Dit is een foutief denkbeeld, gebaseerd op de duale matrix en afgescheidenheid. Het klopt in zekere zin in bepaalde perioden waarin de mensheid al in een duale ervaring beland was. Waarin het Goddelijke niet meer (h)erkent werd binnen je, maar dat dat beeld verdraait was naar een God/Godin buiten je. Waaraan je dienstbaar behoorde te zijn.

Maar de kern en basis van deze ‘oude religieuze stromingen’ ligt ergens anders. Namelijk het weten en bewustzijn (in Gouden Tijdperken) dat het Goddelijke zich binnen je Zelf bevindt. Jij Bent Bron.

Bron heeft zich op een gegeven moment vanuit een bepaald perspectief ‘opgesplitst’ om zichzelf te ervaren. De Goden en Godinnen zijn zogezegd die opsplitsingen, het zijn deeltjes van het Grote Goddelijke Geheel. En elke ‘Godin of Godheid’ weerspiegeld andere aspecten van dat Goddelijk pallet, maar staat niet op zichzelf. Alles is verweven en verbonden met elkaar.

Om het Goddelijke (in je Zelf) weer te leren kennen vanuit een duaal bewustzijn kunnen we nooit in 1 keer die grootsheid weer herinneren, ervaren en toelaten, dat is te groot. Daarom ook verloopt ons bewustwordingspad stap voor stap. En daarom ook werden er vanuit oeroude tijden deze opsplitsingen van Godskwaliteiten visueel gemaakt in de vorm van verschillende Goden en Godinnen, als deel van het geheel.

Wanneer je bepaalde delen (Goden/Godinnen, wat dus een foutieve vertaling is) in je Zelf weer gaat herkennen, ervaren en integreren, integreer je die golflengte van bewustzijn weer in het hier en nu.

Dat is niet buiten je, maar binnen je!!

Elke Meester, God, Godin is een Godsaspect of golflengte van een frequentie die ergens in jouw bewustzijn aanwezig is. En zolang je deze niet langer als buiten je beschouwd, maar echt leert ervaren als een golflengte binnen je, wordt deze weer deel van jouw bewustzijn.

Dit zelfde geldt voor de enorme hoeveelheid van symbolieken die het Egyptische veld rijk is.!

De investering in je Zelf voor deze 3-daagse bedraagt €199,- incl. BTW, 3 live chats/ consulten van een uur en verslag in PDF .

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl