Copyright van Spirituele Praktijk Apofyliet

 

Er geldt een copyright op alle teksten en foto’s van Spirituele Praktijk Apofyliet en Willemien Timmer.
Teksten mogen eventueel in overleg gedeeld of gebruikt worden, mits daar toestemming voor gegeven is en de bronvermelding weergegeven wordt.
Toestemming wordt alleen verleend wanneer het duidelijk aansluitende websites of energie betreft, en na overleg. (Verderop meer tekst en uitleg waarom).
Aangezien ik nu ook zelf uitgever ben geworden, waarmee nog meer officiële rechten op copyright verkregen zijn, hoop ik hiermee dat problemen uit het verleden van ongevraagd gekopieerde of ‘toe geëigende’ teksten tot het verleden behoren.
Hieronder vind je meer tekst en uitleg waarom deze speciale pagina is gewijd aan het gegeven copyright.

 

Copyright en Auteursrecht volgens Wikipedia:

Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, als gevolg van de Conventie van Bern (1886). Men hoeft niets te deponeren of te registreren.
Aanvankelijk was het auteursrecht bedoeld voor de bescherming van uitgevers en de tekst van boeken, pas later voor de schrijvers zelf, maar door een geleidelijke uitbreiding van het werkingsgebied is het tegenwoordig ook op veel andere zaken van toepassing, zoals toespraken, software, foto’s, films, opgenomen muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.”

 

Tekst van de oude website uit 2009, met meer tekst en uitleg:

Alle foto’s, teksten en afbeeldingen op de websites van Spirituele Praktijk Apofyliet dienen niet gekopieerd en verder verspreid te worden. In goed vertrouwen deel ik deze inspiraties, teksten, informatie en foto’s met jullie om een positieve Lichtkracht te verspreiden en trilling te verhogen!!!!

Helaas toch een item wat ik blijkbaar opnieuw zal mogen verhelderen, zoals de ervaring inmiddels leert. Niet voor niets wordt bij de teksten en informatie op de website en in de nieuwsbrieven een copyright vermeld. Steeds vaker zie ik op andere websites of facebook (delen van) teksten van Praktijk Apofyliet die zonder bronvermelding zijn overgenomen of ietwat gewijzigd gepresenteerd worden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling!

Ik probeer vanuit de Waarheid van mijn Zijn zoveel mogelijk Zuivere informatie en inspiratie door te geven ten behoeve van ieders groei. Ik doe dat vanuit mijn Ziele Taak, hart en mijn Waarheid. Dat betekend niet dat teksten of informatie zomaar door iedereen gebruikt of verspreid kunnen worden. Helaas wordt daarbij dan namelijk voorbij gegaan aan de eigen Bedoeling en Taak en daarnaast wordt een verkeerde indruk gewekt van de Kennis, Wijsheid of geïntegreerde energie/informatie die iemand reeds doorwerkt heeft. Want mijn Waarheid en Taak is niet jouw Waarheid en Taak. En al voel je aansluiting of verheldering bij de informatie of teksten, zegt dat niet dat je deze zomaar kan en mag verspreiden onder je eigen naam of zonder bronvermelding, of als zijnde jouw informatie. Dan wordt namelijk volkomen voorbij gegaan aan de Bedoeling en inhoud van de informatie.

Ik deel deze informatie vanuit een diep vertrouwen!

Ik deel deze informatie om ieder wellicht bij te mogen staan in de eigen groei en Bewustwording, in het begrip over wat gaande is in deze tijd, processen die spelen op aarde of in deze tijd of aandachtspunten voor bepaalde processen en energieën. En daar alleen is de informatie, zijn de teksten en artikelen voor bedoeld. Zo dient ieder de eigen Weg en informatie stroom in zichzelf te vinden en herkennen!

Ik wilde dit gegeven toch graag even ophelderen omdat ik uit de ‘praktijk’ merk dat er op deze manier toch veel informatie zonder dat het werkelijk Begrepen, gevoeld of geïntegreerd is, wordt doorgegeven of vermeld op websites. En bij mezelf merk ik dat daardoor het gevoel ontstaat om bepaalde informatie niet anders dan alleen in workshops en consulten naar voren te brengen en niet meer via de website of nieuwsbrieven. En voor mijn gevoel is dat niet de Bedoeling!

Naar mijn mening zou het niet nodig moeten zijn, de praktijk leert helaas anders, maar daarom vraag ik je dus eerlijk en respectvol hiermee om te gaan. (Ook dat is een kenmerk van Meesterschap steeds dieper begrijpen, integreren en leven). De teksten te benutten voor de eigen groei en bewustwording en ze te laten bij de bron waar ze vandaan komen, zodat je vanuit deze groei je eigen Waarheid naar voren kunt halen!

© Willemien Timmer februari 2009