Voorbeelden van workshops die al gepasseerd zijn

pure-silence-and-peace

Om een beetje een indruk te krijgen van de vele mogelijkheden en reikwijdte die Praktijk Apofyliet biedt, vindt je hier een aantal van de vele workshops die al gegeven zijn. Sinds 2004 zijn al vele duizenden workshops (zo ongeveer elk weekend wel 1 of 2) gepasseerd. Steeds met andere inhoud, uitwerking, ‘ingang’ of thematiek.
Geen workshop is namelijk gelijk, alles wordt ter plekke gechanneld en vormgegeven, in afstemming op de energie van de aanwezige groep en de energie van dat moment.

Onderstaande voorbeelden zijn een greep uit deze veelheid aan mogelijkheden, en bieden je een indruk van de mogelijkheden:

Kristallen

Multidimensionale Kristal Master Opleiding 2023

Lichtwerk met Kristallen, maar veel meer dan alleen een opleiding met kristallen.

Het gaat namelijk vooral over jouw bewustzijnsontwikkeling i.s.m. kristallen!

Veel en veel meer dan alleen een opleiding om te (leren) werken met kristallen en hun energie en bewustzijn. Op de eerste plaats staat de ontwikkeling van jouw bewustzijn, want des te verder jouw bewustzijn open gaat, des te sensitiever wordt je en kunnen jouw blauwdruk kwaliteiten naar voren komen om belichaamd te worden.
Jij Bent de sleutel in het werken met kristal healing en – reading in welke vorm dan ook, want alles valt of staat met de ontwikkelingsweg die jij doorlopen hebt en de reikwijde van jouw bewustzijn.
De kristallen zijn daarbij de spiegels die je helpen je bewustzijn verder te ontplooien en te openen voor steeds hogere bewustzijnslagen en – frequenties van jouw Godsbewustzijn. Door de samenwerking vanuit gelijkwaardigheid met de kristallen aan te gaan groei je in beide tegelijkertijd: in jouw bewustzijn, in je sensitiviteit voor kristal energieën en ga je steeds verder open om hen ’te verstaan’ en nog krachtiger samen te werken, voor welk doeleinden dan ook.
Het gaat om samenspel, gelijkwaardige verbinding en van daaruit ontstaat heel veel moois.

Lees hier alle informatie over deze prachtige opleiding met unieke workshops. 

Multidimensionale Kristal Verdiepings Opleiding

In navolging op de Multidimensionale Kristal Master Opleiding volgt er vanaf 2022 een uniek en bijzonder krachtig vervolg traject, voor hen die zich na de Kristal Master Opleiding verder willen ontwikkelen, hun groei en bewustwordingsprocessen willen verdiepen en hun kristalwerkzaamheden verder willen specialiseren.

Deze opleiding bestaat uit 1-daagse workshops die elk andere facetten van de kristal energieën op multidimensionale levels belichten en die we gaan ervaren. Ook hierbij geldt, net als tijdens de Kristal Master Opleiding, elke workshop licht weer een tipje van de sluier en biedt een ingang om bewuster te worden van de enorme oneindige veelzijdigheid van de kristal energieën en biedt een hele wereld op zich om weer verder te gaan uitdiepen als het met jouw bewustzijn resoneert.
Kristallen zijn krachtige spiegels om alle potenties en mogelijkheden binnen je eigen bewustzijn verder te helpen her-inneren, ontplooien en verfijnen.

Unieke workshops met diverse onderwerpen, o.a.

  1. Kristallen schedels
  2. Etherische kristallen
  3. Kristallen en Draken energie, elven, water, dolfijnen, etc.
  4. Collectieve kristalvelden
  5. Kristallen poorten in de aarde (werelden)
  6. Kristallen, krachtplaatsen, leylijnen en vortexen
  7. Multidimensionale gelaagdheid in kristalen/ galactische energieën en – stralen in kristallen
  8. Kristallen en geometrie/ flower of life

Lees hier meer!

Werken met Lemurische kristallen en het Lemurische Hologram

Een workshop waarin we diepgaand gaan afstemmen op de Lemurische kristalfrequenties, het Lemurisch Erfgoed en Hologram en de Paradijs Matrix in het Nu. Hoe verhouden deze velden zich met elkaar, welke boodschappen, coderingen, frequenties en Wijsheid mag er binnen jouw Lemurische Lichtlichamen weer ontwaken voor het Nu? De Lemurische kristallen hebben altijd de Lemurische Droom en Bedoeling vast gehouden en kunnen je in het Nu helpen deze dieper te her-inneren voor de tijd van het Nu. Hoe is dat toepasbaar, vertaalbaar en van kracht voor jouw groei en bewustwording in het nu en welke ‘nieuwe kanalen’ mag dat binnen jouw Zelf openen.

Afstand Activatie Gronding van je Kristallijne Lichtlichaam

(in de tweede 6-6 Portaal frequenties en de 15-6 codering)

In samenwerking met verschillende kristalwezens, Kristal Meester Bewustzijnsvelden van uit Sirius en in de Holle Aarde zal er vanavond een krachtig veld neergezet gaan worden waar binnen ruimte ontstaat om alle wijzigingen in groei die je gedurende dit eerste half jaar van 2016 hebt doorlopen, ook daadwerkelijk te gronden. Dit betekend niet alleen een verankering van alle groei die je al doorlopen hebt, waardoor deze tot in de verfijnde puntjes neergezet en onomkeerbaar wordt, maar het houdt ook in dat de puntjes op de i gezet worden van groeiprocessen die nog gaande zijn of bijna afgerond zijn.Zo in het midden van dit jaar 2016 is het tijd voor ‘her-evaluatie’ van jouw processen en gronding van wat al geweest is (vanuit lineair tijds perspectief), maar ook een dieper inzicht en uitlijning op datgene wat nog komen gaat in de volgende maanden van 2016.

Het is een soort van centraal middelpunt, deze dag en activatie, die je volledig uitlijnt met wat Nu is, in jou, in je bewustzijn en in je groei. vanuit menselijk en Goddelijk Perspectief.Het omvat alle ‘lijnen’/ velden/frequenties die in jou nu al open staan en bundelt deze tot een krachtig gecentreerd lichtkanaal in het eeuwige Nu en helpt je om veel dieper uitgelijnt te zijn op alle lagen van je Zelf, bewust en/of onbewust, en alles wat in jou Is.De Kristal Wezens en Kristal Meesters, de frequentievelden van de Holle Aarde helpen je niet alleen deze poorten naar gronding van wat Is in het Nu te brengen. In je mens-zijn en alle je hogere dimensielagen. Maar ook om hier een diepere gevoelservaring in binnen te brengen. Zodat je in je menselijk bewustzijn steeds dieper de ongelimiteerde reikwijdte van jouw Gods Bewustzijn kunt gaan ervaren, die zovele malen verder reikt dan de beperkte menselijke perspectieven.De frequentiegolven van het tweede 6-6 portaal en de 15-6 codering brengen een specifieke opening en ingang om dieper de Oorspronkelijke Lichtcoderingen van jouw Kristallijne Lichtlichamen en Christus Bewustzijn, Bronuitlijning en Oorspronkelijek Blauwdrukvelden, dieper te koppelen aan de aardse materie. Zodat het Goddelijke, de Paradijselijke Goddelijke Staat, steeds dieper voelbaar kan gaan worden in je menselijke ervaring en gevoel.Deze activatie en afstemming die enorm veel verschillende frequentievelden omvat en zal aanraken, zal je een diepe rust, aarding in dat wat Is brengen, een bundeling van Multidimensionale velden van je Zelf die samenvloeit in een Eternal Now veld, stemt je af op diepere lagen van Wijsheid, Weten en Voelen vanuit Multidimensionaal perspectief en helpt op menselijk vlak een diepere acceptatie, vertrouwen, overzicht en verbinding met je eigen gevoelsbeleving te scheppen.

Dat en waarschijnlijk nog heel veel meer….Zodat jouw Kristallijne Lichtlichamen en Goddelijk Bewustzijn steeds dieper werkelijk gegrond, toegankelijk en ervaarbaar worden in het 3D lijf en leven, in het NU!

Crystal Gate Activation Workshop (introductie)

De Multidimensionale Apofyliet Kristal Poort I: De Brug van (mens) zijn naar (Bron) Zijn

Een introductiedag voor de serie van workshops die in 2017 van start gaan. In deze nieuwe serie workshops zullen we op het Bronpotentieel van de Kristalwezens gaan afstemmen, vanuit de oneindige mogelijkheden van het Nu, waarin de innerlijke poorten van de Kristalwereld veel verder geopend zijn dan de recente afgelopen jaren. Heel nieuwe coderingen, energieën, potentieel en dimensielagen van de kristallen worden daarmee toegankelijk om weer te voelen en ervaren. En dimensielagen, krachten en energieën die voorheen nog niet als mens toegankelijk waren, zullen zich nu meer en meer gaan blootgeven.

Lees hier verder: www.praktijk-apofyliet.nl/crystalgateactivationworkshops2017.htm

Deze eerste dag zullen we gaan werken met de Crystal Gate (Kristallen Poort) van het Apofyliet Kristal.Dit, omdat ik al vanuit het begin van de Praktijk werk vanuit deze Poort en daartoe steeds dieper de toegang heb gekregen in de loop der jaren om daadwerkelijk de kwaliteiten van het Hart van Bron belichamen op Aarde, als een Brug van Bewustzijn, heb mogen ervaren en verkennen. De Apofyliet Kristallen die met zulke hoge liefdevolle krachten de brug weten te slaan naar de veel dichtere minder transparante frequenties van het duale aardse bewustzijn, waardoor een Poort naar Bewustwording binnen het eigen Zelf ontstaat en gebouwd kan worden.

We zullen in deze workshop niet alleen dieper de energetische werking van de Apofyliet kristallen gaan verkennen, maar ook: De Multidimensionale ingangen die de Apofyliet in resonantie kent als deze Poort en hoe verwerkt en verhoud zich dat in deze kristalsoort. Welke ingangen, Multidimensionaal Potentieel en kernkwaliteiten belichaamt de Apofyliet als kristal. En hoe verhoud zich dat met jouw Zijn? Hoe is hiermee te werken als mens-zijnde en wat kan dit betekenen voor je eigen persoonlijke Multidimensionale groei, het collectief Apofyliet Bewustzijn en het Grote Geheel van alle wijzigingen op grote schaal (collectief) van het Ascensie proces.Welke Blauwdrukvelden zijn verbonden aan deze kristalsoort en welke verbindingen zijn al actief werkzaam op aarde, welke dienen wij verder te activeren en integreren en hoe.Door de Kristallen Apofyliet Poorten te betreden vandaag start je een diepgaande initiatie en innerlijke activatie reis binnen je Zelf en jouw persoonlijke groei/Zielsprocessen.

De Oer Kwaliteiten en Broncodering van de Apofyliet resonantie wordt daarmee ten diepste in jouw Wezen gewekt om weer te herinneren, eigen te maken en te integreren. Hoe dit exact werkt en welke waarde dit heeft zullen we gaan ervaren binnen de workshop. Maar daarnaast geeft het vertoeven in en het binnen gaan van de Apofyliet Kristallen Poort een diepere ingang en activatie aan het collectief van deze kristalsoort (op aarde) mee, waardoor de Poorten van deze Kristallen Poort als Levend Bewustzijn dieper geopend kunnen worden voor de kristallen die op en in de aarde zijn. We wijzigen daarmee dus de coderingen en energie van deze kristalsoort, op dat deze nog dieper tot haar recht kan komen en ieder die ermee werkt verder kan helpen in de persoonlijke (en collectieve) bewustzijnsgroei.

Er vinden dus in deze workshops ook collectieve Blauwdrukwijzigingen plaats in de Kristal Energieën, waarmee het hoogste Potentieel van de kristallen ook geactiveerd wordt in onze aardse sfeer.Het zal een co-creatie worden van ons bewustzijn, het kristal bewustzijn en alle vanuit Bron uitstaande verbindingen van deze Kristallen Bewustzijnsvelden (of dat nu Meesters, Engelen, aardewezens, Draken, ET’s of wie dan ook zijn).Deze workshops zullen jouw bewustzijn werkelijk verder open ‘draaien’ en je heel veel nieuwe kwaliteiten, potentie en verbindingen van je Zijn leren kennen en integreren.De Kristallen Poorten als een weg ‘terug’ naar jouw Verlichte Wezen en Bron!Aanschaf van een kristal waarmee gewerkt is en of die opgeladen is in deze energieën van de workshop is mogelijk !

Zomer zonnewende: Kristal labyrint

Wegens groot succes in voorgaande jaren toch in de herhaling!Buitenworkshop waarbij we met elkaar, in afstemming op de zonnewende en aanwezige energie zelf een labyrint gaan vormen en vullen met energieën, kristallen en andere krachtige hulpmiddelen. Waarna we deze inwijdingsweg binnen ons Zelf gaan bewandelen. Verwelkoming en viering van de zomer en het eigen Gouden Bewustzijn!Let op: dit is een workshop die buiten plaats vindt, dus hou rekening met kleding.Grote kristallen, schedels, bloemen en andere persoonlijke krachtvoorwerpen zijn welkom om deel te nemen aan het veld

Meesterkristallen: Transmissies vanuit de Kristalwereld

Deze workshopdag staat geheel in het teken van kristalfrequenties en hun meerwaarde ten behoeve van de bewustwordingsprocessen en healing in het Nu. Aan de orde komen de helende eigenschappen van kristallen binnen de energieën van deze tijd (2014), het dieper contact maken met kristallen en hun innerlijke Wezen. Communiceren met kristallen binnen je eigen groei en bewustwording. Healing met en van kristallen (ontvangen). Contacten met de Kristal collectieven, en heel veel meer. De energie ook van transmissies van verschillende kristallen ondersteunen je  krachtig in diepere stukken persoonlijke healing en dieper openen en activeren van je eigen Bewustzijn. Transmissies werken ook mee om dieper je eigen Zijns Blauwdruk te helpen ontwaken. Dit brengt een prachtige krachtige nieuwe stroming voort in je eigen energie en bewustzijn waardoor je weer nieuwe stappen voorwaarts in groei, verheldering, heling en bewustwording kunt zetten op vele lagen van je Zijn. En alles wordt als altijd afgestemd op de aanwezige groep en energieën van dat moment.

Zomer Zonnewende Viering (Buiten workshop)

Op zaterdag 21-6-14 vindt ten tijde van de Zonnewende een krachtige (buiten) workshop plaats die dieper in uitlijning met je eigen Ziel/Zijn/Essentie/Zonnekracht brengt. Tijdens de Zomer Zonnewende (equinox), de dag dat het het langste Licht is, zullen we ten diepste onze eigen Gouden Scheppingskracht gaan binnen halen en aanspreken in de belichaming in samenwerking met en onder leiding van onder andere de Ra en Khnum frequenties.

In deze workshop komen bovengenoemde actuele groeiprocessen, uitdagingen, Meesterschaps facetten dieper aan het licht en kun je deze dieper leren verstaan binnen je eigen Bewustzijn. Dit reikt ook handvaten aan om hier steeds bewuster mee om te gaan binnen je persoonlijke processen en steeds dieper je Zelf, uitdagingen, leerlessen, groeithema’s en jouw Ascensiepad te gaan verstaan.

Tegelijkertijd zullen er nieuwe Zonnen portalen geactiveerd en geopend gaan worden om zowel voor je eigen Zijn als voor het Collectieve Veld en Moeder Aarde nieuwe Scheppingsfrequenties binnen te gaan brengen op aarde. De Solaire Blauwdrukken in de Nieuwe Aarde zullen dieper geactiveerd worden, waardoor ook de aardefrequenties dieper zullen openen en ondersteunen in het steeds dieper in belichaming brengen van ons eigen Hoogste Licht.

Aspecten als dieper zakken in een nieuwe veiligheid binnen je Zelf, dieper ankeren en aarden in de Nieuwe aarde Matrix, hoger uitreiken in je eigen Licht/Bewustzijn en helderder zicht op je pad en Zijn zullen hier uiteraard in meegenomen worden. Ook diepgaande healingen in het doorbreken van eigen stukken versluiering, illusie, oude fundamenten en persoonlijkheidslagen worden daarmee naar voren gehaald.

Maar ook het activeren van eigen Meesterschapskwaliteiten, bewustzijn, innerlijke kennis en diepere activatie van je eigen Multidimensionaliteit in het hier en nu leven.Deze workshop zal in een speelse vorm gegoten gaan worden, waarbij we vooral buiten aan de slag gaan, om zoveel mogelijk ook 3D (zon)licht op te gaan vangen. (We hopen uiteraard op mooi weer).

Specifieke Meestervelden zullen dichterbij dan ooit ervaarbaar zijn en persoonlijke activaties en healingstukken begeleiden.Er zal met de frequenties van de 13 op vele facetten gewerkt worden, het totale Multidimensionale veld van jouw Zijn, de 13 manen die helpen voorbij de verbasterde overtuigingen te komen, Blauwdrukvelden die in jouw geactiveerd, geopend en gezuiverd worden voor Meesterstappen voorwaarts. Enzovoorts.

Er is bewust vanuit inspiratie gekozen voor een speelse vorm van groei, bewustwording en healing deze dag om zo diep mogelijk alle facetten van ons Zijn (inclusief het innerlijke kind) mee te gaan nemen. Ook om te laten ervaren hoe simpel (ook op aards vlak) we ons Zelf steeds dieper kunnen helpen Ontwaken.

Hoe deze dag exact vorm krijgt en hoe we dit gaan doen, zal nog even een verrassing blijven. Je mag in elk geval indien je dat wenst kristallen meenemen, schedels en eventueel bloemen of andere krachtvoorwerpen. Niet alleen om deze als ondersteuning van je eigen groei in te zetten, kristallen krachtig met Meester energieën op te laden, maar ook voor het gehele groepsveld en voor de activaties van Poorten binnen het Collectief. Let hierbij op dat je niet te kleine steentjes meeneemt, omdat deze moeilijk terug te vinden zijn in het gras. (Of leg er doekjes onder).

Maar als je eerder op de Zomer Equinox workshops bent geweest (voorheen ook wel kristal-layrinth lopen), weet je dat dat altijd een feest van Licht, healing, bewustwording en ook veel plezier is!

Diepgaande processen van nieuwe groei zullen aangezet worden in je Zelf. En via ons ook doorgegeven worden aan het gehele Collectieve Veld. We are the Ones we were waiting for to make the changes!

De speelse manier van werken tijdens deze workshop biedt juist ook een toegankelijkheid voor ieder die zich hierop voelt resoneren (als je hart gaat zingen bij het lezen van deze informatie!) ongeacht hoe bekend je met al deze facetten of termen van groei bent of juist niet. Er zal persoonlijke begeleiding zijn waar nodig en alle ruimte voor vragen of verduidelijking.

Kennismaken met kristalwezens en kristalenergie

De transmissies en kristalhealingen in dit weekend zullen gericht zijn op een kennismaking met het Multidimensionale Bewustzijn van verschillende kristallen en hun mogelijkheden voor wat betreft healingwerk. Je leert een diepgaande hartconnectie met de kristalwezens van verschillende kristal soorten maken en leert daarmee hun energie-matrixen beter kennen, zodat zij je kunnen aanreiken waar je hen specifieke krachten voor in zult kunnen zetten.

Naast het verkennen van deze kristalvelden zullen we krachtig transformerend en helend met hen mogen samenwerken voor je eigen groei en Bewustwording, als ook voor Moeder Aarde.

Dit brengt grote schoonmaak in je eigen Multidimensionale Bewustzijn en kan voor nieuwe inzichten, groei en bewustwording zorgen.

Daarnaast zullen de kristalwezens ons ondersteunen om een diepgaande verankering in de Aarde Bewustzijnslagen te maken (o.a. daar waar de kristallen geboren worden in de aarde) om al deze energieen krachtig te ankeren in ons Bewustzijn, zodat de groei en Transformaties blijvend zijn.

Een verkenning van de kristalenergieën op verschillende niveaus van Zijn.

En tevens een eerste kennismaking met verschillende Bewustzijnslagen en Krachten van kristalenergieën.

Door te leren op verschillende levels van de kristalenergie af te stemmen stimuleer je je eigen kwaliteiten van deze verschillende lagen die ook in jouw Bewustzijn weerspiegeld zijn. Voor mensen met readers kwaliteiten betekend dat dus ook dat het makkelijker wordt om onderscheid te maken op welke levels je aan het readen bent.

Daarnaast worden ook de processen en thema’s mee genomen die aan de orde zijn in de groep. Ook de energie die in die periode belangrijk is en op aarde uitwerkt, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Begeleid door de Crystal Masters of Sirius en vele andere Lichthulp van Ascended Masters, Engelen, Moeder aarde en Gaia en vele andere Lightbeings

Connectie met  Kristallen schedels in de 2012 energie

 Dieper leren ‘verstaan’ van kristallen schedel energieën in deze tijd en op welke wijze zij je krachtig en prachtig in je processen van Ontwaken en Ascensie kunnen ondersteunen!

Into The Crystal Matrix:

Abydosiet & Amarna Crystal

Deze dag zullen we gaan werken met verschillende oer-oude kristalformaties die een combinatie van calciet en albast zijn, die afkomstig zijn uit twee heel belangrijke gebieden in Egypte.  Gebieden die immense Sterren/Aarde Portalen op zich zijn en vele mysteriën maar ook coderingen in zich dragen vanuit de Oudheid (Gouden Tijsperken) voor de Gouden Tijd in het Nu.

Niet alleen helpen deze kristallen dieper je eigen Gouden/ Goddelijk Bewustzijn te openen. De aard van de kristallen is ook dat ze je helpen deze Gouden Informatie van je eigen Zijn te helpen ankeren en belichamen. Dat betekend dieper processen van groei, healing en bewustwording met deze Meesters van Kristal.

Een onvergetelijke reis in je eigen Bewustzijn en  in je eigen Zielsevolutie zal hieruit mogen voortvloeien, waardoor er een veel dieper verstaan van wie jij Bent, je eigen Meesterschapskwaliteiten en je Zijn naar voren zal mogen komen.

Daarnaast kunnen deze kristallen je helpen met oeroude wortels te helen en leer je tevens op welke wijze je met dergelijke Wijze Meester Kristallen van de Gouden Tijd kunt samenwerken en co-creëren, coderingen en sleutels uit dit kristal bewustzijn kunt ontvangen, in Gelijkwaardigheid en Eenheid.

Meesterkristallen in het licht van deze tijd

Een workshop dag waarin de Meesterkristallen en de energie van deze tijd centraal staan.

Wat is de ‘waarde’ en bijdrage van kristallen aan alle processen van bewustwording en trillingverhoging van deze tijd? Hoe werken zij en op welke wijze dragen zij bij aan de ‘Nieuwe Tijd’?
Hoe kunnen kristallen jou ondersteunen in jouw persoonlijk proces?
Welk kristal kan jouw proces het beste ondersteunen?

Je eigen processen, groei en ontwikkeling staan centraal vandaag om zodoende passende ondersteuning en samenwerking met Meesterkristallen te kunnen gaan ervaren, beleven en voelen.
De collectieve trillingsverhogingen, bewustzijnsshifts en veranderingen in bewustzijn en groei van dit moment en de Portaaldag in de 11-3-11 frequenties zullen ook nader toegelicht worden, in wat deze trillingen brengen aan nieuwe groei.

Wil jij dieper de energie van Meesterkristallen leren kennen?
Wil jij de verdieping in, door diepgaande verbinding met de Meesterkristallen te ervaren?
Wil jij gaan ervaren welk kristal jouw processen in het nu dieper kan ondersteunen? Hoe je kan samenwerken met de Kristalrijken, ook voor jouw eigen groei?
Dan is deze workshop zeker iets voor jou!

Kristallen en samenwerking met Lichtmeesters

Deze workshopdag staat in het teken van Verbinding en Ervaren van Verbinding, zowel met kristallen als met Lichtmeester- en Lichtwezen bewustzijn.

Vanuit de verbindingen die wij deze dag (leren) maken met de kristal energieën, zullen we specifiek leren afstemmen welke Meesterbegeleiding op dezelfde (soort) resonantie functioneert en gekoppeld kan zijn of worden aan de kristal energie.
Van hieruit verbind je je dus niet alleen met een krachtig kristalwezen maar ook met een Meesterenergie, wat het geheel nog krachtiger en grootser maakt.
Niet alleen brengt dat een diepe healing, het brengt je ook spiegelingen over jouw Zelf, de verbinding met jouw Zelf en wat een kristal of Meester energie jouw bewustzijn komt brengen.

Uiteindelijk zijn ook zij ‘spiegels’ die frequenties naar je toe uitstralen die je iets vertellen over je Zelf. Vaak over nog onbewuste kwaliteiten, frequenties of golflengtes die zij in jou weer weten aan te rake en te helpe herinneren.
In feite zijn de kristallen een gematerialiseerde vorm van Bronfrequenties op een bepaalde golflengte, en zijn de Lichtbegeleiders ook een bepaalde golflengte, maar niet gematerialiseerd.
Deze golflengtes zijn ook ergens in jouw bewustzijn aanwezig.

De ‘spiegels’ die zij aanreiken helpen je om jouw  Zelf op die golflengtes (en dus ook daar aan verwante, Zielskennis, kwaliteiten en bewustzijn) weer in herinnering te brengen.
Door te werken met een ‘gematerialiseerde’ en ‘niet- gematerialiseerde’ vorm van deze frequenties breng je zowel in de fysieke manifestatie als je bewustzijn deze frequenties binnen. En dus ondersteund dat enorm om op alle lagen dieper te ontwaken in je eigen bewustzijn!

Ieder zal op zijn/haar eigen bewustzijnsniveau deze dag  aangeraakt mogen worden in zichzelf en via de verbinding met kristallen en Lichtmeestervelden dieper in Verbinding komen met je eigen Zelf!

Afstand activatie Lemurische Poortwachters & de Staf van Metatron

 

Een zeer krachtige activatie en kristal transmissie  i.s.m. 3 heel krachtige Meesterkristallen: de Staf van Metatron en de twee Lemurische Poortwachters.

De Lemurische Poortwachters:
Twee immens krachtige kristallen die zich als de Lemurische Poortwachters laten voelen begeleiden deze transmissie en activatie. De immens prachtige en krachtige Lemurische Kristallijne energieën die bij deze trasmissie naar je toe mogen stromen brengen je dieper in verbinding met je eigen Kristallijne Wezen, je Lemurische velden en bewustzijn en helpen je deze dieper in het hier en nu weer aan te trekken om te belichamen. Daarmee worden jouw Lemurische kwaliteiten en bewustzijn weer dieper toegankelijk , aanspreekbaar en inzetbaar in het hier en nu.
Brengt diepgaande liefdevolle healing op (oer)trauma’s van het op aarde zijn, helend voor je hart en allerhande opgelopen verwondingen op je Zielspad. Brengt je eigen oneindige Liefdevolle bewustzijn weer in herinnering en verdiept de verbindingen met Bron. Kan ook meer helderheid schenken over je missie, leerlessen en pad op aarde.

Lees hier meer over de Staf van Metatron!

Deze afstemming en activatie vind plaats in combinatie met de energie van dit moment, vlak na kerst en vlak voor de overgang naar het nieuwe jaar 2018.

Kennismaking met en leren werken met Meesterkristallen

Deze 2-daagse workshop is bedoeld als een introductie in het dieper leren werken met kristal energieën en hun mogelijkheden. En is gericht op het leggen van diepe connecties, communicaties, uitwisseling en samenwerking met de kristal energie. Het is een introductieworkshop om dieper je hart te openen en je sensitiviteit te ontwikkeling voor de kristal-mogelijkheden en energieën die tot onze beschikking staan. Helemaal gericht ook op de mogelijkheden en groei van deze tijd!

Centraal staat o.a.

*connectie en communicatie met kristallen

*reiniging van kristallen

*volledige gelijkwaardige uitwisseling vanuit het hart

*verschillende kristalsoorten dieper verkennen, ervaren en voelen

*Meesterkristallen en hun bijdrage aan je groeiprocessen, healing en energie van deze tijd

*healingsmethodes met kristallen

*nog veel meer

Deze workshop brengt jouw ook een hoop nieuwe inzichten, ervaringen en groei mee en zal je hart dieper en wijder openen voor de wondere wereld van de kristal energieën!

Kristal Healing Verwen Dag

Behoefte aan meer energie, healing, bekrachtiging of (in) zicht in jouw processen?
heb je zin om even alles van het dagelijks leven los te laten voor een moment, zodat jij je Zelf weer even gaat voelen? Zodat je van daaruit met nieuwe frisse blik en energie weer in je leven staat?

Dan is de kristalhealing verwendag misschien iets voor jou!

Tijdens deze workshopdag ontvangt iedere deelnemer een groepshealing van kristallen en mededeelnemers. Juist de mix van liefdevolle aandacht voor elkaar, de kristal energieën, helende klanken en muziek, geurende zuiverende olie en de healingenergie die daarbij vrij komt, biedt een krachtig ontspannende werking, waarmee je dieper je blokkades kunt loslaten. Je energie weer meer gaat stromen. Waardoor je meer zicht krijgt op waar jij zit in je leven en groeiprocessen. Of weer dieper Thuis komt in je Zelf.

Deze Healing Verwendag wordt met en voor elkaar vormgegeven vanuit begeleiding uiteraard. Je ontvangt hiermee niet alleen, maar leert ook gelijkwaardig samenwerken vanuit afstemming en hart met elkaar. Het is een ‘doen’ en Zijn mix. En een balancering tussen geven en ontvangen. Want door samen te werken met elkaar als groep en zogezegd healing te geven, ontvang je ook, zij het op een andere manier dan wanneer jij de healing van de groep zelf ontvangt.
Het is tevens een leren gelijkwaardig  samenwerken met kristal energieën, energieën van het moment, Lichtwezens en wat maar meer Is op dat moment. Dat kan ook nieuw zicht en feeling geven op je eigen kwaliteiten en -waarde en je eigen kracht en vertrouwen versterken.
Daarnaast kan een diepe verbinding met elkaar bijzonder vreugdevol en verrijkend zijn!

Kortom een Helende Verwendag maar ook zeker een groeidag!!

Ascensie, Zelfrealisatie, Meesterschap, Multidimensionaal bewustzijn en meer

The Dragon Path 

Ik ga op (multidimensionale) reis en neem mee….. Een Draak die de hele maand mijn leidraad, inspiratie, bekrachtiging en begeleidende kracht mag zijn in persoonlijke groeiprocessen, voor diepgaande healing, bewustwording en ontplooiing!
The Dragon Path is een onvergetelijke reis door je eigen bewustzijn!

Een uniek workshop traject i.s.m. het Draken Bewustzijn.

Lees er hier alles over!

Merlijn en de Magiërs Code

In dit unieke workshop traject gaan we ons ontwikkelen en verdiepen in de innerlijke Merlijn en – Magiërs Code, om deze weer te doen ontwaken in ons hier en nu (menselijke) bewustzijn.

Merlijn spreekt bij velen aan, vaak vanuit de oude verhalen van uit Engeland en King Arthur.  Maar wie is Merlijn echt? En wat houdt dit bewustzijn exact in? Hoe kun je ermee verbinden, het weer aanboren in je Zelf?

Deze activatie workshops verschaffen je meer inzicht in en meer feeling met wat het Merlijn Bewustzijn inhoudt, wat de Magiërs code is en hoe deze in je Zelf te traceren en activeren. We gaan dieper innerlijk onderzoeken wat de waarde en bedoeling daarvan is voor jouw bewustwordingsgroei en – weg.

Het wordt een workshoptraject vol magie en her-innering aan de eigen scheppende krachten, alchemistische frequenties en potenties binnen jouw bewustzijn. De energieën van Merlijn, de druïden lijn van oud Engeland, het Midden aarde (natuurwezen) bewustzijn, openen van de aardepoorten, relaties met het Egyptische veld en de hier en nu bewustzijnsgroei, en heel veel meer.
Een magische ontwikkelingsweg vol met activaties/ afstemmingen die je dieper in de essentie van het Magiërs Bewustzijn, de innerlijke Merlijn en schepperskrachten binnen je Zelf zal initiëren. En die je je innerlijke Magiërs Code helpt ontrafelen en her activeren, zodat je weer toegang krijgt tot vele helende mogelijkheden, innerlijke wijsheden, een grotere dosis onvoorwaardelijke Liefde en Eenheidsbewustzijn weer kunt toelaten in jouw leven en Zijn.

Lees hier alles over dit unieke traject aan workshops!

Kosmische Draken en Scheppingskracht

Activatie van de innerlijke Drakenkracht

I.s.m. Kosmische draken en vele Meester- en Engelen velden.Deze workshop is een bijzonder krachtige, waarin we verbinding gaan maken met persoonlijke, innerlijke als ook collectieve Draken kracht. Deze hele dag is een doorlopende immense activatie van je eigen (Draken)Kracht, hartpotentie en bewustzijn wat zich verder kan openen en ontplooien.Meer informatie over Schepping, de rol en functies van de Kosmische Draken, Persoonlijke Draken, verbindingen met de Drakenkracht, Planetaire Draken, en wat maar verder aan de orde komt.

Ascension Glyphs: Terughalen van Zielendelen naar het Nu

In deze dag workshop gaan we ons afstemmen op blokkades en belemmeringen die je in je dagelijkse leven en groei ervaart. Steeds terugkerende thematieken en issues. Zogenaamde blinde vlekken of hardnekkige processen die maar steeds niet te doorbreken of overstijgen lijken te zijn. Dergelijke diep gelegen thema’s kunnen soms resoneren op afgescheiden delen van ons Wezen die nog elders in de dimensielagen of sferen of zelfs aan oude incarnaties zijn vast blijven zitten. Daarmee blijf je het gevoel houden in-compleet te zijn, hoeveel je ook al gewerkt hebt aan je Zelf.In deze workshop gaan we dergelijke afgescheiden Zielendelen en deelaspecten verder verkennen, lokaliseren en terug halen naar je hier en nu bewustzijn.In Essentie zijn we nooit gespleten of afgescheiden, het zijn ‘slechts’ bepaalde overtuigingen voortkomend uit Zieletrauma’s en pijn die ons dit laten denken en voelen. We zullen met verschillende Multidimensionale technieken aan het werk gaan, die ook thuis makkelijk weer inzetbaar zijn, om steeds meer afgescheiden delen van je Ziel/Zijn te kunnen gaan lokaliseren en ‘terug’ te halen. Waarmee je je eigen Eenheid en Heelheid steeds dieper weer zult kunnen ervaren. Het houdt tevens heelwording van oude karmische belasting en littekens in. Maar brengt ook de kwaliteiten naar je terug die besloten lagen in die gebieden die in je Wezen niet meer toegankelijk waren. Wanneer we deze Deelaspecten van je Multidimensionale Zelf weer gaan ‘bevrijden’ zul je ook weer in contact komen met oeroude kennis, kwaliteiten en potentie die daarin besloten liggen en die nu weer vrijer naar je (hier en nu) Zijn terug kunnen stromen. Je Ontwaakt dus opnieuw op diepere lagen van je Goddelijk Zelf, om deze dieper dan ooit tot uitdrukking te kunnen brengen (belichaming) in het hier en nu.We zullen ook met Zielscoderingen werken in de vorm van ‘Ascension Glyphs’, krachtige symbolieken die helpen her-inneren en helen. Meer uitleg daarover in deze workshop.Zeer bevrijdende en bewustzijns verruimende workshop die vele nieuwe inzichten in je Zelf en jouw unieke Zielepad kan opleveren! Naast praktische handvaten hoe je met je groeiprocessen en hardnekkige thematieken in je groei om kunt gaan.

Soul Touch… waar Zielen elkaar Ontmoeten

Workshop serie met verschillende (los van elkaar te volgen) workshops met verschillende thema’s.

Deze workshops zijn bedoeld om niet alleen gericht te zijn op eigen groei, maar ook op groei vanuit echte Ziels Ontmoeting met elkaar. Dus niet alleen groeien vanaf ‘je eigen eilandje’ maar juist ‘jouw eilandje’ verbinden met dat van de ander, zodat een groter bereik van bewust wording (en –zijn) ontstaat. Om te kunnen groeien in je eigen bewustzijn, voor healing van oude patronen en pijnstukken, nieuwe inzichten, bekrachtiging van wie jij bent en jouw kwaliteiten. En om te helpen dieper uit te kristalliseren hoe jij je Zijn en Stralende Zelf in belichaming van het dagelijks leven neer kunt zetten.

Juist in de ontmoeting van elkaars hart en Ziel kan je diepe innerlijke ‘aanraking’ ervaren en diep in je eigen innerlijke spiegel kijken. We dragen namelijk allemaal Sleutels voor elkaar. Persoonlijk groeien vanuit je ‘eigen eilandje’ kan je een eind brengen, maar uiteindelijk mogen we de interactie en verbinding met de buitenwereld ook weer in stappen. Groeien alleen vanuit je eigen eilandje kan leiden tot vereenzaming en of het behoud van blinde vlekken. We hebben elkaar nodig om elkaar te spiegelen, triggeren en herinneren wat we binnen ons Zelf nog niet zien.

Juist in de echte ont-moeting van elkaar, kan er iets heel anders innerlijk en in je groei gaan gebeuren. Door te verbinden met de ander, in een gelijkwaardige verbinding, zonder oordeel, in delen en uitwisselen, openheid voor de ander en diens (levens) ervaringen, inzichten en zoektocht, kan het juist zijn dat je tot nieuwe innerlijke openbaringen en inzichten in je Zelf komt. Kan het zijn dat er nieuwe informatie of energie tot je komt. Je kunt elkaar bemoedigen, bekrachtigen, bevestigen en inspireren, wanneer je elkaar echt ontmoet!

Deze workshops dragen verschillende thematieken als ‘ingang’ voor verdere bewustwording en persoonlijke groei.
Deze thema’s per workshop zijn de leidraad binnen die dag van waaruit en waarin we elkaar gaan ontmoeten.
De basis van elke Soul Touch workshop is echter gelijk: er zal veel ruimte zijn om je eigen ervaringen, worstelingen, inzichten en kwaliteiten te delen in de ontmoeting met elkaar.
We helpen elkaar her-inneren en groeien. We helen, ontwaken en openen ons bewustzijn met elkaar en juist in verbinding met elkaar.
Maar er zullen ook verschillende gechannelde afstemmingen plaats vinden waarbij je in de verbinding met je Zelf treed om veel je bewustzijn dieper te openen, dieper en bewuster te ervaren en voelen en je eigen bewustzijn verder te verkennen en ontplooien.
De workshops verlopen via de flow van inspiratie van dat wat zich aandient binnen de groep, de energie van dat moment en wat ‘van bovenaf’ wordt aangereikt.

Enkele voorbeelden van wat er kan ontstaan in Zielsontmoeting en Zielsaanraking van elkaar:

*Vreugde en vrije stroom
Daar waar je de waarde van de verbinding met de ander gaat voelen en innerlijk begrijpen (‘verstaan’) daar ontstaat meer openheid, maar ook meer vreugde. Dat brengt een vrijere stroom om te Zijn wie jij Bent, brengt meer levensvreugde, kracht, bemoediging en positieve instelling.

*Zichtbaar worden
Eventuele schroom om te laten zien wie jij bent of wat je ervaart (ook in de buitenwereld) kan helen. Als je vanuit een basis van vertrouwen in je Zelf verbinding kunt maken met je Zelf en de ander, wordt je steviger in het laten zien wie je Bent. De veiligheid van het groepsveld via de dragende energie van de workshops, helpt je dit dieper te ontwikkelen.

*Dieper (h)erkennen wie jij Bent en jouw waarde
Het helpt je dieper te laten zien, voelen , verwoorden en uitdrukken wie jij bent, wat jouw waarde is, wat jouw kwaliteiten zijn en wat jouw bijdrage/waarde is in verbinding met de ander. Het legt echter ook oude beperkte patronen bloot, pijnstukken die in verbinding met je Zelf en de ander in de weg staan, blokkades of stagnerende energieën mogen zichtbaar worden. Dit zijn je eigen handvaten waaraan je kunt gaan werken in verdere groei.

*Verbinding in plaats van afscheiding
Het voorkomt concurrentie-gevoel, omdat je gaat voelen hoe het in Zielsverbinding echt werkt: je trekt die mensen aan die bij jouw pad passen en horen, vanuit welke verbinding of bedoeling dan ook.

*Belichten van jouw unieke pad in verbinding met de ander
Het laat je voelen dat we allemaal op weg zijn om bewuster te worden, te helen en de weg naar Huis te bewandelen, ieder op unieke en eigen-wijze. We kunnen daarbij niet zonder elkaar, want we hebben elkaar ook wat aan te reiken.

*Meer openheid en nieuwe zienswijzen
Het leert je meer open staan voor de ander, andere meningen, andere groeiwegen en gevoelservaringen.
*Het leert je misschien dingen vanuit andere aanvliegroutes te benaderen en te zien.
*Het leert je open te staan voor de Zielsbeleving van de ander en leert je zowel je Zelf als de ander te eren en erkennen.
*Het leert je de ander met andere ogen te zien. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, maar met de ‘ogen van het hart’ de ander te zien.

*Nieuwe verbindingen
Het kan nieuwe vriendschappen of Zielsmaatjes in je leven brengen vanuit de Zielsontmoeting met elkaar.

*En vast een heleboel meer!

Soul Touch Workshops:

*Soul Touch: wanneer Zielen elkaar ontmoeten
Een workshopdag in het thema van de Zielsaanrakingen die mogelijk zijn in echte ontmoeting van elkaars Zielewezen. We gaan ons richten op het verder kijken dan alleen de mens die je ontmoet. Je hart dieper openen, je bewustzijn inschakelen in de ontmoeting met de ander en ervaren wat er te ervaren valt.
Diepere verbindingen met je Zelf, en met elkaar.
Het vrijer maken van oordeel, weerstand, angst of wat je maar belemmert om een echt open Zielscontact en menselijk contact aan te gaan.
In de gechannelde afstemmingen zullen we ons hart en bewustzijn dieper gaan openen zodat de vanuit een verbinding met ons Zelf de ander dieper op Zielsniveau kunnen ontmoeten. Op dat niveau waarop je je Zelf kan ontmoeten, kun je de ander ook ontmoeten.

*Zielsverbindingen, Zielsfamilie en – relaties
In deze workshop ontvang je meer informatie en inzichten over Zielefamilie structuren en verbindingsvormen. Dat kan leiden tot inzichten in je eigen processen, energie en bewustzijn over dit thema. Hoe herken je Zielsfamilie? Wat houdt het in? Hoe voelt het? Wat brengt het voor jouw eigen bewustzijnsgroei? Hoe liggen de verbindingen met elkaar?
In de gechannelde afstemmingen van deze workshop zullen we het eigen bewustzijn dieper openen, doorvoelen en onderzoeken in jouw Zielsfamilie/verbindingen lijnen. Zodat hier meer bewustzijn op komt te liggen.
In ontmoeting met elkaar is er ruimte om te delen over jouw ervaringen, te verbinden met elkaar en te onderzoeken welke verbindingen er binnen de samengekomen groep aanwezig zijn.

*Karmische Verbindingen
Soms ontmoeten we mensen en Zielen die diepe wonden, pijnstukken, weerstand of boosheid oproepen. In anderen herkennen we direct ‘iets’ waardoor juist een enorme klik ontstaat. Hoe spelen karmische verbindingen een rol in de ontmoeting met elkaar? Waar herkennen we dit? En hoe gaan we hiermee om? Wat brengen deze verbindingen ons?
In de gechannelde afstemmingen zullen we dieper onze eigen karmische relaties en verbindingen onder de loep leggen, onderzoeken en doorvoelen. En helen daar waar dat al mogelijk is.

De Schaduw in het Licht be-licht

Deze workshopdagen zijn bedoeld ter dieper bewustwording van de Schaduwkrachten die even reëel zijn als de Lichtkrachten. Zowel in ons als binnen de Schepping zijn vele verschillende krachten werkzaam en die zijn niet altijd even behulpzaam ten behoeve van onze groei.
Deze dagen gaan we onze focus richten op de schaduwkrachten die in ons, op aarde en binnen de Schepping aanwezig zijn en die aardig verstorend, beperkend, vast zettend en beïnvloedend kunnen werken.
We kunnen ons doorlopend richten op en streven naar Licht, Liefde en groei, maar wanneer we werkelijk eerlijk en zuiver aan ons Zelf werken zullen we vroeg of laat te maken krijgen met de tegenpool daarvan: Schaduw en ondermijnende energievelden.
Daar waar wij steeds lichter (in trilling) worden, daar zullen we steeds meer ook de andere zijde van de medaille gaan aantrekken en ontmoeten.
Dit roept bij veel mensen intense angst op. Maar om ons Zelf werkelijk te bevrijden uit de duale matrix en schaduwvelden, zullen we deze velden dieper mogen leren doorgronden en gaan leren wat dit voor krachten zijn. Ho deze in elkaar steken, hoe ze zich tot ons verhouden, hoe wij hierin ‘verstrikt’ zijn geraakt en hoe we ze herkennen binnen en buiten ons.
Pas wanneer er echt een neutrale, reële kijk is op alles wat binnen Schepping en binnen dualiteit aanwezig is, kunnen we het grotere plaatje van Schepping gaan zien. Zolang wij de ogen sluiten voor de Schaduwvelden die ook zijn, zullen wij slechts met gekleurd perspectief ons Zelf en de wereld aanschouwen terwijl we onbewust onze eigen Schaduwvelden in stand houden.
Iedereen die nu bezig is zich te richten op het Licht, heeft ook te maken gehad met Schaduw of Duister. Dat is op zich niets om bang van te zijn. Als je niet het diepste Duister hebt ervaren of misschien zelfs gepraktiseerd, kun je nu niet naar je hoogste Licht en Kracht toe uitreiken. Zo werkt de duale ervaring nu eenmaal.Beide zijn deel van dezelfde medaille.
Overigens zijn vele van dergelijke oude beïnvloedingen, beperkingen en verstrikkingen vaak al vele eeuwen/incarnaties deel van je energie zonder dat je dat bewust in de gaten hebt. Hoe bewuster je wordt (hoe hoger je trilling) hoe meer dat zulke schaduwvelden ook in jou aan het Licht gaan komen om te transformeren.
Deze workshops bieden meer inzicht, toelichting en ook zelfonderzoek, gechannelde healingen en afstemmingen om in ons Zelf dergelijke energiepatronen te traceren, te doorgronden en ons Zelf te bevrijden van deze ondermijnende energieën. Om er bewuster van te worden hoe en waarom deze onze groei belemmeren en hoe we ons daar in de dagelijks leven praktijk mee kunnen verhouden.
Binnen de mini opleiding werken we vanuit co-creatie, dat betekend dat ieder ook inbreng heeft van eigen inzichten en persoonlijke ervaringen. Die ook voor elkaar weer heel verhelderend of als Bewustzijns Sleutel kunnen werken. Samen als groep wordt de workshop van daaruit ook vormgegeven. (Ook bijv. aan de hand van vragen die er leven, ervaringen die gedurende de workshops worden opgedaan, etc.)
Er wordt gezorgd voor een veilig, krachtig Lichtveld van waaruit we deze workshops zullen werken. Er zijn eventueel ook vele ondersteunende middelen aanwezig om je trilling hoog en licht te houden. Dus er is niets om bang voor te zijn!

Deel I- Entiteiten, koordverbindingen uit parallelle incarnaties en astrale velden op aarde

Deel II- Galactische energiezuigers, E.T. entiteiten en verstoringen

Deel III- Archontische velden, ‘dark lords’ en zwarte magie

Soul Fusion: Lemurische Herinneringsvelden, Zielsdelen terug halen, je eigen bewustzijn bewust Zijn & integreren in het mens-zijn

Gedurende deze workshopdag gaan we Lemurische coderingen her-inneren en inzetten om ‘verloren’ en afgescheiden Zielsaspecten en persoonlijkheidsdelen terug te halen, te herinneren en integreren in het hier en nu bewustzijn.

Vanuit diepere verbinding met en initiaties binnen je eigen Lemurische velden van bewustzijn zullen we tijdens deze workshopdag bewuster leren afstemmen op een grote plaatje van wie wij werkelijk Zijn.
De menselijke (beperkte) perspectief lens wordt schoon gepoetst en ‘opgerekt’ om ons oneindige Bron Zelf vanuit een breder perspectief (en ervaring) te ontmoeten.

Gaandeweg de evolutiecyclus van onze Ziel  zijn we gedescendeert (in trilling verlaagd of hebben ons Wezen steeds verder afgesplitst) en zijn we ervaringen op allerlei dimensie niveaus en in allerlei aardse incarnaties gaan opdoen. We zijn daarbij steeds verder afgeraakt van ons werkelijk Bron Bewustzijn en de her-innering dat we Bron in ervaring zijn. We zijn daarbij vergeten dat we als ‘afsplisting’ of facet van de totaal Bron onze ervaringen opdoen en zijn ons gaan identificeren met het facet dat we ervaren van ons Zelf. We zijn dat als enige realiteit gaan beleven en daarin verstrikt geraakt.

Door de vele (met name aardse) levens heen zijn we delen van ons Zelf steeds verder kwijt geraakt. Soms kan dat resulteren in Zielservaringen waarbij delen van je Zelf missen.
Dat wat we vaak als blinde vlekken, onbewustzijn, karma of schaduw ervaren kan soms als basis hebben dat we delen van de Ziel uitgeschakeld, verloren of achter gelaten hebben. Sommige Zielsfacetten zitten letterlijk nog in andere dimensies of aardse ervaringen, tijdslijnen of incarnaties vast. Waardoor we ons in het hier en nu niet compleet voelen of waardoor bepaalde ervaringen/situaties/patronen maar niet te helen of om te keren zijn.

Dus enerzijds dealen we in onze Ascensiegroei hier en nu met een beperkt menselijk perspectief, wat gevormd is door de afsplitsing van ons eigen Bron Bewustzijn. Anderzijds dealen we daar binnen met Zielsfacetten die niet meer toegankelijk of die vergeten zijn.
Beide zijn een lastigheid in onze aardse en Kosmische groei omdat ze processen, triggers, hardnekkige patronen of wonden in stand houden.

Gedurende deze workshopdag gaan we allereerst afstemmen op ons Lemurische Bewustzijnsveld (5D en hoger) waarmee we de Zielsevolutie cyclus op aarde startten. Deze velden van bewustzijn waren in die zin, op ‘dat moment’ nog completer uitgelijnd met Bron (even los van Galactische versnippering van Bewustzijn) en andere realiteiten, Lichtwezens/begeleiding, etc.
Vanuit deze afstemming rekken we ons Bewustzijn meer op naar een gewaarworden van een groter plaatje. Met welke intentie begonnen we aan de reis in de 3D sfeer? Welke doelen of ervaringen had mijn Ziel hierbij voor ogen? Hoe heeft mijn Ziel dat pad min of meer uitgestippeld en gecreëerd?
Waar heb ik delen van mijn Zelf afgesplitst om dieper de duale en 3D ervaring in te kunnen gaan?
Waar zijn nog delen in mijn Wezen, in het nu, verloren, afgestoten, weggetrokken, vast zittend door de incarnatielijnen heen?
In welke tijdslijnen zitten mogelijk nog Zielsdelen vast, waardoor ik nu niet verder kan in mijn groei?

Vanuit de Lemurische Bewustzijnsvelden, en de aansluiting/verbinding die je daarmee op dit punt in je groei kan maken, zullen we dieper onderzoeken en gaan traceren waar afgescheiden delen zich bevinden, waarom deze ‘achtergelaten’ zijn (wat wilde je Zielsbewustzijn hiervan leren?) En hoe deze ‘terug te halen’ zijn naar ons Bewustzijn in het hier en nu.
Je wordt daarmee weer een stukje completer in je volledig bewustzijn. Oude karmische contracten, ervaringen of wonden kunnen daarmee helen, zodat ze niet langer een tegenwerkende kracht in je leven zijn en je meer vrijheid innerlijk zult kunnen ervaren. Je groei kan meer voortstuwen en je wordt steeds meer weer Meester over jouw eigen energie.
Wanneer dergelijke delen in je Zelf integreren veroorzaakt het ook blijvend trillingsverhoging en dient uiteraard je ascensie groei. Want als steeds meer delen van jouw Wezen weer Thuis komen in je hier en nu Zijn, en je een steeds dieper inzicht krijgt op welke weg jij als Ziel (op het aardse vlak alleen al) hebt afgelegd, groeit je bewustzijn, je Liefde (ook voor je Zelf), je (Zelf) respect en je bewustzijn op je pad en aanwezig Zijn op aarde.

Soul Fusion: Het terughalen van wie jij Bent, ook vanuit andere tijdslijnen, dimensies en aardse incarnatiestromen, vanuit een grootser Bewustzijn die uiterst Liefdevol is naar elke vorm van jouw Schepping. Daarom werken we vanuit de Lemurische trillingen. Die Oneindig liefdevolle trillingen in zich dragen, die aan de basis van de aardse incarnatiecyclus staan. Via het Lemurische veld zijn we hier gekomen met een belangrijke Zielsmissie en – Bedoeling om ons Galactische incarnatiepad in de stof voort te zetten. Van hieruit kunnen we her-inneren welke delen van ons Zijn we missen in ons Zelf, in de duale wereld-ervaring, kunnen we ons Zelf helen, vergeven en herstellen.

Soul Fusion is ook het her-inneren, het terughalen en integreren van die ervaringen en kwaliteiten, delen van jouw Zijn in je aardse hier en nu, zodat het hier en nu belichaamd, gevoeld, ervaren en geleefd kan worden. Waardoor je je trilling verhoogd, je aardse menselijke perspectief/lens vergroot en minder vertroebeld is, zodat deze minder beperkend werkt en je jouw grotere Zielsvisie weer steeds helderder voor ogen krijgt!

Waardoor jouw Ziel steeds meer echt kan indalen en versmelten met je aardse jij, hier op aarde!

De reis naar Binnen, de reis naar Huis

Speciale workshopdag  die in het teken staat van een dieper gaan begrijpen wat Ascensie nu precies inhoudt. Een dag met veel tekst en uitleg over het Ascensieproces in het algemeen, wereldwijde en  persoonlijke processen daar binnen, in antwoord op de vele vragen en onduidelijkheden die er zijn omtrent het pad van verlichting.

Er is alle gelegenheid tot vragen stellen, uitwisselen en delen, discussiëren met elkaar. Het is een dag die we met elkaar vorm geven aan de hand van vragen of energie die aan de orde komen.  Met de bedoeling een verhelderd beeld te krijgen voor wat Ascensie voor jou betekend, hoe jij en jouw leven daar in passen en om meer zicht te krijgen hoe jij in je Ascensie proces staat.

Er is geen beter of verder zijn dan een ander op dit pad, want ieder is exact daar waar hij of zij is, binnen de evolutie van het eigen Zijn. Het is essentieel hier een diepere feeling en ‘verstaan’ in te krijgen, wil je jouw weg zo bewust mogelijk gaan. En toch aansluiting weten te vinden met anderen.

Soms is het belangrijk om dieper te gaan verstaan waar velen in deze ‘wereld’ over spreken en hoe dat daadwerkelijk toegepast en geleefd kan worden binnen je eigen leven en wereld.

Daarnaast zullen we in het verlengde hiervan enkele gechannelde oefeningen, activaties of healingen ontvangen, direct afgestemd op jouw pad, om je handvaten aan te reiken om dit ook daadwerkelijk vorm te gaan geven binnen je leven en groei.

De Essentie van de Nieuwe Tijd en co-creatie

Waar draait alles nu precies om in deze tijd en tijdsperiode, en wat zijn de wezenlijke verschillen met  voor de shift van 21-12-’12 en het nu? Op welke nieuwe wijzen kunnen we groeien in het nu en vorm geven aan wie we Zijn? Waarin liggen in het nu de uitdagingen van groei? De valkuilen en de patronen om te gaan herkennen en doorbreken? Welke handvaten, tools en meesterschapskwaliteiten zijn daarvoor al beschikbaar? En hoe zet ik deze in?

Hoe kan ik mijn Essentie dieper verkennen en erkennen en daarmee ook manifest maken in de 3D wereld van alledag? Waarin ligt mijn kracht, uitdaging en missie?

Deze workshop zal antwoorden proberen aan te reiken door gezamenlijke co-creatie en uitwisseling met elkaar als aanwezige groep. We kunnen vanuit datgene wat zich aandient verder de diepte in gaan werken om nieuwe vormgeving binnen ons eigen leven te gaan manifesteren.

Transmissies en channelings zullen helpen om dieper bij je eigen antwoorden te komen, de essentie van jouw Zijn en jouw unieke ascensie pad in het hier en nu. Om zodoende ook dieper te gaan verstaan wat deze tijd werkelijk inhoudt en welke oneindige mogelijkheden er zijn om ons Goddelijk Zijn werkelijk in de belichaming van het fysieke lichaam vorm te geven

8-8 portaal Lionsgate

 

Het 8-8 Portaal is volledig gericht op de Lions Gate, de 8D Onvoorwaardelijke Universele Liefde-frequenties van Andromeda en de frequenties van de Lemniscaat: ultieme Kosmische Balancering van Goddelijk Mannelijke and Goddelijke Vrouwelijke  frequenties in je Bewustzijn en het Grote Geheel. Die vanuit de Lemniscaat  in een dieper creatie van de Heilige Drie Eenheid kunnen komen, waarbij de Horus frequentie of Divine Child als doorgang naar de I AM vrij gemaakt kan worden.

De (transformerende) kracht van de Leeuwin (Sekhmet) en Mannelijke Scheppingskracht (Ptah) zullen centraal staan om het Goddelijk Kind (Nefertem) van Androgyniteit en zuiverheid dieper te ankeren.

De connectie met Sirius staat tijdens dit portaal ook weer centraal, en de instroom van Oorspronkelijke blauwdrukken voor herstel van alle innerlijke beschadigingen en structuren. Onder leiding van de Leeuwen kracht zal er immense transformerende, bekrachtigende en creatie power mogen vrijkomen waardoor vormgeving aan jouw Zijn, ook op menselijk vlak een enorme boost krijgt om dieper en dieper jouw Meesterschap op aarde dieper zichtbaar te maken en daadwerkelijk te leven.

De diepere Essentie van jouw Zijn gaan verstaan

Deze workshopdag is volledig gericht op jouw eigen Zijn en Missie en hoe deze dieper te herkennen, erkennen, activeren en te gaan belichamen (of leven). Vanuit de basis principes van een diepe zelfreflectie, uitwisseling met elkaar, activatie werk en transmissies gaan we een dieper zicht ontdekken over kernkwaliteiten in onze unieke blauwdruk, inspiratie die graag manifest wil worden in ons leven en hoe daartoe te komen.

Hoewel velen spreken en bewust zijn van deze nieuwe tijd, leven vele nog onbewust in oude energie of weten we soms niet hoe ons vrij te maken van de oude energie, patronen en valkuilen. Deze dag is ook hier aandacht voor, hoe we ons Zijn of Zelf daadwerkelijk vanuit de nieuwe energie kunnen benaderen, kunnen zien en kunnen erkennen. Oude verstrikkingen, stiekeme aanhakingen of oude patronen vanuit de oude energie of overleving die je manifestatie van je Zijn in het hier en nu in de weg staan zullen nader onder de loep worden genomen, waardoor enorme ruimte kan ontstaan in nieuwe groei. Hierdoor kan ook je zicht op jouw unieke kwaliteiten, sleutels en bijdrage voor het Grote Geheel ondergesneeuwd raken en niet gezien worden.

Diepere ankering in je Zelf voor verhelderd zicht, hogere en dieper kosmische en aardse uitlijningen en activatie van kernkwaliteiten en meesterschapstukken in jouw groei, essentieel in het hier en nu, zullen aangeraakt mogen worden. Kortom: alles wat leeft in deze tijd en persoonlijke en collectieve processen zal de revue passeren vandaag.

Pillar of Light Bewustzijn

Activatie workshop waarin we dieper ingaan op wat het Pillar of Light Bewustzijn is, hoe deze dieper en dieper te activeren en her-inneren in ons bewustzijn. Welke Meesterschapskwaliteiten daarbij horen, hoe deze verder te (h)erkennen, ontwikkelen en welke processen, activaties en groei dit Bewustzijn momenteel binnen ons persoonlijke evolutieplan doormaakt. Hoe voelt deze frequentie? Hoe herken je deze frequentie in jou? Wat doet het met je? Wat doet het met je omgeving? Etc.

Een workshop voor vele diepere inzichten in het Zelf, activaties in je eigen Hoger Bewustzijn en Pillar of Light Zijn. Dieper verstaan van wie jij werkelijk Bent en heel veel meer.

Sacred Codes of the Universe/ Meestergetallen

In deze workshop duiken we dieper in de frequenties van de getallen en vooral de Meestergetallen, die Universele coderingen van Schepping zijn. Ons hele Universum en Zijn is opgebouwd uit dergelijke coderingen en als we de signalen die we op ons pad treffen aan Meestergetallen dieper gaan verstaan, gaan we ook ons Zelf, onze groei, ons Ascensiepad en Al Wat Is uiteindelijk dieper verstaan.

De Meestergetallen zijn krachtige frequenties en signalen die steeds meer mensen met grote regelmaat, zo niet dagelijks, op hun pad ontmoeten.

Een workshop om de diepere betekenis van deze signalen en Universele codes te  leren kennen, en welke aanwijzingen ze vanuit Goddelijke Inspiratie voor jouw persoonlijke Zijn en processen inhouden.

Timeline Healing vanuit het Ultieme NU

Healing van oude tijdslijnen van je Zielsgeschiedenissen vanuit allerhande dimensielagen, planetair, Galactisch en Kosmisch Bewustzijn, vanuit het Nu.  Creatie van ‘toekomstige tijdslijnen’  en matrixen vanuit het Oneindige Scheppende Nu. Jumping into Timelines!

Diepgaande healingen die je veel zullen leren over je eigen kwaliteiten, kennis en ervaringen, de rollen die je in diverse incarnaties gespeeld hebt, de verbindingen en relaties die je aan gegaan bent (ook karmische en van Hogere Orde) en wat hun nut en betekenis is voor het nu, jouw Zijn en het Grote Geheel. Voor een nog diepere ‘understanding’ van wie jij werkelijk Bent!

Goddelijke Magie als Wezenlijk onderdeel van jouw Goddelijk Zijn

Verkenning van de Magische Bewustzijnsvelden die voor ons in het hier en nu vaak zo ver verwijderd zijn geraakt. Her-inneren van je eigen Goddelijke Magie en kwaliteiten daarin. Healing en herstel van oude zwart magische ervaringen in de loop der incarnaties. Heling op angst voor je eigen kracht en Powers en terugkeren in je Magische authenticiteit.

Her-innering van incarnaties binnen andere Magische dimensies in Moeder Aarde en elders.

Herstel van je Scheppingskracht en Creatiekracht vanuit de Universele Magische Scheppings Matrixen.

Herstel van de Mannelijke en Vrouwelijke Magische Bewustzijnsvelden (via de lijnen van Merlin en Avalon) in ons Zelf en in de planetaire en collectieve velden.

Divine Magic Healing technieken i.s.m. het Wizard Consiousness en Midden Aarde velden.

Her-inner jouw  Multidimensionaal Team van Licht en leer opnieuw samen co-creëren

Vanuit het Nu je verbindingen herstellen met je Universele Team van Licht (begeleiding), die in werkelijk allerhande dimensielagen  vertegenwoordigd is. Je leert dus (samen) werken met voor jou specifieke Meestervelden vanuit diverse dimensies, in gelijkwaardigheid en ieder vanuit de eigen Kracht en Kernkwaliteiten, die aansluiten bij wie jij Bent vanuit je Goddelijk Zijn, jouw Missie(s), jouw Ascensiepad en jouw Universele afspraken.

Dit kan een prachtige en enorm krachtige ondersteuning aanreiken en heel veel nieuwe inzichten en perspectieven in jouw pad van groei en thema’s en processen. Een diepgaande samenwerking vanuit gelijkwaardigheid, eenheid en verbondenheid met Meester begeleiding is een wezenlijk aspect wat hoort bij onze Goddelijke aard. En noodzakelijk voor een dieper verstaan van ons Zijn, onze Missies, afspraken, verdieping van je healerskwaliteiten en noem maar op.

Tevens her-innering van jouw Wezenslagen, Deelaspecten en Meestervelden in de Hogere dimensielagen en planetaire velden en kernkwaliteiten die versluierd zijn geraakt, verscheurd of anderszins afgescheiden. Dit kan immense inzichten opleveren over wie jij Bent en hoe jouw Evolutiespiraal (incarnatie cyclus vanaf het Bron Bewustzijn, door de Descentieproces (afdaling in dimensies) en door de dimensielagen heen, t/m het hier en nu verlopen is).

Her-innering en herstel van verbindingen in bewuste samenwerking met Begeleiding van verschillende dimensie niveaus vanuit deze velden van bewustzijn.

Healing op oude planetaire, Galactische en Kosmische contracten, verlopen afspraken, belemmerende afspraken en wat maar meer aan de orde komt.

Keys of light activation

Ascension keys vanuit je eigen bewustzijn wekken, ophalen, her-inneren en integreren voor diepgaande versnelde groei in kracht, bewustwording/zijn en je Missie zodat je in dieper oervertrouwen in je eigen Flow of Life je plek kan innemen binnen het Grote Geheel

Embodyment of your Divine Consiousness

Je Ascensie Pad en Bewustwording steeds meer embodyment in 3D geven, en het werkelijk gaan neerzetten, uitdragen, leven en uitstralen. Workshop waarin veel nieuw bewustzijn en groei mogelijk is met diepe inzichten in je Zijn, wat je reeds aan Kennis en Wijsheid vergaard hebt en hoe dit werkelijk op alle niveaus te kunnen gaan leven, ook in je hier en nu fysieke leven en lichaam. Integratie van je Kennis, technieken, groei, en handvaten voor het hier en nu. Dit is werkelijk handen en voeten geven aan je Ascensie in een lichaam op aarde met een Multidimensionaal Bewustzijn!

Activaties en initiaties in Embodyment in je cellulaire structuren, DNA en RNA om je Devine Self meer en meer tot in elke vezel van je Wezen te leven!

Activaties van Oorspronkelijke Blauwdrukken in je Zelf en het Collectieve Veld

Vanuit de 22-11 Portaalfrequenties zal de vandaag aanwezige groep deelnemers diep verbonden worden met zichzelf, elkaar en het Collectief Menselijk Bewustzijn. Waarmee elk stuk healing, transformatie en bewustwording in het Zelf ook ten diepste met elkaar en het collectief gedeeld zal gaan worden.

Jij vormt de brug naar veranderingen in het collectieve veld, vanuit je eigen bewustwordingsprocessen en groei. Dat gaan we vandaag ten diepste bewust worden en ervaren.

De Portaalfrequenties van deze dag gaan over de oprijzende kracht om ten diepste in de vernieuwing binnen te stappen. De gekwetste aspecten en littekens van zowel Goddelijk mannelijke als Vrouwelijke velden zullen naar voren mogen komen (die in het nu aan de orde zijn) en uitgelicht worden. Daardoor ontstaat diepe bewustwording en healing. Er zal telkens een zo binnen, zo buiten perspectief belicht worden. Dat wat leeft in je Zelf, zie je terug gespiegeld in de buitenwereld, en andersom. Door dieper bewust te worden wat er leeft in jouw onbewuste velden, zie je wat er leeft in het collectief, en andersom.

Deze workshop is volledig afgestemd op de frequenties van dit moment binnen de Portaal energie en alle Begeleiding die daarbij aanwezig is.

Essentiele thema’s waaraan gewerkt gaat worden in en voor je Zelf zullen daarop afgestemd zijn, evenals op je eigen Zielsevolutie, en de processen die spelen binnen het groepsveld. Van hieruit gaan we in ons Zelf de brug vormen om vanuit persoonlijke healing en bewustwording ook openingen, healing en activaties van gerelateerd bewustzijn in het collectief aan te pakken. In overeenstemming met wat op dat moment mogelijk en wenselijk is binnen het Goddelijk Plan.

In elk geval worden oude littekenvelden daarmee geheeld, waardoor Oorspronkelijke Blauwdrukfrequenties weer vrij kunnen komen. Bevrijding van het oude en dieper ankeren in het nieuwe staat centraal!Een actieve workshop met heel veel gechanneld healingwerk, activaties en diepe bewustwording van Verbondenheid met Al Wat Is in Eenheid en Gelijkwaardigheid.

5-5-5 Portaal: Christus Bewustzijn

5-5-5 Portaal: Christus Bewustzijn:De frequentie instroom van dit Ultieme Portaal is volledig afgestemd op een immense trillingsverhoging waarin heel het Bewustzijn op, in en van de aarde, naar de eerste levels van Christus Bewustzijn, en dus Eenheids Bewustzijn worden opgetild. De Instroom van Oneness energieën vandaag zal immense oude littekenvelden helpen overstijgen in je Zelf en je dieper je eigen Christus Bewustzijnsfrequenties helpen herkennen, herinneren, doorwoelen en ermee verbinden. Maar ook ankering en het binnen gaan brengen in belichaming (in je aardse leven en lijf) staan daarin centraal.

We zullen vanuit onze eigen processen van verheffing naar de eerste gradaties van Eenheids Bewustzijn op 5D niveau dieper onze eigen Eenheidsstaat tot belichaming mogen brengen. Om van hieruit een kanaal te vormen met elkaar, om deze frequenties te helpen binnen brengen in de collectieve velden (van mens, dier, deva, kristallen en alle andere collectieven), de Nieuwe aarde matrix en het hart van Moeder Aarde Zelf. Krachtige bekrachtigingen van de Christus Kracht in ons Bewustzijn en diepere activatie van dit Eenheids Bewustzijn in alle lagen van ons Multidimensionale Zelf.

Dus naast Persoonlijke processen zal er ook planetair, Galactisch en Kosmisch werk verzet gaan worden met elkaar in gelijkwaardige co-creatie!I.s.m. onder andere Yeshua en Maria Magdalena, Osiris en Isis, Gaia en vele andere Meestervelden aan Goddelijke Begeleiding.

Van Basis tot Blauwdruk

Deze workshopdag benadrukt opnieuw alle basis waarvan we al zo vaak zeggen ‘dat kennen we al’, op een geheel nieuwe manier, in het licht van deze tijd. De energie na 21-12-12 is van een geheel andere orde en daarmee mogen onze basiskennis en basistechnieken ook verfijnder worden afgestemd. Simpelweg omdat vele oude technieken niet meer werken, want ze resoneren op de oude energie die er niet meer is.

Deze dag staat volledig in het teken van vernieuwende activaties van de oude basis elementen binnen Ascensiegroei en reikt handvaten, tools en technieken aan om geheel op de nieuwe frequenties van het Nu in een versnelde stroming van groei, ankering, uitlijning en belichaming te kunnen komen. Oude valkuilen, oude technieken, maar vooral de nieuwe manieren van groei en bewustzijn en – wording worden nader onder de loep genomen en dieper geïntegreerd.

Kwaliteiten als zelfreflectie, intentie, werken met krachtige innerlijke tools gerelateerd aan de energie van het nu en in voorbereiding op de energie en mogelijkheden van 2014 staan voorop.

Transmissies en channelings zullen diepere Goddelijke kwaliteiten, resonerend op jouw groei in het nu, activeren en daarmee je resonantie volledig in tune brengen met de ongekende mogelijkheden van het nu. Van (nieuwe) basis in de nieuwe aarde matrix naar je eigen Goddelijk Blauwdruk toe werkend om daadwerkelijk jouw Meesterschap en Gods Realisatie op aarde manifest te maken

Wat is Multidimensionaliteit?

Een workshopdag waarin alle ‘basis’ van de Multidimensionaliteit aan bod komt. Om dieper te gaan begrijpen wat Multidimensionaliteit inhoudt en wat dat voor jou betekend. Hoe verhouden de verschillende dimensielagen zich, hoe kun je deze ervaren, hoe werkt het, etc. Alle ruimte voor vragen, uitleg en alles wat maar nodig is om een dieper verstaan te krijgen in je eigen Geometrieën en dimensies, die aan de basis staan van wie wij zijn als mens en als Goddelijk Wezen. Ook het pad van Ascensie, groei, bewustwording en alles wat daarmee verweven is wordt dieper verhelderd.Naast veel tekst en uitleg ook zelf ervaringen opdoen via gechannelde activaties, healingen en afstemmingen (meditaties).

De Essentie van het Nu

Er is momenteel enorm veel gaande in de energie en daarmee in ieders persoonlijke processen. Er wordt naar een grote climax en ompoling of shift toe gewerkt die in lineaire tijd bezien op 28 september tijdens de super (volle) bloedmaan gaat plaats vinden. Een shift in bewustzijn vergelijkbaar met 21-12-’12 maar weer een stap verder dan dat moment.Persoonlijke processen kunnen daarmee intenser worden ervaren, diepe oude patronen, wonden en processen aangeraakt worden, als voor aankondiging en om tot afronding te brengen innerlijk gedurende de bewustzijns-shift.. En met mercurius die retrograde loopt momenteel kunnen daarmee vele oude (gedane) zaken tot voltooiing komen. vanuit afronding kan nieuwe ruimte ontstaan, en zo ook nieuwe uitlijning met het Galactische Hart en je Volledig Potentieel (voorbij het oude duale waar je je momenteel doorheen beweegt). Dat betekend enorm veel nieuwe mogelijkheden, potentie, groei en bewustwording op diepere/hogere lagen die daarmee geopend wordt.Dit en nog heel erg veel meer, in wat essentieel is in deze periode van groei, waarin werkelijk een omkering op vele vlakken ontstaat, komt aan bod in deze speciaal ingelaste workshop.Wat betekenen al deze wijzigingen voor jou persoonlijk? In je persoonlijke groei en bewustwordingsprocessen? Wat betekend dat voor jou als mens? En hoe verhoud zich dit met elkaar?Vooral daar gaan we naar kijken, want dat is wat voor ieder individu (en individuele Ziel) essentieel is. Vanuit een dieper ‘verstaan’ waar we collectief maar vooral ook persoonlijk doorheen gaan, wat daar de Bedoeling van is, hoe dit Multidimensionaal en aards doorwerkt, wordt het veel makkelijker om mee te stromen in overgave en bewustzijn met die Goddelijke Wijzigingen en shifts en zul je deze veel dieper en bewuster kunnen ervaren!Workshop waarin we dieper in de energieën van deze tijd, collectieve maar vooral ook persoonlijke processen gaan duiken. We staan aan de vooravond van opnieuw een grootschalige switch in bewustzijn (28 september) en we zullen daar dieper op gaan afstemmen om je bewustzijn te helpen uitreiken naar hogere bewustzijnslagen, zodat je voorbereid wordt om deze shift zo bewust als mogelijk te gaan begrijpen (mind), ervaren (gevoel) en bewust te zijn in wat het voor jouw unieke Zielsevolutie in zal houden. Hoe nu verder na deze grote shift? wat houdt dit voor jouw persoonlijke groei in? en welke wijzigingen brengt dit teweeg?Alles wat essentieel is om in een dieper ‘verstaan’ van ervaring te komen in deze belangrijke tijdsperiode, mag deze dag de revue passeren.We gaan dieper de beleving van tijd en non-tijd/eeuwigheid in (geen tijd of Kosmische Tijd) van waaruit alles in het eeuwige Nu ervaarbaar is. En zullen dieper ingaan op de Multidimensionaliteit van ons Wezen, die resoneert op Goddelijke ‘Tijd’ waardoor beperkingen van ‘3D illusionaire tijd’ dieper doorzien zullen worden.In het Eeuwige Nu IS alles al, en vanuit afstemming daarop kunnen we dus tevens al in het shift moment van 28 september aanwezig zijn, in ons volledig Geascendeerde Zelf en Meesterschap, in alle delen van wie wij Zijn door alle ‘tijdslijnen’ heen.Diepgaande workshops die een bevrijdende kracht in je bewustzijn zal initiëren, nieuwe handvaten en inzichten zal aanreiken, je dieper met je eigen Scheppend Vermogen zal verbinden vanuit bewustzijn  en je een dieper besef en ervaring van de grootsheid van jouw Essentie zal helpen herinneren!

Afstand transmissie Rainbow Healing: de Violet-Gouden Straal

Een Rainbow (codes) Healing en activatie via transmissie

Een transmissie is een gechannelde energie overdracht waarbij bepaalde energieën in je eigen bewustzijn weer geopend en geactiveerd worden. Vaak ontstaat daarbij een diepe healing waardoor er weer nieuwe ruimte in je energie en bewustzijn ontstaat waardoor trillingsverhogingen mogelijk worden. En dus naar nieuwe groei, heling en bewustwording leiden. Tijdens deze transmissie op afstand wordt je weer bewuster ‘aangesloten’ op je eigen Zielen Kleuren Palet. Dit zijn kleuren of beter gezegd frequentiegolven die passen bij jouw Zielenpad, groei en Missie voor dit leven. Je wordt dus dieper in uitlijning en verbinding gebracht met je eigen Zielsbewustzijn en Ziels Bedoeling.Tijdens deze groepstransmissie worden ook de Blauwdrukvelden van de Regenboog Coderingen dieper aangeraakt in je bewustzijn. De groepstransmissies bieden vooral veel healing vanuit de Blauwdrukken van de Regenboog Coderingen en activeren niet per definitie deze kleurfrequenties ook weer in je eigen Blauwdruk/bewustzijn. Het verslag zal een overzicht geven van hetgeen er tijdens deze activatie gebeurd is, welke energieën en groeithema’s aangeraakt zijn, en zal zijn afgestemd op dat moment. Ook het groepsverband (vanuit een veilig afgebakend groepsveld) speelt daarbij een belangrijke rol. Des te meer Zielen/mensen bepaalde coderingen weer gaan herinneren, voelen en leven (belichamen), des te groter wordt het Veld van Potentie daarvoor op aarde en des te toegankelijker wordt deze frequentie/Kleur voor jezelf en anderen! (Des te dieper dus de groei en bewustwording die daarmee mogelijk wordt). Deze transmissies ondersteunen krachtig je eigen groei, bewustwording en helingsprocessen ten behoeve van je gehele Ascensie proces, in her-innering aan wie je Werkelijk Bent

Het ankeren en dieper activeren van de nieuwe Christuscoderingen en manifestatiekracht in de aardse realiteit

I.s.m. Natuurwezens en Moeder AardeEen buitenworkshop waarbij we dieper in verbinding treden met de natuurwezens, Deva van het gebied, Midden Aarde werelden en Moeder Aarde zelf om zodoende een open kanaal te vormen via ons eigen Bewustzijn om de frequenties van deze dag dieper in de aarde matrix te verankeren.Dat gebeurd uiteraard aller eerst in je Zelf en jouw Bewustzijn. We zullen deze dag een diepe afstemming (of meerdere, hoe het maar stroomt) in de natuur doen, in afstemming op datgene wat vandaag mag gebeuren voor ons Zelf en het Grote Geheel.In samenwerking met en afstemming op de natuurwezens van dit bijzondere gebied zullen we dieper de Aarde werelden gaan betreden om de weg naar diepere belichaming via de basis te openen. De frequenties van de dag zullen krachtig in kunnen stromen in ons bewustzijn en via ons Zijn in de Aarde werelden. Waarmee we het Grote Geheel ondersteunen in het bewust binnen halen van nieuwe scheppingskracht, eenheids Bewustzijn en hogere trillingen.10.00 uur op parkeerplaats in het natuurgebied (routebeschrijving volgt na aanmelding)Let op: buitenworkshop, dus hou rekening met weersinvloeden i.v.m. kleding en iets om op te kunnen zitten.Als iedereen wat drinken en wat lekkers mee kan nemen, maken we er een gezamenlijk feestje van!Planetair Lichtwerk waarbij ons eigen bewustzijn en onze unieke coderingen en groei ook centraal staan en Sleutels zijn tot het collectief bewustzijn.Deze dag staan gelijkwaardige samenwerking en co-creatie vanuit het Hart centraal!

De Kracht van Verbinding met je Zelf

Zie de artikelen reeks van februari 2015.

 Deze workshop gaan we zelf ten diepste onze verbindingen dei we hebben met ons Zelf (of juist het gebrek daaraan) dieper onder de loep leggen. We gaan via verschillende technieken en afstemmingen dieper ons Zelf verkennen, kwaliteiten en lagen van ons Zelf herinneren, (her)verbinden, en heel veel meer. Praktische technieken, hulpmiddelen en mogelijkheden om steeds dieper de Verbinding met je Zelf te kunnen blijven behouden, zodat je dicht bij je Zelf ook in verbinding kunt treden met de wereld om je heen

Afstandsactivatie 9-9-9 Portaal: Galactisch Hart

In de frequenties van het ultieme portaal van dit jaar, de drievoudige 9 mogen we een zeer bijzondere en krachtige instroom van hoge lichttrillingen gaan ontvangen die ons naar een heel vernieuwende trilling van bewustzijn zullen opliften.

Juist temidden van de cyclus van verduisteringen, in de energieen van de 9/september die heel ongekende invloeden, trillingsverhogingen, bewustzijns openingen en transformatie van ‘het oude’ brengt, werkt dit als een extra bekrachtiging en versnelling van alle processen die we doorlopen.De 9-9-9 gaat een lichtinstroom brengen die in alle facetten van onze innerlijke drievoudigheid (man-vrouw-kind velden, van gekwetste lagen tot Goddelijke lagen) binnen gaat komen. Elk facet van ons wat daarin nog afgescheiden, getraumatiseerd, onbewust of gewond is, kan daarmee aangeraakt worden. Dit brengt een enorme versterking van de toch al krachtige invloed van de 9-energie deze maand: een aanraking om het oude nu werkelijk tot een voltooiing te brengen. het oude liefdevol om te zetten en helen, zodat een nieuw Ontwaken in meer Oorspronkelijker frequenties weer ervaren, beleefd, gevoeld en geleefd kan worden!

De 9-9-9 codering is het ultieme portaal omdat het letterlijk alle gevoelswerelden en 9-dimensionale ervaringswerelden mee neemt. alle 9 dimensies waar binnen we afgescheiden bewustzijn, trauma, dualiteit beleefd en geleefd hebben, die ons verwondden, ontkrachten en in onbewustzijn lieten weg zakken. Wanneer de 9-dimensionale ervaringswerelden weer meer met elkaar op 1 lijn komen en harmoniseren, zullen we veel dieper met onze Goddelijk Drievoudigheid (Heilige Drie Eenheid of Goddelijk Man-Vrouw-Kind frequenties) weer kunnen verbinden en vanuit die resonantie gaan leren belichamen en leven. We zitten dan veel dieper in de trilling van de Bron coderingen en Eenheids velden, voorbij de oude duale drievoudigheid.Het punt wat in de 9-9-9 aangeraakt wordt, en van waaruit de instroom van Goddelijke frequenties naar ons terug stroomt, kan dus ook niet anders dan vanuit het Galactisch Hart komen. de frequenties van Alcyone, de Poort waartoe we binnen dit Universum onze ervaringscyclus instapten. Het Galactische Hart wat ook nog ergens diep in ieder van ons resoneert in Oneindige Liefdesstromen en Creatie kracht van Goddelijke Orde.Het Galactisch Hart is in die zin in de 9-9-9 frequenties het eindpunt van het oude, de katalysator voor het afronden van het oude en het startpunt voor het nieuwe ontwaken in de eigen Goddelijke of Oorspronkelijker frequenties.

Tijdens deze activatie zullen die lichtstromen en frequenties binnen komen die collectief ‘uitgestort’ worden gedurende dit moment in lineaire tijd, en zal ieder Ziel daar zijn/haar eigen aansluiting mee kunnen maken op een bewuste manier, vanuit de veiligheid van het groepsveld. (Wat soms ook in staat stelt om veel dieper te ervaren, door de verbinding en bekrachtiging van elkaar).

Daardoor zal ieder de voor hem/haar passende coderingen, trillingen en ‘energetische aanrakingen kunnen gaan ‘binnen halen’ die voor jouw individuele Ontwakingsproces, healingproces en herinneringsproces noodzakelijk en wenselijk zijn.Zoals met elke activatie (op afstand) en bijzondere portaaldag werkt de frequentie individueel op wat jij nodig hebt voor jouw verdere stappen in groei en bewustwording.

De Power echter van deze krachtige periode zal voor iedereen anders zijn, maar zeker gevoeld worden.Het is als een enorme voortstuwende energie die je heel wat reuzen-stappen verder brengt. Niet alleen het 9-9-9 portaal, ook de eclipsen en andere instroom momenten, portalen en planeetstanden. alles werkt mee in een perfect georkestreert harmonisch geheel!Al Wat Is in werking om ons krachtig dieper te helpen ontwaken uit het oude en opnieuw geboren te worden in het Oorspronkelijke! Vanuit het Goddelijk Hart!

© Willemien Timmer 7-9-16

Regenboog Blauwdruk Coderingen & het verder doen ontwaken van je Scheppers Bewustzijn

De energieën, trilling en coderingen die vandaag vrij gaan komen zullen allen te maken hebben met specifieke kleur resonanties en klanktrillingen die je bewustzijn dieper helpen te ontwaken en je eigen Scheppingskracht weer steeds dieper te gaan herinneren. De Oorspronkelijke Goddelijke Mens trilling weer in je aanraken, waardoor je veel dieper Thuis kunt komen in je Zelf.Zij zullen Blauwdrukvelden en kwaliteiten binnen je grotere Zelf aan raken en in beweging brengen om je eigen innerlijk Kleuren en klanken pallet weer te gaan her-inneren. De Regenboog Coderingen zullen hiertoe een ingang zijn, hoewel vele andere frequenties, afgestemd op de aanwezige groep, naar voren kunnen komen.

Stagnaties in energievelden, verdraaide ziens/denk/voel wijzen die je vastzetten in beperking kunnen zo middels Kosmische klank en kleur trillingen veel dieper weer in beweging gebracht worden. Diepe healing van oude energieën, oude duale patronen en herinneringen aan Oorspronkelijke Verbondenheid, Vrede en Eenheid. Bevrijding uit beperkende energieën, meer zicht en inzicht op externe beïnvloedingspatronen en energieën, helderder bewust worden wat eigen is en wat niet, echt je eigen ruimte innerlijk innemen en je bewustzijn terug claimen.

De energieën van de 2-9 zullen een bijdrage leveren omdat de Blauwdrukfrequenties van en de dualiteit en de 9 ervaringswerelden of 9 dimensies binnen de duale Blauwdruk aangetrilt worden. Dit biedt enorme nieuwe openingen in bewustzijn om voorbij de duale beperkende patronen in je Zelf te kunnen uitreiken en veel dieper uitgelijnd te worden met het Galactische Hart en de Oorspronkelijke Goddelijke mens frequenties.Daarnaast zal er ruimte zijn voor up to date informatie van de energieën van deze tijdsperiode en wat deze voor jouw persoonlijke groeiprocessen kunnen betekenen. hoe je aangetrilde Scheppingskracht dieper te helpen gronden en in te zetten.

Het leren werken met deze Scheppende Blauwdrukvelden binnen je Zelf via de geactiveerde Regenboog Blauwdrukken binnen jouw energie deze dag. En meer…Lemurische Meester (Scheppers) Velden, de Hathors van Venus en andere Star Beings zullen ons vandaag begeleiden in het leren ‘aanslaan van onze innerlijke scheppende klank-kleur trillingen’, die van oorsprong eigen zijn, maar vergeten zijn door de diepe onderdompeling en identificatie met de duale realiteit.

Master Soul Coaching/Reading Dag

Een workshopdag waarin we zo diep mogelijk gaan afstemmen op eigen persoonlijke Ascensie/groei processen, wat daarin aan de orde is, wat de energie van deze tijd daar in wakker maakt, waar knelpunten, valkuilen, kwaliteiten en ontwakende vermogens aanwezig zijn.Een dag vol bekrachtiging en erkenning van jouw processen en unieke Zijn!’Voor iedere deelnemer in de groep zal er een stukje korte reading gegeven worden binnen de afstemmingen, om jouw ‘exacte locatie’ te bepalen binnen jouw Zielsevolutie en Ascensieprocessen. En om te detecteren wat er voor jouw Blauwdrukken nu van belang is binnen je persoonlijke groei. Deze persoonlijke readingen zullen tevens activaties inhouden, niet alleen voor je Zelf, maar ook voor de andere aanwezige deelnemers. Omdat we allemaal een Sleutel en weerspiegeling voor elkaar dragen.Een krachtige dag waarin je op Zielsniveau en menselijk niveau begeleid en gecoached wordt om je eigen processen, gevoelens, kwaliteiten ten diepste te verstaan. Zodat je exact weet waar je staat in je menselijke en Zielsgroei. En een weg kan vinden hoe deze twee innerlijke stromingen samen te brengen. Thematieken en groeistukken die bij deelnemers aan de orde zijn, zullen de leidraad zijn en vanuit een gezamenlijk veld verdieping, healing, verheldering en diepere acceptatie en ‘verstaan’ mogen vinden.Jouw groeiprocessen en die van mededeelnemers staan centraal!Het mooie is, door deze dieper te openen en delen er vaak lijnen zichtbaar worden die laten zien en ervaren dat je niet de enige bent die met dergelijke thema’s worstelt of stoeit, maar ook maakt het de lijn van de energie die in deze tijd een rol speelt veel duidelijker.

Kinderen van de Wet van Een

Dieper inzicht in en dieper ervaren van de Goddelijke Wet van Een. Uitlijning op de wet van Een in het nu.Deze diepgaande workshopdag zal een intense nieuwe uitlijning in je bewustzijn openen. Bewust in de energieën van de 18-6 en 9-6-9 codering waarbij de Poorten tot de materiele wereld, waarin we leven, zich dieper zullen openen voor de oeroude frequenties van de 18-de dynastie, waarin Farao Akhenaton met Tweelingstraal Nefertiti delen van deze codering en leringen terug brachten op aarde. Deze coderingen zijn werkzaam in het Nu, opdat wij van uit deze frequenties die zij geïnitieerd hebben, deze weg kunnen voortzetten: om de volledige Goddelijke Wet van Een weer te herinneren, leven en op aarde te initiëren.De 9-6-9 codering/frequentie is vandaag cruciaal omdat deze energie alle 9 ervaringswerelden (waarin we ons Zelf als Bron door 9 duale dimensies heen bewogen hebben) in de mannelijke en vrouwelijke Blauwdruk, dieper gaan uitlijnen, balanceren en herwaarderen en herverbinden met de Oorspronkelijke Blauwdrukken en met het aardse, fysieke leven in het hier en Nu.

Hierdoor komen we dieper in een Oorspronkelijker, gebalenceerde uitlijning met onze essentie, en daarmee dieper binnen in de Wet van Een. De Wet van Een gaat over het leven en functioneren in lijn met de Bron, dus in opperste zuiverheid, bewustzijn, afstemming met Goddelijke Wil en Bedoeling. Om steeds bewuster bewust onze plek binnen de Schepping in te kunnen nemen, in onze Oorspronkelijke Gods Bedoeling.Akhenaton en Nefertoiti brachten essentiele (begin) coderingen terug op aarde in hun tijd, in een diep versluierde periode waarin dualiteit overheerste.In het Nu zitten we in een heel andere Evolutie fase, waarin er enerzijds nog heel veel versluiering en schaduw aanwezig is en uitgespeeld wordt, maar anderzijds is er ook al heel veel nieuw Bewustzijn vergaard, geopend en ontwaakt. We zullen in verbinding met de Aton mogelijk heel nieuwe coderingen van de Wet van Een weer mogen gaan herinneren binnen ons eigen bewustzijn, maar ook wat dat inhoudt voor ons Zijn. Op aards menselijk en op Goddelijk vlak. Alle coderingen en openingen zullen door de 9 duale ervaringswerelden en alle daarbinnen gelegen beschadigingen heen mogen stromen. Waarmee diepe Galactische en karmische wonden van afgescheidenheid van Bron geheeld en hersteld mogen worden. We komen letterlijk dieper in tune met wat de Wet van Een voor het nu inhoudt en zullen niet alleen die Poorten voor ons bewustzijn, maar ook voor het collectief dieper mogen openen.De 6-codering die enerzijds resoneert op de Oorspronkelijke Bedoeling en Blauwdrukken, van anderzijds op deze aardse realiteit van 3D is een cruciaal snijpunt die het ‘kanaal’ zal vormen om al deze bewustzijnsvelden en – herinneringen te helpen ankeren in ons menselijk bewustzijn.

De Kracht van het Multidimensionale Hart / Multidimensionale Hart activaties

Deze dag staat in het teken van de energieën en mogelijkheden van je Multidimensionale Hart.De eigen ervaring, beleving en (verdere) bewustwording daarvan. Als ook activaties die nieuwe diepte, lagen, kwaliteiten zullen mogen blootleggen.Je Hart is de poort en dragend fundament naar alle dimensies en wezenslagen van je Multidimensionale Zijn. Hoe dat werkt en wat dat inhoudt, daar gaan we dieper op in. Deze dag zal je hart verder gezuiverd, geopend en geactiveerd gaan worden, zodat er veel meer bewustzijn en ervaren van je hart (en het belang ervan) bewust gevoeld mag worden. Deze workshop gaan we de kracht van het eigen Multidimensionale hart verkennen en leren hoe we ons eigen Hoger Bewustzijn dieper kunnen ervaren en vormgeven op aarde, binnen ons mens-zijn.

Ons Multidimensionale hart is de Poort naar alle dimensies van ons bewustzijn, en het startpunt om ons bewustzijn op steeds diepere/hogere lagen te openen en activeren. Van hieruit worden we steeds bewuster van wie wij in Wezen zijn. Kwaliteiten van het hart worden veelal belemmerd om vrij te stromen, door de vele blokkades en ballast die vaak nog aanwezig is in de onderste chakra’s. Daardoor is het vaak moeilijk daadwerkelijk te leven vanuit hart, ervaren en leven van Onvoorwaardelijke Liefde, en begeeft het ego Zelf zich vaak nog overal tussendoor, met inkleuring, verwachtingen, illusies en oude patronen. In deze workshop gaan we dieper ons eigen hart openen, verkennen en activeren en gaan we handvaten binnen ons Zelf ervaren waarmee we onze eigen groei kunnen stimuleren en ondersteunen. Alle Sleutels liggen al besloten in ons bewustzijn en zijn te vinden via de Poort van het Hart.Deze doe-het-zelf workshop reikt praktische handvaten naar diepgaande groei aan.

Bied je krachtige healingen en channelingen om je eigen Hart dieper te ervaren en leren kennen en zet daarmee enorme activaties van je eigen Multidimensionale Bewustzijn in gang. Daarmee ontstaat ook veel meer inzicht en healing in de onderliggende 3 chakra’s en daar aan gekoppelde velden (o.a. Ego Zelf, innerlijk kind, mentale en emotionele lagen en de hogere dimensies en Lichtlichamen en hun kwaliteiten).We leren schakelen tussen diverse dimensielagen en kwaliteiten van het hart en deze te onderscheiden van elkaar, waarmee je onderscheidingsvermogen in subtiele energieën binnen het Zelf ook dieper gewekt wordt.Enkele andere aspecten die aan bod zullen komen, naast wat de Flow en Begeleiding aan zal reiken zijn:Uitlijning van je hart op het hart van Moeder Aarde, de nieuwe aarde energie/matrix en wat houdt dat in, het menselijk hart, het Galactische hart, en het Kosmische hart.Dieper laten indalen van je hart in de oorspronkelijke basis frequenties, zodat je Multidimensionale hart ook echt gegrond en belichaamd kan worden.Verkenning van verschillende hart dimensies binnen je Zelf en wat deze delen van jouw Wezen je te vertellen hebben.Healing, zuivering en transformaties van oude harte pijnen, wonden en littekens (van nu en karmisch) die je belemmeren om jouw hart ten volle te leven, ook in je dagelijks leven.Hartverbindingen met anderen.Hartverbindingen met andere dimensielagen en Hoger Zelven van je Goddelijk Zelf.Hartverbindingen met werelden om je heen, zoals de natuur, aarde, Geascendeerde Meesters, Sterrenwezens, etc.

De kracht van en het belang van het hart temidden van processen van belichaming, creatie, co-creatie en alle groei en bewustwordingsprocessen van het nu. Het hart als krachtig Oog van de Orkaan temidden van alle chaos en omvallende oude fundamenten van leven.Je zult veel krachtiger connecties met je Zelf en de wereld(en) om je heen mogen gaan ervaren, steeds dieper de noodzaak van een geopend en bewust hart gaan ervaren en tegelijkertijd leren om steeds dieper werkelijk vanuit de kern van je hart te gaan leven, ook in het alledaagse 3D leven!Deze workshop wordt volledig afgestemd op de processen en energie die in het nu op aarde aanwezig zijn en op de individuele processen van aanwezige deelnemers waar ook de nodige aandacht en tijd voor is. En zal daarmee zeer krachtig en transformerend doorwerken in jouw hele Multidimensionale wezen en leven.

De Draken Ontwaken

-Activaties van je innerlijke Krachtenpallet en Draken power o.l.v. de Universele Kosmische Drakenkrachten-

In de energieën die zeer sterk vernieuwende en oprijzende kracht mogelijkheid in zich dragen, zullen we dieper op de innerlijke Drakenkracht potentie gaan afstemmen, om deze diep in je Zelf te gaan helpen ontwaken.
De Drakenkracht is een immens krachtige Universele Scheppingskracht, gerelateerd en dienstbaar aan en direct in lijn met de Oorspronkelijke Bron Kracht.

Draken Kracht

De Draken zijn de vormgevers en ‘uitvoerders’ van het Goddelijk Plan en bevatten de diepste Manifestatie Kracht om Bron vorm te geven in elke Multidimensionale Realiteit.
In samenwerking met de Kosmische en aarde Draken zullen we verschillende activaties innerlijk mogen doorlopen om onze eigen innerlijke Draken krachten weer te gaan wekken.

De innerlijke Drakenkracht is gerelateerd aan de grootse Kosmische Velden van het Draken Bewustzijn, maar gerealiseerd binnen je individueel Goddelijk bewustzijn.
Dat wil zeggen dat er naast jouw innerlijke aansluiting op deze Krachten ook zeer zeker grootse Draken Bewustzijnsvelden ‘buiten je’ bewustzijn zijn, de grote Scheppingskrachten die Universeel van aard zijn. Deze velden zullen ons vandaag begeleiden en helpen de juiste coderingen/Drakenkrachten te gaan doen ontwaken in bewustzijn.

Aansluiting op het Draken Bewustzijn

Wij allen dragen een aansluiting op deze velden, voor de vormgeving van de Bron in Multidimensionale ervaring die wij Zijn. Welke aansluitingen jij hebt, op welke kwaliteiten, krachtenvelden en Draken Bewustzijn gaan we in deze workshop dieper ondervinden.
Niet alleen door groeps afstemming, maar ook middels een korte persoonlijke afstemming/reading activatie i.s.m. de Universele Draken.

Middels deze korte persoonlijke reading (temidden van de groep)  zal de meest essentiële Drakenkwaliteit voor jou, in dit moment, gewekt en geactiveerd mogen worden.
En dit niet alleen voor jou, maar voor ieder in de groep. Want we dragen ook allemaal Sleutels ter Bewustwording voor elkaar.
Dus doordat bij elke deelnemer een stuk van de Draken Blauwdruk wordt aangeraakt en geactiveerd,
Gebeurt dit ook bij de rest van de groep. Omdat we allemaal aangesloten zijn op deze Blauwdrukken en het gezamenlijke groepsveld van deze dag.

Jouw eigen Zijn is de  ‘vingerafdruk’ of Blauwdruk waar binnen deze krachten tot groei en bloei mogen komen, gerelateerd aan jouw Zijn.
In de energieën van deze periode betekend dat ook dat deze krachten steeds dieper gekoppeld kunnen en mogen worden aan je aardse Blauwdruk, je menselijk alledaagse aards bewustzijn. En wordt dit zo diep als mogelijk gekoppeld aan je basischakra, zodat dit ook te gronden en te belichamen is.
Zodat het aards, concreet en praktische toepasbare kwaliteiten en krachten zijn die weer door ons mens-zijn heen mogen gaan stromen (als uitdrukking van Bron).

Bron- en Scheppings Kracht in je Zelf aanboren

Vanuit de innerlijke Drakenkracht kun je je enorme krachten als Bron weer dieper terughalen en koppelen aan je mens-zijn. Scheppende, vormgevende en manifestatie  krachten mogen gewekt worden en terugstromen in je dagelijks bewustzijn.
Dit bekrachtigd enorm wie jij bent, je helend vermogen, je bewustzijn(s verruiming) en je eigen kracht, Liefde en licht.

Het kunnen hanteren van deze krachten vraagt wel om een grote mate van aarding, in je Zelf en in je leven, dus ook die verbinding zal zeker centraal staan vandaag!

Draken Kracht Transmissie

 

Je eigen innerlijke kracht? In je kracht staan? Scheppingskracht?
Wat is dat nu eigenlijk? Wat kun je ermee? En hoe kom je ermee in contact?

Daar zijn vele manieren voor. Even zo veel manieren als verschillende aspecten van persoonlijke kracht die er in je zitten, en die er om vragen om weer gevoeld, gezien, geleefd te worden!
We zijn zo gelaagd en zoveel lagen van wie we zijn vergeten. We hebben op al die lagen ook nog eens vele verbindingen uitstaan, met grote bewustzijnsvelden en -krachten die ook in ons werkzaam zijn. En al die lagen kunnen slechts stap voor stap ten diepste herinnert en geïntegreerd worden.

Lees hier meer  over: Drakenhealing en Drakenkracht

Deze afstand activatie is er 1 van, 1 van de vele vele mogelijkheden om dieper in je Zelf weer een stukje van jouw Kracht te ontdekken, te voelen, te herinneren en te integreren.
Een activatie die net als andere diep in je hart en bewustzijn zal mogen aanraken, los trillen, herinneringen wekken aan wie jij Bent en wat jouw kracht in deze lagen en verbindingen in jouw Zelf is!

Voel je welkom om deel te nemen als dit met jou resoneert!

Aardse, Kosmische en of Goddelijke Draken transmissie

Transmissie en activatie via verschillende golflengtes van de verschillende Draken krachten. Zoveel kleuren (= ook golflengtes) als dat er zijn, zoveel verschillende golflengtes, kwaliteiten en vermogens zijn er ook binnen het Draken bewustzijn. Er zijn vele verschillende bewustzijnslagen ook aanwezig, met elk een eigen kwaliteit, doel, energie en aanraking. Sommige draken werken echt als pure kracht, andere zijn grootse Goddelijke Meesterscheppers binnen verschillende Universa.

De Draken transmissie zal de voor jou op dat moment meest passende Kosmische, aarde of Goddelijke Drakenkracht naar voren halen om je bewustzijn daarin aan te raken (aan te trillen). Dit kan diepgaande healing en bewustwording teweeg brengen, je eigen Schepend vermogen weer bewust maken en verhelderen en heel krachtige groei op gang brengen. Daar waar diepe stagnaties je blokkeren kan vaak ‘met gemak’ door de Drakenkracht beweging worden gebracht en wijzigingen in bewustzijn, Blauwdrukken en geometrische lichtstructuren mogelijk maken.

Deze groepsafstemming zal er op het groepsveld afgestemd worden welke drakenkrachten er op dit moment het meest passend zijn binnen de processen van dit moment in tijd. Deze transmissie en afstand activatie biedt krachtige healing, doorbraken, transformatie en omkering van oude patronen aan, daar waar jij bent in je groei!

De Blauwdruk van de Oorspronkelijke Mens in je basis

Deze workshopdag is gericht op het geven van verheldering en inzicht in de collectieve trillingsverhogingen waar we allemaal op dit moment doorheen gaan. Dieper en dieper wordt ons basis chakra aangetrilt om dieper te openen en steeds dieper alle oude ballast uit te zuiveren.

Dit kan soms in de menselijke beleving best een zware dobber zijn, want ook je fysiek lichaam, emotioneel en mentaal systeem komen helemaal overhoop te liggen. Alle facetten van je mens-zijn lijken in de hobbel, afgewisseld het ene en dan weer het andere groeiproces.

Deze opening en zuivering dient om ons steeds dieper weer ons Oorspronkelijk Goddelijk Mens-zijn te doen her-inneren en integreren. Dus alles wat niet meer past bij onze trilling mag getransformeerd, doorgrond, doorvoelt worden.

In deze workshop zul je verhelderende inzichten in je eigen groeiproces krijgen, meer zicht en feeling met waar jij staat in jouw persoonlijk proces en wat er in jouw bewustzijn om de aandacht vraagt.

Via gechannelde afstemmingen zullen we steeds dieper zelf gaan ervaren waar onze knelpunten zitten en hoe deze op te lossen of e omarmen zijn, hoe jij je Zelf kan helpen en coachen om steeds dieper echt in jouw Oorspronkelijke (Bron) basis te kunnen landen en te kunnen gronden.

Deze hoogfrequente workshop zal ook zeker op menselijk vlak heel erg veel gaan aanraken en aanreiken, in praktische zin, hoe jij er mee verder kan in jouw groei.

Tegelijkertijd zal het je hogere Blauwdrukvelden dieper mogen stimuleren en activeren om ‘in te dalen’ en zich te koppelen aan jouw menselijke ervaring en leven. En dus in je basis te gaan gronden!

De workshop wordt afgestemd op de aanwezige deelnemers en hun persoonlijke processen, er zal dus ook meer ondersteuning, uitleg en informatie zijn die aansluiting vind op waar jij staat op jouw pad van groei!

Lemurie, Moeder Aarde, Magisch- en Sterrenbewustzijn en meer

De Magie van Moeder Aarde  (en haar verbinding met jou)

De aarde is een verzameling van alle mogelijke verbindingen die in Schepping aanwezig zijn. Dat is het unieke aan de Aarde. Alle rassen, verbindingen, sterrenbewustzijn en scheppingen vinden hier hun plek. Moeder Aarde is de enige plek waarin alles wat binnen Schepping is, door elkaar heen leeft en beweegt.  Dat kan soms heel verwarrend zijn en leiden tot een diep misverstaan van elkaar of de wereld, als je niet werkelijk herinnert hoe de schepping op aarde in elkaar zit.
Als je de veelheid aan energieën weer leert detecteren, kennen en vooral leert (door)voelen kan je dat heel veel Galactische, Kosmische en Goddelijke informatie opleveren. En zal je bewustzijn verder oprekken en herinneren hoe het in jou en jouw leven werkt.
Alles wat we op aarde kennen en tegenkomen is een ‘verzameling’ van geschapen energieën elders in het Universum. Het doorvoelen en doorgronden van wat jij aantreft op je pad aan signalen, symbolieken, energieën kan je veel vertellen over je Zelf, jouw Zielsevolutie, bewandelde paden, wie jij echt Bent en wat jouw pad/missie en kwaliteiten zijn. Maar leert je ook weer) afstemmen op, verbinden met en samenwerken met alle prachtige Wezens die hier aanwezig zijn op aarde.

Lees hier verder over de basis en Bedoeling van deze workshops!
Maar ook over Trajectkorting en andere belangrijke info!

Workshop 2: Leylijnen, aardstraling, krachtplaatsen en Heilige Aarde energie.

De ‘levensaders’ en chakra’s van Moeder Aarde. Dieper detecteren, her-inneren en doorvoelen van. Kracht plekken en verzwaarde/belastte plekken. Functies van krachtplaatsen en energetische rasterwerken in en om de aarde. The Ancient Ones en meer ‘beschermheren’ van de Aarde energie.
Incl. leren pendelen (als basis voor detectie of wanneer je -nog-  moeite hebt met voelen)
Een eigen pendel is eventueel aan te schaffen als je dat wenst, deze dag.

Overige workshops in deze workshop reeks zijn o.a. het dierenrijk en natuurwezens,

Het 11-11 portaal, Schorpioen Poort en het bewustzijn van dieren

2023In deze transformatie poort van de 11-11 energie stroomt de mystieke energie van sterrenbeeld Schorpioen mee in de bewustwordingsprocessen.
De energie van Schorpioen is mysterieus, diepgravend, transformerend, passievol, intens, gevoelig en intuïtief.
Het is een intense energie die gericht is op transformeren en transmuteren.
Een energie die diep aansluit op en verbonden is met de 11-11 poort frequenties, die een krachtig transformatie portaal inhouden.

De 11-11 frequentie is de ontwaak-code van de Meestergetallen. Een portaaldag die jaarlijks verdieping en verandering in je groei- en bewustwording processen brengt. Die diepgaande heling en vernieuwend bewustzijn wekt. Je bewustzijn verder aan zet tot ontwaken in nog onbewuste lagen. Het is de motor die nieuwe groei, nieuwe inzichten en dieper wakker worden in bewustzijn opstart. Juist in een tijd waarin de energie inspeelt op het dieper naar binnen keren (herfst/winterperiode en donkere kortere dagen). Want enkel in de diepte van ons Zelf kunnen de nog onbewuste lagen weer tot bewustzijn komen.

In de activatie workshop van vandaag gaan we dieper vanuit deze energie (het onbewuste intuïtieve bewust maken) het bewustzijn van de Dierenwereld in duiken.

Het Dieren-Rijk

De dierenwereld is een ongekend boeiend en rijk bewustzijn hier op aarde. De enorme diversiteit van diersoorten hier op aarde maakt deze planeet uniek en bijzonder.

In deze activatieworkshop zullen wij dieper de innerlijke poorten gaan openen naar het Dierenrijk om met geheel andere ogen naar de dierenwereld te gaan kijken. Welke bijdrage leveren zij voor de aarde? Waar komen zij vandaan? Hoe zit het bewustzijn van dieren in elkaar? Welke rol vervullen dieren op aarde? En welke waarde hebben zij voor jouw leven en groei?

Vertroebeld zicht verhelderen door bewustwording

Als mens hebben we veelal een beperkt zicht op de wereld waarin wij leven en de vele werelden die op aarde samen komen (mensenwereld, planten/natuurwereld, mineralenwereld en dierenwereld). We kijken door een vertroebelde lens van onbewuste percepties.

Deze workshop is bedoeld om je ogen vol verwondering en bewustzijn dieper te openen voor de schoonheid van deze aarde en om met meer bewustzijn te kijken naar deze wereld waarin wij groeien en evolueren in bewustzijn.

Goddelijke Helpers

Ook in het Dierenrijk zijn onnoemelijk veel Goddelijke helpers die ons als mens in evolutie bijstaan in onze groei, als lichtgidsen op ons pad. Vol onvoorwaardelijke liefde en prachtige spiegels.
Het is aan ons de weer om dit weer te gaan (leren) zien via bewustwording. Om ons eigen leven en groei te verrijken en ons blikveld weer op te rekken naar oorspronkelijke perceptie van dat wat (op aarde) is.

Deze workshop wenst een tipje van de sluier op te lichten rondom het Dierenrijk en brengt een transformerende vernieuwende blik op het leven op aarde. Als verrijking voor jouw aardse groeiweg en de hulp die je daarbij ontvangt vanuit de ‘ongeziene’ werelden!

Activatie workshop op 11-11-2023 bij Bewust Zijn Centrum Apofyliet te Lippenhuizen.
Van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Investering in je Zelf bedraagt €133,-  incl BTW, koffie, thee en versnaperingen.
Aanmelden voor deze one-of-a-kind workshop kan via info@praktijk-apofyliet.nl

Een artikel wat hierop aansluit en ook al iets meer onthult over de dierenwereld, vind je hier.

Ascensie Activatie Workshop: In het Licht van Sirius

Een workshop waarin we krachtig gaan afstemmen op de frequenties van Sirius, en o.a. leren afstemmen op en samenwerken met de Blauwdrukvelden van ons eigen Wezen die hier opgeslagen liggen, werken met Scheppingshologrammen voor je eigen groei, dieper inzicht in het belang van de frequenties van Sirius ten opzichte van ons Multidimensionaal Bewustzijn en mens-zijn, en welke rol Sirius daarin vertolkt.

Dieper herinneren van je eigen Oneindige Bewustzijn, de eeuwige mens in jou. In de energieën van de 10-1-16 frequentie zullen we dieper onze eigen Blauwdrukken vanuit de Sirius frequentie (6D) gaan herinneren en ervaren en in nieuwe geboorte brengen binnen onze basis en belichaming. Dit geeft de mogelijkheid om dieper je eigen Goddelijke Kwaliteiten te gaan herinneren, aantrekken en naar het 3D menselijk Bewustzijn toe te gaan aantrekken. Daarmee worden Hogere Kennis en Kwaliteiten steeds meer beschikbaar in het aardse leven, en dit biedt een krachtige basis om daadwerkelijk je Goddelijkheid steeds dieper op aarde te ervaren en leven.

De energieën van deze dag zullen van een krachtige nieuwe orde zijn, resoneren op de oneindige mogelijkheden van deze tijd, en 2016-energie, en zullen een krachtig draagvlak vormen voor de verdere groei in dit jaar. Je eigen Blauwdrukvelden op 6D en hogere dimensieniveaus worden vanaf deze dag weer dieper beschikbaar  voor je!

Voorbij de Nevelen van Avalon: voorbij de sluiers van en het ontwaken van de Vrouwelijke Blauwdruk

Op deze dag zullen we ons dieper gaan richten op alle sluiers, beschadigingen, littekens en wonden van het Vrouwelijk Blauwdrukveld die je belemmeren in het neerzetten, leven en ervaren van je ware Vrouwelijke Blauwdruk Potentieel.

De Versluierde Godin, de Gewonde Godin, de Afgewezen Godin, de Onzichtbare Godin en meer delen van ons Zelf zullen mogen doorvoelt, doorgrond en doorzien worden, waardoor de Oorspronkelijke Godinnen Kracht of Vrouwelijke Blauwdruk, in overeenstemming met de mogelijkheden van het Nu tot herrijzenis wordt gebracht. Hiermee kan een heel groot deel van onderdrukt potentieel aan Vrouwelijke Kracht kwaliteiten weer werkelijk deel van je worden in het hier en nu, aardse leven. De kracht van het hart, genezing, intuïtie, diepe Universele Kennis, gevoelslijnen, verbondenheid, etc.

De Gewonde Vrouwelijke Kracht in ons is sinds enkele jaren steeds dieper voelbaar aan het worden, met de Bedoeling om ons Zelf te helpen terugkeren in ons volledige (gebalanceerde) Potentieel.Workshop onder leiding van de Vrouwelijke Meesters van Inwijding vanuit de al-oude tradities van Avalon en in lijn en verbinding met de Godinnen Blauwdrukken van het oud Egyptische veld. Alle oude inwijdingspaden lopen direct en indirect via de Egyptische Matrix omdat deze de Kracht en Sleutels in zich draagt om alle Creaties en Realiteiten te gronden.

De combinatie van Avalon/ Priesteressen of Godinnen Bewustzijn en de lijn van Isis, Hathor en Sekhmet om daadwerkelijk geboortegrond te scheppen voor de Godin (Vrouwelijke Blauwdruk) in jou, die mag gaan herrijzen in het Nu.

Return of the Phoenix

Vanuit Egypte!

De 9-3-9 code en nieuwe maan Met op het zuidelijk halfrond: zonsverduistering (wat hoe dan ook een weerklank oplevert in het collectieve veld!)Tijdens deze afstand activatie lijnen we volledig uit met de frequenties die op dat moment in de aardse matrix aanwezig en voelbaar zijn. De 9-3-9 codering zal een essentiële bijdrage leveren door de daarin besloten mogelijkheden en frequenties. Diepe balans, uitlijning met het volledige persoonlijke initiatiepad, de 9 dimensies of ervaringswerelden en het tot voltooiing brengen van alles wat je niet langer dient in je groei.Uitlijning met de innerlijke Heilige Drie Eenheid, waardoor je volledig ervaringsspectum ( 9+3=12 = je volledig Multidimensionaal bewustzijn) meegenomen mag gaan worden.Dat betekent letterlijk opnieuw een oprijzen uit de as van het oude, in een vernieuwde, dieper in belichaming gecreëerde, versie van je Zelf. De Phoenix Blauwdruk (de kracht om keer op keer op te rijzen uit de as van het oude) wordt dieper in alle 12-dimensie lagen geactiveerd. Waardoor je in je bewustzijnsgroei steeds vlotter uit de oude creaties, matrixen en energie kunt stappen in je Zelf en keer op keer in de vernieuwde versie van je Zelf ‘geboren’ wordt. Steeds in hogere trilling, met weidser geopend bewustzijn en in hogere uitlijning met je Essentie (13-de of overkoepelende Ik Ben veld). Je zal hiermee ook steeds sensitiever en bewuster worden welke energie, creaties of matrixen niet meer bij jou passen, aansluiten en die je Zijn niet (meer) ondersteunen.Dit in combinatie met de nieuwe maan brengt een extra bekrachtiging voor vernieuwing en het oprijzen in je eigen hoger bewustzijn, Onvoorwaardelijke Hart en oorspronkelijke(r) trilling!Deze activatie wordt gegeven vanuit de Egyptische velden, die deze activatie vele malen versterken en uitvergroten. Dat is één van de essentiële Sleutels van de Egyptische Matrix. Daarnaast draagt deze energie de Sleutel om alle ervaringswerelden (9 dimensies) ten diepste uit te lijnen en te verbinden met elkaar omdat het Egyptische veld alle dimensies en alle creatie-lijnen omvat. Vanuit de Egyptische Blauwdruk zal er dan ook een activatie van de Benu Blauwdruk (de Oorspronkelijke Blauwdruk en hoogste versie van de Phoenix Frequentie) aan toegevoegd worden vanavond!Het beloofd een bijzonder krachtige activatie te worden!!En daarom ook is deze ‘op het laatste moment’ nog toegevoegd!

Ascensie Activatie Workshop: 4-4 portaal:

Gegronde Spiritualiteit/ Golden Serpents of Lemuria

Deze workshop is volledig gericht op het dieper bewust worden, ervaren en neerzetten van je eigen groei en bewustwording, in waar jij nu staat in je Zielsevolutie. Door van daaruit diepe aarde verbindingen te maken, middels de 4-4 codering kun je alle groei die je tot nu toe doorlopen hebt, krachtig aarden, waardoor er praktische sleutels en codes vrij gaan komen in je bewustzijn  om ook daadwerkelijk je goddelijk Bewustzijn steeds dieper in de belichaming van het alledaagse aardse leven praktisch toe te passen en te leven. Concreet leven vanuit hart, hogere afstemming en vanuit diep bewust zijn.Vanuit afstemmingen ook op je Goddelijke Essentie kom je dieper in bewustzijn van je eigen Missie, taken, doelen binnen deze incarnatie en gaan we gericht zoeken naar praktische handvaten in hoe dat te aarden en daardoor manifest te maken is binnen je leven.We zullen ook gaan werken met coderingen van de Golden Serpents of Lemurië. Oeroude Scheppingscoderingen die weer her-innert mogen worden vanuit de tijd dat we vanuit hogere dimensielagen ons Zelf gingen manifesteren in de materie op aarde. Deze coderingen zullen ook in het nu handvaten en mogelijkheden aanraken om ons Goddelijk Bewustzijn dieper met de ‘materie’ (de aardse jij) te gaan verbinden.

De Mer-lijn

Activaties vanuit het Merlin Bewustzijn welke magisch is, en die een immense kennis en Scheppingskracht bezit vanuit de oude lijnen van inwijding.De Ouden der Aarde, de Merlijn Bewustzijnsvelden en Midden Aarde Rijken zullen deze dag dieper openen ook voor jouw Bewustzijn.Gechannelde workshop waarin dat wat aan de orde is op dat moment in tijd, en afgestemd op aanwezige deelnemers aan het bewustzijns-licht mag komen.Herinnering van jouw eigen innerlijke Mer-lijn, magische en scheppende krachten en hoe deze in manifestatie in het hier en nu om te zetten.Dieper verbinden met je eigen Goddelijke Wijsheid en kennis van eeuwen om deze weer dieper in het hier en nu te herinneren, integreren en beschikbaar te maken voor het hier en nu (diepere verbinding dus met je eigen Akasha Kronieken via het Merlijn Bewustzijn)

Een betere aarde en vrede, begint bij je Zelf

Co-creatie i.s.m. Moeder Aarde en Natuurwezens

Een buitenworkshop waarbij we dieper in verbinding treden met de natuurwezens, Deva van het gebied, Midden Aarde werelden en Moeder Aarde zelf om zodoende een open kanaal te vormen via ons eigen Bewustzijn om de frequenties van deze dag dieper in de aarde matrix te verankeren.Dat gebeurd uiteraard aller eerst in je Zelf en jouw Bewustzijn. We zullen deze dag een diepe afstemming (of meerdere, hoe het maar stroomt) in de natuur doen, in afstemming/channeling op datgene wat vandaag mag gebeuren voor ons Zelf en het Grote Geheel.In samenwerking met en afstemming op de natuurwezens van dit bijzondere gebied zullen we dieper de Aarde werelden gaan betreden om de weg naar diepere belichaming via de basis te openen. Zowel voor je eigen persoonlijke groeiprocessen alsmede voor het collectief veld.We zullen nieuwe poorten gaan openen in het 5D aardegrid om zodoende diepere doorgangen voor ons Zelf en het collectief te scheppen, waardoor steeds meer mensen daadwerkelijk in hun (nieuwe) basis kunnen komen. (Vanuit het Multidimensionaal potentieel). Dat wil zeggen vrijer van de oude slavernij en onbewuste pijnlagen die resoneren en reageren op oude overleving, onveiligheid en afweermechanismen. Waardoor we angst kennen voor het leven (en sterven) en waardoor we vaak in zelfde kringetjes rond blijven draaien, moeite houden met aarden, het dagelijks leven en ons Zelf. En dieper verbonden met ons hart, Onvoorwaardelijke Liefde en hoger Bewustzijn, welke ook dieper in belichaming gebracht zullen worden. Incl. persoonlijke activaties in groepsverband om deze processen individueel te activeren.De frequenties van de dag zullen krachtig in kunnen stromen in ons bewustzijn en via ons Zijn in de Aarde werelden. Waarmee we het Grote Geheel ondersteunen in het bewust binnen halen van nieuwe scheppingskracht, eenheids Bewustzijn en hogere trillingen. En deze ook ankeren en gronden voor nieuwe groei en bewustwording!10.00 uur op parkeerplaats in het natuurgebied (routebeschrijving volgt na aanmelding)Let op: buitenworkshop, dus hou rekening met weersinvloeden i.v.m. kleding en iets om op te kunnen zitten.Als iedereen wat drinken en wat lekkers mee kan nemen, maken we er een gezamenlijk (picknick) feestje van!Planetair Lichtwerk waarbij ons eigen bewustzijn en onze unieke coderingen en groei ook centraal staan en Sleutels zijn tot het collectief bewustzijn.Deze dag staan gelijkwaardige samenwerking en co-creatie vanuit het Hart centraal!

De Kracht van de Eenhoorn/ 10-10 Portaal

De bijzondere kracht van de velden van de Eenhoorn reiken een diepte verbinding met kwaliteiten in je Zelf aan die van een ongekende naaktheid/zuiverheid zijn, waarbinnen een enorm krachtpotentieel beschikbaar wordt. De Zuiverende vernieuwende kracht die je daarmee weer ter beschikking krijgt (herinnert) in je bewustzijn is een essentieel veld om ten diepste in een zuivere uitlijning met je Godsvonk/Essentie te kunnen functioneren in het nu. De Sleutels die de Eenhoorn energie ons aanreikt zijn van grootse waarde voor het integreren van ons nieuwe potentieel (sinds 28 sept geactiveerd) om dat in de werkelijke belichaming te brengen, in ons aardse alledaagse leven. Hoewel we zullen werken met deze magische bewustzijnsvelden, zal de workshops vooral gericht zijn op het praktisch maken en inzetbaar maken van deze potentie in je Zelf in het dagelijks leven en groei. Verder laten we ons verrassen welke magie deze dag beleefd, ervaren en geankerd mag gaan worden! De energie van het 10-10 portaal brengt ons, via de Eenhoorn energie, in een veel diepere nieuwe uitlijning met de Bron in ons Zelf en zal voor heel veel healing, verdieping en vernieuwing gaan zorgen op lagen waarin we nog resoneren op oude duale velden!

De werelden van Midden-Aarde

Deze workshopdag gaan we dieper de velden van de Aarde frequenties verkennen via de ‘ingang’ van Midden Aarde. Die Aarde frequenties die ten diepste resoneren op ‘sprookjesachtige’ werelden en waar Wezens leven die we ons herinneren middels de ‘overleveringen’ die we sprookjes noemen. Wezens als de Elfen, de Eenhoorn, Pegasus, natuurwezens, Lichtwezens van Binnen Aarde, Draken frequenties, Wizard Bewustzijn, sfinxen, trollen, en heel veel meer. Magische werelden in werelden die ten diepste van belang zijn om ook weer dieper te gaan he-inneren.We gaan onze eigen Gods Aspecten binnen deze werelden dieper verkennen en her-inneren en ons dieper binnen laten begeleiden in de magische werelden van Midden Aarde.Ongetwijfeld komt daarbij veel her-innering vrij en daarmee ook een diepere bewustwording omtrent de illusie van onze afgescheidenheid van Al Wat Is en de aangeleerde menselijke gedachtegang, patronen, etc.Daarnaast een essentieel verhelderend inzicht in wat deze werelden betekenen met betrekking tot Ascensie van het Geheel, hun rollen, onze verbinding met, geschiedenissen,etc.Een Magische verkenningstocht binnen je eigen connecties met Midden Aarde voor een geheel nieuw blikveld op Al Wat Is, Ascensie, Multidimensionaal gewaarzijn en onze connecties.

Geïntegreerd Meesterschap: Samenwerking met Grote Meesters van Al Wat Is

Dit weekend staat in het teken van leren kennen, verkennen en diepgaand (leren) samenwerken met Meestervelden (o.a. Ascended Masters, Engelen, Neteru) die allen deelaspecten van de Bron vertegenwoordigen. Leren samenwerken voor persoonlijke groei, healing, dieper ontwaken, inzichten verkrijgen en samenwerking in gelijkwaardigheid binnen jouw Missie en Takenpakketje op aarde.Meesterbegeleiding zijn deelaspecten in frequentie die wij in ons Multidimensionale Zijn ook in ons dragen. Hiermee leer je niet alleen dieper inzicht krijgen in de Scheppingsmatrix van hoe Schepping is opgebouwd, maar ook samenwerken vanuit afstemming, gelijkwaardigheid en hartenergie met de vertegenwoordigers van deze Goddelijke Deelaspecten. Maar leer je ook nieuwe frequenties, kwaliteiten en mogelijkheden binnen je Zelf ontdekken en integreren. Meesterschapskwaliteiten dus in je Zelf verkennen en herinneren!

Samen ‘zwemmen’ vanuit de Dolfijnen matrix in healing voor Moeder Aarde

Tijdens deze workshopdag gaan we dieper afstemmen op en samen (leren) werken met de Waterwezens en Dolfijnen Bewustzijn. Deze dag staat in het teken van dieper healing van het water aspect, in ons Zelf en voor Moeder Aarde. Met de krachtige speelse, diep helende en stromende frequenties van de Dolfijnen Wezens, hun Oorspronkelijke Bewustzijn en in een samenwerking met de Blauwdrukken die de Sirius frequentie vast houdt, zal er een diepte zuivering mogen plaats vinden binnen de watermoleculen. Diepte zuivering allereerst in onze eigen waterhuishouding, tot op cellulair niveau, en via ons Bewustzijn ‘als kanaal’ zullen we dit door laten gaan stromen in de wateren van Moeder Aarde. Diepte zuivering, trillingsverhoging, dieper in vertrouwen meegaan op de Flow of Life, Joy, stroming, diepere bewustwording van het ‘celgeheugen’ van water!Leren werken met Dolphin Healing, de kracht van Vreugde en Stroming, speelsheid en Creatiekracht als combinatie!! (Die inzetbaar is op alle fronten van Healingwerk in ons Zelf en voor de ander!)

Aardehealing (Alle healing start in je Zelf)

Wat houdt aardehealing in? Wat houdt healing überhaupt in? En hoe is het één verweven met het ander? Wat kunnen wij betekenen voor het werkelijk manifesteren van een nieuwe wereld?Hoe kunnen we samenwerken met Moeder aarde en haar natuurrijken? Vortexen, leylijnen en krachtplaatsen, natuurwezens, Midden Aarde, de verschuiving van 3D naar 5D….. hoe werkt het allemaal en waar sta je zelf in dat ‘plaatje’?Vele vragen die in deze workshop dieper belicht gaan worden vanuit meer informatie en vooral ook: eigen beleving en ervaring. Deze workshop biedt je dieper inzicht in je Zelf, je eigen kwaliteiten, verbindingen met de aarde, verbinding met de nieuwe tijd. Centraal staan het leren samenwerken en communiceren met waterwezens, elfen, deva’s, sylfen, en andere natuurkrachten vanuit eigen groei en bewustwording. Het bewust worden hoe het Universum als Een samenwerkend geheel in elkaar steekt en hoe jij daarin jouw plek kan innemen met jouw unieke kwaliteiten.Een speelse workshop met heel veel nieuwe ervaringen en connecties dei gelegd worden, die je de wereld op een heel andere (magischer) manier zal laten ervaren en beleven. ‘Spelenderwijs’ healing ontvangen en brengen. En diepe bewustwording over het leven binnen de Schepping en op planeet Aarde

Ascension Glyphs: Terughalen van Zielendelen naar het Nu

In deze dag workshop gaan we ons afstemmen op blokkades en belemmeringen die je in je dagelijkse leven en groei ervaart. Steeds terugkerende thematieken en issues. Zogenaamde blinde vlekken of hardnekkige processen die maar steeds niet te doorbreken of overstijgen lijken te zijn. Dergelijke diep gelegen thema’s kunnen soms resoneren op afgescheiden delen van ons Wezen die nog elders in de dimensielagen of sferen of zelfs aan oude incarnaties zijn vast blijven zitten. Daarmee blijf je het gevoel houden in-compleet te zijn, hoeveel je ook al gewerkt hebt aan je Zelf.In deze workshop gaan we dergelijke afgescheiden Zielendelen en deelaspecten verder verkennen, lokaliseren en terug halen naar je hier en nu bewustzijn.In Essentie zijn we nooit gespleten of afgescheiden, het zijn ‘slechts’ bepaalde overtuigingen voortkomend uit Zieletrauma’s en pijn die ons dit laten denken en voelen. We zullen met verschillende Multidimensionale technieken aan het werk gaan, die ook thuis makkelijk weer inzetbaar zijn, om steeds meer afgescheiden delen van je Ziel/Zijn te kunnen gaan lokaliseren en ‘terug’ te halen. Waarmee je je eigen Eenheid en Heelheid steeds dieper weer zult kunnen ervaren. Het houdt tevens heelwording van oude karmische belasting en littekens in. Maar brengt ook de kwaliteiten naar je terug die besloten lagen in die gebieden die in je Wezen niet meer toegankelijk waren. Wanneer we deze Deelaspecten van je Multidimensionale Zelf weer gaan ‘bevrijden’ zul je ook weer in contact komen met oeroude kennis, kwaliteiten en potentie die daarin besloten liggen en die nu weer vrijer naar je (hier en nu) Zijn terug kunnen stromen. Je Ontwaakt dus opnieuw op diepere lagen van je Goddelijk Zelf, om deze dieper dan ooit tot uitdrukking te kunnen brengen (belichaming) in het hier en nu.We zullen ook met Zielscoderingen werken in de vorm van ‘Ascension Glyphs’, krachtige symbolieken die helpen her-inneren en helen. Meer uitleg daarover in deze workshop.Zeer bevrijdende en bewustzijns verruimende workshop die vele nieuwe inzichten in je Zelf en jouw unieke Zielepad kan opleveren! Naast praktische handvaten hoe je met je groeiprocessen en hardnekkige thematieken in je groei om kunt gaan.

Geïntegreerd Meesterschap: Scheppingsmatrixen: Lemurie – Atlantis – Egypte

Vanuit een dieper verstaan waar we ‘vandaan komen’ binnen de aardse incarnatie cyclus, kun je een dieper verstaan ontwikkelen van waar we naartoe op weg zijn als Ziel, individueel en collectief. Deze workshop reikt een dieper perspectief aan van ons pad op aarde, vanaf de eerste aardse schepping en vlak daarvoor. Het geeft meer zicht in de opbouw van het aardse veld (Scheppingsstructuren of – matrixen) en alle dualiteit die gecreëerd is.  Maar ook over de weg terug, die we in het nu bewandelen. Reikt diepere inzichten en healing aan van het ‘oude pad’ en opent daarmee dieper voor het nieuwe. Vanuit nieuwe inzichten, diepere afstemming op je Goddelijk Zijn en healing van oude ballast, contracten, angst of wat dan ook maar aan de orde is.De oude aardematrix en de nieuwe aardematrix. Planetair bewustzijn, zielsherinneringen en begane wegen. Kwaliteiten en ballast vanuit de oude Scheppingsmatrixen herinneren en of healen, zodat je voorbij de planetaire littekens van jouw Zijn kunt komen. Bewustwording, healing en overstijgen van kernwonden.Samenwerking met Moeder Aarde (Gaia) , de natuurrijken, Midden Aarde frequenties en alles wat zich aandient.Zowel ‘teachings’ (tekst en uitleg) als afstemmingen met activaties, healing, diepere bewustwording in je Zelf, jouw verbindingen, Zielsherinneringen, etc.

Geïntegreerd Meesterschap: Het Galactisch Erfgoed

Vanuit een dieper verstaan waar we ‘vandaan komen’ binnen de galactische incarnatie cyclus, kun je een dieper verstaan ontwikkelen van waar we naartoe op weg zijn als Ziel, individueel en collectief. Deze workshop reikt een dieper perspectief aan van ons pad door de Galactische sferen, sterrenlevens, dimensieportalen elders in het universum en de frequenties van verschillende sterrenstelsels. Verkenning van deze dimensievelden in ons Zelf en onze verbindingen hiermee. Eventuele healing van Galactische karmastukken of littekens waardoor deze frequenties weer meer en meer toegankelijk worden in ons Bewustzijn. Sterrenfamilie en Blauwdrukfrequenties die weer herinnert mogen gaan worden.Samenwerking met Galactische deelaspecten, Wezens en frequenties.

Starseed activation

Via de seed of life in je perineum je eigen sterrencodes weer her-inneren en activeren in je DNA/cellen en in embodyment brengen.

Pillar of Light Matrix activation

Activaties binnen je eigen Pillar of Light Bewustzijn om je dichter in je Kracht/positie te helpen komen/ je plek innemen binnen jouw Missie en plek in het Grote Geheel

Pleiadische en Sirische frequenties in de Planetaire Wezenslagen

Diepere verkenning en activaties binnen je eigen, het planetaire en Galactische Dolfijnen Matrix Bewustzijn. In samenwerking met en onder leiding van de Dolfijnen en het walvissen Bewustzijn zullen we diepe lagen van ons Zijn gaan verkennen die nog niet in beweging, stroming zijn of in ons Bewustzijn zijn opgenomen. Deelaspecten dus van ons Wezen die nog niet bevrijd zijn en mee kunnen doen in onze Ascensiegroei.

Door onze bereidheid naar deze aspecten van ons zijn te kijken en ermee te werken, bieden we tevens de ingang naar de collectieve processen om hierin wezenlijke openingen en healingen te creëren, ook voor Moeder Aarde en onze medemens.

Vanuit de initiaties en activaties die deze Grootse Meesters ons aan reiken, zal je in (dieper) contact gebracht worden met deze velden en juist vanuit de kernkwaliteiten van de Dolfijnenwezens weer met je eigen Joy-kracht, de Kracht van Vreugde, spelen, plezier, humor, sprankeling en luchtigheid, verbonden worden. Dit geeft een krachtige, vrije energiestroom die een enorme bevrijding geeft, maar tevens een verruimd Perspectief op jouw Zijn en Ascensiepad met alle (soms hobbelige) leerlessen en processen. Juist deze luchtigheid, sprankeling en Vreugdestromen helpen je krachtig in diepere lagen van je Meesterschap te blijven staan, in vertrouwen tijdens alle trillingsverhogingen en bieden ook openingen vanuit de diepte van de aardelagen naar de eigen Pleiadische 7D frequenties.

Dolphin Healing Power: Dolphin Sonar Healing initiaties en healingtechnieken die inzetbaar zijn voor je eigen Ascensiegroei en processen en voor vele andere doeleinden, i.s.m. de Dolphin Beings in hun Oorspronkelijke Meesterschapsvorm vanuit de 6D Sirius  frequenties.

Galactische Karma Cleaning

In de steeds verhogende frequenties wordt er voor ieders Bewustzijn steeds meer opening gecreëerd tot zeer diepgaande Soul memories. Niet alleen aardse karmische stukken komen daarbij aan het Licht, of oude vastgezette patronen, conditioneringen, angsten, gedragingen, en noem maar op. Doordat de sluiers steeds verder opgelicht worden in het Licht van de Nieuwe Tijd, openen zich ook steeds meer de Galactische lagen, welke vaak ten grondslag liggen aan diepgewortelde karmische patronen die je in het hier en nu maar moeizaam kunt helen of doorbreken. Juist het werken aan deze Galactische oer-wortels van trauma, pijn, angst, etc. kan je veel dieper inzicht geven in je aardse karmische patronen en de aard en ontwikkeling daarvan, en kan veelal de juiste sleutel zijn om ook de aardse karmische stukken te helpen transformeren, doorbreken of helen. Door een dieper zicht te krijgen op de ware aard van je hardnekkige karmische patronen kan veel opgehelderd en bevrijd worden.

In deze workshop gaan we dus aan de slag met onze eigen Galactische Bewustzijnslagen en daar waar de knelpunten zitten die wakker mogen worden om geheeld te worden, doorzien, bewust gemaakt mogen worden en volledig te transformeren.

Workshop die diepe inzichten aan kan reiken, enorme stroomversnellingen in je groei, diepgaande opschoningprocessen en diepere bewustwording over wie jij Bent, jouw Evolutiespiraal voor de aardse incarnatiecyclus, en nog veel meer.

Trefwoorden voor deze workshop zijn:

Cleaning, healing, zuivering, bewustwording en groeiprocessen op Galactisch en Kosmisch niveau. Her-innering van onze Hogere lichtlichamen en wie wij zijn in de hogere dimensies. Dit heeft weerklank op wie je Bent in het hier en nu, verheldering van jouw Missie, je leerlessen en leerweg en je potentieel.

Healing van oud Galactisch karma op hogere wezenslagen, lichtlichamen en dimensies heeft direct effect en gevolgen op je Bewustzijn en groei in het hier en nu.

Verkennen van je Multidimensionaal  Aarde Bewustzijn

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn m.b.v. elfen, feeën, waterwezens, natuurwezens, etc. Multidimensionaal Ascensie healingwerk!

Deze dag gaan we ons richten op een verdieping en verkenning van onze eigen Multidimensionele Aarde Bewustzijnsvelden waarin vele sleutels van groei, openbaring en Bewustwording klaar liggen om verkend en ontdekt te worden. Sleutels die je zullen helpen dieper te ankeren op aarde in je eigen Goddelijk Licht, en een immense aardingskracht in je systemen zullen brengen. Vanuit deze afstemming kun je prachtig en krachtig samenwerken voor je eigen verdere groei met de Lichtbegeleiding die zich aandient. Of het nu gaat om Ascended Masters, Engelen, deva’s, elfen, dolfijnen of andere Lichthulp.

We gaan deze dag ook connecties ervaren, Poorten openen en ontdekken die zich in het Multidimensionale veld van Moeder Aarde bevinden en van waaruit vele specifieke connecties en begeleiding voor je Bewust Zijn

toegankelijker wordt, voor samenwerking, ondersteuning, begeleiding en uitwisseling van hart tot hart.

Op deze wijze en via deze afstemming kunnen we ook iets voor Moeder Aarde of specifieke plaatsen op of in de aarde betekenen. Om oude dualiteitstukken, velden van illusie of zwaarte op te schonen, te doorzien, te helen, wat kan leiden tot een dieper inzicht in de Essentie van leven op aarde, de Hogere bedoeling of oorzaken van wat er ‘leeft’ op aarde en wat er gaande is in deze Nieuwe Tijd, maar ook zal dit in ons eigen Licht enorme healing en Bewustwording teweeg brengen, omdat oude visies, gedachtepatronen en beweegredenen doorzien, geheeld en getransformeerd kunnen worden en op een hoger level kunnen gaan trillen.

We zullen deze dag ook veel met de elfen en deva energieën mogen gaan werken voor de opbouw van een diepere samenwerking en ‘verstaan’ van hen. En verder samen mogen werken met alle Bewustzijnsvelden die zich aandienen.

Deze gechannelde workshop is volledig afgestemd op de Nieuwe Tijds energieën en de aanwezige groep deelnemers, de processen die innerlijk bij deelnemers spelen en die energieën die van belang zijn voor ieders groei op dat moment. Dat betekend dat dergelijke gechannelde workshops nooit gelijk zijn!.

De workshops zullen altijd zullen inhaken vanuit het Hoger Licht, op jouw stukken, processen en groei!!!Ze zullen ten alle tijden jouw groeiprocessen in een stroomversnelling brengen en zorgen voor zuivering en nieuwe groei!

Egyptische Energie

Kinderen van de Wet van Een

Dieper inzicht in en dieper ervaren van de Goddelijke Wet van Een. Uitlijning op de wet van Een in het nu.Deze diepgaande workshopdag zal een intense nieuwe uitlijning in je bewustzijn openen. Bewust in de energieën van de 18-6 en 9-6-9 codering waarbij de Poorten tot de materiele wereld, waarin we leven, zich dieper zullen openen voor de oeroude frequenties van de 18-de dynastie, waarin Farao Akhenaton met Tweelingstraal Nefertiti delen van deze codering en leringen terug brachten op aarde. Deze coderingen zijn werkzaam in het Nu, opdat wij van uit deze frequenties die zij geïnitieerd hebben, deze weg kunnen voortzetten: om de volledige Goddelijke Wet van Een weer te herinneren, leven en op aarde te initiëren.De 9-6-9 codering/frequentie is vandaag cruciaal omdat deze energie alle 9 ervaringswerelden (waarin we ons Zelf als Bron door 9 duale dimensies heen bewogen hebben) in de mannelijke en vrouwelijke Blauwdruk, dieper gaan uitlijnen, balanceren en herwaarderen en herverbinden met de Oorspronkelijke Blauwdrukken en met het aardse, fysieke leven in het hier en Nu.

Hierdoor komen we dieper in een Oorspronkelijker, gebalenceerde uitlijning met onze essentie, en daarmee dieper binnen in de Wet van Een. De Wet van Een gaat over het leven en functioneren in lijn met de Bron, dus in opperste zuiverheid, bewustzijn, afstemming met Goddelijke Wil en Bedoeling. Om steeds bewuster bewust onze plek binnen de Schepping in te kunnen nemen, in onze Oorspronkelijke Gods Bedoeling.Akhenaton en Nefertoiti brachten essentiele (begin) coderingen terug op aarde in hun tijd, in een diep versluierde periode waarin dualiteit overheerste.In het Nu zitten we in een heel andere Evolutie fase, waarin er enerzijds nog heel veel versluiering en schaduw aanwezig is en uitgespeeld wordt, maar anderzijds is er ook al heel veel nieuw Bewustzijn vergaard, geopend en ontwaakt. We zullen in verbinding met de Aton mogelijk heel nieuwe coderingen van de Wet van Een weer mogen gaan herinneren binnen ons eigen bewustzijn, maar ook wat dat inhoudt voor ons Zijn. Op aards menselijk en op Goddelijk vlak. Alle coderingen en openingen zullen door de 9 duale ervaringswerelden en alle daarbinnen gelegen beschadigingen heen mogen stromen. Waarmee diepe Galactische en karmische wonden van afgescheidenheid van Bron geheeld en hersteld mogen worden. We komen letterlijk dieper in tune met wat de Wet van Een voor het nu inhoudt en zullen niet alleen die Poorten voor ons bewustzijn, maar ook voor het collectief dieper mogen openen.De 6-codering die enerzijds resoneert op de Oorspronkelijke Bedoeling en Blauwdrukken, van anderzijds op deze aardse realiteit van 3D is een cruciaal snijpunt die het ‘kanaal’ zal vormen om al deze bewustzijnsvelden en – herinneringen te helpen ankeren in ons menselijk bewustzijn.

Oud Egyptische Mysterie School Inwijding (Intensive)

Dag 1: de Mysteriën van Osiris

Van beschadigde innerlijke mannelijke energie naar de Oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Mannelijke. Zodat je Ware Mannelijke Potentie kan ontwaken en kan indalen in je mens-zijn!

Dag 2: De Mysteriën van Isis

Van beschadigde innerlijke vrouwelijke energie naar de Oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Vrouwelijke. Zodat je Ware Vrouwelijke Potentie kan ontwaken en kan indalen in je mens-zijn!

Dag 3: De Mysteriën van Horus

Van beschadigde innerlijke kind energie naar de Oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Kind. Zodat je Ware Kind Potentie kan ontwaken en kan indalen in je mens-zijn!

Deze intensive van 3 dagen biedt een krachtig draagvlak om heel dicht bij je Zelf te komen. En heel diep inzicht te krijgen in wie jij bent, waar jij staat in jouw unieke Zielsevolutie en pad van groei op aarde. Meer zicht op en feeling met de leerlessen, taken, knelpunten en uitdagingen, maar ook je kwaliteiten pakketje die je hebt meegenomen om hier op aarde te kunnen brengen. Juist door hier 3 dagen achter elkaar in te duiken, zul je in een heel verdiept veld van je Zelf kunnen komen, die echt wezenlijke veranderingen in je groei voelbaar en zichtbaar zal maken.Van Mens naar Ziel naar Goddelijk Bewustzijn!

Vanuit de oud Egyptische Mysteriën, uit de oude inwijdingspaden van weleer, zullen we de Kosmische Kennis filteren, in een vertaalslag naar het Nu. De oude mystieke inwijdingspaden en hun multidimensionale diepgang die ook in het nu nog actueel zijn, en gaan over Schepping, Creatie, je eigen unieke Zielspad hierbinnen, de duale ervaringswerelden en het pad van herinnering aan de oprijzende kracht om weer volledig uit te kunnen lijnen met je Bron en Oorspronkelijke Potentie.De oud Egyptische Matrix speelt een belangrijke rol voor het Ontwakingsproces in het Nu en houdt nog vele Oorspronkelijke Coderingen en Kennis vast, die je in het Nu kunnen helpen herinneren. Het zijn de ‘broodkruimels’ die de weg naar ‘Huis’ helpen terug vinden. Door af te stemmen op de parallelle realiteiten, waarin de Oorspronkelijke Kennis nog altijd levend is, kunnen we deze via onze eigen Zielsherinneringen weer integreren in het Nu.

Hoewel er ook in de Egyptische velden vele verdraaiingen, verbasterde informatie, ruis op de lijn en duale energieën aanwezig zijn, zullen we juist de kern (de broodkruimels zogezegd) er uit gaan halen die een leidraad naar je Oorspronkelijke Zelf bevatten.Door de oorspronkelijke Kennis te herinneren, inzichtelijk te maken en te gaan voelen binnen je Zelf, kan je Wezen zich steeds dieper openen voor je eigen Oorspronkelijke Inwijdingspad, van Bron naar de diepte kern van dualiteit en de weg terug naar Bron.

De Multidimensionaliteit van de afdaling door vele dimensies heen, door de aarde werelden heen en de weg terug kunnen zich zo dieper in bewustzijn gaan ontvouwen, waardoor je een geheel ander Perspectief op je Zelf en de Schepping gaat herinneren. De oer Blauwdrukvelden van Isis, Osiris en Horus die oneindig liefdevol en groots zijn, zullen de liefdevolle begeleiding en omarming zijn, waar binnen we deze velden en resonanties in ons Zelf zullen gaan ervaren.

Jouw persoonlijke processen van groei en alle knelpunten die je daarin tegen komt in het Nu op aarde, zullen de ingang zijn van waaruit we gaan werken. Van beschadigt- terug naar een onbevlekt bewustzijn!

Wat biedt deze intensive je o.a. nog meer:

*Dieper inzicht in de Mysteriën en Inwijdingspaden die van Universele orde zijn, maar gecodeerd bewaard zijn gebleven via het Egyptische Erfgoed. Van waaruit dieper inzicht in Schepping en Zielenpaden in evolutie ontstaat, maar ook diepere gevoelservaring van hoe dit binnen jouw bewustzijn werkt, ook in het nu.

*Een dieper (in)zicht en uitlijning met jouw 3-voudigheid binnen deze Schepping: je mannelijke, vrouwelijke en Goddelijk Kind Blauwdrukken, die de ‘ingang’ (of juist doorgang) zijn naar je eigen overkoepelende Bron die alles wat je Bent omvat.

*Dieper inzicht in ‘tegen werkende krachten’ van duaal en gepolariseerd bewustzijn en verstoringen in je eigen velden (en het Grote Geheel) die je weerhouden de Volledige Waarheid te zien en ervaren.

*Dieper inzicht in de Neteru (Godskwaliteiten binnen je Zelf) en de Tempel Matrixen. Structuren en inwijdingspaden in de Oude Wereld en Nu en hoe verhouden deze zich met elkaar en met jouw Zijn in het Nu.

*Dieper zicht op (persoonlijke) onbewuste knelpunten, de innerlijke Onderwereld (onbewuste velden) die je weerhouden om de Eenheid werkelijk te allen tijde te ervaren en (be)leven en die je steeds terug trekken in de wereld van afgescheidenheid en duaal bewustzijn. En leren deze aan te kijken, omarmen, helen en transformeren, zodat Bevrijding van het duale een feit wordt.

*Diepere healing van gekwetste aardse man-vrouw-kind kwaliteiten en velden die je verbinding met het Oorspronkelijk Potentieel verstoren door oude littekens, patronen, duale herinnering steeds weer te herkauwen.

*Diepte transformaties van deze en andere (persoonlijk aan de orde zijnde) oude innerlijke structuren, die van vele eeuwen en vele dimensies zijn.

*Activaties van je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en innerlijke kwaliteiten waarmee je jouw Ziels Evolutie cyclus in ging. Diepte activaties in je Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken voor een dieper herstel, herinneren en ervaren van je eigen Goddelijke Heilige Drie Eenheid, die leidt naar je Bron Bewustzijn.Herinneren van jouw unieke coderingen, kunde, kwaliteiten en gaven.

*Activaties om dieper in de belichaming van het Goddelijke in jou te komen, zodat het geleefd kan worden in het dagelijkse aardse leven. Activaties van hart en basis op verschillende dimensielagen incl. fysiek, zodat het ook echt hier ‘geïnstalleerd’ en belichaamd kan worden.Zodat het echt vorm kan krijgen in de mens die jij bent.

*Reizen door dimensies binnen je Zelf om de lijn met Bron weer te herstellen, via welke paden, dimensies, tijdslijnen, incarnatie cycli, sterrenbewustzijn, etc. dan ook.

*Persoonlijke ondersteuning in het krijgen van meer zicht op jouw persoonlijke Multidimensionale processen op weg terug naar Huis.

*Ondersteuning in de vorm van essences, kaarten, Egyptische Healingtools, kristallen of wat maar nodig is gedurende de intensive.

*En nog heel veel meer….Van Afgescheidenheid en Pijn naar Zen, Overgave en naar Zijn!

Afstandsactivatie het 11-11 portaal in combinatie met Tempel Matrix Activatie

Live vanuit het Egyptische veld!

Een activatie binnen de 11-11 codering waarin Mannelijke en vrouwelijke velden volledig in hun Blauwdruk zullen worden aangetrilt om op eigen authentieke kracht te gaan resoneren. de 11-codering resoneert tot in de diepste Overkoepelende (polariteiten) velden door, tot op de afscheidingsvelden van de Bron. (Daar waar de eerste man-vrouw velden – en dus de Tweelingstraal frequentie- is gecreëerd). De polariteitenvelden werken door alle lagen van ons Bewustzijn heen en kun je onderscheiden als mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, licht en schaduw, bewustzijn-onbewustzijn, liefde-angst, gevoel-verstand, etc.Dus de 11-11 resonantie biedt een aanraking in jouw diepst geopende duale/polariteitenvelden, daar waar deze nog niet met elkaar in balans zijn, met elkaar in strijd zijn of nog niet in harmonie met elkaar – gelijkwaardig- samen kunnen gaan. Dit zal het meest voelbaar mogen zijn op die niveaus en thema’s van groei waar jij op dit moment staat in je Zielsevolutie.het werken vanuit de Egyptische matrix werkt sterk uitvergrotend, waardoor dat wat nog niet zichtbaar (onbewust) is aan onbalans, missing links, blokkades of knelpunten, ook zichtbaarder kan worden. de Egyptische frequenties hebben de kracht in zich om alles wat IS uit te vergroten, zonder oordeel, om ons te weerspiegelen waar wij nog aandacht aan mogen besteden. Tegelijkertijd draagt het de coderingen en Sleutels in zich om dat aan te raken in het licht van bewustwording en heling. De Tempel matrix energieen ondersteunen hierin dat alles wat je hier in je Zelf mag ontmoeten ook echt gegrond kan worden, tot inzicht kan komen, ondersteund en liefdevol gedragen wordt. ze dragen ook coderingen om je weer dieper te gaan her-inneren, ook in je aardse mens-zijn.

Op deze wijze worden ook de ultieme polariteiten in ons aangeraakt en in beweging gebracht om nader tot elkaar te komen, namelijk mens en Bron bewustzijn, waar vaak toch nog een enorme kloof tussen zit, die vaak bijna niet te overbruggen lijkt te zijn. De energieen van het 11-11 portaal in combinatie met de Egyptische coderingen helpen deze polariteiten die in jou aan de orde van je dagelijkse groei zijn, dichter naar elkaar toe te laten bewegen, zodat er harmonisering, balans, mogelijk, zelfs op sommige lagen al versmelting (Heilig Huwelijk) kan gaan ontstaan. Daarmee ontstaat geheel nieuwe (scheppings) ruimte in je groei en bewustzijn om vrijer door je Zelf en jouw unieke kracht, kwaliteiten en energie heen te kunnen bewegen. in bewustzijn en op het aardse vlak.

De energie van de 11-11 code brengt ook een diepe transformatie voort en de energie van de nieuwe maan werkt hier ook krachtig in door, met de energie van nieuwe start, nieuwe geboorte in je Zelf!

Juist in deze tijd, waarin onze onderste (2) chakra’s vooral zo onder Goddelijk Vuur liggen om dieper te openen en zuiveren zal dit een zeer krachtige transformatie en opening naar belichaming van je hoger Bewustzijn en hart gaan brengen. Juist omdat de basis (chakra) ook na de bloedmaan in een nieuwe resonantie kan komen, niet langer resonerend vanuit duaal oud 3D bewustzijn,maar zich dieper opent voor een nieuwe basis frequentie gefundeerd in Oorspronkelijk of Bron Bewustzijn (wat van een totaal andere orde is!). Juist de diepere openingen van deze chakra’s in de afgelopen maanden zorgen er voor dat deze nieuwe instroom van mogelijkheden en 11-11 frequenties dieper dan ooit verankert kunnen worden in aarding en dieper dan ooit zullen kunnen binnen stromen in je 3D en 4D (menselijk) bewustzijn, de belichaming in dus!

Ancient Khemitian Mystery Teachings Intensive

Universele Teachings voor het Meesterschap in belichaming  in het Hier en Nu.Diepere kennismaking met de overleverde informatie, coderingen, mysteriën, kennis en wijsheid van de oud Khemitische (Egyptische) Scheppingsmatrix, aan de hand van de Khemitische kaartenset.Tijdens deze intensive zul je diepgaand samen (leren) werken met eigen deelaspecten en kwaliteitenvelden van jouw Wezen. Diepgaande healing, bewustwording van kwaliteiten die in je besloten liggen, bewustwording van jouw Zijn, missie en rollen op aarde en binnen je Zielsevolutie.Aan de hand van de Khemitische kaartenset zul je vele verschillende velden ten diepste leren activeren, openen en verkennen in je Zelf en in verbinding met Al Wat Is (Schepping). Dat gaat dus om Universele Goddelijke Velden. De kaartenset is slechts de ingang.Oeroude overleveringen en kennis vinden een weg naar bewustwording in het hier en nu. Simpelweg omdat het over Universele Waarheden en Kosmische Wetmatigheden en de ‘Anatomie van het Goddelijke Zijn in het mens-zijn’ gaat.Daarnaast zullen vele verschillende krachtige manieren van werken met de Khemitische kaarten in combinatie met healing- en activatiewerk voor je Zelf of een ander dieper behandeld worden. Een veelzijdigheid die mogelijk gemaakt wordt dankzij dit ‘gereedschap’ en in jou ook wakker kan worden in deze intensive.Deze unieke intensive brengt een immense groei teweeg, brengt diepere Kennis van Schepping en Oorsprong in je bewustzijn terug en geeft praktische handvaten hoe dat toe te passen in je processen en leven in het hier en nu!

Werken met Egyptische healingtools in het hier en nu

Deze dag zullen we met vele verschillende healingtools leren samenwerken vanuit het oud Egyptische veld, als hulpmiddel voor je eigen groei en bewustwordingsprocessen, voor diepe healing en transformatie, maar ok praktische handvaten. Verschillende tools zullen ook gecombineerd gaan worden, waardoor ze elkaars kracht en werking (en dus uitwerking in jouw bewustzijn) krachtig zullen versterken en verhelderen.Dieper leren ervaren en voelen wat de oud Egyptische energieën voor krachtige Sleutels in zich herbergen voor het hier en nu en praktische toepassing daarvan. We zullen onder andere gaan werken met de Sacred Khemitian Cards, Sacred Water Liquid Light Essences, zand van Heilige Plaatsen, Bloemen essences en water van krachtplaatsen en Heilige Bronnen.Praktische toepassing van ondersteuning die je je Zelf kan en mag aanreiken tijdens jouw Ascensiepad.

Het oud Egyptische (Khemitische) veld draagt vele coderingen vanuit de Bron die ook in het hier en nu krachtig transformerend, helend en activerend werken en je Bron Bewustzijn en hoger Licht weer in herinnering brengen!

Ka activations: Connecting our Multidimensional Light bodies  (for Embodyment)

Werken met de Ka-velden vanuit oeroude Egyptische Kennis en technieken om je Ka dieper en dieper te activeren en versterken, welke als verbindingsbrug tussen al je Lichtlichamen incl. je 3D fysieke lichaam geldt. Noodzakelijk t.b.v. je Ascensie proces om alle Lichtlichamen gekoppeld en met elkaar uitgelijnd te krijgen, zodat uiteindelijk je volledig 13D I Am Bewustzijn in embodyment in 3D kan komen.

De Ka frequenties zijn verweven met je totale Multidimensionale velden en geldt als brug-functie om dieper en dieper te kunnen ontwaken.

Divine Power & Cosmic Fire of Sekhmet

(Je eigen Goddelijk Vrouwelijke Vuurkracht activeren)

‘The Power of Sechmet is Rising’  verteld Spirit en Sechmet zelf, me al weken, en dat is aan alle kanten meer dan merkbaar. Niet alleen komt Sechmet met haar gechannelde boodschappen en transformatie kracht regelmatig voorbij de afgelopen maanden in workshops. Ook op vele andere vlakken in het gewone dagelijkse leven is het aan alle kanten te merken. En heeft zij zich al meerdere malen werkelijk fysiek gemanifesteerd (en zelfs laten vastleggen!) in de afgelopen initiatie periode. Zeer krachtige en zeer bijzondere momenten die ook via mijn ervaring en Bewustzijn weer doorgegeven en ervaren mogen worden door anderen!

De Goddelijke Vrouwelijke Power wenst opnieuw geboren te worden, in Kracht, in het Vuur van het Zelf. Juist die Oer-Kracht van Sechmet die vol Vuur is, werkt uiterst diepgaand transformerend voor alle beschadigingen en kwetsuren die opgelopen zijn in vele incarnaties en de evolutiecyclus in het Vrouwelijk aspect, mogen deze kracht ontvangen om weer tot heling en volledig Ontwaken te komen.

De Vuurkracht van Sechmet ondersteund ons deze dag op vurige wijze om onze eigen Goddelijke Vuurkracht en Kosmisch Vuur Bewustzijn weer te activeren, opdat we van daaruit enorme nieuwe stappen in onze eigen Bewustzijnsgroei en Lichtpotentieel kunnen gaan maken.  En zeer diepgaande healingmogelijkheden in ons eigen Bewustzijn weer geactiveerd mogen worden.

Deze dag is erop gericht om naast deze initiaties, heling en herstel tevens met de zachte kant van Sechmet ook de gekwetste Goddelijke Mannelijke aspecten weer dichterbij de Goddelijke Vrouwelijke aspecten te brengen. Uiteindelijk dienen deze immers op alle lagen elkaar weer te kunnen vinden in harmonie en balans om tot de Ultieme versmelting van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk (het Heilig Huwelijk) te komen tot ons Androgyne Zelf (volledige Verlichting op alle lagen!).

Deze workshop draagt een krachtige stap bij aan deze processen van Ascensie, afgestemd op alle mogelijkheden van deze tijd!

Hathor Healing voor ultieme liefdevolle, diepgaande transformatie en groei

Vanuit de Venus (4D en 5D) frequenties zullen de Hathors ons dit weekend initiëren in onze eigen Sacred Sound Scheppers kwaliteiten en Helende Kosmische Kleurpaletten.

Een weekend met de Hathors betekend een oneindig liefdevolle uitwisseling op diepgaand niveau welke diepgaande healing en verzachting, maar ook immense openingen in Bewustzijn zullen aanreiken.

De Hathors geven aan dit weekend de initiaties en activaties in ons 4D en 5D Bewustzijn te zullen begeleiden om onze eigen Sacred Sound en Sacred colours weer te gaan her-inneren, activeren en integreren.

Dat betekend immens krachtige healingtools die weer eigen gemaakt worden en op velerlei wijze inzetbaar zullen zijn voor trillingsverhogingen, bewustzijnsverruiming, diepgaande healingen (daar waar andere healing niet door stagnaties heen kan komen) vor je eigen Pad van groei als ook voor de ander, de collectieven of het Grote Geheel.

Je leert diepgaand afstemmen op enkele Hathor vertegenwoordigers die wellicht ook opgenomen zullen worden (indien van toepassing) in jouw Teams van licht, om haarfijn met deze grootse Meesters te kunnen samenwerken in de te initiëren Healingtechnieken.

Initiaties in Hathor Sacred Sound Healing: Soundhealing , je eigen Sacred Sound &  Scheppingscoderingen her-inneren, integreren en leren inzetten als diep doorwerkend healingtool.

Initiaties in Hathor Colour Healing: werken met Goddelijke Kleurpaletten en Blauwdrukken, Creatie m.b.v. Sacred Sound en Colour Healing i.s.m. het Hathor Bewustzijn (via 4D en 5D Venus frequentie) voor herstel beschadigde structuren, matrixen, blauwdrukken en hologrammen via Goddelijke Oorspronkelijke Kleurfrequenties.

Sound of Oneness & Creation i.s.m. de  Hathors

Soundhealing en helende frequenties voor eigen persoonlijke Bewustwording en Healing, Planetaire, Collectieve, galactische en Kosmische ondersteuning van alle veranderingen op aarde in deze tijd. Ultiem balancerend, openend, activerend en ondersteunend!

Soundhealing en – activaties met stem, klankschalen, kristallen stemvorken en muziek!

The Sacred Keys of the Hathors

Activatie en initiatie workshop waarin we in diepgaande connectie, samenwerking en co-creatie met de Hathors ‘op reis’ gaan binnen ons eigen unieke Ascensiepad, dat van Moeder Aarde en de Collectieve velden.  Persoonlijke, planetaire en Galactische healingen.

Diepe verwezenlijking van essentiële healing in je Blauwdrukken. Wekken van Soul Memories en persoonlijke Coderingen van je Zijn via healing van beschadigde Wezenslagen

Activaties in Sacred Sound, Divine Joy en leren werken met Hathor Healing Tools.

Healing van het Sacred Heart en initiaties in je eigen Sacred Healingtools.

De nieuwste codes, activaties en frequenties, vrijgekomen na de December 2012 portalen en doorgegeven in deze workshop, zullen nu werkelijk ankering en embodyment kunnen gaan vinden in ons dagelijks leven.

Introduction of the Ancient Egyptian Heka & Healing

Een kennismaking dag vanuit de oud Egyptische frequenties afgestemd op de frequenties van het Nu.

Werken met vele Neteru-velden (“Goden en Godinnen” frequenties), Ancient Egyptian Healing tools en technieken voor je eigen healingsprocessen, belichaming van je Goddelijk Zijn en Ascensieproces in deze Gouden Tijd. Leringen en coderingen van grootse Meesters en ingewijden vanuit de Oud Egyptische velden en hun rol, taak, Missie en frequenties voor het Nu.

Vele verschillende facetten van het immens grote Egyptische Bewustzijnsveld zullen in het kort de revue passeren, afgestemd op de aanwezige groep en frequentie van dat moment.

Al deze informatie , energie, inzichten en frequenties spelen een belangrijke rol bij de opbouw van het Nieuwe Gouden Tijdperk, daar deze velden vele codes en sleutels hebben ‘vast gehouden’ die nu meer en meer aan het Licht komen: Sleutels tot Meesterschap, Sleutels tot Ascensie en dus tot het oprijzen in je eigen Goddelijk Bewustzijn in belichaming van je 3D mens-zijn!

Werken met de oud Egyptische Magie (Heka) en Healing kan diepgaande openingen in je eigen Bewustzijn maken, Soulmemories en dus kennis en kwaliteiten van jouw Bewustzijn weer wekken en activeren en je dus weer een grote stap verder brengen in je Meesterschap!

De ISIS Code & Antiek Egyptisch Nieuw Jaar

Rond de datum van 26 juli vond er in de oudheid in Khemit (Egypte) het nieuw jaar plaats, gerelateerd aan de terugkeer van Sirius aan de sterrenhemel. Ook in het nu is deze datum van oud Egyptisch Nieuwjaar, zo pal na de dag buiten de tijd van een groot belang. Het is de 8-7-6 codering opnieuw die naar voren komt deze datum, en daaraan gerelateerd de poortopening van de Oorspronkelijke Blauwdruk van Onvoorwaardelijke Liefde vanuit de 8-ste dimensiezoals we die alleen nog herinneren via de Tweelingstraal. De Her-innering aan de werkelijke Goddelijke Liefde voor ons Zijn en Al Wat Is. Ver voorbij aan wat we tegenwoordig denken te kennen wat liefde is.

De oneindigheid van de lemniscaat, die de Heilige Drie Eenheid (Goddelijk  Mannelijk-Vrouwelijk-Kind in zich draagt is de sleutel vandaag (in voorbereiding op het 8-8 portaal) om in de oneindige Flow van je eigen Goddelijke Vrouwelijke Creatie Kracht (de 7) te komen. Het is de Isis codering die deze  frequenties in belichaming in zich draagt en ons vandaag zal helpen om tot de diepere belichaming (de 6) daarvan te komen. Activaties en transmissies dus op alle lagen van ons Multidimensionale Zijn, via de Oorspronkelijke Blauwdrukken van de Nieuwe Geboorte van Sirius, om ook in ons celbewustzijn en menselijke lichaam dus de coderingen van Isis (Onvoorwaardelijke oneindige Liefde)  te gaan activeren.

Deze unieke en uiterst belangrijke Blauwdrukken dragen niet alleen bij aan je eigen Ascensiepad en – groei maar hebben hun weerklank als altijd weer op het collectief en de nieuwe aarde matrix. En in dit geval in het bijzonder ook op het hedendaagse Egyptische veld.

Het zijn juist de Goddelijke Vrouwelijke Creatie codes die hier centraal een belangrijke rol in spelen, omdat het de Isis frequentie is die de Kracht van vergeving, verzachting, omarming, healing van al wat beschadigd is, in angst of overleving zit (in ons en collectief) in oordeelloosheid en neutraliteit kan overvleugelen.

Een enorme power-dag vanuit het Goddelijk Vrouwelijk veld om mega stappen voorwaarts te zetten binnen de Sacred Reunion van ons eigen Goddelijk Zijn, en een verdieping en versnelling binnen te brengen in de belichaming van Onvoorwaardelijke Liefde vanuit de Oorspronkelijke Blauwdruk. Een nieuwe geboorte van Sirius in ons!

The Sisterhood of Sekhmet

Juist in deze krachtige periode waarin de energieën van de Leeuwenpoort wijd open staan en de energie van Sirius deze beschijnt, kan opnieuw een workshop i.s.m. de Sisterhood van Sekhmet niet ontbreken. De voorgaande (en eerste) workshop in juni 2017 gaf ook de kracht, zachtheid en noodzaak aan voor deze tijdsperiode om weer dieper in verbinding te mogen treden met deze pure Goddelijke Krachten ( binnen ons Zelf).

Deze workshop zal een vervolg zijn, maar ook tevens een nieuwe ingang voor hen die de eerste workshop niet gevolgd hebben. De workshop wordt afgestemd op de energie van de aanwezige groep, het moment en de aanwezige Begeleiding.

 

Verbindingen met de Leeuwinnen Kracht en de Zusterschappen van Sirius

In deze tweedaagse gaan we nader kennismaken met de prachtige liefdevolle krachten van de Zusterschap van Sekhmet. Een liefdevol collectief bewustzijnsveld van Leeuwinnenkrachten die via de velden van Sirius voor de nieuwe aarde werkzaam zijn. En die je eigen Goddelijk Vrouwelijke Kracht Potentieel weer dieper zullen wekken. Prachtige Wezens, deze Lion People, die in sommige gevallen ook nog bekend zijn vanuit de Oudheid, zoals Sekhmet, Mut en Tefnut.

In verbinding met deze Zusterschappen zullen we diepere verbindingen dan ooit mogen gaan ervaren in ons Zelf, in verbinding met Sirius en in onze eigen Goddelijk Vrouwelijke Kracht.

De Leeuwinnen Zusterschap werkt via de frequenties van Sirius, de bewaarplaats van de Oorspronkelijke Blauwdrukken op 6-dimensionaal niveau, omdat we vanuit deze frequentie weer dieper onze innerlijke Leeuwinnenkracht en zelfs mogelijke persoonlijke verbindingen met de Lion People weer dieper kunnen gaan her-inneren.

De Leeuwinnen krachten zijn in de geschiedenis volledig misverstaan en onderdrukt  geraakt, juist omwille van de enorme kracht die zij bezit. Echter deze kracht komt enkel voort uit en kan alleen blijven bestaan vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. En dat is wat de Zusterschap van Sekhmet ons ten diepste wenst te laten herinneren en ervaren.
Dat deze Kracht voortkomt uit liefde is vaak misverstaan en vanuit angst ervaren, waardoor de kracht van het vrouwelijke dieper onderdrukt werd.

Zij zijn grootse Meesters en liefdevolle Wezens die in deze tijden van verandering weer dienstbaar zijn aan de transformatie van de nieuwe aarde en aan hen die daarvoor open staan, in hun eigen groei.

De gechannelde afstemmingen en healingen die zij aanreiken, de inzichten en verheldering die zij kunnen geven, kunnen je echt bekrachtigen in het diepe her-inneren en Zijn wie jij Bent. Zij kunnen ongeheelde facetten van je Vrouwelijke Blauwdruk liefdevol helpen helen met hun aanwezigheid en aanwijzingen.
Zij kunnen je Scheppende Krachten van het Vrouwelijk Veld weer dieper activeren (helend vermogen, magie, transformatie kracht, potenties en krachten van je hart, etc.)

The Sisterhood of Sekhmet is een Collectief Bewustzijnsveld van hoge Multidimensionale Meesters die de Kracht van Onvoorwaardelijk Liefde belichamen.  En dit in ons Bewustzijn weer komen aantrillen.
Dit kan met een enorme power en met een enorme zachtheid gepaard gaan. Confronterend en of koesterend. Maar altijd diep transformerend en vernieuwend!

Egyptische Tempel rituelen

Opnieuw een bijzondere en unieke workshop waarbij oude kennis dieper gewekt wordt in je bewustzijn voor het hier en nu, voor je groei en Meesterschap!
Begrijpen en voelen mogen hand in hand gaan, pas dan kan alles innerlijk in balans komen en dualiteit overstegen worden.  Dat resoneert ook op de leringen van de twee Mysterieschool stromingen van het Linker en Rechter Oog van Horus Inwijdingspad.
Bewustwording – verbinding van oeroude kennis van Universele krachten van toen, weer beschikbaar voor je groei in het nu!

In deze workshopdag gaan we dieper in op de oeroude tempel rituelen van Khemit (oud Egypte). Hun herkomst, functie en bedoeling. En wat kunnen wij met deze kennis in het Nu? Wat weerspiegelen en symboliseren deze voor ons Meesterschap, bewustzijnsveld en groei in het hier en nu?

Egyptische tempel rituelen van toen (oudheid) voor het Nu. Welke waarde, functie, betekenis en bedoeling hadden de tempel rituelen, en wat kun je ermee in het nu in jouw groei?

Naast teachings en uitleg ook diverse (ter plekke op de groep en energie afgestemde en gechannelde) afstemmingen!

En daarnaast staat je eigen groeiproces en bewustwording/bewustzijn uiteraard centraal.
We leggen verbindingen met oeroude kennis, coderingen en overleveringen voor verbinding met het Goddelijke in jou in het nu.

De Nefertari Code

(Activatie workshop)

 

Ons Vrouwelijke Bewustzijn kent vele verschillende golflengtes of dimensielagen en alle daarbij behorende kwaliteiten.

In deze tijd waarin we steeds dieper weer in verbinding aan het komen zijn met onze Vrouwelijke Blauwdruk, worden laagsgewijs steeds andere sub dimensies of golflengtes ook weer aangeraakt om te ontwaken.

We resoneren allemaal op persoonlijke en collectieve velden mee, ook in onze Man-Vrouw Blauwdruk lagen. En zij weerspiegelen delen van ons Totale Zijn.

Sommige van deze lagen zijn door Ascended Masters in een belichaamde menselijke vorm ook op aarde verankert gedurende een of meerdere incarnaties. Op deze wijze werden ‘broodkruimels’ achter gelaten om in latere tijden (deze tijd nu dus!) onze weg naar Huis weer te kunnen vinden.

Enkele bekendere Meesters op aarde zijn bijvoorbeeld Jezus en Maria Magdalena. Maar er zijn ook vele anderen geweest. Die ieder andere coderingen, mogelijkheden en ‘broodkruimels’ hebben uitgestrooid op aarde. ‘Broodkruimels’ die stuk voor stuk belangrijk zijn en bijdragen aan het stap voor stap herstel van ons bewustzijn in wie wij werkelijk Zijn.

In deze workshop staat vanuit dit kader de energie van farao-vrouw Nefertari centraal.

Nefertari heeft een essentiële Meesterrol vervuld in samenwerking met haar Tweelingstraal Ramses II in het oude Egyptische verleden. Hun rol had alles te maken met het dieper in de materie en menselijke ervaring brengen van wat dualiteit en ongelijkwaardigheid (tussen man en vrouw) inhield. Een diepere verdraaiing de meegegeven werd aan de collectieve velden en imprint in het aarde bewustzijn op dat moment, waarop ons Ego Zelf zich steeds verder kon gaan ontplooien,

Deze ervaringen van ego-afgescheidenheid op menselijk vlak hebben wij als Ziel gedurende vele duizenden jaren en vele levens steeds verder in verdieping ervaren en beleefd, be-meestert zelfs. We zijn tot in de diepste donkerte daarin gedoken om te ervaren wat dat inhield. Daar beschadigt door geraakt en steeds verder van Bron afgedwaald.

En in deze tijden zijn we op weg terug naar Huis, naar ons innerlijk, ware potentieel en de her-innering aan eenheid, voorbij de afgescheidenheid.

Welke specifieke rol heeft Nefertari voor deze collectieve processen vervult? Welke effecten en beweegredenen vanuit het Kosmisch Plan zaten daar achter?  En welke coderingen draagt het Nefertari bewustzijn voor herstel daarvan in deze tijd?

De Nefertari code is een energetische codering binnen het Vrouwelijk Bewustzijnsveld die ook in ieder van ons aanwezig is. Bewust of onbewust. En die gedurende deze workshopdag dieper weer gewekt en geactiveerd gaat worden.

Het is een codering (of energie frequentie) die door de omkering van heel oude verdraaiingen een enorme o.a. manifestatiekracht weer terug kan brengen in je Bewustzijn. Een stuk van je Vrouwelijk Meesterschap, wat gelijkwaardig naast het Mannelijk meesterschap in jou, haar plek weer in mag nemen.

Het gaat hier over Oer Vrouwelijke (Tweelingstraal) Kracht van het Goddelijk Vrouwelijke Principe wat terug mag keren in haar oorspronkelijke waarde!

In belichaming in het hier en nu!

Vanuit de overleveringen en de meest prachtige Tombe van Nefertari zijn vele coderingen (‘broodkruimels’ ) bewaard en beschermd gebleven en dit zal een ingang zijn tot dit bewustzijnsveld en deze coderingen die ook innerlijk in bewustzijn aanwezig zijn.

Naast de nodige informatie, inzichten en geïnspireerde uitleg, uitwisselingen met elkaar, zullen we tijdens deze workshopdag via verschillende gechannelde afstemmingen steeds dieper de Nefertari code in ons Zelf gaan openen, ervaren, her-inneren en activeren!

De Ra-codering,  de Gouden Stralen van Ra en de verbinding met Ma’at

(Activatie workshop)

De zon is op weg naar zijn hoogtepunt, de zonnewende, die astronomisch onze zomer aankondigt.
Ra (als weerspiegeling van deze fysieke zon) is rijzende en straalt ‘zijn’ Gouden Stralen over ons uit.

De frequentie van Ra is essentieel voor onze levenskracht, , Meesterschap, Bronverbinding, vernieuwing en wedergeboorte in ons Zelf. Niet voor niets speelde de energie en aanwezigheid van Ra in het oude Egypte gedurende alle tijden en dynastieën zo’n belangrijke rol.

Ra beschijnt ons in vele Gouden Stralen en verschijningsvormen, die allen een stukje van Bronkracht weerspiegelen en ons helpen her-inneren aan onze innerlijke Bronverbinding.

Wanneer Ra zijn hoogste punt aan de hemel bereikt, en de periode daar voor en er na, stralen zijn Gouden Stralen het sterkst. En dit is dan ook een periode waarin we ongelooflijk kunnen groeien, dieper kunnen her-inneren en innerlijk verder kunnen activeren.

De Ra frequentie bezit de Sleutelcoderingen voor het belichten van onze weg door de ‘Onderwereld’ hier op aarde (de schaduw, onbewuste lagen, ego, dualiteit en wonden). En het ‘verslaan’  van de ‘innerlijke demonen’:  je eigen angsten, emoties, gekwetste delen, onzekere delen, onbewustzijn, wonden en oude patronen en programmeringen. Lagen die ons allemaal vast houden in de oude matrix van de illusionaire 3D wereld.

De Ra codering in je Zelf kan, wanneer deze gewekt is, steeds de hernieuwende kracht naar je toe brengen van je eigen Licht, Bronverbinding, Levensenergie, schepping en herschepping, overstijgen van schaduw en onbewustzijn, helder Goddelijk Perspectief, inzicht en overzicht, Meesterschap en heel veel meer.

Ra is ook een Goddelijke Vader codering, een bewustzijnsveld wat vele andere dimensievelden en frequenties heeft geschapen en geboren heeft laten worden. Ook deze codering is aanwezig in jouw Bron Bewustzijn: welke kern van Schepperskwaliteiten en Scheppende Kracht ben jij in je Essentie?
Waarin liggen nog beschadigingen, gebrek aan vertrouwen, afscheiding in jouw Goddelijke Vader/Bron verbinding. En wat heb jij nodig om dit te helen?

Ra werkt nauw samen met Ma’at, de Goddelijke Uitlijning met Bron. En ook deze verbinding zal sterk bekrachtigd en dieper geactiveerd worden in deze workshopdag. Om steeds dieper in zuivere verbinding met Bron in jou te leven, op alle lagen, ook als mens op aarde.

Wanneer de Ra codering dieper innerlijk geactiveerd wordt, gaat je Gouden Bewustzijn weer zoveel krachtiger stromen en stralen en wordt jouw unieke Gouden Blauwdruk van Meesterschap weer dieper toegankelijk. Wanneer dit in combinatie met de Ma’at codering gebeurd, kan dit ook veel dieper doorstromen door al je Wezenslagen heen, naar  wie jij nu Bent als mens op aarde.

Deze workshopdag is gericht op die Gouden Stralen die Ra voelbaar gaat maken in je Zelf gedurende de afstemmingen. Waardoor  je een steeds dieper begrip, ‘gevoels verstaan’ en herinneren binnen treed in je eigen Blauwdrukvelden.
Hoe diep in (bewuste) verbinding met Ra in jou kun en durf jij je eigen ‘Onderwereld’ te doorkruizen, helen, herscheppen en je ‘innerlijke demonen verslaan’?
Welke innerlijke Gouden Zonnekracht in jouw bewustzijn kan nu ontwaken?
En in hoeverre je deze via de Ma’at codering al door kunt trekken naar je menselijk bewustzijn, om Levend Stralend Meesterschap op aarde te belichamen.

Deze workshop zal ook volledig afgestemd zijn op dat wat de Ra en Ma’at frequenties deze dagen gaan vrijgeven in overeenstemming met de persoonlijke Blauwdrukken, groeiprocessen en energieën van de deelnemers die aanwezig zijn.

Naast de nodige informatie, inzichten en geïnspireerde uitleg, uitwisselingen met elkaar, zullen we tijdens deze workshopdag via verschillende gechannelde afstemmingen steeds dieper de Ra en Ma’at code in ons Zelf gaan openen, ervaren, her-inneren en activeren!

Egyptische Essentie Workshops:

Tempel Matrix Activaties (binnen je Zelf)

Tempel Matrix Healing Activaties

Heling en activaties in herinnering aan jouw Zijn, kwaliteiten en Missie en hoe deze daadwerkelijk op aarde te gronden, d.m.v. de oeroude energieën van Tempelmatrixen op Heilige Krachtplaatsen, vanuit hun Oorspronkelijke energie.
Deze workshops bieden je een ervaren van wat de Heilige Tempels ook in het nu weer voor jou, je bewustzijnsgroei en herinnering van je potentieel kunnen betekenen.
De Tempel matrixen in oorsprong resoneren op krachtplaatsen van Goddelijke Aard op aarde en kunnen niet alleen diepte healing van oude geschiedenissen in jouw bewustzijn, alsook van het aarde bewustzijn helen.
Ze kunnen oude kennis en oer Blauwdrukken in je wakker maken die in de hier en nu groei tot belangrijke inzichten, bewust wording en nieuwe groei kan leiden. Tegelijkertijd, doordat deze Godsfrequenties op en in de aarde zijn geankerd, in de vorm van Heilige Krachtplaatsen, bieden ze de mogelijkheid om dieper jouw eigen Godskwaliteiten te ankeren in je aarding, in het hier en nu en in de Oorspronkelijke basis in jou. Daarmee kunnen de in jou ontwakende energieën, Blauwdrukken en bewustzijn ook daadwerkelijk gaan indalen in belichaming, zodat het concreet toepasbaar wordt voor het hier en nu.
Dat helpt je voorbij de duale aspecten van je Zelf en jouw Zielsgeschiedenissen te komen en in een geheel nieuw veld van je Zelf binnen te treden. Een oorspronkelijker veld, van waaruit identificatie met afgescheidenheid en dualiteit veel minder als wurggreep in je aanwezig is. Je zal je Zelf werkelijk vanuit een andere dimensie en resonantie gaan waarnemen en ervaren !

Tijdens deze activaties zal ik je werkelijk binnen leiden in het hologram van de Oorspronkelijke Tempel Matrix van het oer Egyptische Veld. Je zal dus werkelijk gaan ervaren hoe deze energie, Heilige Plaats op aarde voelt, wat er de diepste Bedoeling van is, welke kwaliteiten het draagt, wat het in je aan kan raken ter bewustwording, activatie en heling, en wat voor impact deze energie op aarde voor jouw bewustzijn(sgroei) heeft. Het is een initiatie op zich om je binnen dergelijke velden van bewustzijn te bewegen/ bevinden.

De transmissies en activaties binnen de tempel energieën zullen je energie enorm verhogen en je dieper met je eigen Oorsprong en Eenheidsvelden gaan verbinden. Zo boven ,zo beneden, zo binnen zo buiten zal dieper gevoeld en ervaren gaan worden.
Elke Tempel Blauwdruk zal als bouwsteen zijn en je helpen om jouw eigen Tempel van Zijn op aarde dieper te helpen opbouwen van binnen uit.

We werken vanuit de Oud Egyptische (Khemitische) Tempel Blauwdrukvelden simpelweg omdat dit mijn persoonlijke Goddelijke ‘Ingang en domein’ is, maar daarnaast is deze energie ook voor velen een belangrijke ‘ingang’, juist omdat het oud Egyptische Veld de kwaliteit bezit om alle lijnen, alle schepping en alle aardse ervaringen samen te brengen op en in aarde. Ongeacht wat jouw persoonlijke ‘ingang’ dus ook is, is deze matrix van groots belang voor de wereld ascensie.
Alle lijnen, ook van andere velden, landen en blauwdrukken komen samen in de oud Egyptische Matrix.

Elke workshop zal afgestemd op de energie van dat moment en de aanwezige deelnemers andere Tempel Matrixen naar voren halen om te betreden en ervaren.

Deze workshop is een combinatie van teachings over de tempels, Tempel Matrixen en afstemmingen om dieper zelf te ervaren, bewustzijn te openen en initiaties en activaties door te voeren in je hier en nu bewustzijn!

Meer achtergrond informatie en Bedoeling van de Egyptische Essentie workshops vind je hier:

https://apofyliet.nl/essentie-activaties-vanuit-de-egyptische-matrix-voor-het-nu/

Egyptische Magie Workshop: Egyptische Kaarten

Benieuwd wat het nieuwe jaar jou gaat brengen?
Naar wat voor jouw groei nu belangrijk is?
Dat kun je in deze workshop dieper gaan ontdekken!

In deze workshop gaan we aan de slag met de magie van de Egyptische energieën in de vorm deze keer van een eigen gemaakte Egyptische Kaartenset: Sacred Khemitian Cards.

De schoonheid van de Egyptische Magie is dat deze bestaat op ALLE bewustzijnslagen. Het is niet enkel een uitreiken naar ‘hogere bewustzijnsvelden’, maar is vooral ook heel praktisch en doelgericht op de meer aardse lagen. Deze workshop is dan ook praktisch gericht en middels een meer aardse werkvorm, die tegelijkertijd uitdaagt om je eigen hogere afstemming, intuïtie, gevoel en inspiratie te prikkelen. Om zodoende jouw hogere kwaliteiten van Voelen, Weten, Zien en meer echt te integreren op een aardse manier die praktisch en concreet toepasbaar is!

Je leert deze dag op verdiepende wijze werken met deze bijzondere kaartenset, die de verbinding maakt met enorme energie velden.
Het is niet slechts een kaartenset, het is een magisch orakel op zich. Eke kaart is verbonden met grote velden van bewustzijn en golflengtes. En deze activeren in jouw bewustzijn ook weer energetische velden, kennis, herinneringen, kwaliteiten en ervaringen.

Je leert deze dag dieper de ingang tot deze energievelden te ontdekken, middels jouw eigen kwaliteiten en voelend vermogen, zodat jij een steeds diepere ingang in deze energie velden krijgt. Dat is letterlijk een ingang krijgen tot de innerlijke Egyptische Energie en Magie.
Dit alleen al kan bijzonder helend en transformerend in en voor je Zelf werken.

Daarnaast zullen we voor elkaar vanuit de ervaren ingangen een uitgebreide kaartlegging en duiding gaan doen, waarbij je niet alleen je Zelf traint om steeds makkelijker in contact te kunnen komen met deze Egyptische energieën van de kaarten. Maar ook om je voelend vermogen steeds in te schakelen.
Tevens biedt deze samenwerking met elkaar een prachtige oefening in gelijkwaardig invoelen van verschillende kaarten, waarbij verschillende invalshoeken en energie ingangen per kaart belicht en ervaren worden.

Een heerlijke doe-workshop vanuit je eigen voelend vermogen, die bijzonder openend, inzicht gevend en helend kan werken.

Inwijding in de Egyptische Mystiek

Een workshopdag in de Egyptische energieën waarin we ons dieper gaan verbinden met de mystiek, symbolen en beeldvorming van het oude Khemit. Welke blauwdrukvelden, energieën en krachtvelden schuilen er in de Egyptische Symbolen? En wat kunnen deze in jouw bewustzijn teweeg brengen?

Een inwijdingsworkshop die diverse Egyptische krachtsymbolieken dieper gaat belichten,  laten ervaren in jouw bewustzijn en energie en die zowel nieuwe inzichten, openingen, healing als bewustwording aanreikt. Een workshop waarin je zelf vooral veel zult gaan beleven en ervaren! Zodat je eigen voelend vermogen (Vrouwelijke Blauwdruk) dieper geactiveerd en ingezet wordt vanuit de Oer Vrouwelijke Khemitische/Egyptische Matrix.

Een workshop vooral ook afgestemd op deze tijd, de processen van deze tijd!

De oer kennis uit Khemit echter heeft alle kennis over Bron en Schepping bewaard en het doorgronden van de symbolieken kan je heel veel inzichten, wijsheid, kracht en bewustwording brengen voor het hier en nu.

In deze workshop zullen we niet alleen afstemmingen ontvangen maar ook concreter  en actiever ‘via doen’ gaan ervaren.

Opening van de Lionsgate en het rijzen van Sirius (oud Egyptisch nieuw jaar)

 

Tijdens de dag waarop Sirius weer aan de hemel verschijnt, het Oud Egyptisch nieuw jaar en tegelijkertijd een 8-7-8 Portaal gaan we ons afstemmen op dit bijzondere moment, waarop de Leeuwenpoort open gaat.

De Leeuwenpoort is een periode die elk jaar terugkeert, waarin we enorm in onze eigen (Leeuwen en Leeuwinnen) kracht geïnitieerd worden.

De energie van dit moment zal centraal staan en vooral de veelheid van samenvallende bijzondere energie stromen.

Tijdens deze afstand activatie en transmissie, zul je dieper voelbaar en bewust je bewustzijn op al deze energieën afstemmen, uitlijnen en gaan ervaren wat deze samenkomst van energieën voor jouw groei kunnen betekenen.

Verbindingen met de Sisterhood of Sekhmet, de Lion People, de Feline-bloedlijnen zullen dieper geopend en geïnitieerd worden op en in de aarde en in het bewustzijn. Dit Kosmisch Bewustzijn, wat werkt via de Blauwdrukvelden van Sirius en binnen de sferen van Sirius aanwezig is zullen steeds dieper weer voelbaar en bewust gaan worden. Deze krachten verbinden ons ook weer dieper met onze Oorspronkelijke Mens-structuur, die zachtaardig, oneindig liefdevol en tegelijk oneindig krachtig is.

Mogelijk zullen we hier ook al meer van gaan ervaren, in voorbereiding op wat er de komende periode naar ons bewustzijn toe zal stromen, en in voorbereiding op het 8-8-8 portaal (8-8-’17).

Zielsfamilie, Tweelingstraal, Tweelingvlammen, Tweelingzielen

Verbindingen met Zielsfamilie: De Oneindigheid van Schepping, beleeft in het mens-zijn

De waarde van bijzondere, diepgaande, krachtige hartverbindingen die je mogelijk in je leven en gedurende je groei kunt tegen komen. Zielsfamilie en Zielsstructuren. Hoe zijn wij verbonden met elkaar? En wat is de Bedoeling wanneer dergelijke Zielsverbindingen wakker worden en elkaar ontmoeten in het mens-zijn op aarde?

Karmische relaties, Tweelingstraal verbindingen, of Zielsfamilie op andere lagen van de bewustzijnsladder.Wat doet het met je? Wat brengt het je? En wat is de Hogere Bedoeling van ontmoetingen met leden van je Zielsfamilie/Zielenstructuur?

Hoe ga je hier mee om? Waar zit de herkenning? En vele andere vragen zullen deze dag verhelderd worden. Herkenning van je Zielsfamilietrillingen en diepere reden van ontmoetingen. Uitwisseling van Blauwdrukvelden, frequentiepoorten openen, voorlopers en/of pioniers binnen Soulfamily structuren, en heel veel meer.Er leiden vele wegen naar Rome, maar voor volledige Ascensie zullen we allen vroeg of laat mede Zielen van dezelfde Zielsfamilie gaan ontmoeten, omdat eerst de individuele Ziel haar trilling en bewustzijn verhoogd, vervolgens de gehele Zielsfamilie structuur wordt meegenomen, waardoor de hele Zielengroep kan gaan Ascenderen.

Innerlijke Tweelingstraal Connectie balanceren

Ongeacht of je Bewust bent van je Tweelingstraal of niet, iedere Ziel heeft een Goddelijke Wederhelft die een ander aspect van je Bron Bewustzijn vertegenwoordigd. Deze Wederhelft wordt ook weer weerspiegeld in de innerlijke man-vrouw energieën en daaraan gekoppelde leer- en groeilessen om tot volledig Ontwaken in Bewustzijn te komen.Deze activatie is gericht op je innerlijke verbinding met je Tweelingstraal en zal een krachtige input van daaruit hebben op je innerlijke man-vrouw balans in energie. Opnieuw een activatie in een dieper Heilig Huwelijk groeistuk, waarin Mannelijke en Vrouwelijke Aspecten werkelijk vanuit Bron niveau aangeraakt zullen worden om door je hele Multidimensionale Bewustzijn heen dieper her-innert kunnen worden. Het helpt je om je dieper open te stellen voor of dieper te connecten met je Tweelingstraal, die de Ultieme Spiegel van je eigen Zijn is. En de Ultieme Poort naar volledig Ontwaken in de Herinnering aan wie je Werkelijk Bent!

Tweelingstraal, tweelingzielen, zielemaatjes en Zielsfamilie… hoe zit dat nou precies?

Er is veel verwarring of onbegrip over deze thematiek en soms doen de wildste verhalen de ronde. Deze workshop is bedoeld om meer helderheid en inzicht te scheppen in de Zielsfamilie, omdat dit een veelvoorkomend stuk groei is waar ieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Zielsherkenning, ontmoetingen van hart tot hart die oneindig diep raken of volledig bekend zijn, de spiegels en daarmee groei die Zielemaatjes en andere leden van de Zielsfamilie je voorhouden en aanreiken. Deze workshop staat volledig in het teken van Zielsfamilie van allerlei aard en verbindingen die wij als mens en als Ziel hebben uitstaan. Dieper inzicht in wat de Zielsfamilie is, wie is wie, hoe het werkt, welke doelen het dient als je elkaar ontmoet. Karmische relaties en hun bedoeling. Zielsrelaties en hun oorsprong en Evolutiepad. Bewustwording van jouw Zielsrelaties, belemmeringen binnen Zielsrelaties, signalen van Zielsrelaties leren herkennen. En alles wat maar aan de orde komt in de stroming en inspiratie van de aanwezige groep deelnemers.  Deze dag wordt er volop informatie gegeven rondom deze thematiek en tegelijkertijd zal dat afgewisseld worden met diepgaande stukken zelf onderzoek en healing voor je eigen bewustwordingsprocessen

Wake up call for Awakening your Soul Family                 (Deel 1)

Deze workshopdag staat in het teken van je Zielen ‘familie’. Mede Zielen die behoren bij jouw unieke Evolutiepad door de levens en dimensies heen en die nauwe verbindingen met jouw Zijn kennen. Er zijn vele gezamenlijke verbindingen en afspraken, ook in co-creatie en bij het lopen van je eigen Ascensiepad die in deze tijden steeds dieper verhelderd, aangeraakt, opgestart worden of naar komen komen. Het ontmoeten van Soulmates of Tweelingaspecten van jouw Bewustzijn kan vele verwarring, vragen en onduidelijkheden, maar zeer zeker ook diepgaande processen opwekken.

Deze workshop is bedoeld om een dieper inzicht te krijgen in de Schepping van de Zielsconnectes en – familie, het hoe en waarom, hoe het tot uitdrukking word gebracht en wat redenen zijn waarom je Zielenmaatjes, Tweelingstraal of andere diepe verbintenissen in het nu weer naar je toe voelt komen.

Juist omwille van de Nieuwe Tijd en de oude afspraken m.b.t. co-creatie en Ascensie vinden dergelijke ontmoetingen met allerhande levels van Zielenfamilie in het nu grootschalig plaats!

Wanneer wij een cruciaal punt in onze bewustwording en groei bereikt hebben werken we namelijk in Ontwaken niet alleen meer voor ons eigen Zijn, maar wordt juist de grootsere connectie met Al Wat Is (bereikbaar via de Zielengroep) weer actueler en van een grootser belang.

Ook meer informatie in deze workshop ver o.a.

Bewustwording in en van de Zielengroep, zielenfamilie, Soul Connections, tweelingstraal, – vlammen, – zielen. Zielemaatjes, karmische verbindingen, oude (verlopen) contracten tussen zielen onderling.

Persoonlijke en gezamenlijke Missie en Bedoeling.

De splitsing van het Goddelijk Zijn in de Zielsaspecten die de Zielenfamilie zijn gaan vormen. Verschillende fasen en stadia van ontwikkeling, verschillende taken, functies en coderingen binnen de Zielengroep.

The wake up call for awakening your Soulfamily.

Diepgaande heling in actuele processen binnen jouw Bewustzijn en die van de Zielengroep.

En heel veel meer.

Deze workshop mag een diepergaand inzicht, verheldering, Universeel overzicht aanreiken waardoor er een dieper ‘verstaan’ van je eigen processen, Zijn, Zielenfamilie aangereikt en geactiveerd mag worden. Maar biedt daarnaast handvaten en diepgaande healing binnen je eigen patronen, processen en groei.

Deel 2 vind plaats in mei, en is een 2-daagse intensive voor immense verdieping!

Overige onderwerpen

Bewustwording, healing en verbindingen tussen innerlijk kind, persoonlijk zelf & Hoger zelf

Deze workshopdag zal in het teken staan van diepergaande Bewustwording en healing. Aan de orde komen de verschillende aspecten van je Zelf die vaak in de loop van de incarnaties, maar ook in ons huidige leven, de nodige deuken of pijnen hebben opgelopen: het Innerlijk Kind, het Persoonlijk Zelf en het Hoger Zelf.

Vooral de aspecten Innerlijk Kind en Persoonlijk Zelf kunnen onze groei vaak belemmeren of tegen werken omdat oude overtuigingen, conditioneringen of angstpatronen de overhand hebben, en hierdoor het Hoger Zelf belemmeren om dieper te wortelen binnen ons Zelf in het dagelijks leven.

Deze workshopdag zullen we met deze (vaak gekwetste) delen van ons Zelf aan de slag gaan voor healing en bewustwording, zodat processen van healing en transformatie in gang gezet mogen worden, waarbij Innerlijk Kind, Persoonlijk Zelf en Hoger Zelf meer hand in hand door het leven zullen mogen gaan.

De integratie en healing van deze aspecten zal in meerdere workshops verdieping ondervinden.

Al deze aspecten zijn onderdeel van je Totale Wezen en zullen weer steeds meer mogen leren samenwerken in Eenheid en Verbondenheid, in plaats van elkaar tegen te werken vanuit dualiteit en gekwetstheid.

In het kort: Bewustwording en healing: Transformatie van het innerlijk kind, Persoonlijk Zelf, Hoger Zelf. Gechannelde healingen, onderzoek eigen blokkades in deze Lichtdelen van je Zelf. Healing, ophalen hogere Lichtdelen van je Zelf. Doorstroming met kristallen voor zuivering van je energie.

Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healing.

De Poort van het hart als ingang naar dieper inzicht in je eigen Bewustzijn

Deze workshop gaan we de kracht van het eigen Multidimensionale hart verkennen en leren hoe we ons eigen Hoger Bewustzijn dieper kunnen ervaren en vormgeven op aarde, binnen ons mens-zijn. Ons Multidimensionale hart is de Poort naar alle dimensies van ons bewustzijn, en het startpunt om ons bewustzijn op steeds diepere/hogere lagen te openen en activeren. Van hieruit worden we steeds bewuster van wie wij in Wezen zijn. Kwaliteiten van het hart worden veelal belemmerd om vrij te stromen, door de vele blokkades en ballast die vaak nog aanwezig is in de onderste chakra’s. daardoor is het vaak moeilijk daadwerkelijk te leven vanuit hart, ervaren en leven van Onvoorwaardelijke Liefde, en begeeft het ego Zelf zich vaak nog overal tussendoor, met inkleuring, verwachtingen, illusies en oude patronen. In deze workshop gaan we dieper ons eigen hart openen, verkennen en activeren en gaan we handvaten binnen ons Zelf ervaren waarmee we onze eigen groei kunnen stimuleren en ondersteunen. Alle Sleutels liggen al besloten in ons bewustzijn en zijn te vinden via de Poort van het Hart.Deze doe-het-zelf workshop reikt praktische handvaten naar diepgaande groei aan. Biedt je krachtige healingen en channelingen om je eigen Hart dieper te ervaren en leren kennen en zet daarmee enorme activaties van je eigen Multidimensionale Bewustzijn in gang. Daarmee ontstaat ook veel meer inzicht en healing in de onderliggende 3 chakra’s en daar aan gekoppelde velden (o.a. Ego Zelf, innerlijk kind, mentale en emotionele lagen en de hogere dimensies en Lichtlichamen en hun kwaliteiten).We leren schakelen tussen diverse dimensielagen en kwaliteiten van het hart en deze te onderscheiden van elkaar, waarmee je onderscheidingsvermogen in subtiele energieën binnen het Zelf ook dieper gewekt wordt.Binnen de energiecodering van de dag 1-11 zal er een krachtige ondersteuning zijn in diepgaande transformaties, die leiden naar nieuwe groei en bewustwording!

De Kracht van Healing

Healing dag met persoonlijke coaching (binnen de groep) in persoonlijke processen.Deze dag staat in het teken van healing op alle mogelijke manieren. Het activeert je eigen helend vermogen en we zullen diepgaande healingen aan onszelf en elkaar mogen schenken. We laten de Goddelijke Stroom volledig haar gang gaan deze dag in hoe de dag ingevuld mag worden en hoe deze dag vorm mag krijgen. Ervaring leert dat dat de meest essentiële persoonlijke processen van healing op gang zal weten te brengen. We werken dus niet met een vooraf opgezet plan van healingtechnieken, maar deze zullen mogen gaan ontstaan of doorgegeven worden op deze dag zelf.Ondersteunende middelen en producten, zoals essences, kaarten, symbolen en kristallen, zullen eventueel ook de revue passeren ter ondersteuning en voor een praktisch stuk ankering van de healingen die deze dag mogen plaats vinden!Speelse vloeiende workshop, vanuit inspiratie en Goddelijke Begeleiding afgestemd op dat moment en de aanwezige deelnemers. Heel persoonlijk dus ook!Met krachtige handvaten voor het toepassen in het hier en nu 3D leven!

Communicatie vanuit de kracht van het hart

Vanuit de frequentie instroom van deze dag ligt er een krachtige mogelijkheid om een diepgaande healing te ontvangen, naast opening en diepere Multidimensionale activatie vanuit de Poorten van je eigen Multidimensionale Hart naar je keelchakra (5-de chakra).Een krachtig balancerende energie vanuit de 5-frequentie (die ook resoneert op Manifestatiekracht en Christus Bewustzijn) mag diep doorwerken in de frequenties van het keelchakra. Aangestuurd vanuit de Onvoorwaardelijke Liefde en verbinding met je Essentie/Hoogste Bewustzijn via je Hart.Open communicatie vanuit het hart van Gelijkwaardigheid, openheid en zuiverheid kan hierdoor bekrachtigd worden. Het spreken van je eigen Zuivere Waarheid, spreken vanuit je hart en diepste gevoel, en spreken vanuit neutraliteit (zonder oordeel), etc.Er ligt vaak nog veel lading op het werkelijk (uit)spreken vanuit je hart en deze ballast mag aangeraakt worden om te helen. Tevens worden aspecten van het verstaan en werkelijk luisteren zonder eigen inkleuring (ook gekoppeld aan zowel hart als keelchakra) dieper aangeraakt.Communicatie vanuit het hart is op diepere lagen ook een  belangrijke ingang om ware Manifestatiekracht en Scheppingskracht van hoger Bewustzijn naar de belichaming van je mens-zijn te brengen. Ook deze aspecten worden dieper met elkaar uitgelijnd.De 7-frequentie resoneert op de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht, en dus vinden deze activaties ook met name plaats vanuit Goddelijk Vrouwelijke Potentie en Helend Vermogen, via het hart

Omgaan met entiteiten

Omdat de dimensiesluiers steeds dunner worden en realiteiten steeds meer met elkaar vervloeien, komen steeds meer mensen in aanraking met o.a. entiteiten of donkeren energieën van buitenaf. Je kunt hierbij denken aan energieën van overleden mensen, maar ook buitenaardse energieën, imprints van geschiedenissen in bepaalde gebieden of huizen, vervuilde leylijnen of aardstraling, en vele andere mogelijkheden die lagere trilling energieën vast houden. Voor mensen die hier niet (al) bekend mee zijn  kan dit beangstigend of verwarrend zijn en vele vraagtekens oproepen in hoe daarmee om te gaan. Maar ook bij velen die al wel meer bekend met deze materie zijn, kunnen er de nodige vragen, angsten of onbekendheid aan de orde zijn.Deze workshop dient om meer inzicht en overzicht te geven in wat entiteiten en donkere energieën exact zijn, hoe daarmee om te gaan, wat ze je ‘te vertellen’ hebben over je Zelf en je eigen groei en kwaliteiten en hoe deze spiegelingen te leren hanteren, ook in het alledaagse aardse leven. Ook aan de orde komen het leren detecteren en verwijderen van donkere trilling  of verlagende energieën, energieën die ‘leeg zuigen’ of auralifters. Vanuit diepe afstemming op je eigen Essentie/ Goddelijk Zijn en in directe focus op je eigen energiesystemen, zullen we ons Zelf nader onderzoeken waar we zelf beïnvloed worden door dergelijke energieën, die ook je Ascensiegroei en bewustwording daadwerkelijk kunnen temperen. Maar ook van directe invloed kunnen zijn op je dagelijks functioneren als mens, en daarnaast tevens ziekte, kwalen of andere ongemakken kunnen veroorzaken op lichamelijk gebied.Een workshop volledig afgestemd op datgene wat in het nu aan nieuwe openbaringen en informatie aangereikt mag worden, voor een steeds bewuster functioneren vanuit je eigen unieke Kracht in deze unieke nieuwe Tijd.

De innerlijke Oerkracht van de Wolf

apo-gaat-wild

Incl. life ontmoeting met wilde wolven (op enkele meters afstand, zonder hekken)

Vanuit een nieuwe stroming van inspiratie, in resonantie op de energie-aansturing van processen van deze tijd en aan de hand van een intense, indrukwekkende en zeer bijzondere eigen ervaring biedt ik een geheel nieuwe soort van  workshop aan: Een diepte verbinding met de oerkracht van de wolf, buiten en binnen je!In een letterlijke oog in oog ontmoeting op heel korte afstand, zonder hekken, met wilde wolven, je eigen bewustzijn heel diep ontmoeten!Vanuit gezamenlijke afstemming en persoonlijke begeleiding kan je met dank aan de wolven energie je eigen Kracht heel diep ontmoeten!

Wat brengt deze ontmoeting en workshop je:

*De oerkracht en kwaliteiten van de wolf in bewustzijn en gevoel ervaren.De enorme hyper gevoeligheid en doorlopend aanwezig alert bewustzijn van alles om je heen wordt dieper geactiveerd in het bijzijn van de wolven. Je gaat als het ware ervaren hoe zij in het leven staan en hoe zij het ervaren (zij vanuit oerinstinct, in ons activeert het heel alert geopend bewustzijn). Dit kan een grootse hypergevoeligheid en enorme alertheid/bewustzijn van verbinding met alles om je heen en in je Zelf opwekken. Waardoor je het wolven (hyper)bewustzijn ervaart in belichaming, in jezelf en diepe verbinding met de aarde en natuur.

De krachtaspecten van de wolf als totemdier worden dieper in je gewekt of geactiveerd, o.a. : verscherpte zintuiglijke vermogens, sterke intuïtie en intelligentie, sociaal  gedrag en zorgzaamheid, bescherming, trouw, eigen kracht en liefde.

De wolf is vaak geheel verkeerd begrepen en heeft daarmee een verkeerde reputatie. Terwijl sommige oude volkeren juist de wolf verafgoodden en eerden. De Noord Amerikaanse indianen zagen in de wolf de weerspiegeling van de Wilde Geest. (De Vrije Geest)*Ontmoeting van wilde wolven van zo dichtbij geeft werkelijk een kick op alle lagen, incl. een adrenaline kick in je fysieke lichaam, waarbij ook heel je fysieke systeem uitgedaagd/uitgenodigd wordt om dieper werkzaam en bewust te worden. Hiermee wordt ook je lichaamsbewustzijn dieper gewekt, waardoor energieën veel meer kunnen gaan stromen, oude vastgezette energieën vrij kunnen gaan komen en waarmee dus ruimte gecreëerd wordt voor een diepere instroom van hoger bewustzijn in je cellen.

*Karmische healing indien je (bewust of onbewust) levens hebt gekend waarbij je ergens het pad met wolven hebt gekruist, in welke situatie dan ook (slachtoffer of dader).

*Het brengt je in diepere verbinding met de natuur van de 3D wereld, het dierenrijk en je eigen innerlijke natuur. Deze ervaring brengt je heling van thematieken als verbinding met Moeder Aarde, de dierenwereld en basis veiligheid op aarde.

*Diepe oerangsten vanuit de basis (persoonlijk en collectief) in de ‘ogen kijken’ en helen. Dit opent heel diepgaand onbewuste lagen (angst ervaringen op aarde, ook karmisch gezien) maar zorgt tevens ook voor diepgaande heling.Je komt dieper in je basis en gevoelsvelden terecht en daarmee in een dieper indalen in je mens-zijn, vanuit je hart en hoger bewustzijn. Dit zijn essentiële stappen die noodzakelijk zijn voor ascensie/descentie, waarbij hoger bewustzijn meer ruimte krijgt in je basis (en dus je dagelijks leven). De ontmoeting met en heling van oeroude basis thematieken in je Zelf schept ruimte in je basis waardoor dit proces dieper door kan zetten.

*Incl. persoonlijke begeleiding in je persoonlijke processen en gezamenlijke afstemming/channeling van wat vanuit deze ervaringen naar voren mag komen in dat moment. Voor jouw verdere ontwikkeling in bewustwording en ook voor het collectief bewustzijn van de wolf.

*Begeleide afstemming/transmissie voor Collectieve Healing van het Wolven Bewustzijn in hun angst voor de mens (door bijna uitroeiing, waardoor ze zeer schuw zijn geworden) waardoor ook dit bewustzijn zich weer vrijer (van collectieve beschadiging) op aarde kan gaan bewegen.

*Heel aards de diepte van spiritualiteit op aarde ervaren door oog in oog (en in hartverbinding) te staan met enorme oerkracht, die zeer indrukwekkend is en je nog dagenlang innerlijk in een nieuwe beweging zal brengen om je eigen oerkrachten dieper te doen wekken.

Datum: zaterdag 13 juni 2015

Van 10.00 uur tot 15.00 uur (of zolang als het maar uitloopt, afhankelijk van wat zich verder aandient).

Of: Wanner je bovenstaande datum niet kunt, is er een andere mogelijkheid op:

Datum: Zondag 12 juli 2015

Van 10.00 uur tot 15.00 uur (of zolang als het maar uitloopt, afhankelijk van wat zich verder aandient).

Op locatie (niet in de praktijk van Spirituele Praktijk Apofyliet). Gegevens op aanvraag of na aanmelding.

Investering in je Zelf: € 111,- Incl. BTW, incl. privé bezoek binnen de hekken, oog in oog op enkele meters van wilde wolven, incl. 1 kop koffie/thee bij aankomst en een drankje na het bezoek. Inclusief professionele ervaren begeleiding bij de wolven.

Incl. gezamenlijke afstemming/channeling/meditatie in het gebied van de wolven (niet binnen de hekken maar er buiten) om je eigen ervaringen dieper te integreren en begrijpen hoe deze ervaring diepgaand werkzaam kan zijn voor je eigen groei. En tevens activaties/healing voor het Wolven Collectief.Gratis toegang tot het park.Lunch mag je Zelf meenemen, of simpele lunch is op locatie verkrijgbaar (voor eigen rekening).

Uitwisseling graag vooraf aan de dag, of op de dag zelf (gepast) betalen!

Belangrijk vooraf:

*Dit is een buitenworkshop, dus hou rekening met weersinvloeden qua kleding. Wellicht is een vuilniszak (met kussen er in) een optie om mee te nemen voor de afstemming(en) die ook buiten plaats vinden.

*Weet je (nog) niet zeker of je wel binnen de hekken de ontmoeting met wilde wolven aan wil/durft  gaan, maar voel je je wel hiertoe aangetrokken?! Ook dan ben je welkom in deze workshop. Ook een ontmoeting van achter het hek, en in de afstemmingen kan heel veel moois voor je eigen groei betekenen! Je kan zo nodig ter plekke nog beslissen of je wel of niet van zo dichtbij de wolven wilt ontmoeten.

*De koffie/thee staan (op locatie) klaar vanaf 9.45 uur. Beperkt aantal deelnemers mogelijk!!

Van innerlijk kind naar Goddelijk Kind

Allereerst een dieper begrip krijgen van je innerlijk kind, maar ook een diepere bewuste verbinding daarmee openend waardoor de ruimte gecreëerd wordt om te werken aan diepe innerlijk kind pijnstukken en – lagen die heling nodig hebben. Steeds dieper eventuele innerlijk kind trauma’s helpen helen in jezelf en bevrijden van het oude, zodat het mee kan gaan resoneren op de nieuwe energie. Dat schept ruimte voor je Goddelijk Kind welke nieuwe ruimte is, nieuwe schepping, perspectieven, innerlijke vrijheid en vrede is. contact maken met je Goddelijk Kind voorbij (het geheelde) innerlijk kind brengt je in een heel nieuwe waarneming en ervaring van je zelf, biedt enorm nieuwe groeistappen aan, verruimd je bewustzijn, verhelderd jouw unieke Zielenpad. Gekleurde brillen, oude patroontjes en overleving van het innerlijk kind zijn allemaal functioneel geweest (ooit) maar dienen je groei in het nu niet te belemmeren en doen stagneren. Een workshop die tot enorme innerlijke bevrijding kan leiden en heel nieuwe poorten van groeimogelijkheden in je zielsbewustzijn open zet!

(Leren) werken met Sacred Water Liquid Light Essences

Incl. certificaat

Korte praktische opleiding om de Sacred Water essences en hun specifieke bijzondere werking dieper te leren kennen. Er praktisch mee te leren werken voor jezelf of een ander. Bijzondere en krachtige ondersteuning in je eigen groeiprocessen en bewustwording.Deze hoogfrequente energie essences kunnen een krachtige hulp zijn in ondersteuning bij je persoonlijke processen, of voor de ondersteuning van cliënten in een praktijk.Door dieper te verbinden met de verschillende essences leer je hun energieën beter kennen en zodoende ook hun praktische toepassingen. Stimulans van je eigen innerlijk weten, vertrouwen op je hartgevoel , ingevingen en intuïtie en verdere ontwikkeling van jouw eigen bewustzijn zijn de motor die je helpen bij het uitzoeken van de juiste essences ter ondersteuning. Verschillende werkwijzen, mogelijkheden voor uittesten van essences en verschillende toepassingen komen aan de orde.Incl. certificaat als bewijs van deelname.

Breng het Nieuwe in Manifestatie

De energieën van vandaag resoneren op een 6-1-6 frequentie. Opnieuw een van de zoveelste dagen in deze maand alleen al die van een krachtig balancerende werking zijn. het is net alsof we enorm geholpen worden om alles van 2014 en de start van het nieuwe jaar krachtig met elkaar uit te lijnen en uit te balanceren, zodat we een geheel nieuwe basis/fundament voor de rest van het jaar 2015 in ons Zelf kunnen neerzetten.

De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc. Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit. Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit. In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn. Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem.Ook Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven.De energie van vandaag en daarmee ede ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen.Deze energie, in combinatie met de 1-codering zegt dus feitelijk: daar waar wij Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met elkaar bundelen in Heelheid en vernieuwing (de 1) daar kunnen we het ook neerzetten, leven, uitdragen en belichamen in de dagelijkse 3-dimensionale realiteit.Daarvoor dienen we echter wel steeds meer littekens, pijn en oude ballast weg te ‘poetsen’ en helen. Pas dan kan vernieuwing, nieuw ontwaakt Bewustzijn werkelijk in je menselijke ikje geleefd en uitgedragen worden.De energie van vandaag resoneert dus op een ondersteuning om allereerst de Polariteiten velden in ons te balanceren, zodat oude ballast en onbewustzijn met elkaar uitgelijnd wordt om bewust te worden en van daaruit te mogen helen. In beide Polariteiten van ons Zelf.Van daaruit mag een vernieuwing ontstaan: nieuw Bewustzijn wordt wakker, ook in de alledaagse 3D Realiteit van ons menselijke bewustzijn. En stimuleert de energie om alle vernieuwing, nieuw ontwaakt bewustzijn maar ook jouw reeds ontwikkelde kwaliteiten werkelijk te gaan toestaan en neerzetten in de aardse realiteit van alledag. Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een wijds geopend bewustzijn in de dagelijkse wereld staan. Niet langer bang zijn je Zelf, je kracht, je kwaliteiten, je weten en of kunnen te laten zien. Maar zichtbaar worden! De activatie van deze dag, waarbij het gaat om een derde 6-1-6 Portaal is de finishing touch op de eerdere portalen (6-1-’15 en 15-1-’15) en brengt een afronding binnen de persoonlijke processen die opgewekt zijn binnen deze energie frequenties (bewust of onbewust) gedurende deze maand

Werken met holografische velden: de Flower of Life

 

In deze workshop gaan we afstemmen op en werken met de (holografische) coderingen en mogelijkheden van de Sacred Flower of Life. De Flower of life die vanuit oeroude overleveringen op enkele plaatsen ter wereld gevonden is bevat alle coderingen en geometrie van waaruit de schepping is opgebouwd. We gaan deze dag echter op een bewustzijnsverruimende manier werken met de mogelijkheden en energieën van de Flower of Life die vanuit deze Scheppingscodes ook de ingangen heeft voor een volledig herstel van Lichtstructuren, Blauwdrukken,  Soul Memories en multidimensionaal Bewustzijn.

Dat betekend niet dat we vanuit de wiskundige (mannelijke) kant aan het werk gaan om de coderingen van de Flower of Life te ontcijferen, maar juist vanuit de voelende kant via Bewustzijn, bewustwording, healing en beleving. (Vrouwelijke kant).

Ontwikkeling van een dieper innerlijke (gevoels) verstaan van de Flower of Lie als holografisch veld en hoe je daarmee ten behoeve van je eigen bewustzijnsgroei kunt werken. Hoe je met de mogelijkheden en werelden in werelden binnen de Flower of Life van Schepping kunt verbinden.

Dit kan diepgaande inzichten en bewustwording in je Zelf als ook in ‘de werking van’ Schepping en Creatie brengen.

Maar ook healing brengen daar waar dat wenselijk en nodig is, het kan oude beschadigde structuren en wonden aanraken en omzetten zodat deze weer kunnen gaan resoneren op de oorspronkelijke frequenties in jouw bewustzijn.

Leven in overvloed of in tekorten??

In deze workshop zullen  we dieper gaan duiken in de oude basis- en tweede chakra patronen van het armoede bewustzijn. Wat houdt jou klein?

Wat weerhoudt jou om volledig in overvloed te kunnen leven?

Welke knelpunten, overtuigingen of tekort denken liggen aan de basis van een steeds ervaren van tekorten? Of dat nu gaat om vreugde, gezondheid, relaties, klandizie, financiën, stroming, inspiratie of wat dan ook.

Een van de hardnekkigste oeroude basispatronen van overleving is het armoede bewustzijn. Niet alleen persoonlijk, ook collectief, zitten we hier nog aardig verstrikt in.

Hoewel onze onderste chakra’s steeds meer geopend en gezuiverd raken blijft het leven vanuit tekorten voor velen een dagelijkse realiteit.

In deze workshop gaan we binnen ons Zelf en in het collectief veld dieper op zoek naar waar jouw tekort-denken/ervaren vandaan komt, waar je triggers en oude overtuigingen zitten, waar je haakjes en knelpunten zitten en hoe deze om te keren zijn.

Van tekort- naar overvloed Bewustzijn… en heel (persoonlijk) proces, maar volledig behorend bij het terug claimen van jouw Scheppingskracht en Meesterschap!

Keys of Creation: Co Creatie voor Bewustwording en groei

(Actuele thematieken van groei)

In alle trillingsverhogingen, portaaldagen, bijzondere kosmische sterrenstanden en de vele zonnevlammen wakkeren de diepste oer-thematieken in mensen aan tegenwoordig. Dat heeft tot effect dat ieder in de eigen groeiprocessen tegen hardnekkige of steeds terugkerende thematieken aan kan lopen. Soms knelpunten waarvan je al vele lagen hebt doorgewerkt, soms ook geheel nieuwe knelpunten of uitdagingen die je nog niet binnen je Zelf kende.

Deze workshops zijn bedoeld om je de ruimte te bieden om dieper jouw persoonlijke thematieken bewuster te maken, aan te kunnen kijken, er doorheen te gaan en of te omarmen. Vanuit inzicht ontstaat vaak al de eerste heling of opening daartoe.  En deze workshops bieden je de gelegenheid om versnelt en in co creatie met elkaar door je eigen processen te stromen. Om vertrouwen, acceptatie, begrip, overgave of wat je maar nodig hebt ook weer te kunnen vinden en voelen.

We zullen in deze workshops in co creatie werken met elkaar en afstemmen op thema’s die bij deelnemers leven op dat moment. Niet alleen ontstaat daardoor ruimte voor groei, bewustwording en healing in je persoonlijk levende thematieken. Maar je leert hiermee ook meer bewust onderscheid maken tussen wat echt van jou is in je processen en wat een collectief proces is waarop je misschien mee resoneert (en jouw stukje en aanhakingen daar binnen).

Afstemmingen ontstaan n.a.v. de processen die aan de orde zijn en zullen inzichten, bewustwording, healing, activatie, stroming, transformatie of wat maar nodig is op dat moment, mogen aanreiken. Zodat jij daar in je persoonlijke groeipad weer mee verder kan.

In deze workshops staat jouw persoonlijk proces of knelpunt (en die van andere deelnemers) van dat moment centraal en vormt de invulling voor de betreffende dag. Van hieruit ontstaat stroming, co-creatie met elkaar, inzicht, afstemmingen en meer, om tot een diepere kern van de op dat moment aanwezige thematieken in groei te kunnen komen. Je zult daarmee ook zien hoe jouw proces en thematiek vaak niet op zichzelf staat, maar ook door anderen (op eigen wijze) wordt ervaren en doorlopen. Je zult zien en gaan voelen hoe sommige thematieken die in eerste instantie niets met elkaar te maken lijken te hebben, toch ergens een verbinding hebben en op elkaar door resoneren. Je zult zien en ervaren hoe veel verschillende aanvliegroutes er zijn, perspectieven, ervaringsmogelijkheden en benaderingen om je proces op jouw unieke wijze te doorlopen.

Deze workshops zijn bedoeld ter ondersteuning van je eigen processen in deze best pittige tijden van verandering en bewustzijnsshifts. Voor samenwerking met elkaar op een gelijkwaardig (hart) niveau, voor erkenning, verdieping en bekrachtiging van wie jij Bent en hoe jij jouw pad loopt.

Co creatie houdt in dat ook jouw gevoel, inzichten, ervaringen een belangrijk onderdeel zijn binnen de workshops en gedeeld mogen en kunnen worden. We dragen allemaal Sleutels tot groei en heelwording in ons Zelf, ook voor de ander. Deze mogen dieper bekrachtigd en erkent en neergezet gaan worden. Dus dat betekend ook groei in vertrouwen in je Zelf, jouw wijsheid, bewustzijn en inzichten en het aanreiken van je hulp van daaruit naar de ander, soms alleen al door het delen van jouw ervaring, proces of inzichten die daaruit voortgevloeid zijn. (Dus op gelijkwaardig niveau en vanuit Meesterschap).

Elk van deze workshops zal dus andere inhoud en invulling krijgen, afhankelijk van de aanwezige deelnemers, ingebrachte persoonlijke groeithema’s en de energie van dat moment. Met als doel de ruimte scheppen om de creatie van jouw Ware Zelf in manifestatie op aarde te brengen!