Ons hart bewustzijn wordt aangesproken

Daar waar verdeeldheid op alle fronten de wereld in de ban houdt, verzuipen velen steeds dieper in de afgescheidenheid, oordelen, verdeeldheid en afleiding van waar het leven werkelijk over gaat.
Leven vanuit een open hart, liefde, respect, mededogen, empathie, vergeving en bewustzijn.
Het maakt niet uit naar welk front van menselijk leven je kijkt, overal heerst verdeeldheid. Ja, ook in ‘het spirituele wereldje’ (onderling).

 

Oude pijn verhard het hart

We zijn allen mens en al eeuwen afgestemd (geraakt)  op de kleinheid en ego lagen, waardoor ons hartbewustzijn steeds verder dichtgedraaid en afgesneden is geraakt.
Ook heden ten dage in de woelige wereld in transitie gebeurd dat nog steeds. Zelfs daar waar men wel probeert te helen en terug te keren naar leven vanuit het hart.

Zoveel ingesleten oude patronen en structuren, aangeleerd vanuit overleving, angst, pijn,  afscheiding, karmische bagage en zelfs ook familie/voorouder lijnen  verhinderd menigeen om werkelijk vrij vanuit het hart te kunnen ‘ademen’, leven en bewegen door het leven heen.
De oude pijn verhard het hart of houdt het hart gesloten.

 

Toename van licht brengt meer verharding naar voren

Ondanks de enorme toename van licht en verhogende trillingen lijkt tolerantie, respect, empathie en begrip ver te zoeken. Laat staan werkelijk bewustzijn vanuit het hart.
Ook in ‘spiriwiri-land’ slaat men elkaar om de oren met eigen wijsheden vanuit ‘het hart’  die alsnog oordeel, verdeeldheid en ego voeden.
Oprecht een open hart is afgestemd op Liefde voor het Zelf evenals de ander. Niet op surrogaat liefde vanuit het hart waarbij de ander het maar uit moet zoeken. Eigenbelang verstrengeld met hartkwaliteiten is geen werkelijk geopend hart of Liefde.

Het is wat het is. Het is het resultaat van eonen een gesloten hart en de worsteling in de mens om deze verroestte deuren weer te openen. Dat gaat niet zomaar 1-2-3,  wel met vallen en opstaan en weer proberen.

Onze intentie, focus, aanwezigheid en alertheid is daarbij wel van belang. En dus ons bewust zijn.

 

Zwarte pek

Met de toename van licht en trillingsverhogingen gaat niet alleen ons bewustzijn (ook van het hart)  zich verhogen en verruimen. Als eerste reactie komt er steeds meer donkere energie naar voren. Ik noem dat vaak  zwarte pek of blubber.
Alles wat ons licht, hart en bewustzijn heeft verduisterd of versluierd wordt door toename van licht en verhoogde trilling omhoog geperst. Dat wat afsluiting van hart en bewustzijn veroorzaakt, mag eerst bewust worden. Dan kan het aangekeken, omarmt, geheeld, losgelaten of getransformeerd worden. Pas dan ontstaat ruimte om het hart en bewustzijn werkelijk te openen. Eerder niet, want dan raakt het hart opnieuw onveilig, gewond of vertroebeld.

Dat is ook wat gaande is binnen de hele transitie naar de nieuwe aarde toe. Steeds meer zwarte pek en blubber komt omhoog. Energieën, gevoelens, sensaties en ervaringen die al eeuwen het licht niet hebben gezien.
Dat maakt ook het grote contrast tussen schaduw en licht, liefde en niet-liefde steeds bewuster zichtbaar. En biedt kans om innerlijk schoon schip te maken.

apofyliet.nl - innerlijk vuur

Persoonlijke healing heeft effect op het grote geheel

Hoe meer mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen proces aanpakken, des te meer effect gaat dat ook hebben op het collectief bewustzijnsveld, waar we allemaal aan verbonden zijn.
Des te meer harten werkelijk bevrijd raken, zich ontdoen van zwarte pek en blubber, zich echt kunnen openen en weer gaan stralen. Hoe meer lucht, licht en ruimte er in het collectief ontstaat en hoe meer stimulans en aanzet dit geeft om mensen wakker en bewust te maken. Ook van de eigen verantwoordelijkheid van het eigen innerlijk werk rondom het helen van de pijn van het eigen hart.

Bewust besef van hoe het transitieproces werkt, hoe bewuster je met je Zelf en de ander kunt omgaan. Mogelijk met meer empathie ook. Want ieder bevind zich daarin, ieder op een eigen level.

Hoe meer licht, hoe meer zwarte pek omhoog komt, hoe meer uitdaging om je eigen innerlijk werk te doen. Hoe meer werkelijke heling en bewustzijnsverruiming er ontstaat. Ballast van eeuwen kan nu geschoond worden, daar waar we de verantwoordelijkheid weer op ons durven nemen voor ons eigen healingsproces.

Kernwoorden daarbij zijn: moed, durf, lef, vertrouwen, zelfreflectie, liefdevolle zorg, acceptatie, overgave, empathie en begrip. Kernwoorden die ook weer direct en indirect gelinkt zijn aan onze hartkwaliteiten.
Door gedurende dat proces van heling en bewustwording aanspraak te maken op de potenties die wij al rijk zijn, kunnen we steeds meer zorg dragen voor ons hart. En van daaruit de poorten naar ons multidimensionaal hart bewustzijn weer verder openen en betreden.

 

Ons multidimensionale hart

Ons Multidimensionale hart is de Poort naar alle dimensies van ons bewustzijn. En is het startpunt om ons bewustzijn op steeds diepere/hogere lagen te openen en activeren.
Van hieruit worden we steeds bewuster van wie wij in Wezen zijn.

Kwaliteiten van het hart worden naast bovenstaande ook veelal belemmerd om vrij te stromen, door de vele blokkades en ballast die vaak nog aanwezig is in de onderste chakra’s.
Daardoor is het vaak moeilijk daadwerkelijk te leven vanuit hart, ervaren en leven van Onvoorwaardelijke Liefde, en begeeft het ego Zelf zich vaak nog overal tussendoor, met inkleuring, verwachtingen, illusies en oude patronen.

Alle Sleutels tot diepte her-innering over wie wij in Essentie Zijn, liggen al besloten in ons bewustzijn en zijn te vinden via de Poorten van het Hart.

Bij een steeds verder verruimend hartbewustzijn zal je veel krachtiger connecties met je Zelf en de wereld(en) om je heen mogen gaan ervaren. Steeds dieper de noodzaak van een geopend en bewust hart gaan ervaren en tegelijkertijd leren om steeds dieper werkelijk vanuit de kern van je hart te gaan leven, ook in het alledaagse 3D leven!

Via het multidimensionale hart kun je uitreiken naar alles wie je Bent en dit ook door laten stromen in het meer verdichte bewustzijn van de menselijke ervaring en dagelijks leven.

Dat is de ervaring waar we naar verlangen en waarvoor we in deze tijd van transitie op aarde zijn. Maar tevens daardoor voor de uitdagingen staan om ons hart te ontdoen van alle oude blubber en de oorspronkelijke Liefdeskracht, Licht en bewustzijn ook via het hart, gegrond en belichaamd deze wereld weer in te laten stralen.

 

Ondersteuning in dit proces

Ter ondersteuning van dit proces organiseer ik op 28 mei 2024 weer een afstand activatie, transmissie en heling gericht op het hartbewustzijn  en met ondersteunende kracht van rozenkwarts kristallen.
Wil jij een stukje ondersteuning in je groei-, healing-  en bewustwordingsproces ontvangen?
Voel je welkom om deel te nemen.
(Meer info vind je hier).

 

© Willemien Timmer, 27-5-2024