Privacyverklaring

 

Spirituele Praktijk Apofyliet, gevestigd aan Tjalling Harkeswei 25 te Lippenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.apofyliet.nl
Spirituele Praktijk Apofyliet
Willemien Timmer
T.Harkeswei 25
8408 CG Lippenhuizen
info@praktijk-apofyliet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spirituele Praktijk Apofyliet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens indien noodzakelijk voor verzending van producten
  • Persoonlijke ‘verhalen’, foto, geboortedatum en vragen indien van toepassing op een dienst (consult)
  • Internetbrowser en apparaat type (hier wordt niets mee gedaan, maar zit standaard in WP)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke vragen, levensverhalen en situaties die met Spirituele Praktijk Apofyliet gedeeld worden door jou zelf, dienen enkel het doel om een zo helder mogelijk beeld te schetsen voor de aangeboden dienst (consult). En blijven vertrouwelijk, worden niet verder gedeeld of na de dienst nog gebruikt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-apofyliet.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spirituele Praktijk Apofyliet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief op jouw verzoek
  • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Adresgegevens voor verzending van bestelde producten
  • Persoonlijke vragen, foto, geboortedatum dienen enkel voor de dienstverlening (consult) ten tijde van aanvraag van 1 van onze diensten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spirituele Praktijk Apofyliet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres en (voor)naam in de maillijst
Bewaartermijn: zo lang niet uitgeschreven van een e-maillijst
Reden: om e-mails te kunnen versturen
De nieuwsbrief zult u enkel ontvangen wanneer je je hier voor heeft aangemeld. Ieder kan zich te allen tijde zich uitschrijven voor mailing. Hiervoor zijn weblinks in de nieuwsbrief e-mail opgenomen of kan hiertoe worden verzocht via het ons mailadres of op deze website.

E-mailadres en (voor)naam in contactformulier
Bewaartermijn: zo lang het bericht bestaat in de mailbox van het contactformulier
Reden: om te kunnen corresponderen over de gestelde vraag of geplaatste opmerking.

E-mailadres en adresgegevens voor bestellingen
Bewaartermijn: zo lang niet uitgeschreven van een e-maillijst
Reden: om e-mails te kunnen versturen en het bestelde product te verzenden en indien nodig nazorg te leveren.

Persoonlijke vragen, foto, geboortedatum en privacy gevoelige informatie voor diensten (consulten)
Bewaartermijn: zo lang het bericht bestaat in de mailbox
Reden: In verband met nazorg of eventuele vervolg diensten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Spirituele Praktijk Apofyliet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spirituele Praktijk Apofyliet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics is gekoppeld aan de website en verzamelt gegevens op basis van hoe vaak de website bezocht wordt en welke pagina’s en onderwerpen favoriet zijn. Deze gegevens zijn puur ter informatie van Spirituele Praktijk Apofyliet om te zien welk bereik zij heeft en waar de voorkeur naar uitgaat. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden, maar dienen puur om inzicht verkrijgen in waar verbeteringen of wijzigingen nodig zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spirituele Praktijk Apofyliet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spirituele Praktijk Apofyliet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Integriteit staat hoog in het vaandel om eerlijk en zuiver te kunnen werken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@praktijk-apofyliet.nl