Drakenhealing, Draken Krachten, Draken energie en Draken Bewustzijn (en kristallen)

De Draken zijn de vormgevers en ‘uitvoerders’ van het Goddelijk Plan en bevatten de diepste Manifestatie Kracht om Bron vorm te geven in elke Multidimensionale Realiteit.
In samenwerking met de Kosmische en aarde Draken zullen we verschillende initiaties en activaties innerlijk mogen doorlopen om onze eigen innerlijke Draken krachten weer te gaan wekken.

De innerlijke Drakenkracht is gerelateerd aan de grootse Kosmische Velden van het Draken Bewustzijn, maar gerealiseerd binnen je individueel Goddelijk bewustzijn.
Dat wil zeggen dat er naast jouw innerlijke aansluiting op deze Krachten ook zeer zeker grootse Draken Bewustzijnsvelden ‘buiten je’ bewustzijn zijn, de grote Scheppingskrachten die Universeel van aard zijn.Deze velden zullen ons begeleiden en helpen de juiste coderingen/Drakenkrachten te gaan doen ontwaken in bewustzijn.

Dit is heel wat anders dan de  drakenschedels die je tegenwoordig vaak ziet in de ‘new age’ beweging. Deze zijn gebaseerd op een heel andere frequentie, vorm gegeven vanuit het menselijke (veelal duale) bewustzijn. En voortkomend uit een stukje vervormde herinnering aan en verlangen naar de Universele grootse Drakenkracht.

Wij allen dragen een aansluiting op deze velden, voor de vormgeving van de Bron in Multidimensionale ervaring die wij Zijn. We zijn het in ons mens-zijn (door de val in dualiteit) alleen vergeten… en mogen het in deze tijd met een steeds verder openend bewustzijn, weer steeds dieper gaan her-inneren!

Bron- en Scheppings Kracht in je Zelf aanboren

Vanuit de innerlijke Drakenkracht kun je je enorme krachten als Bron weer dieper terughalen en koppelen aan je mens-zijn. Scheppende, vormgevende en manifestatie  krachten mogen gewekt worden en terugstromen in je dagelijks bewustzijn.
Dit bekrachtigd enorm wie jij bent, je helend vermogen, je bewustzijn(s verruiming) en je eigen kracht, Liefde en licht.

Het kunnen hanteren van deze krachten vraagt wel om een grote mate van aarding, in je Zelf en in je leven.

Zoveel kleuren, zoveel golflengtes

Zoveel kleuren (= ook golflengtes) als dat er zijn, zoveel verschillende golflengtes, kwaliteiten en vermogens zijn er ook binnen het Draken bewustzijn. Er zijn vele verschillende bewustzijnslagen ook aanwezig, met elk een eigen kwaliteit, doel, energie en aanraking. Sommige Draken werken echt als pure kracht, andere zijn grootse Goddelijke Meesterscheppers binnen verschillende Universa. Weer andere zijn gericht op persoonlijke Drakenkracht helpen ontwaken, planetaire Drakenkracht, Kosmische Draken functies, etc.

De Draken waarmee jij verbinding kunt maken zijn op dat moment de meest passende Kosmische, aarde of Goddelijke Drakenkracht om je bewustzijn daarin aan te raken (aan te trillen). Dat zal volledig in overeenstemming zijn met de coderingen van jouw Blauwdruk en proces op dat moment.

Verbinding en samenwerking met Draken kan diepgaande healing en bewustwording teweeg brengen, je eigen Schepend vermogen weer bewust maken en verhelderen, je emotionele velden intens opschonen  en heel krachtige groei op gang brengen. Daar waar diepe stagnaties je blokkeren kan vaak ‘met gemak’ door de Drakenkracht beweging worden gebracht en wijzigingen in bewustzijn, Blauwdrukken en geometrische lichtstructuren mogelijk maken.

De Draken zijn ook de hoeders van de emotionele velden en kunnen dus heel intens in je gevoelswereld doorwerken.

© Willemien Timmer 2017

apofyliet.nl - drakenenergie

Uit Lichtwerk met kristallen (2007)

Draken hebben een zeer krachtige healingenergie, die nog erg onbekend is. Deze krachten worden pas sinds kort voor het  eerst sinds duizenden jaren langzaamaan weer toegankelijk voor lichtwerkers die vanuit pure zuiverheid en op hoog niveau  werken. De drakenenergie dient heel krachtig beschermd te  worden, maar in overeenstemming met het drakenbewustzijn breng ik in dit hoofdstuk bepaalde informatie over drakenkrachten vanuit mijn hart naar buiten.

Realiseer je wel dat deze informatie pas sinds relatief korte tijd voor het eerst sinds duizenden jaren weer actiever begint te worden. Lees dit hoofdstuk met diep respect en een open hart.

Draken en kristallen

Drakenkrachten zijn dus niet direct gerelateerd aan kristallen,  maar kun je wel via een kristalverbinding tegenkomen. In dit hoofdstuk staat geen directe informatie over hoe je met deze krachten kunt werken. Het is mijn ervaring dat de draken-krachten zich vanzelf aandienen als jij eraan toe bent en als het past binnen het plan van je ziel.

Wat is drakenhealing?

Drakenkrachten zijn heel hoge kosmische krachten. Kristallen  kunnen met deze krachten in verbinding staan, maar ze bestaan ook heel duidelijk op zichzelf. Draken dragen een  eigen bewustzijn en vormen in feite grote groepsbewustzijnsvelden.
Deze krachten kunnen vooral voor aardehealingen en krachtwielen worden gebruikt, waarbij ze tegelijkertijd je eigen energiesysteem healen. Mijn ervaring is dat deze energieën vooral gericht zijn op healing van Moeder Aarde en het verhogen van de trilling, maar daarnaast kunnen ze dus ook voor krachtige healing van jezelf ingezet worden.
Weet echter dat dit enorme krachten zijn en niet voor iedereen geschikt om mee te werken. Deze krachten dienen zich vanzelf aan als je eraan toe bent. Het werken met deze draken kan zeer diepgaand zijn en kan heel veel oude stukken losmaken en opschonen. Dat betekent dus ook dat er diepgaande transformaties op zullen treden.

In mijn channeling- en healingwerk kom ik steeds vaker in contact met kristallen die verbindingen met draken hebben uitstaan. Hoewel de drager of gebruiker van het betreffende kristal hier meestal geen weet van heeft, zijn deze krachten wel degelijk van grote invloed op de healing en de ascensie-ontwikkeling van die persoon. Draken vertegenwoordigen te allen tijde een ongekende kosmische bracht en grootschalige transformaties en healing.

Nu is het niet zo dat als een bepaald kristal verbonden is met een bepaalde draak, het letterlijk de drager is van de betreffende draak. Meestal werkt de kracht en invloed van die draak wel via het kristal, omdat dit met de kosmische kracht van de draak in verbinding staat.

Het is niet zo dat in elk kristal dat een draak of andere  specifieke kracht in zich draagt, deze kracht ook al geactiveerd is. Soms zit er al wel een specifieke ‘figuur’ of kracht in een kristal, maar is deze nog niet werkzaam. Veelal ontwaken deze krachten door het gebruik van het kristal, soms door ze bewust aan te spreken, te openen en te activeren, maar soms ook door langdurig werken met het kristal.

Helaas werkt deze energie niet op aanroep, dat wil zeggen dat iedereen die erop in kan tunen, niet zomaar een connectie met de draak of draken krijgt. Vanwege misbruik in het verleden is de poort naar de drakenenergie pas net weer open en als het ware beveiligd. Aangezien deze krachten nu wel steeds meer ontwaken en er nog weinig tot geen informatie over te vinden is, is het belangrijk om deze informatie bekend te maken, hoewel ik ook nog dagelijks meer leer over de draken en hun krachten. Het beeld dat ik zal schetsen, is daarom zeker niet compleet.

apofyliet.nl - Draken energie

Channeling van twee Draken

Ter introductie en om meer directe uitleg te geven, staat hier een channeling die ik ontvangen heb van zowel de vuurdraak als de groene draak. Vanuit het niets kreeg ik tijdens een persoonlijke meditatie een oproep van Moeder Aarde via channeling door. Zij vroeg me na de channeling de gegeven informatie door te geven en bekend te maken in de wereld, opdat steeds meer mensen hun hart zullen openen en de roep om eenheid zullen volgen.
Het begon met de vuurdraak, die spontaan tijdens de meditatie naar voren kwam. De energie van de vuurdraak (rood, oranje en goud) was ineens sterk voelbaar. Direct ook zag ik een beeld van deze (vliegende) draak voor me. Meteen voelde ik de energie van mijn tweede chakra enorm oplaaien, en mijn buik en tweede chakra werden warm van deze energie. En toen nam Metatron het voortouw door deze (draken)energie in geleide banen naar ‘beneden’ te begeleiden, zodat deze gedoseerd healing kon brengen.

Metatron vertelt:

Deze energie is relatief nieuw, dat wil zeggen: zij is pas sinds kort weer toegankelijk voor mensen, mits zij op deze hoogte afgestemd kunnen zijn. Het vergt de nodige zelfontwikkeling, openheid van hart en bereidheid te werken aan de eigen en de planetaire ascensie om met deze energieën aan de slag te kunnen.

De kracht van de vuurdraak is enorm en kan ‘huizen omblazen’, maar ook veel goeds brengen, mits hij vanuit een open, liefdevol hart benaderd en aangeroepen wordt. De kracht van de vuurdraak bestaat uit de vernietigende kracht van vuur, alsook de transformerende kracht van vuur. Niet voor niets is deze energie tijdenlang afgesloten geweest voor de aardse (mens)rijken; zo werd vernietiging door verkeerd gebruik van deze kracht voorkomen.

De geel-rood-oranje-gouden kracht van deze vuurdraak is nu echter weer beschikbaar voor de zuiveren van hart die Ascensie dienen en ‘bekend’ zijn met deze geweldige kracht. Zij kan enorme healing bewerkstelligen door haar grote transformerende kracht. Zij kan oude astrale en zware karmische energieën schonen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor Moeder Aarde. Dat komt doordat deze drakenkrachten in sterke verbinding met Moeder Aarde zelf staan.

Ze zijn de archetypische krachten van de schepping, die, in een grijs verleden, de schepping gemaakt, leven ingeblazen en vormgegeven hebben. Sommige legenden en mythen herinneren de mensheid hier nog aan, al zijn ze door de overlevering sterk vertroebeld. Ze geven geen helder beeld meer van de waarheid en de geschiedenis.

Ook omwille van de veiligheid van deze krachten is een vervormde waarheid in mythen blijven bestaan. De mens begrijpt deze krachten niet meer en in het verleden werden ze ook voor verkeerde doeleinden gebruikt. Vandaar dat de poorten zich sloten. Slechts de overleveringen van enkele volkeren op aarde, kenden nog (via priesters, ingewijden en sjamanen) delen van deze drakenkracht.

In deze tijd echter gaan de poorten tot de drakenkracht weer steeds verder open. Delen van de mensheid bereiken weer de regionen van de geest, door middel van de (universele) liefde, die
in verbinding staan met de poort der draken. Zij zijn het ook die met hun hogere zelf en kosmische doelen de drakenkrachten weer gewekt hebben. En inmiddels zijn al meerdere drakenkrachten gewekt en geactiveerd. Nog niet in volle potentie, maar hun aantal groeit en ook hun krachten groeien.
Naarmate meer wezens via een zuiver hart van liefde contact met hen leggen, zal hun kracht enorm toenemen en zullen zij sterker vertegenwoordigd worden binnen de velden van Moeder Aarde.

Roep de drakenkracht aan als je hier verbinding mee voelt en werk samen met de draken aan transformatie en healing. Elke draak kent specifieke krachten en werkgebieden en heeft een eigen taak en doel. Alle draken samen, in samenwerking met de diverse andere (licht)rijken, kunnen bijdragen aan de ascensiesprong van Moeder Aarde en al wat erop leeft.

Moeder Aarde roept ons allen nu te ontwaken, te zuiveren, te reinigen en te herstellen. Ze roept ons om ons te doen ontwaken en openen en luisteren naar de kracht van de liefde, luisteren naar het eigen liefdevolle hart, in verbinding met alles wat is. Er is iets moois in aantocht! Het is iets waar we heel lang op gewacht hebben, waar we zoveel eeuwen naartoe gewerkt hebben. Geef gehoor aan de roep van de draken, kristallen en natuurrijken. Het is de roep van Moeder Aarde. Het is tijd voor de overgang. Het is tijd om op te staan in liefde, in het ware wezen dat je bent, je goddelijke oorsprong.

Direct na deze channeling dient ook de groene draak zich aan. Zij vraagt mij de volgende energie door te geven aan de mensheid.
De groene draak bezit de kracht tot genezing op persoonlijk vlak. De groene draak kent een immense liefdeskracht die heel persoonlijke hartstukken kan transformeren en genezen. Met behulp van de kracht van de groene draak leer je weer van jezelf te houden en jezelf te zien in het licht dat je bent. Je leert de kracht van je hart, dat in verbinding staat met Moeder Aarde, te ontdekken en uit te breiden. De groene draak brengt je (opnieuw) in diepgaande verbinding met de Moeder Aarderijken (de natuur, het elementale leven van Moeder Aarde, maar ook de kristalrijken en de lichtsteden in de aarde).

De groene draak is al zo oud als Moeder Aarde zelf, want zij was medecreator van de natuurrijken die zich op Moeder Aarde gemanifesteerd hebben. Vanaf den beginne was de groene draak bewogen en betrokken. Het heeft haar veel verdriet gedaan dat de drakenpoorten zich sloten voor de mensheid, opdat de mensheid en Moeder Aarde voor het pad van bewustwording zouden kiezen.
De groene draak doet niets liever dan creëren in liefde in verbinding met Moeder Aarde zelf. Zij is dan ook zeer verheugd dat de poorten zich weer openen en wil niets liever dan samenwerken om een nieuwe aarde te creëren. Deze samenwerking verbindt ze graag met hen die zich hiertoe aangetrokken voelen. De groene draak zendt haar liefdevolle kracht over de wereld der natuur en zaait op dit moment de zaden der liefde in de harten van mensen.

apofyliet.nl - godin & de draak

Aardedraken

Aardedraken zijn verbonden met Moeder Aarde, de natuurrijken en de grote deva’s. Zij schonen en healen grote gebieden en natuur, ook water. Ze zijn de bewakers van vortexen. Ze zuiveren diverse lagen en sferen tot diep in de aarde. Deze draken zijn verbonden aan de lichtsteden in de aarde. Er zijn diverse soorten aardedraken, bijvoorbeeld landschapsdraken.

Kosmische draken

Kosmische draken brengen goddelijke krachten vanuit de goddelijke schepping. In verbinding met de aardedraken kunnen ze, onder begeleiding van de goddelijke krachten, grootschalige aardehealing maar ook persoonlijke healingen op diep niveau bewerkstelligen.

Lees verder in Lichtwerk met Kristallen

© Willemien Timmer 2007

Je eigen ervaring met Draken Kracht en – Bewustzijn opdoen?

Wil jij ook dieper kennis maken, weer her-inneren wat de Draken Krachten zijn? Wil jij deze powers dieper gaan beleven en ervaren?

Op  30 juni a.s. mag er weer een ‘Draken Ontwaken’ workshop worden verzorgd, dus dit is je kans!!

Kijk hier voor meer informatie over De Draken Ontwaken!