Creaties van eigen hand & Hart

Hieronder vind je mijn eigen geschreven boeken en andere creaties met een beschrijving en bestelmogelijkheden.

Voor meer (nieuwe) creaties en mogelijkheden, kijk hier!

 

apofyliet.nl - belichaamd bewustzijn Belichaamd Bewustzijn

Wanneer de ‘magie’ haar glans verliest, kan de Goddelijke Magie herrijzen

 

Dit boek belicht de collectieve groei en onderstromen die aanwezig zijn in de hedendaagse spiritualiteit, het persoonlijk- en het collectief bewustzijn. Het belicht het verschil tussen niet gegronde spiritualiteit en werkelijk bewustzijn. De onbewuste onderstromen die er aan bijdragen dat schijnspiritualiteit in grote mate leeft zonder dat het je werkelijk terug naar Thuis komen in je Zelf brengt.
Daar waar spiritualiteit zonder bewustzijn geleefd wordt, blijven al-oude patronen, valkuilen en onbewustzijn bestaan en blijft men in feite afgesloten van de eigen Licht en Bronkracht. Het werkelijk op aarde belichamen van wie je Bent is dan niet mogelijk.

‘Belichaamd Bewustzijn, Wanneer de Magie haar glans verliest’ zal de sluiers van de huidige duale spiritualiteit aftrekken. Dat zal je misschien uit de comfortzone trekken of heilige huisjes omver werpen door oeroude overtuigingen onder de kritische loep te leggen. Maar daarmee zal ook meer van de Ware Magie van Schepping steeds meer naar voren komen. Doordat alle tierelantijntjes, poespas, aangeleerde technieken, spirituele egovorming  en – overtuigingen die daarin mee zijn gaan stromen, ontmanteld en belicht mogen worden.

‘Wanneer de magie haar glans verliest’ zal ook de schaduwkant van het Egyptische veld belichten als een weerspiegeling van het (on)bewustzijn en de matrix waarin wij ons begeven. Juist om de balans te herstellen en om een realistischer kijk te geven op wat IS. Niet alleen de mooie, magische, lichte, prachtige kant maar juist ook de andere kant van de medaille mag gezien, erkend en herkend worden. Pas van daaruit kan een gezonde balans gevonden worden!

Dit boek bevat eyeopeners die je bewustzijn werkelijk aanzetten tot dieper zelfonderzoek en bewustwording. Van waaruit een nieuwe beweging en stroming in groei in bewustzijn kan gaan ontstaan. Zodat je de Ware Goddelijke Magie gaat her-inneren en innerlijk kan laten herrijzen.

Willemien Timmer, Bewust Zijn Centrum Apofyliet

Eerste druk april 2020

ISBN/EAN:  9789464056525 en 9789082138344

288 pagina’s

Bestellen kan vooralsnog alleen via info@praktijk-apofyliet.nl  of rechtstreeks hier.

 

apofyliet.nl -Tempels van Licht

Kaartenset Tempels van Licht

Helende Lichtcoderingen

Deze unieke kaartenset ‘Tempels van Licht – Helende Lichtcoderingen’ bevat eigenhandig gemaakte foto’s van Willemien Timmer, met Lichtcoderingen die vanuit afstemming op en in samenwerking met de energie gefotografeerd zijn, binnen verschillende tempels en krachtplaatsen in Egypte.

De frequenties van Ra, de Zonnecoderingen, gecombineerd met de krachtplaatsen energie, stralen je (bewustzijn) tegemoet. En raken deze aan in een stimulans tot trillingsverhoging. In essentie helpen zij je trilling zover te verhogen dat je weer gaat herinneren wie jij in Essentie Bent.

Deze foto’s zijn origineel en onbewerkt en in een kaartenset vormgegeven, zodat de Lichtcoderingen overdraagbaar en voor iedereen tot zich te nemen zijn.
Op verschillende manieren inzetbaar voor je eigen bewustwordingsproces en trillingsverhoging.

Je  kunt bijvoorbeeld de kaarten gebruiken om mee te mediteren, om neer te zetten voor een instroom van de Lichtcoderingen en trilling verhogende energie in je huis of werkplek.
Je kunt ze gebruiken door er op af te stemmen, door met ontspannen focus de energie van de Lichtcode in je op te nemen.
Er water mee op te laden door je glas er op of naast te zetten.
Je kan ze plaatsen in je krachtwiel of kristalgrid.
Je kan de trefwoorden of thema’s van de kaarten zien als een focus punt waarop je je kan bezinnen, bespiegelen of afstemmen, door het leven heen.
Of op andere intuïtief ingegeven manieren.

Een unieke set van maar liefst 120 kaarten en daarmee 120 Lichtcoderingen die je bewustzijn helpen in trilling te verhogen om te her-inneren aan jouw Meesterschap en wie jij in essentie Bent.

Vanaf januari 2021
Alleen verkrijgbaar bij Bewust Zijn Centrum Apofyliet
(In eigen beheer uitgegeven)

ISBN nummer ISBN 978-90-821383-9-9

Bestellen kan vooralsnog alleen via info@praktijk-apofyliet.nl  of rechtstreeks hier.

 

 

Kaartenset

Sacred Khemitian Cards: Oud Egyptische Kaartenset voor het Nu

Universele Goddelijke symbolen en frequenties die ook voor de nieuwe tijd op aarde een krachtige Sleutel kunnen zijn in de ondersteuning van je eigen bewustwordingsprocessen van Ascensie, de weg terug naar Huis, naar je eigen Essentie, naar volledige Godsrealisatie.
Deze kaartenset is volledig vanuit inspiratie in de frequenties van deze tijd, Zielsherinneringen en gechannelde informatie
vanuit mijn Zijn, vorm gegeven. Voor een krachtige ondersteuning in ieders persoonlijke en unieke Reis naar Huis.

De kaartenset dient als ‘Portaal’ naar de vele verschillende immense Bewustzijnsvelden die het Khemitische Veld nog altijd vanuit de Oorspronkelijke Schepping in zich draagt. En die in ons de herinnering aan ons volledig Goddelijk Zijn mogen aantrillen.

Deze kaartenset is een ‘Living Library’ (Levende Bibliotheek) op zich, waarbij elke kaart een ‘Levend Boek’ vol bewustzijn, informatie, inzichten, Kennis, energie en frequenties is, die aspecten van Schepping bloot legt. En juist daardoor brengen ze healing, inzicht, activaties en nieuw Ontwaken teweeg.

Deze kaartenset is puur vanuit inspiratie, Zielsherinneringen en mijn persoonlijke Ascensie pad ontstaan, gedurende het initiatie-, activatie- en herinneringspad dat ik liep en loop door dit leven heen. In de loop der tijd ontving ik telkens opnieuw diepe initiaties in diverse oud Egyptische (Khemitische) symbolieken. Om deze symbolen zo diep mogelijk te her-inneren en weer eigen te maken, te gaan verstaan in de Universele Sleutels die zij in wezen zijn.
Van hieruit zijn stap voor stap alle kaarten gecreëerd.

De symbolieken op de kaarten vertegenwoordigen allemaal Goddelijke Aspecten en grootse frequentievelden die in Essentie in ieder van ons aanwezig zijn. En die op de juiste Kosmische timing weer ontwaken in bewustzijn. Om te herinneren, te integreren (erkennen en omarmen) en te gaan belichamen. Het zijn aspecten, aangereikt vanuit het oeroude Khemitische veld, maar in wezen Universele Schepperskwaliteiten en daarmee sleutels voor onze groei in het nu.
Verbinding maken met de achterliggende energieën, frequenties en bewustzijnsvelden van de kaarten, brengen namelijk een intens transformatie proces op gang die je in een oneindige diepgang van je eigen Goddelijke Zijn zullen brengen.
De kaarten zijn in die zin een waar initiatiepad op zich, op weg naar volledige Bewustwording en Zelf Realisatie.
Vanuit de transformaties, activaties en initiaties die de kaarten zullen brengen, leer je dus niet alleen de energieën van het Khemitische veld dieper verstaan, maar je leert vooral je ZELF dieper verstaan.fb-kaarten-voorbeeld-reclame

Sacred Khemitian Cards

Leverbaar in Nederlandse of Engelse versie bevat 88 kaarten incl. mini boekje met meer informatie en achtergrond.
(Geef bij bestelling je voorkeur aan voor Nederlandse of Engelse versie)
ISBN: 978-90-821383-1-3
Uitgeverij: Spirituele Praktijk Apofyliet/ Willemien Timmer
1-ste druk: mei 2014

Bestellen kan alleen via info@praktijk-apofyliet.nl of rechtstreeks hier.
Een compleet boek met heel veel meer informatie, achtergronden van de symbolieken, frequenties, Goddelijke Kwaliteiten en gechannelde Ancient Teachings and Knowledge is nog in creatieproces en volgt nog!

 

De Tempel van het Zijn

Het Heilige initiatiepad van Ascensie in de herinnering aan Thuis

Dit boek bevat een onvergetelijke en ontroerende reis terug naar de ware Goddelijke Essentie, de weg terug naar Huis. Het neemt je mee in de ongekende reis van het Ascensiepad, die mogelijk is in het hier en nu.
Een duizelingwekkende achtbaan aan groeiprocessen, Zielsherinneringen, ontmoetingen met Tweelingstraal en Zielsfamilie die leidt tot een steeds dieper Verstaan van het eigen Goddelijke Zijn en de aard van de Schepping, temidden van een alledaags en aards leven.
Het pad van herinneringen, ontdekkingen, zelfreflectie, bewustwording en groei met vallen en opstaan. Een pad ook met vele inzichten en een steeds dieper doorgronden in hoe de Schepping werkt en hoe Ware Creatie weer herinnert en geleefd kan worden in het nu. Een pad naar belichaming van de diepste Onvoorwaardelijke Liefde en hoogste Goddelijke Wijsheid.

Mijn herinneringspad, mijn hoogste Waarheid, mijn Tempel van het Zijn. Stap voor stap herinnert en nog altijd meer in verdieping ontvouwend.
Mijn pad van herinnering die in alle naakte eerlijkheid geopenbaard mocht worden door het leven van alledag heen. Een leven vol vraagtekens, worsteling , magie en wonderen, hand in hand gepaard gaand.
Waarin de schoonheid van het leven, de magie van het oud Egyptische veld en vele antwoorden op de vragen als ‘wie ben ik’ en ‘waarom ben ik hier’ ten diepste beantwoord en verhelderd mochten worden.
Een persoonlijke pioniers reis voorbij de poorten van de eeuwigheid, die ook voor ieder ander ‘op weg naar Huis’ van waarde kan zijn om de eigen Sleutels van groei en herinnering aan het Goddelijke Zijn en de verbinding met Al Wat Is weer te gaan verstaan. En de diepere Essentie van Universele Waarheden, opgeslagen en gecodeerd in het oud Egyptische Bewustzijnsveld, weer in bewuste herinnering te leven.

ISBN 978-90-82 1383-0-6
Uitgeverij Spirituele Praktijk Apofyliet, 2013
511 pagina’s, geillustreerd, gedeeltelijk in kleur

Verzendkosten zijn pakketkosten omdat het boek te groot is voor de brievenbus en 1 kilo weegt!

Bestellen kan alleen via info@praktijk-apofyliet.nl of rechtstreeks hier.

 

cover-mijn-kristalboek-klein

Lichtwerk met Kristallen

Kristaltherapie en -healing voor de nieuwe tijd

Vanaf 21-12-’17 weer verkrijgbaar in tweede druk bij Praktijk Apofyliet!

Lichtwerk met kristallen neemt je mee op reis door de wonderschone innerlijke en uiterlijke wereld van kristallen, (half)edelstenen en mineralen. Er wordt een nieuwe, verdiepender wereld van de kristalrijken voor je geopend, waarbij ook het hoger bewustzijn van de kristalrijken nader tot je zal kunnen spreken. De tijd waarin kristallen enkel als amulet of gezondheidssteentje werden gezien, is verleden tijd.Je krijgt inzicht en opheldering in diverse lichtwerktechnieken, samenwerkingsmogelijkheden, krachten en healing met behulp van kristallen, volledig afgestemd op de energieën en bewustwording in deze tijd waarin ascensie een belangrijke rol speelt. Wanneer we het hebben over lichtwerk met kristallen, hebben we het namelijk letterlijk over licht-werk: werken met licht, werken aan het creëren van licht en bewustzijn.Het boek reikt diverse healingtechnieken en -methodes aan, die afgestemd zijn op de veranderde energieën van het Aquariustijdperk; het belicht de mogelijkheden tot communicatie met kristallen en hun kristalwezens; het besteedt aandacht aan diverse bijzondere kristallen en meesterkristallen die speciaal voor deze tijd weer ontwaken, en hoe deze in te zetten zijn in een wereld die gekenmerkt wordt door verandering, groei en bewustwording; en het belicht de hogere wezenslagen van de kristallen, verbindingen met lichtmeesters en andere grote bewustzijnsvelden. Dit boek, dat geschreven is vanuit het hart, kan nieuwe poorten voor en in je openen, kan je hart raken, opdat jij je ook opnieuw de eenheid en verbondenheid met al wat is, inclusief de kristalrijken, weer zult kunnen herinneren. Willemien Timmer heeft van jongs af aan directe en duidelijke verbindingen ervaren met de ongeziene werelden van bewustzijn en energieën. Sinds enkele jaren heeft zij een praktijk voor bewustwording en lichtwerk, middels healing, reading, channeling, kristalwerk en coaching. Daarnaast geeft ze lichtwerk-activatie en transformatie-workshops en diverse opleidingen, en heeft ze een kleine winkel waar geopende en geactiveerde kristallen en kristallen schedels (met reading) worden verkocht.

2007: ISBN 978-90-77247-62-4
Uitgeverij Akasha, 2007
364 pagina’s, geïllustreerd, gedeeltelijk in kleur

2017: ISBN 978-90-821383-2-0
Uitgeverij Spirituele Praktijk Apofyliet
364 pagina’s, geïllustreerd, gedeeltelijk in kleur

Voorheen te bestellen bij elke boekhandel en nu alleen via info@praktijk-apofyliet.nl  of rechtstreeks hier

 

 

zaden-van-licht-voorpagina-met-tekst

E-book: Zaden van Licht

Gratis ebook over de prachtige krachtige producten van Rain: Soul, Core en Fused, die een krachtige ondersteuning op fysiek vlak bieden voor de bewustwording-, healing- en groei processen. (2016)

Gratis aan te vragen via info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

over-the-rainbow

De oude basis boekjes ‘Spirituele Ontwikkeling & werken met energie’, ‘Gidsen, stemmen vanuit een andere werkelijkheid’en ‘Anatomie van ons Zielenwezen’ (rond 2000-2002 geschreven en in eigen beheer uitgegeven) zijn niet meer leverbaar.

 

 

 

 

 

 

 

sacred-waters-the-gateways

Sacred Waters Liquid Light Frequencies

Drie sets van 13 krachtige energetische essences ter ondersteuning van je persoonlijke Bewustwordingsgroei.

Kijk hier voor meer informatie.