Blauwdruk Activaties, Transmissies & Initiaties (Ook op afstand)

Wanneer we het hebben over Blauwdruk Activaties hebben we het over  Specifieke Oorspronkelijke Blauwdruk velden die bij ieder in bewustzijn aanwezig zijn, maar vaak nog niet bewust (en dus geactiveerd) zijn in het menselijke gevoel en ervaren.

De activaties die ik aanbied zijn zeer krachtige transmissies (energie overdracht) gericht op verschillende facetten van Oorspronkelijke energie van je Zijn/Zelf. Hierin wordt je innerlijk aangeraakt om voorbij de oude ballast en energieen je Zelf te openen en je Oorspronkelijke energie weer te gaan ervaren, her-inneren, vrij te laten stromen en belichamen.

Elke Blauwdruk Activatie zal dus een hoop ‘oude rommel’ ook aan kunnen raken die opgeruimd, geheeld, getransformeerd mag worden, zodat je steeds dieper je Oorspronkelijke energie en Blauwdruk weer kunt leven. Deze activaties helpen je dus in een sneller tempo je eigen oude innerlijke duale rommel, wonden en ballast op te ruimen en je steeds dieper te verbinden met je Ware Zelf.

Vanuit de veiligheid en gedragenheid binnen het (groeps)veld wat ik energetisch neer zet en de begeleiding van vele verschillende Lichtwezens kun je hiermee enorme stappen voorwaarts zetten in jouw bewustwordings- en belichamingsproces (Gods Realisatie).

Hier onder vind je meer informatie over hoe dit werkt, wat het je kan brengen en de mogelijkheden over de transmissies, activaties en initiaties die ik op afstand of live in de praktijk en workshops verzorg.

En welke mogelijkheden er zijn aan transmissies, vind je onderaan de pagina.

Transmissies, initiaties en activaties in je eigen Blauwdrukken/Bewustzijn

Transmissie, initiatie (inwijding) en activatie

Transmissies zijn momenten waarop energie overdracht van bewustzijn tot bewustzijn wordt over gedragen. Dat in feite is al een inwijding of initiatie op zich, want het opent in je eigen bewustzijn weer lagen van kennis, kwaliteiten en oorspronkelijk bewustzijn.

Initiaties of inwijding zijn een combinatie van kennis en energie overdracht, waardoor je op alle fronten (in gevoel en in weten) kunt groeien. Wanneer mannelijke (kennis) en Vrouwelijke (gevoel) bewustzijnsvelden samen gelijkwaardig groeien ontstaan de voorwaarden voor een diepere bewustwording.
Bewustwording is noodzakelijk om echt tot op de diepste kern te kunnen helen, oude patronen om te draaien en op te lossen.

Activaties houden in dat de aangeraakte energievelden ook actief gaan worden. Juist doordat je er dieper in geïnitieerd (bewustwording) wordt en de energie in beweging wordt gebracht (door de transmissie).
Onderstaande (afstand) transmissies en activaties  zijn initiaties op zich en activeren specifieke coderingen en blauwdrukken binnen je eigen bewustzijn, waardoor deze specifieke en voor jou unieke kwaliteiten weer in je bewustzijn wakker en herinnert worden.

Door een diepe gronding tijdens de activaties worden deze coderingen/blauwdrukken ook diep in je lichaam, menselijk bewustzijn en energieën verankert waardoor het in het hier en nu weer dieper herinnert, ontwikkeld en concreet geleefd kan worden (belichaamd).
Daarmee opent steeds meer van je eigen Goddelijk Potentieel zich binnen je menselijke bewustzijn, zul je steeds dieper vanuit deze en vele andere Goddelijke kwaliteiten kunnen leven, in steeds diepere verbinding met Spirit en je eigen Hoger Bewustzijn, een werkelijk bewust en geopend hart, etc.
Elke activatie richt zich op andere aspecten, kwaliteiten en blauwdrukken binnen je bewustzijn en openen zo stap voor stap je eigen belichaamde hoger bewustzijn.

Wat brengt het jou? En hoe werkt het?

Elke activatie brengt een proces op gang waardoor je innerlijk jouw stappen in bewustwording en groei kunt zetten. Dit kan niemand anders voor je doen. De transmissies reiken de ‘trigger’(de energie) aan om jou daar te brengen, maar van daaruit is het je eigen proces en verantwoordelijkheid in hoeverre jij de uitdagingen binnen je Zelf aan wenst te gaan.

De activaties brengen een dus beweging op gang in jouw bewustzijn waardoor je een proces van zuivering, bewustwording en groei instapt, die je dieper Thuis brengen in deze kwaliteiten van je Zelf. Het zet dus aan tot versnelling en/of verdieping in je groei.

De activaties houden een energietransmissie in met daarbij vrijgekomen (gechannelde) informatie/teaching over de betreffende energieën, eventuele tips of oefeningen die je kan doen om de blauwdruk steeds meer te integreren in je bewustzijn, energie, leven en lichaam.
Deze vindt je terug in het verslag wat je na elke activatie ontvangt.

Daarnaast is het een energetische overdracht van bewustzijnsfrequenties die je ook diep in je voelen en bewustzijn zullen aanraken. Dit kan zeer zeker gevoeld worden, maar de diepte van het ervaren ervan is afhankelijk van hoe gevoelig en bewust je al bent. (Hoe bewuster en opener je bent hoe krachtiger je dit ook bewust zult gaan voelen).

Deze transmissies bieden een aanreiking en ‘aanraking’ van verschillende frequentievelden die in ieder van ons ergens aanwezig zijn. Maar vaak niet meer bewust zijn of die we binnen ons eigen bewustzijn nog niet kunnen voelen, herinneren of openen.
Het gaat er niet om door een energie van buitenaf geheeld te worden. Waar het wel om gaat is dat de overdracht van energie je aanraakt in jouw energie op die golflengte. Dat is wat werkelijke beweging, opening, bewustwording en heling op gang zet, van binnenuit, vanuit jouw bewustzijn!

De ‘aanraking’ met deze energieën zet je innerlijk proces aan en stemt je af op deze en soortgelijke frequenties in je eigen bewustzijn van waaruit het op een natuurlijke stroming weer toegankelijk en werkzaam wordt in jouw bewustzijn.

Praktisch:

Elke activatie is los te volgen, of verschillende achter elkaar aan (met tussenpozen), als een persoonlijk  initiatiepad.
Deze activaties zijn individueel te volgen (op afspraak) of in groepsverband tijdens ingeplande groeps afstand activaties (op de avonden).

Persoonlijke activaties op afstand (individueel):

Zijn persoonlijk op jou afgestemd en vinden plaats op een vooraf samen afgesproken moment, dag en tijd komen tot stand in overleg met elkaar.
Deze duren gemiddeld 20-25 minuten en op de afgesproken tijd neem jij op dat moment even een rustig momentje voor je Zelf. Je hoeft niet perse te mediteren, maar je openstellen voor de transmissie zal zeker bevorderen dat het makkelijker binnen komt en ook krachtiger en bewuster gevoeld kan worden.
De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 38,50 incl. BTW en een kort verslag van wat er via reading/channeling afgestemd op jouw bewustzijn tijdens de transmissie naar voren is gekomen.

Persoonlijke activaties live in de praktijk:

Zijn persoonlijk op jou afgestemd en vinden plaats op een vooraf afgesproken moment, dag en tijd in overleg met elkaar. Juist in een live aanwezig zijn bij elkaar is er meer ruimte ook voor vragen, je persoonlijk proces en kan er direct ingehaakt worden op datgene wat jij mag ervaren en ontvangen. Deze transmissies/activaties duren gemiddeld 1 uur ( waarin ook ruimte is voor dieper ingaan op je proces en en kop thee of koffie ondertussen) en de investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 77,- incl. BTW

Groepsactivatie avonden/Afstand activaties:

In de activiteitenagenda kun je deze terug vinden. Deze activaties worden afgestemd op het totale groepsveld van mensen die meedoen en minder persoonlijk.
Deze duren gemiddeld 30-45 minuten en vinden in groepsverband (op afstand) plaats.
De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 33,33 per activatie incl. BTW en uitgebreid verslag van wat er naar voren is gekomen. Meer daarover lees je bij de onderste +.

Op dit moment keuze uit de volgende Transmissies:

(Klik op de + om meer opties en mogelijkheden te zien)

*Egyptische Transmissies:

Deze activaties vinden plaats vanuit de Egyptische velden, die een schat aan Goddelijke Wijsheid, Waarheid, (Scheppings)kennis en Krachtkwaliteiten in zich dragen en deze voor ons hier en nu bewustzijn vanuit de Oudheid hebben weten te bewaren.

 

*Ab/Hart activatie
Vanuit de oud Egyptische (oer)tijd is het belang van het Hart altijd voorop blijven staan. Het Multidimensionale Hart die je verbind met Bron en mens-zijn en alle tussenliggende bewustzijnslagen.
Tijdens deze transmissie en activatie zal je eigen Multidimensionale Hart en het belang daarvan dieper geopend en ervaren mogen worden. Jouw specifieke hartkwaliteiten, hartbewustzijn en ook de ballast van het hart kan dieper uitgelicht en aangeraakt worden.
Hierdoor ontstaat niet alleen meer bewustzijn en feeling met je eigen hartenergie, het helpt ook je hartbewustzijn dieper te zuiveren en helen waar dat nodig is, er ontstaat meer inzicht in gewonde delen van je hartenergie en helpt je je hart steeds weidser geopend te houden in het hier en nu om werkelijk vanuit Hart te kunnen leven.

*Ka en  Ankh/Levenskracht activatie
Activatie van je Ka en Ankh velden. Je Ka is je etherische dubbel, je 4-dimensionle lichtlichaam die de ‘brug’ vormt tussen je 3-dimensionle en 5-dimensionele (en hogere) Zelven. Dit veld bevat heel veel verschillende lagen en golflengtes en daarmee heel veel verschillende functies.
Juist vanuit ons 3D/mens-zijn is dit een zeer uitdagend veld, want we dienen hier dwars doorheen te gaan willen we ons hoger bewustzijn weer bereiken en omarmen. Het bevat onze onbewuste maar ook bewuste kwaliteiten en belemmeringen.
Wanneer ons 4-dimensionale veld stagneert of moeilijkheden veroorzaakt (als mens ervaren door processen) kan het soms niet voldoende Levenskracht genereren, waardoor wij als mens moe worden, uitgeput in energie en vast komen te zitten in ons Zelf.
Deze transmissie activeert en opent dieper je Ka velden en de Ankh frequenties, die pure Goddelijke Levenskracht is, en hersteld deze aansluitingen. Hiermee ontvang je niet alleen een boost aan energie, maar je ontvangt ook heling, diepere opening van je Ka en Ankh frequenties, waardoor je daarop afgestemd kunt blijven gedurende je processen van groei. Dit geeft meer levenskracht, energie, stroming, helderheid en laat veel meer je eigen potenties voelen.

*Ra/ Gouden Stralen Bewustzijn activatie
Transmissie om dieper in je eigen bewustzijn jouw Gouden Bewustzijn, potenties, kracht en kwaliteiten weer voelbaar en toegankelijk te maken. En blokkades te helen die je weerhouden om je eigen Gouden Kracht, Bewustzijn en potenties te zien.

*Hapi/Goddelijke Levensstroom & Overvloed bewustzijn
Transmissie om je dieper weer in afstemming en uitlijning te brengen met de oneindig voedende Levensstroom vanuit je eigen Bronbewustzijn. Om overvloed en stroming, meedeinen met de Flow of Life dieper terug te brengen in je leven en groei.
Met healing van armoede bewustzijn en het omzetten daarvan naar overvloed bewustzijn.

*Isis/Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk  activatie
Activatie, transmissie en van daaruit healing op voor jouw Vrouwelijk Blauwdrukveld essentiële processen. Diepere activatie van je eigen Goddelijk Vrouwelijke Kracht, het vermogen daarin op te rijzen. Goddelijk Vrouwelijke kwaliteiten worden dieper geactiveerd en aangeraakt om te ontwaken en wonden om te helen.

*Sekhmet/Transformerende Vuurkracht  activatie
Transmissie die je eigen helend vermogen, vuurkracht en transformatie kracht weer dieper activeert en bewust maakt. Ook onderscheidingsvermogen, zelfreflectie, vrij komen van oordelen zijn o.a. kwaliteiten die daarmee dieper aangeraakt kunnen worden.
De goddelijk Vrouwelijk scheppende vuurkracht wordt dieper geactiveerd.

*Osiris/Goddelijk Mannelijke Blauwdruk activatie
Activatie, transmissie en van daaruit healing op voor jouw Mannelijke Blauwdrukveld essentiële processen. Diepere activatie van je eigen Goddelijk Mannelijke Kracht, het vermogen daarin op te rijzen. Goddelijk Mannelijke kwaliteiten worden dieper geactiveerd en aangeraakt om te ontwaken en wonden om te helen.

*Horus/Goddelijk Kind Blauwdruk activatie
Activatie, transmissie en van daaruit healing op voor jouw Goddelijk Kind Blauwdrukveld essentiële processen. Diepere activatie van je eigen Goddelijk Kind Kracht, het vermogen daarin op te rijzen. Goddelijk Kind kwaliteiten worden dieper geactiveerd en aangeraakt om te ontwaken en innerlijk kind wonden om te helen.

*Hathor/Goddelijke Vreugde activatie

Transmissie vanuit de Hathor energie, die je velden en blauwdrukken weer dieper opent voor deze golflengte in je Zelf. De kracht van creativiteit, vreugde schoonheid, klank, keur en beweging. Om deze kwaliteiten weer in te kunnen zetten voor je eigen groeipad.
Brengt diepe healing op stagnaties om deze frequentie in je eigen bewustzijn weer te wekken.
De vreugde energie is soms ver te zoeken als je voortploetert in je eigen processen, die in deze tijd uitermate de diepte in gaan. Diep onbewuste velden en patronen worden blootgelegd en kunnen best heel belastend voor je systeem zijn.
De frequentie van Hathor komt door deze transmissie naar je toe, om jouw bewustzijn aan te raken in de diepte van jouw Vreugde en helend vermogen. Zodat deze energie en gevoelswaarde weer steeds meer voelbaar mee mag gaan stromen in je eigen processen van groei.

Diep helende kleuren, klanken en frequenties doorstromen je wezen om je eigen Hathor frequenties weer dieper te activeren, voelbaar te maken en in je mens-zijn te ankeren. Zodat je steeds dieper weer toegang krijgt tot de velden van Vreugde, Levensvreugde, vertrouwen, het zien en ervaren van de schoonheid van je proces. Omarming van je Zelf daar binnen. Het kan Zielsherinneringen wekken vanuit je vrouwelijke Blauwdruk om innerlijk via klank, kleur, beweging weer de Vreugde stroom in je hier en nu Zelf op te wekken zodat je diep van binnenuit je eigen proces met meer vreugde, kracht en stroming kunt dragen. Het kan ingang en toegang tot het Hathor bewustzijn vanuit je eigen afstemming weer toegankelijker maken. Het kan diep helende trillingen vrij geven die je helpen stagnaties bewust te worden en op te lossen.  En ongetwijfeld heel veel meer.

*Persoonlijk afgestemde Egyptische activatie
Ik stem me af op welk Egyptische frequentie, Lichtlichaam, symboliek of Neteru (‘God/ Godin’) er voor jou naar voren komt, die het meest aansluitend is voor je processen in het nu moment. En van daaruit ontvang je de transmissie van die energie.
Vanwege mijn enorm oude, diepe en bewuste band met het Egyptische veld (zie ook ‘De Tempel van het Zijn’) heb ik een enorm bereik in Egyptische frequenties waardoor het onmogelijk is om alle opties uit te werken in verschillende transmissies.
Maar deze transmissie vorm kan dus putten uit die enorme potentie aan mogelijkheden die voor mijn wezen beschikbaar is.
(Je kan het zo voorstellen als dat ik een hele bibliotheek op zich daarvan ‘in mij’ draag, waarvan je onmogelijk elk boek op alle gevulde planken kunt benoemen. Maar tijdens deze transmissie kijk ik welk ‘boek’- weke frequentie dus- het meest aansluitend is voor jou en werk van daaruit voor jouw bewustzijnsgroei).

*Tempel van het Zijn/Egyptische Tempel Energie Initiaties

Ik zet de Tempeldeuren (energie velden & frequenties) voor je open…
Alles wat jij hoeft te doen is afstemmen en naar binnen stappen in het Allerheiligste van je Zelf….

In deze vorm van transmissies (energie overdracht) stem ik me af op jouw bewustzijn, energie en persoonlijk proces en van daaruit match ik een specifieke Egyptische Tempelenergie en – Blauwdruk met wat voor jouw verdere groei nu wenselijk en passend  is.
In die energie ontvang je een transmissie (helende, bewust makende energie die je eigen bewustzijn activeert) plus de informatie die daarbij vrij komt voor jouw groeiproces.

Elke oud Egyptische Tempel draagt vele verschillende energieën en coderingen en elke tempel (en zelfs elke kapel binnen elke tempel) kan daarmee andere energievelden in je wakker maken, activeren, helpen bewust maken, je bewustzijn in verhoogde trilling brengen of healing brengen.
Zie het als de Tempel is een Flower of Life, en binnen die tempel/Flower of Life zijn verschillende kapellen of ruimtes/ cirkels aanwezig. Samen vormen al die kapellen/cirkels de gehele Flower of Life, de gehele Tempeblauwdruk.

Vanuit afstemming ‘zoek’ ik voor jouw bewustzijns proces de exact matchende energievelden binnen de Tempel Blauwdrukken op, en van daaruit ontstaat een transmissie (energie overdracht).
Dat kan gaan om de specifieke energie van die plek, Meestervelden die daar binnen aanwezig zijn, coderingen van de wanden, combinaties daarvan of wat maar naar voren komt.

Deze energie kan diep binnen komen via je hart in je bewustzijn en kan beweging, stroming, heling, bewustwording, nieuwe inzichten en heel veel meer brengen.
Ik zorg dat je handvatten aangereikt krijgt waardoor je ook na het consult steeds weer op deze energie/ Tempel af kunt stemmen als je die behoefte voelt. Om zodoende je Zelf te ondersteunen ook bij de diepere integratie van de aangeraakte energie, processen of kwaliteiten in je Zelf.
Het biedt dus een stukje ondersteuning en handvat om je proces en groeipad dieper en bewuster te doorlopen.

Tempel van het Zijn Consult op afstand, mogelijkheden:

*’Passief consult’: Op een afgesproken moment stemmen we beide gelijktijdig af en vind het consult plaats. Jij hoeft je enkel af te stemmen op je Zelf en het proces en de energie te ontvangen. Naderhand ontvang je van mij het verslag van deze transmissie.
Mogelijk in een half uur consult a € 38,50 of een uur consult a € 77,-

*Interactief consult: Chat consult (via messenger): Op een afgesproken moment stemmen we beide gelijktijdig af en vind het consult plaats. We blijven daarbij beide in de chat aanwezig en de informatie en energie die naar voren komt, datgene wat er gebeurd tijdens de transmissie of datgene wat jij daarvan kunt ervaren, wordt ter plekke gedeeld. Naderhand ontvang je van mij de gehele chat en datgene wat gedeeld is in een PDF via je mail.
Mogelijk in een half uur consult a € 38,50 of een uur consult a € 77,-

Tempel van het Zijn, in de praktijk:

Zijn deze consulten alleen mogelijk in een uurconsult a € 77,-

*Kristal Transmissies:

*Op afstemming/ kristal naar keuze
In afstemming op jouw bewustzijn, vraag of proces voor het transmissie consult zoek ik een bijpassend kristal uit van waaruit je de transmissie ontvangt. Het is puur een overdracht van de meest aansluitende kristalenergie die op dat moment bij jou en je proces past.
Dit is echter ook mogelijk op een kristal van jouw keuze, wanneer je de energie en het bewustzijn ervan dieper wenst te ervaren (ook met eigen kristallen mogelijk).
De transmissie kan diepgaand helend werken en je energievelden in beweging brengen wat leidt naar heling, diepere bewustwording, veranderde energiestroming, of wat je maar nodig hebt.
De kristal energie activeert tevens je Kristallijne Licht frequenties en activeert deze (dieper).

*Staf van Metatron Transmissie
Meer informatie daar over lees je hier (onderaan dit artikel)

*Lemurische Poortwachters Transmissie
Twee immens krachtige kristallen die zich als de Lemurische Poortwachters laten voelen begeleiden deze transmissie en activatie. De immens prachtige en krachtige Lemurische Kristallijne energieën die bij deze trasmissie naar je toe mogen stromen brengen je dieper in verbinding met je eigen Kristallijne Wezen, je Lemurische velden en bewustzijn en helpen je deze dieper in het hier en nu weer aan te trekken om te belichamen. Daarmee worden jouw Lemurische kwaliteiten en bewustzijn weer dieper toegankelijk , aanspreekbaar en inzetbaar in het hier en nu.
Brengt diepgaande liefdevolle healing op (oer)trauma’s van het op aarde zijn, helend voor je hart en allerhande opgelopen verwondingen op je Zielspad. Brengt je eigen oneindige Liefdevolle bewustzijn weer in herinnering en verdiept de verbindingen met Bron. Kan ook meer helderheid schenken over je missie, leerlessen en pad op aarde.

Lemurische PoortwachterLemurische Poortwachters

*’Magische’ Transmissies:

*Mer-Lijn Transmissie
Activatie en transmissie van jouw Mer-Lijn, de ‘verbindingslijn’ tussen Bron en jouw huidige incarnatie.  De MER is jouw Licht oftewel bewustzijn.
Aanwezige stagnaties, blokkades en beschadigingen die je op dit moment dieper in duale energie en processen vast houden worden daarbij aangeraakt en in beweging gebracht. Dit stimuleert je groei en bewustwording en activeert innerlijke healingprocessen, om steeds krachtiger jouw verbinding met Bron in je menszijn weer te her-inneren, integreren, gronden en belichamen. Je gaat daarmee steeds dieper echt jouw incarnatie cyclus op aarde gronden en integreren en van daaruit ‘overstijgen’.

*Merlin Heling & Transmissie
Transmissie, activatie en healing vanuit de magische werelden/bewustzijnsvelden i.s.m. de energie van de Merlijn en het Tovenaars bewustzijn. Magische healingtools en energieën zullen naar je toestromen om je bewustzijn dieper te wekken, helen en aan te raken. Dit werkt en activeert je eigen magisch/ tovenaars bewustzijn, scheppend vermogen, creatieve vormgevende kracht, denken en voelen.
 

*Engelen en of Ascended Master activatie
Transmissie, activatie en healing vanuit de Ascended Master of Engelen frequenties. Het Meesterveld, Godinnenenergie of Engelen bewustzijn wat naar voren komt zal je aanraken in soortgelijke frequenties en Blauwdrukken die in jouw wezen aanwezig zijn. Het activeert dus stukjes van jouw Meesterschap bewustzijn en Engelen bewustzijn.
Wanneer je dergelijke Blauwdrukken en golflengtes in je eigen bewustzijn weer gaat herinneren en integreren kunnen jouw persoonlijke Meesterschapskwaliteiten veel concreter gevoeld, ervaren en geleefd worden.
De Meester of Engel die in jouw transmissie naar voren komt is afgestemd op je huidige proces en zal je precies daar in beweging en bewustwording brengen waar dat voor jouw groei nu wenselijk en noodzakelijk is om weer verder voorwaarts te gaan.

*Godinnen activatie
Transmissie, activatie en healing vanuit de Godinnen frequenties. Het godinnenveld wat naar voren komt zal je aanraken in soortgelijke frequenties en Blauwdrukken die in jouw wezen aanwezig zijn. Het activeert dus stukjes van jouw Meesterschap bewustzijn in je eigen Godinnen Blauwdrukvelden of golflengtes.
Wanneer je dergelijke Blauwdrukken en golflengtes in je eigen bewustzijn weer gaat herinneren en integreren kunnen jouw persoonlijke Godinnenkwaliteiten veel concreter gevoeld, ervaren en geleefd worden.
De Godinnen frequentie die in jouw transmissie naar voren komt is afgestemd op je huidige proces en zal je precies daar in beweging en bewustwording brengen waar dat voor jouw groei nu wenselijk en noodzakelijk is om weer verder voorwaarts te gaan.

*Aardse, Kosmische en of Goddelijke Draken transmissie
Transmissie en activatie via de vele verschillende golflengtes van de verschillende Draken krachten. Zoveel kleuren (= ook golflengtes) als dat er zijn, zoveel verschillende golflengtes, kwaliteiten en vermogens zijn er ook binnen het Draken bewustzijn. Er zijn vele verschillende bewustzijnslagen ook aanwezig, met elk een eigen kwaliteit, doel, energie en aanraking. Sommige draken werken echt als pure kracht, andere zijn grootse Goddelijke Meesterscheppers binnen verschillende Universa.
De Draken transmissie zal de voor jou op dat moment meest passende Kosmische, aarde of Goddelijke Drakenkracht naar voren halen om je bewustzijn daarin aan te raken (aan te trillen). Dit kan diepgaande healing en bewustwording teweeg brengen, je eigen Schepend vermogen weer bewust maken en verhelderen en heel krachtige groei op gang brengen. Daar waar diepe stagnaties je blokkeren kan vaak ‘met gemak’ door de Drakenkracht beweging worden gebracht en wijzigingen in bewustzijn, Blauwdrukken en geometrische lichtstructuren mogelijk maken.

*Openen van het Magisch Bewustzijn transmissie
Tijdens deze transmissie kunnen allerhande ‘Magische’ Wezens in energie en bewustzijn naar voren komen. Of het nu gaat om elfen, trollen, de eenhoorn, Pegasus, centaurs, tovenaarsbewustzijn, Drakenkracht of wie en wat dan ook. Deze transmissie, afgestemd op jouw bewustzijn, zal die verbindingen die ergens diep in jouw aardebewustzijn aanwezig zijn, naar voren halen, aanraken en activeren. Persoonlijke (meestal onbewuste) golflengtes van jouw bewustzijn worden daarmee bewuster gemaakt, komen terug stromen in je leven. Activeren je inspiratie, creativiteit, magische vermogens, helend en scheppend vermogen of wat dan ook maar passend en wenselijk is in jouw groei op dat moment. Maar kunnen ook Hoger Zelfdelen van jouw wezen bewust maken die vertoeven in andere werelden, om daar weer dieper bewust verbindingen en samenwerking mee aan te kunnen gaan. Ook dat is een deel van multidimensionale bewustwording: weten wie jij bent in andere realiteiten en hoe je deze delen van wie jij in totaliteit Bent als Bron , weer kunt samen voegen.

Transmissies, initiaties en afstand activaties voor groepen (op afstand)

Wanneer we het hebben over Blauwdruk Activaties hebben we het over  Specifieke Oorspronkelijke Blauwdruk activaties. Dit zijn zeer krachtige transmissies gericht op verschillende facetten van Oorspronkelijke energie van je Zijn/Zelf. Hierin wordt je innerlijk aangeraakt om voorbij de oude ballast en energieen je Zelf te openen en je Oorspronkelijke energie weer te gaan ervaren, her-inneren, vrij te laten stromen en belichamen.

Elke Blauwdruk Activatie zal dus een hoop ‘oude rommel’ ook aan kunnen raken die opgeruimd, geheeld, getransformeerd mag worden, zodat je steeds dieper je Oorspronkelijke energie en Blauwdruk weer kunt leven. Deze activaties helpen je dus in een sneller tempo je eigen oude innerlijke duale rommel, wonden en ballast op te ruimen en je steeds dieper te verbinden met je Ware Zelf.

Vanuit de veiligheid en gedragenheid binnen het groepsveld en de begeleiding van vele verschillende Lichtwezens kun je hiermee enorme stappen voorwaarts zetten in jouw bewustwordings- en belichamingsproces (Gods Realisatie).

De Blauwdruk activaties worden naast een thema of specifieke energie ook afgestemd op de ‘aanwezige deelnemers’.
Vanuit het aangemelde aantal mensen en de daaruit gevormde ‘groep’ wordt een krachtig groepsveld gecreëerd waar binnen ieder in zijn/haar eigen groei en processen de juiste ondersteuning kan vinden die aansluit bij wat jij in het Nu moment in Essentie nodig hebt.

Het veld wordt krachtig afgebakend en beschermd (tegen ongevraagd en ongewenst intunen van buitenaf), waardoor ‘ruis op de lijn’ van buitenaf uitgesloten wordt. Het wordt dus een veld die Heilige Ruimte en draagkracht biedt, waardoor het veilig voelt om je Zelf zo diep mogelijk te openen voor je Zelf. Maar waarin de aanwezige groep ook daadwerkelijk mogelijk voelbaar kan zijn.

De ervaring leert dat een groep nooit voor niets ‘bij elkaar’ komt, en dat er onderling vaak ook (vaak onbewust, soms bewust voelbaar) energieen en coderingen uitgewisseld worden. Zo dragen we ieder ook bij aan elkaars groei. We dragen allemaal een Sleutel tot Groei voor elkaar. Of je elkaar nu live ontmoet, of ‘in de geest’ op afstand in het groepsveld.

De transmissie van frequenties die ik vanuit mijn Zijn en coderingen binnen brengen in het gecreëerde groepsveld, helpen je op jouw bewustzijns-level van groei op dat moment om nieuwe stappen voorwaarts te zetten, in verheldering, transformatie, healing, activatie van blauwdrukken of wat je maar nodig hebt. Maar is ten alle tijden gericht op jouw unieke Meesterschap, jouw unieke kwaliteiten en het embodyment ( belichaming van je Goddelijk Zijn in je mens-zijn).
Transmissies vinden plaats vanuit mijn Zijn in gelijkwaardige samenwerking met Al Wat Is en Al wat zich voor dat moment als in de Essentie passende aandient!

Deze Creatie momenten dienen niet alleen je eigen groei en Ascensieproces, ze zetten ook zoden aan de dijk voor het Collectieve veld en ze dienen ook ter uitwisseling van unieke codes en sleutels die ieder van ons draagt. Via het groepsveld wat gecreëerd en gedragen wordt, kunnen deze sleutels (soms bewust, anders onbewust) uitgewisseld worden, waardoor je elkaar bekrachtiging, ondersteuning, noodzakelijke codes voor verdere eigen groei aanreikt.
Dat is co-creatie met elkaar, in gelijkwaardigheid. En resoneert volledig op de energie van deze nieuwe Tijd. Een nieuwe manier van werken, bekrachtigen, ontvangen en geven vanuit balans en gelijkwaardigheid.

Het enige wat je hoeft te doen, als je deelneemt, is een moment van rust in en voor je Zelf te creëren. Afstemming op je hart, hemel en aarde uitlijning en je openen voor al het geen er maar mogelijk is. Liefst blanco zonder enige verwachtingen (kan uitdagend zijn!) en simpelweg te laten ontstaan wat mag ontstaan, ervaren wat mag worden ervaren, en je Zelf de gelegenheid geven om dieper en bewuster te mogen groeien in je eigen Meesterschap!
(Bij aanmelding ontvang je ook een mail met meer uitleg over de afstemming en hoe je je kan voorbereiden en wat er mogelijk voelbaar kan zijn, hoe het werkt, etc.)

Opgave vooraf is noodzakelijk want er wordt een specifiek veld gecreëerd waaraan je Zielscoderingen/Zijn en menselijke naam gekoppeld worden, zodat het veld krachtig afgeschermd is en voldoende veiligheid kan bieden om diepgaande transformaties in jouw Multidimensionaal Bewustzijn en het groepsbewustzijn te laten plaats vinden! En er geen eventuele ongewenste ‘aanhakingen’ van buitenaf binnen kunnen komen.

Deze Blauwdruk Activaties kunnen gericht op vele verschillende facetten van ons Zijn plaats vinden. Vaak bieden de activaties specifieke ‘ingangen’ (thema’s) die laten zien op welk facet of welke energie blauwdruk de betreffende activatie gericht is.

Blauwdruk activaties kunnen zowel live in de praktijk (in workshops) als op afstand plaats vinden.In de Activiteitenagenda vind je met regelmaat nieuwe Blauwdruk Activaties (op afstand) terug, met vele verschillende thema’s en energieen.

De specifieke Blauwdruk activaties worden in groepsverband gegeven, omdat we in verbinding met elkaar een krachtig groepsveld creëren waarin je je veilig en gedragen kunt voelen, waardoor je je dieper in bewustzijn en afstemming kunt openen en daardoor dieper de activatie kunt toelaten. Maar waarin zogezegd ook energieen onderling uitgewisseld worden.
Datgene wat geactiveerd mag worden in jouw energie is afkomstig vanuit je eigen Zijn en betreft mogelijkheden, kwaliteiten, eigenschappen en energie die volledig eigen is. Er komt dus in die zin niets bewustzijn-vreemd aan energie naar binnen. Enkel worden je eigen blauwdrukken die al aanwezig zijn in je Zijn, maar nog niet bewust, gewekt of actief, aangeraakt om dieper bewust te worden en mee te gaan resoneren in wie jij Bent, je pad van groei en ascensie.
Alles wordt afgestemd op wie jij Bent in Essentie en voor jouw hoogste Goed, en in overeenstemming met wat in het nu jouw Hoogste Goed en Zielsevolutie dient.

Na de activatie
Na elke activatie op afstand ontvang je een verslag van mijn ervaringen en datgene wat zich tijdens de activatie heeft aangediend aan energieën, blauwdrukken, Licht hulp, soms gechannelde informatie en alles wat er op zo’n moment maar naar de voorgrond is gekomen! Niet alleen geeft dit meer beeld, informatie en kennis over de energieen die aangetrilt zijn, het kan ook helpen je eigen ervaringen misschien beter te plaatsen. Vaak biedt het ook handvaten, bevestigingen of aansluitende ervaringen as die je zelf mogelijk ervaren hebt.

In de workshops wordt er tussentijds uitgewisseld wat ervaren is. Eventueel meer tekst en uitleg, reageren of daar dieper op in gaan, zijn dan ook direct mogelijk.

Opgave en deelname
Hou de activiteitenagenda en nieuwsbrieven in de gaten voor de meest recente data van deze activaties!

Opgave via de mail info@praktijk-apofyliet.nl of via facebook (via een persoonlijk bericht).
Dan ontvang je de gegevens die van belang zijn voor deze activaties.

Opgave voor Afstand Activaties kan tot 1 (mid)dag van te voren!
Voor de (live) workshops dient opgave tot uiterlijk 2 dagen van te voren in acht genomen te worden.

Uitwisseling ter investering in je Zelf: € 33,33 per afstand activatie/avond en per persoon (tenzij anders vermeld bij de activatie)

De investering in je Zelf voor een live (dag) workshop zal vermeld staan in de activiteitenagenda bij de betreffende workshopdatum.

Kom je er niet uit? Teveel keuze? Weet je niet wat voor jou nu het best aansluitend is?

Voel je vrij om contact op te nemen en ik kijk met alle liefde even met je mee wat voor jou aansluitend kan zijn (in je proces en groei).