De Staf van Metatron – Een geschenk van Moeder Aarde en Vader Kosmos

 

Toen wij elkaar vonden

Op 1-12-2005 vond een heel bijzonder kristal zijn weg naar mij toe. Ja, je leest het goed, in 2005. Dat is inmiddels al een heel lange tijd geleden. Meteen toen ik ‘tegen dit kristal aanliep’ wist en voelde ik hoe bijzonder deze was. Niet alleen qua uiterlijk en grootte, maar ook in energie.  Het is een Isis bergkristal met fantomen, regenbogen en Deva-sluiers van maar liefst 52,5 cm lang. Een unicum op zich.

Direct was er een ‘wederzijdse klik’ en een Weten dat dit kristal bij mij hoorde en mee diende te gaan. Dat het iets ‘te vertellen’ had en dat het een ware rijkdom aan kennis, groei en energieën zou verspreiden om bewustzijn te verruimen. Meteen ook wist ik, dat is niet alleen om voor mij Zelf te houden. Dit is onderdeel ook van wat mijn Missie is: om het uit te dragen, te verspreiden, te laten stromen, zo de wereld(en) in om ons heen.

Mijn Zielswezen was verrukt met deze ‘vondst’ en de immense energie die er van af straalde. Het klopte toenertijd ook eenvoudigweg in het moment, in de energie en in de groei en dat wat ik uitdroeg in workshops en sessies van dat moment. Alles klopte.

Nog diezelfde avond, in een afstemming op het kristal liet het de volgende informatie voelen,  zien en stromen:  (Reading van 1-12-2005)

“Krachten van Metatron, Bewustzijn en Aarde Kracht, verbonden met het Bewustzijn van Isis, zijn verstrengeld en verbonden in dit kristal. Dat betekend dat Hemel en Aarde vertegenwoordigd zijn, maar ook mannelijke en vrouwelijke Kracht. In perfecte Harmonie en Eenheid. Dolfijn en Adelaar. Draken Kracht, natuurwezens en Deva’s zijn sterk vertegenwoordigd in dit kristal en sterk voelbaar aanwezig. De enorme stralende Kracht van Goddelijk Licht pulseert je tegemoet in aanwezigheid van dit kristal.

Het kristal heelt diepgaande lagen, dieper, dieper en dieper. Door alle eonen van incarnatie (in welke vorm of essentie dan ook). Het verbind met de Kwaliteiten van Licht, Hoger Bewustzijn, Monadisch- en Multidimensionaal Zijn. Het brengt je regelrecht terug (in contact met) je Werkelijke Oorsprong, door alle lagen, sluiers en schaduwen die je nog hebt heen. Een ervaring van Verlichting en Eenheid brengend in je Wezen.

Verbindingen met sterren en vele dimensies, sterrensleutels, sterrenzaden, Lemurische Bewustzijns Krachten. Alles is samen gevoegd en in Eenheid samenwerkend met elkaar in dit kristal.

Het kristal verbind diepgaand met het Hart van Moeder Aarde, opdat haar hartenklop ook jouw hartenklop is. Ze brengt je in contact en samenwerking met de Deva’s, natuurwezens, het spelen van het innerlijk kind, de vreugde, blijdschap, hoop en vernieuwing van het Dolfijnen Bewustzijn.

De Krachten der Draken zijn ook geopend en geactiveerd en sterk vertegenwoordigd in dit kristal. De sleutels tot samenwerking met hen, mits ‘verborgen’ in je Bewustzijn, zullen direct getriggerd worden wanneer je in aanraking komt met dit kristal. Enorme power stroomt door je Wezen. Met grote Kracht alles helend wat je aan dualiteit vast houdt in je Wezen.

Daarentegen werkt de liefdevolle, zachte en toch krachtige Kracht van Isis hier ook direct doorheen. Liefde, vergeving, acceptatie en schoonheid brengend in je Wezen.

Er valt veel te zeggen over dit kristal. Het bezit zo’n schat aan Wijsheid, Kennis. Het is als een wijze eik onder de bomen. Die lange geschiedenis kent en vele verbindingen (in Eenheid) is aangegaan.

Vele Krachten worden gebundeld en connected in dit kristal. Telkens opnieuw zul je nieuwe Krachten gaan ontdekken en ervaren in samenwerking en hartverbinding met dit kristal. Een kristal wat met ‘trots’ de Staf van Metatron genoemd mag worden, vanwege de verbindingen, Liefde en Lichtkracht die het draagt, de vele Engelen die zich met Liefde rondom dit kristal scharen. De Kracht van Transformatie wat het teweeg brengt.

Een ware Eenheidsbrenger voor de Nieuwe Tijd en Ascensie”.

 kristal transformatie

Samenwerken aan groei en herinneren

In de beginperiode dat dit uiterst unieke en bijzondere  kristal hier was heeft het heel veel informatie en energieën vrij gegeven, zowel voor mij  en mijn persoonlijke groei, als voor deelnemers toenertijd aan workshops.

Het kristal reikte een immense lichtende ‘ruimte’ aan om Zielsherinneringen wakker te maken en weer in mijzelf (en anderen) aan te trillen. Het wekte verbindingen met Ascended Masters, Engelen Sterrenwezens, Draken, Natuurwezens en heel veel meer. Het bracht innerlijke oude Zielskennis opnieuw tot leven en ontsloot oude gesloten lagen in bewustzijn. Door de loop der tijd heen wekte het steeds andere lagen van bewustzijn, hielp oude stagnaties, dualiteitslagen en oude wonden te verhelderen en helen. Uiteraard ‘raakte’ het kristal door zijn energie enkel die lagen in mij Zelf (en anderen) aan en dienen wij daar Zelf verder doorheen te gaan om tot heelwording te komen. Maar dit kristal bood de Sleutel op lang gesloten deuren in het diep onbewuste, om tot groei in het bewuste te komen.

Lange tijd heb ik zelf met dit kristal gewerkt, voor eigen groei en in de praktijk werkzaamheden met anderen. En na enkele jaren werd het ineens ‘stil’.

Het was op dat moment tijd voor andere paden en andere manieren om verder mijn bewustzijn te verruimen en ontwikkelen, en andere energieën kwamen op mijn pad. Het was eerst even wenen, maar het was oké zoals het was op dat moment.

In die jaren tot nu aan toe bleef het kristal uiteraard in mijn leven, maar in een soort van ‘stille pauze stand’ en lichtte slechts een enkele keer op om mee te verbinden voor een workshop of persoonlijke sessie in de praktijk. Soms ook in combinatie met twee andere ‘Krachtpatsers’, twee immense Lemurische Regenboogkristallen (en Poortwachters) die gedurende die zelfde jaren hun weg naar mij vonden en samenwerkten in kristalinwijdingen die ik in die jaren gaf. Zeker ook door die combinatie van energieën versterkten zij elkaar. Totdat het stil werd….

 

September 2017, 12 jaar na datum

Tot nu, september 2017.

Ineens, echt geheel vanuit het niets,  licht dit kristal weer uitermate krachtig op. Het laat voelen: ‘Het is tijd, een nieuw hoofdstuk gaat beginnen.’

Dit is exact hetzelfde als wat ik zelf ook al eind augustus begon te voelen binnen mijn eigen bewustzijn, na zovele belangrijke shifts en trillingsverhogingen gedurende de afgelopen zomer. Waarbij we op zulke andere lagen van bewustzijn (dan toenertijd), zo in de diepte aan het werk zijn binnen ons Zelf.

Er komt met september opnieuw een shift in bewustzijn, en er begint een energie vrij te komen die van een heel andere orde is dan de voorgaande maanden van dit jaar. Een energie om ‘orde op zaken te stellen’, om een nieuw hoofdstuk te beginnen, voortkomend uit alles wat in voorgaande maanden (en jaren) doorlopen is aan groei.

De 9-maand resoneert sterk op het afronden van al het oude, en het her verbinden met het eigen Galactische Hart. Dat is in alle 9-energie zo en in die zin elk jaar in september zo, maar de combinatie met de energie en de bewustzijnstrilling waar we nu zijn, houdt dat dus andere stappen van groei en andere processen in, dan in andere jaren. Bewustwording is een continuerend proces van groeien en steeds verder uitdiepen en steeds dieper weer Thuiskomen in steeds meer lagen of delen van je Zelf.

De onderste chakra’s zijn inmiddels vele malen en vele lagen dieper geopend in deze tijd en liggen voortdurend onder (Kosmisch) Vuur om deze dieper te herontdekken, zuiveren en hierin met bewustzijn weer aanwezig te zijn. Al onze oude wonden, littekens patronen, overleving en trauma’s aan te pakken zodat we daadwerkelijk hier op aarde in onze menselijke verschijningsvorm, dieper dan ooit, kunnen ‘incarneren’.

Spirit pushed ons zogezegd steeds dieper om weer onze onderste chakra’s ‘te leven’ en ons bewustzijn daarin weer tot Levend Bewustzijn te wekken.

 

De Staf van Metatron Nu

En daar is plots, als vanuit het niets, ineens weer De Staf van Metatron, die zich uiterst helder kenbaar maakt en zichzelf aankondigt. Hij licht op en laat voelen hoe er 12 jaren als 12 zijnde bewustzijnslagen, verstreken zijn.

Hij laat vele nieuwe soorten geometrieën zien in nog subtielere structuren en vormen en heel andere frequentiegolven voelen dan toenertijd. Heel nieuwe Poorten lijken zich te ontsluiten en vragen om verkenning, onderzoek, ervaren. Om de ‘nieuwe’ coderingen, kennislagen en frequenties dieper te gaan herinneren.

Ik ben me ten diepste bewust dat dit kristal deze lagen altijd al gedragen heeft, alleen is mijn bewustzijn nu zoveel verder opgerekt dan toenertijd dat ik nu deze heel ‘nieuwe’ lagen mag gaan zien en verkennen.

Want ik Weet, je kan alleen werken vanuit die bewustzijnslagen in je Zelf die al geopend zijn, en hooguit een klein stukje verder dan dat uitreiken, maar niet meer dan dat. Dan dient alles eerst weer innerlijk doorvoelt te worden, geïntegreerd en gegrond te worden. Voordat je naar de volgende traptrede in bewustzijn of volgende dimensielaag kan uitreiken.

Blijkbaar is de lange stilte noodzakelijk geweest om andere ervaringen op te doen, andere lagen te wekken op andere manieren andere delen van bewustzijn te wekken. En breekt nu de tijd aan om de aanreikingen van dit kristalbewustzijn weer verder te gaan uitdiepen vanuit een heel ander bewustzijn.

Metatron Geometrie

Metatron

Waar ik toenertijd nog veel samenwerkte met de Metatron energie ‘buiten me’ via de vorm van Geascendeerde Lichtmeesters, is die energie inmiddels al jaren volledig versmolten, herkend en her-innert binnen mijn eigen bewustzijn. Zoals met vele andere bewustzijnsvelden (als Meesters, Engelen, Neteru, Godinnen, etc.).

De Ascended Masters zijn ‘slechts’ geconcentreerde vormen van bewustzijn, golflengtes zogezegd, die onze spiegels zijn die ons in herinnering brengen hoe wij deze specifieke kwaliteiten op die golflengte ook in ons bewustzijn dragen. Hoe wij, op dat niveau, die frequentie ook Zijn. Wij Zijn alles, op elk niveau. We zijn het ons alleen weer aan het her-inneren! En dat begint met iets ‘buiten je’ en werkt toe naar die kracht ‘binnen je’.

Deze groei binnen mijn Zelf, waarin ik de Metatron frequentie in mijn Zelf herinnert en geïntegreerd heb, biedt uiteraard een geheel ander perspectief en ingang dan hoe ik het toenertijd zag en ervoer.

Dat betekend ook dat de inzichten, informatie stromingen en coderingen van de Staf van Metatron maar ook het werken ermee, nu heel anders en op heel andere lagen ervaren kunnen worden. Ook daarin niets meer ‘buiten je’ maar alles ‘binnen je’ herkennen biedt een heel andere ervaring aan.

Doordat mijn Zijn vanuit deze bewustzijnslagen en –-groei kan werken, zal ook het werk met de Metatron energie weer krachtiger leven ingeblazen gaan worden in diverse werkzaamheden. Daar, op dat niveau van groei waar ik nu Ben.

Metatron energie houdt voor mij persoonlijk in: de herinnering aan de oorspronkelijke scheppings geometrieën dieper herinneren en herstellen, dus de Kosmische Orde innerlijk herstellen. De coderingen en kennis om je Zijn volledig te herstellen in Goddelijke Orde.

Dat houdt de bewustwording in van dat wat dient te worden uitgelijnd en het herstellen van wat innerlijk uit het lood geslagen is. Gelijkwaardige verbindingen tussen alle polariteiten zodat de Poort van Dualiteit zich steeds meer kan gaan sluiten als jij/wij daar doorheen wensen en durven te gaan. Dus de oorspronkelijke geometrieën van alle Wezenslagen krijgen kans op herstel en worden aangetrilt in hun oorspronkelijke schepping.

Alles waar we nog beschadigde structuren leven (via oude wonden, karmische belasting, angsten, overtuigingen, oude mindcontrol en programma’s, etc.) wordt aangetrilt (daar op die lagen waar wij zijn in bewustzijnsgroei) om te gaan herinneren hoe de oorspronkelijke structuur was, om bewust te worden welke ‘beschadigde’ (duale) structuur wij nu leven. En het reikt van daaruit innerlijk de energie aan om te herstellen naar de oorspronkelijke Zijns-structuur.

Dat wil zeggen ‘aanrakingen’ met energie en (in) frequentie die je helpen om versnelt je processen van heling, loslaten, omarmen of wat dan ook van oude onbalans en dualiteit te doorlopen.

 

Geschenk van Moeder Aarde en Vader Kosmos

Het laat zich werkelijk (opnieuw) voelen als een Geschenk van Moeder Aarde en Vader Kosmos, omdat het een creatie is vanuit het Goddelijk Bewustzijn, wat zich ten diepste gemanifesteerd (gematerialiseerd) heeft op aarde. Als een Baken van Licht die daarmee Hemel en Aarde ineen bevat en alle tussenliggende lagen kan aanraken.

Gegroeid in de veilige barmoeder van de Aarde en ‘geboren’ op de juiste Goddelijke Timing. In mijn leven gekomen met een bijzondere reden, die ik mocht ‘verstaan’, toen en nu…. Opnieuw!

Een Geschenk, niet alleen aan mij, maar aan iedereen die dit Licht mag ontvangen en die daardoor weer mag gaan herinneren, ver voorbij alle duale illusies, hoe deze weerspiegeling van het Goddelijke in Manifestatie ook een weerspiegeling is voor wie wij in Essentie Zijn!

Sacred Life

Herverbinding en weer samen aan het werk

In deze eerste her-verbinding weer met dit oh zo geliefde kristal, laat het krachtig voelen hoe het nu nog veel meer tot zijn recht zal kunnen komen. Niets afdoend aan de waarde ervan in eerdere jaren uiteraard, want ook daarin diende deze volledig zijn Doel en was uiterst belangrijk en behulpzaam bij de groei die toen essentieel was.

Maar na 12 jaren en zogezegd gevoelsmatig ‘12 bewustzijnslagen’ verder in bewustwordingsgroei, in het nu, waarin zoveel meer bewustzijn geopend en in beweging is, zal dit kristal opnieuw een prachtig krachtige bijdrage mogen gaan leveren aan het collectieve bewustwordingsproces. En nu op veel diepere/hogere bewustzijnslagen, die veel dieper naar onze Kern als Bron weren.

Ik voel dat ik uitgenodigd wordt om tot en met het 9-9 Portaal (9-9-2017) volledig mijn samenwerking op dit niveau van bewustzijn met de Staf van Metatron te ‘upgraden’ (of afstemmen).  En dat we er daarna weer klaar voor zijn om ‘samen de wijde wereld in te trekken’.

Ook de twee Lemurische Poortwachters (Regenboog kristallen), die als immense veld-dragers zijn van de Lemurische Herinneringsvelden en dit in bewustzijn aantrillen, zullen daarbij voor een groot deel weer hierin gaan samen- en meewerken. Juist de herinneringsvelden van het Lemurische Veld zijn essentieel omdat zij de herinneringen in ons Zielswezen aan kunnen trillen van onze eerste verbindingen met Gaia, Moeder Aarde en de aardse incarnatie cyclus. Maar ook met de Liefdesfrequenties van de Lemurische Matrix.

We dienen deze frequenties steeds dieper weer te gaan herinneren omdat deze ook ons bewustzijn oprekt en helpt om de herinneringen weer te wekken waarom en met welke intenties en afstemming op Gaia wij hier op aarde gekomen zijn. De healing die uit die bewustwording volgt is er een van een veel dieper weer kunnen leven in je basis, in diepe verbinding met Moeder Aarde, en van veiligheid, geborgenheid en draagkracht vinden binnen je Zelf. (Waar we door de aardse incarnatie cyclus allemaal zo intens in beschadigt zijn).

 

Niet alleen voor mijn Zelf

In vreugde laat het kristal mij daarin ook voelen dat dit wederom niet alleen voor mijn Zelf alleen geldt, maar ook in directe samenwerking opnieuw naar de buitenwereld toe. Juist omdat dit kristal zo’n enorme potentie heeft om in iedereen het meest essentiële groeistuk en Kosmische en Aardse verbindingen weer in herinnering te brengen. Alles ten dienste van de groei en bewustwording van de mensheid.

Dat betekend dat i na het 9-9 Portaal verschillende activiteiten aan zal bieden in samenwerking met dit grootste Kristalbewustzijn ‘De Staf van Metatron’ om ieder die daarop resoneert deze energie te kunnen aanreiken.

Hoewel dat deze energie bij ieder anders kan uitwerken en andere lagen en groeiprocessen kan aanraken of openen, zal het globaal gezien het volgende kunnen brengen.

*Krachtige ervaringen van opening van (nieuwe lagen van) bewustzijn

*Aanrakingen tot activatie en herstel van oorspronkelijke innerlijke scheppingsstructuren van jouw bewustzijn(s lagen)

*Bewustwording van stagnaties die soms eeuwenoud zijn en je telkens opnieuw belemmeren om volledig jouw Zijn te leven , wat een ingang is tot heling en veranderingsprocessen

*Versnelling van opschoning, heling en integratieprocessen die afgelopen maanden door de grote energie verschuivingen zijn aangezet in jouw groei

*Diepere bewustwording van jouw verbindingen met Moeder aarde, Sterrenbewustzijn, Ascended Master frequenties, en andere velden en innerlijke bewustzijnslagen

*Activatie van de Metatron Codering in jouw bewustzijn

*Activatie van je Akasha Kronieken waardoor Zielsherinneringen en Kennis terug kunnen stromen in je bewustzijn, mits deze van dienst zijn in je groei van het nu

*Opening van herinneringsvelden vanuit de Lemurische Matrix en Oneindige Liefdes frequenties van je Wezen

*Diepe karma cleaning van eeuwenoude beschadigde structuren

*Krachtige ondersteuning in alle processen die in het nu door je leven razen

Dus vanuit mijn hart en in vreugde wilde ik deze prachtige ontwikkelingen en mogelijkheden met jullie delen! En ik hoop van harte dat het ons allen iets fantastisch moois mag aanreiken in bewustzijn of – wording!

©Willemien Timmer, 5-9-‘17

 

Wat biedt ik je aan in deze frequenties

Het voelde belangrijk om verschillende opties aan te bieden, omdat het zo ook voor ieder mogelijk iets passends kan aanreiken. Maar ook om op deze wijze de veelzijdigheid van het bewustzijn van de Staf van Metatron verder uit te diepen en inzetbaar te maken.

Gevoelsmatig dienen zich de volgende opties aan voor de maanden september en oktober 2017, waarin deze energie blijkbaar een belangrijke rol in ondersteuning, bewustwording en integratie kan aanreiken:

 

*Staf van Metatron Transmissie

Dit is enkel een energie overdracht (transmissie) waarbij de energie van de Staf van Metatron gedurende de consult tijd afgestemd en verbonden wordt met jouw bewustzijn.

Je ontvangt enkel deze transmissie/energie overdracht en mag zelf gaan ervaren wat het je brengt.

Wat doe ik: Ik ben puur het ‘kanaal’ voor de transmissie en zorg voor een veilig veld, de ‘aankoppeling van de energie’ en energie overdracht. Je ontvangt hierbij verder van mij geen informatie of verslag achteraf.

Wat doe jij: Op de afgesproken tijd ga jij zelf in afstemming en stemt je af op je hart bewustzijn en stelt je open om deze transmissie te ontvangen. En laat je volledig door je innerlijk leiden in hoe deze transmissie in jouw (be)leven vorm mag krijgen.

Deze transmissie duurt 20 minuten en vind plaats op afgesproken tijd.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt €22,22 (per 20 minuten)

 

*Staf van Metatron Transmissie Plus

Dit is een energie overdracht (transmissie) waarbij de energie van de Staf van Metatron gedurende de consult tijd afgestemd en verbonden wordt met jouw bewustzijn.

Je ontvangt deze transmissie/energie overdracht en mag zelf gaan ervaren wat het je brengt.

Wat doe ik: Ik ben puur het ‘kanaal’ voor de transmissie en zorg voor een veilig veld, de ‘aankoppeling van de energie’ en energie overdracht. Je ontvangt van mij een mini verslag achteraf met daarin in het kort benoemd de thematieken of energieën die vanuit mijn waarneming naar voren zijn gekomen bij de transmissie.

Wat doe jij: Op de afgesproken tijd ga jij zelf in afstemming en stemt je af op je hart bewustzijn en stelt je open om deze transmissie te ontvangen.

Jij mag zelf verder aan de slag met benoemde thematieken, energieën of proces stukken die aangeraakt en benoemd zijn.

Deze transmissie duurt 20 minuten en vind plaats op afgesproken tijd.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 33,33 (per 20 minuten)

 

*Staf van Metatron Transmissie Extra

Dit is een energie overdracht (transmissie) waarbij de energie van de Staf van Metatron gedurende de consult tijd afgestemd en verbonden wordt met jouw bewustzijn.

Je ontvangt deze transmissie/energie overdracht en mag zelf gaan ervaren wat het je brengt.

Wat doe ik: Ik ben puur het ‘kanaal’ voor de transmissie en zorg voor een veilig veld, de ‘aankoppeling van de energie’ en energie overdracht. Je ontvangt van mij een wat uitgebreider verslag /reading achteraf met daarin thematieken of energieën die vanuit mijn waarneming naar voren zijn gekomen bij de transmissie. En wat deze voor jouw bewustwording en groei kunnen betekenen.

Wat doe jij: Op de afgesproken tijd ga jij zelf in afstemming en stemt je af op je hart bewustzijn en stelt je open om deze transmissie te ontvangen. Met je eigen ervaring plus de reading kun je zelf met meer handvatten verder aan de slag in je eigen groei.

Deze transmissie duurt 20 minuten en vind plaats op afgesproken tijd.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 66,- (per 20 minuten transmissie plus reading en verslag)

 

*Staf van Metatron & de Lemurische Poortwachters Workshop

Zelf ervaren in verschillende (gechannelde) afstemmingen wat de Staf van Metatron jouw bewustzijnsgroei kan aanreiken, in je wakker mag maken, de energie van het kristal in ‘real life’ ervaren. De combinatie werking met de Lemurische Poortwachters zelf ervaren, en wat het jouw kan brengen voor jouw groei.

Met de nodige tekst en uitleg en gechannelde inzichten, activaties in bewustzijn, co creatie met elkaar, ondersteuning en verheldering van jouw actuele groeiprocessen en diepe bekrachtigingen van jouw Zijn en Potentie.

En ongetwijfeld heel veel meer wat zich tijdens deze workshop zal gaan ontvouwen in afstemming met elkaar!

Datum van deze workshop: Zondag 17-9-17 van 10.00 tot 17.00 uur

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen.

Aanmelden hiervoor kan via info@praktijk-apofyliet.nl