divine-9Deze pagina zal de ‘startpagina’ worden van een ‘nieuwe’ selectie van gegevens en informatie over het oeroude Khemit (hedendaags Egypte). Mensen die mij kennen, of die mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’ hebben gelezen, weten hoe diep mijn persoonlijke en Zielsconnectie met ‘Het oude Land van de Zon’ is. Daar waar mijn wortels diep verankerd zijn in het oude Khemit (Oud Egypte vanuit de Scheppingsdagen op aarde), waar mijn Hart en Poort naar Moeder Aarde ligt, ten diepste herinnert vanaf mijn jeugd in deze incarnatie en nog altijd uitdijend in diepere her-innering. Daar heb ik ook inmiddels sinds ruim 16 jaar geleden dat de reizen (eindelijk) startten in 3D, en met inmiddels ruim 46 reizen naar Egypte ‘op naam’, mijn hart ook verloren aan hedendaags Egypte. Wat op zo vele vlakken tegenwoordig zo anders is dan hoe ik me ‘het Land van de Zon’ herinner.

Egypte is essentieel voor deze tijd

Niet alleen is Egypte voor mij, en velen met mij, essentieel in de diepere herinnering aan wie wij Werkelijk Zijn, het bewustwordingsproces van deze tijd. Ook dient Egypte een zeer essentieel Doel voor het ontwaken van het gehele Collectieve Veld. Het oer oude Scheppingsveld van Khemit bevat de Sleutels, coderingen en goed verstopte informatie om het Grote Geheel van collectieve velden op Moeder Aarde aan te trillen in de Goddelijke resonanties en dient daarin een belangrijke Taak voor Planetaire Ascensie. Daar vele Sterrenpoorten nog altijd aanwezig zijn die de informatie van Goddelijke Herkomst in zich dragen, welke meer en meer weer in trilling oprijzen, ontwaken en actief worden (met dank aan allerlei activatiewerk en de trillingsverhogingen op aarde in deze tijd). Gaandeweg komt daarmee steeds dieper Scheppingsinformatie op aarde weer vrij die essentieel is te herinneren, en een brug kan vormen naar de Hereniging met Thuis, het Goddelijke in ons allemaal.De overleveringen vanuit het oude Egypte zijn fenomenaal en nog altijd wordt er met grote regelmaat genoeg gevonden aan nieuwe tempels, tombes, beelden, teksten of informatie van welke aard dan ook. Veelal worden de exoterische (3D mind en geschiedlijn gerelateerde) vertalingen hiervan algemeen geaccepteerd en aangenomen. Maar er ligt een ware Bron aan esoterische informatie aan ten grondslag, die veelal niet belicht, verstaan of gezien wordt.
Tegelijkertijd is er in het spirituele circuit weinig echte kennis van de Egyptische energie en de diepgang en multidimensionale gelaagdheid van symbolieken en energievelden. Er gaan vele foutieve ideeën rond die niet op feitelijke kennis en zuivere afstemming zijn gebaseerd. Maar die vaak een soort van ‘kopieer en plak’- werk zijn. Feitelijke kennis ontbreekt en zweverige hoogdravende en soms volledig de plank misslaande of misleidende ‘kennis’ wordt gedeeld.

In mijn beleving kan het een niet zonder het ander. m de diepgang energetisch te kunnen ‘verstaan’ is er ook wezenlijk inzicht, verstaan en begrip nodig van de exoterische kennis, van achtergronden, symbolieken, gedachtegoed, etc.

Een groot deel van mijn leven besteed ik al aan onderzoek, steeds dieper duikend in zowel exoterische als esoterische informatie. steeds opnieuw hierin overlap zien te vinden, de middenweg. Om deze twee ‘velden’ ook weer samen te brengen. Zoals voor alle polariteiten geldt, deze mogen uiteindelijk weer ineen vloeien.
Hoe dieper de feitelijke kennis, hoe meer toegang in bewustzijnsvelden. Maar andersom geldt dat ook.
Beide ‘polariteiten’of zienswijzen zijn nodig, al zijn ze van een ander gezichtspunt en golflengte.

Taak en Missie in hedendaags Magisch Egypte 

Daarin ligt een deel van mijn Taak ook: diepere bewustwording, herinneren van de ‘overleverde geschiedenis’ en dieper verstaan vanuit de Goddelijke vertaalslag. Wat de informatie op een esoterisch en Kosmisch en Goddelijk niveau vertegenwoordigd. Welke boodschappen, herinneringen en coderingen er in liggen vervat voor het hier en nu aan Ascensieprocessen die op aarde gaande zijn. Als ook welke Oorspronkelijke Scheppingscoderingen en wegen terug naar ons Goddelijk Bewustzijn of Bron daarin nog altijd vervat liggen. Die weer geactiveerd kunnen worden, niet alleen in het Khemitische veld, maar ook in ons eigen Bewustzijn. Daarvoor is niet alleen esoterische (her-innerde) kennis nodig, ook feitelijke kennis.

Het Bewustzijn van velen ligt vervat ook in deze velden, of je het nu bewust bent of niet. Khemit is net als Atlantis een van de verschillende ‘Poorten’ geweest voor een eerste vormgeving op de 3D aarde, waardoor vele Zielen deze velden van de aarde konden betreden (Descentiepoort zogezegd!). Op aarde konden ‘binnen komen’ zogezegd, in de 3D realiteit. Ik heb de hoop en het gevoel dat een volgend boek ‘wat in de planning zit’ hier ook dieper op in zal mogen gaan.

moon-piramidsWant er valt dus enorm veel te zeggen over Khemit, als ook over het hedendaagse Egypte. Welke een geheel ander bewustzijn draagt in het hier en nu. Maar leeft op en te midden van de oerwortels van de Oudheid, hoewel het veelal nog veel meer vanuit een collectief stuk onbewustzijn is. Ondanks dat is de Magie van het Zijn, de Goddelijke Stroming daar nog altijd ten diepste te ervaren en beleven. Ook in hedendaags 3D Egypte, als je ‘tussen de regels door kunt lezen’ en je hart werkelijk durft te openen om te ervaren, voorbijgaand aan maar tevens diep geworteld staande in de 3D omstandigheden. In de tempels en op de vele Heilige Plaatsen zijn nog altijd de diep gewortelde Goddelijke frequenties te ervaren, relatief makkelijk, naast helaas ook de vele energetische vervuiling die ook een realiteit is. Vervuiling vanwege massa toerisme en vervuiling vanuit de Versluiering (onbewustzijn) in de Oudheid, waarbij in de descentieprocesssen en diepere ontwikkeling van dualiteit ook heel veel in trilling omlaag gebracht is.Vele Zielen hebben ook nog altijd heden ten dage, bewust of onbewust, Soul Memories hier in deze versluierde velden van Dualiteit, liggen. Ervaringen, onbewuste of half bewuste Soul Memories die heden ten dage in de trillingsverhogingen van deze tijd weer dieper wakker worden. En ook wel degelijk voor oude weerstanden, volg gedrag, ego bekrachtiging, gebrek aan vertrouwen, verantwoordelijkheid uit handen geven, angst voor spirituele groei, problemen met machtstructuren, vasthouden aan oude patronen en littekens of belemmering in groei kunnen zorgen.

Oeroude coderingen raken je hart

Ongeacht hoe diep je het Khemitische of hedendaagse Egyptische veld durft toe te laten in je hart, het werkt diep transformerend voor iedereen. Of je het nu bewust bent of niet. De diep gewortelde oeroude coderingen van het Khemitische veld weten een ieder, bewust of onbewust, aan te trillen in diepere lagen om een stapje verder naar ontwaken en bewustwording te komen. Ongeacht of dat inhoud dat onbewuste Soul Memories ‘wakker gekust’ worden (niet altijd bewust, soms ook in de vorm van irritatie, weerstand tegen het land, gebruiken, etc.) of dat je de diepere Flow of Life en Magie van de oude frequenties, ook door het hedendaags Egypte heen mag ervaren. Of dat er zeer oude ballast vrij mag komen vanuit transformatie processen.Hoe dan ook, des te bewuster en gevoeliger je bent, reizen in de Egyptische energieen brengt hoe dan ook ‘life changing’ ervaringen met zich mee die vele maanden, zo niet de rest van je leven, door kunnen en zullen werken. Alleen al daarom verliezen velen hun hart aan Egypte, na slechts een enkele reis. En niet voor niets is daar in Egypte dan ook het spreekwoord: ‘Wie eenmaal van de Nijl gedronken heeft, keert er altijd weer terug’. Dat geldt niet alleen in het nu, dat geldt ook bezien vanuit de Eeuwigheid en Zielsperspectief.

Activatie & Transformatie reizen

Dendera Hathor Tempel okt 2016Naast regelmatige reizen naar Egypte voor essentieel activatiewerk voor het Grote Geheel en persoonlijke groeistukken, behorend bij mijn Missie en Zijn, reis ik ook 1 a 2 maal per jaar met groepen door Egypte voor diepgaande persoonlijke healing en transformatiewerk. Deze reizen/groepen zijn inmiddels niet meer voor iedereen toegankelijk omdat er op zeer diepgaand niveau aan het Zelf gewerkt wordt, en een bepaalde mate van groei, bewustzijn, verantwoordelijkheid, gelijkwaardige samenwerking en zeker ook diepe zelfreflectie vereist zijn. Niet om mensen buiten te sluiten, maar wel om echt alleen maar volgens Goddelijke Bedoeling te werken. Persoonlijkheidslagen (ego) komt daarbij niet aan te pas in oordelen in wie wel of niet mee mag. Het dienen simpelweg aansluitende coderingen te zijn, en er wordt geluisterd naar Ziels afspraken en gezamenlijke Taken.
Mocht je echter toch de ‘roep’ hiertoe voelen, laat het me dan weten. Dan kunnen we er altijd eens samen op afstemmen en kijken wat de Bedoeling is.

Er worden ook regelmatig workshops vanuit het Khemitische veld gegeven, die een Universele inslag hebben op de Bewustwordingsprocessen van het nu. Deze kun je terug vinden in de Activiteitenagenda!

© Willemien Timmer, 7-1-’14

Via de onderstaande linken kun je (binnenkort) meer informatie over Khemit en het hedendaags Egypte vinden.