Praktijk Consulten

noorderlicht

Praktijk consulten zijn op velerlei wijzen in te vullen, al naar gelang jouw wensen, behoefte en vragen. Consulten worden altijd afgestemd op jouw groeiproces in dat moment en geen vraag is ’te gek’.  Jouw situatie en eventuele vragen zullen en kunnen mee genomen worden in de afstemming uiteraard. Denk bijvoorbeeld aan vragen over dat waar jij tegen aan loopt, terugkerende procesthema’s, je groei ervaringen, blokkades of wat  er bij en in jou maar leeft.

Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over kristallen, kristallen schedels of andere ‘hulpmiddelen’ en ondersteunende krachten op je pad. Maar ook het ervaren daarvan is mogelijk.  Wat jij maar wenst!

In feite staan er enkele voorbeelden genoemd bij de ‘persoonlijke workshops’ in hoe sessies (ook uurconsulten) eventueel een persoonlijk getinte invulling vanuit wens of behoefte kunnen krijgen. Maar nogmaals, dat is alleen bij specifieke wensen. Hoe dan ook wordt alles op het nu-moment ter plekke vorm gegeven, afgestemd op waar de wens ligt en wat er mogelijk is en passend binnen je groei.

In feite zijn alle consulten Multidimensionaal getint, want ik neem zoveel mogelijk alle lagen van je Zijn hierin mee. Alles resoneert dus op zogenaamde Ascensie frequenties en omvatten zoveel mogelijk je hele Essentie op dat moment. Daarbij poog ik altijd de consulten zo praktisch mogelijk te maken en zoek dus altijd naar handvatten, zodat jij daar zelf mee verder kan.

Consulten krijgen altijd een vertaalslag die gevoelsmatig past bij wie jij bent en wat voor jou ‘verstaanbaar’ is. Dat zorgt er voor dat consulten soms heel aards kunnen zijn en andere keren dat er met meer kosmische termen en uitleg vorm gegeven wordt. Het gaat er niet om hoe, het gaat er wel om dat het voor jouw bewustzijn en mens-zijn verstaanbaar, concreet en behulpzaam is. De vorm die een vertaalslag krijgt is afgestemd op jouw bewustzijn op dat moment.

Er wordt altijd gewerkt vanuit Gelijkwaardigheid en het besef dat jouw bewustzijn ook de Sleutels tot Zelf Healing (Keys of Creation noem ik dat) in zich draagt. Ik open en draag de velden zodat je dit zelf ook gaat dieper leren voelen en zien.

Ik werk altijd alleen vanuit mijn ‘eigen lijn’, dat betekent dat ik geen andere wezens channel. Ik kan wel vanuit ‘mijn lijn’ in connectie met andere Lichthulp of jouw eigen ziel ‘het gesprek’ aan gaan, en maak dan de vertaalslag van wat er wordt door gegeven. Dat betekent dat er geen andere energieen dan enkel die van mijn Bronwezen in mijn uitlijning toegelaten worden (zoals bij verouderde vormen van spiritualiteit).

Bewust Zijn Centrum Apofyliet biedt in feite verschillende opties aan voor praktijk consulten. De invulling zal en kan per consult verschillen en is afhankelijk van (de energie van) het moment, jouw energie, de vragen, groeiprocessen, etc.
Een langere tijdsduur biedt meer mogelijkheden om dieper op zaken in te gaan, een uurtje is ten slotte maar zo om 🙂

In elk consult wordt een vertaalslag gemaakt van wat er leeft en speelt in jouw bewustzijn. Door dat te traceren en te benoemen komt er een stroom van energie op gang, je bewustzijn wordt in beweging gezet. Omdat dat wat er is erkent en benoemd wordt. Tijdens elk consult vind benoemd of onbenoemd dan ook healing plaats. Daarnaast kunnen ook delen van je bewustzijn weer activeren, doordat deze belicht en vertaald worden in het consult en bekeken wordt hoe deze zich verhouden met en binnen je groeiprocessen.
De vertaalslag die wordt gegeven zou je reading of channeling kunnen noemen, het is in feite beide en veel meer dan dat. Omdat het echt gaat om een vertaalslag geven  in bewustzijn van jouw wezensenergie, knelpunten en processen.

Deze mogelijkheden voor consulten in de praktijk, vind je hier onder:

  • Consult van 1 uur                                                                      € 77,-
  • Consult van 1 1/2 uur                                                               € 115,50
  • Consult van 2 uren                                                                    € 154,-
  • Consult van 2 1/2 uren (persoonlijke workshop)           € 192,50

Het 2 1/2 uur consult biedt extra ruimte om dieper op je processen in te gaan en soms kunnen er 2 sessies van afstemming in plaats vinden, afhankelijk van wat op dat moment aan de orde is. Soms ook zal dat een lange sessie zijn, eventueel aanreiken van oefeningen of wat maar aan de orde is. De tijdsduur biedt simpelweg meer mogelijkheden om diepgaander te werken of uitgebreider alles te belichten.
Deze ‘consultvorm’ kan ook ingezet worden als je een persoonlijke afgestemde workshop wenst, afgestemd op een persoonlijk thema, onderwerp waarover je meer zou willen weten, waar je meer van wenst te ervaren of over wenst te leren. Denk bijvoorbeeld aan kristallen, schedels of andere hulpmiddelen, specifieke energieen of thematieken.
Meer over de werkwijze en inhoud van dergelijke sessies vind je hier.

 

 

Voorbeelden waarbij een consult dieper inzicht, verheldering, healing of ondersteuning kan bieden zijn o.a.:
*Persoonlijke groeiprocessen en Ascensiepad
*Persoonlijke transmissies, initiaties en activaties
*Tweelingstraal proces en Zielsfamilie
*Fysieke klachten (mits bereidheid tot dieper kijken naar de kern)
*Emotionele processen of vraagstukken
*Relationele processen of vraagstukken
*Galactische en Kosmische processen of vraagstukken
*Werken met kristallen, schedels of andere ondersteunende hulpmiddelen
*Coaching in je groei
*Vastlopen in jezelf, werk of leven
*Ascensie symptomen
*Gevoel van weerstand, belemmering, geen stroming
*Ondersteuning bij het opzetten van een eigen praktijk
*Ontstoring en checken van huis en woonomgeving
*Afstemmen van de juiste hulpmiddelen ter ondersteuning van je groei, woonomgeving, praktijk, etc.
*En vele andere mogelijkheden, vraagstukken, issues of processen.

Enkele voorbeelden van vormen van healingen-readingen-channelingen die door Spirituele Praktijk Apofyliet toegepast kunnen worden, indien aan de orde: (Alles wordt ter plekke gechanneld wat noodzakelijk is en vanuit het immense Universele Palet aan mogelijkheden, is dit slechts een kleine ‘greep’ uit de vele opties)
*Bewustzijnsactivaties
*Healing en bewustwording van Karmaknopen
*Draken healing
*Blauwdruk activaties
*Khemitische (Oud Egyptische) Healing
*Werken met Ascension Glyphs
*Merlin healing
*Ascension Healing/reading
*Kristal Healing en transmissies
*Kristallen schedel healing en transmissies
*17 chakra systeem uitlijnen
*Sound healing
*En heel veel meer…..

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kun je me mailen op info@praktijk-apofyliet.nl