Praktijk Consulten

noorderlicht

Praktijk consulten zijn op velerlei wijzen in te vullen, al naar gelang jouw wensen, behoefte en vragen. Consulten worden altijd afgestemd op jouw groeiproces in dat moment en geen vraag is ’te gek’.  Jouw situatie en eventuele vragen zullen en kunnen mee genomen worden in de afstemming uiteraard.Denk bijvoorbeeld aan vragen over dat waar jij tegen aan loopt, terugkerende procesthema’s, je groei ervaringen, blokkades of wat  er bij en in jou maar leeft.

Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over kristallen, kristallen schedels of andere ‘hulpmiddelen’ en ondersteunende krachten op je pad. Maar ook het ervaren daarvan is mogelijk.  Wat jij maar wenst!

In feite staan er enkele voorbeelden genoemd bij de ‘persoonlijke workshops’ in hoe sessies (ook uurconsulten) eventueel een persoonlijk getinte invulling vanuit wens of behoefte kunnen krijgen. Maar nogmaals, dat is alleen bij specifieke wensen. Hoe dan ook wordt alles op het nu-moment ter plekke vorm gegeven, afgestemd op waar de wens ligt en wat er mogelijk is en passend binnen je groei.

In feite zijn alle consulten Multidimensionaal getint, want ik neem zoveel mogelijk alle lagen van je Zijn hierin mee. Alles resoneert dus op zogenaamde Ascensie frequenties en omvatten zoveel mogelijk je hele Essentie op dat moment.

Er wordt altijd gewerkt vanuit Gelijkwaardigheid en het besef dat jouw bewustzijn ook de Sleutels tot Zelf Healing in zich draagt. Ik open en draag de velden zodat je dit zelf ook gaat dieper leren voelen en zien.

Spirituele Praktijk Apofyliet biedt in feite verschillende opties aan voor praktijk consulten. Deze vind je hier onder:

 

Het uurconsult (Ook wel Ascensie healing-reading-channeling genaamd)

Een combinatie van channeling, reading, healing of wat maar in de flow van dat moment het meest aansluitend is en leidt tot diepere bewustwording. (Op jouw vraagstukken, in jouw groeiprocessen).

Een uurconsult is ook ‘op te rekken’ tot bijvoorbeeld een 1 1/2 uur, zodat er iets meer ruimte is.Daarvoor wordt dan gewoon de uurconsult prijs voor verlengde tijd door berekend. Meer over de werkwijze en inhoud van dergelijke sessies vind je hier.

De uitwisseling of investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 66,- per uur incl. 21% BTW.

 

Co-Creatie in Gelijkwaardigheid (Keys of Creation)

Een combinatie van channeling, reading, healing of wat maar in de flow van dat moment het meest aansluitend is en leidt tot diepere bewustwording. (Op jouw vraagstukken, in jouw groeiprocessen).

Dit is een geheel nieuwe vorm van uitwisseling, ontstaan in de frequenties van 2014, die daarvoor een geheel dragend fundament en nieuwe mogelijkheden-stroom opent. Dit ‘consult’ omvat een tijdsduur van ongeveer 1 1/2 uur.
Meer informatie hierover vind je door hier te klikken.

Bij deze ‘consultvorm’ gaan we een ont-moeting en verbinding met elkaar aan vanuit volledige Gelijkwaardigheid, Vrijheid en Erkenning van elkaars Zijn en unieke kwaliteiten (die als Persoonlijke Universele Sleutels gezien kunnen worden). Je zou kunnen zeggen: vanuit het niveau van Meesterschap of Bewustzijn waar we op dat moment staan in onze groei.

Vanuit deze verbinding met elkaar zullen er vanuit gezamenlijke afstemming specifieke Sleutels naar voren mogen komen, coderingen die meegedragen worden in je Zijn, die met elkaar zullen mogen gaan verbinden. Dit kunnen al eigen gemaakte coderingen zijn, door je groei heen, het kunnen ook Ziels- of Essentie coderingen zijn of van allerlei aard (bewust of nog onbewust). Deze coderingen horen bij jouw unieke Essentie Blauwdruk en hebben te maken met jouw unieke Zijn, Missie en Essentie.

Het is een deel van jouw unieke bijdrage binnen ‘het Geheel’ van verbondenheid met Al Wat Is.We bundelen als het ware de Universele en Persoonlijke Sleutels of Codering die op dat moment naar voren komen, met elkaar. Vanuit deze verbinding ontstaat een geheel nieuw veld *. Een veld van nieuwe mogelijkheden, openingen en co-creatie.Vanuit dit veld wordt het mogelijk een heel nieuwe frequentie binnen je eigen Bewustzijn binnen te gaan.

Juist door de bundeling van Sleutels met elkaar, die je kunnen helpen ‘blinde vlekken’ te doorzien, beschadigde coderingen te herstellen, oude wonden in bewustzijn te helen of oude beperkte patronen te overstijgen, etc.Het gaat om de bewuste bundeling van unieke coderingen die ieder van ons in zich draagt, waarbij je je Zelf en elkaar Sleutels tot Ascensiegroei aanreikt. Het is een nieuwe, verdiepte vorm van gelijkwaardige Co-Creatie waarbij je je Zelf en elkaar helpt op te liften in Bewustzijn.

Activaties, healing, bewustwording vinden van hieruit plaats. Allereerst binnen je Zelf, en vanuit de verbinding met elkaar, het draagvlak wat dat creeert en de bereidheid de Vernieuwing binnen te laten in Bewustzijn, opent en activeert dit deze Sleutels, coderingen en kwaliteiten ook in de Nieuwe Aarde Matrix en Collectieve Menselijke Bewustzijn.

We gaan vanuit eigen omarming, ankering, integratie en activatie van deze nieuwe frequentiestromen, als een helder bewust kanaal fungeren voor deze coderingen. Juist door op deze wijze de krachten te bundelen kunnen ‘blinde vlekken’, onbewustzijn en collectieve thematieken met meer ondersteuning overstegen worden. Maar tevens draagt dit bij, individueel en collectief, aan het steeds dieper verankeren van de Heilige Drie Eenheid die in belichaming geleefd wordt.

De Sleutels of coderingen die aan de orde zijn en die gebundeld worden, het nieuwe veld wat in Co-Creatie ontstaat, het belang daarvan voor jezelf, elkaar, de Nieuwe Aarde Matrix, het collectief menselijk Bewustzijn of alle andere velden die in die verbinding oplichten, worden zoveel als mogelijk is vertaald (in woorden, via reading/channeling/afstemming) zodat er op vele lagen een diep verstaan gecreerd wordt, waardoor het ook ten diepste kan ankeren en integreren.

Deze ‘consult’vorm is er een die op alle vlakken vanuit Gelijkwaardigheid en erkenning van ieders eigen unieke  Meesterschap vorm gegeven wordt. Dus het is een actieve ‘consult’ vorm waarbij ook jou ingevingen, informatie, ervaringen en gevoelens alle ruimte mogen krijgen en gehoord en erkent zullen worden. Het is de nieuwe manier van Samenwerking in Eenheid en Verbondenheid die steeds meer werkelijk manifest en geleefd zal gaan worden op aarde. Deze ont-moeting en uitwisseling met elkaar brengt nieuwe activaties en diepe stromingen binnen je eigen Bewustzijn op gang. passend bij wie jij Bent op dat moment en wat noodzakelijk is vor jouw Zielsevolutie op dat moment.

Je volledige Multidimensionale Bewustzijn zal meeresoneren in de activaties, healing en bewustwording die zal onstaan en dat biedt een immense versnelling in bewustwording binnen je eigen Meesterschap en Ascensie processen teweeg.

 

* Het is ook het derde veld wat onstaat bij het ‘Heilig Huwelijk’, daar waar twee samen (Bijvoorbeeld Mannelijk en Vrouwelijk) gaan, verbonden worden in Gelijkwaardigheid, onstaat een nieuw Creatieveld (Goddelijk Kind). Gesymbolisserd door Isis en Osiris van waaruit de Horus geboren wordt. Horus symboliseert het Volledig Overkoepelend overzicht wat vanuit pure Goddelijek Onschuld, stroming, speelsheid en creatiekracht functioneert. De Vrije Goddelijke Creatie Stroom die geenszins beperkt wordt door oude overtuigingen, angst, littekens of ballast, etc

De uitwisseling of investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 99,- voor 1 1/2 uur incl. 21% BTW.

 

Het 2 1/2 uur consult (ook wel ‘persoonlijke workshop’ genaamd)

Een combinatie van channeling, reading, healing of wat maar in de flow van dat moment het meest aansluitend is en leidt tot diepere bewustwording. (Op jouw vraagstukken, in jouw groeiprocessen).

Het 2 1/2 uur consult biedt extra ruimte om dieper op je processen in te gaan en soms kunnen er 2 sessies van afstemming in plaats vinden, afhankelijk van wat op dat moment aan de orde is. Soms ook zal dat een lange sessie zijn, eventueel aanreiken van oefeningen of wat maar aan de orde is. De tijdsduur biedt simpelweg meer mogelijkheden om diepgaander te werken of uitgebreider alles te belichten.
Deze ‘consultvorm’ kan ook ingezet worden als je een persoonlijke afgestemde workshop wenst, afgestemd op een persoonlijk thema, onderwerp waarover je meer zou willen weten, waar je meer van wenst te ervaren of over wenst te leren. Denk bijvoorbeeld aan kristallen, schedels of andere hulpmiddelen, specifieke energieen of thematieken.
Meer over de werkwijze en inhoud van dergelijke sessies vind je hier.

De uitwisseling of investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 166,- incl. 21% BTW.

 

 

Voorbeelden waarbij een consult dieper inzicht, verheldering, healing of ondersteuning kan bieden zijn o.a.:
*Persoonlijke groeiprocessen en Ascensiepad
*Persoonlijke transmissies, initiaties en activaties
*Tweelingstraal proces en Zielsfamilie
*Fysieke klachten (mits bereidheid tot dieper kijken naar de kern)
*Emotionele processen of vraagstukken
*Relationele processen of vraagstukken
*Galactische en Kosmische processen of vraagstukken
*Werken met kristallen, schedels of andere ondersteunende hulpmiddelen
*Coaching in je groei
*Vastlopen in jezelf, werk of leven
*Ascensie symptomen
*Gevoel van weerstand, belemmering, geen stroming
*Ondersteuning bij het opzetten van een eigen praktijk
*Ontstoring en checken van huis en woonomgeving
*Afstemmen van de juiste hulpmiddelen ter ondersteuning van je groei, woonomgeving, praktijk, etc.
*En vele andere mogelijkheden, vraagstukken, issues of processen.

Enkele voorbeelden van vormen van healingen-readingen-channelingen die door Spirituele Praktijk Apofyliet toegepast kunnen worden, indien aan de orde: (Alles wordt ter plekke gechanneld wat noodzakelijk is en vanuit het immense Universele Palet aan mogelijkheden, is dit slechts een kleine ‘greep’ uit de vele opties)
*Bewustzijnsactivaties
*Healing en bewustwording van Karmaknopen
*Draken healing
*Blauwdruk activaties
*Khemitische (Oud Egyptische) Healing
*Werken met Ascension Glyphs
*Merlin healing
*Ascension Healing/reading
*Kristal Healing en transmissies
*Kristallen schedel healing en transmissies
*17 chakra systeem uitlijnen
*Sound healing
*En heel veel meer…..

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kun je me mailen op info@praktijk-apofyliet.nl