Tempel Kristal Initiatie Pad

9-daags of 10-daags Initiatiepad op afstand met Tempelkristal

apofyliet.nl - Tempel Kristal Initiatie Pad

Vanaf 2014: Een individueel  9-daags initiatie pad van Blauwdruk Activaties met Tempel Kristal (op afstand)

In Gelijkwaardige Samenwerking met je eigen Tempel-kristal die het complete hologram voor je zal gaan opslaan!Deze speciale geïnspireerde mogelijkheid dient zich aan vanuit mijn Zijn en Teams van Licht Begeleiding en houdt een uniek en zeer krachtig initiatiepad in met diverse activaties die je ondersteunen en begeleiden op jouw Pad van Meesterschap en Bewust Ontwaken, in de komende weken en maanden (en misschien nog wel langer).

Achtergrond en Bedoeling van dit Tempel Kristal Initiaties 

Half tot en met eind mei 2014 vertoef ik weer in mijn Thuis-energie op aarde, Egypte dus. Spirit en mijn Zijn hebben me opnieuw geroepen voor belangrijk activatiewerk voor het Persoonlijke Ontwaken en het stuk Missie wat daar binnen ligt voor het collectieve Egyptische veld en het Grote Geheel van de Planetaire Ascensie.(Voor meer achtergrond hierover, zie mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’)

Nu kreeg ik een duidelijke roep van een aantal kristallen, in combinatie met alle voorbereidingsprocessen, dat zij zich willen ‘lenen’ voor een uniek project. Deze zeer krachtige stralende en natuurlijke dubbeleinder kristallen dragen zo’n immens Lichtveld en een gigantisch bereik dat ze hebben aangegeven te willen fungeren als een soort van ‘USB-stick’. Omdat hun bereik en frequentie zo hoog is kunnen zij enorme velden aan informatie, trilling, coderingen in zich opslaan en overdragen. Vanuit afstemming begreep ik een beetje wat het ‘Plan’ is wat ik aan dien te bieden. Deze kristallen die zich binnen deze context aandienen als zijnde Tempel Kristallen gaan mee reizen en gaan alle Oorspronkelijke coderingen, energie en frequenties van elke tempel of Heilige Krachtplaats in zich opnemen. De frequenties worden als het ware ge-upload op de ‘USB-stick’ (het kristal). En deze frequenties zijn op een later moment keer op keer weer ‘overdraagbaar’ of te ‘downloaden’ in je eigen energie en Bewustzijn.

Het gaat om een 9-daags initiatiepad want de 9 staat voor voltooiing en afronding van het oude, om daarna geboren te worden in het nieuwe. Tegelijkertijd staat de 9 ook voor de 9 dimensies die leiden naar onze Heilige Drie Eenheid, die de poort is naar ons Overkoepelende 13-voudige Bewustzijnsveld, onze Goddelijke Essentie of Ik Ben.Dat wil zeggen dat je volledig Multidimensionaal Bewustzijn betrokken zal zijn bij dit diepgaande initiatiepad en op alle lagen aangetrilt gaat worden.

Wat brengen deze Tempelkristallen? 

Naast de eigen grootse hoeveelheid Lichtkracht en Lichtcoderingen die deze kristallen van nature in zich dragen, zullen deze kristallen dus essentiële Scheppingscoderingen en Oer Blauwdrukken van Gods Kwaliteiten van oer Heilige Plaatsen in zich gaan opslaan. De Oorspronkelijke Blauwdrukken, hologrammen of frequenties zullen Multidimensionaal en Universeel van aard zijn en dus van invloed zijn op alle lagen van je Wezen.

Iedere Heilige Krachtplaats en zijn/haar Oer Blauwdruk dragen in hun vortex energie specifieke Goddelijke Kwaliteiten of Mogelijkheden die daarmee beschikbaar komen om deze op aarde te leven.  Deze Blauwdrukken bevinden zich in Egypte, maar zijn in Essentie van Universele aard.De oude Tempels waren ‘niets anders’ dan plaatsen van Teaching of eigenlijk van oorsprong van Her-innering en bekrachtiging aan de eigen Goddelijke Aspecten. Daar waar je stuk voor stuk  je Goddelijke Aspecten weer leert herinneren en kennen, daar leer je uiteindelijk je totale Goddelijkheid weer kennen. De tempels waren puzzelstukken en frequentieplaatsen waar je ten diepste weer je eigen Goddelijke Kwaliteiten leerde kennen, herkennen en inzetten in het dagelijks leven. Om uiteindelijk ten volle je Goddelijk Potentieel te kunnen leven en belichamen op aarde. Heel simpel gezegd.

Doordat deze frequenties in en uit de aarde stromen op deze plaatsen in de vorm van vortexen of kracht portalen, is er op dergelijke plaatsen een krachtige hemel en aarde verbinding aanwezig die, mits afgestemd op de Oorspronkelijke Energie, vrij is van elke vorm van versluiering of vervuiling. 

Dit is exact waarop de tempelkristallen afgestemd zullen worden: de Oorspronkelijke Goddelijke energie van de verschillende tempels of Heilige Krachtplaatsen.

Elke Krachtplaats draagt andere Blauwdrukken, energie en Goddelijke Mogelijkheden tot herinnering aan Kwaliteiten in zich.

Bijvoorbeeld:

*Diepere activatie van Vrouwelijke kwaliteiten(gevoelskwaliteiten, afstemming op hart en Kosmos, intuïtie, creativiteit) of Mannelijke kwaliteiten (handelen, spreken en doen in lijn met Spirit, begrip van een hogere orde, inzicht en praktische wijsheid)

*Diepere hartactivaties (openingen van je Multidimensionale hart als poort naar alle dimensies die je Bent)

*Healing op innerlijk kind stukken

*Healing op implantaten en of buitenaardse beïnvloeding

*Healing op moeder-kind aspecten

* Healing op oude pijnlagen, dualiteitstukken, hartzeer, zonnekracht, Scheppend Vermogen, etc.

*Activatie van je Scheppend Vermogen

*Activatie van je Overkoepelend Overzicht

*Uitgebalanceerde uitlijning met hemel en aarde

*Her-innering aan eigen Godskwaliteiten/ Meserschapskwaliteiten

*Groei en bewustwording

*Activaties, initiaties en bewustwording binnen je eigen Missie, takenpakket, leerlessen

*En heel veel meer….

Dat betekend dat de basis set kristallen de mogelijkheden van elk Tempelhologram in oorspronkelijke Bedoeling in zich gaan ‘opslaan’ of ermee gaan verbinden, zodat deze frequenties gaandeweg weer stap voor stap ook toegankelijk zijn om over te dragen aan  jouw Bewustzijn. Deze frequenties resoneren exact op het Goddelijk Plan en de Ascensieprocessen van het Nu en zullen krachtig Oer Blauwdrukken van jouw Goddelijke Essentie gaan wekken. Daarnaast zullen ze krachtige healing en transformaties brengen die je helpen om steeds makkelijker oude energie, blinde vlekken, hardnekkige oude patronen of overleving te helpen zuiveren en los laten.

De kristallen brengen een geaarde en stevige manier om in een razend tempo heel hoge resonanties van je eigen Wezen aan te trillen en wakker te maken, maar dragen je ook in de processen van healing, integratie en verankering daarvan.Ze zullen je ondersteunen ook in het steeds dieper gaan belichamen van je Goddelijke Essentie. Het samen brengen van polariteiten in je energie en deze in een steeds diepere balans en Eenheid brengen. Je steeds hoger afstemmen op je eigen Goddelijke Lichttrilling. Ook op DNA en cel-niveau op het menselijke vlak. Ze werken op Multidimensionaal niveau en trillen daarmee alle Bewustzijnslagen of dimensies aan die je Bent (of je het al bewust bent of niet). En zullen krachtige persoonlijke Activatiecoderingen  en Scheppingscoderingen van Universele aard in zich meedragen, afgestemd op jouw Zielsevolutie en Pad. 

Dat heelt diepgaande karmische aspecten, Soul memories gerelateerd aan het Egyptische veld of elders, maar ook op Galactisch en Kosmisch niveau. Het opent je Bewustzijn voor je eigen Multidimensionaliteit in belichaming!Het Tempelkristal zal je een waar initiatiepad brengen waar je de komende maanden zoet mee zal zijn, om Meesterstappen voorwaarts te zetten in versnelde her-innering, groei, bewustwording en healing.

Welke tempels exact ‘opgenomen’ gaan worden in de kristallen is op dit moment nog niet exact bekend, en zal zich gedurende de Flow, inspiratie en inzichten van de reis ontvouwen. Zo werkt het simpelweg in het nu en binnen reizen.Hoe gaat het 9-daagse initiatiepad op afstand in z’n werk?

Allereerst zullen 13 ‘Basis’ Tempelkristallen met mij mee op reis gaan. Deze zullen tijdens de activaties ter plekke, dagelijks nieuwe tempelhologrammen in zich op gaan slaan. Zo worden ze een soort ‘heilige set van 13’ die het gehele Overkoepelende Multidimensionale Bewustzijn omvatten.Via deze 13 Tempel kristallen is het mogelijk om na de reis, (vanaf eind mei 2014) een persoonlijk kristal uit te zoeken, af te stemmen en te initiëren in de energie van deze 13 Tempelkristallen.

Het 9-daagse Tempel Initiatie Pad met kristal

Dit zal gebeuren via een 9-daags initiatiepad waarbij je persoonlijke kristal 9 dagen lang in een cirkel van de Tempelkristallen zal liggen. En waarbij er elke avond een specifiek moment van afstemming op plaats vindt om de frequenties te ‘helpen geleiden’ in de ‘upload’ van je kristal. Hierbij worden de uploads dieper geactiveerd en verankert aan je kristal.Na 9 dagen ontvang je je volledig geactiveerde kristal plus een uitgebreid verslag (ruim 40 bladzijden) van welke frequenties er in opgenomen zijn, van welke krachtplaatsen, welke kwaliteiten en healingstukken dat aan zal mogen raken, welke thema’s en processen het mogelijk aanstipt, eventueel persoonlijke aanvullende gechannelde informatie of stukjes reading. Wat er maar ten tijde van jouw persoonlijke initiatieproces naar voren is gekomen vanuit de afstemming.

Deze 9 dagen van initiatie in je kristal zijn direct ook 9 dagen van initiatie voor jou, in voorbereiding tot je eigen Tempelkristal volledig ge-upload is en je daar mee verder aan de slag kan gaan. Gedurende deze 9 dagen van initiatie kun je indien je dat wenst, dagelijks in de avond een moment afstemmen of mediteren op jouw kristal. Op deze wijze raakt je hele energie en bewustzijn volledig afgestemd op je kristal en op de frequenties die overgedragen worden op je kristal, en die je de komende maanden krachtig gaan ondersteunen in versnelde zuivering, groei en bewustwording. 

Tegelijkertijd betekend het een bewust(er) 9 daags initiatiepad omdat je je bewustzijn focust op die processen die op dat moment in jou spelen en die via de afstemming ook al bekrachtigd en versnelt zullen worden. Je zult merken dat je grote stappen voorwaarts zet in eigen zuivering, healing, inzichten, bewustwording, opening en activatie van je Multidimensionaal Potentieel.

Echter deze 9 dagen zijn in feite slechts het begin van een eindeloze reis in diepere Bewustwording in samenwerking met jouw Tempelkristal. Want de werkelijke diepte activaties en initiaties zullen in samenwerking met jouw kristal, nadat deze in de 9-daagse ‘upload-initiaties’ is opgeladen, pas ten diepste gaan starten.

Bij de overdracht van het kristal zal het kristal op de diepst mogelijke wijze geactiveerd worden en volledig gesynchroniseerd/afgestemd  worden op jouw Bewustzijn. Ook voor het ontvangen van het Tempel- kristal of voor de afronding van het proces met je eigen kristal, zal er dus nog een stukje persoonlijke activatie ter afronding plaats vinden.Indien hier specifieke (gechannelde) informatie bij vrij komt of wordt doorgegeven zul je dat in het verslag behorend bij het kristal met al haar coderingen terug kunnen vinden.

Het verslag wat je na de 9-daagse ontvangt, omvat gemiddeld 45 bladzijden met heel veel informatie, ook over de Tempel Hologrammen die gekoppeld worden aan je Tempelkristal in wording. Daarnaast bevat het informatie en energieen die naar voren zijn gekomen tijdens de 9-daagse met betrekking tot jouw kristal gedurende het initiatie proces.

Kristallen die hiervoor geschikt zijn

Je kunt voor dit speciale initiatiepad een kristal uitzoeken in de Apofyliet Kristalshop, maar het mag ook een eigen kristal zijn die laat voelen dat het hiervoor ingezet wil worden. Voorwaarde is wel dat een wat groter kristal dient te zijn (geen knuffelsteen dus! Maar eerder een uitstralingskristal) en dat de energie van het kristal dient aan te sluiten op de Bedoeling van deze ‘upload’.  Dat betekend dat het kristal een grote reikwijdte en draagvlak  dient te hebben en 13-voudig geopend en geactiveerd (dus volledig werkzaam op alle lagen) mag zijn.

Ongeacht of je een kristal kiest uit de Kristalshop of wanneer je zelf een kristal hiervoor aandraagt zal ik  me daar vooraf even kort op afstemmen om te voelen of het past bij het potentieel, Bedoeling en energie van het kristal.Is het geschikt voor dit initiatiepad, dan hoef je het eigen kristal niet op te sturen, maar zal ik werken via een foto van het kristal, die in de cirkel wordt opgenomen. Het originele kristal hou je dan thuis, maar dan is het verstandig deze 9 dagen lang gedurende het initiatieproces apart te zetten van andere kristallen. Zodat er geen beïnvloeding van andere energieën  ontstaat.

Als je een kristal uit de Kristalshop hiervoor hebt uitgezocht, overleggen we vooraf de kosten en verzendkosten voor het kristal. Deze zijn niet bij de initiatieprijs inbegrepen.In overleg met elkaar zullen we  een geschikte datum  afspreken om het persoonlijke en kristal initiatiepad te gaan starten.

Hoe gaat het verder in z’n werk?

Ongeacht of je een eigen  (geschikt) kristal voor dit traject wenst te gebruiken of een kristal uit de Apofyliet Kristalshop, als het kristal er is, kunnen we van start.

In principe kan het 9-daagse traject alleen doorlopen worden, omdat het ook op afstand plaats vind. Dus op elk willekeurig moment kunnen we dit samen afspreken, om op te starten.

Daarnaast start er geregeld op bijzondere perioden, bijv. tijdens krachtige perioden van trillingsverhoging, super manen of portaaldagen ook een traject, waarbij vaak meerdere deelnemers tegelijkertijd meekunnen doen. Het blijft dan alsnog een individueel inwijdingspad, alleen de kristallen van alle deelnemers worden dan tegelijkertijd ge-upload. dit kan het veld en de initiatie nog dieper en krachtiger maken. Omdat de kristallen die gezamenlijk het upload-proces doorlopen, ook weer energetische uitwerking op elkaar kunnen hebben. Dit zou je als extraatje kunnen zien. Het is niet een noodzakelijk iets wat bij het 9-daagse individuele pad perse nodig is.

Dus als jij het gevoel hebt dat je wilt starten? Laat wat van je horen en dan overleggen we samen wanneer dat voor beide mogelijk is.

Aanmelden voor dit persoonlijke initiatiepad kan via info@praktijk-apofyliet.nl 

Investering in je Zelf voor dit 9-daagse initiatiepad op afstand en volledige ‘upload’ van je kristal

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 155,-  incl. BTW, persoonlijk initiatieverslag en exclusief kristal en eventuele verzendkosten.Dat betekend dat het slechts € 17,22 per dag betreft voor een doorlopende activatie van 9 dagen. 

healingsands

Vanaf 2019 mogelijk: 10-daags Tempel Kristal Initiatie Pad

Een Tempel Kristal Initiatie Pad, maar dan net even anders!

De frequentie van de 10 gaat over: nieuwe geboorte, nieuw begin, uitlijning met je eigen Bronbewustzijn en resetten in je eigen uitlijning.

Het Tempel Kristal Inwijdingspad verloopt normaal gesproken in 9 dagen. Maar dit keer mag ik opnieuw een extra aanreiking doen! En omvat het een uniek 10-daags Tempel Kristal Initiatie Pad.

Een extra dag wordt voor deze keer toegevoegd aan het Initiatie Pad, waarbij specifiek de energieën van deze tijdsperiode mee genomen gaan worden. De coderingen, frequenties en potentie van deze dagen in combinatie met de energie van mei 2020 worden dieper gelinkt aan jouw kristal zodat de potentie van verankering, gronding en belichaming van je Oorspronkelijke Mens Codes en het Christus Bewustzijn een extra stevige basis en bekrachtiging mee krijgt.  Dat betekend dat je Tempel Kristal nog veel doelgerichter op jouw persoonlijke processen van groei in 2021 door zal gaan werken.

De 13 Moeder Kristallen, die de activatie van Tempel Blauwdrukken in jouw kristal realiseren, waardoor jouw kristal tot een Tempel Kristal omgevormd wordt, hebben in 2019 een krachtige upgrade van energieën ontvangen in het Egyptische veld. Dat betekend dat zijn weer nieuwe mogelijkheden, energievelden en hogere uitlijning zullen gaan doorgeven.

Daarnaast zal op de 10-de dag een 14-de Meesterkristal vanuit Egypte een extra initiatie toe voegen. Dit Meesterkristal bevat een ongekend groot bereik in de bundeling van verschillende energie- en informatie lijnen en kan daarmee alle dimensielagen samenvoegen. Het komt uit een gebied waar vele Ascensielijnen samenkomen (een mega vortex) en bevat dus energie en informatie van al deze velden van bewustzijn die hier passeren en samen vloeien.

Dit kristal zal ook een diepe gronding en verankering binnen brengen in de energie, die stimulans in je Tempel Kristal en in jouw bewustzijn zal bieden om zeer diep te kunnen gronden, waardoor belichaming van al jouw potentie steeds krachtiger zal gaan worden!

Tevens staat het 14de kristal indirect voor het 14-de deel van Osiris, die de kracht van herrijzen in de Oorspronkelijke energie en in Meesterschap symboliseert.
Het 14-de deel van Osiris wordt weerspiegelt door de fallus, die symbool staat voor de vruchtbaarheid en nieuwe creatie die vorm gegeven wordt.
Al deze kwaliteiten stromen dus ook mee in de 10-de dag initiatie, zodat al jouw potentie ook werkelijk vrucht kan gaan dragen, vanuit jouw Oorspronkelijke energie die steeds dieper werkelijk op aarde gegrond en belichaamd kan worden!

De energie van de bijzondere dagen binnen deze 10-daagse zijn uiteraard als krachtige boost, trillingsverhoging en diep transformerende kracht ook opgenomen en meegenomen in dit Initiatie Pad en zullen ook zeker een extra bekrachtigend effect hebben!
Juist door deze 10-daagse in de laatste maanden van 2021 te doorlopen geeft dit een krachtige boost aan de afrondende processen van deze maand en dit jaar, in voorbereiding op het nieuwe jaar.

Dit inwijdingspad vindt plaats op afstand.
Alle informatie over het gebruikelijke 9-daagse Tempel Kristal Initiatie Pad vind je hier.
De extra 10de dag staat hier boven als aanvulling beschreven.

Dit unieke 10-daagse Tempel Kristal Initiatie Pad bedraagt qua uitwisseling € 166,-
Dit is exclusief kristal en eventuele verzendkosten. En inclusief een zeer uitgebreid verslag van alle energieën waarin jouw energie (en jij via het kristal) ingewijd zult worden.

Via deze link  kun je lezen over welke kristallen geschikt zijn, hoe het werkt, wat je er voor je Zelf uit zult kunnen halen.

Wens je deel te nemen aan dit unieke Tempel Kristal Initiatie Pad?
Laat dan wat van je horen via info@praktijk-apofyliet.nl

Voor herhalers en of een upgrade van je eerder geactiveerde Tempel Kristal, met alle toevoegingen van de energie van 2024, geldt een korting!

Voor eerder geactiveerde Tempel Kristallen kan deze 10-daagse een upgrade in energie aanreiken. Dat betekend dat je Tempel Kristal volledig uitgelijnd wordt ook met de energie van dit en komend jaar, de energieën die daarin mee stromen voor de persoonlijke bewustwordingsprocessen.

Maar ook de toevoeging van de 10-de dag biedt een extra activatie aan jouw Tempel Kristal. Een verdieping dus, die door gaat resoneren in je Tempel Kristal als specifiek uitgelijnde ondersteuning in de immense groeiprocessen die in 2024 doorlopen worden.

Je Tempel Kristal zal nog sterker gaan werken, de connectie zal verdiepen en bekrachtigd worden en je kristal zal nog steviger kunnen ondersteunen in gronding en belichaming.
De uitwisseling voor herhalers (met het eerder geactiveerde Tempel Kristal)  bedraagt € 144,-
Voor herhalers die met een nieuw kristal meedoen, geldt het bedrag van € 166,-  excl. kristal en verzendkosten.

Wens je deel te nemen aan dit unieke Tempel Pad?
Laat dan wat van je horen via info@praktijk-apofyliet.nl

                                    apofyliet.nl - goddelijk kwaliteitenpalet

Een persoonlijk intensief live 9-staps initiatiepad met je Tempelkristal is ook mogelijk

Ook een traject van 9 fasen initiaties binnen deze frequenties en de integratie daarvan in je Zelf via persoonlijke begeleiding en coaching is ook mogelijk. Dit zal een ongekende versnelling in healing van oude energieën en bewust ontwaken in gang zetten.

Dit traject vind live plaats in de praktijk door gedurende 9 x een uur persoonlijke coaching en begeleiding te ontvangen, terwijl je kristal in 9 stappen dieper geactiveerd en ge-upload wordt in de Oorspronkelijke Blauwdruk frequenties. Dat betekend per afspraak een stap dieper in de initiatie van dat moment duiken. In de frequentie van het kristal en in je eigen processen tegelijkertijd.

We zullen daarop gaan afstemmen en je eigen persoonlijke thematieken die daarbij naar de voorgrond komen dieper aan het licht brengen, verhelderen, ondersteuning via healing, reading of gechannelde informatie, praktische tips, adviezen of wat maar nodig en wenselijk is. Op deze wijze zul je diep uitgesplitst je eigen processen aan kunnen gaan en versnelde stappen voorwaarts in groei en bewustwording maken.Juist door de regelmaat van deze activaties zal het een immense verdieping in je groei brengen. Je kristal, wat stap voor stap geïnitieerd en dieper geactiveerd wordt ondersteunt je krachtig in de tussenliggende periodes tot de volgende afspraak en stap in verdieping.

In overleg met elkaar plannen we de 9 activatie momenten. Je mag elke sessie opnemen zodat je ook in de tussenliggende integratie tijd ten diepste de energieën en informatie weer kunt ophalen, waardoor deze dieper zal bezinken en integreren.

Investering in je Zelf van het 9-daagse ‘live’ initiatiepad bedraagt € 77,- incl. BTW per afspraak van een uur. Dit is excl. het kristal die geactiveerd en geïnitieerd wordt. Ook hiervoor kun je eventueel een eigen kristal gebruiken, mits deze geschikt is voor deze Bedoeling en voldoende reikwijdte en draagvermogen heeft. In totaal zijn er 9 fasen van initiatie en dus 9 afspraken binnen dit ‘traject.

Afspraken hiervoor kun je maken via info@praktijk-apofyliet.nl

Nieuw vanaf 2018: 9-daagse Tempel Initiatiepad Intensive

Een 9 daagse intensief Tempel Kristal Initiatie Pad dat niet alleen jouw (uitgekozen) kristal energetisch ‘omvormt’ tot een persoonlijk Tempel Kristal, maar waarbij jij ook tegelijkertijd een intensief pad van groei, bewustwording, heling en activaties doorloopt. Tegelijkertijd met je kristal. Vanuit de Universele Egyptische energie velden.

Door niet alleen je kristal op te laden in de Tempel Blauwdrukken, maar door 9 dagen achteren zelf ook intensief in deze energieën aangeraakt te worden en aanwezig te zijn, kan je bewustzijn zich heel krachtig dieper openen. Je doorloopt echt een innerlijk Initiatiepad die diepe transformatie, groei, wijzigingen in bewustzijn en heel veel meer brengt.

Diepe Blauwdrukken, Zielskwaliteiten en hoge energie velden in jouw Bewustzijn worden hiermee ‘wakker gekust’, geopend, geactiveerd en bewust(er). Oude wonden, patronen en verdraaide structuren vanuit levens in afgescheidenheid en dualiteit kunnen terug gedraaid worden of ‘aan gezet’ worden om te gaan draaien en helen. Je eigen Meesterschapskwaliteiten komen sterker naar voren, worden actiever of bewuster. En dat alles (en nog heel veel meer) wordt direct en diep gekoppeld aan je menselijk bewustzijn van het hier en nu. Zodat het hier te integreren en belichamen is, als mens op aarde.

Het Initiatiepad dat jij loopt in deze 9 dagen, waarin we dagelijks 1 uur live chat (via messenger) hebben, wordt steeds ook terug gekoppeld aan de kristal energie. Zodat alles wat er energetisch gewijzigd en aangeraakt wordt, ook ondersteund wordt.  Het Tempel Initiatie Pad binnen je Zelf wordt daarmee ook achteraf veel dieper gedragen en ondersteund door je ‘ingewijde kristal’, die het persoonlijk initiatiepad voortzet na de 9-daagse, wanneer je kristal klaar is om verder mee te werken.

In 9 live chats van een uur ( 9 dagen achtereen) worden de energieen van de Tempel Blauwdrukken ook binnen jouw bewustzijn binnen gebracht. Zij weten essentiële frequenties van je eigen bewustzijn aan te raken en helpen op diepgaande wijze oude energieen te bevrijden en weer in stroming te brengen in jouw energie en bewustzijn. Het is 9 dagen achtereen een intens feest van healing, inzicht en bewustwording. Wat niet enkel gerelateerd is tot het uurtje live chat transmissie dat plaats vind, maar wat 24 uur doorwerkt. En dat 9 dagen lang!

Het is een bijzonder maar intens traject wat je enorme Meesterstappen voorwaarts brengt op jouw Pad en met Meesterstappen dichter bij je Oorspronkelijk Zelf brengt! Terwijl je enorme hoeveelheden oude energie, patronen, innerlijke wonden en beschadigingen achter je laat.

Naderhand ontvang je een uitgebreid verslag in PDF van de Tempel Blauwdrukken waarin jij en je kristal dieper geactiveerd zijn, incl. de verslaggeving van de 9 uren chat-activaties en transmissies die we live gevoerd hebben.

Investering in je Zelf: € 699,- incl. BTW, 9 live sessie per chat en zeer uitgebreid verslag in PDF. Exclusief op te laden kristal en eventuele verzendkosten.