Laden Evenementen

Soul Master Coaching Training & Co-Creatie groep

soul master coaching

BEN JIJ? WENS JIJ? DURF JIJ?

Ben jij: oprecht geïnteresseerd in de bewustwording en groei van jouw Zelf?

Wens jij: je Zelf ten diepste te verkennen, ontdekken, (h)erkennen, herinneren en ontplooien?

Durf jij: daartoe ook jouw schaduwkanten aan te kijken, naast je licht?

 

Ben jij: oprecht bezig je Zelf te ontdekken in Multidimensionaal opzicht en wil je dat verdiepen?

Wens jij: je Zelf neer te zetten en te laten zien, open, transparant en volledig in jouw kracht?

Durf jij: daarbij tot het naadje te gaan om je Zijn werkelijk in belichaming op aarde te brengen?

 

Ben jij: bereid om oude patronen, zienswijzen en manieren los te laten en open te staan voor wat er mogelijk Is in het nu?

Wens jij: werkelijke stappen naar Meesterschap te zetten?

Durf jij: verantwoordelijkheid te nemen voor jouw gevoel en ervaringen en deze ook bij jouw Zelf te houden?

 

Ben jij: bereid om je Zelf open en eerlijk neer te zetten in wie jij Bent op dit moment?

Wens jij: met gelijkgestemden je eigen proces van bewustwording een enorme boost te geven?

Durf jij: innerlijke confrontaties en – processen aan te gaan die je veel dieper bij je Ware Zelf gaan brengen?

Ben jij, Wens jij, Durf jij: bereid een commitment met je Zelf te sluiten om echt helemaal voor jouw bewustwording te gaan en daar vanuit Meesterstappen te zetten?

Ben jij, Wens jij, Durf jij: je Zelf volledig onder de loep te leggen, van mens-zijn tot Bron bewustzijn om in alle facetten wie jij Bent te groeien?

Dan is de Soul Master Coaching misschien iets voor jou!

Dit trainingstraject reikt je een enorme groei en diepe bewustwording aan via coaching, ondersteuning, inzicht en begeleiding bij jouw persoonlijke groeiproces. Dieper inzicht en ‘verstaan’ van jouw knelpunten, uitdagingen en bekrachtiging van jouw kwaliteiten.

Jouw processen, groei, knelpunten en uitdagingen van het nu staan steeds centraal in elke workshop. Of het nu gaat om menselijke knelpunten, Zielsknelpunten of hogere dimensiesferen, op welke laag dan ook.

Er is alle ruimte voor uitwisseling, dit als basis voor het uitdiepen van persoonlijke processen. Voor nieuwe stappen in heling, inzicht en Meesterschap op welk vlak en vanuit welke basis dan ook.

Alle lagen van wie jij Bent zijn van belang en mogen belicht worden, want van daaruit kunnen we alle lagen met elkaar uitlijnen en balanceren. Zodat Alles wie jij bent echt gezien, gevoeld, beleefd en belichaamd kan worden!

We werken vanuit co-creatie: met, door en voor elkaar,  om elkaar verder naar Huis (in je Zijn) te wandelen!

We werken vanuit volledige gelijkwaardigheid, ieder in zijn of haar eigen unieke Zijn. Op menselijk en Goddelijk vlak.

We erkennen elkaar en elkaars kwaliteiten, valkuilen, persoonlijkheidslagen en ook alle kracht kanten. Om jouw Zelf zo zichtbaar mogelijk te maken. Voor jouw Zelf en voor de wereld om je heen.

We durven open, eerlijk te zijn, transparant,  kwetsbaar, oordeelloos, met telkens zelfreflectie te zijn, waardoor onbewuste patronen, oordelen of projecties juist zichtbaar kunnen worden. Want van daaruit kun je er wat mee!

 

Want dat brengt je mens-zijn en Goddelijk Zijn steeds meer met elkaar in uitlijning, en schept de ruimte in je mens-zijn om ook daadwerkelijk je Bron bewustzijn op aarde te belichamen!

 

We werken gelijkwaardig samen met Al Wat Is, de energieën van dat moment, Meestervelden, DNA coderingen, Universele energieën en bewustzijnsvelden, andere dimensiesferen, grootse scheppingsvelden, diepe aardevelden, en heel veel meer.

Voor opschoning van karmische ballast, onbalans op alle lagen en onbewuste velden en om alles wat manifest is in jouw leven en groei dieper op werkelijke waarde, groeiles en uitnodiging tot bewustwording te schatten.

Om steeds bewuster uit de (valkuilen van de) oude duale matrix te kunnen stappen vanuit eigen innerlijke en geïntegreerde kracht en om ons volledig Schepperspotentieel en Al wie wij Zijn weer te herinneren en integreren.

Maar ook met: persoonlijke tools en kwaliteiten, persoonlijke inzichten, kaarten, healing(tools), gechannelde afstemmingen, activaties en initiaties, en heel veel meer.

Jouw persoonlijke groei staat centraal!

Dat betekend dat ook jouw kwaliteiten alle kans krijgen zich dieper te ontvouwen, ontplooien en neer te zetten (in praktische zin ook).

 

We komen een jaar lang maandelijks  1 weekend bij elkaar waarin enorme energievelden en groei geactiveerd worden in jouw persoonlijke groeiprocessen.

Ik kan er nog heel veel meer over zeggen, maar het gaat er om dat jij resoneert met deze ‘cryptische omschrijving’.  Want het gaat hierbij in eerste instantie niet om het mentale, maar om jouw Zielsgevoel!

Als die een diepe ‘JA’ laat voelen, kun je contact met mij opnemen!

 

Praktische informatie:

Er is ruimte voor 4 mede- Bewustzijns’ reizigers’ die al het nodige aan bewustwordingsprocessen hebben doorlopen. En of volledig de bereidheid hebben om zichzelf ten diepste aan te kijken!

Het is dus geen beginnersgroep!

Elke maand 1 weekend (2 dagen) vol verdieping, bekrachtiging, ontdekking, activaties, healing en bewustwording.

Als je belangstelling hebt gaan we eerst even in een moment van contact met elkaar kijken of jouw wensen, groei en doelstellingen voor je Zelf overeen komen met dit traject.

Dit om voor alle kanten ook helderheid te scheppen of het ook passend is.

Als je het commitment aangaat met je Zelf, met mij, met de groep, betekend dat ook dat je het hele jaartraject aangaat!

Het gaat hier om een MASTER Traject en dat werkt anders dan los te volgen workshops of andere opleidingstrajecten. (Dit traject is niet bedoeld voor af en toe deelname of een losse workshop volgen).

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt: €222,- per workshop, incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen.

Gespreide betaling door maandelijks de workshop te voldoen.

Resoneer jij??

Laat dan wat van je horen via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Soul master Coaching

Doorlopende vaste trainingsgroep die zich diepgaand richt op de Ontwakingsprocessen, co-creatie vanuit ieders unieke Blauwdruk kwaliteiten voor het Grote Geheel en ondersteuning van elkaars Zijn, diepere bewustwording, Soul Coaching, belichaming van het Zijn, en heel veel meer.

Instromen in deze groep is enkel mogelijk na persoonlijk (groeps)overleg!

Dit omdat deze groep al enkele jaren samen werkt, elkaar door en door kent, feilloos op elkaar afgestemd is en er een grote dosis zelfreflectie, eerlijkheid, aankijken van schaduw en Alles Wat er Is vereist is voor deze trainingen. Mede omdat deze naast persoonlijke Ascensie processen ook gericht is op het Teamwork voor het Kosmische Plan.

Investering in je Zelf: € 222,- per weekend, incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen.

Data voor 2018:

20-21 januari

17-18 februari

17-18 maart

14-15 april

26-27 mei

16-17 juni

21-22 juli

18-19 augustus

22-23 september

20-21 oktober

24-25 november

22-23 december

 

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!