De Magie van Moeder Aarde  (en haar verbinding met jou)

 

De aarde is een verzameling van alle mogelijke verbindingen die in Schepping aanwezig zijn. Dat is het unieke aan de Aarde. Alle rassen, verbindingen, sterrenbewustzijn en scheppingen vinden hier hun plek. Moeder Aarde is de enige plek waarin alles wat binnen Schepping is, door elkaar heen leeft en beweegt.  Dat kan soms heel verwarrend zijn en leiden tot een diep misverstaan van elkaar of de wereld, als je niet werkelijk herinnert hoe de schepping op aarde in elkaar zit.
Als je de veelheid aan energieën weer leert detecteren, kennen en vooral leert (door)voelen kan je dat heel veel Galactische, Kosmische en Goddelijke informatie opleveren. En zal je bewustzijn verder oprekken en herinneren hoe het in jou en jouw leven werkt.
Alles wat we op aarde kennen en tegenkomen is een ‘verzameling’ van geschapen energieën elders in het Universum. Het doorvoelen en doorgronden van wat jij aantreft op je pad aan signalen, symbolieken, energieën kan je veel vertellen over je Zelf, jouw Zielsevolutie, bewandelde paden, wie jij echt Bent en wat jouw pad/missie en kwaliteiten zijn. Maar leert je ook weer) afstemmen op, verbinden met en samenwerken met alle prachtige Wezens die hier aanwezig zijn op aarde.

Daarnaast kan een diepere herkenning hiervan er toe leiden dat je dieper aanwezig durft te en kunt zijn in je eigen basis en op aarde, omdat je ook meer gaat ervaren hoe er helemaal geen verschillen zijn tussen ‘boven en beneden’ en welke draagkracht en veiligheid Moeder Aarde ons schenkt.
 

Herrijzen van de Oorspronkelijke Mens

‘In den beginne’ bij de eerste creatie van de fysieke aarde waren wij nog in veel diepere verbinding met ons Hoger Bewustzijn en Al Wat Is. Ongeacht dat we afgedaald waren vanuit Bron en al door vele dimensies heen ervaringen hadden opgedaan, waardoor ook de nodige afscheiding en dualiteit (op andere niveaus dan het fysieke) was gecreëerd daardoor.

In die beginperiode op aarde was het nog veel makkelijker om connecties met Al Wat op Aarde Was te onderhouden en her-inneren. Het was er simpelweg nog, want de aarde was pas geschapen vanuit de Lemurische velden en in samenwerking met verschillende Galactische Realiteiten en samenwerkingsverbanden.

In de loop der tijd raakte het bewustzijn steeds verder afgescheiden en verdeeld door de aardse duale ervaringen, totdat we ons Zelf volledig afgescheiden ervoeren van Bron. Van hieruit verloren we ook de verbinding met delen van ons Zelf die vanuit andere realiteiten die op en in de aarde aanwezig waren, of vanuit andere sterrenstelsels (dimensies) aanwezig waren.

In deze tijd groeien we steeds krachtiger weer toe naar herstel van al deze verbindingen en het her-inneren van die Scheppende Kracht. Moeder Aarde heeft haar Magie op bepaalde levels altijd behouden, zelfs al was dat niet zichtbaar meer voor ons, in dualiteit levende wezens. Maar naarmate ons bewustzijn steeds verder weer opent voor de verbinding met Hoger Zelven en Bron, openen ook de werelden van Moeder Aarde zich weer voor ons bewustzijn.

Juist u, waarop we al enkele jaren zo liefdevol gepusht worden om onze basis en buik weer in te gaan nemen, waardoor we ons Goddelijk Zelf werkelijk weer kunnen verbinden met ons mens-zijn, biedt Moeder Aarde krachtige en prachtige ondersteuning. iet alleen bij onze persoonlijke processen, maar ook collectief.

Willen wij ons Oorspronkelijke Mens-zijn weer ten diepste leven (Zelfrealisatie), ook hier in de aardse sfeer en menselijk bewustzijn dan zullen we weer bewust mogen worden van de grootste krachten die ook op en in de aarde aanwezig zijn. Zij zijn allen deel van deze schepping en ervaring die wij hier op aarde meemaken. De Magie van Moeder Aarde bewaakt essentiële coderingen die wij ook nodig hebben om ons Goddelijk Scheppend Bewustzijn en ons totale Zelf weer te gaan herinneren en integreren. Het is dus noodzaak, wanneer wij dieper in de belichaming van ons Goddelijk Zelf willen komen, om de verbinding met Gaia ook te herstellen.

Het  mens-zijn staat voorop, want dit is de basis van waaruit wij waarnemen, ervaren, leren en groeien. Dit traject helpt je om je aardse mens-zijn meer handvatten aan te reiken in hoe de Goddelijke Magie ook in het aardse dagelijks leven te ervaren en herinneren is!

Zodat ons Oorspronkelijk Mens-zijn weer deel kan nemen in onze aardse realiteit, waarbij we Bron of Hemelen werkelijk op aarde weer kunnen leven en belichamen!

Dat is de reden dat ik de noodzaak voel om deze workshops in 2018 opnieuw aan te bieden! We hebben nog heel veel te herinneren en integreren en moge zo onze ogen (van hart en bewustzijn) nog verder leren openen voor de Magie die al die tijd al om ons heen, op aarde, aanwezig is en was. Des te dieper je hier bewust van wordt, de signalen en energieen leert kennen, des te dieper zul je ook je Zelf in die energievelden en werelden weer leren herkennen! Waarmee je belangrijke verbindingen, delen van je Zelf en Hoger Bewustzijn echt weer gaat (h)erkennen, integreren en belichamen!

 

De Workshops

In deze serie workshops gaan we dieper verbinden met al deze energieën en de mogelijkheden van eigen Zielskennis herinneren en doorvoelen binnen je Zelf. (Dit kan ook het verloren Zielsdelen, – Kennis en vergeten verbindingen weer levendig en actief in je bewustzijn maken).
Waarbij je eigen bewustzijn en met name ook onderste chakra’s dieper geactiveerd worden. Zodat het weer terug gehaald en geïntegreerd kan worden, en praktisch toepasbaar wordt in je eigen leven en (spirituele- en bewustzijns) groei.

De workshops zullen een mix zijn van kennis (teachings), eigen ervaringen en processen delen (als spiegeling en Sleutel voor elkaar), gechannelde afstemmingen, praktisch werken en activaties in je eigen bewustzijn.
Dit zal diep openend in bewustzijn en helend in je energie door mogen werken. Tezamen met deze mix die je hart, energie en bewustzijn zal ‘aanraken’ en openen, zal je in je verdere groei steeds sensitiever voor al deze energieën worden en zullen zij een leidraad kunnen zijn in jouw verdere unieke groeipad.
Elke workshop reikt een ‘klein stukje’ aan van onmetelijke velden van bewustzijn, waarin je zelf verder dieper zult kunnen gaan ontdekken en groeien. Elke workshop zet een deur daar naartoe in je open!

Deze serie workshops zal je veel dieper bewust maken van welke verbindingen jij in je draagt, welke actief zijn en welke nog niet (dus waarin groei ligt), waarin je kwaliteiten liggen, wat verder te ontwikkelen is, hoe jij bij kunt dragen aan healing en trillngsverhogingen van jouw Zelf en de energie van Moeder Aarde (aardehealing). Het zal tevens een enorme groeispurt in groei en bewustzijn, een vergrote sensitiviteit en diepere gronding (realisme) mee geven.

Het vergroot de magie (en eigen creatieve scheppende kracht) in je leven en je zult de wereld nooit meer met dezelfde ogen (vanuit beperkt mens-zijn) bekijken! Het laat de magie in je vrij!

 

In verbinding met Moeder Aarde (in je Zelf) 

 

1. Moeder Aarde Energieën, coderingen en Blauwdrukken

Diepere verkenning en activatie van het eigen aarde bewustzijn en – aansluitingen. De draagkracht, schepping en Blauwdruk van Gaia, jouw verbindingen in de aardevelden, commitments met Gaia, de Gaia Code, etc.

Datum: 10  maart 2018, van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

2. Leylijnen, aardstraling, krachtplaatsen en Heilige Aarde energie.

De ‘levensaders’ en chakra’s van Moeder Aarde. Dieper detecteren, her-inneren en doorvoelen van. Kracht plekken en verzwaarde/belastte plekken. Functies van krachtplaatsen en energetische rasterwerken in en om de aarde. The Ancient Ones en meer ‘beschermheren’ van de Aarde energie.
Incl. leren pendelen (als basis voor detectie of wanneer je -nog-  moeite hebt met voelen)
Een eigen pendel is eventueel aan te schaffen als je dat wenst, deze dag.

Datum: 21 april 2018, van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW,  lesmaterialen, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

3. De wondere wereld van de Natuurwezens.

Verbindingen maken, ervaren en herinneren. Functies, boodschappen, verbindingen en kwaliteiten van de Natuurwezens. Incl. verbindingen met de natuur. Je eigen Zelf delen binnen de natuurwezen sferen herinneren en ervaren.

Datum: 19  mei 2018, van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

4. Onze broeders en zusters uit het Dierenrijk.

Herkomst in het Universum, symbolieken en signalen, boodschappen uit het Dierenrijk. Samenwerking met de Blauwdrukken van het Dierenrijk op aarde en elders in het Universum. Bijv. de Lion People, de Dolphin Beings, Bird People, en meer.

Datum: 9  juni 2018, van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

5. De Kristallen Poorten van Moeder Aarde.

De rol en energieën van de kristallen binnen de aardse schepping. Diepere verkenning van het Kristal Bewustzijn, verschillende Kristalfamilies en – energieen. De boodschappen en Bedoeling van de Kristalwezens dieper gaan verstaan, samenwerking, communicatie en heel veel meer.

Datum: 14 juli 2018, van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

6. De Magie van Moeder Aarde IN je Zelf

De magie die leeft in de Midden Aarde sferen, de holle aarde, het Draken Bewustzijn, Tovenaarsbewustzijn, de ‘mythologische wezens’ en heel veel meer dieper beleefd, ervaren en herinnert. Je eigen Magische Aarde Bewustzijn, Hoger Zelf delen ophalen, herinneren en activeren. 

Datum: 4  augustus 2018, van 10.00-17.00 uur (Of in overleg met elkaar een andere datum i.v.m. zomervakanties!)
Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

 

Praktische informatie:

  • Het is mogelijk dat er in overleg met elkaar nog een ‘terugkomdag’ georganiseerd wordt na het traject, waarop eventuele vragen en verder groei nader onder de loep gelegd kunnen worden. Waarin we afrondende afstemmingen en het praktiseren van onze groei in mee kunnen nemen.
  • Workshopdagen zijn van 10.00-17.00 uur. Vanaf 9.45 uur staat de koffie en thee klaar.
  • Uitwisselingsbedragen zijn incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen. Lunch mag je zelf mee nemen.
  • Al deze workshops zijn op elkaar afgestemd en volgen een bepaalde opbouw van energie en groei, en deze zal ook afgestemd zijn op de aanwezige deelnemers. Omwille van de opbouw in groei en openingen die het brengt, is het dus raadzaam de gehele lijn aan workshops te volgen. Echter, het is ook mogelijk om 1 weekend of enkele weekenden mee te doen.
  • Traject gaat van start bij voldoende deelnemers, minimaal 4 personen en maximaal 10 personen.
  • Aanmelden is vanaf nu mogelijk via: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Investering in je Zelf

De investering in je Zelf kan vooraf per workshop voldaan worden of (mits vooraf besproken) contant op de eerste dag van de workshop voldaan worden.

Wil jij meedoen met 1 van de workshops? of met allemaal?

Meld je direct aan en vermeld je wensen (welke workshop-s-):

 

Traject korting!

Er geldt nu een Trajectkorting voor hen die zich aanmelden voor het hele traject van 6 weekenden!
Normaal gesproken bedraagt het hele traject 6 x € 111,- = € 666,- incl. BTW en is de betaling gespreid per workshop.
(De 666-codering staat voor het leven in de materiële wereld)
Geef jij je nu op voor het gehele traject, en betaal je direct voor het hele traject vooruit, dan kan ik deze nu aanbieden voor: € 650,- incl. BTW!!!

Meld je direct aan: