Zon Eclips en 8-4-8 portaal

Internet wordt overspoeld met informatie over de zon eclips, nieuwe maan en planeetstanden, die vandaag van invloed zijn op aarde en het collectief bewustzijn.

Ongeacht dat we in Europa de eclips niet zien, heeft deze wel degelijk op collectief vlak een impact. De invloed van nieuwe maan en diverse aanvullende planeetstanden die samen vallen evengoed.
Alles is met alles verbonden, dus dat wat aan de andere kant van de wereld (in het collectief veld) in beweging wordt gebracht, rimpelt door over de rest van de wereld.

Omdat over de invloed en werking van de eclips en planeetstanden al heel veel geschreven is, doe ik dat niet. Toch voelt het belangrijk om nog een ander punt te belichten dat ook met de eclips samen valt. Namelijk het 8-4-8 portaal en de energieën die hier vanuit ook een duit in het zakje doen.

Het 8-4-8 portaal

De frequentie van vandaag resoneert op de 8-4-8 portaalcodering binnen de lineaire tijd (zoals we die in de matrix ervaren).
De frequentie van het 8-4-8 portaal gaat over de balancering van het hart. En de gronding daarvan.

De 8 is de energie van de lemniscaat, de oneindige beweging in een balans. Twee gelijke lussen staan voor twee polariteiten. Het middelpunt staat voor het nulpunt waar de polariteiten samenvloeien.
De ‘geboorte’ van het Goddelijk Kind, waar de polariteit en dualiteit overstegen wordt en enkel Eenheid aanwezig is.
Het is ook het punt om tot terugkeer in Bron(bewustzijn) te komen.

De frequentie van de 8/lemniscaat staat aan weerszijden van de 4 (van april).
2024 is numerologisch ook een acht. Vandaar de dubbele 8.
Dit weerspiegelt een verdubbeling van kracht. Maar is ook een symbolische weegschaal waarvan beide zijden gelijk zijn.

De frequentie van de 4 gaat over het hart. Het hart wat onze multidimensionale poort is naar alle lagen die wij Zijn, bewust en onbewust.
Het hart wat ons middelpunt is, tussen boven-beneden, links en rechts. Het middelpunt van een gelijkbenig kruis, die ook weer exact past in het vierkant.

Dit resoneert ook op de gelijkwaardige balans en verbinding met boven en beneden (kosmos en aarde), de rechte lijn of Ma’at lijn (leven in lijn met Bron vanuit de liefde van het hart).
En de gelijkwaardige verbinding ‘links-rechts’ of ‘voor-achter’ wat staat voor de horizontale lijn, in balans zijn in je hart en in de wereld staan.
Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten en andersom.

Maar de vier gaat ook over het vierkant, die symbool staat voor neerzetten, stevigheid, gronding.

apofyliet.nl - ring of fire

De invloed of potentie van het 8-4-8 portaal 

Kortom, de energieën van dit portaal tijdens de eclips stimuleren de frequenties van het hart, gronding en uitlijning om naar een balans toe te gaan bewegen.
Om balans te creëren mogen alle scheefstanden belicht worden. Maar dient dus ook de scheefstand (onbalans, schaduw, de ‘van God los’ energie) zichtbaar gemaakt te worden. Pas dan kan het bewust worden, bewust doorleefd worden, los gelaten, geheeld of getransformeerd worden en ontstaat ruimte voor balans en gegronde hartkracht.

Dat betekend dat de energie van het 8-4-8 portaal net als de eclips, nieuwe maan en planeetstanden een ondersteuning en richtingaanwijzer biedt om alle gewonde en ongebalanceerde delen naar de oppervlakte te trekken zodat deze herzien en gewijzigd kunnen worden.
Het is een stimulans en aanzet om dieper de structuren van het oude te transformeren om tot het hartgedragen (waterman tijd) bewustzijn te activeren.

De viervoudigheid van portaal, zon eclips, nieuwe maan en diverse invloedrijke planeetstanden is een immense bekrachtiging (verschillende invloeden die feitelijk allemaal op hetzelfde aansturen).
Het voelt als een heel belangrijk reset moment, waarop nieuwe golven van ontwaken door het collectief onbewustzijn heen gaan werken, die ook zeker nog maandenlang door zullen werken.

De aanzet om steeds meer het Waterman tijdperk binnen te treden voor hen (en die tijdslijnen) die bereid zijn hun ‘huiswerk’ te doen en oude patronen, schaduw, onbalans en verwondingen te helen die de matrix nog in stand of overeind houden.
Om in steeds hogere, meer oorspronkelijke frequenties te gaan leven vanuit eigen Meesterschap.
Om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de creatie van nieuwe tijdslijnen die wel in balans zijn met de Goddelijke Ordening.
Leven vanuit gedragen hartbewustzijn, gegrond op aarde en toch met geopend bewust Zijn de verbondenheid met Al Wat Is her-inneren en belichamen.

Er is nog een aardige weg te gaan wat betreft het collectief onbewustzijn. Ik bedoel, kijk maar eens om je heen naar de ratrace die nog altijd collectief op aarde geleefd wordt, de angsten die aangewakkerd worden, de harteloosheid die ook nog steeds geleefd wordt, etc.
Maar momenten in tijd als tijdens dit samenspel van grootse krachten zetten grootse bewegingen aan om tot vernieuwing te komen. Om de Oorspronkelijke Mens weer innerlijk te wekken en te doen herrijzen.

Fasten your seatbelts!
We gaan wellicht een nog hobbeliger tijd tegemoet dan hoe we deze nu al steeds ervaren, maar wél met de focus op heling, herstel, vernieuwing en enorme groei in bewustzijn!
Dat de oude schaduw volledig belicht mag gaan worden!

© Willemien Timmer, 8-4-2024