Voel je welkom op de website van Bewust Zijn Centrum Apofyliet

Op deze website vind je allerlei informatie, mogelijkheden, activiteiten en producten die Bewust Zijn Centrum Apofyliet aanbiedt. Dit ter ondersteuning, bekrachtiging en voor diepere bewustwording van je eigen spirituele groeiprocessen en op jouw unieke pad van Ascensie, Zelfrealisatie en Ontwaken in Multidimensionaal Bewustzijn.

Onderaan deze pagina zie je in 1 oogopslag wat ik daarin voor jou kan betekenen!

Apofyliet Naam & Logo

Bewust Zijn Centrum Apofyliet

Welkom in de wonder(lijk)e wereld van multidimensionaliteit & bewustwording

Bewust Zijn Centrum Apofyliet richt zich op (multidimensionale) bewustwordingsprocessen, bewustzijnsgroei en bewust Zijn. Bekrachtiging, begeleiding en ondersteuning  zijn daarbij kernwoorden. Mensen hun eigen kracht leren her-inneren en kennen, op eigen (Meesterschaps)benen (leren) staan,  onafhankelijkheid, vertrouwen op het eigen Zijn en – kunnen, authenticiteit en stevige gronding zijn hierbij ook essentiële sleutels.

Vanuit een multidimensionaal perspectief je Zelf weer (leren) her-inneren en kennen. Vanuit een multidimensionaal bewustwordingsproces waarbij alle dimensie lagen die jij Bent weer mee mogen gaan doen. Wij Zijn namelijk multidimensionaal van aard en bestaan gelijktijdig uit vele dimensies waarin wij aanwezig zijn.

Een kleine greep uit de mogelijkheden van Bewust Zijn Apofyliet vind je hier onder. Voor het complete overzicht kun je de rest van de website bekijken.

Activatie Workshops

Bewust Zijn Centrum Apofyliet verzorgd zeer geregeld activatie workshops die verschillende onderwerpen als ‘ingang’ nemen om specifieke groeimogelijkheden in bewustzijn aan te reiken.
Deze activatie workshops zijn te volgen voor wie ermee resoneert, voor wie behoefte voelt om te verbinden en te groeien in het eigen bewustzijn, maar ook bereid is daarbij het eigen Zelf aan te kijken (de enige weg naar werkelijke bewustwording en groei!).

Trajecten en opleidingen

Bewust Zijn Centrum Apofyliet verzorgd ook met regelmaat trajecten van verschillende workshops achter elkaar en/of opleidingen die de eigen bewustwordingsgroei en – processen ondersteunen, bekrachtigen en helpen verder te ontplooien.
Deze zijn allen gericht om krachtig op eigen benen te leren staan, in je kracht en bewust van jouw kwaliteiten en hoe deze inzetbaar zijn. En bieden daarnaast een stevige bedding en basis voor verdere groei van binnenuit.

Consulten

Zowel in de praktijk (live) als op afstand zijn er diverse consulten mogelijk.
Elk consult wordt individueel, in het moment, afgestemd.
De vertaalslag van datgene wat aan energie naar voren komt  tijdens een consult (vanuit jouw eigen bewustzijn, en door mij ‘vertaald’) zorgt niet alleen voor (h)erkenning en bekrachtiging, maar zet ook je energie en bewustzijn in beweging waardoor healing, transformatie, bewustwording en verder stroomversnellingen in groei mogelijk worden.

En meer….

Afstand activaties & transmissies in groepsverband

Ondersteunende middelen en materialen: Kleine (web)shop

Energetische updates en blogs

 

Voel je welkom bij Bewust Zijn Centrum Apofyliet, wanneer je resoneert met datgene wat ik je aan mag reiken!

Apofyliet Naam & Logo

Over Bewust Zijn Centrum Apofyliet

Bewust Zijn Centrum Apofyliet (Willemien Timmer) richt zich op de begeleiding, bekrachtiging, ondersteuning en activatie bij Multidimensionale- en Ascensieprocessen die in het Nu gaande zijn. Processen van groei, Ontwaken en bewustworden waar wij allemaal doorheen gaan, of dat nu bewust of onbewust is. Processen van spirituele groei, Bewustwording, het weer herinneren wie we Werkelijk Zijn, waarbij onze gevoeligheid, bewustzijn en hart dieper weer dieper geopend worden.
Deze processen zijn volledig gerelateerd aan wat we noemen ‘de nieuwe tijd’, daar waar de energietrilling op aarde en in al het Bewustzijn dusdanig wordt verhoogd, waardoor we ontwaken uit een langdurige periode van onbewustzijn, en wakker gaan worden in een realisatie dat wij meer zijn dan alleen ons mens-zijn, zoals we dat dagelijks ervaren.
Het Goddelijke in ons komt weer tot Ontwaken en dat proces van ‘sluimeren’ naar ‘wakker worden’ kan nogal eens gepaard gaan met pittige processen waarin juist onze groei besloten ligt. Processen die op allerhande facetten van ons Zijn zullen en kunnen afspelen, van fysieke niveaus, emotionele, mentale, energetische tot verregaande spirituele lagen van bewustzijn. Heel veel meer hier over kun je lezen op deze website en specifiek ook op de deze pagina.

Willemien Timmer biedt sinds 1-1-2004 professionele ondersteuning in de ‘uitdrukkingsvorm’ van Spirituele Praktijk Apofyliet (sinds 2019 Bewust Zijn Centrum Apofyliet) en is doorlopend werkzaam vanuit de hoogst haalbare mogelijkheden en groei in het nu-moment.
Afgestemd op de persoon, situatie, energie of Missie op dat moment, in de energie van dat moment. Vele verschillende mogelijkheden, ingangen, healingtools en technieken, healing, reading, channeling en activaties kunnen hiervoor ingezet worden.

 

Multidimensionale werkwijze

Er wordt altijd gewerkt op Multidimensionaal niveau, waarbij alle lagen van het Zijn inclusief het alledaagse aardse mens-zijn meegenomen worden, om op alle lagen gelijkwaardig te kunnen groeien, verbinden, her-inneren en helen.
Er wordt altijd gewerkt vanuit het hoogst haalbare Zijn op dat nu-moment en Zuiverheid staat daarbij hoog in het vaandel. Er wordt altijd gewerkt vanuit gelijkwaardigheid, een diep respect en erkenning van de medemens en mede-Ziel die de dappere stap naar incarneren op aarde is aangegaan. Maar ook vanuit de erkenning van de kwaliteiten en Blauwdruk van de ander.

Gelijkwaardige samenwerking met Master Tools zoals bijvoorbeeld Meesterkristallen of andere hoogfrequente ‘healingtools’ kunnen daarbij ingezet worden, indien wenselijk of noodzakelijk.
Er wordt altijd samengewerkt met Al Wat Is, of dat nu gaat om Begeleiding zoals Ascended Masters of Engelen, persoonlijke gidsen, Universele, Kosmische, Galactische of Planetaire frequenties en Begeleiding.
Bewust Zijn Centrum Apofyliet biedt een veilige ruimte die je eigen energie, bewustzijn en groei helpt ontvouwen, bevorderd en bekrachtigd.
Je eigen intuïtie, Weten, verantwoordelijkheid, vertrouwen en (te ontwikkelen) kwaliteiten staan centraal, naast de energieën en mogelijkheden van deze tijd. Elke workshop, opleiding, reis of sessie wordt feilloos afgestemd op de betrokken persoon, personen of groep en de energieën van dat moment, om de hoogst haalbare potentie daar uit te halen. In gelijkwaardige samenwerking van mijn Bewustzijn met vele Meestervelden van Bewustzijn, Lichtwezens, hemel en aarde wordt een krachtig draagvlak geboden om je Zelf optimaal te ontplooien en oude ballast en onbewustzijn te transformeren tot nieuw Licht en mogelijkheden.

 

Her-innering aan je eigen Essentie

Spirituele Praktijk ApofylietHet streven is het hoogst haalbare aan Potentie en her-innering aan je eigen Essentie naar voren te halen en te belichten. Niet vanuit een leraar-leerling positie maar juist vanuit gelijkwaardigheid en van hart tot hart. Alleen dan wordt werkelijke co-creatie en ontwaken in de eigen diepste kern mogelijk. Mede daarom is lang niet alle werk wat Bewust Zijn Centrum Apofyliet neerzet als ondersteuning en energie, altijd direct zichtbaar in de 3D aardse wereld. Het is een kwestie van zuiver voelen en niet van uiterlijk vertoon. Eerlijkheid, oprechtheid, waarheid, gelijkwaardigheid en zuiverheid staan hoog in het vaandel! Heel veel meer informatie hierover vind je ook elders op deze website, in de vorm van meer uitleg van mogelijkheden die Bewust Zijn Centrum Apofyliet aanbiedt, zoals consulten, persoonlijke sessies, workshops en opleidingen. En meer specifiek kun je daarover (verder) lezen bij Werkwijzen en visie en Wie ben ik.

Ik wens je veel leesplezier op mijn volledig vernieuwde website (begin 2017) en hoop ook met deze website bij te mogen dragen aan het collectieve en persoonlijke proces van Ontwaken in Bewustzijn. Mede door ook meer informatie, inzicht, kennis en mogelijkheden aan te reiken die misschien weer mogen helpen bij jouw persoonlijke pad en ‘zoektocht’. Mocht ik iets voor je kunnen betekenen, in welke vorm dan ook, ontmoet ik je graag!

Van hart tot hart, van bewustzijn tot bewustzijn,

Willemien Timmer
Bewust Zijn Centrum Apofyliet

M-j'l

Mooie reacties op Praktijk Apofyliet, lees hier meer reacties!

“Ik weet niet of ik woorden kan vinden die genoeg duidelijk maken wat de Akasha reading voor me betekend, zoals ook de tempel essences. Het was en is letterlijk life saving voor mij. Het voelt ook zo ontzettend fijn om het gevoel te hebben begrepen te worden en het Zelf beter te begrijpen, soms dwars door alle aardse onbegrip heen, toch heel dicht bij het Zelf bij het hart te blijven”

“Graag wil ik je nogmaals laten weten dat ik het heel bijzonder vind dit thuiskomen (heel worden) van mijn ziel samen met jou heb mogen bewerkstelligen en meemaken. DANK in hoofdletters.”