Energetische update juli 2024

 

De energie van juli markeert een overgang van de eerste helft van het jaar naar de volgende helft van het jaar. Een punt waarop energieën sterk kunnen shiften en veranderen. Alsof je een nieuw hoofdstuk van een boek betreed.
De energie van juli is ook duidelijk van een heel andere aard dan de energie van juni, waar we net doorheen gewandeld zijn.

 

Terug blik op de energie van juni 2024

De energie van juni is altijd een vrij stevige, wat zwaardere energie die nogal het nodige aan onbewuste processen kan triggeren. Zo ook dit jaar.
In de 6-energie wordt veel aan onbewuste lagen aan getrild en omhoog getrokken en dat kan best wat innerlijke stoeipartijtjes hebben gebracht. Van oud zeer, verwarring, chaos, eenzaamheid, emoties, tot korte lontjes, spirituele bypass gedragingen die uitvergroot en versterkt worden tot aanhechtingen, ervaringen en ontmoetingen met donkere energieën, entiteiten of bewustwording van andersoortige donkere beïnvloeding.

Opvallend was ook dit jaar weer (in overeenstemming met wat ik al jaren in juni zie passeren in de praktijk of in de wereld om me heen) de worstelingen van mensen met donkere krachten, entiteiten, auralifters (attachments) en andere vormen van donkere beïnvloeding weer groot. Al jaren valt het me op dat dit in de maand juni en 6-energie vaak directer aan het licht komt. Hoewel je hier op elk willekeurig moment in je leven last van kunt ondervinden, lijkt de juni-energie een aangewezen tijd om dergelijke beïnvloeding te belichten en bewuster te maken.

De energie van de 6, gerelateerd aan de materie wereld en ‘verdichte stof’ in combinatie met de schaduwlagen die daar binnen aangeraakt zijn, kunnen het tot best een complexe en ingewikkelde maand hebben gemaakt, in de processen binnen jezelf. De donkere nacht van de ziel, de dieper gelegen onbewuste lagen die omhoog getrokken worden. het kan nogal wat teweeg brengen in een mensenleven.

Tegelijkertijd dient dit alles ten doel om juist de schaduw aan het licht te brengen, zodat het bewust kan worden, transformeren en helen, opdat er weer meer ruimte komt voor je lichtkracht. Hoe dan ook, in de energie van juni is dat vaak een wat ingewikkelder opgave.
De energie van zonnewende echter valt niet voor niets in deze maand, en de dg met het langste en krachtigste licht dient dan ook om die meest diep gelegen onbewuste (donkere) lagen te belichten, zodat we verder kunnen groeien, van schaduw naar Licht.

 

Blik op de energie van juli 2024

De energie van juli ervaar ik altijd als een stap naar een vreugdevolle, verwachtingsvolle energie. Juli draagt, zeker richting het eind van de maand, een aantal opeenvolgende heel bijzondere portaaldagen in zich die elk jaar opnieuw grootste shifts teweeg brengen ten behoeve van individuele en collectieve processen. En die altijd de energieën in onbewustzijn en bewustzijn een enorme stuwing mee geven. En ons krachtiger op het pad van verandering en verdieping in groei neerzetten, die de resterende maanden van het jaar door blijven werken.

Naast deze jaarlijks terug kerende portaal dagen (binnen lineaire tijd) zijn er natuurlijk constante wijzigingen en schuivingen in energie van verschillende planeetstanden, retrograde planeten en mogelijke zonnevlammen, wijzigingen in Schumann resonantie, etc. die allemaal een duit in het zakje doen ten behoeve van onze verder groei, bewustwordingsprocessen en transformatie.
Voor nu wens ik vooral even de  jaarlijks terug kerende Portalen onder de aandacht te brengen, omdat deze een soort ijkpunten zijn, ‘vast staande’ hoge trilling instroom momenten in deze maand die van grote impact zijn.
De bijkomende verschuivingen van planeten en andere hoogenergetische momenten wijzigen telkens en werken uiteraard in synchronisatie en overeenstemming mee met deze ‘massieve pijlers’ van bewustzijnswijzigingen.

 

Het 7-7 Portaal

Het 7-7 portaal, brengt een diepere aantrilling van de Vrouwelijke Scheppende Vermogens.
Dat betekend echter ook dat het de ‘tegenpool’ aantrilt en dieper opent: daar waar we nog niet scheppend maar mogelijk (onbewust) destructief of krachteloos in dit veld binnen ons Zelf staan.
Het zal je dieper bewust kunnen maken van waar je nog oude patronen hanteert, van bijvoorbeeld afgescheidenheid, dienstbaarheid te koste van je Zelf, niet onvoorwaardelijk liefdevol zijn naar je Zelf toe, etc. Daar waar je oude vrouwelijke wonden leeft, in plaats van je pure Essentie en Scheppend Vermogen.

Dit is een zeer krachtig portaal die je nog dieper stimuleert om alle lagen van jouw gekwetste Vrouw-zijn onder de loep te nemen, te helen en je eigen kracht hier dwars doorheen terug te claimen. Oude verdraaiingen van het gewonde, vergeten, verstoten en verkrachte vrouw-zijn werden krachtig omgedraaid om te kunnen bemeesteren.
Oude emoties, gebrekkige eigenwaarde, negatief zelfbeeld, niet gezien of gehoord worden, gebrek aan vertrouwen in je eigen gevoel of intuïtie, gewond zusterschap, afgesloten gevoel of intuïtie en meerdere andere thematieken kunnen daar in deze tijd aan gerelateerd zijn.
Maar de andere kant is er uiteraard ook: jouw vrouwelijke krachtkant. Daar waar je gegroeid bent in overgave, acceptatie, vertrouwen, zachtheid, intuïtie, gevoel,  en kracht van het vrouwelijke energetische aspect. Het vermogen om bedding te vinden in je Zelf, op aarde in je eigen scheppingskracht kunt staan en je creatiekracht kunt aanspreken. Zusterschap wat van verwonde lagen naar heelheid is toe bewogen, etc.

De 7-7 codering is een zachte maar zeer krachtige trillingsverhoging in de Vrouwelijke energievelden van ons wezen. Daar waar weer meer heelheid kan gaan ontstaan, het gewonde kan helen, daar ontstaat meer opening naar de dieper gelegen oorspronkelijke kwaliteiten van scheppend vermogen, vruchtbaarheid, inspiratie, creativiteit, de kracht om het nieuwe te baren.

Zowel op 7-7, als 16-7 en 25-7 (Dag buiten de Tijd) bewandelen we 7-7 portaal energieën. Die telkens andere aspecten van ons Vrouwelijk Blauwdrukveld zullen aantrillen,, met als doel om ons dieper te helpen ontwaken in verwondingen en onbalans, zodat deze bewust kunnen worden, doorleeft doorzien kunnen worden, helen en herstellen. Waarmee telkens meer van onze oorspronkelijke Vrouwelijke kracht tevoorschijn kan komen.

De energie van 7-7-8 (8 = 2024) verwijst ook naar het weer balanceren  van verwonding versus heelheid en stimuleert dus een herstel van balans van dat wat in onbalans geraakt is.

Tijdens het 7-7 portaal op 7 juli verzorg ik in de ochtend een afstand activatie en transmissie om heel bewust deze energie te kunnen ervaren binnen je Zelf, zodat je gedurende deze Portaaldag heel bewust de instroom van 7-7 codering kunt ontvangen en ervaren en daar in je groei je voordeel mee kunt doen.

 

Maria Magdalena Dag op 22 juli

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:

Sinds 2016 heeft de paus 22 juli omgedoopt tot Maria Magdalena dag. Een heel bijzonder gegeven dat de kerk het Vrouwelijek, wat zo direct naast Yeshua (Jezus) heeft gestaan na eeuwen van verkettering, eindelijk erkenning geeft.
Het geeft het Goddelijk Vrouwelijke in de aardse belichaming eindelijk een stuk erkenning terug. Niet alleen in Maria Magdalena, maar vooral in wat zij weerspiegelt in ieder van ons!
Dankzij alle groei, trillingsverhogingen en energetische shifts van de afgelopen jaren is vanuit de strakke dogmatische kerkelijke velden deze deur weer een beetje op een kier gezet, en dat betekend energetisch dat daarmee deze Magdalena energie ook in het collectief veld weer dieper toegankelijk kan worden. Daar waar de machtige kerkelijke structuren de deur daartoe vele eeuwen dicht gehouden hebben, bleef elke vorm van verwonding en onderdrukking van het Vrouwelijke in de aardse 3D sfeer steeds opnieuw bekrachtigd. Er was vrijwel geen ruimte om de diepte lagen van het gewonde, verstoten, ontkrachte vrouwelijke tot in de kern te helen. Dat is hoe het collectief energetisch werk, doordat aardse 3D machtsstructuren veranderingen tegen proberen te houden.

Echter vanaf 2006 met een bijzondere en belangrijke Venus transit tijdens het 6-6-’06 Portaal is daar  een eerste belangrijke omkering in het collectief in aangebracht. Vanaf dat moment is de kracht van het Vrouwelijk Bewustzijn systematisch stap voor stap dieper getriggerd om ‘open’ te gaan, haar wonden te helen. Laag voor laag.
Ruim 10 jaar later in 2016 zagen we van al die stappen in groei en openingen het effect: Maria Magdalena werd weer erkent door de katholieke kerk.

Ongeacht of je zelf religieus en of kerkelijk bent of niet, heeft dit zeker een groots effect op het collectieve bewustzijn en de openingen die daarmee weer toegankelijk gemaakt zijn. Voor de volgende stappen in groei, de komende jaren, binnen de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk en om deze in de aardse materie (je 3D leven) steeds dieper te integreren.

22 juli omvat een collectieve trillingsverhoging waarin de Magdalena coderingen dieper aangeraakt en aangetrilt gaan worden.de Blauwdruk van Magdalena bevat o.a. de coderingen om in je mens-zijn de Liefde van de Oer Moeder/ de Magdala te gaan her-inneren.
Om zowel in je hart als bewustzijn de Onvoorwaardelijke Liefde, de kracht van vergeving, acceptatie, omarming, de Oer Moeder energie die de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke op aarde is, dieper aan te trillen. Daar op dat niveau van bewustzijn waar jij nu Bent.
Deze aanraking van al jouw uiterst Vrouwelijke Blauwdruk Onvoorwaardelijke Liefdes trillingen is uiterst belangrijk voor de upgrades de daarna volgen. Juist om in de zachtheid, liefde,, helende en zorgzame energie binnen je Zelf te komen ofte blijven.

De Magdalena Codering activeert tevens diepere lagen van je fysiek systeem om je eigen Goddelijk Vrouwelijk Blauwdruk veld dieper te helpen laten indalen in belichaming. Om hier en nu in het mens-zijn weer dieper deze energie te leven en vorm te geven. Ook dit is noodzakelijk in je mens-zijn maar ook in je algehele bewustwordingsgroei naar Zelfrealisatie en belichaming toe.

Deze Maria Magdalena energie nodigt je ten diepste uit om in je belichaming (je mens-zijn in het hier en nu) echt je hart te openen, naar je hart te luisteren, in je hogere harttrillingen aanwezig te zijn en daar op afgestemd te blijven. Daarmee krijgt je mens-zijn een diepere instroom van Onvoorwaardelijke Liefde die je helpt dieper in Liefde, zachtheid en bij je Zelf te blijven. De uitnodiging is om echt in de belichaming jouw Onvoorwaardelijke Liefde af te stemmen, deze neer te zetten, uit te stralen en van daar uit te leven.
Het zal mogelijk ook de verschillen tussen (verbasterde, duale en gewonde) liefde en werkelijk Onvoorwaardelijke Liefde van Bron helderder voelbaar maken.

 

Dag buiten de Tijd op 25 juli

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:

Vanuit de Tzolkin of Maya kalender is 25 juli de Dag buiten de Tijd. Dit heeft te maken met de 13 manen kalender van de Tzolkin, waarbij 24 juli de laatste dag van het oude jaar is en 26 juli  de eerste dag van het nieuwe jaar is.  (Let op dat valt samen met de oud Egyptische nieuwsjaar dag).
De Maya kalender kent dus in feite maar 364 dagen in plaats van 365 dagen, en dat betekend dat 25 juli, de Dag buiten de Tijd, een dag is die ‘over’ is. Een dag van loslaten van het oude en voorbereiding of intenties zetten voor het nieuwe. Een dag waarbij je vanuit de Tzolkin bewustzijnsvelden even vrij bent van de hele cyclus van het jaar. En ook een dag waarbij de focus wereldwijd gericht is op de energie en schepping van vrede.
Deze dag is dus uitermate geschikt om dieper naar binnen te gaan en de innerlijke balans op te maken.

Het is tevens de start van een nieuwe cyclus, een ‘nieuw jaar’, die zoals gezegd samenvalt met het oud Egyptische nieuw jaar. Ook al bevind zich dit op een andere resonantie of golflengte, het is weer een helder voorbeeld van hoe alles met alles verbonden is en nauw samen werkt binnen het Goddelijk Plan.

 

apofyliet.nl - leeuwenpoort

Oud Egyptisch nieuw jaar, Sirius en opening Leeuwenpoort op 26 juli

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:

Op 26 juli opent zich energetisch de Leeuwenpoort, ten tijde van het moment waarop in het Oud Egypte het nieuw jaar gevierd werd, een dag na de Dag buiten de Tijd bij de Maya’s.
Het oud Egyptisch nieuwjaar was afgestemd op het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sopdet/Sothis (Sirius) als Isis.
Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.

Net als de Maria Magdalena dag en het oud Egyptisch nieuwjaar, komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’. En dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.

De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend op 26 juli  tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.
De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.

Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.
Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.

Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.
Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.

De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.
Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.

De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.
We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).
De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.

Het hoogtepunt van de Leeuwenpoort periode is het 8-8-8 Portaal (8 augustus 2024) elke ene bijzonder krachtig portaal zal zijn met de drie dubbele 8-energie.

Hier over later in de maand ongetwijfeld meer!

Ook gedurende deze ‘pijlers’ van de maand juli verzorg ik weer afstand activaties en transmissies om deze energieën zo bewust mogelijk zelf te kunnen ervaren en binnenhalen, om er voordeel uit te halen voor je eigen groei. Uiteraard afgestemd op dat moment in tijd en energie en afgestemd op persoonlijke en collectieve processen van dat moment. Meer daar over vind je in mijn activiteitenagenda.

Ik wens je magische maand vol groei toe!

© Willemien Timmer, 4-7-2024