9-voudig Inwijdingspad in Meesterkwaliteiten

Unieke 9-voudige initiaties  en inwijdingspaden in Meesterkwaliteiten her-inneren & activeren  (op afstand)

In deze tijd van grote transities van oud bewustzijn terug naar Oorspronkelijk bewust Zijn, lijkt de wereld een chaos te zijn. Oude systemen werken niet meer, toch worden deze nog moeizaam staande gehouden. Het nieuwe dient zich mondjesmaat aan en is voor velen nog niet zichtbaar.
Dat betekend voor veel mensen dat het een tijd is van chaos, onzekerheden en zelfs angsten.
En juist in een tijd als deze biedt de inspiratie weer een nieuwe mogelijkheid om te ondersteunen in het grote proces van ontwaken in eigen bewustzijn, je eigen stevigheid bewaren en je lichttrilling hoog houden. Die mogelijkheid vind je hier.

Dit unieke nieuwe traject op afstand ondersteunt je om je eigen Meester- of Godskwaliteiten weer te her-inneren, ontdekken en activeren in je blauwdruk, aan de hand van 9 Godskwaliteiten die deel zijn van ons groter bewustzijn.
Eerst herinneren in energie en bewustzijn, en tevens initiaties en activaties om het ook in je gronding en menselijk bewustzijn ‘in te brengen’ zodat je Godskwaliteiten weer belichaamd kunnen gaan worden. Waardoor je steeds steviger in zowel je gronding, je licht als je hoger bewustzijn kunt functioneren in deze tijden van transitie en verandering.

Er is bewust gekozen voor inwijdingsrondes met 9 opstapjes omdat de 9 de frequentie van initiatie of inwijding is.
Omdat het getal 9 ook vanuit het oude Egypte een belangrijk inwijdigings-getal is en omdat het ook reflecteert aan de 9 ervaringswerelden binnen de duale beleving van onze Zielsweg en daartoe zullen deze activaties ook door werken in die 9 innerlijke sferen van ons (on)bewustzijn.

Dit Inwijdingspad biedt 9 verschillende momenten van afstemming, 9 initiaties en activaties ontvangen in verschillende Oorspronkelijke Kwaliteiten van jouw bewustzijn, zodat deze weer dieper gewekt (bewust) en geactiveerd kunnen worden op een voor jouw bewustzijnsgroei aansluitende trilling. Dit geeft een boost aan nieuwe groei, transformatieprocessen en trillingsverhogingen, ook in je mens-zijn van alledag. En ondersteund het proces van steeds dieper gaan belichamen van jouw bewustzijnsgroei, hier en nu in de aardse realiteit.

Neteru of Godskwaliteiten

We werken aan de hand van de Neteru kwaliteiten. De Neteru worden vaak verkeerd vertaald als zijnde Goden en Godinnen van het oude Egypte. Dit is echter een foutieve en zeer 3D ziens- en benaderingswijze.

De Neteru zijn in essentie de Universele Godskwaliteiten die ook de in ons aanwezige Oorspronkelijke (Gods) Kwaliteiten weerspiegelen.
Of je nu wel of niet iets met de Egyptische energie hebt, dat maakt dus niet uit. Dit energieveld kent vele kosmische wetmatigheden en kwaliteiten weerspiegeld die Universeel van aard zijn en die een krachtige herinnering vormen aan hoe ons bewustzijn van origine in elkaar steekt. Daarnaast bevat het coderingen en ‘broodkruimels’ om de weg terug naar Thuiskomen in je totale Zelf te vinden.

Door per activatie te werken met een andere Neter of Netert (mannelijke of vrouwelijke Oorspronkelijke- of Godspotenties) kun je weer dieper bewust worden van wat deze inhouden en weer geïnitieerd en geactiveerd worden in deze kwaliteiten.
M.a.w. je wordt je weer bewust om welke kwaliteiten, energie, gevoelslagen en mogelijkheden binnen je Zelf het gaat en hoe je deze verder kunt ontdekken, ontplooien en weer de vrije ruimte in je bewustzijn en leven kunt geven. Het activeert deze potenties en kwaliteiten weer tot diep in je DNA en (menselijk) bewustzijn.

Geen van de Neteru of Godskwaliteiten staat uiteraard op zichzelf. Alles is met alles verbonden en vele Neteru overlappen elkaar dan ook in kwaliteiten. Echter de Neteru zijn ‘uitgevonden’ om juist stap voor stap de Goddelijke Potenties in ons weer te gaan her-inneren, omdat in één keer het totale Goddelijk Potentieel weer her-inneren onmogelijk is vanuit de menselijke (beperkte) hoedanigheid van bewustzijn, als dank aan de vallen uit (Oorspronkelijk) bewustzijn.
De Neteru kun je dus zien als traptreden die stap voor stap je eigen Goddelijk Potentieel weer kunnen helpen her-inneren, hier en nu, op aarde.

apofyliet.nl - magie van Isis

Praktische vormgeving:

Op 9 verschillende dagen een afstand activatie, initiatie, transmissie en afstemming mee doen en ontvangen wat daarin voor jouw bewustzijnsgroei nu van toepassing is. Hierin zal een duidelijke opbouw van energie voelbaar worden. De initiaties zijn aan elkaar gelinkt en zullen elkaar versterken en verdieping brengen. Om daarnaast in elke activatie andere Godskwaliteiten te belichten, bekrachtigen, te wekken en te activeren binnen jouw bewustzijn.
Deze activaties zetten de Oorspronkelijke kwaliteiten in je blauwdruk weer op ‘aan’,  zodat jij je (verder) bewust in deze kwaliteiten kunt groeien en ontplooien.

Je kunt alle 9 inwijdingen mee doen of kiezen er 1 of enkele mee te doen. Houdt er echter rekening mee dat de 9 inwijdingen achter elkaar wel een opbouw in energie laten voelen, die je op een heel krachtige wijze dieper binnen je eigen Blauwdruk activeren.

Het werkt even anders dan de andere afstand activaties:

We stemmen af op de afgesproken tijd en datum, ieder voor zich vanuit de eigen luie stoel en veilige ruimte thuis. Ieder stemt zich vooraf even op een eigen wijze af waardoor je in staat bent om je hart en bewustzijn te openen en om de deur bewust open te houden om de Lichtcoderingen te ontvangen. Let hierbij ook op een bewust ‘open zetten’ van je gronding, zodat je stevig geaard bent voordat je de activatie en initiatie ontvangt.
Daarna beluister je de mp3 opname die je verder door de initiatie heen begeleidt, op de afgesproken tijd en datum, zodat iedereen tegelijkertijd in het groepsveld aanwezig is om de transmissie te ontvangen.

Binnen het gevormde energetische groepsveld kan dan de transmissie plus informatiestroom tegelijkertijd door gaan stromen. De transmissie en initiatie wordt gekoppeld en doorgestuurd aan ieder die meedoet en in bewuste verbinding is met het groepsveld.

Op de middag voor de betreffende activatie  ontvang je een mp3 opname met de opname van de afstemming zodat je deze ook kunt beluisteren tijdens jouw afstemming op de afgesproken tijd en naast het ervaren ook mentaal beeld krijgt van de inhoud van de activatie.
Tevens geldt het beluisteren van de opname als een bewuste verdieping van de activatie en initiatie, die op dat moment ook in het groepsveld plaats vind.

Mocht je echt een moment niet mee kunnen doen op de afgesproken tijd, dan kun je de opname altijd op een later tijdstip beluisteren en alsnog de activatie en initiatie bewust mee krijgen en ter plekke ervaren. Jouw energie is dan tenslotte al gekoppeld aan de initiatie (omdat je deelname is bevestigd) wat er voor zorgt dat je energie aan het groepsveld is gekoppeld en je de initiatie en lichttrillingen sowieso dus ontvangt (op dat moment of een later tijdsstip). De opnames zijn voor eigen gebruik dus ook vaker te herhalen om de initiatie en activatie te verdiepen en bekrachtigen.

Bij aanmelding voor alle 9 inwijdingen ontvang je tevens bij de eerste inwijding een unieke zelfgemaakte slideshow, die je gedurende elke inwijding gelijktijdig kunt afdraaien. Deze bevat helende Lichtcoderingen die je inwijdingen nog extra bekrachtigen!

Eventueel met kristal

Je kunt hier een kristal bij betrekken, zodat deze de coderingen die overgedragen worden via jouw bewustzijn kan opslaan, zodat deze je blijvend kan ondersteunen in het verder integreren van deze Oorspronkelijke Kwaliteiten.
Indien je hier voor kiest: voel dan welk van je kristallen hiervoor ‘oplicht’ en zich aandient. Je kunt er voor kiezen om 1 kristal te gebruiken of per activatie een ander kristal te gebruiken. Het is maar net hoe zich dat laat voelen voor jou.
Kristallen zijn in staat de energieën in zich op te slaan en versterkt uit te gaan stralen (in combinatie met de specifieke energie van het kristal zelf), waardoor ze heel dienstaar en ondersteunend aan jouw proces van groei kunnen zijn.

Belangrijk hierbij: voel wel je kristal in of het echt klopt en of de kristal energie matched met de trillingen die via transmissie naar jou en je kristal toe zullen stromen.
Mocht je geopende en geactiveerde kristallen die hiervoor ook geschikt zijn, speciaal hiervoor willen aanschaffen, kan ik wellicht ook hierin iets voor je betekenen (Kristalshop).

Tip: gebruik je meerdere kristallen voor de verschillende initiaties? Schrijf dan op welk kristal je voor welke activatie hebt ingezet, zodat je ook onthoudt welke transmissie, activatie en Godskwaliteiten aan welk kristal gelinkt zijn, zodat je er bewust en gericht mee kan werken om je Godskwaliteiten dieper te helpen her-inneren en integreren in de periode na de initiaties en activaties.

apofyliet.nl - inwijding

Na elke initiatie en activatie

*Kunnen er energetisch of fysiek afvalstoffen vrij komen. Veel water drinken is dan wel een aanrader, zodat je deze ook weer kwijt raakt.

*Goed op je gronding letten is zowel tijdens als de dagen na de initiatie belangrijk om energetisch ook datgene wat los komt af te kunnen voeren en de hogere trillingen die in je aangeraakt zijn ok te kunnen aarden (dat is noodzakelijk om die trillingen blijvend te integreren en uiteindelijk te kunnen belichamen).

*Stem je gedurende de dagen na de initiatie ook eens op momentjes nog eens op jezelf af om je proces bewust te blijven volgen en ondersteunen. De dagen na de initiatie en activatie werkt deze sowieso nog krachtig door. Door er bewust zo nu en dan bij stil te staan zul je ook je wijzigingen en groei beter kunnen duiden en opmerken.

*Herhaal eventueel na enkele dagen de mp3 opname om deze innerlijk te bekrachtigen en er met bewustzijn bij te blijven stil staan in welke groeistroom jij je bevindt.

Hier onder (in het menu) vind je alle benodigde informatie over de Inwijdingen, incl. inhoud en data (2023/ 2024):

Inwijdingsronde 1

De 9 Neteru/ Godskwaliteiten die we dieper belichten en zullen activeren en initiëren, zijn:

1.Khnum: Uitlijning met je aardester, aardse blauwdruk, gronding, aardeverbinding, belichaming van bewustzijn, je plek op aarde innemen en (Goddelijke) scheppingskracht (op aarde activeren).
Datum: 23 november 2023 om 20.30 uur

2.Geb: het bewustzijn van de aarde, activatie basischakra, voetchakra’s, stamcellen en verdiepte gronding. Het vermogen om je op aarde veilig, gedragen en stevig te voelen. Je eigen basisfundament activeren.
Datum: 30 november 2023 om 20.00 uur

3. Hapi: Flow, stroming, emotievelden transformeren naar Oorspronkelijk gevoel. Activatie oorspronkelijke codes van je sacraal chakra. Je buikgevoel/ buikintuïtie dieper activeren. Androgyn bewustzijn.
Datum: 7 december 2023 om 20.30 uur

4. Sekhmet: Vuurkracht en transformatie. Je oneindige Lichtkracht. Activatie van de Oorspronkelijke codes van je zonnevlecht.
Datum: 14 december  2023 om 20.30 uur

5. Isis: Hart kwaliteiten activatie, onvoorwaardelijke Liefde, magie, healing, Oermoeder frequenties en meer.
Datum: 21 december om 20.00 uur

6. Hathor: Heling en genezing, activatie keelchakra, je manifestatiekracht, het scheppende woord, werken met frequentie en resonantie.
Datum: 28 dec om 20.30 uur

7. Horus: Activatie van je derde oog en pijnappelklier. Overzicht, inzicht en innerlijke kennis, uitlijning, intuïtie en schouwend vermogen.
Datum: 4 januari 2024 om 20.30 uur

8. Ra: Activatie van je kruinchakra, je uitlijning, Bronkracht. Zonnekracht, levenskracht en levensvreugde. Galactische- en kosmische verbindingen.
Datum: 11 januari 2024 om 20.30 uur

9.Thoth/ Tehuti: Uitlijning met je Zielenster, Akasha veld en universele kennisvelden, kosmische verbindingen met Bron.
Datum: 18 januari 2024 om 20.30 uur

Investering in je Zelf:

Wens je alle 9 inwijdingen mee te doen? Dan bedraagt de uitwisseling € 266,-  in totaal, bij directe investering in je Zelf van het totaalbedrag.  (Je krijgt dan een korting van € 33,97 d.w.z. 1 inwijding gratis!)
Bij aanmelding voor alle 9 inwijdingen ontvang je tevens bij de eerste inwijding een unieke zelfgemaakte slideshow, die je gedurende elke inwijding gelijktijdig kunt afdraaien. Deze bevat helende Lichtcoderingen die je inwijdingen nog extra bekrachtigen!

Wens je slechts 1 of meerdere inwijdingen mee te doen?  Dan bedragen de uitwisselingen € 33,33  per inwijding.

Aanmelden kan vanaf nu via info@praktijk-apofyliet.nl

Door middel van je aanmelding verbind ik je automatisch mee in het veilige, gegronde en gedragen groepsveld ten tijde van de initiaties en activaties, en ontvang je voorafgaand aan de betreffende activatie de mp3 opname.
Geef bij deelname graag aan welke initiaties/ inwijdingen je mee wenst te doen.

Inwijdingsronde 2

Naar aanleiding van de prachtige intense inwijdingsreis van Inwijdingsronde 1, biedt ik bij deze een Inwijdingsronde 2 aan, met twee extra Inwijdingen die meer achtergrond informatie en persoonlijke ervaring zullen aanraken.

Belangrijk vooraf:

*Doordat gedurende Inwijdingsronde 1 bleek dat alle inwijdingen/ afstemmingen gemiddeld bijna 50 minuten tot een uur duurden i.p.v. een half uur, is de prijs voor deze Inwijdingsronde iets gewijzigd.

*Je hoeft niet perse Inwijdingsronde 1 te hebben meegedaan om in te stappen in Inwijdingsronde 2. Je kunt dus ook gewoon hier starten.

*De extra Inwijdingen zijn los te volgen naast de Inwijdingsronde van 9 initiaties, maar zullen zeker een aanvulling zijn en meer achtergrond (informatie) bieden.

De 9 Neteru/ Godskwaliteiten die we dieper belichten en zullen activeren en initiëren, zijn:

  1. Tawaret – natuurlijke bescherming van je veld en hogere frequenties

Datum: 1-2-2024 om 20.30 uur

  1. Sobek – overstijgen van (oer)angst

Datum:8-2-2024 om 20.30 uur

  1. Selket – healing en ontgifting van lagere vibraties, schaduw en niet-eigen energie

Datum:15-2-2024 om 20.30 uur

  1. Osiris – Oprijzen in eigen bewustzijn

Datum: 22-2-2024 om 20.30 uur

  1. Seth – de diepte van ego verstaan en de oorspronkelijke kracht van belichaming

Datum: 29-2-2024 om 20.30 uur

  1. Nephthys – ego (Seth) omarmen en hanteren vanuit onvoorwaardelijke liefde

Datum: 7-3-2024 om 20.30 uur

  1. Ma’at – de rechte lijn, leven in lijn met Bron

Datum: 14-3-2024 om 20.30 uur

  1. Kheper – nieuw bewustzijn ontwaken

Datum: 21-3-2024 om 20.30 uur

  1. Heka – Goddelijke Magie en belichaming van de Goddelijke Magie

Datum: 28-3-2024 om 20.30 uur

Wens je alle 9 inwijdingen mee te doen? Dan bedraagt de uitwisseling € 366,-  in totaal, bij directe investering in je Zelf van het totaalbedrag.  (Je krijgt dan een korting van € 33,97).

Heb je Inwijdingsronde 1 (9 inwijdingen) ook geheel mee gedaan?  Dan ontvang je een extra korting en dan bedraagt de investering in je Zelf voor de 9 inwijdingen € 350,- (Je krijgt een korting van € 49,-)

Bij aanmelding voor alle 9 inwijdingen ontvang je tevens bij de eerste inwijding een unieke zelfgemaakte slideshow, die je gedurende elke inwijding gelijktijdig kunt afdraaien. Deze bevat helende Lichtcoderingen die je inwijdingen nog extra bekrachtigen!

Wens je slechts 1 of meerdere inwijdingen mee te doen?  Dan bedragen de uitwisselingen € 44,44  per inwijding van ongeveer 50 minuten tot 1 uur.

Extra inwijding: Inwijding in de Mysterie Scholen van Egypte

De Linker- en Rechter Oog van Horus Mysterie Scholen. Een inwijding, teaching, transmissie, afstemming en ervaring ineen!
Datum: 25 jan 2024 om 20.30 uur
Investering in je Zelf: € 44,44

Extra Inwijding: De Tempel Energieën van Egypte

Inwijding/ teaching over:
De Tempels, krachtplaatsen, mysterie- en inwijdingsplaatsen. Vortex energie, tempelrituelen en meer dieper belicht en ervaren.

In combinatie met de 4-4-4-4 en 8-8 Portaal coderingen van vandaag!

Datum: 4-4-2024 om 20.30 uur
Investering in je Zelf: € 44,-

Aanmelden kan vanaf nu via info@praktijk-apofyliet.nl

Door middel van je aanmelding verbind ik je automatisch mee in het veilige, gegronde en gedragen groepsveld ten tijde van de initiaties en activaties, en ontvang je voorafgaand aan de betreffende activatie de mp3 opname.
Geef bij deelname graag aan welke initiaties/ inwijdingen je mee wenst te doen.

Inwijdingsronde 3

Omdat voorgaande inwijdingen zo prachtig krachtig waren en zo veel mooi effecten bij deelnemers mochten brengen, is er een volgende inwijdingsronde vanuit inspiratie ontstaan!

De 9 Neteru/ Godskwaliteiten die we in deze ronde dieper belichten en zullen activeren en initiëren, zijn:

1. Anubis – Meesterschap over Licht en donker
Datum: 11-4-2024 om 20.30 uur

2. Sopdet – Sirius frequenties en blauwdrukken
Datum: 18-4-2024 om 20.30 uur

3. Amun – De verborgen Goddelijkheid
Datum: 25-4-2024 om 20.30 uur

4. Aton – Bronkracht her-inneren
Datum: 2-5-2024 om 20.30 uur

5. Mut – Lioness Power & vrouwelijk Meesterschap
Datum: 9-5-2024 om 20.30 uur

6. Bastet – Zachtheid en onvoorwaardelijke liefde
Datum: 16-5-2024 om 20.30 uur

7. Nefertem – Zuiverheid van het Goddelijk Kind
Datum: 23-5-2024 om 20.30 uur

8. Nekhbet & Wadjet – Bescherming van je Meesterschap
Datum: 30-5-2024 om 20.30 uur

9. Ptah – Scheppingskracht
Datum: 6-6-2024 (6-6 portaal) om 20.30 uur

Wens je alle 9 inwijdingen van deze ronde mee te doen? Dan bedraagt de uitwisseling € 366,-  in totaal, bij directe investering in je Zelf van het totaalbedrag.  (Je krijgt dan een korting van € 33,97).

Heb je Inwijdingsronde 1 en of 2 (alle inwijdingen) ook geheel mee gedaan?  Dan ontvang je een extra korting en dan bedraagt de investering in je Zelf voor de 9 inwijdingen € 355,- (Je krijgt een korting van € 44,-)

Bij aanmelding voor alle 9 inwijdingen ontvang je tevens bij de eerste inwijding een unieke zelfgemaakte slideshow, die je gedurende elke inwijding gelijktijdig kunt afdraaien. Deze bevat helende Lichtcoderingen die je inwijdingen nog extra bekrachtigen!

Wens je slechts 1 of meerdere inwijdingen mee te doen?  Dan bedragen de uitwisselingen € 44,44  per inwijding van ongeveer 50 minuten tot 1 uur.

Inwijdingsronde 3

Omdat voorgaande inwijdingen zo prachtig krachtig waren en zo veel mooi effecten bij deelnemers mochten brengen, is er een volgende inwijdingsronde vanuit inspiratie ontstaan!

De 9 Neteru/ Godskwaliteiten die we in deze ronde dieper belichten en zullen activeren en initiëren, zijn:

1. Anubis – Meesterschap over Licht en donker
Datum: 11-4-2024 om 20.30 uur

2. Sopdet – Sirius frequenties en blauwdrukken
Datum: 18-4-2024 om 20.30 uur

3. Amun – De verborgen Goddelijkheid
Datum: 25-4-2024 om 20.30 uur

4. Aton – Bronkracht her-inneren
Datum: 2-5-2024 om 20.30 uur

5. Mut – Lioness Power & vrouwelijk Meesterschap
Datum: 9-5-2024 om 20.30 uur

6. Bastet – Zachtheid en onvoorwaardelijke liefde
Datum: 16-5-2024 om 20.30 uur

7. Nefertem – Zuiverheid van het Goddelijk Kind
Datum: 23-5-2024 om 20.30 uur

8. Nekhbet & Wadjet – Bescherming van je Meesterschap
Datum: 30-5-2024 om 20.30 uur

9. Ptah – Scheppingskracht
Datum: 6-6-2024 (6-6 portaal) om 20.30 uur

Wens je alle 9 inwijdingen van deze ronde mee te doen? Dan bedraagt de uitwisseling € 366,-  in totaal, bij directe investering in je Zelf van het totaalbedrag.  (Je krijgt dan een korting van € 33,97).

Heb je Inwijdingsronde 1 en of 2 (alle inwijdingen) ook geheel mee gedaan?  Dan ontvang je een extra korting en dan bedraagt de investering in je Zelf voor de 9 inwijdingen € 355,- (Je krijgt een korting van € 44,-)

Bij aanmelding voor alle 9 inwijdingen ontvang je tevens bij de eerste inwijding een unieke zelfgemaakte slideshow, die je gedurende elke inwijding gelijktijdig kunt afdraaien. Deze bevat helende Lichtcoderingen die je inwijdingen nog extra bekrachtigen!

Wens je slechts 1 of meerdere inwijdingen mee te doen?  Dan bedragen de uitwisselingen € 44,44  per inwijding van ongeveer 50 minuten tot 1 uur.

Aanmelden kan vanaf nu via info@praktijk-apofyliet.nl

Door middel van je aanmelding verbind ik je automatisch mee in het veilige, gegronde en gedragen groepsveld ten tijde van de initiaties en activaties, en ontvang je voorafgaand aan de betreffende activatie de mp3 opname.

Geef bij deelname graag aan welke initiaties/ inwijdingen je mee wenst te doen.

Reacties na deze inwijdingen

Enkele reacties naar aanleiding van deze inwijdingen:

“Merk dat deze inwijdingen zorgen voor embodyment van de genoemde kwaliteiten. Bruikbaar in het dagelijkse, maar ook in andere spirituele trajecten, die ik volg.”

“Kan er eigenlijk kort over zijn: voelde als diep thuiskomen in mijzelf, in de aarde en mijn basis, herkennend, herinnerend, toelatend. Voelde de overvloed, nu nog steeds, zonder enige weerstand, juist andersom: vreugde en vrijheid! Dus thanks, heel blij mee.”

“Ik ben eigenlijk nog steeds sprakeloos. Ik heb hem een paar herhaald en dat blijft: sprakeloos en dat ben ik niet snel!😉 Waar ik in het nu met mezelf sta vind ik het het krachtigste en het bijzonderste in jaren qua diepte van de aanraking. Ik kom er volledig in thuis, word er zo blij van, zo nog dieper gegrond. Hier was voor mij het wachten op in het nu. Thanks!😀”

“Wat is dat een super inwijding afgelopen donderdag.  Met aandacht voor de trauma’s die zijn blijven hangen van “mislukte” inwijdingen. Ik ben er echt heel blij mee. Rr vielen heel veel puzzelstukjes op zijn plek.”

“Voor mij, los van dat ik het allemaal pareltjes vond, sprong Geb er enorm uit: ik was sprakeloos – en zoals je weet, dat ben ik niet snel 😄, ontroerd en vol vreugde tegelijkertijd, enorm thuiskomen was het, alsof ik mijn hele leven hierop had gewacht, ik herkende en herinnerde en landde weer dieper in mijzelf en daardoor op en in Moeder Aarde. ”

“Alleen deze 9 inwijdingen in jezelf kun je de komende 20 jaar al mee vooruit om ze een beetje te belichamen… Dat neemt niet weg dat ik ook al uitkijk naar de volgende 🙂 ”